SA0046 46 Formació en conceptes bàsics d`esterilització Veure llistats
Durada 20 H 20 places Modalitat Curs
Data de 15/09/2015 a 23/09/2015 Horari Dies 15, 16, 17, 22 i 23. Dies 15, 16 i 22, de 9.30 a 14.00 h; dia 17, de 9.30 a 12.30 (pràctiques); dia 23, de 9.30 a 13.00 h
Lloc Hospital de Manacor Localitat MANACOR
Ponents LORENA HIDALGO CASADO. YOLANDA ESTEBAN RAMIREZ. MARIA ANTONIA MESQUIDA ROSSELLO. AINA LOPEZ SOLER. JULIA TROYA CASERO.
Objectius Objectiu general: Proporcionar coneixements pràctics i teòrics als professionals que necessiten formació específica per a les tècniques de processament i gestió de processos de neteja, desinfecció i esterilització. Objectius específics: 1. Actualitzar i proporcionar coneixements teòrics en la gestió del procés d'esterilització. 2. Conèixer la normativa relacionada amb el procés d'esterilització. 3. Conèixer els mètodes emprats a l'Hospital de Manacor quant a neteja i desinfecció; empaquetatge i muntatge de contenidors, i esterilització i emmagatzematge del material estèril. 4. Donar a conèixer la prevenció d'accidents laborals i identificar situacions de risc. 5. Fomentar el treball en equip tenint en compte la importància de la comunicació. 6. Conèixer el circuit de manteniment i electromedicina. 7. Practicar el procés complet d'esterilització a la Central d'Esterilització. 8. Diferenciar entre material estèril i no estèril.
Continguts 1. Conceptes bàsics sobre infecció i prevenció de la transmissió. 2. Conceptes bàsics d'asèpsia. Circulació correcta a l'àrea quirúrgica. 3. Presentació de la Central d'Esterilització de l'Hospital de Manacor. Pla d'acollida. Funcions i gestió de la qualitat a la Central d'Esterilització. 4. Gestió integral de l'instrumental quirúrgic. Control de la qualitat dels processos. Traçabilitat. 5. Importància de la comunicació a l'àrea quirúrgica. 6. Conceptes de neteja i desinfecció. Tipus de rentatge: manual, mecànic i ultrasons. 7. Recomanacions per a la manipulació de l'instrumental. Gestió, tractament i conservació del material. 8. Prevenció de riscs laborals. 9. Detergents: tipus i recomanacions. 10. Mètodes d'esterilització. Generalitats, requisits i normativa relacionada amb l'esterilització. 11. Esterilització a punt per a usar. 12. Processament del material canulat. 13. Esterilització a baixa temperatura. 14. Pràctiques a la Central d'Esterilització de l'Hospital de Manacor: zona de rentatge, zona d'empaquetatge, càrrega d'autoclaus i emmagatzematge. Zona estèril. 15. Processament d'endoscopis flexibles i DAN (desinfecció d'alt nivell). 16. Esterilització per òxid d'etilè. 17. Controls d'esterilització. 18. Empaquetatge i muntatge de contenidors. 19. Material d'un sol ús. 20. Processament de motors i material especial (desmuntable). 21. Utilitat i ús dels registres informàtics. 22. Gestió del material itinerant.
Destinataris Personal funcionari dels grups A2,C2,. Personal laboral dels nivells 2,5,6,.
Requisits auxiliars i infermeria (Exclusiu). Personal de l'Hospital de Manacor (Preferent). ATS/DUI, auxiliar d'infermeria, llevador/a .
Àrees funcionals
Llista d'espera Places disponibles

LLISTATS Formació en conceptes bàsics d`esterilització
Admesos
Diplomes emesos


Torna Gestió del curs mitjançant el portal del personal