Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
CAP DEL NEGOCIAT VII - F01110264 CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT 2 7876.82 251A, 2510, 2511, 252A 22 A1, A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ IV - F01130547 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 2 10267.6 2501, 2502 25 A1, A2 C1
TÈCNIC/A DE DIRECCIÓ D'EMERGÈNCIES - F02520006 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1 12061.84 2510, 2511 26 A1, A2 B2
CAP DE LA SECCIÓ II - F01130178 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1 10267.6 2501, 2502, 2521, 2530 25 A1, A2 C1
CAP DEL NEGOCIAT XI - F01110462 CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT 1 6315.54 2501 23 A1 C1
CAP D´ÀREA D'OPERACIONS DEL SISTEMA INTEGRAT D'EMERGÈNCIES - F01010039 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 1 10267.6 254B 25 A1 B2
AUXILIAR D'INFORMACIÓ I REGISTRE - F02200001 CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ 1 4611.74 2504 15 C2 B2
CAP DEL NEGOCIAT V - F01110650 CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT 1 6315.54 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ V - F0113055A O.A. INSTITUT BALEAR DE LA DONA (IBD) 1 8727.32 254B 25 A1 B2
TÈCNIC/A SUPERIOR - F01920010 O.A. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IB-SALUT) 2 6315.54 2501 23 A1 C1
TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ - F01970002 CONSELLERIA DE CULTURA, PARTICIPACIÓ I ESPORTS 1 4611.74 2511, 252F 20 A2 B2
ANALISTA I PROGRAMADOR/A - F00120001 CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME 2 6315.54 251B, 2510, 2511, 252B 22 A1, A2 B2
ADMINISTRATIU/IVA O AUXILIAR D'ATENCIÓ AL PÚBLIC - F02590006 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 2 4611.74 2503, 2504 16 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ IV - F01130240 CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT 2 10267.6 2501 25 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ II - F01130241 CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT 2 10267.6 251D, 2510 25 A1 B2
ADMINISTRATIU/IVA O AUXILIAR D'ATENCIÓ AL PÚBLIC - F02590008 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 2 4611.74 2503, 2504 16 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ IX - F01130380 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 1 10267.6 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ VI - F01130149 CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 2 10267.6 2501 25 A1 C1
LLOC BASE AUXILIAR - F01470228 O.A. ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP) 1 3465.7 2504 14 C2 B2
CAP DEL NEGOCIAT III - F01110281 CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA 1 6315.54 2503, 2504 17 C1, C2 C1
CAP DE LA SECCIÓ VI - F01150002 O.A. INSTITUT BALEAR DE SEGURETAT I SALUT LABORAL (IBASSAL) 1 10267.6 2501, 2502, 251G, 2510, 2511, 252G 25 A1, A2 C1
INSPECTOR/A DE FRAUS - F00870001 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA 1 9497.32 2549 22 A1, A2 C1
INSPECTOR/A DE TURISME - F00910002 CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME 2 9497.32 2502, 2511, 252E 21 A2 C1
INSPECTOR/A D'ESCORXADORS I INDÚSTRIES D'ALIMENTS D'ORIGEN ANIMAL - F00920006 CONSELLERIA DE SALUT 2 6315.54 2524 22 A1 B2
INSPECTOR/A DE CONSUM - F00840002 CONSELLERIA DE SALUT 3 7876.82 2502, 2503 21 A2, C1 C1
CAP DE LA SECRETARIA - F02050056 CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 1 6315.54 2503, 2504 17 C1, C2 C1


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català