Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
CAP DE LA SECCIÓ I - F01130086 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT 1 10292.66 251E, 2510 25 A1 B2
CAP DEL NEGOCIAT XXIV - F01110027 CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ VI - F01130417 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 1 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ XVI - F0113033C O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 10292.66 251E, 2510, 2511, 252E 25 A1, A2 B2
VIGILANT ENCARREGAT/ADA - F02040003 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 1 6330.94 2512, 253A 17 C1 B2
INSPECTOR/A DE FRAUS - F00870001 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ 1 9520.56 2549 22 A1, A2 C1
ORDENANÇA - F01330010 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT 1 4817.68 2505 12 AP B1
CAP DEL NEGOCIAT IX - F01110397 CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS 1 6330.94 2503 18 C1 C1
TÈCNIC/A SUPERIOR DE PREVENCIÓ - F01910001 O.A. INSTITUT BALEAR DE SEGURETAT I SALUT LABORAL (IBASSAL) 2 10292.66 251A, 251G, 2510, 2511, 2516, 252A, 252G, 2527 25 A1, A2 B2
CAP D´ÀREA D'OPERACIONS DEL SISTEMA INTEGRAT D'EMERGÈNCIES - F01010039 CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ 1 10292.66 254B 25 A1, A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ VI - F01130358 CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ 2 10292.66 2501 25 A1 C1


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català