Tràmits: SERVEI DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=944173&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Tue, 22 Aug 2017 14:52:54 GMT Govern de les Illes Balears 2017-08-22T14:52:54Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Homologació d'activitats de formació permanent del professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479529&lang=ca&coduo=944173 Les activitats de formació permanent del professorat organitzades per les entitats col·laboradores assenyalades a l'article 19 del Decret 41/2016, requereixen el procés previ d'homologació regulat a l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig). En qualsevol cas, aquestes activitats només podran ser homologades si l'entitat col·laboradora està inscrita al Cens d'Entitats Col·laboradores. Fri, 21 Jul 2017 10:12:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479529&lang=ca&coduo=944173 2017-07-21T10:12:58Z Inscripció en el Registre General de Formació Permanent del Professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479126&lang=ca&coduo=944173 El Registre General de Formació Permanent del Professorat, adscrit a la Direcció General Formació Professional i Formació del Professorat és l'instrument de publicitat i de gestió de les dades relatives a les activitats de formació permanent. Wed, 19 Jul 2017 11:58:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479126&lang=ca&coduo=944173 2017-07-19T11:58:14Z Inscripció al Cens d'Entitats Col·laboradores en la formació permanent del professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2943334&lang=ca&coduo=944173 Les entitats que vulguin organitzar activitats de formació permanent del professorat s'han d'inscriure en el Cens d'Entitats Col·laboradores en la formació del professorat i presentar semestralment o anualment el programa d'activitats perquè puguin ser homologades i reconegudes (Decret 41/2016, de 15 de juliol). Mon, 19 Jun 2017 10:44:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2943334&lang=ca&coduo=944173 2017-06-19T10:44:22Z