Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
INSPECTOR/A - F02910002 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 1 13307.14 0014, 252J 25 A2 C1
CAP DEL NEGOCIAT VIII - F01110754 CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ 1 5641.49 2511, 252B 20 A2 B2
SECRETARI/ÀRIA PERSONAL - F01760054 CONSELLERIA DE SALUT 1 5356.45 2549 18 C1, C2 C1
DIRECTOR/A INSULAR - MENORCA - F00480008 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 18151.14 2549 26 A1, A2 C1
LLOC BASE AUXILIAR - F014702UD CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 2 2851.71 2504 14 C2 B2
CAP DE LA SECCIÓ XXVIII - F0113010A CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1 9375.33 2501, 2502, 2521, 2530 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ VII - F01130134 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1 9868.88 2501 25 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ X - F01130505 CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME 2 9375.33 2501, 2502 25 A1, A2 C1
SECRETARI/ÀRIA PERSONAL - F0176012C CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ 1 5356.54 2549 18 C1, C2 C1
ADMINISTRATIU/IVA O AUXILIAR D'ATENCIÓ AL PÚBLIC - F02590009 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 2 4232.11 2503, 2504 16 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ VI - F0113035C O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 2 9868.88 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ XXI - F0113040A O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 9868.88 251E, 2510, 2511, 252E 25 A1, A2 B2
AUXILIAR DE PRESTACIONS I COMPTABILITAT - F00190054 CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ 1 3638.32 2504 15 C2 B2
DIRECTOR/A OFICINA D'OCUPACIÓ (INCA) - F00470014 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 11525.22 2549 23 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ XVIII - F0113038A O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 9868.88 251E, 2510, 2511, 252E 25 A1, A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ V - F0113034C O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 2 9868.88 2501, 2502 25 A1, A2 C1
LLOC BASE ADMINISTRATIU/IVA - F01390091 CONSELLERIA DE SALUT 2 2851.71 2503 16 C1 C1
CAP DE LA SECCIÓ XIII - F0113037A O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 2 9868.88 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DEL SERVEI DE SEGUIMENT TÈCNIC D'ORIENTACIÓ I FOMENT DE L'OCUPACIÓ - F01140332 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 15654.71 2549 28 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ X - F0113036A O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 2 9868.88 2501, 2502 25 A1, A2 C1
INSPECTOR/A DE FARMÀCIA - F00920008 CONSELLERIA DE SALUT 2 5823.49 2524 22 A1 B2
CAP DEL NEGOCIAT X - F01110706 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 5074.02 2503, 2504 17 C1, C2 C1
INTERVENTOR/A DELEGAT/ADA - F00950001 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1 21902.72 0012, 0600, 2522, 3013, 3014 29 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ II - F01130159 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 2 9375.33 251B, 2510 25 A1 B2
TERAPEUTA OCUPACIONAL - F01260002 CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ 1 4432.68 2511, 252E 20 A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ V - F01130308 CONSELLERIA DE SALUT 2 9868.88 251B, 2510, 2511, 252B 25 A1, A2 B2
ORDENANÇA - F01330008 CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 1 3534.35 2505 12 AP B1
CAP DE LA SECCIÓ XIII - F01130614 O.A. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IB-SALUT) 1 9251.76 2502, 2503 23 A2, C1 C1
TREBALLADOR/A SOCIAL - F02420008 CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ 1 2851.71 2511, 252E 22 A2 B2
AUXILIAR DE RECEPCIÓ I TELÈFON - F00190024 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA 2 2971.83 2514, 254A 12 AP B1
ADMINISTRATIU/IVA - F00070004 CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 1 3858.77 2503 16 C1 C1
ORDENANÇA - F01330009 CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 2 3761.99 2505 12 AP B1
CAP DEL NEGOCIAT IV - F01110162 CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 1 5567.38 2503, 2504 17 C1, C2 C1
ORDENANÇA - F01330008 CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 1 3534.35 2505 12 AP B1


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català