Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
CAP DEL NEGOCIAT XXIV - F01110429 E.P. FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS 1 7896.14 251A, 2510, 2511, 252A 22 A1, A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ I - F01130253 CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE 1 10292.66 251A, 2516 25 A1 B2
CAP DEL NEGOCIAT II - F01110585 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ 1 6330.94 2502, 2503 19 A2, C1 C1
CAP DEL NEGOCIAT I - F01110546 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 1 7896.14 2502, 2503 19 A2, C1 C1
ENCARREGAT/ADA EN CAP DEL PORT - F00620001 E.P. PORTS DE LES ILLES BALEARS 2 6330.94 2512, 253A 17 C1 B2
CAP DEL NEGOCIAT V - F01110581 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ 1 6330.94 2511, 2512, 252B, 2539 20 A2, C1 B2
CAP DE LA SECCIÓ III - F0113043A CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ 1 10292.66 2501 25 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ IV - F01130267 CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT 2 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DEL NEGOCIAT III - F01110514 CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT 2 7896.14 2527 20 A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ VIII - F01130263 CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT 2 10292.66 2501 25 A1 C1
DIRECTOR/A OFICINA D'OCUPACIÓ (EIVISSA) - F00470012 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 7896.14 2549 23 A1, A2 C1
DIRECTOR/A OFICINA D'OCUPACIÓ (MAÓ) - F00470015 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 12020.12 2549 23 A1, A2 C1
CAP DE L'ÀREA DE L'OFICINA D'OCUPACIÓ (EIVISSA) - F01010032 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 7896.14 2503, 2504 19 C1, C2 C1
CAP DE L'ÀREA DE L'OFICINA D'OCUPACIÓ (PALMA) - F01010036 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 10292.66 2502, 2503 23 A2, C1 C1
CAP DEL DEPARTAMENT DE FORMACIÓ I APRENENTATGE - F01030025 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 1 21029.4 0509, 0510, 0590, 2501 29 A1 C1
AUXILIAR D'ATENCIÓ AL PÚBLIC - F02280008 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 2 4622.94 2504, 252M 16 C2 B2
CAP DEL NEGOCIAT VIII - F0111021A O.A. ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP) 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
EDUCADOR/A D'EXECUCIÓ DE MESURES DE JUSTÍCIA JUVENIL NO PRIVATIVES DE LLIBERTAT - F02360001 CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 1 6330.94 2511, 252E 22 A2 B2
ORDENANÇA - F01330027 O.A. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IB-SALUT) 2 3620.54 2505 12 AP B1
SOTSINSPECTOR/A/SANITARI/A - F01830008 O.A. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IB-SALUT) 2 9520.56 2547 22 A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ I - F01130668 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 1 10292.66 251E, 2510 25 A1 B2
CAP DEL NEGOCIAT I - F01110166 CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
ORDENANÇA - F0133000G CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT 1 4817.68 2505 12 AP B1
CAP DEL NEGOCIAT II - F01110695 CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ 1 6330.94 2549 17 C1, C2 C1
CAP DEL NEGOCIAT XV - F01110229 CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ II - F01130150 O.A. INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE LES ILLES BALEARS (IBESTAT) 1 10292.66 251C, 252C 25 A1, A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ III - F01130192 CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 2 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ VI - F01130591 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 2 10292.66 2524 25 A1 B2


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català