Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA I PARTICIPACIÓ http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=51&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 21 May 2018 01:02:59 GMT Govern de les Illes Balears 2018-05-21T01:02:59Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Aigües de Consum Humà: Informe a la posada en funcionament de les noves instal·lacions (captacions, conduccions, estacions de tractament d'aigua potable, xarxes d'abastament o xarxes de distribució i dipòsits de la xarxa de distribució http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298668&lang=ca&coduo=51 Controlar la posada en funcionament de les instal·lacions a dalt esmentades mitjançant la inspecció i valoració i seguiment dels resultats analítics realitzats pel gestor dels paràmetres que assenyali la Direcció General de Salut Pública i Consum als efectes de controlar la qualitat de l'aigua de consum humà. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26205" target="_blank">aquí</a> Wed, 20 Dec 2017 11:32:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298668&lang=ca&coduo=51 2017-12-20T11:32:58Z Aigües de Consum Humà: informe projectes de construcció, ampliació i reforma de captacions, conduccions, estacions de tractament d'aigua potable (ETAP), xarxes d'abastament o xarxes de distribució i dipòsits de la xarxa de distribució http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298699&lang=ca&coduo=51 Informar sobre el compliment dels criteris sanitaris de les aigües de consum humà, i de les instal·lacions que permeten el subministrament de de la captació fins a l'aixeta del consumidor, per garantir la salubritat, la qualitat i la neteja, amb la finalitat de protegir la salut de les persones dels efectes adversos derivats de qualsevol tipus de contaminació de les aigües. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26205" target="_blank">aquí</a> Wed, 20 Dec 2017 11:32:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298699&lang=ca&coduo=51 2017-12-20T11:32:10Z Autorització sanitària dels locals de feinejat de bous de lídia per a la producció de carn http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2077869&lang=ca&coduo=51 Regulació de les condicions sanitàries aplicables a la producció i comercialització de carns de bous de lídia Wed, 26 Jul 2017 12:35:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2077869&lang=ca&coduo=51 2017-07-26T12:35:31Z Autorització sanitària d'excepció a la refrigeració de les canals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078122&lang=ca&coduo=51 Excepció a la refrigeració de les canals segons el Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d'abril de 2004. S'estableix que és pot autoritzar el transport de la carn abans d'arribar a les temperatures reglamentàries quan es destini a l'elaboració de productes específics i si es compleixi que: a. El transport s'efectuï de conformitat amb els requisits que l'autoritat competent estipuli per al transport d'un establiment a un altra. b. La carn surti immediatament de l'escorxador, o d'una sala de desfer ubicada al mateix lloc que les dependències de l'escorxador, i el transport no duri més de 2 hores Wed, 26 Jul 2017 12:34:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078122&lang=ca&coduo=51 2017-07-26T12:34:18Z Declaració responsable d'entitat formadora en bronzejat artificial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002538&lang=ca&coduo=51 Procediment per a la inscripció d'entitats que realitzin cursos de formació en bronzejat artificial. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes#"_blank">aquí</a> Tue, 18 Jul 2017 11:38:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002538&lang=ca&coduo=51 2017-07-18T11:38:32Z Comunicació realització cursos d'operadors de bronzejat artificial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2942910&lang=ca&coduo=51 Cursos de formació per a operadors de aparells de bronzejat artificial Tue, 18 Jul 2017 11:20:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2942910&lang=ca&coduo=51 2017-07-18T11:20:37Z Comunicació d'alumnes que han superat el curs d'operador de bronzejat artificial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2963986&lang=ca&coduo=51 Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de les persones que han superat el curs de bronzejat artificial. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes#"_blank">aquí</a> Tue, 18 Jul 2017 11:20:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2963986&lang=ca&coduo=51 2017-07-18T11:20:14Z Declaració responsable prèvia a l'inici de l'activitat d'un centre de bronzejat artificial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2874328&lang=ca&coduo=51 Comunicació de la posada en funcionament de centres d'aparells de bronzejat artificial Tue, 18 Jul 2017 11:19:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2874328&lang=ca&coduo=51 2017-07-18T11:19:52Z Declaració responsable d'entitat formadora en tatuatges i pírcings http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541792&lang=ca&coduo=51 Procediment per a la inscripció d'entitats que realitzin cursos de formació per a persones que realitzin tatuatges i pírcings. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes#"_blank">aquí</a> Tue, 18 Jul 2017 11:14:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541792&lang=ca&coduo=51 2017-07-18T11:14:55Z Piscines: comunicació d'alumnes aprovats curs de socorrista y de manteniment de piscines i sol·licitud d'emissió del carnet http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2961514&lang=ca&coduo=51 Comunicar a la Conselleria de Salut de la finalització d'un curs que s'ha impartit de socorrista i manteniment de piscines Mon, 17 Jul 2017 11:56:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2961514&lang=ca&coduo=51 2017-07-17T11:56:36Z Comunicació d'alumnes que han superat un curs en matèria de tatuatges i pírsins http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964039&lang=ca&coduo=51 Coneixement per part del servei de Salut Ambiental de les persones que han superat un curs en matèria de tatuatges i pírsins Mon, 17 Jul 2017 11:56:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964039&lang=ca&coduo=51 2017-07-17T11:56:15Z Piscines: comunicació realització curs socorrista i manteniment de piscines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964253&lang=ca&coduo=51 Coneixement per part del servei de Salut Ambiental dels cursos que s'imparteixen en matèria de socorrisme i manteniment de piscines Mon, 17 Jul 2017 11:55:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964253&lang=ca&coduo=51 2017-07-17T11:55:21Z Legionel·la: comunicació de realització curs de capacitació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964011&lang=ca&coduo=51 Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de la formació que s'imparteix en matèria de Legionel·la Wed, 05 Jul 2017 09:11:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964011&lang=ca&coduo=51 2017-07-05T09:11:11Z Comunicació de realització curs de tatuatges i pírsins http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964016&lang=ca&coduo=51 Coneixement per part del servei de Salut Ambiental de la realització de cursos en aquesta matèria Wed, 05 Jul 2017 09:10:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964016&lang=ca&coduo=51 2017-07-05T09:10:59Z Piscines: Homologació de la formació del personal socorrista i de manteniment de piscines dels establiments d'allotjaments turístics i les d'ús col·lectiu en general. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297600&lang=ca&coduo=51 Homologar la formació del personal socorrista de piscines rebuda. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26188" target="_blank">aquí</a> Mon, 03 Jul 2017 08:30:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297600&lang=ca&coduo=51 2017-07-03T08:30:44Z Inscripció en el Registre Oficial dels Establiments i Serveis Biocides de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297634&lang=ca&coduo=51 Controlar les empreses que realitzen activitats de fabricació, emmagatzematge, importació, comercialització de biocides i tractament amb biocides d'ús ambiental i d'ús en la indústria alimentària a les Illes Balears. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26386" target="_blank">aquí</a> Tue, 27 Jun 2017 11:58:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297634&lang=ca&coduo=51 2017-06-27T11:58:41Z Legionel·la: autorització o reconeixement d'empreses i entitats per impartir cursos de capacitació per a personal que realitza el manteniment higiènic sanitari d'instal·lacions de risc per a la legionel·la http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297782&lang=ca&coduo=51 Control sobre la formació de les persones que es dediquen al manteniment de les instal·lacions. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=29893" target="_blank">aquí</a> Wed, 21 Jun 2017 08:59:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297782&lang=ca&coduo=51 2017-06-21T08:59:13Z Sol·licituds d'anàlisis d'aigües, aliments i residus per a particulars. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446478&lang=ca&coduo=51 Analitzar mostres. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M11033109064225681465&lang=ca&cont=33231" target="_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 08:00:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446478&lang=ca&coduo=51 2017-06-13T08:00:03Z Comunicació prèvia per a la inscripció de carnisseries i establiments de venda a la menuda de carns i derivats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1060355&lang=ca&coduo=51 Inscriure l'activitat de les carnisseries i dels establiments de venda a la menuda de carn i derivats. Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=3305&cont=43801&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 07:58:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1060355&lang=ca&coduo=51 2017-06-13T07:58:57Z Comunicació prèvia per a la inscripció de forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443823&lang=ca&coduo=51 Inscriure l'activitat alimentària dels forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina. Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=3305&cont=43801&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 07:58:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443823&lang=ca&coduo=51 2017-06-13T07:58:32Z Comunicació prèvia dels establiments de productes d'origen no animal per a la inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443910&lang=ca&coduo=51 Inscripció de les activitats alimentàries de Registre Nacional (majoristes) relacionades amb productes d'origen no animal. Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=3305&cont=43801&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 07:58:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443910&lang=ca&coduo=51 2017-06-13T07:58:15Z Sol·licitud d'autorització per a la inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA) dels establiments de productes d'origen animal. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444021&lang=ca&coduo=51 Autoritzar i inscriure en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments, les activitats alimentàries dels operadors econòmics sobre productes d'origen animal Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=3305&cont=43801&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 07:57:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444021&lang=ca&coduo=51 2017-06-13T07:57:55Z Comunicació prèvia per a la inscripció d'establiments de menjars preparats, tipus restaurants, cafeteries, bars i similars . http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444051&lang=ca&coduo=51 Inscriure l'activitat alimentària dels establiments de menjars preparats, tipus restaurants, cafeteries, bars i similars. Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=3305&cont=43801&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 07:57:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444051&lang=ca&coduo=51 2017-06-13T07:57:34Z Denúncies en matèria de seguretat alimentària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444068&lang=ca&coduo=51 Servei de Seguretat Alimentària I Nutrició. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=3305&cont=43801&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 07:57:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444068&lang=ca&coduo=51 2017-06-13T07:57:12Z Inscripció en el registre de veterinaris col·laboradors http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078559&lang=ca&coduo=51 Regular normes sanitàries per al control de la triquinosi en els sacrificis dels animals de l'espècie porcina per al consum domèstic privat a l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i regula les condicions generals del sacrifici, control sanitari i crea el Registre de Veterinaris Col·laboradors de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Tue, 13 Jun 2017 07:56:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078559&lang=ca&coduo=51 2017-06-13T07:56:04Z Autorització sanitària per a l'excepció a la divisió en semi canals dels animals de l'espècie porcina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078728&lang=ca&coduo=51 El veterinari oficial exigirà que les canals dels solípedes domèstics, els animals bovins de més de sis mesos i els porcs domèstics de més de quatre setmanes es presentin per a la inspecció post mortem dividides longitudinalment en dues meitats al llarg de la columna vertebral. Tue, 13 Jun 2017 07:55:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078728&lang=ca&coduo=51 2017-06-13T07:55:49Z Certificat de competència en benestar animal per al personal que fa la matança i les operacions connexes en els escorxadors de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2298430&lang=ca&coduo=51 La protecció dels animals en el moment del sacrifici o la matança és una qüestió d'interès públic que influeix en la seguretat i la qualitat de la carn. Un personal format i qualificat degudament millora les condicions de tracte dels animals. Per això, la matança i les operacions connexes, les han de dur a terme únicament persones amb un nivell de qualificació adequat que estiguin en possessió d'un certificat de competència que garanteixi que en les activitats o operacions de sacrifici no es causi als animals dolor, angoixa o un patiment evitable. Tue, 13 Jun 2017 07:55:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2298430&lang=ca&coduo=51 2017-06-13T07:55:33Z Comunicació de modificació de la inscripció en el REEPSAIB d'altres establiments minoristes d'aliments http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320614&lang=ca&coduo=51 Per tal de fer un tràmit telemàtic de modificació de la inscripció, s'ha de consultar primer quin és el número d'inscripció de l'establiment al següent enllaç <a href=https://apps.caib.es/ofmovins2/public/actions/EmpresasAlimentariasInscritasLis?idi=ca>Cens d'establiments </a> Tue, 13 Jun 2017 07:55:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320614&lang=ca&coduo=51 2017-06-13T07:55:15Z Comunicació de modificació de la inscripció en el REEPSAIB de carnisseries i establiments de venda a la menuda de carns i derivats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320660&lang=ca&coduo=51 Per tal de fer un tràmit telemàtic de modificació de la inscripció, s'ha de consultar primer quin és el número d'inscripció de l'establiment al següent enllaç <a href=https://apps.caib.es/ofmovins2/public/actions/EmpresasAlimentariasInscritasLis?idi=ca>Cens d'establiments </a> Tue, 13 Jun 2017 07:54:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320660&lang=ca&coduo=51 2017-06-13T07:54:59Z Comunicació de modificació de la inscripció en el REEPSAIB de forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320693&lang=ca&coduo=51 Per saber la quantia de les taxes pels diversos tràmits relatius a la comunicació prèvia de forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina. Per tal de fer un tràmit telemàtic de modificació de la inscripció, s'ha de consultar primer quin és el número d'inscripció de l'establiment al següent enllaç <a href=https://apps.caib.es/ofmovins2/public/actions/EmpresasAlimentariasInscritasLis?idi=ca>Cens d'establiments </a> Tue, 13 Jun 2017 07:54:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320693&lang=ca&coduo=51 2017-06-13T07:54:39Z Comunicació de modificació de la inscripció en el REEPSAIB d'establiments de menjars preparats (restaurants, cafeteries, bars i similars) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320703&lang=ca&coduo=51 Per saber la quantia de les taxes pels diversos tràmits relatius a la comunicació prèvia d'altres establiments minoristes d'aliments. Per tal de fer un tràmit telemàtic de modificació de la inscripció, s'ha de consultar primer quin és el número d'inscripció de l'establiment al següent enllaç <a href=https://apps.caib.es/ofmovins2/public/actions/EmpresasAlimentariasInscritasLis?idi=ca>Cens d'establiments </a> Tue, 13 Jun 2017 07:52:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320703&lang=ca&coduo=51 2017-06-13T07:52:52Z Notificació de posada en el mercat de complements alimentaris i/o modificacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2751859&lang=ca&coduo=51 Notificar a l'administració la posada en el mercat d'un complement alimentari Tue, 13 Jun 2017 07:52:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2751859&lang=ca&coduo=51 2017-06-13T07:52:08Z Sol·licitud d'autorització per reduïr la freqüència analítica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2076840&lang=ca&coduo=51 Sol·licitud d'autorització per reduir la freqüència analítica de determinats paràmetres de l'anàlisi complet donades les dades estadístiques prèvies Thu, 08 Jun 2017 08:14:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2076840&lang=ca&coduo=51 2017-06-08T08:14:28Z Legionel·la: comunicació i supervisió certificats formació legionel·la http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297766&lang=ca&coduo=51 Control sobre la formació de les persones que se dediquen al manteniment de les instal·lacions. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=29893" target="_blank">aquí</a> Mon, 29 May 2017 06:52:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297766&lang=ca&coduo=51 2017-05-29T06:52:19Z Biocides d'us Ambiental i a la Indústria Alimentària: notificació d'empreses i entitats per impartir cursos de capacitació per a realitzar tractaments amb biocides http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298644&lang=ca&coduo=51 Supervisar els cursos de capacitació del personal per realitzar tractaments amb biocides d'ús ambiental i en la indústria alimentària. Valorar la formació dels responsables tècnics dels tractaments. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26386" target="_blank">aquí</a> Mon, 29 May 2017 06:48:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298644&lang=ca&coduo=51 2017-05-29T06:48:31Z Piscines: Comunicació prèvia d'alta, baixa i/o modificació al registre de piscines. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297571&lang=ca&coduo=51 Supervisió dels autocontrols de la qualitat de l'aigua de les piscines dels establiments dels allotjaments turístics i de les d'ús col·lectiu en general. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26188" target="_blank">aquí</a> Wed, 04 Jan 2017 08:23:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297571&lang=ca&coduo=51 2017-01-04T08:23:44Z Sanitat Mortuòria, autorització de trasllats de cadàvers i de restes cadavèriques. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297143&lang=ca&coduo=51 Aprovar el transport de cadàvers o de restes cadavèriques des del domicili mortuori, cementiri o lloc d'enterrament, segons el cas, fins el lloc d'inhumació o incineració quan un dels llocs estigui fora del territori de les Illes Balears o que sigui efectuar dins l'àmbit territorial de les Illes Balears una vegada transcorregudes 48 hores des de la defunció. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Mon, 10 Oct 2016 09:04:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297143&lang=ca&coduo=51 2016-10-10T09:04:00Z Sanitat Mortuòria: autorització d'incineracions de cadàvers i restes cadavèriques. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297162&lang=ca&coduo=51 Aprovar la realització d'una incineració sobre cadàver o resta mortuòria d'acord amb els requisits prevists en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Mon, 10 Oct 2016 09:02:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297162&lang=ca&coduo=51 2016-10-10T09:02:53Z Sanitat Mortuòria: autorització d'embalsamaments, conservació transitòria i altres pràctiques sobre cadàvers i restes cadavèriques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297191&lang=ca&coduo=51 Aprovar que la realització d'aquestes pràctiques sanitàries sobre cadàvers i restes cadavèriques es fa conforme a les condicions higièniques i sanitàries prevists en el Reglament. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Mon, 10 Oct 2016 09:01:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297191&lang=ca&coduo=51 2016-10-10T09:01:56Z Sanitat Mortuòria: autorització d'exhumacions de cadàvers i restes cadavèriques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297199&lang=ca&coduo=51 Aprovar que la realització de les exhumacions de cadàvers o restes cadavèriques que hagin de ser conduïts o traslladats a un altre cementiri es faci conforme amb les condicions higièniques i sanitàries previstes en el reglament. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Mon, 10 Oct 2016 09:00:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297199&lang=ca&coduo=51 2016-10-10T09:00:30Z Sanitat Mortuòria: autorització d'inhumacions de cadàvers i restes cadavèriques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297233&lang=ca&coduo=51 Aprovar la realització de les inhumacions de cadàvers o restes cadavèriques conforme amb les condicions higièniques i sanitàries previstes en el Reglament, en els següents casos: - Quan les raons sanitàries determinats de la inhumació immediata dels cadàvers inclosos en el grup I tenguin una incidència territorial que excedeix d'un terme municipal. - En els casos de catàstrofe, regular la inhumació de dos o més cadàvers en el mateix fèretre o en la mateixa unitat d'enterrament. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Mon, 10 Oct 2016 08:50:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297233&lang=ca&coduo=51 2016-10-10T08:50:30Z Sanitat mortuòria: informe previ a la construcció, ampliació o reforma de cementiri http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297281&lang=ca&coduo=51 Aprovar la construcció, ampliació o reforma del cementiri tramesa per l'Ajuntament respectiu o per un altre promotor, quan la documentació i el projecte tècnic compleixen amb els requisits prevists a la normativa específica d'aplicació. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Mon, 10 Oct 2016 08:45:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297281&lang=ca&coduo=51 2016-10-10T08:45:28Z Piscines: autorització de les empreses de formació de personal socorrista i de manteniment de piscines dels establiments d'allotjament turístic i de les d'ús col·lectiu, en general http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297568&lang=ca&coduo=51 Control de la formació que s'imparteix al personal socorrista de piscines i de manteniment de piscines. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26188" target="_blank">aquí</a> Mon, 10 Oct 2016 08:40:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297568&lang=ca&coduo=51 2016-10-10T08:40:26Z Biocides d'us Ambiental i a la Indústria Alimentària: expedició i pròrrogues de carnets d'aplicadors de biocides http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297648&lang=ca&coduo=51 Acreditar la capacitació adquirida pel personal aplicador de biocides. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26386" target="_blank">aquí</a> Mon, 10 Oct 2016 08:30:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297648&lang=ca&coduo=51 2016-10-10T08:30:59Z Aigües de bany: control de la qualitat de les aigües de bany de les platges http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299047&lang=ca&coduo=51 Control del compliment dels criteris de qualitat mínima exigibles a les aigües de bany i zones en què es localitzen en ordre a la protecció de la salut pública i a la millora de les condicions dels usuaris. A la nostra Comunitat les aigües de bany considerades són les marítimes i les zones de bany són les que conformen les platges. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Mon, 10 Oct 2016 08:27:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299047&lang=ca&coduo=51 2016-10-10T08:27:10Z Comunicació prèvia per a la inscripció d'altres establiments minoristes d'aliments. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443893&lang=ca&coduo=51 Inscriure l'activitat alimentària d'altres establiments minoristes Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=3305&cont=43801&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Mon, 03 Oct 2016 11:17:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443893&lang=ca&coduo=51 2016-10-03T11:17:19Z Projecte sexe segur i responsable http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2093839&lang=ca&coduo=51 El Projecte s'ofereix als centres educatius, per treballar amb l'alumnat, a partir de 3r d'ESO, en la prevenció de les infeccions de transmissió sexual i els embarassos no desitjats Wed, 20 Jul 2016 12:52:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2093839&lang=ca&coduo=51 2016-07-20T12:52:58Z Piscines: emissió de duplicats carnets de socorrista i de manteniment de piscines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297616&lang=ca&coduo=51 Emissió d'un duplicat de carnet, per pèrdua d'aquest, als efectes de què la persona pugui acreditar la formació rebuda. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26188" target="_blank">aquí</a> Wed, 20 Jul 2016 10:03:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297616&lang=ca&coduo=51 2016-07-20T10:03:22Z Residus sanitaris: supervisió plans de gestió sobre residus de les instal·lacions sanitàries http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297797&lang=ca&coduo=51 Control sobre la gestió dels residus sanitaris que es realitza a cada instal·lació. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Wed, 20 Jul 2016 09:58:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297797&lang=ca&coduo=51 2016-07-20T09:58:25Z Legionel·la: Inscripció al registre de torres de refrigeració http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298691&lang=ca&coduo=51 Prevenció i control sobre les instal·lacions que utilitzin aigua en el seu funcionament, produeixin aerosols i es trobin ubicades a l'interior o exterior d'edificis d'ús col·lectiu o instal·lacions industrials que puguin ser susceptibles de convertir-se en focus per a la propagació de la malaltia. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=29893" target="_blank">aquí</a> Wed, 20 Jul 2016 09:56:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298691&lang=ca&coduo=51 2016-07-20T09:56:16Z