Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
CAP DEL NEGOCIAT XX - F01110471 E.P. FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS 1 5562.18 2503 18 C1 C1
CAP DEL NEGOCIAT VII - F01110345 CONSELLERIA DE SALUT 1 5562.18 2502, 2503 19 A2, C1 C1
CAP DEL NEGOCIAT XV - F01110178 CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ 2 5562.18 2502, 2503 19 A2, C1 C1
CAP DEL NEGOCIAT V - F01110222 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 5562.18 2503, 2504 17 C1, C2 C1
TÈCNIC/A DOCUMENTALISTA - F0195001C CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA 1 4202.82 2549 21 A1 B2
CAP DE LA SECCIÓ IV - F01130630 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA 1 9868.88 2549 25 A1 C1
CAP DEL SERVEI D'ARXIU DIGITAL - F0114001T CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA 1 15889.78 2549 28 A1 C1
XOFER/A - F0039002P CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 1 7285.19 2542 14 C2 B1
CAP DEL NEGOCIAT V - F01110242 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1 5562.18 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DE LA SECRETARIA - F02050076 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 5562.18 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ I - F0113056A CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA 1 9868.88 251B 25 A1 B2
CAP DEL SERVEI D'IMMERSIÓ DIGITAL - F0114001U CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA 1 15889.78 251B 28 A1 B2
CAP DE LA SECCIÓ IV - F0113001A CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA 1 9554.15 251B 25 A1 B2
CAP DE LA SECRETARIA - F02050016 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 5562.18 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DEL NEGOCIAT VII - F01110396 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA 2 5851.59 2501 23 A1 C1
CAP DEL NEGOCIAT V - F01110106 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 2 5562.18 2503 18 C1 C1
CAP DEL NEGOCIAT XV - F01110043 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA 2 7213.25 251A, 251D, 251E, 2510, 2511, 252A 23 A1, A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ VII - F0113058A CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA 1 9868.88 2502, 2503 23 A2, C1 C1
CAP DE LA SECCIÓ VI - F0113057A CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA 1 9868.88 251B 25 A1 B2
CAP DE LA SECCIÓ III - F01130084 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA 1 9617.17 2501 25 A1 C1
CAP DEL SERVEI JURÍDIC D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA - F0114001A CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA 1 15889.78 2501 28 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ V - F01130429 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA 1 9617.17 2501 25 A1 C1
CAP DEL NEGOCIAT IV - F01110306 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA 1 5562.18 2502, 2503 19 A2, C1 C1
AUXILIAR DE LABORATORI - F00210009 CONSELLERIA DE SALUT 1 4093.24 2540 17 C2 B1
CAP DEL SERVEI DE COORDINACIÓ D'ARXIUS, BIBLIOTEQUES I MUSEUS - F01140197 CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 1 15889.78 2549 28 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ I - F01130202 CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 1 9365.51 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ XVIII - F01130647 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 2 9365.51 2501, 2548 25 A1 C1
CAP DEL SERVEI D'ADMINISTRACIÓ GENERAL - F01140076 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 15889.78 2501, 2502 26 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ XVI - F01130416 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 2 9365.51 2501, 2502 25 A1, A2 C1
AUXILIAR - F01470032 CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 1 4027.56 2504 14 C2 B2
CAP DE LA SECCIÓ I - F01130305 PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS 1 9868.88 2549 25 A1, A2 C1
CAP DEL NEGOCIAT III - F01110372 CONSELLERIA DE SALUT 2 7213.25 2524 23 A1 B2
TÈCNIC/A D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ ALS CONSUMIDORS - F02560008 CONSELLERIA DE SALUT 2 7213.25 2501 23 A1 C1
INFORMADOR/A DE CONSUM - F00770006 CONSELLERIA DE SALUT 2 5562.18 2502, 2503 19 A2, C1 C1
TÈCNIC/A D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ ALS CONSUMIDORS - F02560007 CONSELLERIA DE SALUT 2 7213.25 2501 23 A1 C1
INFORMADOR/A DE CONSUM - F00770007 CONSELLERIA DE SALUT 2 5562.18 2502, 2503 19 A2, C1 C1
CAP DE LA SECCIÓ I - F0113063A CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1 9617.17 251A, 2510, 2511, 252A 25 A1, A2 B2
CAP DEL SERVEI DE PERSONAL - F01140151 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1 15889.78 2501 28 A1 C1
LLOC BASE AUXILIAR - F01470044 CONSELLERIA DE SALUT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
INSTRUCTOR/A - F00940001 CONSELLERIA DE SALUT 1 7375.38 2501 23 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ IV - F01130082 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA 2 9365.51 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DEL NEGOCIAT III - F01110017 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 1 5562.18 2503, 2504 17 C1, C2 C1
ZELADOR/A GUARDAMOLLS - F00380005 E.P. PORTS DE LES ILLES BALEARS 1 4253.09 2512, 253A 16 C1 B2


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català