Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ EDUCATIVA - F01140229 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 1 16827.3 2501, 2502, 2548 26 A1, A2 C1
COORDINADOR/A DE CENTRES SOCIOEDUCATIUS D'EXECUCIÓ DE MESURES DE JUSTÍCIA JUVENIL - F00510003 CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ 1 16827.3 2549 26 A1, A2 C1
SECRETARI/ÀRIA PERSONAL - F01760019 CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ 1 5274.22 2549 17 C1, C2 C1
SECRETARI/ÀRIA PERSONAL - F01760100 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 1 6211.1 2549 18 C1, C2 C1
CAP DEL NEGOCIAT I - F01110771 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
TÈCNIC/A EN PROTECCIÓ DE LA SALUT - F02010008 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 1 6330.94 2524 22 A1 B2
AUXILIAR D'ATENCIÓ AL PÚBLIC - F02280008 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 2 4622.94 2504, 252M 16 C2 B2
SECRETARI/ÀRIA PERSONAL - F0176002C CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 1 6211.1 2549 18 C1, C2 C1
CAP DEL NEGOCIAT XXIX - F0111095E CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 1 7896.14 2524 23 A1 B2
CAP DEL SERVEI DE SISTEMES D'INFORMACIÓ - F0114014A AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 1 16827.3 251B, 2510 28 A1 B2
CAP DE LA SECCIÓ V - F01130586 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 1 10292.66 2501 25 A1 C1
SECRETARI/ÀRIA PERSONAL - F01760011 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 1 5274.22 2549 17 C1, C2 C1
CAP DEL SERVEI D'EXECUCIÓ DE MESURES DE JUSTÍCIA JUVENIL - F0114034J CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ 1 16827.3 2550 26 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ I - F01130623 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ VI - F01130417 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 1 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ XIV - F01130638 O.A. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IB-SALUT) 1 10292.66 2501, 2502 23 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ X - F01130116 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 2 10292.66 2501 25 A1 C1
CAP DEL NEGOCIAT I - F0111003C O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 6330.94 2549 23 A1, A2 C1


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català