Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
INSTRUCTOR/A POLICIAL - F02710001 O.A. ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP) 1 9520.56 254B 19 A2, C1 B2
COORDINADOR/A DE FORMACIÓ - F02690001 O.A. ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP) 1 10292.66 254B 23 A2, C1 B2
CAP DE LA SECCIÓ VIII - F01130433 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DEL NEGOCIAT VII - F01110676 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
AUXILIAR - F00190014 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT 1 4622.94 2504 14 C2 B2
CAP DEL NEGOCIAT XVIII - F01110862 O.A. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IB-SALUT) 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DEL SERVEI DE RENDA SOCIAL GARANTIDA - F0114024C CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 1 16827.3 2549 28 A1 C1
CAP DEL SERVEI DE LA UNITAT ADMINISTRATIVA DE CONTRACTACIÓ - F01140310 CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 1 16827.3 2501 28 A1 C1
CAP DEL DEPARTAMENT DE RESIDUS I EDUCACIÓ AMBIENTAL - F01030049 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 1 22843.24 2549 30 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ I - F01130086 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT 1 10292.66 251E, 2510 25 A1 B2
CAP DE LA SECCIÓ VI - F01130417 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 1 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DEL NEGOCIAT XXIV - F01110027 CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català