Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
AUXILIAR D'ATENCIÓ AL PÚBLIC - F02280008 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 2 4232.11 2504, 252M 16 C2 B2
CAP DE LA SECCIÓ III - F01130122 CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 1 8881.88 2501 25 A1 C1
CAP DEL NEGOCIAT V - F01110216 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA 1 5074.02 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DEL NEGOCIAT V - F01110942 O.A. ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP) 1 5074.02 251E, 2510, 2511, 252E 23 A1, A2 B2
CAP DE L'ÀREA DE L'OFICINA D'OCUPACIÓ (EIVISSA) - F01010031 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 6619.99 2502, 2503 20 A2, C1 C1
CAP DE LA SECCIÓ D'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ ECONÒMICA - F02050065 CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS 1 9375.33 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DEL SERVEI D'ENDEUTAMENT - F01140188 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1 15654.71 2550 28 A1 C1
CAP DEL NEGOCIAT I - F01110679 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 3 5641.49 2501, 2502 22 A1, A2 C1
ZELADOR/A - F00360005 CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT 1 3514.93 2512, 2513, 253A, 2544 16 C1, C2 B2
AGENT AUXILIAR D' INSPECCIÓ DE TRANSPORTS - F01500006 CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT 2 2851.71 2513, 2544 14 C2 B1
CAP DE LA SECCIÓ VI - F01130256 CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT 2 9868.88 2501 25 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ V - F01130586 CONSELLERIA DE SALUT 2 9868.88 2501 25 A1 C1
CAP DEL NEGOCIAT I - F01110519 CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT 1 5074.02 2503 18 C1 C1
CAP DEL NEGOCIAT III - F01110312 CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT 1 6619.99 2502, 2503 19 A2, C1 C1
CAP DEL NEGOCIAT I - F01110273 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 2 6869.47 251A, 2510, 2511, 252A 22 A1, A2 B2
CAP DEL NEGOCIAT I - F0111012A CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT 1 5074.02 2550 17 C1 C1
CAP DEL NEGOCIAT I - F01110408 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 1 5567.38 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DEL NEGOCIAT XXIV - F01110027 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 1 5074.02 2503, 2504 17 C1, C2 C1
AUXILIAR - F01470032 CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 2 3638.32 2504 14 C2 B2
MOSTREJADOR/A AIGUES DE MAR - F01450002 CONSELLERIA DE SALUT 1 4164.53 2513 14 C2 B1
CAP DE LA SECCIÓ V - F0113019A CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 8881.88 2501, 2502, 2548 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ XIV - F01130205 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 8199.99 2502, 2548 23 A2 C1
CAP DEL SERVEI DE SANITAT FORESTAL - F01140337 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA 1 13307.14 251A, 2510, 2511, 252A 26 A1, A2 B2
CAP DEL SERVEI D'ATENCIÓ A LA DISCAPACITAT - F0114034V CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ 1 15654.71 2549 28 A1 C1
CAP DEL SERVEI DE VALORACIÓ I ORIENTACIÓ DE LA DISCAPACITAT I LA DEPENDÈNCIA - F0114034W CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ 1 15654.71 2549 28 A1 C1
AUXILIAR DE PRESTACIONS I COMPTABILITAT - F00190054 CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ 1 3638.32 2504 15 C2 B2


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català