Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
CAP DEL SERVEI DE PROJECTES - F0114034P PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS 1 16827.3 2550 28 A1 C1
LIQUIDADOR/A - F01230001 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 1 10292.66 2501, 2502, 252H, 252I, 252J, 252K 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ I - F0113027C AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 1 9520.56 2502, 2503, 252J, 252K, 252L 23 A2, C1 C1
CAP D´ESTUDIS IV - F01160004 O.A. ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP) 1 12029.36 2549 23 A2, C1 C1
CAP DEL SERVEI DE CENTRES EDUCATIUS - F01140102 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 1 16827.3 2501, 2502, 2548 26 A1, A2 C1
CAP DEL SERVEI D'ESTUDIS TERRITORIALS - F0114003C CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 1 16827.3 2501, 2502 26 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ IX - F01130294 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT 1 10292.66 2501 25 A1 C1
CAP DEL NEGOCIAT VII - F01110579 CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ III - F01130032 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ 1 10292.66 2501 25 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ XV - F01130470 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 2 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ XII - F01130522 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 1 10292.66 2501, 2548 25 A1 C1
CAP DEL SERVEI D'HABITATGES OBJECTE DE COMERCIALITZACIÓ TURÍSTICA - F01140055 CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL 1 16827.3 2501 28 A1 C1


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català