Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
CAP DEL SERVEI DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ECONÒMICA - F01140342 O.A. ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP) 1 16827.3 2549 28 A1 C1
CAP DEL NEGOCIAT XXIX - F0111095E CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 2 7896.14 2524 23 A1 B2
CAP DEL NEGOCIAT XIII - F01110347 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 1 7896.14 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ I - F01130623 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 2 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DEL DEPARTAMENT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I QUALIFICACIONS PROFESSIONALS - F0103002C CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 1 22843.24 2548 30 A1 C1
DIRECTOR/A DE L'INSTITUT DE QUALIFICACIONS PROFESSIONALS DE LES ILLES BALEARS - F02270001 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 1 16827.3 2548 26 A1, A2 C1
SECRETARI/ÀRIA PERSONAL - F01760031 CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 1 5274.22 2549 17 C1, C2 C1
CAP DE L'ÀREA DE L'OFICINA D'OCUPACIÓ (INCA) - F01010033 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 7896.14 2503, 2504 19 C1, C2 C1
SECRETARI/ÀRIA PERSONAL - F01760096 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 5274.22 2549 17 C1, C2 C1
CAP DEL SERVEI DE LLENGÜES ESTRANGERES I PROJECTES INTERNACIONALS - F0114018A CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 1 16827.3 2501, 2502, 2548 26 A1, A2 C1
SECRETARI/ÀRIA PERSONAL - F01760128 CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT 1 5274.22 2549 17 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ VIII - F01130250 E.P. PORTS DE LES ILLES BALEARS 2 10292.66 2501 25 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ XV - F01130097 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT 2 10292.66 2501 25 A1 C1


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català