Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
CAP DEL SERVEI DE TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT - F01140325 CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 1 16827.3 254B 28 A1 B2
INSPECTOR/A DE SERVEIS SOCIALS INTERINSULARS - F00850001 CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 2 7896.14 2511, 252E 20 A2 B2
CAP DEL SERVEI D'ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE - F01140045 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ 1 16827.3 2549 26 A1, A2 C1
TÈCNIC/A SUPERIOR DE PREVENCIÓ - F0194001D CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL 1 7896.14 251G, 2510, 2511, 252G 24 A1, A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ I - F01130690 CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 2 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
INSPECTOR/A DE PESCA - F00890001 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ 1 9520.56 254B 22 A1, A2 B2
CAP D'ADMINISTRACIÓ DE PERSONAL - F02720006 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL 1 12020.12 2502, 2503 23 A2, C1 C1
SECRETARI/ÀRIA PERSONAL - F0176001C CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE 1 6211.1 2549 18 C1, C2 C1
CAP DEL DEPARTAMENT DE SANITAT - F01030022 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 1 22843.24 251D, 2510, 2524 30 A1 B2
AUXILIAR D'ATENCIÓ AL PÚBLIC - F02280008 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 2 4622.94 2504, 252M 16 C2 B2
CAP DE LA SECCIÓ II - F01130160 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 2 10292.66 2502, 2503, 252K, 252L 23 A2, C1 C1
INSTRUCTOR/A POLICIAL - F02710001 O.A. ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP) 1 9520.56 254B 19 A2, C1 B2
COORDINADOR/A DE FORMACIÓ - F02690001 O.A. ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP) 1 10292.66 254B 23 A2, C1 B2
CAP DE LA SECCIÓ IV - F01130237 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 3 10292.66 254B 25 A1 B2


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català