Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
CAP DE LA SECCIÓ XII - F01130522 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 2 10292.66 2501, 2548 25 A1 C1
CAP DEL NEGOCIAT II - F01110639 CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DEL NEGOCIAT IV - F01110346 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 1 6330.94 2502, 2503 19 A2, C1 C1
TREBALLADOR/A SOCIAL - F02420002 CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 2 4622.94 2511, 252E 22 A2 B2
TREBALLADOR/A SOCIAL - F02420001 CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 2 3474.1 2511, 252E 22 A2 B2
CAP DEL SERVEI DE CONTROL INTERN I DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA NÚM. 4 - F0114012A CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS 1 16827.3 2501, 2521 28 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ IV - F01130462 CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ 2 10292.66 2510, 2511 25 A1, A2 B2
ADMINISTRATIU/IVA - F00070011 E.P. FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS 1 4622.94 2503 18 C1 C1
LLOC BASE AUXILIAR - F01470228 O.A. ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP) 1 3474.1 2504 14 C2 B2
CAP DE LA SECCIÓ III - F01130195 CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ 1 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DEL DEPARTAMENT D'ASSESSORAMENT I COORDINACIÓ JURÍDICA - F0103002A CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 1 22843.24 2501 30 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ XVIII - F01130647 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 2 10292.66 2501, 2548 25 A1 C1


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català