Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
AUXILIAR - F00190011 CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 2 4622.94 2504 14 C2 B2
CAP DE LA SECCIÓ III - F01130500 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 3 10292.66 2501 25 A1 C1
CAP DEL NEGOCIAT I - F01110902 CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 2 6330.94 251B, 2510, 2511, 252B 22 A1, A2 B2
ORDENANÇA - F01330009 CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 2 4817.68 2505 12 AP B1
CAP DEL NEGOCIAT II - F01110371 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 2 7896.14 2524, 2531 23 A1, A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ VIII - F01130263 CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT 1 10292.66 2501 25 A1 C1
ORDENANÇA - F01330008 CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 2 4817.68 2505 12 AP B1
CAP DEL DEPARTAMENT DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ - F01030029 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 22843.24 2549 30 A1 C1
CAP DEL NEGOCIAT VI - F01110167 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ VI - F01130591 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 1 10292.66 2524 25 A1 B2
AUXILIAR DE RECEPCIÓ I TELÈFON - F00190024 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT 2 3620.54 2514, 254A 12 AP B1
CAP DE LA SECCIÓ IV - F01130267 CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT 1 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ VII - F01130081 O.A. ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP) 1 10292.66 2502, 2503 23 A2, C1 C1
CAP DEL NEGOCIAT III - F01110514 CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT 1 7896.14 2527 20 A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ II - F01130208 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 1 10292.66 2501, 2502, 2548 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ I - F01130253 CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT 1 10292.66 251A, 2516 25 A1 B2
CAP DE LA SECCIÓ III - F01130192 CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 1 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
LLOC BASE AUXILIAR - F014702P8 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1 3474.1 2504 14 C2 B2
CAP DEL NEGOCIAT XIV - F01110197 CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 2 6330.94 2550 22 A1, A2 C1
CAP DEL NEGOCIAT XIII - F01110487 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
TREBALLADOR/A SOCIAL - F02420006 CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ 1 3474.1 2511, 252E 22 A2 B2
CAP DEL NEGOCIAT XXIX - F0111095E CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 4 7896.14 2524 23 A1 B2
CAP DEL NEGOCIAT IV - F01110162 CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ IX - F01130661 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 2 10292.66 2501 25 A1 C1
ADMINISTRATIU/IVA O AUXILIAR D'ATENCIÓ AL PÚBLIC - F02590006 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 2 4622.94 2503, 2504 16 C1, C2 C1
CAP DEL NEGOCIAT II - F01110392 CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ IV - F0113001A CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT 1 10292.66 251B 25 A1 B2
CAP DEL NEGOCIAT IX - F01110759 CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT 2 6330.94 2511, 252B 20 A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ V - F01130429 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT 1 10292.66 2501 25 A1 C1
CAP DEL NEGOCIAT I - F01110039 CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME 1 6330.94 2502, 2503 19 A2, C1 C1
VETERINARI/ÀRIA COMARCAL PALMA - F02000003 E.P. FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS 1 6330.94 2524 22 A1 B2
CAP DE LA SECCIÓ VI - F01130616 O.A. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IB-SALUT) 1 10292.66 2502, 2503 23 A2, C1 C1


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català