Tràmits: OFICINA BALEAR DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA (OBIA) http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=914&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Tue, 25 Jun 2019 17:30:42 GMT Govern de les Illes Balears 2019-06-25T17:30:42Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Presentació de queixes i denúncies davant l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor per a la investigació de situacions d'amenaça i/o vulneració dels drets dels menors. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=491929&lang=ca&coduo=914 Regulació de les queixes i denúncies dels particulars sobre l'activitat relacionada amb matèria de menors que duguin a terme les administracions públiques que actuïn dins l'àmbit geogràfic de la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com l'activitat de qualsevol persona física, entitat, empresa, associació, fundació o qualsevol persona jurídica que utilitzi, actuï o presti serveis a menors d'edat dins la comunitat autònoma de les Illes Balears. Tue, 23 Aug 2016 11:20:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=491929&lang=ca&coduo=914 2016-08-23T11:20:34Z