971 78 49 42
971 78 49 91

SISTEMA NACIONAL DE QUALIFICACIONS PROFESSIONALS

 

La Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, a l'article 2.1 estableix que "el Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional (SNQP) és el conjunt d'instruments i accions necessaris per a promoure i desenvolupar la integració de les ofertes de formació professional mitjançant el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals".Les qualificacions són el conjunt de competències i de continguts formatius agrupats per nivells de qualificació i per famílies professionals amb significació per a l'ocupació i constitueixen la base per elaborar l'oferta formativa dels títols de formació professional i dels certificats de professionalitat, és a dir, la creació de la qualificació dóna possibilitat a la posterior creació del títol de formació professional i del certificat de professionalitat.


El certificat de professionalitat és l'instrument d'acreditació oficial de qualificació del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals de l'administració laboral. El Servei d'Ocupació de les Illes Balears els expedeix i gestiona en el marc del subsistema de formació professional per l'ocupació regulat en el Reial decret 395/2007, de 23 de març.