Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
LLOC BASE ATS - F01430005 CONSELLERIA DE SALUT 1 2823.43 2531 21 A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ XI - F01130575 CONSELLERIA DE SALUT 1 9771.16 2501 25 A1 C1
ARQUITECTE/A TÈCNIC/A - F01900003 O.A. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IB-SALUT) 1 1341.53 2527 21 A2 B2
CAP DEL NEGOCIAT II - F0111007C O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 5023.76 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ VII - F0113069A CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 1 9771.16 2549 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ I - F01130312 CONSELLERIA DE SALUT 1 9771.16 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DEL NEGOCIAT XIV - F01110044 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA 2 8793.68 251A, 252A 22 A1, A2 B2
TÈCNIC/A EN PROTECCIÓ DE LA SALUT - F02010008 CONSELLERIA DE SALUT 1 5765.85 2524 22 A1 B2
CAP DEL NEGOCIAT XIII - F01110607 CONSELLERIA DE SALUT 1 7116.2 2524 23 A1 B2
CAP DEL SERVEI DE GESTIÓ ECONOMICOADMINISTATIVA - F0114034K CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 1 15499.73 2501 28 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ VI - F01130113 CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ 1 9282.47 2501, 2502, 2511, 252E 25 A1, A2 C1


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català