Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=944322&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 03 Mar 2021 18:47:34 GMT Govern de les Illes Balears 2021-03-03T18:47:34Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4582356&lang=ca&coduo=944322 1. Aquesta convocatòria permet avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació de les unitats de competència de les qualificacions professionals especificades en l'annex 2. 2. El procediment i els requisits establerts en aquesta Resolució, així com els efectes de l'avaluació i acreditació de competències, tenen abast i validesa a tot el territori de l'Estat. Fri, 26 Feb 2021 10:56:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4582356&lang=ca&coduo=944322 2021-02-26T10:56:18Z Avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4438703&lang=ca&coduo=944322 1. Aquesta convocatòria permet avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació de les unitats de competència de les qualificacions professionals especificades en l'annex 2. 2. El procediment i els requisits establerts en aquesta Resolució, així com els efectes de l'avaluació i acreditació de competències, tenen abast i validesa a tot el territori de l'Estat. Fri, 26 Feb 2021 09:44:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4438703&lang=ca&coduo=944322 2021-02-26T09:44:43Z Convocatòria de les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional 2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4566646&lang=ca&coduo=944322 Convocar proves que permeten obtenir directament els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional. Tue, 23 Feb 2021 09:57:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4566646&lang=ca&coduo=944322 2021-02-23T09:57:03Z Convocatòria de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional 2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4559059&lang=ca&coduo=944322 Convocar proves que permeten accedir a cicles de grau mitjà d'FP per a les persones que no tenen cap altre requisit. Thu, 11 Feb 2021 12:30:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4559059&lang=ca&coduo=944322 2021-02-11T12:30:22Z Convocatòria de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional 2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4559182&lang=ca&coduo=944322 Convocar proves que permeten accedir a cicles de grau superior d'FP per a les persones que no tenen cap altre requisit. Thu, 11 Feb 2021 12:25:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4559182&lang=ca&coduo=944322 2021-02-11T12:25:18Z Estades formatives en empreses per al professorat d'ensenyament secundari i professorat tècnic d'FP que imparteixen cicles formatius d'FP (curs 2020-2021) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4515632&lang=ca&coduo=944322 Convocar, per al curs 2020-2021, estades formatives, en la modalitat de programes d'experiència formativa, per al professorat d'ensenyament secundari i professorat tècnic de formació professional que imparteixen cicles formatius de formació professional en centres públics dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca i cicles formatius concertats en centres privats concertats. Mon, 18 Jan 2021 10:49:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4515632&lang=ca&coduo=944322 2021-01-18T10:49:17Z Procediment perquè els alumnes d'institucions educatives autoritzades per altres administracions puguin cursar els mòduls de pràctiques corresponents al certificat oficial de formació didàctica i pedagògica equivalent http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4416670&lang=ca&coduo=944322 Establir el procediment perquè els alumnes d'institucions educatives autoritzades per altres administracions puguin cursar els mòduls de pràctiques corresponents al certificat oficial de formació didàctica i pedagògica equivalent (COFPDE) de les especialitats de formació professional en centres docents dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca sostinguts amb fons públics inclosos en l'oferta formativa de formació professional del sistema educatiu de les Illes Balears. Thu, 22 Oct 2020 09:30:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4416670&lang=ca&coduo=944322 2020-10-22T09:30:22Z Convocatòria d'un procés de contractació per constituir unes llistes de formadors per impartir diferents mòduls formatius de certificats de professionalitat a centres públics d'ensenyament no universitari http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4276196&lang=ca&coduo=944322 Regular el procés de contractació i baremació per constituir unes llistes de formadors amb la finalitat de cobrir la impartició dels mòduls formatius de certificats de professionalitat que figuren en l'annex 2 als centres educatius públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears. Fri, 18 Sep 2020 08:14:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4276196&lang=ca&coduo=944322 2020-09-18T08:14:22Z Ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursen estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4248765&lang=ca&coduo=944322 Aprovar la convocatòria i el procediment de concessió d'ajudes per compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears que, atès el fet insular, s'han de desplaçar i han de residir fora de l'illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2019-2020. Wed, 16 Sep 2020 08:01:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4248765&lang=ca&coduo=944322 2020-09-16T08:01:07Z Convocatòria dels Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4029747&lang=ca&coduo=944322 Convocar els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior corresponents al curs 2018-2019 per als alumnes matriculats en centres docents dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears. Tue, 21 Jul 2020 10:45:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4029747&lang=ca&coduo=944322 2020-07-21T10:45:47Z Ajuts econòmics per desenvolupar programes de qualificació inicial en corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials... (curs 2020-2021) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4265767&lang=ca&coduo=944322 L'objecte d'aquesta convocatòria és ajudar a finançar la impartició dels programes de qualificació inicial en l'àmbit territorial de les Illes Balears durant el curs 2020-2021 per part de les corporacions locals, mancomunitats i entitats que consten a l'apartat 4 d'aquesta Convocatòria. Fri, 19 Jun 2020 07:05:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4265767&lang=ca&coduo=944322 2020-06-19T07:05:49Z Procés d'admissió i matrícula als estudis superiors d'Art Dramàtic per al curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4210146&lang=ca&coduo=944322 Regular el procés d'admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors d'Art Dramàtic per al curs 2020-2021. Fri, 15 May 2020 12:28:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4210146&lang=ca&coduo=944322 2020-05-15T12:28:36Z Prova específica d'accés als estudis superiors d'Art Dramàtic per al curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4210089&lang=ca&coduo=944322 Regular la prova d'accés als ensenyaments artístics superiors d'Art Dramàtic per al curs 2020-2021. Fri, 15 May 2020 12:02:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4210089&lang=ca&coduo=944322 2020-05-15T12:02:44Z Procés d'admissió i matrícula als estudis superiors de Disseny per al curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212380&lang=ca&coduo=944322 Regular el procés d'admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors de Disseny per al curs 2020-2021. Fri, 15 May 2020 11:27:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212380&lang=ca&coduo=944322 2020-05-15T11:27:36Z Prova específica d'accés als estudis superiors de Disseny per al curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212185&lang=ca&coduo=944322 Regular la prova d'accés als ensenyaments artístics superiors de Disseny per al curs 2020-2021. Fri, 15 May 2020 11:27:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212185&lang=ca&coduo=944322 2020-05-15T11:27:27Z Procés d'admissió i matrícula als estudis superiors de Música per al curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212062&lang=ca&coduo=944322 Regular el procés d'admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors de Música per al curs 2020-2021. Fri, 15 May 2020 08:45:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212062&lang=ca&coduo=944322 2020-05-15T08:45:24Z Prova específica d'accés als estudis superiors de Música per al curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4211920&lang=ca&coduo=944322 Regular els aspectes necessaris per desenvolupar la prova específica d'accés als estudis superiors de Música per al curs 2020-2021. Fri, 15 May 2020 08:14:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4211920&lang=ca&coduo=944322 2020-05-15T08:14:58Z Convocatòria de les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4072695&lang=ca&coduo=944322 Convocar les proves per obtenir els títols de tècnic i tècnic superior de formació professional dins el sistema educatiu. Tue, 12 May 2020 11:29:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4072695&lang=ca&coduo=944322 2020-05-12T11:29:22Z Convocatòria de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4068761&lang=ca&coduo=944322 Convocar la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu. Tue, 12 May 2020 10:33:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4068761&lang=ca&coduo=944322 2020-05-12T10:33:12Z Convocatòria de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4068956&lang=ca&coduo=944322 Convocar la prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu. Tue, 12 May 2020 10:16:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4068956&lang=ca&coduo=944322 2020-05-12T10:16:10Z Convocatòria d'acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4078001&lang=ca&coduo=944322 Avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral i/o de vies no formals de formació de les unitats de competència de les qualificacions professionals següents: - Socorrisme en instal·lacions aquàtiques. - Socorrisme en espais aquàtics naturals. - Coordinació de serveis de socorrisme en instal·lacions i espais naturals aquàtics. Mon, 17 Feb 2020 10:41:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4078001&lang=ca&coduo=944322 2020-02-17T10:41:38Z Estades formatives en empreses per al professorat de formació professional. Curs 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3948344&lang=ca&coduo=944322 Convocar, per a l'any 2020, la realització d'estades formatives, en la modalitat de programes d'experiència formativa, del professorat d'ensenyament secundari i professorat tècnic de formació professional que imparteix cicles formatius de formació professional als centres públics dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca i cicles formatius concertats als centres privats concertats. Mon, 21 Oct 2019 12:41:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3948344&lang=ca&coduo=944322 2019-10-21T12:41:29Z