Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
LLOC BASE AUXILIAR - F01470076 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 1 3474.1 2504 14 C2 B2
AUXILIAR DE PUNT D'INFORMACIÓ CULTURAL - F00190005 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT 1 4622.94 2504 15 C2 B2
CAP DEL SERVEI D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA - F01140255 CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 1 16827.3 2501, 2502 26 A1, A2 C1
CAP DEL NEGOCIAT XV - F01110498 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
SOTSINSPECTOR/A SANITARI/ÀRIA - F01830009 O.A. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IB-SALUT) 1 9520.56 2547 22 A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ VIII - F01130618 O.A. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IB-SALUT) 1 10292.66 2501, 2502 23 A1, A2 C1
CAP DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA I COMPUTACIONAL - F01060001 O.A. INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE LES ILLES BALEARS (IBESTAT) 1 16827.3 251B 28 A1 B2
CAP DEL DEPARTAMENT DE TRANSPORTS - F02100001 CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE 1 22843.24 2550 30 A1 C1
AUXILIAR D'ATENCIÓ AL PÚBLIC - F02280008 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 1 4622.94 2504, 252M 16 C2 B2
AUXILIAR D'ATENCIÓ AL PÚBLIC - F01470017 E.P. FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS 1 4622.94 2504 14 C2 B2
CAP DEL SERVEI D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA - F01140165 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 1 13878.48 2549 28 A1 C1
CAP DE LA SECRETARIA - F02050012 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ I - F0113043A CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ 1 10292.66 2501 25 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ I - F01130312 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 1 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ I - F0113002T INSTITUT BALEAR DE L'ENERGIA, E.P.E. 1 10292.66 2501 25 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ III - F0113023C CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 2 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PARTICIPACIÓ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL - F01140089 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 1 16827.3 2548 26 A1, A2 C1
TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ - F01950006 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT 1 4622.94 2511, 252F 20 A2 B2


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català