Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA I PARTICIPACIÓ http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=51&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 14 Nov 2018 21:55:54 GMT Govern de les Illes Balears 2018-11-14T21:55:54Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Comunicació prèvia dels establiments de productes d'origen no animal per a la inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443910&lang=ca&coduo=51 Inscripció de les activitats alimentàries de Registre Nacional (majoristes) relacionades amb productes d'origen no animal. Tue, 31 Jul 2018 12:29:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443910&lang=ca&coduo=51 2018-07-31T12:29:55Z Comunicació prèvia per a la inscripció de carnisseries i establiments de venda a la menuda de carns i derivats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1060355&lang=ca&coduo=51 Inscriure l'activitat de les carnisseries i dels establiments de venda a la menuda de carn i derivats. Thu, 12 Jul 2018 07:18:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1060355&lang=ca&coduo=51 2018-07-12T07:18:56Z Comunicació prèvia per a la inscripció d'establiments de menjars preparats, tipus restaurants, cafeteries, bars i similars . http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444051&lang=ca&coduo=51 Inscriure l'activitat alimentària dels establiments de menjars preparats, tipus restaurants, cafeteries, bars i similars. Thu, 12 Jul 2018 07:16:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444051&lang=ca&coduo=51 2018-07-12T07:16:35Z Sol·licitud d'autorització per a la inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA) dels establiments de productes d'origen animal. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444021&lang=ca&coduo=51 Autoritzar i inscriure en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments, les activitats alimentàries dels operadors econòmics sobre productes d'origen animal Thu, 12 Jul 2018 07:15:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444021&lang=ca&coduo=51 2018-07-12T07:15:26Z Comunicació prèvia per a la inscripció d'altres establiments minoristes d'aliments. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443893&lang=ca&coduo=51 Inscriure l'activitat alimentària d'altres establiments minoristes Thu, 12 Jul 2018 07:13:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443893&lang=ca&coduo=51 2018-07-12T07:13:09Z Comunicació prèvia per a la inscripció de forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443823&lang=ca&coduo=51 Inscriure l'activitat alimentària dels forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina. Thu, 12 Jul 2018 06:54:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443823&lang=ca&coduo=51 2018-07-12T06:54:03Z Comunicació de realització de cursos de formació d'aplicadors de tatuatges i pírcings http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964039&lang=ca&coduo=51 Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de noves edicions de cursos en matèria de tatuatges i pírcings Wed, 27 Jun 2018 09:41:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964039&lang=ca&coduo=51 2018-06-27T09:41:42Z Comunicació d'alumnes que han superat el curs d'aplicadors de Tatuatges i Pírcings http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3404901&lang=ca&coduo=51 Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de les persones que han superat el curs de Tatuatges i Pírcings. Wed, 27 Jun 2018 09:40:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3404901&lang=ca&coduo=51 2018-06-27T09:40:24Z Projecte sexe segur i responsable http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2093839&lang=ca&coduo=51 El Projecte s'ofereix als centres educatius, per treballar amb l'alumnat, a partir de 3r d'ESO, en la prevenció de les infeccions de transmissió sexual i els embarassos no desitjats Tue, 26 Jun 2018 11:27:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2093839&lang=ca&coduo=51 2018-06-26T11:27:03Z Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de salut pública pels exercicis 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3036018&lang=ca&coduo=51 Establiment de subvencions destinades a finançar les despeses generades pel desenvolupament de programes projectes i activitats en matèria de salut pública que es duguin a terme entre l'1 de novembre de 2017 i 30 de setembre de 2018 Tue, 19 Jun 2018 11:08:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3036018&lang=ca&coduo=51 2018-06-19T11:08:32Z Denúncies sobre salut ambiental http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299062&lang=ca&coduo=51 Rebre i gestionar les denúncies per comprovar els fets denunciats per evitar el risc i protegir la salut. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 12:29:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299062&lang=ca&coduo=51 2018-06-15T12:29:42Z Aigües de bany: control de la qualitat de les aigües de bany de les platges http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299047&lang=ca&coduo=51 Control del compliment dels criteris de qualitat mínima exigibles a les aigües de bany i zones en què es localitzen en ordre a la protecció de la salut pública i a la millora de les condicions dels usuaris. A la nostra Comunitat les aigües de bany considerades són les marítimes i les zones de bany són les que conformen les platges. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 11:15:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299047&lang=ca&coduo=51 2018-06-15T11:15:04Z Aigües residuals: informe sobre la reutilització http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299040&lang=ca&coduo=51 Emetre informe vinculant sobre els projectes de reutilització d'aigües residuals per tal d'evitar riscs sanitaris. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 11:09:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299040&lang=ca&coduo=51 2018-06-15T11:09:58Z Residus sanitaris: informe preceptiu respecte a les sol·licituds d'autorització per a la gestió de residus sanitaris, que serà vinculant en cas de projectes d'instal·lacions de tractament i eliminació. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299027&lang=ca&coduo=51 Control sobre les intal·lacions de gestió dels residus sanitaris. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 10:57:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299027&lang=ca&coduo=51 2018-06-15T10:57:22Z Legionel·la: Inscripció al registre de torres de refrigeració http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298691&lang=ca&coduo=51 Prevenció i control sobre les instal·lacions que utilitzin aigua en el seu funcionament, produeixin aerosols i es trobin ubicades a l'interior o exterior d'edificis d'ús col·lectiu o instal·lacions industrials que puguin ser susceptibles de convertir-se en focus per a la propagació de la malaltia. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=29893" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 10:53:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298691&lang=ca&coduo=51 2018-06-15T10:53:51Z Sanitat Mortuòria: Informe previ al funcionament de forns crematoris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298655&lang=ca&coduo=51 Informar sobre si les obres del forn crematori compleixen les condicions previstes en el projecte tècnic prèviament informat per aquesta Direcció General. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 10:50:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298655&lang=ca&coduo=51 2018-06-15T10:50:07Z Biocides d'us Ambiental i a la Indústria Alimentària: notificació d'empreses i entitats per impartir cursos de capacitació per a realitzar tractaments amb biocides http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298644&lang=ca&coduo=51 Supervisar els cursos de capacitació del personal per realitzar tractaments amb biocides d'ús ambiental i en la indústria alimentària. Valorar la formació dels responsables tècnics dels tractaments. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26386" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 10:46:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298644&lang=ca&coduo=51 2018-06-15T10:46:17Z Sanitat Mortuòria: informe previ a la primera inhumació en les noves contruccions funeràries, una vegada finalitzades les obres de construcció o ampliació d'un cementiri http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298567&lang=ca&coduo=51 Informar si les obres de construcció o d'ampliació d'un cementiri s'han executat d'acord amb el projecte aprovat i que compleixen les condicions higièniques i sanitàries previstes en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 10:42:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298567&lang=ca&coduo=51 2018-06-15T10:42:15Z Sanitat Mortuòria: informe previ a l'aprovació del reglament intern del cementiri que ha de ser aprovat per l'ajuntament respectiu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298545&lang=ca&coduo=51 Informar sobre si el reglament intern del cementiri s'ajusta a la normativa específica d'aplicació. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 10:40:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298545&lang=ca&coduo=51 2018-06-15T10:40:12Z Sanitat Mortuòria, informe previ per a la instal·lació de forns crematoris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298507&lang=ca&coduo=51 Informar sobre si el projecte tècnic del forn crematori s'ajusta a les condicions exigides a la normativa específica d'aplicació. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 10:38:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298507&lang=ca&coduo=51 2018-06-15T10:38:33Z Legionel·la: comunicació i supervisió certificats formació legionel·la http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297766&lang=ca&coduo=51 Control sobre la formació de les persones que se dediquen al manteniment de les instal·lacions. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=29893" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 10:23:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297766&lang=ca&coduo=51 2018-06-15T10:23:51Z Aigües de Consum Humà: Inscripció en el Registre d'Entitats Gestores dels Abastaments d'Aigues de Consum Humà o de qualsevol altre activitat lligada a aquests abastaments de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297680&lang=ca&coduo=51 Controlar les empreses gestores de les instal·lacions que subministren aigües de consum humà existents a les Illes Balears. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26205" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 10:21:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297680&lang=ca&coduo=51 2018-06-15T10:21:13Z Piscines: autorització de les empreses de formació de personal socorrista i de manteniment de piscines dels establiments d'allotjament turístic i de les d'ús col·lectiu, en general http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297568&lang=ca&coduo=51 Control de la formació que s'imparteix al personal socorrista de piscines i de manteniment de piscines. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26188" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 10:00:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297568&lang=ca&coduo=51 2018-06-15T10:00:57Z Sanitat Mortuòria, Diligència Llibre-Registre de les pràctiques i actuacions de les empreses funeràries, dels cementiris, dels crematoris i dels tanatoris. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297547&lang=ca&coduo=51 Controlar les anotacions a les quals estan obligats els responsables dels Llibres Registres d'acord amb el Reglament de Policia sanitària Mortuòria. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 09:56:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297547&lang=ca&coduo=51 2018-06-15T09:56:26Z Sanitat Mortuòria: autorització d'embalsamaments, conservació transitòria i altres pràctiques sobre cadàvers i restes cadavèriques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297191&lang=ca&coduo=51 Aprovar que la realització d'aquestes pràctiques sanitàries sobre cadàvers i restes cadavèriques es fa conforme a les condicions higièniques i sanitàries prevists en el Reglament. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 09:55:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297191&lang=ca&coduo=51 2018-06-15T09:55:18Z Sanitat mortuòria: informe previ a la construcció, ampliació o reforma de cementiri http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297281&lang=ca&coduo=51 Aprovar la construcció, ampliació o reforma del cementiri tramesa per l'Ajuntament respectiu o per un altre promotor, quan la documentació i el projecte tècnic compleixen amb els requisits prevists a la normativa específica d'aplicació. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 09:52:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297281&lang=ca&coduo=51 2018-06-15T09:52:31Z Sanitat Mortuòria: informe previ a la instal·lació d'una empresa funerària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297239&lang=ca&coduo=51 Informar sobre el compliment de les condicions tècniques i sanitàries, així com dels mitjans de que disposen les empreses funeràries per prestar el serveis funeraris. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 09:42:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297239&lang=ca&coduo=51 2018-06-15T09:42:50Z Sanitat Mortuòria: autorització d'exhumacions de cadàvers i restes cadavèriques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297199&lang=ca&coduo=51 Aprovar que la realització de les exhumacions de cadàvers o restes cadavèriques que hagin de ser conduïts o traslladats a un altre cementiri es faci conforme amb les condicions higièniques i sanitàries previstes en el reglament. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 09:37:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297199&lang=ca&coduo=51 2018-06-15T09:37:31Z Sanitat Mortuòria, autorització de trasllats de cadàvers i de restes cadavèriques. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297143&lang=ca&coduo=51 Aprovar el transport de cadàvers o de restes cadavèriques des del domicili mortuori, cementiri o lloc d'enterrament, segons el cas, fins el lloc d'inhumació o incineració quan un dels llocs estigui fora del territori de les Illes Balears o que sigui efectuar dins l'àmbit territorial de les Illes Balears una vegada transcorregudes 48 hores des de la defunció. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Fri, 15 Jun 2018 08:42:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297143&lang=ca&coduo=51 2018-06-15T08:42:17Z Aigües de Consum Humà: Informe a la posada en funcionament de les noves instal·lacions (captacions, conduccions, estacions de tractament d'aigua potable, xarxes d'abastament o xarxes de distribució i dipòsits de la xarxa de distribució http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298668&lang=ca&coduo=51 Controlar la posada en funcionament de les instal·lacions a dalt esmentades mitjançant la inspecció i valoració i seguiment dels resultats analítics realitzats pel gestor dels paràmetres que assenyali la Direcció General de Salut Pública i Consum als efectes de controlar la qualitat de l'aigua de consum humà. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26205" target="_blank">aquí</a> Wed, 20 Dec 2017 11:32:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298668&lang=ca&coduo=51 2017-12-20T11:32:58Z Aigües de Consum Humà: informe projectes de construcció, ampliació i reforma de captacions, conduccions, estacions de tractament d'aigua potable (ETAP), xarxes d'abastament o xarxes de distribució i dipòsits de la xarxa de distribució http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298699&lang=ca&coduo=51 Informar sobre el compliment dels criteris sanitaris de les aigües de consum humà, i de les instal·lacions que permeten el subministrament de de la captació fins a l'aixeta del consumidor, per garantir la salubritat, la qualitat i la neteja, amb la finalitat de protegir la salut de les persones dels efectes adversos derivats de qualsevol tipus de contaminació de les aigües. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26205" target="_blank">aquí</a> Wed, 20 Dec 2017 11:32:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298699&lang=ca&coduo=51 2017-12-20T11:32:10Z Autorització sanitària dels locals de feinejat de bous de lídia per a la producció de carn http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2077869&lang=ca&coduo=51 Regulació de les condicions sanitàries aplicables a la producció i comercialització de carns de bous de lídia Wed, 26 Jul 2017 12:35:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2077869&lang=ca&coduo=51 2017-07-26T12:35:31Z Autorització sanitària d'excepció a la refrigeració de les canals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078122&lang=ca&coduo=51 Excepció a la refrigeració de les canals segons el Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d'abril de 2004. S'estableix que és pot autoritzar el transport de la carn abans d'arribar a les temperatures reglamentàries quan es destini a l'elaboració de productes específics i si es compleixi que: a. El transport s'efectuï de conformitat amb els requisits que l'autoritat competent estipuli per al transport d'un establiment a un altra. b. La carn surti immediatament de l'escorxador, o d'una sala de desfer ubicada al mateix lloc que les dependències de l'escorxador, i el transport no duri més de 2 hores Wed, 26 Jul 2017 12:34:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078122&lang=ca&coduo=51 2017-07-26T12:34:18Z Declaració responsable d'entitat formadora en bronzejat artificial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002538&lang=ca&coduo=51 Procediment per a la inscripció d'entitats que realitzin cursos de formació en bronzejat artificial. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes#"_blank">aquí</a> Tue, 18 Jul 2017 11:38:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002538&lang=ca&coduo=51 2017-07-18T11:38:32Z Comunicació realització cursos d'operadors de bronzejat artificial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2942910&lang=ca&coduo=51 Cursos de formació per a operadors de aparells de bronzejat artificial Tue, 18 Jul 2017 11:20:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2942910&lang=ca&coduo=51 2017-07-18T11:20:37Z Comunicació d'alumnes que han superat el curs d'operador de bronzejat artificial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2963986&lang=ca&coduo=51 Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de les persones que han superat el curs de bronzejat artificial. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes#"_blank">aquí</a> Tue, 18 Jul 2017 11:20:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2963986&lang=ca&coduo=51 2017-07-18T11:20:14Z Declaració responsable prèvia a l'inici de l'activitat d'un centre de bronzejat artificial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2874328&lang=ca&coduo=51 Comunicació de la posada en funcionament de centres d'aparells de bronzejat artificial Tue, 18 Jul 2017 11:19:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2874328&lang=ca&coduo=51 2017-07-18T11:19:52Z Declaració responsable d'entitat formadora en tatuatges i pírcings http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541792&lang=ca&coduo=51 Procediment per a la inscripció d'entitats que realitzin cursos de formació per a persones que realitzin tatuatges i pírcings. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes#"_blank">aquí</a> Tue, 18 Jul 2017 11:14:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541792&lang=ca&coduo=51 2017-07-18T11:14:55Z Piscines: comunicació d'alumnes aprovats curs de socorrista y de manteniment de piscines i sol·licitud d'emissió del carnet http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2961514&lang=ca&coduo=51 Comunicar a la Conselleria de Salut de la finalització d'un curs que s'ha impartit de socorrista i manteniment de piscines Mon, 17 Jul 2017 11:56:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2961514&lang=ca&coduo=51 2017-07-17T11:56:36Z Piscines: comunicació realització curs socorrista i manteniment de piscines http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964253&lang=ca&coduo=51 Coneixement per part del servei de Salut Ambiental dels cursos que s'imparteixen en matèria de socorrisme i manteniment de piscines Mon, 17 Jul 2017 11:55:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964253&lang=ca&coduo=51 2017-07-17T11:55:21Z Legionel·la: comunicació de realització curs de capacitació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964011&lang=ca&coduo=51 Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de la formació que s'imparteix en matèria de Legionel·la Wed, 05 Jul 2017 09:11:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964011&lang=ca&coduo=51 2017-07-05T09:11:11Z Piscines: Homologació de la formació del personal socorrista i de manteniment de piscines dels establiments d'allotjaments turístics i les d'ús col·lectiu en general. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297600&lang=ca&coduo=51 Homologar la formació del personal socorrista de piscines rebuda. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26188" target="_blank">aquí</a> Mon, 03 Jul 2017 08:30:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297600&lang=ca&coduo=51 2017-07-03T08:30:44Z Inscripció en el Registre Oficial dels Establiments i Serveis Biocides de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297634&lang=ca&coduo=51 Controlar les empreses que realitzen activitats de fabricació, emmagatzematge, importació, comercialització de biocides i tractament amb biocides d'ús ambiental i d'ús en la indústria alimentària a les Illes Balears. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26386" target="_blank">aquí</a> Tue, 27 Jun 2017 11:58:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297634&lang=ca&coduo=51 2017-06-27T11:58:41Z Legionel·la: autorització o reconeixement d'empreses i entitats per impartir cursos de capacitació per a personal que realitza el manteniment higiènic sanitari d'instal·lacions de risc per a la legionel·la http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297782&lang=ca&coduo=51 Control sobre la formació de les persones que es dediquen al manteniment de les instal·lacions. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=29893" target="_blank">aquí</a> Wed, 21 Jun 2017 08:59:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297782&lang=ca&coduo=51 2017-06-21T08:59:13Z Sol·licituds d'anàlisis d'aigües, aliments i residus per a particulars. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446478&lang=ca&coduo=51 Analitzar mostres. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M11033109064225681465&lang=ca&cont=33231" target="_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 08:00:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446478&lang=ca&coduo=51 2017-06-13T08:00:03Z Denúncies en matèria de seguretat alimentària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444068&lang=ca&coduo=51 Servei de Seguretat Alimentària I Nutrició. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=3305&cont=43801&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 07:57:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444068&lang=ca&coduo=51 2017-06-13T07:57:12Z Inscripció en el registre de veterinaris col·laboradors http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078559&lang=ca&coduo=51 Regular normes sanitàries per al control de la triquinosi en els sacrificis dels animals de l'espècie porcina per al consum domèstic privat a l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i regula les condicions generals del sacrifici, control sanitari i crea el Registre de Veterinaris Col·laboradors de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Tue, 13 Jun 2017 07:56:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078559&lang=ca&coduo=51 2017-06-13T07:56:04Z Autorització sanitària per a l'excepció a la divisió en semi canals dels animals de l'espècie porcina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078728&lang=ca&coduo=51 El veterinari oficial exigirà que les canals dels solípedes domèstics, els animals bovins de més de sis mesos i els porcs domèstics de més de quatre setmanes es presentin per a la inspecció post mortem dividides longitudinalment en dues meitats al llarg de la columna vertebral. Tue, 13 Jun 2017 07:55:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078728&lang=ca&coduo=51 2017-06-13T07:55:49Z Certificat de competència en benestar animal per al personal que fa la matança i les operacions connexes en els escorxadors de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2298430&lang=ca&coduo=51 La protecció dels animals en el moment del sacrifici o la matança és una qüestió d'interès públic que influeix en la seguretat i la qualitat de la carn. Un personal format i qualificat degudament millora les condicions de tracte dels animals. Per això, la matança i les operacions connexes, les han de dur a terme únicament persones amb un nivell de qualificació adequat que estiguin en possessió d'un certificat de competència que garanteixi que en les activitats o operacions de sacrifici no es causi als animals dolor, angoixa o un patiment evitable. Tue, 13 Jun 2017 07:55:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2298430&lang=ca&coduo=51 2017-06-13T07:55:33Z Comunicació de modificació de la inscripció en el REEPSAIB d'altres establiments minoristes d'aliments http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320614&lang=ca&coduo=51 Per tal de fer un tràmit telemàtic de modificació de la inscripció, s'ha de consultar primer quin és el número d'inscripció de l'establiment al següent enllaç <a href=https://apps.caib.es/ofmovins2/public/actions/EmpresasAlimentariasInscritasLis?idi=ca>Cens d'establiments </a> Tue, 13 Jun 2017 07:55:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320614&lang=ca&coduo=51 2017-06-13T07:55:15Z