Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=57&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 20 Jan 2021 14:10:04 GMT Govern de les Illes Balears 2021-01-20T14:10:04Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Autorització homologació sistema tècnic i resta de material d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221000&lang=ca&coduo=57 Homologar els sistemes tècnics i resta de material d'apostes, requisit previ per la persona titular de l'autorització per a l'organització i explotació d'apostes. Tue, 19 Jan 2021 16:45:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221000&lang=ca&coduo=57 2021-01-19T16:45:46Z Autorització per la qual es modifica de forma substancial l'homologació de màquines de tipus B i C http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221138&lang=ca&coduo=57 S'entén que la modificació és parcial quan la modificació afecta de forma directa el preu de la partida, el percentatge de devolució, la velocitat de la partida, o el pla de guanys. També l'addició o modificació de jocs als models homologats, o la modificació de jocs ja existents, s'entén que és una modificació substancial. Mon, 18 Jan 2021 14:22:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221138&lang=ca&coduo=57 2021-01-18T14:22:15Z Autorització laboratoris d'assaig http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221252&lang=ca&coduo=57 Autoritzar laboratoris d'assaig, públics i privats, encarregats de la verificació de cada tipus de màquina de joc i de la resta de material de joc i d'apostes. Mon, 18 Jan 2021 12:53:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221252&lang=ca&coduo=57 2021-01-18T12:53:50Z Autorització per la qual s'homologuen màquines de joc en proves http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220575&lang=ca&coduo=57 Comprovar abans de la seva homologació, la viabilitat comercial de determinats models de màquines de joc i de jocs. Habilita els fabricants l'explotació de fins a deu màquines d'un mateix model per un període màxim de tres mesos. Mon, 18 Jan 2021 09:52:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220575&lang=ca&coduo=57 2021-01-18T09:52:10Z Autorització per la qual s'homologa el material de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220890&lang=ca&coduo=57 Homologar material de joc, equips o plataformes que contenguin, a més del mateix moble, tot el cablatge elèctric i la resta del maquinari de la màquina. Mon, 18 Jan 2021 09:33:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220890&lang=ca&coduo=57 2021-01-18T09:33:28Z Autorització homologació de màquines de tipus B i C http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220325&lang=ca&coduo=57 La fabricació, importació i explotació de les màquines de tipus B i C en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears requereix homologació prèvia. Mon, 18 Jan 2021 09:18:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220325&lang=ca&coduo=57 2021-01-18T09:18:17Z Autorització empreses fabricants, distribuïdores i operadores de màquines de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4213684&lang=ca&coduo=57 Donar d'alta una empresa que té per objecte la fabricació de material de joc, distribució de material de joc i explotació de màquines de joc. Tue, 24 Nov 2020 08:41:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4213684&lang=ca&coduo=57 2020-11-24T08:41:01Z Autorització per a la renovació de l'autorització d'instal·lació de màquines de tipus B http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219118&lang=ca&coduo=57 Renovar l'autorització per a l'explotació de màquines de joc en establiments d'hosteleria Wed, 04 Nov 2020 13:55:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219118&lang=ca&coduo=57 2020-11-04T13:55:51Z Canvi de titularitat de l'autorització d'instal·lació de màquines de tipus B http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218931&lang=ca&coduo=57 Canvi de titularitat d'un establiment d'hosteleria. Wed, 04 Nov 2020 13:54:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218931&lang=ca&coduo=57 2020-11-04T13:54:07Z Renovació de l'autorització d'explotació de màquines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220164&lang=ca&coduo=57 Renovar l'autorització d'explotació vigent per un termini de cinc anys més Wed, 04 Nov 2020 13:53:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220164&lang=ca&coduo=57 2020-11-04T13:53:18Z Comunicació d'emplaçament http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220023&lang=ca&coduo=57 És el document administratiu pel qual una empresa operadora comunica la instal·lació i explotació d'una màquina de la qual és titular en alguns dels establiments autoritzats o en el seu magatzem. Wed, 04 Nov 2020 13:52:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220023&lang=ca&coduo=57 2020-11-04T13:52:39Z Baixa definitiva de les màquines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219726&lang=ca&coduo=57 Extinció de l'autorització d'explotació a sol·licitud de l'empresa operadora. Wed, 04 Nov 2020 13:51:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219726&lang=ca&coduo=57 2020-11-04T13:51:55Z Transmissió de les màquines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220087&lang=ca&coduo=57 Poder transmetre les empreses operadores les autorització d'explotació a altres inscrites en el Registre General del Joc. Wed, 04 Nov 2020 13:50:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4220087&lang=ca&coduo=57 2020-11-04T13:50:51Z Devolució de les garanties http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4262467&lang=ca&coduo=57 La recuperació de les garanties i dipòsits custodiats per la Dipositaria de la Direcció General del Tresor i Política Financera. Mon, 27 Jul 2020 06:28:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4262467&lang=ca&coduo=57 2020-07-27T06:28:14Z Constitució de garanties http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4255523&lang=ca&coduo=57 Comunicar la constitució de garanties a favor de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Mon, 15 Jun 2020 07:31:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4255523&lang=ca&coduo=57 2020-06-15T07:31:29Z Autorització d'instal·lació de màquines de tipus B http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218848&lang=ca&coduo=57 L'explotació de màquines de joc en establiments d'hosteleria. Mon, 01 Jun 2020 10:03:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218848&lang=ca&coduo=57 2020-06-01T10:03:55Z Autorització d'interconnexió de màquines de tipus C http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227683&lang=ca&coduo=57 Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus C en casinos de joc a fi de poder atorgar un premi especial. Thu, 28 May 2020 12:27:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227683&lang=ca&coduo=57 2020-05-28T12:27:03Z Autorització d'interconnexió de màquines de tipus B4 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227643&lang=ca&coduo=57 Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus B4 en una mateixa o diferents sales de bingo. Thu, 28 May 2020 11:45:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227643&lang=ca&coduo=57 2020-05-28T11:45:33Z Autorització d'interconnexió de màquines de tipus B3 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227300&lang=ca&coduo=57 Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus B3 entre diferents salons per oferir premis acumulats. Thu, 28 May 2020 11:05:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4227300&lang=ca&coduo=57 2020-05-28T11:05:25Z Autorització d'interconnexió de màquines de tipus B1 i B2 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221619&lang=ca&coduo=57 Autoritzar la interconnexió de màquines de tipus B1 i B2 entre diferents salons de joc per oferir premis acumulats. Thu, 28 May 2020 08:27:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4221619&lang=ca&coduo=57 2020-05-28T08:27:20Z Canvi de màquines de tipus B i C http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219876&lang=ca&coduo=57 Canvi d'una màquina objecte d'autorització d'explotació per una altra del mateix tipus que no compti amb aquesta autorització. Tue, 26 May 2020 07:08:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219876&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T07:08:40Z Renovació autorització empresa titular salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212602&lang=ca&coduo=57 Renovar l'autorització d'una empresa que té per objecte l'explotació de salons de joc. Tue, 26 May 2020 06:50:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212602&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T06:50:16Z Modificació de l'autorització empreses fabricants, distribuïdores i operadores de màquines de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216399&lang=ca&coduo=57 Modificar l'autorització atorgada a una empresa que té per objecte la fabricació de material de joc, distribució de material de joc i explotació de màquines de joc. Tue, 26 May 2020 06:48:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216399&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T06:48:54Z Autorització d'empresa organitzadora i explotadora d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216585&lang=ca&coduo=57 Organitzar i explotar apostes de joc. Tue, 26 May 2020 06:48:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216585&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T06:48:36Z Renovació de l'autorització per a la instal·lació salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207168&lang=ca&coduo=57 Renovar l'autorització d'instal·lació vigent Tue, 26 May 2020 06:48:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207168&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T06:48:07Z Renovació de l'autorització d'empreses fabricants, distribuïdores i operadores de màquines de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216455&lang=ca&coduo=57 Renovar l'autorització atorgada a una empresa que té per objecte la fabricació de material de joc, distribució de material de joc i explotació de màquines de joc. Tue, 26 May 2020 06:47:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216455&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T06:47:38Z Autorització empresa titular salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212046&lang=ca&coduo=57 Donar d'alta una empresa que té per objecte l'explotació de salons de joc Tue, 26 May 2020 06:47:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4212046&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T06:47:04Z Modificació de l'autorització d'instal·lació i funcionament d'un local específic d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207997&lang=ca&coduo=57 Modificar les condicions d'un local específic d'apostes Tue, 26 May 2020 06:42:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207997&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T06:42:54Z Modificació autorització empresa organitzadora i explotadora d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216729&lang=ca&coduo=57 Modificar l'autorització per a l'organització i explotació d'apostes de joc. Tue, 26 May 2020 06:42:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216729&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T06:42:27Z Renovació autorització empresa organitzadora i explotadora d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216756&lang=ca&coduo=57 Renovar l'autorització per a l'organització i explotació d'apostes de joc. Tue, 26 May 2020 06:41:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216756&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T06:41:47Z Autorització empresa de casinos http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218013&lang=ca&coduo=57 Donar d'alta una empresa que té per objecte l'explotació de casinos de joc. Tue, 26 May 2020 06:41:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218013&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T06:41:33Z Modificació autorització empresa de casinos http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218221&lang=ca&coduo=57 Modificar l'autorització atorgada a una empresa que té per objecte l'explotació de casinos de joc. Tue, 26 May 2020 06:41:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218221&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T06:41:17Z Renovació autorització empresa de casinos http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218307&lang=ca&coduo=57 Renovar l'autorització a una empresa que té per objecte l'explotació de casinos de joc. Tue, 26 May 2020 06:40:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218307&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T06:40:58Z Autorització d'explotació de màquines de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219346&lang=ca&coduo=57 L'autorització d'explotació és el document que empara a tot el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la legalitat individualitzada d'una màquina de joc en quant a la seva correspondència amb el model homologat i inscrit en el Registre General de joc i la seva titularitat. Tue, 26 May 2020 06:39:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4219346&lang=ca&coduo=57 2020-05-26T06:39:56Z Comunicació modificació de l'autorització empresa titular salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4210745&lang=ca&coduo=57 Modificar l'autorització d'una empresa que té per objecte l'explotació de salons de joc Thu, 14 May 2020 11:03:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4210745&lang=ca&coduo=57 2020-05-14T11:03:04Z Renovació de l'autorització d'instal·lació i funcionament d'un local específic d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4209469&lang=ca&coduo=57 Renovar l'autorització per a la instal·lació i funcionament d'un local específic d'apostes Tue, 12 May 2020 12:48:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4209469&lang=ca&coduo=57 2020-05-12T12:48:41Z Autorització d'instal·lació i funcionament d'un local específic d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207445&lang=ca&coduo=57 Poder dur a terme el joc d'apostes en un local específic Tue, 12 May 2020 07:56:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4207445&lang=ca&coduo=57 2020-05-12T07:56:55Z Modificació de l'autorització per a la instala·lació salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4201325&lang=ca&coduo=57 Modificar l'autorització d'instal·lació vigent Fri, 08 May 2020 11:40:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4201325&lang=ca&coduo=57 2020-05-08T11:40:09Z Autorització d'instal·lació de salons de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4184930&lang=ca&coduo=57 Explotacions de salons de joc Fri, 08 May 2020 11:38:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4184930&lang=ca&coduo=57 2020-05-08T11:38:22Z Certificat botigues de conveniència http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446869&lang=ca&coduo=57 Emetre un certificat que acredita que un establiment comercial reuneix les característiques per tal de ser considerat botiga de conveniència. Tue, 28 Jan 2020 12:25:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446869&lang=ca&coduo=57 2020-01-28T12:25:00Z Sol·licituds d'autoritzacions i comunicacions en matèria de màquines de joc. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919271&lang=ca&coduo=57 Tràmits relacionats amb màquines de joc ( butlletins, guies de circulació, interconnexions i homologacions). Thu, 30 May 2019 06:11:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919271&lang=ca&coduo=57 2019-05-30T06:11:55Z Procediment sancionador en matèria de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3310591&lang=ca&coduo=57 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions en matèria de joc Les fases del procediment són els següents: 1-. Acord d'inici de la directora general de Comerç i Empresa: l'interessat disposa d'un termini de 15 dies hàbils des de la notificació per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova, o bé sol·licitar el pagament voluntari de la sanció. 2.- Proposta de resolució de l'instructor/a: : l'interessat disposa d'un termini de 15 dies hàbils des de la notificació per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova, o bé sol·licitar el pagament voluntari de la sanció. 3.- Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria: contra aquesta resolució, podrà interposar-se recurs d'alçada o de reposició, segons el tipus d'infracció. Thu, 20 Dec 2018 07:28:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3310591&lang=ca&coduo=57 2018-12-20T07:28:51Z Autoritzacions i comunicacions en matèria d'apostes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142255&lang=ca&coduo=57 Obtenir les autoritzacions administratives així com fer les comunicacions establertes al reglament d'apostes. Wed, 28 Nov 2018 08:53:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3142255&lang=ca&coduo=57 2018-11-28T08:53:09Z Procediment d'atorgament d'autorització autonòmica d'instal·lació de gran establiment comercial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=439111&lang=ca&coduo=57 Regular la instal·lació de grans establiments comercials (tant les edificacions de nova plnata com l'ampliació o el canvi d'ús de les ja existents) Mon, 26 Nov 2018 10:07:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=439111&lang=ca&coduo=57 2018-11-26T10:07:48Z Autoritzacions en matèria de joc a establiments. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919081&lang=ca&coduo=57 Obtenir l'autorització d'establiments de joc (salons de joc , bingos i casinos) i l'autorització per a la instal·lació de màquines de tipus B a establiments hostalers. Wed, 21 Nov 2018 10:34:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919081&lang=ca&coduo=57 2018-11-21T10:34:49Z Procediment sancionador en matèria de Comerç http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3320931&lang=ca&coduo=57 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions en matèria de Comerç Les fases del procediment són les següents: 1-. Acord d'inici de la directora general de Comerç i Empresa: l'interessat disposa d'un termini de 15 dies hàbils des de la notificació per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova, o bé sol·licitar el pagament voluntari de la sanció. 2.- Proposta de resolució de l'instructor/a: : l'interessat disposa d'un termini de 15 dies hàbils des de la notificació per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova, o bé sol·licitar el pagament voluntari de la sanció. 3.- Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria: contra aquesta resolució, podrà interposar-se recurs d'alçada o de reposició, segons el tipus d'infracció. Fri, 18 May 2018 12:20:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3320931&lang=ca&coduo=57 2018-05-18T12:20:01Z Autorització per a realitzar sortejos rifes i tomboles http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1448378&lang=ca&coduo=57 Obtenir l'autorització per a realitzar sortejos rifes i tómboles d'interés particular. Thu, 15 Feb 2018 12:39:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1448378&lang=ca&coduo=57 2018-02-15T12:39:47Z Certificació de situació en el registre d'interdiccions d'accés al joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164106&lang=ca&coduo=57 Obtenció certificat de situació en el registre d'interdiccions d'accés al joc Tue, 13 Feb 2018 12:19:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164106&lang=ca&coduo=57 2018-02-13T12:19:31Z Consulta llista les persones donades d'alta en el registre d'interdiccions d'accés al joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164081&lang=ca&coduo=57 Obtenció de la llista les persones donades d'alta en el registre d'interdiccions d'accés al joc Fri, 02 Feb 2018 12:16:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164081&lang=ca&coduo=57 2018-02-02T12:16:51Z Alta en el registre d'interdiccions d'accés al joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164017&lang=ca&coduo=57 Obtenció de l'alta en el registre d'interdiccions d'accés al joc Fri, 02 Feb 2018 12:12:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164017&lang=ca&coduo=57 2018-02-02T12:12:10Z