Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
CAP DE LA SECCIÓ X - F0113031C CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ 2 10292.66 254B 23 A2, C1 B2
CAP DE LA SECCIÓ VIII - F0113044A CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 1 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
AUXILIAR - F00190006 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT 1 4622.94 2504 14 C2 B2
CAP DEL NEGOCIAT IV - F01110022 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
TÈCNIC/A EN PROTECCIÓ DE LA SALUT - F02010002 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 2 6330.94 2524 22 A1 B2
CAP DE LA SECCIÓ IV - F0113015A CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT 2 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
LIQUIDADOR/A - F01230003 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 2 10292.66 2501, 2502, 252H, 252I, 252J, 252K 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ VII - F01130147 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 2 10292.66 2501 25 A1 C1
LLOC BASE AUXILIAR - F014702P8 CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS 1 3474.1 2504 14 C2 B2
ORDENANÇA - F01330008 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT 2 4817.68 2505 12 AP B1
LLOC BASE ORDENANÇA - F01620054 O.A. INSTITUT BALEAR DE LA DONA (IBD) 1 3620.54 2505 12 AP B1
ADMINISTRATIU/IVA O AUXILIAR D'ATENCIÓ AL PÚBLIC - F02590017 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 2 4622.94 2503, 2504 16 C1, C2 C1


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català