Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
INFORMADOR/A DE CONSUM - F00770007 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 1 6330.94 2502, 2503 19 A2, C1 C1
CAP DE LA SECCIÓ VI - F01130358 CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ 3 10292.66 2501 25 A1 C1
CAP DEL NEGOCIAT XIV - F01110197 CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 2 6330.94 2550 22 A1, A2 C1
TÈCNIC/A EN PROTECCIÓ DE LA SALUT - F02010008 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 1 6330.94 2524 22 A1 B2
INSPECTOR/A DE PESCA - F00890001 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ 1 9520.56 2550 22 A1, A2 C1
LLOC BASE TÈCNIC/A SUPERIOR ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC - F01670147 O.A. ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP) 1 3474.1 251E, 2510 21 A1 B2
CAP DE LA SECCIÓ VIII - F01130433 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 2 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DEL NEGOCIAT VII - F01110367 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 2 7896.14 2524 23 A1 B2
CAP DEL NEGOCIAT III - F01110577 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ 1 9520.56 2502, 2503 19 A2, C1 C1
LLOC BASE AUXILIAR - F01470142 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 1 3474.1 2504 14 C2 B2
CAP DE LA SECCIÓ XVI - F0113033C O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 2 10292.66 251E, 2510, 2511, 252E 25 A1, A2 B2
AUXILIAR DE BIBLIOTECA - F02760001 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT 1 4622.94 2504 14 C2 B2
AUXILIAR - F00190014 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT 2 4622.94 2504 14 C2 B2
CAP DE LA SECCIÓ VI - F01130450 CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS 2 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català