Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
CAP DE LA SECCIÓ III - F0113023C CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 1 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
METGE/ESSA DE TREBALL - F01940004 CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ 1 10292.66 2524 24 A1 B2
CAP DE LA SECCIÓ XIX - F01130630 CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ 1 10292.66 2549 25 A1 C1
CAP DEL NEGOCIAT I - F01110082 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 1 6330.94 2549 23 A1 C1
CAP DEL DEPARTAMENT D'AVALUACIONS AMBIENTALS - F01030008 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 1 22843.24 2550 30 A1 C1
EDUCADOR/A D'EXECUCIÓ DE MESURES DE JUSTÍCIA JUVENIL NO PRIVATIVES DE LLIBERTAT - F02360001 CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 2 6330.94 2511, 252E 22 A2 B2
ANALISTA I PROGRAMADOR/A - F00120001 CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ 1 6330.94 251B, 2510, 2511, 252B 22 A1, A2 B2
CAP DEL NEGOCIAT XIII - F01110627 CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DEL NEGOCIAT VII - F01110579 CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DEL SERVEI D'ASSUMPTES GENERALS - F01140177 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT 1 16827.3 2501 28 A1 C1
ORDENANÇA - F0133000G CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT 2 4817.68 2505 12 AP B1
CAP DE LA SECCIÓ II - F0113030C CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL 1 10292.66 2501 25 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ VI - F01130358 CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ 2 10292.66 2501 25 A1 C1
ORDENANÇA - F01330019 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 1 4817.68 2505 12 AP B1
CAP DEL NEGOCIAT III - F01110931 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català