Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ - F01910002 O.A. INSTITUT BALEAR DE SEGURETAT I SALUT LABORAL (IBASSAL) 1 10292.66 2511, 252G 25 A2 B2
TÈCNIC/A SUPERIOR DE PREVENCIÓ - F01940003 O.A. INSTITUT BALEAR DE SEGURETAT I SALUT LABORAL (IBASSAL) 1 10292.66 251G, 2510 25 A1 B2
TÈCNIC/A SUPERIOR DE PREVENCIÓ - F0194000A O.A. INSTITUT BALEAR DE SEGURETAT I SALUT LABORAL (IBASSAL) 1 10292.66 251G, 2510 25 A1 B2
CAP DEL NEGOCIAT II - F01110272 CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS 1 7896.14 251A, 2510, 2511, 252A 22 A1, A2 B2
TÈCNIC/A SUPERIOR DE PREVENCIÓ - F01910014 O.A. INSTITUT BALEAR DE SEGURETAT I SALUT LABORAL (IBASSAL) 1 10292.66 251G, 252G 25 A1, A2 B2
TÈCNIC/A SUPERIOR DE PREVENCIÓ - F01910001 O.A. INSTITUT BALEAR DE SEGURETAT I SALUT LABORAL (IBASSAL) 1 10292.66 251A, 251G, 2510, 2511, 2516, 252A, 252G, 2527 25 A1, A2 B2
TÈCNIC/A SUPERIOR DE PREVENCIÓ - F01910001 O.A. INSTITUT BALEAR DE SEGURETAT I SALUT LABORAL (IBASSAL) 2 10292.66 251A, 251G, 2510, 2511, 2516, 252A, 252G, 2527 25 A1, A2 B2
LIQUIDADOR/A - F01230001 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 2 10292.66 2501, 2502, 252H, 252I, 252J, 252K 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ III - F01130032 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ 2 10292.66 2501 25 A1 C1
SECRETARI/ÀRIA PERSONAL - F01760054 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 1 6211.1 2549 18 C1, C2 C1
CAP DEL NEGOCIAT II - F01110358 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DEL NEGOCIAT XIV - F01110044 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 1 9520.56 251A, 252A 22 A1, A2 B2


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català