Tràmits: CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=6&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 22 Jan 2018 10:23:16 GMT Govern de les Illes Balears 2018-01-22T10:23:16Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Programa SOIB Jove Formació i Ocupació 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2992829&lang=ca&coduo=6 Aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de subvencions per a l'any 2017 per presentar projectes mixts d'ocupació i formació per a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors de 30 inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Fri, 19 Jan 2018 10:27:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2992829&lang=ca&coduo=6 2018-01-19T10:27:38Z CONVOCATÒRIA BEQUES D'ÈXIT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3213026&lang=ca&coduo=6 Aprovar la convocatòria SOIB Jove Beques d'Èxit per a l'estudi del programa de segona oportunitat per a persones joves desocupades d'entre 18 i 29 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, finançada per Fons Social Europeu Thu, 18 Jan 2018 11:59:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3213026&lang=ca&coduo=6 2018-01-18T11:59:52Z Instal·lacions contra incendis en establiments no industrials amb llicencia d'obres anterior a 12/12/2017 (043) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2252389&lang=ca&coduo=6 Comunicar la posada en servei i inscriure en el registre les instal·lacions de protecció contra incendis en els edificis no industrials en el quals sigui d'aplicació el codi tècnic de l'edificació (CTE) o el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI), i amb una llicència d'obres anterior al 12 de desembre de 2017, data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, per al qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres posterior a la data d'entrada en vigor de l'actual Reglament de contra incendis, es comunica amb el tramit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3182075"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment no industrial (051)</span></a>. Mon, 15 Jan 2018 12:38:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2252389&lang=ca&coduo=6 2018-01-15T12:38:51Z Instal·lacions contra incendis en establiments industrials amb llicencia d'obres anterior a 12/12/2017 (004) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2377086&lang=ca&coduo=6 Comunicar la posada en servei i inscriure en el registre les instal·lacions de protecció contra incendis en els establiments industrials amb una llicència d'obres anterior al 12 de desembre de 2017, data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, per al qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres posterior a la data d'entrada en vigor de l'actual Reglament de contra incendis, es comunica amb el tramit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3181880"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment industrial (050)</span></a>. Mon, 15 Jan 2018 12:38:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2377086&lang=ca&coduo=6 2018-01-15T12:38:26Z Acreditació i/o inscripció de centres i entitats de formació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2312146&lang=ca&coduo=6 Per poder impartir formació professional per a l'ocupació (FPO) les entitats de formació s'han d'acreditar i/o inscriure en el Registre estatal d'entitats de formació. Mon, 15 Jan 2018 08:17:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2312146&lang=ca&coduo=6 2018-01-15T08:17:28Z CONVOCATÒRIA BEQUES ALUMNES COMPETÈNCIES CLAU 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3211815&lang=ca&coduo=6 Aprovar la convocatoria informativa de beques i ajuts dirigida als alumnes de les epecialitats formatives corresponents a les competències clau impartides pels centres educatius per a persones adultes, per al período 2018-2019 Mon, 15 Jan 2018 07:55:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3211815&lang=ca&coduo=6 2018-01-15T07:55:21Z Comunicació de baixa de conservador d'ascensor (029) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3212315&lang=ca&coduo=6 Comunicar la baixa de conservador d'un ascensor registrat (029) Thu, 11 Jan 2018 12:24:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3212315&lang=ca&coduo=6 2018-01-11T12:24:34Z Comunicació d'alta de conservador d'ascensor (028) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1145944&lang=ca&coduo=6 Comunicar l'alta de conservador d'un ascensor registrat (028) Thu, 11 Jan 2018 12:22:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1145944&lang=ca&coduo=6 2018-01-11T12:22:18Z Instal·lacions contra incendis. Establiments no industrials - CTE/RIPCI (051) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3182075&lang=ca&coduo=6 Comunicar la posada en servei de les instal·lacions de protecció contra incendis en els edificis no industrials en el quals sigui d'aplicació el codi tècnic de l'edificació o el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis i inscriure-les en el registre d'instal·lacions corresponent. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres anterior a la data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, es comunica mitjançant el tramit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2252389"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment no industrial amb llicència d'obres anterior a 12/12/2017 (043)</span></a>. Wed, 10 Jan 2018 13:06:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3182075&lang=ca&coduo=6 2018-01-10T13:06:05Z Instal·lacions contra incendis. Establiments industrials (050) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3181880&lang=ca&coduo=6 Comunicar la posada en servei de les instal·lacions de protecció contra incendis en els establiments industrials i inscriure-les en el registre d'instal·lacions corresponent. Per als casos d'instal·lacions amb una llicència d'obres anterior a la data d'entrada en vigor del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, es comunica mitjançant el tràmit <a href="https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2377086"><span style="color: #3366ff;">Instal·lació contra incendis. Establiment industrial amb llicència d'obres anterior a 12/12/2017 (004)</span></a>. Wed, 10 Jan 2018 13:05:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3181880&lang=ca&coduo=6 2018-01-10T13:05:35Z Convocatòria de subvencions SOIB FORMACIÓ PER A OCUPATS 2017-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3023161&lang=ca&coduo=6 S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors ocupats (SOIB FORMACIÓ PER A OCUPATS) i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per sol·licitar ajuts i beques, per al període 2017-2020 Tue, 09 Jan 2018 10:11:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3023161&lang=ca&coduo=6 2018-01-09T10:11:31Z Ajuts destinats a mantenir els llocs de treball de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació per mitjà del finançament parcial dels seus costs salarials i adaptació dels llocs de treball i eliminació de barreres ar http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2292234&lang=ca&coduo=6 Ajuts destinats a mantenir els llocs de treball en centres especials d'ocupació per mitjà del finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat que hi presten serveis. Ajuts destinats a l'adaptació dels llocs de treball i eliminació de barreres arquitectòniques. Mon, 08 Jan 2018 13:04:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2292234&lang=ca&coduo=6 2018-01-08T13:04:01Z Declaració responsable d'empresa de serveis relatius a l'activitat industrial (023) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2799266&lang=ca&coduo=6 Declaració responsable per a la inscripció de noves empreses o entitats de serveis relatius a l'activitat industrial i per a l'ampliació d'especialitats i/o categories d'empreses inscrites. Thu, 28 Dec 2017 12:48:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2799266&lang=ca&coduo=6 2017-12-28T12:48:47Z Declaració d'excepcionalitat i d'adopció de mesures alternatives per al compliment de la quota de reserva a favor dels treballadors i treballadores amb discapacitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=109049&lang=ca&coduo=6 L'article 42.1 del Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, disposa que: Les empreses públiques i privades que tinguin 50 o més treballadors estan obligades a que d'entre aquests, almenys, el 2 per 100 siguin treballadors amb discapacitat. De manera excepcional, les empreses públiques i privades podran quedar exemptes d'aquesta obligació, de forma parcial o total, bé a través d'acords recollits en la negociació col·lectiva sectorial d'àmbit estatal, bé per opció voluntària de l'empresari, degudament comunicada a l'autoritat laboral, i sempre que en ambdós supòsits s'apliquen les mesures alternatives que es determinin reglamentàriament. Fri, 22 Dec 2017 10:04:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=109049&lang=ca&coduo=6 2017-12-22T10:04:48Z Convocatòria SOIB DUAL VULNERABLES 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3185047&lang=ca&coduo=6 Aprovar la convocatòria de subvencions per a l'any 2018 per finançar un programa de formació dual per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones amb discapacitat o en risc d'exclusió i que es trobin en situació d'atur. Thu, 21 Dec 2017 11:33:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3185047&lang=ca&coduo=6 2017-12-21T11:33:30Z Convocatòria de subvencions 2017-2018 SOIB Itineraris Integrals d'Inserció, amb el cofinançament fins a un màxim del 50 % del Fons Social Europeu, en el marc del PO de les Illes Balears 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876099&lang=ca&coduo=6 L'objecte de la convocatòria és executar itineraris integrals d'inserció de col·lectius vulnerables mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L'objecte final d'aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació d'un 45 %. Potestativament, en el marc de l'itinerari integral d'inserció es podrà finançar l'execució d' especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'Especialitats Formatives conduents a certificats de professionalitat i especialitats formatives de Competències Clau. També s'estableixen ajudes adreçades als treballadors desocupats, alumnes de les accions formatives aprovades, corresponents a beques per a persones amb discapacitat, ajuts de transport, manutenció i allotjament i ajuts a la conciliació. Així mateix, s'estableixen a la convocatòria les beques per a dones víctimes de violència de gènere que estableix el Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere. Thu, 14 Dec 2017 12:28:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876099&lang=ca&coduo=6 2017-12-14T12:28:05Z Convocatòria de subvencions per als exercicis 2017 i 2018 SOIB JOVE Itineraris Integrals d'Inserció, amb el cofinançament del Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876227&lang=ca&coduo=6 L'objecte de la convocatòria és executar itineraris integrals d'inserció de col·lectius vulnerables mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L'objecte final d'aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació. Potestativament, en el marc de l'itinerari integral d'inserció es podrà finançar l'execució d'especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'Especialitats Formatives conduents a certificats de professionalitat i especialitats formatives de Competències Clau. També s'estableixen ajudes adreçades als treballadors desocupats, alumnes de les accions formatives aprovades, corresponents a beques per a persones amb discapacitat, ajuts de transport, manutenció i allotjament i ajuts a la conciliació. Així mateix, s'estableixen a la convocatòria les beques per a dones víctimes de violència de gènere que estableix el Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere. Thu, 14 Dec 2017 12:26:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876227&lang=ca&coduo=6 2017-12-14T12:26:39Z Programa SOIB JOVE- qualificats Entitats Locals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3040359&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada, sense o amb poca experiència laboral prèvia en la seva formació, per executar obres o serveis d'interès general i social en el marc de la col·laboració amb els ens locals, com també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades. Tue, 12 Dec 2017 10:24:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3040359&lang=ca&coduo=6 2017-12-12T10:24:12Z Convocatòria de subvencions SOIB FORMACIÓ PER A DESOCUPATS 2017-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2965024&lang=ca&coduo=6 S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats (SOIB FORMACIÓ PER A DESOCUPATS) i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per sol·licitar ajuts i beques, per al període 2017-2019 Mon, 04 Dec 2017 08:43:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2965024&lang=ca&coduo=6 2017-12-04T08:43:39Z Sol·licitud d'admissió a examen (TNI-079) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=567664&lang=ca&coduo=6 Sol·licitar l'admissió a les proves per a l'obtenció de les acreditacions professionals emeses per la Direcció General de Política Industrial. <a href="/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M7&lang=CA&cont=60439">Bases de la convocatòria, models d'examen i resultats</a> Fri, 01 Dec 2017 13:15:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=567664&lang=ca&coduo=6 2017-12-01T13:15:16Z Convocatòria complementària a convocatòria formació dual Vulnerables 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3157101&lang=ca&coduo=6 Convocatòria de subvencions complementària de la convocatòria subvencions per finançar un programa de formació DUAL per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones en discapacitat o en risc d'exclusió. Thu, 23 Nov 2017 13:01:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3157101&lang=ca&coduo=6 2017-11-23T13:01:17Z Sol·licituds de canvi de situació de màquina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919271&lang=ca&coduo=6 Canvi de situació de màquines de joc Tue, 21 Nov 2017 12:19:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919271&lang=ca&coduo=6 2017-11-21T12:19:03Z Modificació substancial de l'autorització d' una empresa operadora d'apostes. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142397&lang=ca&coduo=6 Obtenció de l'autorització administrativa per a la modificació substancial de l'autorització d'una empresa operadora d'apostes Tue, 21 Nov 2017 12:18:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142397&lang=ca&coduo=6 2017-11-21T12:18:30Z Modificació no substancial de l'autorització d'una empresa operadora d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142490&lang=ca&coduo=6 Obtenció de l'autorització administrativa per a la modificació no substancial de l'autorització d'una empresa operadora d'apostes Tue, 21 Nov 2017 12:15:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142490&lang=ca&coduo=6 2017-11-21T12:15:37Z Renovació de l'autorització d'una empresa operadora d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142522&lang=ca&coduo=6 Renovació de l'autorització administrativa per a la modificació no substancial de l'autorització d'una empresa operadora d'apostes Tue, 21 Nov 2017 12:15:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142522&lang=ca&coduo=6 2017-11-21T12:15:13Z Baixa empresa operadora d'apostes i devolució de les fiances http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142540&lang=ca&coduo=6 Obtenció de la baixa administrativa de l'autorització d'una empresa operadora d'apostes i sol·licitar la devolució de les fiances Tue, 21 Nov 2017 12:14:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142540&lang=ca&coduo=6 2017-11-21T12:14:28Z Sol·licitud autorització per a la instal·lació i funcionament dels establiments d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142581&lang=ca&coduo=6 Obtenció de l'autorització administrativa per a la instal·lació i funcionament dels establiments d'apostes dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears Tue, 21 Nov 2017 12:13:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142581&lang=ca&coduo=6 2017-11-21T12:13:52Z Sol·licitud de baixa de l'autorització per a la instal·lació i funcionament dels establiments d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142612&lang=ca&coduo=6 Obtenció de la baixa de l'autorització administrativa per a la instal·lació i funcionament dels establiments d'apostes dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears Tue, 21 Nov 2017 12:13:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142612&lang=ca&coduo=6 2017-11-21T12:13:08Z Sol·licitud de modificació de l'autorització per a la instal·lació i funcionament dels establiments d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143151&lang=ca&coduo=6 Obtenció de la modificació de l'autorització administrativa per a la instal·lació i funcionament dels establiments d'apostes dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears Tue, 21 Nov 2017 12:10:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143151&lang=ca&coduo=6 2017-11-21T12:10:48Z Sol·licitud de renovació de l'autorització per a la instal·lació i funcionament dels establiments d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143180&lang=ca&coduo=6 Obtenció de la renovació de l'autorització administrativa per a la instal·lació i funcionament dels establiments d'apostes dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears Tue, 21 Nov 2017 12:09:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143180&lang=ca&coduo=6 2017-11-21T12:09:52Z Autorització de zones d'apostes en salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143195&lang=ca&coduo=6 Obtenció de l'autorització administrativa per a la instal·lació i funcionament de les zones d'apostes en salons de joc dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears Tue, 21 Nov 2017 12:03:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143195&lang=ca&coduo=6 2017-11-21T12:03:49Z Baixa de zones d'apostes en salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143222&lang=ca&coduo=6 Obtenció de la baixa de zones d'apostes en salons de joc Tue, 21 Nov 2017 12:02:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143222&lang=ca&coduo=6 2017-11-21T12:02:15Z Sol·licitud de modificació de zones d'apostes en salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143937&lang=ca&coduo=6 Obtenció de la modificació de l'autorització administrativa per a la instal·lació i funcionament de zones d'apostes en salons de joc dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears Tue, 21 Nov 2017 11:54:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143937&lang=ca&coduo=6 2017-11-21T11:54:35Z Sol·licitud de renovació de l'autorització per a la instal·lació i funcionament de zones d'apostes en salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143949&lang=ca&coduo=6 Obtenció de la renovació de l'autorització administrativa per a la instal·lació i funcionament de zones d'apostes en salons de joc dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears Tue, 21 Nov 2017 11:46:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143949&lang=ca&coduo=6 2017-11-21T11:46:47Z Homologació dels sistemes tècnics, elements o instruments tècnics utilitzat per a l'organització i explotació d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143959&lang=ca&coduo=6 Obtenció de l'homologació dels dels sistemes tècnics, elements o instruments tècnics utilitzat per a l'organització i explotació d'apostes dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears Tue, 21 Nov 2017 11:41:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143959&lang=ca&coduo=6 2017-11-21T11:41:13Z Baixa homologació dels sistemes técnics, elements o instruments técnics utilitzats per a la organizació i explotació d'apostes. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143970&lang=ca&coduo=6 Obtenció de la baixa administrativa de la homologació dels sistemes tècnics, elements o instruments tècnics utilitzats per a la organització i explotació d'apostes. Tue, 21 Nov 2017 11:37:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143970&lang=ca&coduo=6 2017-11-21T11:37:42Z Sol·licitud de modificació de l'homologació dels sistemes, elements o instruments tècnics utilitzats per a l'organització i explotació d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143990&lang=ca&coduo=6 Obtenció de la modificació de l'homologació dels dels sistemes, elements o instruments tècnics utilitzats per a l'organització i explotació d'apostes dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears Tue, 21 Nov 2017 11:33:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143990&lang=ca&coduo=6 2017-11-21T11:33:21Z Autorizació de la instal·lació de màquines d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3144019&lang=ca&coduo=6 Obtenció de l'autorització administrativa per a la instal·lació de màquines d'apostes dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears Tue, 21 Nov 2017 11:28:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3144019&lang=ca&coduo=6 2017-11-21T11:28:34Z Baixa d' autorizació de l' instal·lació de màquines d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3144038&lang=ca&coduo=6 Obtenció de la baixa de l'autorización de la instal·lació de màquines d'apostes Tue, 21 Nov 2017 11:27:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3144038&lang=ca&coduo=6 2017-11-21T11:27:33Z Ajuts públics destinats al foment i la difusió de l'economia social per mitjà del suport a l'associacionisme de cooperatives i societats laborals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1954370&lang=ca&coduo=6 Fomentar i difondre l'economia social d'acord amb els programes següents: a) Programa I: foment i difusió de l'economia social Inclou la subvenció parcial de les actuacions de les entitats associatives de cooperatives i societats laborals d'àmbit autonòmic destinades a promoure i divulgar aquestes fórmules empresarials i a millorar el coneixement sobre l'economia social. b) Programa II: foment i consolidació de l'associacionisme de cooperatives i societats laborals Per mitjà del finançament de les estructures organitzatives de cooperatives i societats laborals, es pretén fomentar i consolidar l'associacionisme per enfortir el posicionament de l'economia social a les Illes Balears. Fri, 17 Nov 2017 08:13:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1954370&lang=ca&coduo=6 2017-11-17T08:13:41Z Inscripció i autorització com a empresa operadora d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142255&lang=ca&coduo=6 Obtenció de l'autorització administrativa per a l'organització i l'explotació de les apostes dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears Wed, 15 Nov 2017 12:30:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142255&lang=ca&coduo=6 2017-11-15T12:30:36Z Convocatòria SOIB Dual Sectors Estratègics propis de 14 d'octubre de 2017 sobre ampliació del termini de presentació de sol·licituds http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3028849&lang=ca&coduo=6 Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Sectors Estratègics Centres Propis, programa de formació dual dirigit a les empreses incloses dins les activitats econòmiques dels sectors de l'agricultura ecològica, industrials (nàutica, calçat, moble, bijuteria, energies renovables i eficiència energètica, química, etc.) de TIC, comerç, turisme i hoteleria (només cuina, recepció i allotjament) per a la millora de l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves de fins a 30 anys i que es trobin en situació d'atur. Fri, 10 Nov 2017 08:57:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3028849&lang=ca&coduo=6 2017-11-10T08:57:03Z Pla de labors amb visita d'inspecció d'ECA (TNI-031) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=549598&lang=ca&coduo=6 Aprovació del pla de labors anual d'una explotació minera Thu, 09 Nov 2017 10:13:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=549598&lang=ca&coduo=6 2017-11-09T10:13:51Z Mostres de pols: comunicació de reducció o pròrroga (031) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1267566&lang=ca&coduo=6 Comunicar les mostres de pols d'un determinat lloc de feina dins una explotació minera. També es pot sol·licitar la reducció de la periodicitat en la comunicació o la pròrroga de la reducció Thu, 09 Nov 2017 10:12:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1267566&lang=ca&coduo=6 2017-11-09T10:12:42Z Instal·lacions d'equips a pressió no subjectes a ITC (026) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1120127&lang=ca&coduo=6 Registrar les instal·lacions d'equips a pressió no subjectes a ITC, a fi de procedir a la seva posada en servei. Amb el mateix tràmit es poden registrar noves instal·lacions i les seves modificacions. Wed, 08 Nov 2017 08:31:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1120127&lang=ca&coduo=6 2017-11-08T08:31:17Z Ajuts públics destinats a fomentar l'economia social per mitjà de la promoció de l'ocupació i la millora de la competitivitat de les cooperatives i les societats laborals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2322212&lang=ca&coduo=6 Programa 1: Sol·licitud d'ajudes destinades a fomentar la incorporació de persones desocupades inscrites com a demandants d'ocupació i de treballadors vinculats a l'empresa mitjançant contractes de treball de caràcter temporal com a persones sòcies treballadors o de treball de cooperatives i societats laborals. Programa 2: Sol·licitud d'ajudes destinades a la millora de la competitivitat de cooperatives en dificultats mitjançant el seu sanejament financer. Programa 3: Sol·licitud de subvenció de les quotes de la Seguretat Social dels perceptores de la prestació d'atur en la modalitat de pagament únic que s'incorporin com a socis treballadors o de treball en cooperatives o en societats laborals. Mon, 06 Nov 2017 15:01:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2322212&lang=ca&coduo=6 2017-11-06T15:01:15Z Declaració responsable d'empresa de serveis relatius a l'activitat industrial (TNI-099) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=135550&lang=ca&coduo=6 Declaració responsable per a les modificacions de l'activitat d'empreses o entitats de serveis existents relatives a l'activitat industrial en els casos de reducció d'especialitats i/o categories, canvi de titular, tancament de l'activitat i canvi de domicili social que no vagi acompanyat d'una ampliació. Fri, 03 Nov 2017 08:42:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=135550&lang=ca&coduo=6 2017-11-03T08:42:58Z Subvencions destinades a fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3075996&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral del sector comerç. Tue, 31 Oct 2017 11:19:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3075996&lang=ca&coduo=6 2017-10-31T11:19:47Z Subvencions destinades a promoure la millora, el condicionament i la innovació tecnològica dels mercats municipals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2987901&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és promoure la millora, el condicionament i la innovació tecnològica dels mercats municipals per adaptar-los a la societat de la informació mitjançant la incorporació del comerç electrònic, compatibilitzant-lo amb la venda presencial. Tue, 31 Oct 2017 10:51:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2987901&lang=ca&coduo=6 2017-10-31T10:51:52Z Ajuts per fomentar i impulsar la competitivitat dels sectors productius empresarials adreçades a agrupacions empresarials innovadores, clústers i centres tecnològics empresarials a les Illes Balears (2017) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3099465&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió d'ajudes econòmiques destinades a fomentar i impulsar la millora de la cooperació empresarial i la competitivitat dels sectors productius empresarials de les Illes Balears, mitjançant el suport a les Agrupacions Empresarials Innovadores (AEIs) , Clústers i Centres Tecnològics empresarials dins l'àmbit territorial de les Illes Balears, amb la finalitat d'incentivar la consolidació d'aquestes entitats i dels projectes col·laboratius que desenvolupen. Són subvencionables els conceptes i les activitats que, havent estat executades i pagades entre el 1 de gener de 2017 i el 31 d'Octubre de 2017, estiguin incloses en les següents línies: 1. Despeses de funcionament de les estructures de coordinació i gestió de l'entitat, mitjançant el finançament de part dels costos del personal i de les despeses d'administració i funcionament. 2.Despeses corrents directament vinculades amb el funcionament ordinari de l'entitat. 3. Col·laboracions externes, com despeses externes de consultoria i altres serveis que s'especifiquin de manera detallada en la sol·licitud d'ajuda i siguin necessaris per a la bona gestió i funcionament de l'entitat. Mon, 30 Oct 2017 11:54:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3099465&lang=ca&coduo=6 2017-10-30T11:54:54Z