Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
INSPECTOR/A MÈDIC/A - F00810006 O.A. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IB-SALUT) 2 11999.96 2547 26 A1 B2
CAP D'ÀREA D'AGRICULTURA - F01010014 E.P. FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS 1 6315.54 251A, 2510, 2511, 252A 22 A1, A2 B2
CAP DEL SERVEI DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ECONÒMICA - F01140342 O.A. ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP) 1 16786.14 2549 28 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ XV - F01130097 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA 1 10267.6 2501 25 A1 C1
CAP DEL SERVEI ADJUNT AL DEPARTAMENT JURIDIC - F0114007C CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 1 16786.14 2501 28 A1 C1
TÈCNIC/A SUPERIOR DE PREVENCIÓ - F0194001D CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 2 7876.82 251G, 2510, 2511, 252G 24 A1, A2 B2
ADMINISTRATIU/IVA O AUXILIAR D'ATENCIÓ AL PÚBLIC - F01390038 CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ 1 4611.74 2503, 2504 16 C1, C2 C1
ORDENANÇA - F01330003 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 4805.92 2505 12 AP B1
LLOC BASE AUXILIAR - F01470001 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 1 3465.7 2504 14 C2 B2
CAP DEL SERVEI DE DIPOSITARIA - F01140115 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1 16786.14 2501 28 A1 C1
ADMINISTRATIU/IVA O AUXILIAR D'ATENCIÓ AL PÚBLIC - F01390076 CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ 2 4611.74 2503, 2504 16 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ VIII - F01130172 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1 10267.6 2501, 2502, 2521, 2530 25 A1, A2 C1
ADMINISTRATIU/IVA O AUXILIAR D'ATENCIÓ AL PÚBLIC - F02590003 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 1 4611.74 2503, 2504 16 C1, C2 C1
CAP DEL NEGOCIAT X - F01110095 E.P. PORTS DE LES ILLES BALEARS 1 6315.54 2503 18 C1 C1
CAP DEL DEPARTAMENT DE RELACIONS LABORALS - F01030009 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 1 22787.52 2549 29 A1 C1
DIRECTOR/A - F00460003 CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 1 16786.14 2549 26 A1 C1


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català