Tràmits: CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=6&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sun, 23 Feb 2020 05:08:27 GMT Govern de les Illes Balears 2020-02-23T05:08:27Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Instal·lacions d'alta tensió amb declaració d'utilitat pública (TNI-121) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535864&lang=ca&coduo=6 Autorització prèvia i/o de construcció amb declaració en concret d'utilitat pública i/o expropiació, i autorització d'explotació (posada en servei/funcionament) d'instal·lació de transport, distribució o producció d'energia en règim general. (TNI-121) Fri, 21 Feb 2020 12:47:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535864&lang=ca&coduo=6 2020-02-21T12:47:14Z Instal·lacions d'alta tensió sense declaració d'utilitat pública (TNI-118) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535877&lang=ca&coduo=6 Autorització prèvia, de construcció i posada en funcionament d'instal·lacions públiques o privades sense declaració d'utilitat pública. Fri, 21 Feb 2020 12:42:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535877&lang=ca&coduo=6 2020-02-21T12:42:57Z Instal·lacions de xarxes de baixa tensió amb declaració d'utilitat pública (TNI-102 E) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3919578&lang=ca&coduo=6 Autorització de construcció amb declaració en concret d'utilitat pública i/o expropiació, i autorització d'explotació (posada en servei/funcionament) d'instal·lació de distribució en baixa tensió (TNI-102 E) Mon, 17 Feb 2020 09:44:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3919578&lang=ca&coduo=6 2020-02-17T09:44:36Z Certificat botigues de conveniència http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446869&lang=ca&coduo=6 Emetre un certificat que acredita que un establiment comercial reuneix les característiques per tal de ser considerat botiga de conveniència. Tue, 28 Jan 2020 12:25:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446869&lang=ca&coduo=6 2020-01-28T12:25:00Z Compostos orgànics volàtils (COV) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055920&lang=ca&coduo=6 Trametre anualment, abans del 31 de març de l'any en curs, les dades necessàries en relació al consum i emissions a l'atmosfera de COVs, perquè es pugui comprovar el compliment de les obligacions que estableix el RD 117/2003. Mon, 27 Jan 2020 15:26:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055920&lang=ca&coduo=6 2020-01-27T15:26:39Z Convocatòria de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum dirigida a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4031085&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria pública d'ajuts per al foment de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, de fins a 3 kWp de potència de pic, les instal·lacions promogudes per persones físiques, i de fins a 50 kWp de potència de pic per a les instal·lacions promogudes per petites i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre, comunitats de propietaris i associacions empresarials. Així mateix, són subvencionables les instal·lacions microeòliques de fins a 10 kWp per a petites i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre i associacions empresarials; i de fins a 5 kWp per a persones físiques. També és objecte d'aquesta convocatòria subvencionar els sistemes d'acumulació d'ió liti que s'incorporin a les noves instal·lacions fotovoltaiques o microeòliques. No és objecte d'aquesta convocatòria subvencionar sistemes d'acumulació per a instal·lacions fotovoltaiques existents. Aquests ajuts estan cofinançats en un 50 % amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears. Mon, 30 Dec 2019 12:16:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4031085&lang=ca&coduo=6 2019-12-30T12:16:23Z Sol·licitud d'admissió a examen (TNI-079) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=567664&lang=ca&coduo=6 Sol·licitar l'admissió a les proves per a l'obtenció de les acreditacions professionals emeses per la Direcció General de Política Industrial. <a href="/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M7&lang=CA&cont=60439">Bases de la convocatòria, models d'examen i resultats</a> Fri, 20 Dec 2019 09:46:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=567664&lang=ca&coduo=6 2019-12-20T09:46:22Z Modificació de l'autorització d'emissió de gasos d'efecte hivernacle http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4025178&lang=ca&coduo=6 Modificar l'autorització d'emissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH) per revisions i canvis en els Plans de seguiment d'emissions, o per canvis en la capacitat de la instal·lació que impliquin canvis en l'assignació gratuïta Thu, 19 Dec 2019 07:51:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4025178&lang=ca&coduo=6 2019-12-19T07:51:01Z Instal·lacions d'equips a pressió (subjectes a ITC) (TNI-111) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=26415&lang=ca&coduo=6 Registrar les instal·lacions d'equips a pressió subjectes a ITC, a fi de procedir a la seva posada en servei. Thu, 12 Dec 2019 11:27:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=26415&lang=ca&coduo=6 2019-12-12T11:27:59Z Autoritzacions OCA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3952399&lang=ca&coduo=6 Gestionar i tramitar expedients d'autorització dels organismes de control autoritzats en matèria de contaminació atmosfèrica (OCA) Tue, 03 Dec 2019 12:39:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3952399&lang=ca&coduo=6 2019-12-03T12:39:41Z Instal·lacions de radiodiagnòstic mèdic. Raigs X (TNI-004) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=512954&lang=ca&coduo=6 Tramitar altes, modificacions o baixes en el registre d'instal·lacions de Raigs X de diagnòstic mèdic. Tue, 19 Nov 2019 09:23:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=512954&lang=ca&coduo=6 2019-11-19T09:23:05Z Concurs de Premis ICAPE als millors projectes empresarials en l'àmbit de l'economia social efectuats per estudiants de cicles formatius i formació professional bàsica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3246505&lang=ca&coduo=6 Convocatòria del Concurs de Premis ICAPE als millors projectes empresarials d'estudiants de cicles formatius i formació professional bàsica. Fri, 15 Nov 2019 11:35:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3246505&lang=ca&coduo=6 2019-11-15T11:35:28Z Convocatòria de subvencions per a actuacions d'eficiència energètica del sector industrial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3952138&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial corresponents a la millora de la tecnologia en equips i processos industrials i la implantació de sistemes de gestió energètica. Wed, 06 Nov 2019 08:35:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3952138&lang=ca&coduo=6 2019-11-06T08:35:46Z Denúncies relacionades amb contaminació atmosfèrica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3959991&lang=ca&coduo=6 Gestionar i donar resposta a les denúncies per presumptes infraccions en matèria de contaminació atmosfèrica rebudes. Tue, 05 Nov 2019 12:26:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3959991&lang=ca&coduo=6 2019-11-05T12:26:33Z Registre d'instal·lacions de combustió mitjanes (MIC) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3960048&lang=ca&coduo=6 Registrar les instal·lacions de combustió mitjana de les Illes Balears Thu, 31 Oct 2019 11:38:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3960048&lang=ca&coduo=6 2019-10-31T11:38:42Z Autorització i inscripció d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2695861&lang=ca&coduo=6 Autoritzar i registrar les instal·lacions on es realitzen activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) Thu, 31 Oct 2019 11:19:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2695861&lang=ca&coduo=6 2019-10-31T11:19:32Z Sol·licitud de baixa d'autoritzacions i inscripcions d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3960306&lang=ca&coduo=6 Gestionar i tramitar les sol·licituds de baixa d'autorització o inscripció de les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i les baixes del registre d'instal·lacions de combustió mitjana. Thu, 31 Oct 2019 11:06:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3960306&lang=ca&coduo=6 2019-10-31T11:06:48Z Comunicació de xarxes de distribució en baixa tensió (TNI-102). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534150&lang=ca&coduo=6 Comunicació de relació detallada i enumerada de cadascuna de les instal·lacions implantades, ampliades o reformades durant el semestre anterior de les xarxes de distribució de baixa tensió. Thu, 03 Oct 2019 09:57:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534150&lang=ca&coduo=6 2019-10-03T09:57:48Z Autorització de suspensió temporal de subministrament d'energia per interrupció programada (TNI-133) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534337&lang=ca&coduo=6 Sol·licitar l'autorització d'interrupcions programades del subministrament d'energia Thu, 03 Oct 2019 09:09:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534337&lang=ca&coduo=6 2019-10-03T09:09:35Z Sol·licitud d'inscripció en el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis (039) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542609&lang=ca&coduo=6 Inscripció en el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis. <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?mkey=M1008091236103845154">Més informació.</a> Wed, 02 Oct 2019 12:10:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542609&lang=ca&coduo=6 2019-10-02T12:10:30Z Inspeccions o informes en matèria energètica a instància de part (TNI-075) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=510623&lang=ca&coduo=6 Realització a instància de part d'inspeccions i/o informes sobre instal·lacions energètiques per part dels tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic. Thu, 26 Sep 2019 07:31:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=510623&lang=ca&coduo=6 2019-09-26T07:31:38Z Xarxes de gas canalitzat (TNI-108) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=612908&lang=ca&coduo=6 Autorització administrativa, amb procediment de concurrència o de forma directa segons procedeixi, i/o aprovació del projecte d'execució de les instal·lacions amb declaració en concret d'utilitat pública si cal, amb expropiació si cal, i autorització d'explotació (posada en servei/funcionament) d'instal·lació de xarxa de gas canalitzat de transport secundari o distribució. (TNI-108) Wed, 25 Sep 2019 06:10:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=612908&lang=ca&coduo=6 2019-09-25T06:10:20Z Instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència (034) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1447066&lang=ca&coduo=6 Registrar les instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. Presentació de documentació complementària, comunicació o canvi de la modalitat d'instal·lacions d'autoconsum registrades. Thu, 12 Sep 2019 06:08:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1447066&lang=ca&coduo=6 2019-09-12T06:08:07Z Obtenció del certificat acreditatiu de formació - CRE http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2835775&lang=ca&coduo=6 Comunicar les actes de les persones que han superat el curs de formació de consumidors reconeguts com a experts d'artificis de pirotècnia. <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/certificat_cre/">Més informació.</a> Mon, 26 Aug 2019 12:13:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2835775&lang=ca&coduo=6 2019-08-26T12:13:34Z Certificat de consumidor reconegut com a expert d'artificis pirotècnics CRE (048) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=817493&lang=ca&coduo=6 Obtenir el certificat de consumidor reconegut com a expert d'artificis pirotècnics (CRE). <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/certificat_cre/">Més informació.</a> Mon, 26 Aug 2019 12:09:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=817493&lang=ca&coduo=6 2019-08-26T12:09:03Z Instal·lacions contra incendis. Establiments industrials (050) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3181880&lang=ca&coduo=6 Comunicar la posada en servei de les instal·lacions de protecció contra incendis en els establiments industrials i inscriure-les en el registre d'instal·lacions corresponent. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres anterior a la data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, es comunica mitjançant el tràmit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2377086"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment industrial amb llicència d'obres anterior a 12/12/2017 (004)</span></a>. <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/contra_incendis/">Més informació.</a> Mon, 26 Aug 2019 11:40:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3181880&lang=ca&coduo=6 2019-08-26T11:40:48Z Instal·lacions contra incendis. Establiments no industrials - CTE/RIPCI (051) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3182075&lang=ca&coduo=6 Comunicar la posada en servei de les instal·lacions de protecció contra incendis en els edificis no industrials en el quals sigui d'aplicació el codi tècnic de l'edificació o el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis i inscriure-les en el registre d'instal·lacions corresponent. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres anterior a la data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, es comunica mitjançant el tramit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2252389"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment no industrial amb llicència d'obres anterior a 12/12/2017 (043)</span></a>. <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/contra_incendis/">Més informació.</a> Mon, 26 Aug 2019 11:25:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3182075&lang=ca&coduo=6 2019-08-26T11:25:48Z Instal·lacions contra incendis en establiments no industrials amb llicencia d'obres anterior a 12/12/2017 (043) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2252389&lang=ca&coduo=6 Comunicar la posada en servei i inscriure en el registre les instal·lacions de protecció contra incendis en els edificis no industrials en el quals sigui d'aplicació el codi tècnic de l'edificació (CTE) o el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI), i amb una llicència d'obres anterior al 12 de desembre de 2017, data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, per al qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres posterior a la data d'entrada en vigor de l'actual Reglament de contra incendis, es comunica amb el tramit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3182075"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment no industrial (051)</span></a>. Mon, 26 Aug 2019 11:25:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2252389&lang=ca&coduo=6 2019-08-26T11:25:15Z Inspeccions d'organismes de control (TNI-077) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=223531&lang=ca&coduo=6 Tramitar els certificats de les inspeccions realitzades pels organismes de control Wed, 21 Aug 2019 08:13:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=223531&lang=ca&coduo=6 2019-08-21T08:13:04Z Instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics (TNI-112) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=28240&lang=ca&coduo=6 Comunicar la posada en servei de les instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics. Fri, 26 Jul 2019 11:36:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=28240&lang=ca&coduo=6 2019-07-26T11:36:13Z Canvi de titularitat d'instal·lació (TNI-019) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1533193&lang=ca&coduo=6 Sol·licitar el canvi de titular d'una instal·lació (excepte d'explotacions mineres) Wed, 17 Jul 2019 08:07:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1533193&lang=ca&coduo=6 2019-07-17T08:07:21Z Sol·licitud per al reconeixement de l'acreditació professional (052 i TNI-141) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3319509&lang=ca&coduo=6 Expedició d'un Certificat per mitjà del qual la DGPI reconeix que la persona interessada ha acreditat estar en alguna de les situacions exigides en el Reglament d'aplicació per exercir l'especialitat o especialitats sol·licitades. Wed, 17 Jul 2019 07:35:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3319509&lang=ca&coduo=6 2019-07-17T07:35:31Z Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'eficiència energètica de l'estructura productiva de l'activitat industrial (2019) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3746527&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar la concessió d'ajuts destinats a la promoció d'actuacions destinades a la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica de la indústria dins l'àmbit territorial de les Illes Balears. Les ajudes consisteixen en un programa de subvenció destinat a la substitució d'actius fixos i l'adquisició d'inversions materials i immaterials associades al procés industrial, que generin una millora del consum energètic de l'empresa i siguin utilitzats o entrin en funcionament per primera vegada. Són susceptibles de subvenció les actuacions d'inversió per a la implantació en centres productius ja existents i situats a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Es consideren subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període que va de l'1 de gener de 2019 al 1 d'octubre de 2019, ambdós inclosos, sense que hi hagi la possibilitat de prorrogar-lo. <b>El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes i començarà dia 16 de juny de 2019 fins dia 16 de juliol de 2019, ambdós inclosos.</b> Thu, 27 Jun 2019 09:31:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3746527&lang=ca&coduo=6 2019-06-27T09:31:17Z Ajut destinat a fomentar i impulsar la competitivitat dels sectors productius empresarials de les Illes Balears (2019) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3773268&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar la concessió d'ajuts destinats a clústers industrials i centres tecnològics empresarials dins l'àmbit territorial de les Illes Balearsi té com a objectiu incentivar la consolidació d'aquestes entitats i dels projectes col·laboratius que desenvolupen. Són susceptibles de subvenció les actuacions d'inversió per a la implantació en centres productius ja existents i situats a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Es consideren subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període que va de l'1 de gener de 2018 al 31 d'octubre de 2019, ambdós inclosos. <strong>El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos i començarà dia 2 de juliol de 2019 fins al dia 2 de setembre de 2019, ambdós inclosos.</strong> Thu, 27 Jun 2019 09:30:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3773268&lang=ca&coduo=6 2019-06-27T09:30:15Z Comunicació de muntatge de grua torre (047) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2699026&lang=ca&coduo=6 Comunicar el muntatge d'una grua torre desmuntable per a obres o altres aplicacions Wed, 26 Jun 2019 11:13:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2699026&lang=ca&coduo=6 2019-06-26T11:13:04Z Recepció d'informes OCA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059066&lang=ca&coduo=6 Rebre informes d'OCA Tue, 18 Jun 2019 08:25:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059066&lang=ca&coduo=6 2019-06-18T08:25:31Z Comunicacions prèvies OCA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002051&lang=ca&coduo=6 Rebre comunicacions prèvies d'OCA Tue, 18 Jun 2019 06:53:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002051&lang=ca&coduo=6 2019-06-18T06:53:04Z Actes de comprovació OCA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059032&lang=ca&coduo=6 Rebre actes de comprovació Tue, 18 Jun 2019 06:52:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059032&lang=ca&coduo=6 2019-06-18T06:52:36Z Tramitació d'autoritzacions per a la posada en servei d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, connectades a xarxa, a partir de fonts renovables, cogeneració o residus, de potència superior a 100 kW. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807998&lang=ca&coduo=6 Donar a conèixer el procediment de tramitació i la documentació a aportar. Thu, 13 Jun 2019 12:41:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807998&lang=ca&coduo=6 2019-06-13T12:41:58Z Convocatòria de subvencions per a la millora de l'eficiència energètica als edificis d'habitatges de les Illes Balears, modificada per resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de modificació de la de 22 de juny http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2655402&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la realització d'actuacions de millora de la qualificació energètica dels edificis d'habitatges a les Illes Balears. Mon, 10 Jun 2019 14:01:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2655402&lang=ca&coduo=6 2019-06-10T14:01:09Z Procediment d'expedient informatiu en matèria de política industrial (TNI-154) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3664614&lang=ca&coduo=6 Tramitació d'expedients informatius per esbrinar la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus o molt greus tipificades a l'article 31 la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i a els articles 65, 66, 67 de la llei 4/2017 de 12 de juliol d'indústria de les Illes Balears. Tue, 04 Jun 2019 11:52:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3664614&lang=ca&coduo=6 2019-06-04T11:52:15Z Denúncia de fets i d'activitats relacionades amb matèries competència de la Direcció general de política industrial (TNI-152) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3687135&lang=ca&coduo=6 Recollir informació sobre fets que poden incomplir normativa que sigui competència de la Direcció general de política industrial segons l'article 62 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tue, 04 Jun 2019 11:51:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3687135&lang=ca&coduo=6 2019-06-04T11:51:16Z Comunicació de les flotes de vehicles de les empreses de lloguer de vehicles i les que substitueixen anualment més del 30 % de la flota http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769657&lang=ca&coduo=6 La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, estableix, en el seu article 60, que les empreses de lloguer de vehicles i les que substitueixin anualment més del 30% dels seus vehicles han de complir els percentatges mínims d'adquisició de vehicles lliures d'emissions establerts en l'annex i comunicar a l'administració totes les unitats de vehicles que disposin aquestes empreses en tot moment. Thu, 30 May 2019 12:27:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769657&lang=ca&coduo=6 2019-05-30T12:27:46Z Sol·licituds d'autoritzacions i comunicacions en matèria de màquines de joc. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919271&lang=ca&coduo=6 Tràmits relacionats amb màquines de joc ( butlletins, guies de circulació, interconnexions i homologacions). Thu, 30 May 2019 06:11:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919271&lang=ca&coduo=6 2019-05-30T06:11:55Z Pla de labors amb visita d'inspecció d'ECA (TNI-031) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=549598&lang=ca&coduo=6 Aprovació del pla de labors anual d'una explotació minera Tue, 28 May 2019 09:38:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=549598&lang=ca&coduo=6 2019-05-28T09:38:24Z Sol·licitud de certificat d'empresa manipuladora de gasos fluorats (049) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3260248&lang=ca&coduo=6 Sol·licitar el justificant de sol·licitud de certificat d'empresa manipuladora de gasos fluorats. Aquest document NO faculta a l'empresa per manipular o adquirir gasos fluorats. Aquestes operacions només és podran fer una vegada que l'empresa sigui certificada amb l'expedició per part de la Direcció General de Política Industrial del "Certificat d'empresa manipuladora de gasos fluorats". Els sistemes per als quals s'expedirà el certificat d'empresa manipuladora són: · Sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats · Sistemes frigorífics de càrrega inferior a 3kg de gasos fluorats · Sistemes de protecció contra incendis · Equips de commutació d'alta tensió · Equips de refrigeració destinats al confort tèrmic de vehicles · Altres sistemes que utilitzin gasos fluorats i no estiguin regulats per les normatives que consten en els apartats anteriors Fri, 24 May 2019 10:41:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3260248&lang=ca&coduo=6 2019-05-24T10:41:16Z Convocatòria de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3731658&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible corresponents a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives, la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, la implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i la implantació de mesures contingudes en plans de transport al treball en empreses (Programa MOVES). Aquesta línia d'ajudes està cofinançada per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins el Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya 2014-2020 (POPE). Fri, 10 May 2019 17:20:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3731658&lang=ca&coduo=6 2019-05-10T17:20:09Z Aportació de documentació addicional a un expedient http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3434525&lang=ca&coduo=6 Aportar documentació a un expedient per tal de poder esmenar-ne les deficiències o anomalies que es trobin durant la tramitació, o perquè es requereixi d'informació addicional. Tue, 02 Apr 2019 08:11:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3434525&lang=ca&coduo=6 2019-04-02T08:11:49Z Responsable manteniment elèctric mines: Nomenament (TNI-147) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1789344&lang=ca&coduo=6 Comunicació de l'empresari, a l'autoritat competent, del nomenament del responsable de manteniment elèctric en una explotació minera i les serves instal·lacions. La categoria tècnica estarà en consonància amb la importància de la instal·lació. Tue, 02 Apr 2019 08:02:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1789344&lang=ca&coduo=6 2019-04-02T08:02:08Z Director facultatiu: Nomenament o renúncia (TNI-145) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1684739&lang=ca&coduo=6 Tramitació de la sol·licitud de nomenament o renúncia de Director Facultatiu d'explotacions mineres Tue, 02 Apr 2019 07:56:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1684739&lang=ca&coduo=6 2019-04-02T07:56:11Z