Tràmits: SECCIÓ D'ATMOSFERA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=531310&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 01 Jun 2020 03:42:09 GMT Govern de les Illes Balears 2020-06-01T03:42:09Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Recepció d'informes OCA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059066&lang=ca&coduo=531310 Rebre informes d'OCA Fri, 24 Apr 2020 09:57:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059066&lang=ca&coduo=531310 2020-04-24T09:57:56Z Compostos orgànics volàtils (COV) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055920&lang=ca&coduo=531310 Trametre anualment, abans del 31 de març de l'any en curs, les dades necessàries en relació al consum i emissions a l'atmosfera de COVs, perquè es pugui comprovar el compliment de les obligacions que estableix el RD 117/2003. Wed, 25 Mar 2020 10:13:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055920&lang=ca&coduo=531310 2020-03-25T10:13:04Z Autorització i inscripció d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2695861&lang=ca&coduo=531310 Autoritzar i registrar les instal·lacions on es realitzen activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) Wed, 11 Mar 2020 13:38:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2695861&lang=ca&coduo=531310 2020-03-11T13:38:32Z Autoritzacions OCA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3952399&lang=ca&coduo=531310 Gestionar i tramitar expedients d'autorització dels organismes de control autoritzats en matèria de contaminació atmosfèrica (OCA) Tue, 03 Dec 2019 12:39:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3952399&lang=ca&coduo=531310 2019-12-03T12:39:41Z Denúncies relacionades amb contaminació atmosfèrica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3959991&lang=ca&coduo=531310 Gestionar i donar resposta a les denúncies per presumptes infraccions en matèria de contaminació atmosfèrica rebudes. Tue, 05 Nov 2019 12:26:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3959991&lang=ca&coduo=531310 2019-11-05T12:26:33Z Registre d'instal·lacions de combustió mitjanes (MIC) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3960048&lang=ca&coduo=531310 Registrar les instal·lacions de combustió mitjana de les Illes Balears Thu, 31 Oct 2019 11:38:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3960048&lang=ca&coduo=531310 2019-10-31T11:38:42Z Sol·licitud de baixa d'autoritzacions i inscripcions d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3960306&lang=ca&coduo=531310 Gestionar i tramitar les sol·licituds de baixa d'autorització o inscripció de les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i les baixes del registre d'instal·lacions de combustió mitjana. Thu, 31 Oct 2019 11:06:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3960306&lang=ca&coduo=531310 2019-10-31T11:06:48Z Comunicacions prèvies OCA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002051&lang=ca&coduo=531310 Rebre comunicacions prèvies d'OCA Tue, 18 Jun 2019 06:53:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002051&lang=ca&coduo=531310 2019-06-18T06:53:04Z Actes de comprovació OCA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059032&lang=ca&coduo=531310 Rebre actes de comprovació Tue, 18 Jun 2019 06:52:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059032&lang=ca&coduo=531310 2019-06-18T06:52:36Z