Tràmits: SECCIÓ D'ATMOSFERA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=531310&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Thu, 14 Nov 2019 09:25:30 GMT Govern de les Illes Balears 2019-11-14T09:25:30Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Denúncies relacionades amb contaminació atmosfèrica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3959991&lang=ca&coduo=531310 Gestionar i donar resposta a les denúncies per presumptes infraccions en matèria de contaminació atmosfèrica rebudes. Tue, 05 Nov 2019 12:26:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3959991&lang=ca&coduo=531310 2019-11-05T12:26:33Z Registre d'instal·lacions de combustió mitjanes (MIC) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3960048&lang=ca&coduo=531310 Registrar les instal·lacions de combustió mitjana de les Illes Balears Thu, 31 Oct 2019 11:38:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3960048&lang=ca&coduo=531310 2019-10-31T11:38:42Z Autorització i inscripció d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2695861&lang=ca&coduo=531310 Autoritzar i registrar les instal·lacions on es realitzen activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) Thu, 31 Oct 2019 11:19:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2695861&lang=ca&coduo=531310 2019-10-31T11:19:32Z Sol·licitud de baixa d'autoritzacions i inscripcions d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3960306&lang=ca&coduo=531310 Gestionar i tramitar les sol·licituds de baixa d'autorització o inscripció de les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i les baixes del registre d'instal·lacions de combustió mitjana. Thu, 31 Oct 2019 11:06:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3960306&lang=ca&coduo=531310 2019-10-31T11:06:48Z Autoritzacions OCA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3952399&lang=ca&coduo=531310 Gestionar i tramitar expedients d'autorització dels organismes de control autoritzats en matèria de contaminació atmosfèrica (OCA) Thu, 31 Oct 2019 09:50:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3952399&lang=ca&coduo=531310 2019-10-31T09:50:26Z Recepció d'informes OCA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059066&lang=ca&coduo=531310 Rebre informes d'OCA Tue, 18 Jun 2019 08:25:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059066&lang=ca&coduo=531310 2019-06-18T08:25:31Z Comunicacions prèvies OCA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002051&lang=ca&coduo=531310 Rebre comunicacions prèvies d'OCA Tue, 18 Jun 2019 06:53:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002051&lang=ca&coduo=531310 2019-06-18T06:53:04Z Actes de comprovació OCA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059032&lang=ca&coduo=531310 Rebre actes de comprovació Tue, 18 Jun 2019 06:52:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059032&lang=ca&coduo=531310 2019-06-18T06:52:36Z