Tràmits: SERVEI DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=944173&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 26 Apr 2017 23:25:43 GMT Govern de les Illes Balears 2017-04-26T23:25:43Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Inscripció en el Registre General de formació permanent del professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479126&lang=ca&coduo=944173 El Registre General de Formació Permanent del Professorat, adscrit a la Direcció General Formació Professional i Formació del Professorat és l'instrument de publicitat i de gestió de les dades relatives a la participació del professorat no universitari en les activitats de formació contínua. Tue, 03 May 2016 11:56:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479126&lang=ca&coduo=944173 2016-05-03T11:56:30Z Homologació d'activitats de formació permanent del professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479529&lang=ca&coduo=944173 El reconeixement de la formació derivada de la participació en activitats organitzades per les entitats indicades a la lletra d de l'article 3 de l'ordre del conseller d'Educació i Cultura, de dia 2 de gener de 2002, per la qual es regula la planificació i el reconeixement de la formació permanent del professorat no universitari (BOIB núm. 8 de 17 de gener de 2002) exigeix, prèviament, l'homologació de l'activitat. Tue, 03 May 2016 11:46:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479529&lang=ca&coduo=944173 2016-05-03T11:46:20Z