Convocatòries de comissions de serveis


Darreres convocatòries


Lloc Organisme NC CE Cos CD Gr Cat
CAP DEL SERVEI DE GESTIÓ ECONOMICA I CONTRACTACIÓ - F01140032 CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ 1 16827.3 2501 28 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ XI - F0113008C CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 1 10292.66 2501 25 A1 C1
CAP DEL DEPARTAMENT DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I JURÍDICA - F01030029 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 22843.24 2549 30 A1 C1
CAP DE LA SECCIÓ I - F01130082 CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS 1 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ IV - F0113016C CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 1 10292.66 2502, 2503 23 A2, C1 C1
CAP DE LA SECCIÓ XI - F0113015C CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 1 10292.66 251A, 251D, 251E, 2510 25 A1 B2
CAP DE LA SECCIÓ VIII - F0113044A CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS 1 10292.66 2501, 2502 25 A1, A2 C1
CAP DE LA SECCIÓ X - F0113031C CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ 2 10292.66 254B 23 A2, C1 B2
AUXILIAR - F00190006 CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT 1 4622.94 2504 14 C2 B2
CAP DEL NEGOCIAT IV - F01110022 O.A. SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB) 1 6330.94 2503, 2504 17 C1, C2 C1
TÈCNIC/A EN PROTECCIÓ DE LA SALUT - F02010002 CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 2 6330.94 2524 22 A1 B2


NC Número de convocatòria
CE Complement específic del lloc de treball
CD Complement de destí del lloc de treball
Gr Grup del lloc de treball
Cat Nivell de català requerit

 

 
català