Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
CAP DEL SERVEI L'ÀREA DE SEGUIMENT DE LA CONTRACTACIÓ - F0114001K CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 2 15889.78 2501 28 A1 C1
RESPONSABLE D'OFICINA - F02290002 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA 1 7177.41 2503 18 C1 C1
METGE/ESSA DE TREBALL - F01940004 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1 7213.25 2524 24 A1 B2
CAP DE LA SECCIÓ III - F01130539 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 9365.51 2501, 2502 25 A1, A2 C1
INSTRUCTOR/A - F00940001 CONSELLERIA DE SALUT 1 7375.38 2501 23 A1 C1
AUXILIAR DE PRESTACIONS I COMPTABILITAT - F00190054 CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ 1 4027.56 2504 15 C2 B2
CAP DEL NEGOCIAT V - F01110117 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 1 5562.18 2503, 2504, 252L, 252M 17 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ VII - F01130224 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA 2 9868.88 251A, 2510 25 A1 B2
GESTOR/A CAP DE LA UNITAT DE GESTIÓ - F02870001 AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS (ATB) 1 13307.14 2501, 2502, 252I, 252K 25 A1, A2 C1
INTERVENTOR/A DELEGAT/ADA - F00950001 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1 21902.72 0012, 0600, 2522, 3013, 3014 29 A1 C1
CAP DE LA SECRETARIA - F02050023 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 5562.18 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP D'ÀREA D'AGRICULTURA - F01010011 E.P. FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS 2 5851.59 251A, 2510, 2511, 252A 22 A1, A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ V - F01130072 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 1 9617.17 2501 25 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ X - F01130421 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 9017.74 2502, 2503 23 A2, C1 C1
CAP DE LA SECCIÓ XIV - F01130365 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA 2 9868.88 2501 25 A1 C1
TÈCNIC/A SUPERIOR DE PREVENCIÓ - F01940002 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 2 9617.17 251G, 2510 25 A1 B2
CAP DEL NEGOCIAT VII - F01110851 O.A. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IB-SALUT) 1 5813.79 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DEL NEGOCIAT IV - F01110370 CONSELLERIA DE SALUT 2 7375.38 251A, 2510, 2511, 252A 22 A1, A2 B2
SECRETARI/ÀRIA PERSONAL - F01760100 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 1 5057.08 2549 18 C1, C2 C1


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català