Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I FORMACIÓ DEL PROFESSORAT http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=944322&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Tue, 22 Aug 2017 14:25:40 GMT Govern de les Illes Balears 2017-08-22T14:25:40Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Homologació d'activitats de formació permanent del professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479529&lang=ca&coduo=944322 Les activitats de formació permanent del professorat organitzades per les entitats col·laboradores assenyalades a l'article 19 del Decret 41/2016, requereixen el procés previ d'homologació regulat a l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig). En qualsevol cas, aquestes activitats només podran ser homologades si l'entitat col·laboradora està inscrita al Cens d'Entitats Col·laboradores. Fri, 21 Jul 2017 10:12:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479529&lang=ca&coduo=944322 2017-07-21T10:12:58Z Convocatòria d'ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre (curs 2017-2018) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3003521&lang=ca&coduo=944322 L'objecte d'aquesta convocatòria és ajudar a finançar la impartició dels programes de qualificació inicial en l'àmbit territorial de les Illes Balears durant el curs 2017-2018 per part de les corporacions locals i entitats. Thu, 20 Jul 2017 07:00:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3003521&lang=ca&coduo=944322 2017-07-20T07:00:58Z Inscripció en el Registre General de Formació Permanent del Professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479126&lang=ca&coduo=944322 El Registre General de Formació Permanent del Professorat, adscrit a la Direcció General Formació Professional i Formació del Professorat és l'instrument de publicitat i de gestió de les dades relatives a les activitats de formació permanent. Wed, 19 Jul 2017 11:58:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479126&lang=ca&coduo=944322 2017-07-19T11:58:14Z Ajuts per a l'alumnat de 6è d'educació primària i de 1r de batxillerat en el marc del Programa de Cooperació Territorial per a l'Aprenentatge de Llengües Estrangeres http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2970363&lang=ca&coduo=944322 Donar ajuts en espècie per a la participació de l'alumnat a dos programes d'immersió lingüística en anglès: un curs intensiu d'immersió en anglès a l'estranger per a l'alumnat de 1r de batxillerat i un programa d'acompanyament escolar en anglès per a l'alumnat de 6è de primària per a la millora de la competència oral d'aquests alumnes en llengua anglesa. Fri, 23 Jun 2017 10:10:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2970363&lang=ca&coduo=944322 2017-06-23T10:10:03Z Inscripció al Cens d'Entitats Col·laboradores en la formació permanent del professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2943334&lang=ca&coduo=944322 Les entitats que vulguin organitzar activitats de formació permanent del professorat s'han d'inscriure en el Cens d'Entitats Col·laboradores en la formació del professorat i presentar semestralment o anualment el programa d'activitats perquè puguin ser homologades i reconegudes (Decret 41/2016, de 15 de juliol). Mon, 19 Jun 2017 10:44:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2943334&lang=ca&coduo=944322 2017-06-19T10:44:22Z