Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
CAP DE LA SECCIÓ I - F01130070 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 2 9282.47 254B 25 A1, A2 B2
CAP DEL NEGOCIAT XI - F01110274 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 2 6801.48 251A, 2510, 2511, 252A 22 A1, A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ VII - F01130358 CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT 2 9771.16 2501 25 A1 C1
INSPECTOR/A DE FRAUS - F00870001 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA 1 8427.44 2549 22 A1, A2 C1
LLETRAT/ADA - F01220009 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 2 9038.03 2501 25 A1 C1
INSPECTOR/A DE JOC - F00880002 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 2 8427.44 2501, 2502 22 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ I - F01130001 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 2 8793.96 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ IX - F01130380 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 2 8793.96 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DEL NEGOCIAT XIII - F01110595 CONSELLERIA DE SALUT 2 6801.48 2524 23 A1 B2
CAP DEL NEGOCIAT XXXV - F01110235 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1 5023.76 2503, 2504 17 C1, C2 C1
LIQUIDADOR/A - F01230001 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 1 8671.79 2501, 2502, 252H, 252I, 252J, 252K 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ XX - F01130562 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 2 9282.47 2501, 2502, 2521, 2530 25 A1, A2 C1
CAP DEL NEGOCIAT XIII - F01110163 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1 5023.76 2503, 2504 17 C1, C2 C1
ARQUITECTE/A - F00130002 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 1 11662 2516 26 A1 B2
CAP DEL SERVEI DE FINANÇAMENT - F01140186 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1 15499.73 2501 28 A1 C1
CAP DEL NEGOCIAT I - F01110867 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA 1 5023.76 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DEL NEGOCIAT I - F01110128 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA 1 5023.76 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ XII - F01130180 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1 9282.47 2501, 2502, 2521, 2530 25 A1, A2 C1
AUXILIAR DE PRESTACIONS I COMPTABILITAT - F00190054 CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ 1 3602.34 2504 15 C2 B2
CAP DEL NEGOCIAT I - F01110679 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 5585.63 2501, 2502 22 A1, A2 C1
ADMINISTRATIU/IVA O AUXILIAR D'ATENCIÓ AL PÚBLIC - F02590017 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 4190.25 2503, 2504 16 C1, C2 C1
CAP DEL NEGOCIAT V - F01110589 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 5023.76 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ III - F01130163 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 1 9282.47 2501, 2502, 252H, 252I, 252J, 252K 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ IX - F01130526 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 8671.79 2502, 2503 23 A2, C1 C1
INSPECTOR/A DE TURISME - F00910002 CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME 1 8427.44 2502, 2511, 252E 21 A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ XI - F01130003 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 1 8793.96 2501, 251B, 2510 25 A1 C1
CAP DEL NEGOCIAT X - F01110320 CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT 1 5023.76 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DEL NEGOCIAT VII - F01110308 CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ 1 6554.43 251E, 2510, 2511, 252E 22 A1, A2 B2
ENCARREGAT/ADA EN CAP DEL PORT - F00620001 E.P. PORTS DE LES ILLES BALEARS 1 5219.2 2512, 253A 17 C1 B2
CAP DEL NEGOCIAT XLI - F01110444 E.P. FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS 1 5512.27 2550 19 A2, C1 C1
CAP DE LA SECCIÓ VI - F01130417 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 2 8793.96 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DEL NEGOCIAT XIII - F01110469 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 1 5023.76 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DEL SERVEI DE PROMOCIÓ EMPRESARIAL - F01140042 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 1 15499.73 2501 28 A1 C1
ZELADOR/A GUARDAMOLLS - F00380002 E.P. PORTS DE LES ILLES BALEARS 1 2823.43 2512, 253A 16 C1 B2
LLOC BASE AUXILIAR - F01470046 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 2823.43 2504 14 C2 B2
CAP DEL NEGOCIAT VII - F01110565 CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 1 5023.76 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DEL NEGOCIAT XI - F01110462 CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT 1 5585.63 2501 23 A1 C1
AUXILIAR - F00190011 CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 1 3602.34 2504 14 C2 B2
CAP DEL SERVEI DE CONTRACTACIÓ - F01140231 CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 1 15499.73 2501 28 A1 C1
CAP DEL SERVEI D'ASSESSORAMENT AMBIENTAL - F01140239 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA 1 15499.73 2549 28 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ XXIV - F01130378 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 2 8793.96 2501 25 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ IX - F01130171 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 2 9282.47 2501, 2502, 2521, 2530 25 A1, A2 C1
CAP DEL NEGOCIAT XXIII - F01110586 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA 2 5023.76 2503 18 C1 C1
LLOC BASE ORDENANÇA - F01620090 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 2942.33 2505 12 AP B1
LLOC BASE ORDENANÇA - F01620069 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 2942.33 2505 12 AP B1
CAP DE LA SECCIÓ XII - F01130198 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1 9282.47 2501, 2502 25 A1, A2 C1
LLOC BASE ORDENANÇA - F01620080 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 2942.33 2505 12 AP B1
AUXILIAR - F00190013 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 4040.17 2504 14 C2 B2
CAP DE LA SECCIÓ IV - F01130585 CONSELLERIA DE SALUT 2 9771.16 2501 25 A1 C1
LLOC BASE AUXILIAR - F01470058 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 2823.43 2504 14 C2 B2
LLOC BASE AUXILIAR - F01470042 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 2823.43 2504 14 C2 B2
LLOC BASE AUXILIAR - F01470088 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 2823.43 2504 14 C2 B2
CAP DE LA SECRETARIA - F02050010 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 5023.76 2503, 2504 17 C1, C2 C1
LLOC BASE ORDENANÇA - F0162009A CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 2942.33 2505 12 AP B1
LLOC BASE AUXILIAR - F01470226 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 2823.43 2504 14 C2 B2
ORDENANÇA - F01330003 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 3499.3 2505 12 AP B1
LLOC BASE ORDENANÇA - F01620160 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 2942.33 2505 12 AP B1
LLOC BASE ORDENANÇA - F01620091 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 2942.33 2505 12 AP B1
PSICÒLEG/ÒLOGA - F01380004 CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ 1 4388.86 251E, 2510 22 A1 B2
LLOC BASE ORDENANÇA - F01620122 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 2942.33 2505 12 AP B1


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català