Tràmits: CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=6&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 06 Jul 2020 06:18:19 GMT Govern de les Illes Balears 2020-07-06T06:18:19Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Ajudes per a la modernització de les empreses comercials detallistes i determinats serveis, la continuïtat dels establiments comercials i de serveis emblemàtics, amb especial atenció als afectats per la crisi de la COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4217284&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és fomentar la modernització i la millora de la competitivitat de les petites empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, amb especial atenció als establiments comercials i determinats serveis afectats per la crisi de la COVID-19. Wed, 17 Jun 2020 07:31:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4217284&lang=ca&coduo=6 2020-06-17T07:31:18Z Devolució d'aval http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4262467&lang=ca&coduo=6 La recuperació de les garanties dipositades a favor de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Mon, 15 Jun 2020 07:31:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4262467&lang=ca&coduo=6 2020-06-15T07:31:40Z Constitució de garanties http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4255523&lang=ca&coduo=6 Comunicar la constitució de garanties a favor de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Mon, 15 Jun 2020 07:31:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4255523&lang=ca&coduo=6 2020-06-15T07:31:29Z Convocatòria de subvencions per a l'adquisició de vehicles amb conductor VTC i autotaxis que siguin elèctrics purs http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4253683&lang=ca&coduo=6 Ajudes per a l'adquisició de taxis i VTC elèctrics Tue, 09 Jun 2020 09:37:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4253683&lang=ca&coduo=6 2020-06-09T09:37:42Z Sol·licitud del carnet d'instal·lacions tèrmiques en edificis-FP Balears i exàmens (052) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3319509&lang=ca&coduo=6 Obtenció del carnet professional en instal·lacions tèrmiques d'edificis segons els requisits previs indicats en la guia de tramitació. Mon, 01 Jun 2020 14:51:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3319509&lang=ca&coduo=6 2020-06-01T14:51:32Z Sol·licitud del certificat per a la manipulació de sistemes frigorífics que contenen refrigerants amb gasos fluorats i el carnet d'instal·lacions tèrmiques en edificis (TNI-141) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1326583&lang=ca&coduo=6 Obtenir l'acreditació professional en les següents especialitats: - Certificat per a la manipulació de sistemes frigorífics que contenguin refrigerants amb gasos fluorats d'entre els compresos en el camp requisits previs de la seva guia de tramitació. - Carnet professional en instal·lacions tèrmiques d'edificis d'entre els compresos en el camp de requisitis previs de la seva guia de tramitació. Mon, 01 Jun 2020 14:18:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1326583&lang=ca&coduo=6 2020-06-01T14:18:26Z Autorització per a la renovació de l'autorització d'instal·lació de màquines de tipus B http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219118&lang=ca&coduo=6 Renovar l'autorització per a l'explotació de màquines de joc en establiments d'hosteleria Mon, 01 Jun 2020 10:22:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219118&lang=ca&coduo=6 2020-06-01T10:22:07Z Canvi de titularitat de l'autorització d'instal·lació de màquines de tipus B http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218931&lang=ca&coduo=6 Canvi de titularitat d'un establiment d'hosteleria. Mon, 01 Jun 2020 10:19:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218931&lang=ca&coduo=6 2020-06-01T10:19:55Z Autorització d'instal·lació de màquines de tipus B http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218848&lang=ca&coduo=6 L'explotació de màquines de joc en establiments d'hosteleria. Mon, 01 Jun 2020 10:03:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218848&lang=ca&coduo=6 2020-06-01T10:03:55Z Autorització d'interconnexió de màquines de tipus C http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227683&lang=ca&coduo=6 Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus C en casinos de joc a fi de poder atorgar un premi especial. Thu, 28 May 2020 12:27:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227683&lang=ca&coduo=6 2020-05-28T12:27:03Z Autorització d'interconnexió de màquines de tipus B4 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227643&lang=ca&coduo=6 Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus B4 en una mateixa o diferents sales de bingo. Thu, 28 May 2020 11:45:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227643&lang=ca&coduo=6 2020-05-28T11:45:33Z Autorització d'interconnexió de màquines de tipus B3 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227300&lang=ca&coduo=6 Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus B3 entre diferents salons per oferir premis acumulats. Thu, 28 May 2020 11:05:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227300&lang=ca&coduo=6 2020-05-28T11:05:25Z Autorització d'interconnexió de màquines de tipus B1 i B2 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221619&lang=ca&coduo=6 Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus B1 i B2 entre diferents salons de joc per oferir premis acumulats. Thu, 28 May 2020 08:27:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221619&lang=ca&coduo=6 2020-05-28T08:27:20Z Autorització laboratoris d'assaig http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221252&lang=ca&coduo=6 Autoritzar laboratoris d'assaig, públics i privats, encarregats de la verificació de cada tipus de màquina de joc i de la resta de material de joc i d'apostes. Thu, 28 May 2020 07:15:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221252&lang=ca&coduo=6 2020-05-28T07:15:41Z Autorització per la qual es modifica l'homologació de màquines de tipus B i C http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221138&lang=ca&coduo=6 Modificar un model prèviament homologat d'una màquina de tipus B i C Wed, 27 May 2020 12:01:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221138&lang=ca&coduo=6 2020-05-27T12:01:52Z Autorització per la qual s'homologa el material de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220890&lang=ca&coduo=6 Homologar material de joc als quals fa referencia l'article 36 del Decret 43/2019 Wed, 27 May 2020 10:19:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220890&lang=ca&coduo=6 2020-05-27T10:19:08Z Autorització homologació sistema tècnic i resta de material d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221000&lang=ca&coduo=6 La persona titular de l'autorització d'organització i explotació d'apostes, de forma prèvia a la seva posada en funcionament, ha de disposar de l'homologació dels sistemes tècnics, dels resguards i de la resta de material d'apostes, elements o instruments tècnics utilitzats per a l'organització i l'explotació de les apostes, incloent-hi els sistemes o instruments tècnics que permetin la formalització informàtica, interactiva o a distància de les apostes. Wed, 27 May 2020 10:18:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221000&lang=ca&coduo=6 2020-05-27T10:18:49Z Autorització per la qual s'homologuen màquines de joc en proves http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220575&lang=ca&coduo=6 Comprovar la viabilitat comercial de determinats models de màquines o de un determinat joc abans de la seva distribució Tue, 26 May 2020 11:25:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220575&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T11:25:29Z Autorització homologació de màquines de tipus B i C http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220325&lang=ca&coduo=6 La fabricació, importació i explotació de les màquines de tious B i C en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears requereix homologació prèvia. Tue, 26 May 2020 10:34:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220325&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T10:34:45Z Renovació de l'autorització d'explotació de màquines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220164&lang=ca&coduo=6 Renovar l'autorització d'explotació vigent per un termini de cinc anys més Tue, 26 May 2020 09:18:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220164&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T09:18:12Z Transmissió de les màquines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220087&lang=ca&coduo=6 Poder transmetre les empreses operadores les autorització d'explotació a altres inscrites en el Registre General del Joc. Tue, 26 May 2020 08:25:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220087&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T08:25:01Z Comunicació d'emplaçament http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220023&lang=ca&coduo=6 És el document administratiu pel qual una empresa operadora comunica la instal·lació i explotació d'una màquina de la qual és titular en alguns dels establiments autoritzats o en el seu magatzem. Tue, 26 May 2020 07:42:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220023&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T07:42:45Z Canvi de màquines de tipus B i C http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219876&lang=ca&coduo=6 Canvi d'una màquina objecte d'autorització d'explotació per una altra del mateix tipus que no compti amb aquesta autorització. Tue, 26 May 2020 07:08:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219876&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T07:08:40Z Renovació autorització empresa titular salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212602&lang=ca&coduo=6 Renovar l'autorització d'una empresa que té per objecte l'explotació de salons de joc. Tue, 26 May 2020 06:50:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212602&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:50:16Z Autorització empreses fabricants, distribuïdores i operadores de màquines de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4213684&lang=ca&coduo=6 Donar d'alta una empresa que té per objecte la fabricació de material de joc, distribució de material de joc i explotació de màquines de joc. Tue, 26 May 2020 06:49:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4213684&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:49:45Z Modificació de l'autorització empreses fabricants, distribuïdores i operadores de màquines de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216399&lang=ca&coduo=6 Modificar l'autorització atorgada a una empresa que té per objecte la fabricació de material de joc, distribució de material de joc i explotació de màquines de joc. Tue, 26 May 2020 06:48:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216399&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:48:54Z Autorització d'empresa organitzadora i explotadora d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216585&lang=ca&coduo=6 Organitzar i explotar apostes de joc. Tue, 26 May 2020 06:48:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216585&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:48:36Z Renovació de l'autorització per a la instal·lació salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207168&lang=ca&coduo=6 Renovar l'autorització d'instal·lació vigent Tue, 26 May 2020 06:48:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207168&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:48:07Z Renovació de l'autorització d'empreses fabricants, distribuïdores i operadores de màquines de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216455&lang=ca&coduo=6 Renovar l'autorització atorgada a una empresa que té per objecte la fabricació de material de joc, distribució de material de joc i explotació de màquines de joc. Tue, 26 May 2020 06:47:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216455&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:47:38Z Autorització empresa titular salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212046&lang=ca&coduo=6 Donar d'alta una empresa que té per objecte l'explotació de salons de joc Tue, 26 May 2020 06:47:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212046&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:47:04Z Modificació de l'autorització d'instal·lació i funcionament d'un local específic d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207997&lang=ca&coduo=6 Modificar les condicions d'un local específic d'apostes Tue, 26 May 2020 06:42:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207997&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:42:54Z Modificació autorització empresa organitzadora i explotadora d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216729&lang=ca&coduo=6 Modificar l'autorització per a l'organització i explotació d'apostes de joc. Tue, 26 May 2020 06:42:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216729&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:42:27Z Renovació autorització empresa organitzadora i explotadora d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216756&lang=ca&coduo=6 Renovar l'autorització per a l'organització i explotació d'apostes de joc. Tue, 26 May 2020 06:41:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216756&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:41:47Z Autorització empresa de casinos http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218013&lang=ca&coduo=6 Donar d'alta una empresa que té per objecte l'explotació de casinos de joc. Tue, 26 May 2020 06:41:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218013&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:41:33Z Modificació autorització empresa de casinos http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218221&lang=ca&coduo=6 Modificar l'autorització atorgada a una empresa que té per objecte l'explotació de casinos de joc. Tue, 26 May 2020 06:41:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218221&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:41:17Z Renovació autorització empresa de casinos http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218307&lang=ca&coduo=6 Renovar l'autorització a una empresa que té per objecte l'explotació de casinos de joc. Tue, 26 May 2020 06:40:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218307&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:40:58Z Autorització d'explotació de màquines de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219346&lang=ca&coduo=6 L'autorització d'explotació és el document que empara a tot el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la legalitat individualitzada d'una màquina de joc en quant a la seva correspondència amb el model homologat i inscrit en el Registre General de joc i la seva titularitat. Tue, 26 May 2020 06:39:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219346&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:39:56Z Baixa definitiva de les màquines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219726&lang=ca&coduo=6 Extinció de l'autorització d'explotació a sol·licitud de l'empresa operadora. Tue, 26 May 2020 06:39:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219726&lang=ca&coduo=6 2020-05-26T06:39:37Z Registre d'instal·lacions de recàrrega per a vehicle elèctric situats en zones d'accés públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3936858&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquest tràmit és registrar les instal·lacions de recàrrega per a vehicle elèctric situats en zones d'accés públic. Es considera que un punt de recàrrega està situat en zones d'accés públic quan hi pot accedir de manera no discriminatòria qualsevol ciutadà lliurement i sense restriccions. Per a accedir al punt de recàrrega pot requerir-se, segons el cas, un registre, l'autenticació o el pagament d'una tarifa, entre altres mesures. Fri, 22 May 2020 10:40:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3936858&lang=ca&coduo=6 2020-05-22T10:40:51Z Comunicació modificació de l'autorització empresa titular salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4210745&lang=ca&coduo=6 Modificar l'autorització d'una empresa que té per objecte l'explotació de salons de joc Thu, 14 May 2020 11:03:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4210745&lang=ca&coduo=6 2020-05-14T11:03:04Z Renovació de l'autorització d'instal·lació i funcionament d'un local específic d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4209469&lang=ca&coduo=6 Renovar l'autorització per a la instal·lació i funcionament d'un local específic d'apostes Tue, 12 May 2020 12:48:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4209469&lang=ca&coduo=6 2020-05-12T12:48:41Z Autorització d'instal·lació i funcionament d'un local específic d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207445&lang=ca&coduo=6 Poder dur a terme el joc d'apostes en un local específic Tue, 12 May 2020 07:56:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207445&lang=ca&coduo=6 2020-05-12T07:56:55Z Modificació de l'autorització per a la instala·lació salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4201325&lang=ca&coduo=6 Modificar l'autorització d'instal·lació vigent Fri, 08 May 2020 11:40:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4201325&lang=ca&coduo=6 2020-05-08T11:40:09Z Autorització d'instal·lació de salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4184930&lang=ca&coduo=6 Explotacions de salons de joc Fri, 08 May 2020 11:38:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4184930&lang=ca&coduo=6 2020-05-08T11:38:22Z Ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses financeres d'operacions de finançament d'inversions productives previstes en el Pla Estratègic 2018-2025 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4078108&lang=ca&coduo=6 Atorgament d'ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir les despeses financeres d'operacions de finançament d'inversions formalitzades entre el 5 de novembre de 2019 i el 16 d'octubre de 2020. Els ajuts es destinen a cobrir el cost d'aval dels primers quatre anys de les operacions que formalitzin amb ISBA SGR, els interessos de les operacions per un màxim de set any i el cost derivat de les despes d'obertura i d'estudi. Fri, 08 May 2020 09:49:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4078108&lang=ca&coduo=6 2020-05-08T09:49:21Z Mostres de pols: comunicació de reducció o pròrroga (031) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1267566&lang=ca&coduo=6 Comunicar les mostres de pols d'un determinat lloc de feina dins una explotació minera. També es pot sol·licitar la reducció de la periodicitat en la comunicació o la pròrroga de la reducció Sun, 26 Apr 2020 14:55:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1267566&lang=ca&coduo=6 2020-04-26T14:55:38Z Recepció d'informes OCA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059066&lang=ca&coduo=6 Rebre informes d'OCA Fri, 24 Apr 2020 09:57:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059066&lang=ca&coduo=6 2020-04-24T09:57:56Z Instal·lacions tèrmiques als edificis (021) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=225272&lang=ca&coduo=6 Registrar les instal·lacions tèrmiques (individuals o centralitzades), destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones, a fi de procedir a la seva posada en servei. Wed, 22 Apr 2020 15:21:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=225272&lang=ca&coduo=6 2020-04-22T15:21:37Z Sol·licitud d'asignació gratuita de drets d'emissió de GEH http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4116257&lang=ca&coduo=6 L'article 19 de la Llei 1/2005, de 9 de març, estableix que els titulars de les instal·lacions podran sol·licitar assignació gratuïta de drets d'emissió davant el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic 22 mesos abans de l'inici de cada període de comerç. També podrà sol·licitar asignació gratuita un nou entrant. Fri, 03 Apr 2020 08:27:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4116257&lang=ca&coduo=6 2020-04-03T08:27:43Z Inspeccions realitzades pels organismes de control relatives a les instal·lacions energètiques. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4085214&lang=ca&coduo=6 Tramitar els certificats de les inspeccions realitzades pels organismes de control relatives a les instal·lacions d'alta tensió. Es tramitaran tots els certificats inclosos els que tenguin la calificació de favorable, condicionada o negativa. Fri, 03 Apr 2020 07:38:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4085214&lang=ca&coduo=6 2020-04-03T07:38:31Z