Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
CAP DE LA SECCIÓ XI - F01130544 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 2 10498.46 2501, 2502 25 A1, A2 C1
ADMINISTRATIU/IVA O AUXILIAR D'ATENCIÓ AL PÚBLIC - F01390038 CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 2 4715.34 2503, 2504 16 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ IX - F01130622 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 2 10498.46 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ III - F0113004E CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA 2 10498.46 2501 25 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ IV - F0113004D CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA 2 10498.46 2501 25 A1 C1
TÈCNIC/A SUPERIOR DE PREVENCIÓ - F01940002 O.A. INSTITUT BALEAR DE SEGURETAT I SALUT LABORAL (IBASSAL) 2 10498.46 251G, 2510 25 A1 B2
INSPECTOR/A DE FRAUS - F00870001 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ 1 9710.96 2549 22 A1, A2 C1
AUXILIAR - F01470032 CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA 2 4715.34 2504 14 C2 B2
CAP DE LA SECCIÓ VII - F01130002 CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL 1 10498.46 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ XIV - F01130184 CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS 1 10498.46 2501, 2502, 2521, 2530 25 A1, A2 C1
CAP DEL NEGOCIAT I - F01110897 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 1 8054.06 254B 19 A1, A2 B2
INTERVENTOR/A DELEGAT/ADA - F00950001 CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS 2 23300.06 0012, 0600, 252T, 2522, 3013, 3014, 3015 29 A1 C1
ENCARREGAT/ADA DE PORT - F00610005 E.P. PORTS DE LES ILLES BALEARS 2 4715.34 2512, 253A 18 C1 B2
CAP DE LA SECCIÓ III - F0113028A CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 1 10498.46 2549 25 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ II - F01130178 CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS 1 10498.46 2501, 2502, 2521, 2530 25 A1, A2 C1


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català