Tràmits: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=7&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sat, 27 Feb 2021 04:09:41 GMT Govern de les Illes Balears 2021-02-27T04:09:41Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4582356&lang=ca&coduo=7 1. Aquesta convocatòria permet avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació de les unitats de competència de les qualificacions professionals especificades en l'annex 2. 2. El procediment i els requisits establerts en aquesta Resolució, així com els efectes de l'avaluació i acreditació de competències, tenen abast i validesa a tot el territori de l'Estat. Fri, 26 Feb 2021 10:56:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4582356&lang=ca&coduo=7 2021-02-26T10:56:18Z Avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4438703&lang=ca&coduo=7 1. Aquesta convocatòria permet avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació de les unitats de competència de les qualificacions professionals especificades en l'annex 2. 2. El procediment i els requisits establerts en aquesta Resolució, així com els efectes de l'avaluació i acreditació de competències, tenen abast i validesa a tot el territori de l'Estat. Fri, 26 Feb 2021 09:44:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4438703&lang=ca&coduo=7 2021-02-26T09:44:43Z Actes d'avaluació final de Formació Professional. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4581640&lang=ca&coduo=7 Fer les actes d'avaluació final de Formació Professional. Fri, 26 Feb 2021 08:18:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4581640&lang=ca&coduo=7 2021-02-26T08:18:26Z Complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat de l'ensenyament privat concertat (sexennis) [educació concertada] http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2636945&lang=ca&coduo=7 L'Acord del 2016 de reprogramació de l'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals estableix els criteris d'elegibilitat i el procediment per al reconeixement del complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat. Correspon reconèixer el complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat al professorat en actiu, en qualsevol etapa educativa, en pagament delegat o pagament directe a cooperatives, que facin feina en un centre o, simultàniament, en diversos centres educatius privats concertats de les Illes Balears amb una antiguitat de sis anys o més i que acreditin haver cursat, almenys, cent hores de formació reconeguda. Els períodes d'excedència no es computen com antiguitat, només es computarà en aquelles excedències que així ho estableixi el conveni col·lectiu d'aplicació. Fri, 26 Feb 2021 08:06:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2636945&lang=ca&coduo=7 2021-02-26T08:06:35Z 2a Convocatòria professors especialistes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4581819&lang=ca&coduo=7 Cobrir places de professors especialistes Fri, 26 Feb 2021 07:30:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4581819&lang=ca&coduo=7 2021-02-26T07:30:12Z Actes d'avaluació final d'educació primària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4580311&lang=ca&coduo=7 Fer les actes d'avaluació final d'educació primària Thu, 25 Feb 2021 08:55:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4580311&lang=ca&coduo=7 2021-02-25T08:55:06Z Informe personal per trasllat educació secundària obligatòria. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4580477&lang=ca&coduo=7 Fer els informes personals per trasllat a l'educació secundària obligatòria. Aquest informes es fan quan se realitza un trasllat amb el curs ja començat. Thu, 25 Feb 2021 08:54:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4580477&lang=ca&coduo=7 2021-02-25T08:54:50Z Informe personal per trasllat a batxillerat. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4580536&lang=ca&coduo=7 Fer els informes personals per trasllat a batxillerat. Aquest informes es fan quan se realitza un trasllat amb el curs ja començat. Thu, 25 Feb 2021 08:54:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4580536&lang=ca&coduo=7 2021-02-25T08:54:34Z Actes d'avaluació final d'educació secundària obligatòria http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4580400&lang=ca&coduo=7 Fer les actes d'avaluació final d'educació secundària obligatòria Thu, 25 Feb 2021 08:54:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4580400&lang=ca&coduo=7 2021-02-25T08:54:16Z Actes d'avaluació final de batxillerat. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4580581&lang=ca&coduo=7 Fer les actes d'avaluació final de batxillerat. Thu, 25 Feb 2021 08:53:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4580581&lang=ca&coduo=7 2021-02-25T08:53:51Z Sol·licitud d'educació no presencial (curs 2020-21) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4570858&lang=ca&coduo=7 Sol·licitar l'educació no presencial de l'alumnat que conviu amb un familiar amb una patologia d'elevada vulnerabilitat a la COVID-19, amb risc cap a l'adult que fa recomanable que l'infant o el jove no assisteixi de forma presencial al centre educatiu.Aquesta circumstància que justifica la no assistència presencial, pot constituir una causa de justificació de l'absentisme escolar. Wed, 24 Feb 2021 12:27:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4570858&lang=ca&coduo=7 2021-02-24T12:27:26Z Convocatòria de centres educatius de nivells no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears a participar en el Programa d'Auxiliars de Conversa del curs 2021-2022 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4562661&lang=ca&coduo=7 Convocar tots els centres educatius de nivells no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears a participar en el Programa d'Auxiliars de Conversa el curs escolar 2021-2022 i establir el procediment corresponent, amb la finalitat que els centres puguin disposar d'auxiliars de conversa que ajudin a millorar les competències lingüístiques dels alumnes en anglès, francès i alemany, i afavorir un coneixement millor de les cultures i formes de vida dels països d'origen com a factor que incrementa la motivació en l'aprenentatge de les llengües. Wed, 24 Feb 2021 12:05:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4562661&lang=ca&coduo=7 2021-02-24T12:05:25Z Informe personal per trasllat educació primària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4575752&lang=ca&coduo=7 Fer els informes personals per trasllat a l'educació primària. Aquest informes es fan quan se realitza un trasllat amb el curs ja començat. Wed, 24 Feb 2021 11:54:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4575752&lang=ca&coduo=7 2021-02-24T11:54:33Z Convocatòria de les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional 2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4566646&lang=ca&coduo=7 Convocar proves que permeten obtenir directament els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional. Tue, 23 Feb 2021 09:57:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4566646&lang=ca&coduo=7 2021-02-23T09:57:03Z Certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4558900&lang=ca&coduo=7 Sol·licitar el certificat que capacita per impartir docència de llengua catalana i/o en llengua catalana als centres docents no universitaris de les Illes Balears, tant públics com concertats i privats. Fri, 19 Feb 2021 08:28:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4558900&lang=ca&coduo=7 2021-02-19T08:28:36Z Notificacions de la UAC de la Conselleria d'Educació i Universitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3756466&lang=ca&coduo=7 Notificacions en procediments de contractació de la Conselleria d'Educació i Universitat. Wed, 17 Feb 2021 13:04:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3756466&lang=ca&coduo=7 2021-02-17T13:04:59Z Exercici del Protectorat sobre les fundacions educatives http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3229587&lang=ca&coduo=7 Revisar la documentació i els actes de les fundacions en els supòsits prevists a l'ordenament jurídic. Wed, 17 Feb 2021 13:04:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3229587&lang=ca&coduo=7 2021-02-17T13:04:40Z Convocatòria de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional 2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4559059&lang=ca&coduo=7 Convocar proves que permeten accedir a cicles de grau mitjà d'FP per a les persones que no tenen cap altre requisit. Thu, 11 Feb 2021 12:30:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4559059&lang=ca&coduo=7 2021-02-11T12:30:22Z Convocatòria de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional 2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4559182&lang=ca&coduo=7 Convocar proves que permeten accedir a cicles de grau superior d'FP per a les persones que no tenen cap altre requisit. Thu, 11 Feb 2021 12:25:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4559182&lang=ca&coduo=7 2021-02-11T12:25:18Z Prova lliure de batxillerat per a persones majors de 20 anys convocatòria 2021. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4555422&lang=ca&coduo=7 Realització d'una prova lliure, per a persones majors de 20 anys, per poder obtenir el títol de batxillerat l'any 2021. Tue, 09 Feb 2021 09:42:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4555422&lang=ca&coduo=7 2021-02-09T09:42:52Z Avaluació dels assessors dels CEP http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4548735&lang=ca&coduo=7 Avaluar els assessors del CEP que varen obenir plaça el 2016, 2017 i 2019. Mon, 08 Feb 2021 12:50:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4548735&lang=ca&coduo=7 2021-02-08T12:50:17Z Convocatòria proves lliures de certificació de nivell d'idiomes de les EOI per a l'any 2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4057554&lang=ca&coduo=7 Convocatòria de proves lliures de certificació de nivell dels idiomes impartits a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Thu, 04 Feb 2021 10:28:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4057554&lang=ca&coduo=7 2021-02-04T10:28:15Z Avaluació dels directors dels CEP http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4548632&lang=ca&coduo=7 Avaluar els directors del CEP que varen obenir plaça el 2016, 2017 i 2019. Thu, 04 Feb 2021 08:39:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4548632&lang=ca&coduo=7 2021-02-04T08:39:11Z Procés de concurs de mèrits dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears pel curs 2021-22 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4543813&lang=ca&coduo=7 Convocar un concurs de mèrits per seleccionar els directors dels centres d'educació infantil, d'educació infantil i primària, dels centres d'educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música, d'educació infantil i primària integrats amb educació secundària obligatòria, , d'educació secundària, de les escoles d'art, de les escoles oficials d'idiomes, dels conservatoris professionals de música i dansa i dels centres de formació de persones adultes que figuren en l'annex 2, de conformitat amb el calendari establert en l'annex 3 i d'acord amb el barem de mèrits previst en l'annex 4 i els criteris de valoració del projecte de direcció prevists en l'annex 5 d'aquesta Resolució. Wed, 03 Feb 2021 11:06:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4543813&lang=ca&coduo=7 2021-02-03T11:06:50Z Convocatòria professors interins curs 2021-2022 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4517195&lang=ca&coduo=7 Cobrir places de professors interins curs 2021-2022 Tue, 19 Jan 2021 13:47:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4517195&lang=ca&coduo=7 2021-01-19T13:47:20Z Estades formatives en empreses per al professorat d'ensenyament secundari i professorat tècnic d'FP que imparteixen cicles formatius d'FP (curs 2020-2021) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4515632&lang=ca&coduo=7 Convocar, per al curs 2020-2021, estades formatives, en la modalitat de programes d'experiència formativa, per al professorat d'ensenyament secundari i professorat tècnic de formació professional que imparteixen cicles formatius de formació professional en centres públics dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca i cicles formatius concertats en centres privats concertats. Mon, 18 Jan 2021 10:49:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4515632&lang=ca&coduo=7 2021-01-18T10:49:17Z Inscripció en el Registre General de Formació Permanent del Professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479126&lang=ca&coduo=7 El Registre General de Formació Permanent del Professorat, adscrit a la Direcció General Formació Professional i Formació del Professorat és l'instrument de publicitat i de gestió de les dades relatives a les activitats de formació permanent. Thu, 07 Jan 2021 06:53:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479126&lang=ca&coduo=7 2021-01-07T06:53:01Z Establiment, renovació o modificació de concerts educatius per a la prestació del servei públic de l'educació a les Illes Balears curs 2021-2022 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4485639&lang=ca&coduo=7 La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació disposa un sistema de concerts per aconseguir una prestació efectiva del servei públic de l'educació, de manera gratuïta, en condicions d'igualtat i en el marc de la programació general de l'ensenyament. Per poder acollir-se al règim de concerts educatius, els centres privats hauran de complir amb els requisits mínims que s'estableixin en desenvolupament de l'article 14 de la Llei orgànica reguladora del dret a l'educació, estar autoritzats per impartir els ensenyaments objecte del concert, s'hauran de sotmetre a les normes establertes en el Títol IV de la Llei orgànica esmentada i assumir les obligacions derivades del concert en els termes establerts en el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, aprovat pel Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre. Així mateix, han d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Els concerts educatius amb centres docents privats que imparteixen ensenyaments de segon cicle d'educació infantil i ensenyaments d'educació primària, educació secundària obligatòria, educació especial, UEECO i formació professional bàsica se subscriuen en règim general. Els concerts educatius subscrits per a impartir ensenyaments de batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà i superior tenen caràcter singular. Sat, 19 Dec 2020 11:17:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4485639&lang=ca&coduo=7 2020-12-19T11:17:45Z Procés de selecció de docents mentors http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3699384&lang=ca&coduo=7 Establir les condicions per a la sol·licitud, el nomenament i l'activitat dels docents mentors en l'àmbit del sistema educatiu no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Mon, 14 Dec 2020 12:21:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3699384&lang=ca&coduo=7 2020-12-14T12:21:27Z Activitats internes de formació permanent del professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3329356&lang=ca&coduo=7 Regular el procediment per a la participació en activitats internes de formació permanent del professorat Mon, 14 Dec 2020 11:58:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3329356&lang=ca&coduo=7 2020-12-14T11:58:45Z Convocatòria professors especialistes de desembre de 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4471998&lang=ca&coduo=7 Cobrir places de professors especialistes Wed, 09 Dec 2020 08:30:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4471998&lang=ca&coduo=7 2020-12-09T08:30:47Z Ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de 1r cicle d'educació infantil http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4419125&lang=ca&coduo=7 Convocar ajuts per a la creació de noves escoles infantils públiques de primer cicle, per a l'ampliació de centres ja autoritzats i per a consolidar places de primer cicle d'educació infantil a centres de titularitat pública. Sat, 05 Dec 2020 10:01:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4419125&lang=ca&coduo=7 2020-12-05T10:01:02Z Ajuts per a la reconversió de centres privats en centres educatius de 1r cicle d'educació infantil http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4469661&lang=ca&coduo=7 Convocar ajuts per a la reconversió de centres de titularitat privada que atenen regularment infants de 0 a 3 anys, amb anterioritat al 28 de juliol de 2019, sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d'educació infantil. Sat, 05 Dec 2020 09:59:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4469661&lang=ca&coduo=7 2020-12-05T09:59:45Z Procés de renovació dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears per a l'any 2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4445787&lang=ca&coduo=7 El nomenament per aquest nou període d'exercici del càrrec de director o directora està condicionat a l'avaluació positiva de la tasca desenvolupada durant el període anterior. Tue, 01 Dec 2020 12:07:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4445787&lang=ca&coduo=7 2020-12-01T12:07:04Z Convocatòria del programa "Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts" en centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen educació secundària obligatòria el curs escolar 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4456279&lang=ca&coduo=7 La convocatòria té per objecte establir les bases per sol·licitar la participació en el programa "Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts" en centres docents sostinguts amb fons públics depenents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca que imparteixen educació secundària obligatòria el curs 2020-2021 Thu, 26 Nov 2020 13:36:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4456279&lang=ca&coduo=7 2020-11-26T13:36:53Z Ampliació de la dotació de personal Auxiliar Tècnic Educatiu (ATE) a l'ensenyament privat concertart per al curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4307884&lang=ca&coduo=7 Sol·licitud d'ampliació de la dotació de personal Auxiliar Tècnic Educatiu (ATE) per a l'atenció dels alumnes amb falta d'autonomia derivada de les necessitats educatives específiques o de problemes greus de salut a l'ensenyament privat concertat per al curs 2020-2021 Fri, 13 Nov 2020 08:56:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4307884&lang=ca&coduo=7 2020-11-13T08:56:53Z Procediment perquè els alumnes d'institucions educatives autoritzades per altres administracions puguin cursar els mòduls de pràctiques corresponents al certificat oficial de formació didàctica i pedagògica equivalent http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4416670&lang=ca&coduo=7 Establir el procediment perquè els alumnes d'institucions educatives autoritzades per altres administracions puguin cursar els mòduls de pràctiques corresponents al certificat oficial de formació didàctica i pedagògica equivalent (COFPDE) de les especialitats de formació professional en centres docents dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca sostinguts amb fons públics inclosos en l'oferta formativa de formació professional del sistema educatiu de les Illes Balears. Thu, 22 Oct 2020 09:30:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4416670&lang=ca&coduo=7 2020-10-22T09:30:22Z Ajudes per a l'Orientació, Avanç i Enriquiment Educatiu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4412072&lang=ca&coduo=7 Donar suport als centres educatius per afrontar l'emergència educativa del cus 2020-2021 Wed, 21 Oct 2020 12:27:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4412072&lang=ca&coduo=7 2020-10-21T12:27:12Z Convocatòria d'un procés de contractació per constituir unes llistes de formadors per impartir diferents mòduls formatius de certificats de professionalitat a centres públics d'ensenyament no universitari http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4276196&lang=ca&coduo=7 Regular el procés de contractació i baremació per constituir unes llistes de formadors amb la finalitat de cobrir la impartició dels mòduls formatius de certificats de professionalitat que figuren en l'annex 2 als centres educatius públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears. Fri, 18 Sep 2020 08:14:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4276196&lang=ca&coduo=7 2020-09-18T08:14:22Z Ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursen estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4248765&lang=ca&coduo=7 Aprovar la convocatòria i el procediment de concessió d'ajudes per compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears que, atès el fet insular, s'han de desplaçar i han de residir fora de l'illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2019-2020. Wed, 16 Sep 2020 08:01:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4248765&lang=ca&coduo=7 2020-09-16T08:01:07Z Ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d' alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4358300&lang=ca&coduo=7 Ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d' alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions Tue, 08 Sep 2020 11:24:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4358300&lang=ca&coduo=7 2020-09-08T11:24:23Z Reconeixement de triennis per serveis prestats en l'administració del personal docent interí. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=313988&lang=ca&coduo=7 Segons la Llei 7/2007 de 12 d'abril, és possible el reconeixement dels serveis prestats a l'Administració Pública i que s'acreditin amb l'oportuna documentació. A aquest efecte, els serveis esmentals es poden haver prestat en règim d'acupació (eventual o interí) o en règim de contractació administrativa o laboral. Documentació a presentar: Sol·licitud (segons el model d'annex II) dirigida a la Conselleria d'Educació i Cultura. A més a més s'hauran d'acreditar amb l'Annex I degudament emplenat els serveis prestats a altres administracions. Els serveis es reconeixeran a partir del mes següent d'haver presentat la sol·licitud. Fri, 04 Sep 2020 07:49:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=313988&lang=ca&coduo=7 2020-09-04T07:49:00Z Convocatòria dels Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4029747&lang=ca&coduo=7 Convocar els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior corresponents al curs 2018-2019 per als alumnes matriculats en centres docents dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears. Tue, 21 Jul 2020 10:45:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4029747&lang=ca&coduo=7 2020-07-21T10:45:47Z Convocatòria, per al curs 2020-2021, del procés d'adjudicació de destinacions provisionals i d'adjudicació de substitucions. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4296519&lang=ca&coduo=7 Convocar el procés d'adjudicació de destinacions provisionals i de substitucions Tue, 14 Jul 2020 18:35:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4296519&lang=ca&coduo=7 2020-07-14T18:35:24Z Convocatoria de comisiones de servicio a la Inspección Educativa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4289472&lang=ca&coduo=7 Proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa Tue, 07 Jul 2020 10:15:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4289472&lang=ca&coduo=7 2020-07-07T10:15:51Z Procés de concurs de mèrits dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears pel curs 2020-21 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4040869&lang=ca&coduo=7 Convocar un concurs de mèrits per seleccionar els directors dels centres d'educació infantil, d'educació infantil i primària, dels centres d'educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música, d'educació infantil i primària integrats amb educació secundària obligatòria, , d'educació secundària, de les escoles d'art, de les escoles oficials d'idiomes, dels conservatoris professionals de música i dansa i dels centres de formació de persones adultes que figuren en l'annex 2, de conformitat amb el calendari establert en l'annex 3 i d'acord amb el barem de mèrits previst en l'annex 4 i els criteris de valoració del projecte de direcció prevists en l'annex 5 d'aquesta Resolució. Fri, 03 Jul 2020 09:55:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4040869&lang=ca&coduo=7 2020-07-03T09:55:34Z Comissions de serveis (curs 2020-2021) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4112442&lang=ca&coduo=7 Cobrir places amb comissió de serveis en centres educatius Tue, 30 Jun 2020 11:29:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4112442&lang=ca&coduo=7 2020-06-30T11:29:03Z Convocatòria oposicions cossos docents http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4269041&lang=ca&coduo=7 Proves selectives per a l'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents Tue, 23 Jun 2020 11:09:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4269041&lang=ca&coduo=7 2020-06-23T11:09:44Z Ajuts econòmics per desenvolupar programes de qualificació inicial en corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials... (curs 2020-2021) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4265767&lang=ca&coduo=7 L'objecte d'aquesta convocatòria és ajudar a finançar la impartició dels programes de qualificació inicial en l'àmbit territorial de les Illes Balears durant el curs 2020-2021 per part de les corporacions locals, mancomunitats i entitats que consten a l'apartat 4 d'aquesta Convocatòria. Fri, 19 Jun 2020 07:05:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4265767&lang=ca&coduo=7 2020-06-19T07:05:49Z Procés de concurs de mèrits per a la selecció del director del CEIP Nou d'Alcúdia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4262497&lang=ca&coduo=7 Convocar el concurs de mèrits per seleccionar el director del centre de nova creació CEIP Nou d'Alcúdia Mon, 15 Jun 2020 07:21:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4262497&lang=ca&coduo=7 2020-06-15T07:21:48Z