Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=57&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 19 Feb 2020 22:59:29 GMT Govern de les Illes Balears 2020-02-19T22:59:29Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Certificat botigues de conveniència http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446869&lang=ca&coduo=57 Emetre un certificat que acredita que un establiment comercial reuneix les característiques per tal de ser considerat botiga de conveniència. Tue, 28 Jan 2020 12:25:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446869&lang=ca&coduo=57 2020-01-28T12:25:00Z Sol·licituds d'autoritzacions i comunicacions en matèria de màquines de joc. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919271&lang=ca&coduo=57 Tràmits relacionats amb màquines de joc ( butlletins, guies de circulació, interconnexions i homologacions). Thu, 30 May 2019 06:11:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919271&lang=ca&coduo=57 2019-05-30T06:11:55Z Procediment sancionador en matèria de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3310591&lang=ca&coduo=57 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions en matèria de joc Les fases del procediment són els següents: 1-. Acord d'inici de la directora general de Comerç i Empresa: l'interessat disposa d'un termini de 15 dies hàbils des de la notificació per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova, o bé sol·licitar el pagament voluntari de la sanció. 2.- Proposta de resolució de l'instructor/a: : l'interessat disposa d'un termini de 15 dies hàbils des de la notificació per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova, o bé sol·licitar el pagament voluntari de la sanció. 3.- Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria: contra aquesta resolució, podrà interposar-se recurs d'alçada o de reposició, segons el tipus d'infracció. Thu, 20 Dec 2018 07:28:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3310591&lang=ca&coduo=57 2018-12-20T07:28:51Z Autoritzacions i comunicacions en matèria d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142255&lang=ca&coduo=57 Obtenir les autoritzacions administratives així com fer les comunicacions establertes al reglament d'apostes. Wed, 28 Nov 2018 08:53:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142255&lang=ca&coduo=57 2018-11-28T08:53:09Z Procediment d'atorgament d'autorització autonòmica d'instal·lació de gran establiment comercial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=439111&lang=ca&coduo=57 Regular la instal·lació de grans establiments comercials (tant les edificacions de nova plnata com l'ampliació o el canvi d'ús de les ja existents) Mon, 26 Nov 2018 10:07:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=439111&lang=ca&coduo=57 2018-11-26T10:07:48Z Autoritzacions en matèria de joc a establiments. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919081&lang=ca&coduo=57 Obtenir l'autorització d'establiments de joc (salons de joc , bingos i casinos) i l'autorització per a la instal·lació de màquines de tipus B a establiments hostalers. Wed, 21 Nov 2018 10:34:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919081&lang=ca&coduo=57 2018-11-21T10:34:49Z Procediment sancionador en matèria de Comerç http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3320931&lang=ca&coduo=57 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions en matèria de Comerç Les fases del procediment són les següents: 1-. Acord d'inici de la directora general de Comerç i Empresa: l'interessat disposa d'un termini de 15 dies hàbils des de la notificació per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova, o bé sol·licitar el pagament voluntari de la sanció. 2.- Proposta de resolució de l'instructor/a: : l'interessat disposa d'un termini de 15 dies hàbils des de la notificació per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova, o bé sol·licitar el pagament voluntari de la sanció. 3.- Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria: contra aquesta resolució, podrà interposar-se recurs d'alçada o de reposició, segons el tipus d'infracció. Fri, 18 May 2018 12:20:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3320931&lang=ca&coduo=57 2018-05-18T12:20:01Z Autorització per a realitzar sortejos rifes i tomboles http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1448378&lang=ca&coduo=57 Obtenir l'autorització per a realitzar sortejos rifes i tómboles d'interés particular. Thu, 15 Feb 2018 12:39:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1448378&lang=ca&coduo=57 2018-02-15T12:39:47Z Certificació de situació en el registre d'interdiccions d'accés al joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164106&lang=ca&coduo=57 Obtenció certificat de situació en el registre d'interdiccions d'accés al joc Tue, 13 Feb 2018 12:19:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164106&lang=ca&coduo=57 2018-02-13T12:19:31Z Consulta llista les persones donades d'alta en el registre d'interdiccions d'accés al joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164081&lang=ca&coduo=57 Obtenció de la llista les persones donades d'alta en el registre d'interdiccions d'accés al joc Fri, 02 Feb 2018 12:16:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164081&lang=ca&coduo=57 2018-02-02T12:16:51Z Alta en el registre d'interdiccions d'accés al joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164017&lang=ca&coduo=57 Obtenció de l'alta en el registre d'interdiccions d'accés al joc Fri, 02 Feb 2018 12:12:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164017&lang=ca&coduo=57 2018-02-02T12:12:10Z Modificació de les dades en el registre d'interdiccions d'accés al joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3163858&lang=ca&coduo=57 Modificació de les dades en el registre d'interdiccions d'accés al joc Fri, 02 Feb 2018 12:07:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3163858&lang=ca&coduo=57 2018-02-02T12:07:33Z Baixa en el registre d'interdiccions d'accés al joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3163934&lang=ca&coduo=57 Obtenció de la baixa en el registre d'interdiccions d'accés al joc Fri, 01 Dec 2017 11:22:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3163934&lang=ca&coduo=57 2017-12-01T11:22:55Z Modificació inscripció i autorització com a Empresa de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1543082&lang=ca&coduo=57 Inscriure les modificacions efectuades en les dades inscrites al Registre de Joc Tue, 21 Nov 2017 13:00:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1543082&lang=ca&coduo=57 2017-11-21T13:00:36Z Renovació de la inscripció i autorització com a empresa de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542853&lang=ca&coduo=57 Registrar la renovació de l'empresa en el Registre d'empreses de Joc amb la presentació de la declaració responsable del compliment dels requisits Tue, 21 Nov 2017 12:58:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542853&lang=ca&coduo=57 2017-11-21T12:58:58Z Baixa com a empresa de joc i devolució de fiances http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1557848&lang=ca&coduo=57 Inscriure les baixes de les empreses en el registre d'empreses de Joc de les Illes Balears En el cas de devolució de la fiança: Procedir a retornar l'import corresponent de les fiances constituides Tue, 21 Nov 2017 12:56:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1557848&lang=ca&coduo=57 2017-11-21T12:56:38Z Inscripció i autorització com a empresa de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542411&lang=ca&coduo=57 Inscriure les empreses de joc en el registre general de joc de les Illes Balears Tue, 21 Nov 2017 12:45:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542411&lang=ca&coduo=57 2017-11-21T12:45:07Z