Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
CAP DE LA SECCIÓ III - F0113043A CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 3 10292.66 2501 25 A1 C1
LIQUIDADOR/A - F01230003 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 1 10292.66 2501, 2502, 252H, 252I, 252J, 252K 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ VII - F01130147 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 1 10292.66 2501 25 A1 C1
CAP DEL NEGOCIAT VIII - F01110591 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ IV - F0113015A CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT 1 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
AUXILIAR DE BIBLIOTECA - F02760001 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT 1 4622.94 2504 14 C2 B2
SECRETARI/ÀRIA PERSONAL - F0176006A CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE 1 5274.22 2549 17 C1, C2 C1
INSTRUCTOR/A - F00940002 CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE 1 4622.94 2501 23 A1 C1
CAP DEL NEGOCIAT XXV - F01110389 CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS 1 6330.94 2502, 2503 19 A2, C1 C1
CAP DEL NEGOCIAT II - F01110695 CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ 2 6330.94 2549 17 C1, C2 C1
ORDENANÇA - F01330008 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT 1 4817.68 2505 12 AP B1
CAP DE LA SECCIÓ V - F01130308 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 1 10292.66 251B, 2510, 2511, 252B 25 A1, A2 B2
ADMINISTRATIU/IVA O AUXILIAR D'ATENCIÓ AL PÚBLIC - F02590017 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 4622.94 2503, 2504 16 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ II - F01130359 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ 1 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
LLOC BASE AUXILIAR - F01470346 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ 1 3474.1 2504 14 C2 B2
INSPECTOR/A MÈDIC/A - F00930001 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 1 7896.14 2524 22 A1 B2
TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ - F01950004 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT 1 4622.94 2511, 252F 20 A2 B2
CAP DEL NEGOCIAT II - F01110585 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ 1 6330.94 2502, 2503 19 A2, C1 C1
CAP DEL NEGOCIAT V - F01110544 CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ XIX - F01130630 CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ 2 10292.66 2549 25 A1 C1
ORDENANÇA - F01330008 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT 2 4817.68 2505 12 AP B1
CAP DE LA SECCIÓ X - F0113031C CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ 1 10292.66 254B 23 A2, C1 B2
METGE/ESSA - F01240002 CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 1 7896.14 2524 24 A1 B2
METGE/ESSA - F0159001D CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 1 7896.14 2524 24 A1 B2
METGE/ESSA - F01590015 CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 1 7896.14 2524 24 A1 B2


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català