Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN LABORATORI - F00320002 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 1 4622.94 2512, 253B, 2535 17 C1 B2
CAP DEL NEGOCIAT XXVII - F01110426 E.P. FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS 1 6330.94 2550 19 A2, C1 C1
LLOC BASE REPROGRAFIA - F01680002 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT 2 3620.54 2505 12 AP B1
CAP D'ÀREA D'AGRICULTURA - F01010011 E.P. FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS 1 6330.94 251A, 2510, 2511, 252A 22 A1, A2 B2
AGENT DE MEDI AMBIENT - F0213001C CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 2 7896.14 2537 18 C1 B2
CAP DE LA SECCIÓ XI - F0113008C CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 2 10292.66 2501 25 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ VII - F0113027A CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 1 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECRETARIA - F02050070 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ I - F0113027C AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 2 9520.56 2502, 2503, 252J, 252K, 252L 23 A2, C1 C1
LIQUIDADOR/A - F01230002 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 2 10292.66 2501, 2502, 252H, 252I, 252J, 252K 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ I - F01130312 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 1 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DEL NEGOCIAT I - F01110228 CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DEL SERVEI DE CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA NÚM.1 - F01140116 CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS 1 16827.3 2501, 2502 26 A1, A2 C1
CAP DEL SERVEI D'ESTUDI I DE PROPOSTES DE CONTROL INTERN - F0114034D CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS 1 16827.3 2501, 2521 28 A1 C1


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català