Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=57&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 28 Sep 2020 19:44:57 GMT Govern de les Illes Balears 2020-09-28T19:44:57Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Ajudes per fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral, per motiu de la crisi COVID19 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4245722&lang=ca&coduo=57 l'objecte d'aquesta resolució és el foment de la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral del sector comerç, amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Thu, 17 Sep 2020 10:49:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4245722&lang=ca&coduo=57 2020-09-17T10:49:09Z Devolució de les garanties http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4262467&lang=ca&coduo=57 La recuperació de les garanties i dipòsits custodiats per la Dipositaria de la Direcció General del Tresor i Política Financera. Mon, 27 Jul 2020 06:28:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4262467&lang=ca&coduo=57 2020-07-27T06:28:14Z Ajudes per a la modernització de les empreses comercials detallistes i determinats serveis, la continuïtat dels establiments comercials i de serveis emblemàtics, amb especial atenció als afectats per la crisi de la COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4217284&lang=ca&coduo=57 L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és fomentar la modernització i la millora de la competitivitat de les petites empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, amb especial atenció als establiments comercials i determinats serveis afectats per la crisi de la COVID-19. Wed, 17 Jun 2020 07:31:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4217284&lang=ca&coduo=57 2020-06-17T07:31:18Z Constitució de garanties http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4255523&lang=ca&coduo=57 Comunicar la constitució de garanties a favor de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Mon, 15 Jun 2020 07:31:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4255523&lang=ca&coduo=57 2020-06-15T07:31:29Z Autorització per a la renovació de l'autorització d'instal·lació de màquines de tipus B http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219118&lang=ca&coduo=57 Renovar l'autorització per a l'explotació de màquines de joc en establiments d'hosteleria Mon, 01 Jun 2020 10:22:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219118&lang=ca&coduo=57 2020-06-01T10:22:07Z Canvi de titularitat de l'autorització d'instal·lació de màquines de tipus B http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218931&lang=ca&coduo=57 Canvi de titularitat d'un establiment d'hosteleria. Mon, 01 Jun 2020 10:19:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218931&lang=ca&coduo=57 2020-06-01T10:19:55Z Autorització d'instal·lació de màquines de tipus B http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218848&lang=ca&coduo=57 L'explotació de màquines de joc en establiments d'hosteleria. Mon, 01 Jun 2020 10:03:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218848&lang=ca&coduo=57 2020-06-01T10:03:55Z Autorització d'interconnexió de màquines de tipus C http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227683&lang=ca&coduo=57 Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus C en casinos de joc a fi de poder atorgar un premi especial. Thu, 28 May 2020 12:27:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227683&lang=ca&coduo=57 2020-05-28T12:27:03Z Autorització d'interconnexió de màquines de tipus B4 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227643&lang=ca&coduo=57 Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus B4 en una mateixa o diferents sales de bingo. Thu, 28 May 2020 11:45:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227643&lang=ca&coduo=57 2020-05-28T11:45:33Z Autorització d'interconnexió de màquines de tipus B3 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227300&lang=ca&coduo=57 Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus B3 entre diferents salons per oferir premis acumulats. Thu, 28 May 2020 11:05:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227300&lang=ca&coduo=57 2020-05-28T11:05:25Z Autorització d'interconnexió de màquines de tipus B1 i B2 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221619&lang=ca&coduo=57 Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus B1 i B2 entre diferents salons de joc per oferir premis acumulats. Thu, 28 May 2020 08:27:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221619&lang=ca&coduo=57 2020-05-28T08:27:20Z Autorització laboratoris d'assaig http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221252&lang=ca&coduo=57 Autoritzar laboratoris d'assaig, públics i privats, encarregats de la verificació de cada tipus de màquina de joc i de la resta de material de joc i d'apostes. Thu, 28 May 2020 07:15:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221252&lang=ca&coduo=57 2020-05-28T07:15:41Z Autorització per la qual es modifica l'homologació de màquines de tipus B i C http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221138&lang=ca&coduo=57 Modificar un model prèviament homologat d'una màquina de tipus B i C Wed, 27 May 2020 12:01:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221138&lang=ca&coduo=57 2020-05-27T12:01:52Z Autorització per la qual s'homologa el material de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220890&lang=ca&coduo=57 Homologar material de joc als quals fa referencia l'article 36 del Decret 43/2019 Wed, 27 May 2020 10:19:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220890&lang=ca&coduo=57 2020-05-27T10:19:08Z Autorització homologació sistema tècnic i resta de material d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221000&lang=ca&coduo=57 La persona titular de l'autorització d'organització i explotació d'apostes, de forma prèvia a la seva posada en funcionament, ha de disposar de l'homologació dels sistemes tècnics, dels resguards i de la resta de material d'apostes, elements o instruments tècnics utilitzats per a l'organització i l'explotació de les apostes, incloent-hi els sistemes o instruments tècnics que permetin la formalització informàtica, interactiva o a distància de les apostes. Wed, 27 May 2020 10:18:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221000&lang=ca&coduo=57 2020-05-27T10:18:49Z Autorització per la qual s'homologuen màquines de joc en proves http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220575&lang=ca&coduo=57 Comprovar la viabilitat comercial de determinats models de màquines o de un determinat joc abans de la seva distribució Tue, 26 May 2020 11:25:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220575&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T11:25:29Z Autorització homologació de màquines de tipus B i C http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220325&lang=ca&coduo=57 La fabricació, importació i explotació de les màquines de tious B i C en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears requereix homologació prèvia. Tue, 26 May 2020 10:34:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220325&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T10:34:45Z Renovació de l'autorització d'explotació de màquines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220164&lang=ca&coduo=57 Renovar l'autorització d'explotació vigent per un termini de cinc anys més Tue, 26 May 2020 09:18:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220164&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T09:18:12Z Transmissió de les màquines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220087&lang=ca&coduo=57 Poder transmetre les empreses operadores les autorització d'explotació a altres inscrites en el Registre General del Joc. Tue, 26 May 2020 08:25:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220087&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T08:25:01Z Comunicació d'emplaçament http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220023&lang=ca&coduo=57 És el document administratiu pel qual una empresa operadora comunica la instal·lació i explotació d'una màquina de la qual és titular en alguns dels establiments autoritzats o en el seu magatzem. Tue, 26 May 2020 07:42:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220023&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T07:42:45Z Canvi de màquines de tipus B i C http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219876&lang=ca&coduo=57 Canvi d'una màquina objecte d'autorització d'explotació per una altra del mateix tipus que no compti amb aquesta autorització. Tue, 26 May 2020 07:08:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219876&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T07:08:40Z Renovació autorització empresa titular salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212602&lang=ca&coduo=57 Renovar l'autorització d'una empresa que té per objecte l'explotació de salons de joc. Tue, 26 May 2020 06:50:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212602&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T06:50:16Z Autorització empreses fabricants, distribuïdores i operadores de màquines de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4213684&lang=ca&coduo=57 Donar d'alta una empresa que té per objecte la fabricació de material de joc, distribució de material de joc i explotació de màquines de joc. Tue, 26 May 2020 06:49:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4213684&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T06:49:45Z Modificació de l'autorització empreses fabricants, distribuïdores i operadores de màquines de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216399&lang=ca&coduo=57 Modificar l'autorització atorgada a una empresa que té per objecte la fabricació de material de joc, distribució de material de joc i explotació de màquines de joc. Tue, 26 May 2020 06:48:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216399&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T06:48:54Z Autorització d'empresa organitzadora i explotadora d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216585&lang=ca&coduo=57 Organitzar i explotar apostes de joc. Tue, 26 May 2020 06:48:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216585&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T06:48:36Z Renovació de l'autorització per a la instal·lació salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207168&lang=ca&coduo=57 Renovar l'autorització d'instal·lació vigent Tue, 26 May 2020 06:48:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207168&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T06:48:07Z Renovació de l'autorització d'empreses fabricants, distribuïdores i operadores de màquines de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216455&lang=ca&coduo=57 Renovar l'autorització atorgada a una empresa que té per objecte la fabricació de material de joc, distribució de material de joc i explotació de màquines de joc. Tue, 26 May 2020 06:47:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216455&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T06:47:38Z Autorització empresa titular salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212046&lang=ca&coduo=57 Donar d'alta una empresa que té per objecte l'explotació de salons de joc Tue, 26 May 2020 06:47:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212046&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T06:47:04Z Modificació de l'autorització d'instal·lació i funcionament d'un local específic d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207997&lang=ca&coduo=57 Modificar les condicions d'un local específic d'apostes Tue, 26 May 2020 06:42:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207997&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T06:42:54Z Modificació autorització empresa organitzadora i explotadora d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216729&lang=ca&coduo=57 Modificar l'autorització per a l'organització i explotació d'apostes de joc. Tue, 26 May 2020 06:42:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216729&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T06:42:27Z Renovació autorització empresa organitzadora i explotadora d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216756&lang=ca&coduo=57 Renovar l'autorització per a l'organització i explotació d'apostes de joc. Tue, 26 May 2020 06:41:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216756&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T06:41:47Z Autorització empresa de casinos http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218013&lang=ca&coduo=57 Donar d'alta una empresa que té per objecte l'explotació de casinos de joc. Tue, 26 May 2020 06:41:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218013&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T06:41:33Z Modificació autorització empresa de casinos http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218221&lang=ca&coduo=57 Modificar l'autorització atorgada a una empresa que té per objecte l'explotació de casinos de joc. Tue, 26 May 2020 06:41:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218221&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T06:41:17Z Renovació autorització empresa de casinos http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218307&lang=ca&coduo=57 Renovar l'autorització a una empresa que té per objecte l'explotació de casinos de joc. Tue, 26 May 2020 06:40:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218307&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T06:40:58Z Autorització d'explotació de màquines de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219346&lang=ca&coduo=57 L'autorització d'explotació és el document que empara a tot el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la legalitat individualitzada d'una màquina de joc en quant a la seva correspondència amb el model homologat i inscrit en el Registre General de joc i la seva titularitat. Tue, 26 May 2020 06:39:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219346&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T06:39:56Z Baixa definitiva de les màquines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219726&lang=ca&coduo=57 Extinció de l'autorització d'explotació a sol·licitud de l'empresa operadora. Tue, 26 May 2020 06:39:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219726&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T06:39:37Z Comunicació modificació de l'autorització empresa titular salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4210745&lang=ca&coduo=57 Modificar l'autorització d'una empresa que té per objecte l'explotació de salons de joc Thu, 14 May 2020 11:03:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4210745&lang=ca&coduo=57 2020-05-14T11:03:04Z Renovació de l'autorització d'instal·lació i funcionament d'un local específic d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4209469&lang=ca&coduo=57 Renovar l'autorització per a la instal·lació i funcionament d'un local específic d'apostes Tue, 12 May 2020 12:48:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4209469&lang=ca&coduo=57 2020-05-12T12:48:41Z Autorització d'instal·lació i funcionament d'un local específic d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207445&lang=ca&coduo=57 Poder dur a terme el joc d'apostes en un local específic Tue, 12 May 2020 07:56:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207445&lang=ca&coduo=57 2020-05-12T07:56:55Z Modificació de l'autorització per a la instala·lació salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4201325&lang=ca&coduo=57 Modificar l'autorització d'instal·lació vigent Fri, 08 May 2020 11:40:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4201325&lang=ca&coduo=57 2020-05-08T11:40:09Z Autorització d'instal·lació de salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4184930&lang=ca&coduo=57 Explotacions de salons de joc Fri, 08 May 2020 11:38:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4184930&lang=ca&coduo=57 2020-05-08T11:38:22Z Certificat botigues de conveniència http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446869&lang=ca&coduo=57 Emetre un certificat que acredita que un establiment comercial reuneix les característiques per tal de ser considerat botiga de conveniència. Tue, 28 Jan 2020 12:25:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446869&lang=ca&coduo=57 2020-01-28T12:25:00Z Sol·licituds d'autoritzacions i comunicacions en matèria de màquines de joc. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919271&lang=ca&coduo=57 Tràmits relacionats amb màquines de joc ( butlletins, guies de circulació, interconnexions i homologacions). Thu, 30 May 2019 06:11:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919271&lang=ca&coduo=57 2019-05-30T06:11:55Z Procediment sancionador en matèria de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3310591&lang=ca&coduo=57 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions en matèria de joc Les fases del procediment són els següents: 1-. Acord d'inici de la directora general de Comerç i Empresa: l'interessat disposa d'un termini de 15 dies hàbils des de la notificació per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova, o bé sol·licitar el pagament voluntari de la sanció. 2.- Proposta de resolució de l'instructor/a: : l'interessat disposa d'un termini de 15 dies hàbils des de la notificació per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova, o bé sol·licitar el pagament voluntari de la sanció. 3.- Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria: contra aquesta resolució, podrà interposar-se recurs d'alçada o de reposició, segons el tipus d'infracció. Thu, 20 Dec 2018 07:28:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3310591&lang=ca&coduo=57 2018-12-20T07:28:51Z Autoritzacions i comunicacions en matèria d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142255&lang=ca&coduo=57 Obtenir les autoritzacions administratives així com fer les comunicacions establertes al reglament d'apostes. Wed, 28 Nov 2018 08:53:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142255&lang=ca&coduo=57 2018-11-28T08:53:09Z Procediment d'atorgament d'autorització autonòmica d'instal·lació de gran establiment comercial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=439111&lang=ca&coduo=57 Regular la instal·lació de grans establiments comercials (tant les edificacions de nova plnata com l'ampliació o el canvi d'ús de les ja existents) Mon, 26 Nov 2018 10:07:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=439111&lang=ca&coduo=57 2018-11-26T10:07:48Z Autoritzacions en matèria de joc a establiments. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919081&lang=ca&coduo=57 Obtenir l'autorització d'establiments de joc (salons de joc , bingos i casinos) i l'autorització per a la instal·lació de màquines de tipus B a establiments hostalers. Wed, 21 Nov 2018 10:34:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919081&lang=ca&coduo=57 2018-11-21T10:34:49Z Procediment sancionador en matèria de Comerç http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3320931&lang=ca&coduo=57 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions en matèria de Comerç Les fases del procediment són les següents: 1-. Acord d'inici de la directora general de Comerç i Empresa: l'interessat disposa d'un termini de 15 dies hàbils des de la notificació per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova, o bé sol·licitar el pagament voluntari de la sanció. 2.- Proposta de resolució de l'instructor/a: : l'interessat disposa d'un termini de 15 dies hàbils des de la notificació per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova, o bé sol·licitar el pagament voluntari de la sanció. 3.- Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria: contra aquesta resolució, podrà interposar-se recurs d'alçada o de reposició, segons el tipus d'infracció. Fri, 18 May 2018 12:20:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3320931&lang=ca&coduo=57 2018-05-18T12:20:01Z Autorització per a realitzar sortejos rifes i tomboles http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1448378&lang=ca&coduo=57 Obtenir l'autorització per a realitzar sortejos rifes i tómboles d'interés particular. Thu, 15 Feb 2018 12:39:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1448378&lang=ca&coduo=57 2018-02-15T12:39:47Z Certificació de situació en el registre d'interdiccions d'accés al joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164106&lang=ca&coduo=57 Obtenció certificat de situació en el registre d'interdiccions d'accés al joc Tue, 13 Feb 2018 12:19:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164106&lang=ca&coduo=57 2018-02-13T12:19:31Z