Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
CAP DE LA SECCIÓ IV - F01130145 O.A. INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE LES ILLES BALEARS (IBESTAT) 1 10267.6 251C, 252C 25 A1, A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ XI - F0113015C CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA 1 10267.6 251A, 251D, 251E, 2510 25 A1 B2
LLOC BASE ADMINISTRATIU/IVA - F01390051 E.P. FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS 1 3465.7 2503 16 C1 C1
CAP DEL NEGOCIAT XII - F01110480 E.P. FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS 1 6315.54 2503, 2504 17 C1, C2 C1
SECRETARI/ÀRIA DE SUPORT PROCESSAL - F02940002 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA 1 16786.14 2549 28 A1 C1
CAP DEL NEGOCIAT I - F01110004 O.A. INSTITUT BALEAR DE SEGURETAT I SALUT LABORAL (IBASSAL) 1 6315.54 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ XI - F01130467 CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME 1 10267.6 2511, 252E 25 A2 B2
ENCARREGAT/ADA DE PORT - F00610006 E.P. PORTS DE LES ILLES BALEARS 1 4611.74 2512, 253A 17 C1 B2
CAP DE LA SECCIÓ II - F01130085 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA 1 10267.6 2501 25 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ VIII - F01130250 E.P. PORTS DE LES ILLES BALEARS 2 10267.6 2501 25 A1 C1
LLOC BASE OPERADOR/A INFORMÀTICA - F02340009 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 1 3465.7 2539 16 C1 B2
CAP DE LA SECCIÓ XIV - F01130029 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 1 10267.6 2501, 2502 25 A1, A2 C1
LLOC BASE AUXILIAR - F01470090 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3465.7 2504 14 C2 B2
CAP DE LA SECCIÓ VIII - F01130127 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 10267.6 2501, 2502, 2548 25 A1, A2 C1
ENCARREGAT/ADA EN CAP DEL PORT - F00620003 E.P. PORTS DE LES ILLES BALEARS 1 6315.54 2512, 253A 18 C1 B2
ADMINISTRADOR/A PROCESSAL - F02960001 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA 1 6315.54 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DEL SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA - F01140016 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 1 16786.14 2501 28 A1 C1
CAP DEL NEGOCIAT XVI - F01110283 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 1 6315.54 2502, 2503 19 A2, C1 C1
CAP DE LA SECCIÓ VI - F01130018 CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT 1 10267.6 251A, 2510, 2511, 252A 25 A1, A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ VIII - F01130197 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 2 10267.6 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ I - F01130140 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 2 10267.6 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ VIII - F01130263 CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT 1 10267.6 2501 25 A1 C1
CAP DEL NEGOCIAT I - F01110562 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1 6315.54 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DEL NEGOCIAT III - F01110226 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1 6315.54 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DEL DEPARTAMENT DE COORDINACIÓ - F01030062 CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 1 22787.52 2549 30 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ I - F0113029C CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 2 10267.6 2501 25 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ VIII - F01130290 CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT 1 10267.6 2550 25 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ XIV - F01130184 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 2 10267.6 2501, 2502, 2521, 2530 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ X - F0113014A CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 2 10267.6 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ VII - F01130452 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 2 10267.6 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ V - F01130586 CONSELLERIA DE SALUT 2 10267.6 2501 25 A1 C1
CAP DEL NEGOCIAT I - F0111024A CONSELLERIA DE SALUT 1 6315.54 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DEL NEGOCIAT III - F01110789 CONSELLERIA DE SALUT 1 6315.54 2531 19 A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ XV - F01130651 CONSELLERIA DE SALUT 1 10267.6 254B 25 A1, A2 B2
CAP DEL NEGOCIAT XIV - F01110602 CONSELLERIA DE SALUT 1 7876.82 2524 23 A1 B2
ORDENANÇA - F01330003 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 4805.92 2505 12 AP B1
CAP DEL NEGOCIAT IV - F01110346 CONSELLERIA DE SALUT 1 6315.54 2502, 2503 19 A2, C1 C1
TÈCNIC/A SUPERIOR DE LABORATORI - F01930011 CONSELLERIA DE SALUT 1 7876.82 251D, 2524 22 A1 B2
INSPECTOR/A DE CONSUM - F00840003 CONSELLERIA DE SALUT 1 7876.82 2502, 2503 21 A2, C1 C1
INSPECTOR/A DE CONSUM - F00840002 CONSELLERIA DE SALUT 1 7876.82 2502, 2503 21 A2, C1 C1
CAP DE LA SECCIÓ III - F01130411 CONSELLERIA DE SALUT 2 10267.6 2501 25 A1 C1
CAP DEL NEGOCIAT III - F01110677 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 6315.54 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DEL SERVEI DE QUALITAT I RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA - F0114001W CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA 1 16786.14 2501 28 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ XIV - F01130459 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 1 10267.6 2501, 2502, 252I, 252K 25 A1, A2 C1
CAP DEL NEGOCIAT I - F01110610 CONSELLERIA DE SALUT 1 6315.54 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DEL NEGOCIAT IX - F0111022A O.A. ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP) 1 6315.54 2503, 2504 17 C1, C2 C1
LLOC BASE ADMINISTRATIU/IVA - F01390081 E.P. FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS 1 3465.7 2503 16 C1 C1
CAP DE LA SECCIÓ XXII - F01130262 CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT 1 10267.6 2501 25 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ I - F01130193 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1 10267.6 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DEL NEGOCIAT I - F0111095A E.P. FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS 2 6315.54 251A, 2510, 2511, 252A 22 A1, A2 B2
AUXILIAR D'ATENCIÓ AL PÚBLIC - F01470017 E.P. FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS 2 4611.74 2504 14 C2 B2
CAP DEL SERVEI DE GESTIÓ ECONÓMICA - F0114034Y CONSELLERIA DE SALUT 1 16786.14 2501 28 A1 C1


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català