Tràmits: SERVEI DE PLANIFICACIÓ EDUCATIVA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=574&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sat, 22 Feb 2020 11:02:47 GMT Govern de les Illes Balears 2020-02-22T11:02:47Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Autorització d'obertura i funcionament i autorització de modificació de la configuració de centres privats d'educació infantil de 1r cicle (0-3 anys) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4040713&lang=ca&coduo=574 Autoritzar l'obertura i el funcionament dels centres privats que compleixin els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil (0-3 anys), per als ensenyaments d'educació infantil Tue, 14 Jan 2020 13:11:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4040713&lang=ca&coduo=574 2020-01-14T13:11:04Z Procés de concurs de mèrits dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears pel curs 2020-21 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4040869&lang=ca&coduo=574 Convocar un concurs de mèrits per seleccionar els directors dels centres d'educació infantil, d'educació infantil i primària, dels centres d'educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música, d'educació infantil i primària integrats amb educació secundària obligatòria, , d'educació secundària, de les escoles d'art, de les escoles oficials d'idiomes, dels conservatoris professionals de música i dansa i dels centres de formació de persones adultes que figuren en l'annex 2, de conformitat amb el calendari establert en l'annex 3 i d'acord amb el barem de mèrits previst en l'annex 4 i els criteris de valoració del projecte de direcció prevists en l'annex 5 d'aquesta Resolució. Tue, 14 Jan 2020 12:24:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4040869&lang=ca&coduo=574 2020-01-14T12:24:34Z Autorització d'obertura i funcionament de centres docents estrangers http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4027459&lang=ca&coduo=574 Autoritzar l'obertura i el funcionament dels centres docents estrangers que compleixin el règim dels centres docents a Espanya Fri, 20 Dec 2019 13:00:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4027459&lang=ca&coduo=574 2019-12-20T13:00:13Z Procés de renovació dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3947975&lang=ca&coduo=574 El nomenament per aquest nou període d'exercici del càrrec de director o directora està condicionat a l'avaluació positiva de la tasca desenvolupada durant el període anterior. Wed, 23 Oct 2019 06:22:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3947975&lang=ca&coduo=574 2019-10-23T06:22:58Z