Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I FORMACIÓ DEL PROFESSORAT http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=944322&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Tue, 23 May 2017 22:41:23 GMT Govern de les Illes Balears 2017-05-23T22:41:23Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Inscripció en el Registre General de Formació Permanent del Professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479126&lang=ca&coduo=944322 El Registre General de Formació Permanent del Professorat, adscrit a la Direcció General Formació Professional i Formació del Professorat és l'instrument de publicitat i de gestió de les dades relatives a les activitats de formació permanent. Tue, 23 May 2017 10:01:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479126&lang=ca&coduo=944322 2017-05-23T10:01:51Z Homologació d'activitats de formació permanent del professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479529&lang=ca&coduo=944322 Les activitats de formació permanent del professorat organitzades per les entitats col·laboradores assenyalades a l'article 19 del Decret 41/2016, requereixen el procés previ d'homologació regulat a l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig). En qualsevol cas, aquestes activitats només podran ser homologades si l'entitat col·laboradora està inscrita al Cens d'Entitats Col·laboradores. Tue, 23 May 2017 10:00:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479529&lang=ca&coduo=944322 2017-05-23T10:00:50Z