Tràmits: CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=6&lang=ca&tipo=rss_0.93 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 18 Dec 2017 05:15:30 GMT Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatòria de subvencions 2017-2018 SOIB Itineraris Integrals d'Inserció, amb el cofinançament fins a un màxim del 50 % del Fons Social Europeu, en el marc del PO de les Illes Balears 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876099&lang=ca&coduo=6 L'objecte de la convocatòria és executar itineraris integrals d'inserció de col·lectius vulnerables mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L'objecte final d'aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació d'un 45 %. Potestativament, en el marc de l'itinerari integral d'inserció es podrà finançar l'execució d' especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'Especialitats Formatives conduents a certificats de professionalitat i especialitats formatives de Competències Clau. També s'estableixen ajudes adreçades als treballadors desocupats, alumnes de les accions formatives aprovades, corresponents a beques per a persones amb discapacitat, ajuts de transport, manutenció i allotjament i ajuts a la conciliació. Així mateix, s'estableixen a la convocatòria les beques per a dones víctimes de violència de gènere que estableix el Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere. Thu, 14 Dec 2017 12:28:05 GMT Convocatòria de subvencions per als exercicis 2017 i 2018 SOIB JOVE Itineraris Integrals d'Inserció, amb el cofinançament del Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876227&lang=ca&coduo=6 L'objecte de la convocatòria és executar itineraris integrals d'inserció de col·lectius vulnerables mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L'objecte final d'aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació. Potestativament, en el marc de l'itinerari integral d'inserció es podrà finançar l'execució d'especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'Especialitats Formatives conduents a certificats de professionalitat i especialitats formatives de Competències Clau. També s'estableixen ajudes adreçades als treballadors desocupats, alumnes de les accions formatives aprovades, corresponents a beques per a persones amb discapacitat, ajuts de transport, manutenció i allotjament i ajuts a la conciliació. Així mateix, s'estableixen a la convocatòria les beques per a dones víctimes de violència de gènere que estableix el Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere. Thu, 14 Dec 2017 12:26:39 GMT Programa SOIB JOVE- qualificats Entitats Locals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3040359&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada, sense o amb poca experiència laboral prèvia en la seva formació, per executar obres o serveis d'interès general i social en el marc de la col·laboració amb els ens locals, com també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades. Tue, 12 Dec 2017 10:24:12 GMT Convocatòria de subvencions SOIB FORMACIÓ PER A OCUPATS 2017-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3023161&lang=ca&coduo=6 S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors ocupats (SOIB FORMACIÓ PER A OCUPATS) i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per sol·licitar ajuts i beques, per al període 2017-2020 Tue, 05 Dec 2017 12:59:20 GMT Convocatòria de subvencions SOIB FORMACIÓ PER A DESOCUPATS 2017-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2965024&lang=ca&coduo=6 S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats (SOIB FORMACIÓ PER A DESOCUPATS) i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per sol·licitar ajuts i beques, per al període 2017-2019 Mon, 04 Dec 2017 08:43:39 GMT Sol·licitud d'admissió a examen (TNI-079) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=567664&lang=ca&coduo=6 Sol·licitar l'admissió a les proves per a l'obtenció de les acreditacions professionals emeses per la Direcció General de Política Industrial. <a href="/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M7&lang=CA&cont=60439">Bases de la convocatòria, models d'examen i resultats</a> Fri, 01 Dec 2017 13:15:16 GMT Acreditació i/o inscripció de centres i entitats de formació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2312146&lang=ca&coduo=6 Per poder impartir formació professional per a l'ocupació (FPO) les entitats de formació s'han d'acreditar i/o inscriure en el Registre estatal d'entitats de formació. Wed, 29 Nov 2017 08:01:54 GMT Ajuts destinats a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva i tecnològica de l'activitat industrial per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3007239&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar la convocatòria per concedir ajuts destinats a la promoció del teixit industrial, el foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, la millora del teixit productiu i el posicionament estratègic de la indústria, i la promoció i implantació de les TIC en la indústria dins l'àmbit territorial de les Illes Balears. Mon, 27 Nov 2017 13:30:18 GMT Convocatòria complementària a convocatòria formació dual Vulnerables 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3157101&lang=ca&coduo=6 Convocatòria de subvencions complementària de la convocatòria subvencions per finançar un programa de formació DUAL per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones en discapacitat o en risc d'exclusió. Thu, 23 Nov 2017 13:01:17 GMT Sol·licituds de canvi de situació de màquina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919271&lang=ca&coduo=6 Canvi de situació de màquines de joc Tue, 21 Nov 2017 12:19:03 GMT Modificació substancial de l'autorització d' una empresa operadora d'apostes. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142397&lang=ca&coduo=6 Obtenció de l'autorització administrativa per a la modificació substancial de l'autorització d'una empresa operadora d'apostes Tue, 21 Nov 2017 12:18:30 GMT Modificació no substancial de l'autorització d'una empresa operadora d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142490&lang=ca&coduo=6 Obtenció de l'autorització administrativa per a la modificació no substancial de l'autorització d'una empresa operadora d'apostes Tue, 21 Nov 2017 12:15:37 GMT Renovació de l'autorització d'una empresa operadora d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142522&lang=ca&coduo=6 Renovació de l'autorització administrativa per a la modificació no substancial de l'autorització d'una empresa operadora d'apostes Tue, 21 Nov 2017 12:15:13 GMT Baixa empresa operadora d'apostes i devolució de les fiances http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142540&lang=ca&coduo=6 Obtenció de la baixa administrativa de l'autorització d'una empresa operadora d'apostes i sol·licitar la devolució de les fiances Tue, 21 Nov 2017 12:14:28 GMT Sol·licitud autorització per a la instal·lació i funcionament dels establiments d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142581&lang=ca&coduo=6 Obtenció de l'autorització administrativa per a la instal·lació i funcionament dels establiments d'apostes dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears Tue, 21 Nov 2017 12:13:52 GMT Sol·licitud de baixa de l'autorització per a la instal·lació i funcionament dels establiments d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142612&lang=ca&coduo=6 Obtenció de la baixa de l'autorització administrativa per a la instal·lació i funcionament dels establiments d'apostes dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears Tue, 21 Nov 2017 12:13:08 GMT Sol·licitud de modificació de l'autorització per a la instal·lació i funcionament dels establiments d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143151&lang=ca&coduo=6 Obtenció de la modificació de l'autorització administrativa per a la instal·lació i funcionament dels establiments d'apostes dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears Tue, 21 Nov 2017 12:10:48 GMT Sol·licitud de renovació de l'autorització per a la instal·lació i funcionament dels establiments d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143180&lang=ca&coduo=6 Obtenció de la renovació de l'autorització administrativa per a la instal·lació i funcionament dels establiments d'apostes dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears Tue, 21 Nov 2017 12:09:52 GMT Autorització de zones d'apostes en salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143195&lang=ca&coduo=6 Obtenció de l'autorització administrativa per a la instal·lació i funcionament de les zones d'apostes en salons de joc dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears Tue, 21 Nov 2017 12:03:49 GMT Baixa de zones d'apostes en salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143222&lang=ca&coduo=6 Obtenció de la baixa de zones d'apostes en salons de joc Tue, 21 Nov 2017 12:02:15 GMT Sol·licitud de modificació de zones d'apostes en salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143937&lang=ca&coduo=6 Obtenció de la modificació de l'autorització administrativa per a la instal·lació i funcionament de zones d'apostes en salons de joc dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears Tue, 21 Nov 2017 11:54:35 GMT Sol·licitud de renovació de l'autorització per a la instal·lació i funcionament de zones d'apostes en salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143949&lang=ca&coduo=6 Obtenció de la renovació de l'autorització administrativa per a la instal·lació i funcionament de zones d'apostes en salons de joc dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears Tue, 21 Nov 2017 11:46:47 GMT Homologació dels sistemes tècnics, elements o instruments tècnics utilitzat per a l'organització i explotació d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143959&lang=ca&coduo=6 Obtenció de l'homologació dels dels sistemes tècnics, elements o instruments tècnics utilitzat per a l'organització i explotació d'apostes dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears Tue, 21 Nov 2017 11:41:13 GMT Baixa homologació dels sistemes técnics, elements o instruments técnics utilitzats per a la organizació i explotació d'apostes. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143970&lang=ca&coduo=6 Obtenció de la baixa administrativa de la homologació dels sistemes tècnics, elements o instruments tècnics utilitzats per a la organització i explotació d'apostes. Tue, 21 Nov 2017 11:37:42 GMT Sol·licitud de modificació de l'homologació dels sistemes, elements o instruments tècnics utilitzats per a l'organització i explotació d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143990&lang=ca&coduo=6 Obtenció de la modificació de l'homologació dels dels sistemes, elements o instruments tècnics utilitzats per a l'organització i explotació d'apostes dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears Tue, 21 Nov 2017 11:33:21 GMT Autorizació de la instal·lació de màquines d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3144019&lang=ca&coduo=6 Obtenció de l'autorització administrativa per a la instal·lació de màquines d'apostes dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears Tue, 21 Nov 2017 11:28:34 GMT Baixa d' autorizació de l' instal·lació de màquines d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3144038&lang=ca&coduo=6 Obtenció de la baixa de l'autorización de la instal·lació de màquines d'apostes Tue, 21 Nov 2017 11:27:33 GMT Ajuts públics destinats al foment i la difusió de l'economia social per mitjà del suport a l'associacionisme de cooperatives i societats laborals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1954370&lang=ca&coduo=6 Fomentar i difondre l'economia social d'acord amb els programes següents: a) Programa I: foment i difusió de l'economia social Inclou la subvenció parcial de les actuacions de les entitats associatives de cooperatives i societats laborals d'àmbit autonòmic destinades a promoure i divulgar aquestes fórmules empresarials i a millorar el coneixement sobre l'economia social. b) Programa II: foment i consolidació de l'associacionisme de cooperatives i societats laborals Per mitjà del finançament de les estructures organitzatives de cooperatives i societats laborals, es pretén fomentar i consolidar l'associacionisme per enfortir el posicionament de l'economia social a les Illes Balears. Fri, 17 Nov 2017 08:13:41 GMT Inscripció i autorització com a empresa operadora d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142255&lang=ca&coduo=6 Obtenció de l'autorització administrativa per a l'organització i l'explotació de les apostes dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears Wed, 15 Nov 2017 12:30:36 GMT Convocatòria SOIB Dual Sectors Estratègics propis de 14 d'octubre de 2017 sobre ampliació del termini de presentació de sol·licituds http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3028849&lang=ca&coduo=6 Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Sectors Estratègics Centres Propis, programa de formació dual dirigit a les empreses incloses dins les activitats econòmiques dels sectors de l'agricultura ecològica, industrials (nàutica, calçat, moble, bijuteria, energies renovables i eficiència energètica, química, etc.) de TIC, comerç, turisme i hoteleria (només cuina, recepció i allotjament) per a la millora de l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves de fins a 30 anys i que es trobin en situació d'atur. Fri, 10 Nov 2017 08:57:03 GMT Pla de labors amb visita d'inspecció d'ECA (TNI-031) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=549598&lang=ca&coduo=6 Aprovació del pla de labors anual d'una explotació minera Thu, 09 Nov 2017 10:13:51 GMT Mostres de pols: comunicació de reducció o pròrroga (031) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1267566&lang=ca&coduo=6 Comunicar les mostres de pols d'un determinat lloc de feina dins una explotació minera. També es pot sol·licitar la reducció de la periodicitat en la comunicació o la pròrroga de la reducció Thu, 09 Nov 2017 10:12:42 GMT Instal·lacions d'equips a pressió no subjectes a ITC (026) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1120127&lang=ca&coduo=6 Registrar les instal·lacions d'equips a pressió no subjectes a ITC, a fi de procedir a la seva posada en servei. Amb el mateix tràmit es poden registrar noves instal·lacions i les seves modificacions. Wed, 08 Nov 2017 08:31:17 GMT Declaració responsable d'empresa de serveis relatius a l'activitat industrial (023) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2799266&lang=ca&coduo=6 Declaració responsable per a la inscripció de noves empreses o entitats de serveis relatius a l'activitat industrial i per a l'ampliació d'especialitats i/o categories d'empreses inscrites. Wed, 08 Nov 2017 08:29:43 GMT Ajuts públics destinats a fomentar l'economia social per mitjà de la promoció de l'ocupació i la millora de la competitivitat de les cooperatives i les societats laborals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2322212&lang=ca&coduo=6 Programa 1: Sol·licitud d'ajudes destinades a fomentar la incorporació de persones desocupades inscrites com a demandants d'ocupació i de treballadors vinculats a l'empresa mitjançant contractes de treball de caràcter temporal com a persones sòcies treballadors o de treball de cooperatives i societats laborals. Programa 2: Sol·licitud d'ajudes destinades a la millora de la competitivitat de cooperatives en dificultats mitjançant el seu sanejament financer. Programa 3: Sol·licitud de subvenció de les quotes de la Seguretat Social dels perceptores de la prestació d'atur en la modalitat de pagament únic que s'incorporin com a socis treballadors o de treball en cooperatives o en societats laborals. Mon, 06 Nov 2017 15:01:15 GMT Declaració responsable d'empresa de serveis relatius a l'activitat industrial (TNI-099) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=135550&lang=ca&coduo=6 Declaració responsable per a les modificacions de l'activitat d'empreses o entitats de serveis existents relatives a l'activitat industrial en els casos de reducció d'especialitats i/o categories, canvi de titular, tancament de l'activitat i canvi de domicili social que no vagi acompanyat d'una ampliació. Fri, 03 Nov 2017 08:42:58 GMT Subvencions destinades a fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3075996&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral del sector comerç. Tue, 31 Oct 2017 11:19:47 GMT Subvencions destinades a promoure la millora, el condicionament i la innovació tecnològica dels mercats municipals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2987901&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és promoure la millora, el condicionament i la innovació tecnològica dels mercats municipals per adaptar-los a la societat de la informació mitjançant la incorporació del comerç electrònic, compatibilitzant-lo amb la venda presencial. Tue, 31 Oct 2017 10:51:52 GMT Ajuts per fomentar i impulsar la competitivitat dels sectors productius empresarials adreçades a agrupacions empresarials innovadores, clústers i centres tecnològics empresarials a les Illes Balears (2017) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3099465&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió d'ajudes econòmiques destinades a fomentar i impulsar la millora de la cooperació empresarial i la competitivitat dels sectors productius empresarials de les Illes Balears, mitjançant el suport a les Agrupacions Empresarials Innovadores (AEIs) , Clústers i Centres Tecnològics empresarials dins l'àmbit territorial de les Illes Balears, amb la finalitat d'incentivar la consolidació d'aquestes entitats i dels projectes col·laboratius que desenvolupen. Són subvencionables els conceptes i les activitats que, havent estat executades i pagades entre el 1 de gener de 2017 i el 31 d'Octubre de 2017, estiguin incloses en les següents línies: 1. Despeses de funcionament de les estructures de coordinació i gestió de l'entitat, mitjançant el finançament de part dels costos del personal i de les despeses d'administració i funcionament. 2.Despeses corrents directament vinculades amb el funcionament ordinari de l'entitat. 3. Col·laboracions externes, com despeses externes de consultoria i altres serveis que s'especifiquin de manera detallada en la sol·licitud d'ajuda i siguin necessaris per a la bona gestió i funcionament de l'entitat. Mon, 30 Oct 2017 11:54:54 GMT Registre d'empreses acreditades en el sector de la construcció de la comunitat autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=232355&lang=ca&coduo=6 Aquesta pàgina conté informació general relativa al Registre d'Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. <strong>INFORMACIÓ GENERAL</strong> <a name="1que"><em>Què és el Registre d'Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears?</em> És un registre de caràcter públic l'objectiu del qual és garantir el compliment dels requisits exigibles a contractistes i a subcontractistes que s'inclouen en l'article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció (BOE núm. 250, de 19 d'octubre) Corresponen a aquest Registre, entre d'altres, les funcions següents: a) Tramitar els procediments relatius a les sol·licituds d'inscripció, renovació, variació de dades i cancel·lació. b) Expedir els certificats de les inscripcions a sol·licitud de les persones o de les entitats interessades. c) Facilitar l'accés públic a les dades del Registre. <a name="1quines"><em>Quines empreses s'hi han d'inscriure?</em> Les empreses que vulguin intervenir com a contractistes o subcontractistes per dur a terme treballs en obres de construcció. Aquesta inscripció no és exigible a les treballadores i treballadors autònoms sense personal contractat ni a aquells que actuen únicament com a promotors. Mon, 30 Oct 2017 11:01:15 GMT Ajudes per a la consolidació i la implantació d'empreses de les Illes Balears a mercats exteriors http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2986970&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquestes ajudes és finançar la fase de consolidació del procés d'internacionalització de les microempreses així com la seva implantació a l'exterior, al llarg de l'exercici 2017-2018, amb l'objectiu de reforçar i consolidar la presència internacional de les empreses de Balears incrementant les exportacions de productes o serveis, tant en mercats on ja tenen presència com en nous mercats, així com la seva implantació comercial a l'exterior. Mon, 30 Oct 2017 10:18:07 GMT Ajuts públics a les PIMES per realitzar accions d'internacionalització (2017) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2975972&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és finançar les fases inicials del procés d'internacionalització de les microempreses i les pimes de les Illes Balears, amb domicili fiscal o permanent Balears. Mon, 30 Oct 2017 10:04:24 GMT Convocatòria SOIB Dual Sectors Estratègics 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3028842&lang=ca&coduo=6 Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Sectors Estratègics, programa de formació dual dirigit a les empreses incloses dins les activitats econòmiques dels sectors de l'agricultura ecològica, industrials (nàutica, calçat, moble, bijuteria, energies renovables i eficiència energètica, química, etc.) de TIC, de construcció, comerç, turisme i hoteleria (només cuina, recepció i allotjament) i imatge i so per a la millora de l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves de fins a 30 anys i que es trobin en situació d'atur. Tue, 24 Oct 2017 10:30:29 GMT Convocatòria Joves Qualificats 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2720311&lang=ca&coduo=6 L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada, sense o poca experiència laboral prèvia en la seva formació, per executar obres o serveis d'interès general i social en el marc de la col·laboració amb els ens locals, com també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades. Tue, 24 Oct 2017 08:24:38 GMT Subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2935219&lang=ca&coduo=6 Fomentar la modernització i millora de la competitivitat de les petites empreses comercials detallistes. Fri, 13 Oct 2017 07:06:36 GMT Sol·licitud d'autorització de treball de menors en espectacles públics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=705172&lang=ca&coduo=6 Per tal que els i les menors de 16 anys puguin participar en espectacles públics és preceptiva l'autorització de l'autoritat laboral. Aquesta autorització haurà de constar per escrit i serà per a un acte concret. Wed, 04 Oct 2017 09:10:58 GMT Convocatòria per concedir ajuts per al manteniment d'estructures organitzatives dels sindicats i de les organitzacions sindicals amb un grau de representació determinat, en el marc del foment del fet sindical http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=423192&lang=ca&coduo=6 Ajuts econòmics per al manteniment d'estructures organitzatives dels sindicats i de les organitzacions sindicals amb el grau de representativitat a la comunitat autònoma de les Illes Balears Wed, 04 Oct 2017 07:42:06 GMT Convocatòria de subvencions SOIB VISIBLES 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964119&lang=ca&coduo=6 L'objecte de la convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones treballadores desocupades, que siguin contractades per executar obres o serveis d'interès general i social, en el marc de la col·laboració amb els ens locals, i també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears; així com els costs derivats d'accions complementàries que en millorin les possibilitats de la posterior inserció laboral. Wed, 04 Oct 2017 06:37:49 GMT Programa SOIB JOVE - QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2997536&lang=ca&coduo=6 Incentivar la contractació en pràctiques de persones joves desocupades beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, per part de les entitats que conformen el sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears (excepte els organismes autònoms i els consorcis) i la Universitat de les Illes Balears i les seves entitats dependents o vinculades. Aquest programa pretén que els joves que es contractin millorin l'ocupabilitat en l'exercici pràctic dels coneixements adquirits en la seva formació i en les àrees del seu coneixement, i d'aquesta manera millorar les possibilitats d'inserció posterior en el mercat laboral. Mon, 11 Sep 2017 07:16:34 GMT Ajuts públics destinats a promocionar l'ocupació autònoma http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2345907&lang=ca&coduo=6 Fomentar la creació d'ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de persones desocupades en treballadors autònoms o per compte propi, per mitjà dels programes següents: — Programa I, promoció de l'ocupació autònoma de persones en demanda d'ocupació. — Programa II, promoció de l'ocupació autònoma de persones joves inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Wed, 06 Sep 2017 08:45:01 GMT