Trámites: AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=774&lang=es&tipo=rss_2.0 Trámites del Govern de les Illes Balears es Wed, 19 Feb 2020 23:44:52 GMT Govern de les Illes Balears 2020-02-19T23:44:52Z es Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatòria per a la provisió de llocs de treball del personal funcionari de l'Agència Tributària de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3052402&lang=es&coduo=774 L'objecte d'aquesta convocatòria és proveir amb personal funcionari de carrera els llocs de treball dels grups A2, C1, C2 i AP de l'Agència Tributària de les Illes Balears vacants i dotats pressupostàriament que figuren en l'annex 5 de la Resolució de la Presidenta de l'ATIB de 4 de setembre de 2017 per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de la comissió técnica de valoració d'aquest procediment. Wed, 04 Apr 2018 09:37:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3052402&lang=es&coduo=774 2018-04-04T09:37:33Z