Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
AUXILIAR D'ATENCIÓ AL PÚBLIC - F02280008 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 2 4622.94 2504, 252M 16 C2 B2
TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ - F01710003 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT 2 4622.94 2511, 252F 20 A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ XXVI - F0113008A CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS 1 10292.66 2501, 2502, 2521, 2530 25 A1, A2 C1
AUXILIAR D'ATENCIÓ AL PÚBLIC - F02280008 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 1 4622.94 2504, 252M 16 C2 B2
AUXILIAR DE BIBLIOTECA - F02760005 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT 2 4622.94 2504 14 C2 B2
TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ - F00320001 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT 2 4622.94 254B 20 A2 B2
TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ - F01950001 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT 2 4622.94 2511, 252F 20 A2 B2
ASSISTENT D'EDICIÓ I MAQUETACIÓ - F0032000D CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
ZELADOR/A - F00360005 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 1 4622.94 2512, 2513, 253A, 2544 16 C1, C2 B2
INSPECTOR/A DE CONSUM - F00840002 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 2 7896.14 2502, 2503 21 A2, C1 C1
INSPECTOR/A MÈDIC/A - F00810006 O.A. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IB-SALUT) 2 12029.36 2547 26 A1 B2
CAP DEL NEGOCIAT XV - F01110043 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 2 7896.14 251A, 251D, 251E, 2510, 2511, 252A 23 A1, A2 B2
TÈCNIC/A EN PROTECCIÓ DE LA SALUT - F02010007 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 1 6330.94 2524 22 A1 B2
CAP DEL NEGOCIAT III - F01110911 O.A. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IB-SALUT) 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
ANALISTA I PROGRAMADOR/A - F00120001 CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ 1 6330.94 251B, 2510, 2511, 252B 22 A1, A2 B2
CAP DEL SERVEI D'ESTUDIS TERRITORIALS - F0114003C CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 1 16827.3 2501, 2502 26 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ IX - F01130622 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DEL NEGOCIAT II - F01110272 CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 1 7896.14 251A, 2510, 2511, 252A 22 A1, A2 B2
CAP DEL SERVEI JURÍDIC DE PERSONAL DOCENT - F01140088 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL 1 16827.3 2501, 2548 28 A1 C1
CAP DEL NEGOCIAT XXVII - F01110006 O.A. INSTITUT BALEAR DE SEGURETAT I SALUT LABORAL (IBASSAL) 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DEL DEPARTAMENT DE RELACIONS INSTITUCIONALS - F01030018 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT 1 22843.24 2501 30 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ VIII - F01130074 CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 1 10292.66 2501 25 A1 C1
CAP DEL NEGOCIAT III - F01110422 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ 1 6330.94 2524 23 A1 B2
CAP DEL NEGOCIAT VII - F01110763 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 2 9520.56 2501 23 A1 C1
CAP DEL DEPARTAMENT DE COORDINACIÓ I DIRECCIÓ ADJUNTA - F0103000W CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA 1 22843.24 2549 30 A1 C1


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català