Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I FORMACIÓ DEL PROFESSORAT http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=944322&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sun, 20 May 2018 13:36:02 GMT Govern de les Illes Balears 2018-05-20T13:36:02Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Programes d'immersió lingüística en llengua anglesa durant l'estiu de 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3353362&lang=ca&coduo=944322 Donar ajuts als alumnes de 6è d'educació primària, 1r de batxillerat i 2n de cicles formatius de grau mitjà o de grau superior de centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de 2 programes d'immersió lingüística en llengua anglesa durant l'estiu del 2018. Fri, 18 May 2018 11:44:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3353362&lang=ca&coduo=944322 2018-05-18T11:44:32Z Activitats internes de formació permanent del professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3329356&lang=ca&coduo=944322 Regular el procediment per a la participació en activitats internes de formació permanent del professorat Tue, 08 May 2018 07:19:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3329356&lang=ca&coduo=944322 2018-05-08T07:19:10Z Inscripció en el Registre General de Formació Permanent del Professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479126&lang=ca&coduo=944322 El Registre General de Formació Permanent del Professorat, adscrit a la Direcció General Formació Professional i Formació del Professorat és l'instrument de publicitat i de gestió de les dades relatives a les activitats de formació permanent. Wed, 25 Apr 2018 10:08:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479126&lang=ca&coduo=944322 2018-04-25T10:08:24Z Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3209066&lang=ca&coduo=944322 L'objecte d'aquesta convocatòria és convocar els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior corresponents al curs 2016-2017 per als alumnes matriculats en centres docents dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat de les Illes Balears. Wed, 04 Apr 2018 12:24:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3209066&lang=ca&coduo=944322 2018-04-04T12:24:09Z Proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3286622&lang=ca&coduo=944322 L'objecte d'aquesta convocatòria és concretar els aspectes necessaris per desenvolupar les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu que s'han de dur a terme als centres públics de les Illes Balears l'any 2018. Wed, 21 Mar 2018 10:02:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3286622&lang=ca&coduo=944322 2018-03-21T10:02:14Z Homologació d'activitats de formació permanent del professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479529&lang=ca&coduo=944322 Les activitats de formació permanent del professorat organitzades per les entitats col·laboradores assenyalades a l'article 19 del Decret 41/2016, requereixen el procés previ d'homologació regulat a l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig). En qualsevol cas, aquestes activitats només podran ser homologades si l'entitat col·laboradora està inscrita al Cens d'Entitats Col·laboradores. Fri, 29 Dec 2017 11:13:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479529&lang=ca&coduo=944322 2017-12-29T11:13:35Z Convocatòria d'ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre (curs 2017-2018) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3003521&lang=ca&coduo=944322 L'objecte d'aquesta convocatòria és ajudar a finançar la impartició dels programes de qualificació inicial en l'àmbit territorial de les Illes Balears durant el curs 2017-2018 per part de les corporacions locals i entitats. Wed, 29 Nov 2017 08:38:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3003521&lang=ca&coduo=944322 2017-11-29T08:38:05Z Realització d'estades formatives en empreses per al professorat de formació professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3132488&lang=ca&coduo=944322 Convocar per a l'any 2018 la realització d'estades formatives, en la modalitat d'experiència formativa. Mon, 06 Nov 2017 11:39:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3132488&lang=ca&coduo=944322 2017-11-06T11:39:24Z Reconeixement dels itineraris d'autoformació com a formació permanent del professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3104831&lang=ca&coduo=944322 L'itinerari d'autoformació es defineix com aquell procés formatiu planificat i executat pel propi docent, relacionat amb alguna de les línies estratègiques del pla quadriennal en vigor, que pot contenir diverses activitats formatives (titulacions, cursos, assistència a congressos, jornades, etc.) finalitzades durant un determinat curs escolar i que facin referència a una de les línies estratègiques d'aquest Pla. Ha d'incloure, a més, una memòria explicativa de l'itinerari autoformatiu i un informe sobre la transferibilitat de la formació realitzada en la pràctica educativa. Tue, 17 Oct 2017 12:34:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3104831&lang=ca&coduo=944322 2017-10-17T12:34:38Z Inscripció al Cens d'Entitats Col·laboradores en la formació permanent del professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2943334&lang=ca&coduo=944322 Les entitats que vulguin organitzar activitats de formació permanent del professorat s'han d'inscriure en el Cens d'Entitats Col·laboradores en la formació del professorat i presentar semestralment o anualment el programa d'activitats perquè puguin ser homologades i reconegudes (Decret 41/2016, de 15 de juliol). Fri, 01 Sep 2017 12:34:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2943334&lang=ca&coduo=944322 2017-09-01T12:34:11Z