Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
SECRETARI/ÀRIA PERSONAL - F01760008 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT 1 6211.1 2549 18 C1, C2 C1
AJUDANT/A D'ORDENANÇA MAJOR - F01330017 PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS 1 4817.68 2505 12 AP B1
ADMINISTRATIU/IVA D'ATENCIÓ AL PÚBLIC - F01390009 E.P. FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS 1 4622.94 2503 16 C1 C1
CAP DEL SERVEI D'ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC I DOCUMENTAL - F01140059 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT 1 16827.3 2550 28 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ IV - F0113001B CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1 10292.66 251B, 2510 25 A1 B2
CAP DE LA SECCIÓ XIV - F01130638 O.A. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IB-SALUT) 2 10292.66 2501, 2502 23 A1, A2 C1
CAP DEL SERVEI DE FOMENT DE L'ÚS DEL CATALÀ - F0114021A CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 1 16827.3 251E, 2510 26 A1 B2
CAP DE LA SECCIÓ III - F01130500 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1 10292.66 2501 25 A1 C1
SECRETARI/ÀRIA PERSONAL - F01760019 CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ 1 5274.22 2549 17 C1, C2 C1
SECRETARI/ÀRIA PERSONAL - F01760058 CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME 1 5274.22 2549 17 C1, C2 C1
SECRETARI/ÀRIA PERSONAL - F0176010A CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME 1 5274.22 2549 17 C1, C2 C1
SECRETARI/ÀRIA PERSONAL - F01760082 CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT 1 5274.22 2549 17 C1, C2 C1
AUXILIAR D'ATENCIÓ AL PÚBLIC - F02280008 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 1 4622.94 2504, 252M 16 C2 B2
SECRETARI/ÀRIA PERSONAL - F0176009A CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 1 5274.22 2549 17 C1, C2 C1
CAP DEL NEGOCIAT XIX - F01110578 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DEL NEGOCIAT IV - F01110681 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DEL NEGOCIAT III - F01110670 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
SECRETARI/ÀRIA PERSONAL - F01760012 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT 1 6211.1 2549 17 C1, C2 C1
CAP D'ÀREA D'AGRICULTURA - F01010014 E.P. FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS 2 6330.94 251A, 2510, 2511, 252A 22 A1, A2 B2
SECRETARI/ÀRIA PERSONAL - F01760030 CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 1 6211.1 2549 18 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ XXIII - F0113005A CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1 10292.66 2502, 2503 23 A2, C1 C1
CAP DE LA SECCIÓ II - F01130159 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 1 10292.66 251B, 2510 25 A1 B2
TÈCNIC/A EN PROTECCIÓ DE LA SALUT - F02010008 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 2 6330.94 2524 22 A1 B2
CAP DEL NEGOCIAT XXIX - F0111095E CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 3 7896.14 2524 23 A1 B2
AUXILIAR D'INFORMACIÓ I REGISTRE - F02200001 CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ 1 4622.94 2504 15 C2 B2
CAP DE LA SECCIÓ II - F01130436 PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS 1 10292.66 2549 23 C1 C1


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català