Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
CAP DEL NEGOCIAT III - F01110514 CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT 2 7896.14 2527 20 A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ IV - F01130267 CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT 2 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ VIII - F01130263 CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT 2 10292.66 2501 25 A1 C1
DIRECTOR/A OFICINA D'OCUPACIÓ (MAÓ) - F00470015 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 12020.12 2549 23 A1, A2 C1
CAP DE L'ÀREA DE L'OFICINA D'OCUPACIÓ (PALMA) - F01010036 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 10292.66 2502, 2503 23 A2, C1 C1
CAP DEL DEPARTAMENT DE FORMACIÓ I APRENENTATGE - F01030025 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 1 21029.4 0509, 0510, 0590, 2501 29 A1 C1
AUXILIAR D'ATENCIÓ AL PÚBLIC - F02280008 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 2 4622.94 2504, 252M 16 C2 B2
CAP DEL NEGOCIAT VIII - F0111021A O.A. ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP) 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
DIRECTOR/A OFICINA D'OCUPACIÓ (EIVISSA) - F00470012 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 7896.14 2549 23 A1, A2 C1
CAP DE L'ÀREA DE L'OFICINA D'OCUPACIÓ (EIVISSA) - F01010032 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 7896.14 2503, 2504 19 C1, C2 C1
CAP DEL NEGOCIAT I - F01110166 CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
SOTSINSPECTOR/A/SANITARI/A - F01830008 O.A. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IB-SALUT) 2 9520.56 2547 22 A2 B2
ORDENANÇA - F01330027 O.A. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IB-SALUT) 2 3620.54 2505 12 AP B1
EDUCADOR/A D'EXECUCIÓ DE MESURES DE JUSTÍCIA JUVENIL NO PRIVATIVES DE LLIBERTAT - F02360001 CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 1 6330.94 2511, 252E 22 A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ I - F01130668 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA 1 10292.66 251E, 2510 25 A1 B2
ORDENANÇA - F0133000G CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT 1 4817.68 2505 12 AP B1
CAP DEL NEGOCIAT II - F01110695 CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ 1 6330.94 2549 17 C1, C2 C1
CAP DEL NEGOCIAT XV - F01110229 CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ III - F01130192 CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 2 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ VI - F01130591 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 2 10292.66 2524 25 A1 B2
CAP DE LA SECCIÓ II - F01130150 O.A. INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE LES ILLES BALEARS (IBESTAT) 1 10292.66 251C, 252C 25 A1, A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ XXII - F01130429 CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ 1 10292.66 2501 25 A1 C1
TÈCNIC/A SUPERIOR DE PREVENCIÓ - F01910016 O.A. INSTITUT BALEAR DE SEGURETAT I SALUT LABORAL (IBASSAL) 1 10292.66 251A, 251G, 2510, 2511, 2516, 252A, 252G, 2527 25 A1, A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ I - F01130302 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT 1 10292.66 2550 23 A2, C1 C1
TÈCNIC/A SUPERIOR DE PREVENCIÓ - F0191000A O.A. INSTITUT BALEAR DE SEGURETAT I SALUT LABORAL (IBASSAL) 1 10292.66 251G, 2510, 2511, 252G 25 A1, A2 B2
TÈCNIC/A SUPERIOR DE PREVENCIÓ - F01910001 O.A. INSTITUT BALEAR DE SEGURETAT I SALUT LABORAL (IBASSAL) 1 10292.66 251A, 251G, 2510, 2511, 2516, 252A, 252G, 2527 25 A1, A2 B2
CAP DEL NEGOCIAT XIII - F01110550 CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ V - F01130328 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 1 10292.66 2547 25 A1 B2
CAP DEL NEGOCIAT IV - F01110459 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA 2 6330.94 251D, 2510 23 A1 B2
VETERINARI/ÀRIA COMARCAL PALMA - F02000003 E.P. FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS 2 6330.94 2524 22 A1 B2


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català