Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
CAP DEL NEGOCIAT IX - F01110853 O.A. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IB-SALUT) 1 7896.14 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DEL SERVEI DE PRODUCCIÓ ESTADÍSTICA II - F01140149 O.A. INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE LES ILLES BALEARS (IBESTAT) 1 16827.3 251C 28 A1 B2
CAP DE LA SECCIÓ I - F01130048 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ 2 10292.66 251A, 2510 25 A1 B2
CAP DE LA SECRETARIA - F02050053 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL 2 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
INSPECTOR/A DE CONSUM - F00840002 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 1 7896.14 2502, 2503 21 A2, C1 C1
ZELADOR/A - F00360005 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 1 4622.94 2512, 2513, 253A, 2544 16 C1, C2 B2
CAP DE LA SECCIÓ I - F0113063A CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ 2 10292.66 251A, 2510, 2511, 252A 25 A1, A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ III - F01130231 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 1 10292.66 251A, 251D, 2510 25 A1 B2
CAP DEL NEGOCIAT VII - F01110763 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 1 9520.56 2501 23 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ IV - F01130240 CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE 2 10292.66 2501 25 A1 C1
CAP DEL SERVEI D'ARBITRATGE DE CONSUM - F01140008 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 1 16827.3 2550 28 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ I - F01130662 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL 1 10292.66 251C, 251D, 2510 25 A1 B2
TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ - F01710003 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT 1 4622.94 2511, 252F 20 A2 B2
AUXILIAR D'ATENCIÓ AL PÚBLIC - F02280008 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 1 4622.94 2504, 252M 16 C2 B2
AUXILIAR DE BIBLIOTECA - F02760005 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT 1 4622.94 2504 14 C2 B2
TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ - F01950001 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT 1 4622.94 2511, 252F 20 A2 B2
TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ - F00320001 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT 1 4622.94 254B 20 A2 B2
CAP DEL DEPARTAMENT D'INSPECCIÓ EDUCATIVA - F01030011 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL 1 22843.24 0509, 0510 30 A1 C1
AUXILIAR DE PRESTACIONS I COMPTABILITAT - F0019008W CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 2 4622.94 2504 15 C2 B2
CAP DEL SERVEI JURÍDIC - F01140082 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL 1 16827.3 2501 28 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ III - F0113002V INSTITUT BALEAR DE L'ENERGIA, E.P.E. 2 10292.66 2511, 252A 25 A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ X - F01130116 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL 1 10292.66 2501 25 A1 C1
INSPECTOR/A DE PESCA - F00890001 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ 1 9520.56 254B 22 A1, A2 B2
CAP DEL NEGOCIAT IV - F01110490 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 2 9520.56 251A, 251D, 251E, 2510, 2511, 252A 23 A1, A2 B2
CAP DEL NEGOCIAT XV - F01110043 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 1 7896.14 251A, 251D, 251E, 2510, 2511, 252A 23 A1, A2 B2
CAP DEL NEGOCIAT XXIV - F01110429 E.P. FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS 2 7896.14 251A, 2510, 2511, 252A 22 A1, A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ IV - F01130237 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 4 10292.66 254B 25 A1 B2
SECRETARI/ÀRIA PERSONAL - F0176009A CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL 1 5274.22 2549 17 C1, C2 C1


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català