Tràmits: CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA Tràmits del Govern de les Illes Balears 2017-10-22T15:11:42Z Govern de les Illes Balears 2017-10-22T15:11:42Z ca Convocatória SOIB Dual Sectores Estratégicos própios de 14 de octubre de 2017 sobre ampliación del plazo de presentación de solicitudes 2017-10-19T11:09:32Z 2017-10-19T11:09:32Z Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Sectors Estratègics Centres Propis, programa de formació dual dirigit a les empreses incloses dins les activitats econòmiques dels sectors de l'agricultura ecològica, industrials (nàutica, calçat, moble, bijuteria, energies renovables i eficiència energètica, química, etc.) de TIC, comerç, turisme i hoteleria (només cuina, recepció i allotjament) per a la millora de l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves de fins a 30 anys i que es trobin en situació d'atur. 2017-10-19T11:09:32Z Resolució Dual vulnerabres 2017 2017-10-19T08:08:49Z 2017-10-19T08:08:49Z Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Vulnerables, programa de formació dual per millorar l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones amb discapacitat o en risc d'exclusió. 2017-10-19T08:08:49Z Ajuts públics a les PIMES per realitzar accions d'internacionalització (2017) 2017-10-17T07:18:56Z 2017-10-17T07:18:56Z L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és finançar les fases inicials del procés d'internacionalització de les microempreses i les pimes de les Illes Balears, amb domicili fiscal o permanent Balears. 2017-10-17T07:18:56Z Convocatòria de subvencions SOIB FORMACIÓ PER A DESOCUPATS 2017-2019 2017-10-17T07:08:58Z 2017-10-17T07:08:58Z S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats (SOIB FORMACIÓ PER A DESOCUPATS) i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per sol·licitar ajuts i beques, per al període 2017-2019 2017-10-17T07:08:58Z Ajudes per a la consolidació i la implantació d'empreses de les Illes Balears a mercats exteriors 2017-10-17T06:57:20Z 2017-10-17T06:57:20Z L'objecte d'aquestes ajudes és finançar la fase de consolidació del procés d'internacionalització de les microempreses així com la seva implantació a l'exterior, al llarg de l'exercici 2017-2018, amb l'objectiu de reforçar i consolidar la presència internacional de les empreses de Balears incrementant les exportacions de productes o serveis, tant en mercats on ja tenen presència com en nous mercats, així com la seva implantació comercial a l'exterior. 2017-10-17T06:57:20Z Convocatòria de subvencions 2017-2018 SOIB Itineraris Integrals d'Inserció, amb el cofinançament fins a un màxim del 50 % del Fons Social Europeu, en el marc del PO de les Illes Balears 2014-2020 2017-10-16T10:30:34Z 2017-10-16T10:30:34Z L'objecte de la convocatòria és executar itineraris integrals d'inserció de col·lectius vulnerables mitjançant projectes que executen acompanyament a processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant diferents actuacions, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular. L'objecte final d'aquesta convocatòria és la inserció dins el món laboral o en el sistema de formació d'un 45 %. Potestativament, en el marc de l'itinerari integral d'inserció es podrà finançar l'execució d' especialitats formatives incloses dins el Catàleg d'Especialitats Formatives conduents a certificats de professionalitat i especialitats formatives de Competències Clau. També s'estableixen ajudes adreçades als treballadors desocupats, alumnes de les accions formatives aprovades, corresponents a beques per a persones amb discapacitat, ajuts de transport, manutenció i allotjament i ajuts a la conciliació. Així mateix, s'estableixen a la convocatòria les beques per a dones víctimes de violència de gènere que estableix el Reial decret 1917/2008, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el programa d'inserció sociolaboral per a dones víctimes de violència de gènere. 2017-10-16T10:30:34Z Subvencions destinades a fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials 2017-10-13T08:08:16Z 2017-10-13T08:08:16Z L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral del sector comerç. 2017-10-13T08:08:16Z Subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes 2017-10-13T07:06:36Z 2017-10-13T07:06:36Z Fomentar la modernització i millora de la competitivitat de les petites empreses comercials detallistes. 2017-10-13T07:06:36Z Subvencions destinades a promoure la millora, el condicionament i la innovació tecnològica dels mercats municipals 2017-10-11T08:23:40Z 2017-10-11T08:23:40Z L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és promoure la millora, el condicionament i la innovació tecnològica dels mercats municipals per adaptar-los a la societat de la informació mitjançant la incorporació del comerç electrònic, compatibilitzant-lo amb la venda presencial. 2017-10-11T08:23:40Z Comunicació / reducció de mostres de pols (031) 2017-10-09T11:09:34Z 2017-10-09T11:09:34Z Comunicar les mostres de pols d'un determinat lloc de feina dins una explotació minera. També es pot sol·licitar la reducció de la periodicitat en la comunicació o la pròrroga de la reducció 2017-10-09T11:09:34Z Sol·licitud d'autorització de treball de menors en espectacles públics 2017-10-04T09:10:58Z 2017-10-04T09:10:58Z Per tal que els i les menors de 16 anys puguin participar en espectacles públics és preceptiva l'autorització de l'autoritat laboral. Aquesta autorització haurà de constar per escrit i serà per a un acte concret. 2017-10-04T09:10:58Z Convocatòria per concedir ajuts per al manteniment d'estructures organitzatives dels sindicats i de les organitzacions sindicals amb un grau de representació determinat, en el marc del foment del fet sindical 2017-10-04T07:42:06Z 2017-10-04T07:42:06Z Ajuts econòmics per al manteniment d'estructures organitzatives dels sindicats i de les organitzacions sindicals amb el grau de representativitat a la comunitat autònoma de les Illes Balears 2017-10-04T07:42:06Z Convocatòria de subvencions SOIB VISIBLES 2017 2017-10-04T06:37:49Z 2017-10-04T06:37:49Z L'objecte de la convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones treballadores desocupades, que siguin contractades per executar obres o serveis d'interès general i social, en el marc de la col·laboració amb els ens locals, i també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears; així com els costs derivats d'accions complementàries que en millorin les possibilitats de la posterior inserció laboral. 2017-10-04T06:37:49Z Acreditació i/o inscripció de centres de formació professional per a l'ocupació 2017-09-18T07:57:23Z 2017-09-18T07:57:23Z Per poder impartir formació professional per a l'ocupació (FPO) les entitats de formació s'han d'acreditar i/o inscriure en el Registre estatal d'entitats de formació. 2017-09-18T07:57:23Z Programa SOIB JOVE- qualificats Entitats Locals 2017-09-11T12:53:45Z 2017-09-11T12:53:45Z L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb formació acadèmica o professional de grau superior acreditada, sense o amb poca experiència laboral prèvia en la seva formació, per executar obres o serveis d'interès general i social en el marc de la col·laboració amb els ens locals, com també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades. 2017-09-11T12:53:45Z Programa SOIB JOVE - QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC 2017-09-11T07:16:34Z 2017-09-11T07:16:34Z Incentivar la contractació en pràctiques de persones joves desocupades beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, per part de les entitats que conformen el sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears (excepte els organismes autònoms i els consorcis) i la Universitat de les Illes Balears i les seves entitats dependents o vinculades. Aquest programa pretén que els joves que es contractin millorin l'ocupabilitat en l'exercici pràctic dels coneixements adquirits en la seva formació i en les àrees del seu coneixement, i d'aquesta manera millorar les possibilitats d'inserció posterior en el mercat laboral. 2017-09-11T07:16:34Z Convocatòria SOIB Dual Sectors Estratègics 2017 2017-09-07T07:17:50Z 2017-09-07T07:17:50Z Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el programa SOIB Dual Sectors Estratègics, programa de formació dual dirigit a les empreses incloses dins les activitats econòmiques dels sectors de l'agricultura ecològica, industrials (nàutica, calçat, moble, bijuteria, energies renovables i eficiència energètica, química, etc.) de TIC, de construcció, comerç, turisme i hoteleria (només cuina, recepció i allotjament) i imatge i so per a la millora de l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves de fins a 30 anys i que es trobin en situació d'atur. 2017-09-07T07:17:50Z Ajuts públics destinats a promocionar l'ocupació autònoma 2017-09-06T08:45:01Z 2017-09-06T08:45:01Z Fomentar la creació d'ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de persones desocupades en treballadors autònoms o per compte propi, per mitjà dels programes següents: — Programa I, promoció de l'ocupació autònoma de persones en demanda d'ocupació. — Programa II, promoció de l'ocupació autònoma de persones joves inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 2017-09-06T08:45:01Z Certificat de consumidor reconegut com a expert d'artificis pirotècnics CRE (048) 2017-09-06T07:37:27Z 2017-09-06T07:37:27Z Obtenir el certificat de consumidor reconegut com a expert d'artificis pirotècnics (CRE). <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/certificat_cre/">Més informació.</a> 2017-09-06T07:37:27Z Obtenció del certificat acreditatiu de formació - CRE 2017-09-06T07:36:44Z 2017-09-06T07:36:44Z Comunicar les actes de les persones que han superat el curs de formació de consumidors reconeguts com a experts d'artificis de pirotècnia. <a href="http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/certificat_cre/">Més informació.</a> 2017-09-06T07:36:44Z Convocatòria per contractar Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) 2017-08-30T12:07:03Z 2017-08-30T12:07:03Z 1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria per a l'any 2017 perquè les entitats locals presentin les sol·licituds per obtenir subvencions públiques destinades a contractar agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL). 2. Els agents d'ocupació i desenvolupament local són treballadors que contracten les corporacions locals o les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, i que tenen com a missió principal col·laborar en la promoció i la implantació de les polítiques actives d'ocupació, el foment de l'ocupació i l'orientació per generar activitat empresarial, dins un marc de sostenibilitat, equitat i visió de gènere. Aquesta col·laboració es desenvolupa en el marc de l'actuació conjunta i acordada de l'entitat contractant i el SOIB. 2017-08-30T12:07:03Z Adjuntar documents a una comunicació d'obertura de centre de treball ja registrada 2017-08-29T09:36:17Z 2017-08-29T09:36:17Z Afegir nous documents o modificacions dels documents ja presentats a una comunicació d'obertura ja presentada 2017-08-29T09:36:17Z Programa SOIB Jove Formació i Ocupació 2017 2017-08-23T09:21:05Z 2017-08-23T09:21:05Z Aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de subvencions per a l'any 2017 per presentar projectes mixts d'ocupació i formació per a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors de 30 inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 2017-08-23T09:21:05Z Programa SOIB 30 Formació i Ocupació 2017 2017-08-23T07:12:55Z 2017-08-23T07:12:55Z Aprovar, en règim de concurrència competitiva, la convocatòria de subvencions per a l'any 2017 per presentar projectes mixts d'ocupació i formació, per a persones desocupades de 30 anys o més, finançada amb fons de Conferència Sectorial. 2017-08-23T07:12:55Z Convocatòria de subvencions SOIB FORMACIÓ PER A OCUPATS 2017-2020 2017-08-17T12:25:58Z 2017-08-17T12:25:58Z S'obre la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors ocupats (SOIB FORMACIÓ PER A OCUPATS) i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per sol·licitar ajuts i beques, per al període 2017-2020 2017-08-17T12:25:58Z Ajuts públics destinats a fomentar l'economia social per mitjà de la promoció de l'ocupació i la millora de la competitivitat de les cooperatives i les societats laborals 2017-08-10T15:27:48Z 2017-08-10T15:27:48Z Fomentar l'economia social i promocionar l'emprenedoria col·lectiva per mitjà de la creació d'ocupació i de la millora de la competitivitat de cooperatives i societats laborals, d'acord amb els programes següents: a) Programa I: Garantia Juvenil. Integració de persones joves, fins a 30 anys, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil que s'incorporin com a sòcies a cooperatives o societats laborals o que aquest tipus d'empreses les contractin de manera indefinida amb l'obligació de mantenir-ne el contracte per un període mínim de 6 mesos. b) Programa II: Promoció de la incorporació de persones desocupades inscrites en demanda d'ocupació i de treballadores i treballadors vinculats a l'empresa per contractes de treball de caràcter temporal com a socis treballadors o de treball de cooperatives i societats laborals. c) Programa III: Finançament parcial de les quotes de la Seguretat Social de les persones desocupades que percebin la prestació per desocupació en la modalitat de pagament únic i s'incorporin com a soci treballador o de treball en cooperatives de treball associat o de societats laborals. d) Programa IV. Inversions en noves tecnologies de la informació i les comunicacions que contribueixin a la creació, consolidació o millora de la competitivitat de cooperatives i societats laborals. 2017-08-10T15:27:48Z Ajuts destinats a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva i tecnològica de l'activitat industrial per a l'any 2017 2017-08-04T10:42:38Z 2017-08-04T10:42:38Z L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar la convocatòria per concedir ajuts destinats a la promoció del teixit industrial, el foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, la millora del teixit productiu i el posicionament estratègic de la indústria, i la promoció i implantació de les TIC en la indústria dins l'àmbit territorial de les Illes Balears. 2017-08-04T10:42:38Z Instal·lacions d'alta tensió amb expropiació (TNI-121) 2017-08-01T10:25:23Z 2017-08-01T10:25:23Z Autorització prèvia i posada en servei de la instal·lació. 2017-08-01T10:25:23Z Ajuts públics per fomentar l'ocupació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris en sectors industrials tradicionals i en sectors econòmics emergents, cofinançades en un 50 % pel Fons Social Europeu 2017-07-27T11:29:41Z 2017-07-27T11:29:41Z Ajuts per fomentar l'ocupació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris, adreçada a impulsar la contractació indefinida o fixa discontínua inicial mitjançant la promoció dels programes següents: Programa I. Incentivació de l'ocupació en sectors industrials de caràcter tradicional. S'incentiva la contractació de persones joves de 16 a 30 anys inscrites en demanda d'ocupació; persones de 30 a 45 anys en situació d'atur de llarga durada i persones de 45 o més anys en demanda d'ocupació. Programa II. Contractació de joves i de persones de 45 o més anys en situació d'atur de llarga durada. S'incentiva la contractació de persones joves de 16 a 30 anys inscrites com a demandants d'ocupació i persones de 45 o més anys inscrites com a demandants d'ocupació i en situació d'atur de llarga durada. Programa III. Persones en situació d'exclusió social. Adreçat a la contractació per a la formació i l'aprenentatge de persones en situació d'exclusió social inscrites en demanda d'ocupació per part d'empreses d'inserció Programa IV. Retorn al mercat laboral. Adreçat a la contractació indefinida de persones en situació d'atur de llarga durada que hagin participat en els programes públics d'ocupació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears Programa V. Garantia juvenil. S'incentiva la contractació indefinida o fixa discontínua de persones joves de 16 a 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 2017-07-27T11:29:41Z CONVOCATÒRIA 2014 PER PRESENTAR PROJECTES PER A TALLERS D'OCUPACIÓ 2017-07-24T06:12:19Z 2017-07-24T06:12:19Z S'aprova la convocatòria per a l'any 2014 per presentar projectes per a tallers d'ocupació, d'acord amb el que estableix l'Ordre del Ministeri de Treball i Afers Socials núm. 21716, de 14 de novembre de 2001 (BOE núm. 279, de 21 de novembre), per les quals s'estableixen les bases per concedir subvencions per a aquest programa, modificada per l'Ordre TAS/816/2005, de 21 de març, per la qual s'adeqüen aquestes bases a la Llei general de subvencions i per l'Ordre ESS/1271/2013, de 24 de juny. 2017-07-24T06:12:19Z FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ NO FINANÇADA AMB FONS PÚBLICS 2014 2017-07-21T11:41:56Z 2017-07-21T11:41:56Z Amb independència de la formació professional per l'ocupació, finançada amb fons públícs a que es refereix la lletra h) de l'article 3 del Reial Decret 395/2007, de 23 de març, que tindrà que estar garantida, les empreses, els centres de formació i els centres integrats de formació professional d'iniciativa privada també podran desenvolupar accions formatives conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat, per a la formació de traballadors desocupats. 2017-07-21T11:41:56Z Acreditacions professionals (TNI-141) 2017-07-19T08:31:26Z 2017-07-19T08:31:26Z Obtenir el certificat d'acreditació professional en les següents especialitats: - Baixa tensió - Alta tensió - Operador de calderes - Frigorista - Instal·lacions tèrmiques en edificis - Gas - Productes petrolífers - Manipulació de gasos fluorats - Conservador d'ascensors 2017-07-19T08:31:26Z Ajuts públics destinats al foment i la difusió de l'economia social per mitjà del suport a l'associacionisme de cooperatives i societats laborals 2017-07-06T12:18:18Z 2017-07-06T12:18:18Z Fomentar i difondre l'economia social d'acord amb els programes següents: a) Programa I: foment i difusió de l'economia social Inclou la subvenció parcial de les actuacions de les entitats associatives de cooperatives i societats laborals d'àmbit autonòmic destinades a promoure i divulgar aquestes fórmules empresarials i a millorar el coneixement sobre l'economia social. b) Programa II: foment i consolidació de l'associacionisme de cooperatives i societats laborals Per mitjà del finançament de les estructures organitzatives de cooperatives i societats laborals, es pretén fomentar i consolidar l'associacionisme per enfortir el posicionament de l'economia social a les Illes Balears. 2017-07-06T12:18:18Z FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ A CENTRES PROPIS 2014 2017-07-05T11:16:05Z 2017-07-05T11:16:05Z D'acord amb el que estableix el punt 1.a) de l'article 9 del Reial Decret 395/ 2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació (BOE núm. 87, d'11 d'abril), "podran impartir formació professional per a l'ocupació les Administracions Públiques competents en matèria de formació professional per a l'ocupació, a través dels seus centres propis o mitjançant convenis amb entitats o empreses públiques que puguin impartir la formació" AquÍ trobareu la informació i els documents necessaris per dur a terme les accions formatives acordades en les correponents resolucions: - Guia tècnica de Formació Professional per l'Ocupació - Eines de control, seguiment i avaluació 2017-07-05T11:16:05Z Convocatòria d'ajuts 2013-2014 per posar en pràctica Processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables amb el cofinançament del FSE en un 50 % 2017-07-05T10:44:21Z 2017-07-05T10:44:21Z S'aprova la convocatòria 2013-2014 d'ajuts per posar en pràctica Processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables amb el cofinançament en un 50 % del Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu de les Illes Balears per al període 2007-2013 (CCI 2007.ES.052.PO.005) "Competitivitat regional i ocupació", eix 2, tema prioritari 71, o del Programa Operatiu de les Illes Balears per al període 2014-2020. Aquesta convocatòria té com a finalitat el foment de les accions que impulsin la integració de col·lectius amb especials dificultats d'inserció en el món laboral, donant resposta a un problema d'interès públic, atesa la realitat social d'aquests col·lectius. S'entén per processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables els projectes que executen processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant l'acompanyament, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular; tal com defineix el Marc teòric bàsic per desenvolupar processos d'ocupació per a col·lectius vulnerables en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que es troba a disposició de les persones interessades en el web <http://www.soib.caib.es/>. 2017-07-05T10:44:21Z CONVOCATÒRIA 2013-2015 PER FINANÇAR ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A TREBALLADORS/ES DESOCUPATS 2017-07-05T10:34:34Z 2017-07-05T10:34:34Z S&#8217;obre la convocatòria per a la presentació de sol&#8226;licituds de subvencions amb l&#8217;objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadores i treballadors desocupats, i per la presentació de sol&#8226;licituds d&#8217;ajuts per a transport, manutenció i allotjament, de beques quan es tracti de persones amb discapacitat desocupades i d&#8217;ajudes a la conciliació, per al període 2013-2015 2017-07-05T10:34:34Z CONVOCATÒRIA 2012-2013 PER FINANÇAR ACCIONS FORMATIVES ADREÇADES PRIORITÀRIAMENT A TREBALLADORS/ES DESOCUPATS 2017-07-05T10:33:03Z 2017-07-05T10:33:03Z S'obren les convocatòries per la presentació de sol&#8226;licituds de subvencions amb l'objecte de finançar accions formatives adreçades prioritàriament a treballadores i treballadors desocupats, i per la presentació de sol&#8226;licituds d'ajuts per a transport, manutenció i allotjament, de beques quan es tracti de persones amb discapacitat desocupades i d'ajudes a la conciliació, per al període 2012-2013 2017-07-05T10:33:03Z FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ A CENTRES PROPIS 2012/2013 2017-07-05T10:28:03Z 2017-07-05T10:28:03Z Aquí trobareu la informació i els documents necessaris per dur a terme les accions formatives acordades en la corresponent resolució: - Guia tècnica - Eines de control, seguiment i avaluació 2017-07-05T10:28:03Z CONVOCATÒRIA 2013/2014: FORMACIÓ PER A COL·LECTIUS VULNERABLES 2017-07-05T09:59:49Z 2017-07-05T09:59:49Z S&#8217;obre la convocatòria de subvencions públiques per a programes específics de formació adreçats als col&#8226;lectius vulnerables envers el mercat laboral i per presentar les sol&#8226;licituds d&#8217;ajuts per a transport, manutenció i allotjament, discapacitat i conciliació, per al període 2013-2014. 2017-07-05T09:59:49Z Ajuts públics per al foment de l'economia social per mitjà del suport al manteniment dels llocs de treball de les empreses d'inserció 2017-07-04T13:56:13Z 2017-07-04T13:56:13Z Foment de l'economia social per mitjà del suport a empreses d'inserció amb la finalitat d'afavorir el manteniment dels llocs de treball dels treballadors i treballadores en situació d'exclusió social que hi presten serveis, mitjançant la subvenció parcial dels seus costs salarials. Es consideren persones en situació d'exclusió les que estan incloses en algun dels col·lectius que figuren en l'article 2.1 de la Llei 44/2007 esmentada. La situació d'exclusió social ha de ser acreditada pels serveis socials públics competents, és a dir, els corresponents de les comunitats autònomes segons l'article 148.1.20 de la Constitució espanyola i els determinats per les corporacions locals, d'acord amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 2017-07-04T13:56:13Z Convocatòria d'ajuts 2014-2015 per posar en pràctica processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables amb el cofinançament del FSE fins a un màxim del 50 % 2017-07-04T13:48:07Z 2017-07-04T13:48:07Z S'aprova la convocatòria 2014-2015 d'ajuts per posar en pràctica processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables amb el cofinançament fins a un màxim del 50 % del Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu de les Illes Balears per al període 2014-2020 Aquesta convocatòria té com a finalitat el foment de les accions que impulsin la integració de col·lectius amb especials dificultats d'inserció en el món laboral, donant resposta a un problema d'interès públic, atesa la realitat social d'aquests col·lectius. S'entén per processos d'inserció per a l'ocupació de col·lectius vulnerables els projectes que executen processos d'ajuda individual, personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant l'acompanyament, construeix un projecte professional que integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball de manera regular; tal com defineix el marc teòric bàsic per desenvolupar processos d'ocupació per a col·lectius vulnerables en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que es troba a disposició de les persones interessades en el web . 2017-07-04T13:48:07Z Convocatòria 2015 de la mesura extraordinària de la renda d'inserció laboral 2017-07-04T13:39:12Z 2017-07-04T13:39:12Z Aprovar la convocatòria per a l'any 2015, com a mesura extraordinària, per concedir subvencions a les corporacions locals destinades a contractar persones desocupades de molt llarga durada majors de 45 anys (renda d'inserció laboral), cofinançada pel Fons Social Europeu, a través del Programa Operatiu Regional per a les Illes Balears per al període 2014-2020. 2017-07-04T13:39:12Z FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ A CENTRES PROPIS 2013/2014 2017-07-04T13:21:13Z 2017-07-04T13:21:13Z Aquí trobareu la informació i els documents necessaris per dur a terme les accions formatives acordades en la corresponent resolució: - Guia tècnica - Eines de control, seguiment i avaluació 2017-07-04T13:21:13Z Convocatòria 2015 del Programa Pilot de Formació Dual 2017-07-04T13:04:59Z 2017-07-04T13:04:59Z Aprovar la convocatòria de subvencions per finançar el Programa Pilot de Formació Dual per a la millora de l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves fins a 30 anys amb especials dificultats d'inserció laboral no inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, de les persones amb discapacitat o en risc d'exclusió i que es trobin en situació d'atur. 2017-07-04T13:04:59Z Convocatòria per contractar Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) 2017-07-04T10:41:31Z 2017-07-04T10:41:31Z 1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria per a l'any 2016 perquè les entitats locals presentin les sol·licituds per obtenir subvencions públiques destinades a contractar agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL). 2. Els agents d'ocupació i desenvolupament local són treballadors que contracten les corporacions locals o les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, i que tenen com a missió principal col·laborar en la promoció i la implantació de les polítiques actives d'ocupació, el foment de l'ocupació i l'orientació per a la generació d'activitat empresarial, dins un marc de sostenibilitat, equitat i visió de gènere. Aquesta col·laboració es desenvolupa en el marc de l'actuació conjunta i acordada de l'entitat contractant i el SOIB. 2017-07-04T10:41:31Z CONVOCATÒRIA VISIBLES 2015 Millora de l'ocupabilitat dels treballadors desocupats de més edat de la qual es preveu el cofinançament en un 50% amb càrrec al Programa Operatiu FSE 2014-2020 de les Illes Balears 2017-06-30T13:40:44Z 2017-06-30T13:40:44Z Aquesta mesura té per objecte la concessió d'ajuts públics destinats a millorar l'ocupabilitat de les persones de més edat finançant els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de contractar treballadors desocupats per executar obres o serveis d'interès general i social, en el marc de la col·laboració amb els ens locals. 2017-06-30T13:40:44Z Ajuts destinats a mantenir els llocs de treball de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació per mitjà del finançament parcial dels seus costs salarials i adaptació dels llocs de treball i eliminació de barreres ar 2017-06-30T08:24:51Z 2017-06-30T08:24:51Z Ajuts destinats a mantenir els llocs de treball en centres especials d'ocupació per mitjà del finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat que hi presten serveis. Ajuts destinats a l'adaptació dels llocs de treball i eliminació de barreres arquitectòniques. 2017-06-30T08:24:51Z Convocatòria 2015, com a mesura urgent, per a joves de garantia juvenil 2017-06-28T12:48:22Z 2017-06-28T12:48:22Z Aprovar, pel procediment d'urgència, la convocatòria de subvencions per a 2015 per presentar projectes mixts d'ocupació i formació per a persones joves de garantia juvenil, cofinançada pel Fons Social Europeu, a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil. 2017-06-28T12:48:22Z Programes d'escoles taller (ET) i cases d'oficis (CO) 2017-06-28T11:55:39Z 2017-06-28T11:55:39Z Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a l'any 2009 per presentar projectes d'escoles taller, cases d'ofici i tallers d'ocupació, d'acord amb el que estableixen les ordres del Ministeri de Treball i Afers Socials de 14 de novembre de 2001 número 21715 i número 21716, per les quals s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions per a aquests programes, modificades per l'Ordre TAS/816/2005, de 21 de març, per la qual s'adeqüen aquestes bases a la Llei general de subvencions, i per l'Ordre TAS/718/2008, de 7 de març. Les accions que estableix aquesta convocatòria estan cofinançades pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu 2007-2013 PO 2007ES05UPO001 "adaptabilitat i ocupació" en un porcentatge d'un màxim del 50%. 2017-06-28T11:55:39Z Convocatòria 2008: Subvencions a les corporacions locals, per contratar treballadors desocupats per realitzar obres i serveis d'interès general i social, en matèria de conciliació de la vida laboral i familiar 2017-06-28T11:51:02Z 2017-06-28T11:51:02Z Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a l'any 2008 per a la presentació de sol·licituds per subvencionar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, derivats de la contractació de treballadors desocupats per executar obres o serveis d'interès general i social en matèria de conciliació de la vida laboral i la familiar, en el marc de la col·laboració amb els ens locals, com també amb les entitats que en depenen o que hi estan vinculades, en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d'acord amb el que estableix l'article 1 de l'Ordre del Ministeri de Treball i Afers Socials de 26 d'octubre de 1998. 2017-06-28T11:51:02Z