Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
LLOC BASE TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ - F01650037 CONSELL CONSULTIU DE LES ILLES BALEARS 1 5944.41 2502 22 A2 C1
CAP DEL NEGOCIAT I - F01110039 CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME 1 5562.18 2502, 2503 19 A2, C1 C1
CAP DE LA SECCIÓ V - F0113034C O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 9868.88 2549 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ X - F0113036A O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 9868.88 2549 25 A1, A2 C1
LLOC BASE AUXILIAR - F01470055 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
CAP DEL NEGOCIAT IX - F01110234 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1 5562.18 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ XIII - F01130010 CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME 1 9868.88 2516 25 A1 B2
CAP DEL SERVEI DE GESTIÓ DE PROGRAMES D'OCUPACIÓ 4 - F0114031C O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 2 15889.78 2549 28 A1 C1
CAP DEL NEGOCIAT XLI - F01110848 O.A. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IB-SALUT) 2 5813.79 2502, 2503 19 A2, C1 C1
CAP DE LA SECCIÓ I - F01130312 CONSELLERIA DE SALUT 2 9868.88 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ VIII - F01130433 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 9365.51 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ VI - F01130578 CONSELLERIA DE SALUT 1 9868.88 251D, 2510, 2524 25 A1 B2
ADMINISTRADOR/A TERRITORIAL - F00060002 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 1 20163.64 2501, 252H, 252I 28 A1 C1
ATS/DUI DE TREBALL - F0017000A CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 6842.11 2531 23 A2 B2
TÈCNIC/A SUPERIOR DE PREVENCIÓ - F0194001D CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 7213.25 251G, 2510, 2511, 252G 24 A1, A2 B2
CAP DEL NEGOCIAT XV - F01110230 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 2 5813.79 2503 17 C1 C1
METGE/ESSA DE TREBALL - F01940011 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 9868.88 2524 24 A1 B2
TÈCNIC/A SUPERIOR DE PREVENCIÓ - F0194000E CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 7213.25 251G, 2510 24 A1 B2
CAP DE LA SECCIÓ III - F0113054A CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 3 9617.17 2501 25 A1 C1
ADMINISTRATIU/IVA O AUXILIAR D'ATENCIÓ AL PÚBLIC - F02590006 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 1 4330.39 2503, 2504 16 C1, C2 C1
LLOC BASE ORDENANÇA - F016201DU CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3216.64 2505 12 AP B1
LLOC BASE ADMINISTRATIU/IVA - F013900CC CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 1 3086.64 2503 16 C1 C1
TÈCNIC/A DOCUMENTALISTA - F0195001C CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA 1 4202.82 2549 21 A1, A2 C1
COORDINADOR/A DE FORMACIÓ - F02690001 O.A. ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP) 1 9554.15 254B 23 A2, C1 B2
AUXILIAR - F01470032 CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 1 4027.56 2504 14 C2 B2
LLOC BASE AUXILIAR - F0147007H CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
LLOC BASE AUXILIAR - F0147023A CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
LLOC BASE ORDENANÇA - F01620122 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3216.64 2505 12 AP B1
LLOC BASE ORDENANÇA - F01620077 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3216.64 2505 12 AP B1
LLOC BASE ORDENANÇA - F01620058 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3216.64 2505 12 AP B1
LLOC BASE AUXILIAR - F0147006J CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
LLOC BASE AUXILIAR - F0147006R CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
LLOC BASE AUXILIAR - F0147006T CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
LLOC BASE AUXILIAR - F0147006U CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
LLOC BASE AUXILIAR - F0147006V CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
LLOC BASE AUXILIAR - F0147006W CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
LLOC BASE AUXILIAR - F0147006X CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
LLOC BASE AUXILIAR - F0147006Y CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
LLOC BASE AUXILIAR - F0147007E CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
LLOC BASE ORDENANÇA - F01620028 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3216.64 2505 12 AP B1
LLOC BASE ORDENANÇA - F01620045 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3216.64 2505 12 AP B1
CAP TÈCNIC/A PORTS MENORCA - F01150006 E.P. PORTS DE LES ILLES BALEARS 1 7213.25 251A, 2510 23 A1 B2
LLOC BASE AUXILIAR - F0147006H CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
LLOC BASE AUXILIAR - F0147006K CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
CAP DEL NEGOCIAT X - F01110059 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA 2 9002.61 251A, 2510, 2511, 252A 22 A1, A2 B2
AGENT DE MEDI AMBIENT - F0213003T CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA 1 7189.88 2537 18 C1 B2
LLOC BASE ORDENANÇA - F01620072 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3216.64 2505 12 AP B1
LLOC BASE ORDENANÇA - F01620070 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3216.64 2505 12 AP B1
LLOC BASE AUXILIAR - F0147006D CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
LLOC BASE AUXILIAR - F0147006E CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
LLOC BASE AUXILIAR - F0147021A CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
LLOC BASE AUXILIAR - F0147022A CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
LLOC BASE AUXILIAR - F0147024A CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
LLOC BASE AUXILIAR - F0147025C CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
LLOC BASE AUXILIAR - F0147025W CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
LLOC BASE AUXILIAR - F0147026C CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
LLOC BASE AUXILIAR - F01470088 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
LLOC BASE AUXILIAR - F0147006F CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
LLOC BASE AUXILIAR - F0147006G CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
LLOC BASE AUXILIAR - F0147006M CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
LLOC BASE AUXILIAR - F0147006N CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
LLOC BASE AUXILIAR - F0147006P CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
LLOC BASE AUXILIAR - F0147006Z CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
LLOC BASE AUXILIAR - F0147007F CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
LLOC BASE AUXILIAR - F0147007G CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
CAP DEL NEGOCIAT IV - F01110055 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA 2 5851.59 254B 22 A1, A2 B2
LLOC BASE AUXILIAR - F0147007D CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
LLOC BASE AUXILIAR - F01470040 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
CAP DEL SERVEI JURÍDIC - F0114020C E.P. PORTS DE LES ILLES BALEARS 1 15889.78 2501 28 A1 C1
CAP D´ESTUDIS IV - F01160004 O.A. ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP) 1 11534.04 2549 23 A2, C1 C1
LLOC BASE AUXILIAR - F01470118 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3086.64 2504 14 C2 B2
CAP D'ADMINISTRACIÓ DE PERSONAL - F02720001 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 11525.22 2502, 2503 23 A2, C1 C1
CAP DEL NEGOCIAT I - F01110112 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 1 5562.18 2503, 2504, 252L, 252M 17 C1, C2 C1
LLOC BASE ORDENANÇA - F0162018Y CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3216.64 2505 12 AP B1
CAP DE LA SECCIÓ VII - F01130017 CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME 1 9868.88 2501, 2502, 2511 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ XV - F01130663 CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME 1 9617.17 251B, 2510, 2511, 252B 25 A1, A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ XIV - F0113062A CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME 1 9617.17 251B, 2510, 2511, 252B 25 A1, A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ XIII - F0113061A CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME 1 9617.17 251B, 2510, 2511, 252B 25 A1, A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ VI - F01130337 CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME 1 9868.88 2501, 2502, 2511 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ XI - F0113060A CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME 1 9617.17 251B, 2510, 2511, 252B 25 A1, A2 B2


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català