Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ I EMPRESA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=57&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 21 Feb 2018 09:31:45 GMT Govern de les Illes Balears 2018-02-21T09:31:45Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Autoritzacións en matèria de joc a establiments. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919081&lang=ca&coduo=57 Obtenir l'autorització d'establiments de joc (salons de joc , bingos i casinos) i l'autorització per a la instal·lació de màquines de tipus B a establiments hostalers. Wed, 21 Feb 2018 08:17:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919081&lang=ca&coduo=57 2018-02-21T08:17:24Z Autorització per a realitzar sortejos rifes i tomboles http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1448378&lang=ca&coduo=57 Obtenir l'autorització per a realitzar sortejos rifes i tómboles d'interés particular. Thu, 15 Feb 2018 12:39:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1448378&lang=ca&coduo=57 2018-02-15T12:39:47Z Baixa homologació dels sistemes tècnics, elements o instruments tècnics utilitzats per a la organizació i explotació d'apostes. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143970&lang=ca&coduo=57 Obtenció de la baixa administrativa de la homologació dels sistemes tècnics, elements o instruments tècnics utilitzats per a la organització i explotació d'apostes. Wed, 14 Feb 2018 08:02:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143970&lang=ca&coduo=57 2018-02-14T08:02:11Z Autorització de la instal·lació de màquines d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3144019&lang=ca&coduo=57 Obtenció de l'autorització administrativa per a la instal·lació de màquines d'apostes dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears Wed, 14 Feb 2018 07:59:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3144019&lang=ca&coduo=57 2018-02-14T07:59:26Z Baixa d' autorització de l' instal·lació de màquines d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3144038&lang=ca&coduo=57 Obtenció de la baixa de l'autorización de la instal·lació de màquines d'apostes Wed, 14 Feb 2018 07:56:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3144038&lang=ca&coduo=57 2018-02-14T07:56:56Z Certificació de situació en el registre d'interdiccions d'accés al joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164106&lang=ca&coduo=57 Obtenció certificat de situació en el registre d'interdiccions d'accés al joc Tue, 13 Feb 2018 12:19:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164106&lang=ca&coduo=57 2018-02-13T12:19:31Z Consulta llista les persones donades d'alta en el registre d'interdiccions d'accés al joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164081&lang=ca&coduo=57 Obtenció de la llista les persones donades d'alta en el registre d'interdiccions d'accés al joc Fri, 02 Feb 2018 12:16:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164081&lang=ca&coduo=57 2018-02-02T12:16:51Z Alta en el registre d'interdiccions d'accés al joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164017&lang=ca&coduo=57 Obtenció de l'alta en el registre d'interdiccions d'accés al joc Fri, 02 Feb 2018 12:12:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164017&lang=ca&coduo=57 2018-02-02T12:12:10Z Modificació de les dades en el registre d'interdiccions d'accés al joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3163858&lang=ca&coduo=57 Modificació de les dades en el registre d'interdiccions d'accés al joc Fri, 02 Feb 2018 12:07:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3163858&lang=ca&coduo=57 2018-02-02T12:07:33Z Ajuts públics a les PIMES per realitzar accions d'internacionalització (2017) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2975972&lang=ca&coduo=57 L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és finançar les fases inicials del procés d'internacionalització de les microempreses i les pimes de les Illes Balears, amb domicili fiscal o permanent Balears. Thu, 01 Feb 2018 09:05:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2975972&lang=ca&coduo=57 2018-02-01T09:05:10Z Ajudes per a la consolidació i la implantació d'empreses de les Illes Balears a mercats exteriors http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2986970&lang=ca&coduo=57 L'objecte d'aquestes ajudes és finançar la fase de consolidació del procés d'internacionalització de les microempreses així com la seva implantació a l'exterior, al llarg de l'exercici 2017-2018, amb l'objectiu de reforçar i consolidar la presència internacional de les empreses de Balears incrementant les exportacions de productes o serveis, tant en mercats on ja tenen presència com en nous mercats, així com la seva implantació comercial a l'exterior. Thu, 01 Feb 2018 09:04:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2986970&lang=ca&coduo=57 2018-02-01T09:04:52Z Baixa en el registre d'interdiccions d'accés al joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3163934&lang=ca&coduo=57 Obtenció de la baixa en el registre d'interdiccions d'accés al joc Fri, 01 Dec 2017 11:22:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3163934&lang=ca&coduo=57 2017-12-01T11:22:55Z Modificació inscripció i autorització com a Empresa de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1543082&lang=ca&coduo=57 Inscriure les modificacions efectuades en les dades inscrites al Registre de Joc Tue, 21 Nov 2017 13:00:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1543082&lang=ca&coduo=57 2017-11-21T13:00:36Z Renovació de la inscripció i autorització com a empresa de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542853&lang=ca&coduo=57 Registrar la renovació de l'empresa en el Registre d'empreses de Joc amb la presentació de la declaració responsable del compliment dels requisits Tue, 21 Nov 2017 12:58:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542853&lang=ca&coduo=57 2017-11-21T12:58:58Z Baixa com a empresa de joc i devolució de fiances http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1557848&lang=ca&coduo=57 Inscriure les baixes de les empreses en el registre d'empreses de Joc de les Illes Balears En el cas de devolució de la fiança: Procedir a retornar l'import corresponent de les fiances constituides Tue, 21 Nov 2017 12:56:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1557848&lang=ca&coduo=57 2017-11-21T12:56:38Z Inscripció i autorització com a empresa de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542411&lang=ca&coduo=57 Inscriure les empreses de joc en el registre general de joc de les Illes Balears Tue, 21 Nov 2017 12:45:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542411&lang=ca&coduo=57 2017-11-21T12:45:07Z Sol·licituds de canvi de situació de màquina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919271&lang=ca&coduo=57 Canvi de situació de màquines de joc Tue, 21 Nov 2017 12:19:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919271&lang=ca&coduo=57 2017-11-21T12:19:03Z Modificació substancial de l'autorització d' una empresa operadora d'apostes. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142397&lang=ca&coduo=57 Obtenció de l'autorització administrativa per a la modificació substancial de l'autorització d'una empresa operadora d'apostes Tue, 21 Nov 2017 12:18:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142397&lang=ca&coduo=57 2017-11-21T12:18:30Z Modificació no substancial de l'autorització d'una empresa operadora d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142490&lang=ca&coduo=57 Obtenció de l'autorització administrativa per a la modificació no substancial de l'autorització d'una empresa operadora d'apostes Tue, 21 Nov 2017 12:15:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142490&lang=ca&coduo=57 2017-11-21T12:15:37Z Renovació de l'autorització d'una empresa operadora d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142522&lang=ca&coduo=57 Renovació de l'autorització administrativa per a la modificació no substancial de l'autorització d'una empresa operadora d'apostes Tue, 21 Nov 2017 12:15:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142522&lang=ca&coduo=57 2017-11-21T12:15:13Z Baixa empresa operadora d'apostes i devolució de les fiances http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142540&lang=ca&coduo=57 Obtenció de la baixa administrativa de l'autorització d'una empresa operadora d'apostes i sol·licitar la devolució de les fiances Tue, 21 Nov 2017 12:14:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142540&lang=ca&coduo=57 2017-11-21T12:14:28Z Sol·licitud autorització per a la instal·lació i funcionament dels establiments d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142581&lang=ca&coduo=57 Obtenció de l'autorització administrativa per a la instal·lació i funcionament dels establiments d'apostes dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears Tue, 21 Nov 2017 12:13:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142581&lang=ca&coduo=57 2017-11-21T12:13:52Z Sol·licitud de baixa de l'autorització per a la instal·lació i funcionament dels establiments d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142612&lang=ca&coduo=57 Obtenció de la baixa de l'autorització administrativa per a la instal·lació i funcionament dels establiments d'apostes dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears Tue, 21 Nov 2017 12:13:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142612&lang=ca&coduo=57 2017-11-21T12:13:08Z Sol·licitud de modificació de l'autorització per a la instal·lació i funcionament dels establiments d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143151&lang=ca&coduo=57 Obtenció de la modificació de l'autorització administrativa per a la instal·lació i funcionament dels establiments d'apostes dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears Tue, 21 Nov 2017 12:10:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143151&lang=ca&coduo=57 2017-11-21T12:10:48Z Sol·licitud de renovació de l'autorització per a la instal·lació i funcionament dels establiments d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143180&lang=ca&coduo=57 Obtenció de la renovació de l'autorització administrativa per a la instal·lació i funcionament dels establiments d'apostes dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears Tue, 21 Nov 2017 12:09:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143180&lang=ca&coduo=57 2017-11-21T12:09:52Z Autorització de zones d'apostes en salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143195&lang=ca&coduo=57 Obtenció de l'autorització administrativa per a la instal·lació i funcionament de les zones d'apostes en salons de joc dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears Tue, 21 Nov 2017 12:03:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143195&lang=ca&coduo=57 2017-11-21T12:03:49Z Baixa de zones d'apostes en salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143222&lang=ca&coduo=57 Obtenció de la baixa de zones d'apostes en salons de joc Tue, 21 Nov 2017 12:02:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143222&lang=ca&coduo=57 2017-11-21T12:02:15Z Sol·licitud de modificació de zones d'apostes en salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143937&lang=ca&coduo=57 Obtenció de la modificació de l'autorització administrativa per a la instal·lació i funcionament de zones d'apostes en salons de joc dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears Tue, 21 Nov 2017 11:54:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143937&lang=ca&coduo=57 2017-11-21T11:54:35Z Sol·licitud de renovació de l'autorització per a la instal·lació i funcionament de zones d'apostes en salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143949&lang=ca&coduo=57 Obtenció de la renovació de l'autorització administrativa per a la instal·lació i funcionament de zones d'apostes en salons de joc dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears Tue, 21 Nov 2017 11:46:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143949&lang=ca&coduo=57 2017-11-21T11:46:47Z Homologació dels sistemes tècnics, elements o instruments tècnics utilitzat per a l'organització i explotació d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143959&lang=ca&coduo=57 Obtenció de l'homologació dels dels sistemes tècnics, elements o instruments tècnics utilitzat per a l'organització i explotació d'apostes dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears Tue, 21 Nov 2017 11:41:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143959&lang=ca&coduo=57 2017-11-21T11:41:13Z Sol·licitud de modificació de l'homologació dels sistemes, elements o instruments tècnics utilitzats per a l'organització i explotació d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143990&lang=ca&coduo=57 Obtenció de la modificació de l'homologació dels dels sistemes, elements o instruments tècnics utilitzats per a l'organització i explotació d'apostes dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears Tue, 21 Nov 2017 11:33:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143990&lang=ca&coduo=57 2017-11-21T11:33:21Z Inscripció i autorització com a empresa operadora d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142255&lang=ca&coduo=57 Obtenció de l'autorització administrativa per a l'organització i l'explotació de les apostes dins de l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears Wed, 15 Nov 2017 12:30:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142255&lang=ca&coduo=57 2017-11-15T12:30:36Z Subvencions destinades a fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3075996&lang=ca&coduo=57 L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral del sector comerç. Tue, 31 Oct 2017 11:19:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3075996&lang=ca&coduo=57 2017-10-31T11:19:47Z Subvencions destinades a promoure la millora, el condicionament i la innovació tecnològica dels mercats municipals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2987901&lang=ca&coduo=57 L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és promoure la millora, el condicionament i la innovació tecnològica dels mercats municipals per adaptar-los a la societat de la informació mitjançant la incorporació del comerç electrònic, compatibilitzant-lo amb la venda presencial. Tue, 31 Oct 2017 10:51:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2987901&lang=ca&coduo=57 2017-10-31T10:51:52Z Subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2935219&lang=ca&coduo=57 Fomentar la modernització i millora de la competitivitat de les petites empreses comercials detallistes. Fri, 13 Oct 2017 07:06:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2935219&lang=ca&coduo=57 2017-10-13T07:06:36Z Procediment d'atorgament d'autorització autonòmica d'instal·lació de gran establiment comercial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=439111&lang=ca&coduo=57 Regular la instal·lació de grans establiments comercials (tant les edificacions de nova plnata com l'ampliació o el canvi d'ús de les ja existents) Tue, 21 Mar 2017 10:00:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=439111&lang=ca&coduo=57 2017-03-21T10:00:33Z Certificat botigues de conveniència http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446869&lang=ca&coduo=57 Emetre un certificat que acredita que un establiment comercial reuneix les característiques per tal de ser considerat botiga de conveniència. Tue, 31 Jan 2017 12:12:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446869&lang=ca&coduo=57 2017-01-31T12:12:01Z