Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
CAP DE LA SECRETARIA - F02050073 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 5659.54 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ II - F01130026 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA 1 10041.64 2501 25 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ V - F01130471 CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME 1 10041.64 251E, 2510 25 A1 B2
INSPECTOR/A DE FRAUS - F00870001 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA 1 8968.19 2549 22 A1, A2 C1
PSICÒLEG/ÒLOGA - F01380004 CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ 2 4510.24 251E, 2510 22 A1 B2
INSPECTOR/A D'ESCORXADORS I INDÚSTRIES D'ALIMENTS D'ORIGEN ANIMAL - F00920007 CONSELLERIA DE SALUT 2 6048.48 2524 22 A1 B2
CAP DE LA SECCIÓ II - F01130405 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 1 9785.5 2501, 2502, 251E, 2510, 2511 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ III - F01130012 CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME 1 10041.64 2501, 2502, 2510, 2511 25 A1, A2 C1
CAP D´ESTUDIS - F01050004 CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS 1 16167.87 2549 26 A1, A2 C1
TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ - F01910002 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 2 9529.46 2511, 252G 25 A2 B2
CAP DEL SERVEI DE COMUNITAT EDUCATIVA - F01140099 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 16167.87 2548 26 A1, A2 C1


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català