Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ I EMPRESA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=57&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Thu, 21 Mar 2019 07:54:26 GMT Govern de les Illes Balears 2019-03-21T07:54:26Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Ajudes excepcionals per a la reparació dels danys ocasionats i les pèrdues produïdes en empreses, professionals i treballadors per compte propi i aliè per les pluges intenses i inundacions a la comarca de Llevant de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3687305&lang=ca&coduo=57 És objecte d'aquesta Ordre aprovar una nova convocatòria, d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional segona de l'Ordre conjunta de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme, i del conseller de Treball, Comerç i Indústria, de 19 d'octubre de 2018, per a la concessió d'ajudes destinades a contribuir al reinici de l'activitat mitjançant la reparació dels danys causats i les pèrdues produïdes en les activitats industrials, comercials, mercantils, de serveis i turístiques, així com a professionals i treballadors per compte propi i aliè, produïts al Llevant de Mallorca com a conseqüència de les pluges intenses i inundacions del dia 9 d'octubre de 2018. Tue, 19 Mar 2019 12:47:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3687305&lang=ca&coduo=57 2019-03-19T12:47:45Z Procediment sancionador en matèria de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3310591&lang=ca&coduo=57 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions en matèria de joc Les fases del procediment són els següents: 1-. Acord d'inici de la directora general de Comerç i Empresa: l'interessat disposa d'un termini de 15 dies hàbils des de la notificació per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova, o bé sol·licitar el pagament voluntari de la sanció. 2.- Proposta de resolució de l'instructor/a: : l'interessat disposa d'un termini de 15 dies hàbils des de la notificació per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova, o bé sol·licitar el pagament voluntari de la sanció. 3.- Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria: contra aquesta resolució, podrà interposar-se recurs d'alçada o de reposició, segons el tipus d'infracció. Thu, 20 Dec 2018 07:28:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3310591&lang=ca&coduo=57 2018-12-20T07:28:51Z Autoritzacions i comunicacions en matèria d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142255&lang=ca&coduo=57 Obtenir les autoritzacions administratives així com fer les comunicacions establertes al reglament d'apostes. Wed, 28 Nov 2018 08:53:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142255&lang=ca&coduo=57 2018-11-28T08:53:09Z Procediment d'atorgament d'autorització autonòmica d'instal·lació de gran establiment comercial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=439111&lang=ca&coduo=57 Regular la instal·lació de grans establiments comercials (tant les edificacions de nova plnata com l'ampliació o el canvi d'ús de les ja existents) Mon, 26 Nov 2018 10:07:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=439111&lang=ca&coduo=57 2018-11-26T10:07:48Z Subvencions per a fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les associacions de productors d'àmbit autonòmic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3486054&lang=ca&coduo=57 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar la convocatòria pública de subvencions destinades a fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les associacions de productors d'àmbit autonòmic balear. Wed, 21 Nov 2018 10:42:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3486054&lang=ca&coduo=57 2018-11-21T10:42:48Z Sol·licituds d'autoritzacions i comunicacions en matèria de màquines de joc. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919271&lang=ca&coduo=57 Tràmits relacionats amb màquines de joc ( butlletins, guies de circulació, interconnexions i homologacions). Wed, 21 Nov 2018 10:35:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919271&lang=ca&coduo=57 2018-11-21T10:35:25Z Autoritzacions en matèria de joc a establiments. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919081&lang=ca&coduo=57 Obtenir l'autorització d'establiments de joc (salons de joc , bingos i casinos) i l'autorització per a la instal·lació de màquines de tipus B a establiments hostalers. Wed, 21 Nov 2018 10:34:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919081&lang=ca&coduo=57 2018-11-21T10:34:49Z Subvencions destinades a fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral del sector comerç http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3404949&lang=ca&coduo=57 L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és fomentar la cooperació empresarial en l'àmbit del comerç mitjançant el suport a les organitzacions sindicals i empresarials amb suficient representativitat per negociar el conveni laboral del sector comerç. Wed, 24 Oct 2018 06:30:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3404949&lang=ca&coduo=57 2018-10-24T06:30:45Z Ajudes per a projectes d'internacionalització d'empreses de les Illes Balears (2018) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3278622&lang=ca&coduo=57 L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és finançar les fases inicials del procés d'internacionalització de les microempreses i les pimes de les Illes Balears, amb domicili fiscal o permanent Balears en 2018. Mon, 22 Oct 2018 07:47:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3278622&lang=ca&coduo=57 2018-10-22T07:47:12Z Ajudes destinades a la consolidació i la implantació d'empreses de les Illes Balears a mercats exteriors (2018) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3353286&lang=ca&coduo=57 L'objecte d'aquesta convocatòria pública de subvencions és finançar la fase de consolidació del procés d'internacionalització de les microempreses i pimes de les Illes Balears, així com la implantació seva implantació l'exterior. Tue, 09 Oct 2018 10:18:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3353286&lang=ca&coduo=57 2018-10-09T10:18:39Z Ajudes destinades a promoure la continuïtat de les empreses de les Illes Balears mitjançant la planificació dels processos de relleu empresarial. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3279426&lang=ca&coduo=57 L'objecte d'aquestes ajudes és finançar la posada en marxa d'un programa dirigit a afavorir la continuïtat de les empreses a Balears mitjançant la planificació del relleu empresarial. Fri, 01 Jun 2018 06:25:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3279426&lang=ca&coduo=57 2018-06-01T06:25:46Z Ajudes per a la internacionalització agrupada d'empreses de les Illes Balears a mercats exteriors (2018) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3278802&lang=ca&coduo=57 L'objecte d'aquestes ajudes és potenciar l'agrupació i cooperació entre empreses per a la Internacionalització dels seus productes o serveis amb l'execució de projectes, sota l'empara d'una entitat promotora. Mon, 21 May 2018 10:29:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3278802&lang=ca&coduo=57 2018-05-21T10:29:58Z Procediment sancionador en matèria de Comerç http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3320931&lang=ca&coduo=57 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions en matèria de Comerç Les fases del procediment són les següents: 1-. Acord d'inici de la directora general de Comerç i Empresa: l'interessat disposa d'un termini de 15 dies hàbils des de la notificació per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova, o bé sol·licitar el pagament voluntari de la sanció. 2.- Proposta de resolució de l'instructor/a: : l'interessat disposa d'un termini de 15 dies hàbils des de la notificació per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova, o bé sol·licitar el pagament voluntari de la sanció. 3.- Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria: contra aquesta resolució, podrà interposar-se recurs d'alçada o de reposició, segons el tipus d'infracció. Fri, 18 May 2018 12:20:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3320931&lang=ca&coduo=57 2018-05-18T12:20:01Z Certificat botigues de conveniència http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446869&lang=ca&coduo=57 Emetre un certificat que acredita que un establiment comercial reuneix les característiques per tal de ser considerat botiga de conveniència. Wed, 16 May 2018 11:38:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446869&lang=ca&coduo=57 2018-05-16T11:38:59Z Ajudes per a la consolidació i la implantació d'empreses de les Illes Balears a mercats exteriors http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2986970&lang=ca&coduo=57 L'objecte d'aquestes ajudes és finançar la fase de consolidació del procés d'internacionalització de les microempreses així com la seva implantació a l'exterior, al llarg de l'exercici 2017-2018, amb l'objectiu de reforçar i consolidar la presència internacional de les empreses de Balears incrementant les exportacions de productes o serveis, tant en mercats on ja tenen presència com en nous mercats, així com la seva implantació comercial a l'exterior. Tue, 13 Mar 2018 08:40:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2986970&lang=ca&coduo=57 2018-03-13T08:40:07Z Autorització per a realitzar sortejos rifes i tomboles http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1448378&lang=ca&coduo=57 Obtenir l'autorització per a realitzar sortejos rifes i tómboles d'interés particular. Thu, 15 Feb 2018 12:39:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1448378&lang=ca&coduo=57 2018-02-15T12:39:47Z Certificació de situació en el registre d'interdiccions d'accés al joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164106&lang=ca&coduo=57 Obtenció certificat de situació en el registre d'interdiccions d'accés al joc Tue, 13 Feb 2018 12:19:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164106&lang=ca&coduo=57 2018-02-13T12:19:31Z Consulta llista les persones donades d'alta en el registre d'interdiccions d'accés al joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164081&lang=ca&coduo=57 Obtenció de la llista les persones donades d'alta en el registre d'interdiccions d'accés al joc Fri, 02 Feb 2018 12:16:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164081&lang=ca&coduo=57 2018-02-02T12:16:51Z Alta en el registre d'interdiccions d'accés al joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164017&lang=ca&coduo=57 Obtenció de l'alta en el registre d'interdiccions d'accés al joc Fri, 02 Feb 2018 12:12:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164017&lang=ca&coduo=57 2018-02-02T12:12:10Z Modificació de les dades en el registre d'interdiccions d'accés al joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3163858&lang=ca&coduo=57 Modificació de les dades en el registre d'interdiccions d'accés al joc Fri, 02 Feb 2018 12:07:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3163858&lang=ca&coduo=57 2018-02-02T12:07:33Z Baixa en el registre d'interdiccions d'accés al joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3163934&lang=ca&coduo=57 Obtenció de la baixa en el registre d'interdiccions d'accés al joc Fri, 01 Dec 2017 11:22:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3163934&lang=ca&coduo=57 2017-12-01T11:22:55Z Modificació inscripció i autorització com a Empresa de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1543082&lang=ca&coduo=57 Inscriure les modificacions efectuades en les dades inscrites al Registre de Joc Tue, 21 Nov 2017 13:00:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1543082&lang=ca&coduo=57 2017-11-21T13:00:36Z Renovació de la inscripció i autorització com a empresa de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542853&lang=ca&coduo=57 Registrar la renovació de l'empresa en el Registre d'empreses de Joc amb la presentació de la declaració responsable del compliment dels requisits Tue, 21 Nov 2017 12:58:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542853&lang=ca&coduo=57 2017-11-21T12:58:58Z Baixa com a empresa de joc i devolució de fiances http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1557848&lang=ca&coduo=57 Inscriure les baixes de les empreses en el registre d'empreses de Joc de les Illes Balears En el cas de devolució de la fiança: Procedir a retornar l'import corresponent de les fiances constituides Tue, 21 Nov 2017 12:56:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1557848&lang=ca&coduo=57 2017-11-21T12:56:38Z Inscripció i autorització com a empresa de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542411&lang=ca&coduo=57 Inscriure les empreses de joc en el registre general de joc de les Illes Balears Tue, 21 Nov 2017 12:45:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542411&lang=ca&coduo=57 2017-11-21T12:45:07Z