Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
CAP DEL NEGOCIAT II - F01110258 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 6330.94 251B, 2510, 2511, 252B 22 A1, A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ I - F01130569 CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 2 10292.66 2501 25 A1 C1
TREBALLADOR/A SOCIAL - F02420006 CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 2 3474.1 2511, 252E 22 A2 B2
AUXILIAR DE PRESTACIONS DEL SISTEMA D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA - F00190054 CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 2 4622.94 2504 15 C2 B2
CAP DE LA SECCIÓ V - F01130072 CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 2 10292.66 2511, 252A 25 A2 B2
DIRECTOR/A OFICINA D'OCUPACIÓ (EIVISSA) - F00470012 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 7896.14 2549 23 A1, A2 C1
ADMINISTRATIU/IVA O AUXILIAR D'ATENCIÓ AL PÚBLIC - F02590006 CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 1 4622.94 2503, 2504 16 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ VII - F01130042 E.P. FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS 2 10292.66 251A, 2510, 2511, 252A 25 A1, A2 B2
CAP DEL SERVEI DE TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT - F01140325 CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 1 16827.3 254B 28 A1 B2
CAP DEL SERVEI D'ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE - F01140045 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ 1 16827.3 2549 26 A1, A2 C1
TÈCNIC/A SUPERIOR DE PREVENCIÓ - F0194001D CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL 1 7896.14 251G, 2510, 2511, 252G 24 A1, A2 B2
INSPECTOR/A DE SERVEIS SOCIALS INTERINSULARS - F00850001 CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 2 7896.14 2511, 252E 20 A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ I - F01130690 CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 2 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
INSPECTOR/A DE PESCA - F00890001 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ 1 9520.56 254B 22 A1, A2 B2
CAP D'ADMINISTRACIÓ DE PERSONAL - F02720006 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL 1 12020.12 2502, 2503 23 A2, C1 C1


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català