Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA I PARTICIPACIÓ http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=51&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 03 Mar 2021 18:29:04 GMT Govern de les Illes Balears 2021-03-03T18:29:04Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Denúncies sobre salut ambiental http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299062&lang=ca&coduo=51 Rebre i gestionar les denúncies per comprovar els fets denunciats, per evitar el risc i protegir la salut. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Tue, 16 Feb 2021 07:56:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299062&lang=ca&coduo=51 2021-02-16T07:56:35Z Autorització sanitària per a l'excepció a la divisió en canals dels animals de l'espècie porcina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078728&lang=ca&coduo=51 El veterinari oficial exigirà que les canals dels solípedes domèstics, els bovins de més de vuit mesos i els porcs domèstics de més de cinc setmanes es presentin per a la inspecció post mortem dividides longitudinalment en dues meitats al llarg de la columna vertebral. Fri, 12 Feb 2021 10:35:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078728&lang=ca&coduo=51 2021-02-12T10:35:03Z Comunicació prèvia dels establiments de productes d'origen no animal per a la inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443910&lang=ca&coduo=51 Inscripció de les activitats alimentàries de Registre Nacional (majoristes) relacionades amb productes d'origen no animal. Wed, 21 Oct 2020 10:25:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443910&lang=ca&coduo=51 2020-10-21T10:25:59Z Comunicació prèvia per a la inscripció d'establiments de menjars preparats, tipus restaurants, cafeteries, bars i similars . http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444051&lang=ca&coduo=51 Inscriure l'activitat alimentària dels establiments de menjars preparats, tipus restaurants, cafeteries, bars i similars. Wed, 21 Oct 2020 10:09:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444051&lang=ca&coduo=51 2020-10-21T10:09:09Z Coordinació, anàlisi i informació de la COVID-19 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4368891&lang=ca&coduo=51 Gestió de coordinació,d'analisi i informació de la COVID-19 Fri, 18 Sep 2020 09:41:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4368891&lang=ca&coduo=51 2020-09-18T09:41:16Z Sol·licitud d'Informes d'assajos de laboratoris de Salut Pública per a altres serveis i administracions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4255488&lang=ca&coduo=51 Petició d'informes d'assajos de laboratoris de Salut Pública des dels serveis d'Inspecció i Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública, altres conselleries del Govern de les Illes Balears i administracions públiques. Wed, 15 Jul 2020 10:52:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4255488&lang=ca&coduo=51 2020-07-15T10:52:52Z Adopció de mesures cautelars i d'aixecament, en matèria de seguretat alimentària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4118864&lang=ca&coduo=51 La protecció de la salut col·lectiva Thu, 26 Mar 2020 10:57:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4118864&lang=ca&coduo=51 2020-03-26T10:57:11Z Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de salut pública pels exercicis 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3036018&lang=ca&coduo=51 Establiment de subvencions destinades a finançar les despeses generades pel desenvolupament de programes projectes i activitats en matèria de salut pública que es duguin a terme entre l'1 d'octubre de 2019 i 30 de setembre de 2020 Thu, 30 Jan 2020 13:17:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3036018&lang=ca&coduo=51 2020-01-30T13:17:08Z Aigües residuals: informe sobre la reutilització http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299040&lang=ca&coduo=51 Emetre informe vinculant sobre els projectes de reutilització d'aigües residuals per tal d'evitar riscs sanitaris. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Wed, 04 Dec 2019 12:55:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299040&lang=ca&coduo=51 2019-12-04T12:55:34Z Inscripció en el Registre Oficial dels Establiments i Serveis Biocides de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297634&lang=ca&coduo=51 Controlar les empreses que realitzen activitats de fabricació, emmagatzematge, importació, comercialització de biocides i tractament amb biocides d'ús ambiental i d'ús en la indústria alimentària a les Illes Balears. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26386" target="_blank">aquí</a> Thu, 10 Oct 2019 11:46:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297634&lang=ca&coduo=51 2019-10-10T11:46:46Z Aigües de Consum Humà: Informe a la posada en funcionament de les noves instal·lacions (captacions, conduccions, estacions de tractament d'aigua potable, xarxes d'abastament o xarxes de distribució i dipòsits de la xarxa de distribució http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298668&lang=ca&coduo=51 Controlar la posada en funcionament de les instal·lacions a dalt esmentades mitjançant la inspecció i valoració i seguiment dels resultats analítics realitzats pel gestor dels paràmetres que assenyali la Direcció General de Salut Pública i Consum als efectes de controlar la qualitat de l'aigua de consum humà. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26205" target="_blank">aquí</a> Thu, 10 Oct 2019 11:46:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298668&lang=ca&coduo=51 2019-10-10T11:46:02Z Comunicació d'alumnes que han superat el curs d'operador de bronzejat artificial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2963986&lang=ca&coduo=51 Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de les persones que han superat el curs de bronzejat artificial. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes#"_blank">aquí</a> Thu, 10 Oct 2019 08:56:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2963986&lang=ca&coduo=51 2019-10-10T08:56:41Z Comunicació realització cursos d'operadors de bronzejat artificial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2942910&lang=ca&coduo=51 Cursos de formació per a operadors de aparells de bronzejat artificial Thu, 10 Oct 2019 08:54:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2942910&lang=ca&coduo=51 2019-10-10T08:54:19Z Comunicació d'alumnes que han superat el curs d'aplicadors de Tatuatges i Pírcings http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3404901&lang=ca&coduo=51 Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de les persones que han superat el curs de Tatuatges i Pírcings. Thu, 10 Oct 2019 08:50:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3404901&lang=ca&coduo=51 2019-10-10T08:50:37Z Comunicació de realització de cursos de formació d'aplicadors de tatuatges i pírcings http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964039&lang=ca&coduo=51 Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de noves edicions de cursos en matèria de tatuatges i pírcings Thu, 10 Oct 2019 08:49:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964039&lang=ca&coduo=51 2019-10-10T08:49:22Z Legionel·la: alumnes que han superat el curs de legionel·la http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964011&lang=ca&coduo=51 Coneixement per part del Servei de Salut Ambiental de la formació que s'imparteix en matèria de Legionel·la Thu, 10 Oct 2019 08:44:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964011&lang=ca&coduo=51 2019-10-10T08:44:44Z Legionel·la: Inscripció al registre de torres de refrigeració http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298691&lang=ca&coduo=51 Prevenció i control sobre les instal·lacions que utilitzin aigua en el seu funcionament, produeixin aerosols i es trobin ubicades a l'interior o exterior d'edificis d'ús col·lectiu o instal·lacions industrials que puguin ser susceptibles de convertir-se en focus per a la propagació de la malaltia. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=29893" target="_blank">aquí</a> Thu, 10 Oct 2019 08:40:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298691&lang=ca&coduo=51 2019-10-10T08:40:49Z Sol·licitud d'autorització per reduïr la freqüència analítica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2076840&lang=ca&coduo=51 Sol·licitud d'autorització per reduir la freqüència analítica de determinats paràmetres de l'anàlisi complet donades les dades estadístiques prèvies Thu, 10 Oct 2019 08:34:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2076840&lang=ca&coduo=51 2019-10-10T08:34:45Z Denúncies en matèria de seguretat alimentària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444068&lang=ca&coduo=51 Tramitar denúncies en matèria de seguretat alimentària. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=3305&cont=43801&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Thu, 10 Oct 2019 08:32:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444068&lang=ca&coduo=51 2019-10-10T08:32:26Z Certificat de competència en benestar animal per al personal que fa la matança i les operacions connexes en els escorxadors de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2298430&lang=ca&coduo=51 La protecció dels animals en el moment del sacrifici o la matança és una qüestió d'interès públic que influeix en la seguretat i la qualitat de la carn. Un personal format i qualificat degudament millora les condicions de tracte dels animals. Per això, la matança i les operacions connexes, les han de dur a terme únicament persones amb un nivell de qualificació adequat que estiguin en possessió d'un certificat de competència que garanteixi que en les activitats o operacions de sacrifici no es causi als animals dolor, angoixa o un patiment evitable. Thu, 10 Oct 2019 08:15:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2298430&lang=ca&coduo=51 2019-10-10T08:15:58Z Autorització sanitària d'excepció a la refrigeració de les canals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078122&lang=ca&coduo=51 Excepció a la refrigeració de les canals segons el Reglament (CE) núm. 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d'abril de 2004. S'estableix que és pot autoritzar el transport de la carn abans d'arribar a les temperatures reglamentàries quan es destini a l'elaboració de productes específics i si es compleixi que: a. El transport s'efectuï de conformitat amb els requisits que l'autoritat competent estipuli per al transport d'un establiment a un altra. b. La carn surti immediatament de l'escorxador, o d'una sala de desfer ubicada al mateix lloc que les dependències de l'escorxador, i el transport no duri més de 2 hores Thu, 10 Oct 2019 07:47:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2078122&lang=ca&coduo=51 2019-10-10T07:47:41Z Autorització sanitària dels locals de feinejat de bous de lídia per a la producció de carn http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2077869&lang=ca&coduo=51 Regulació de les condicions sanitàries aplicables a la producció i comercialització de carns de bous de lídia Thu, 10 Oct 2019 07:41:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2077869&lang=ca&coduo=51 2019-10-10T07:41:52Z Informes d'assajos de laboratoris de Salut Pública http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446478&lang=ca&coduo=51 Analitzar mostres. Per més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M11033109064225681465&lang=ca&cont=33231" target="_blank">aquí</a> Thu, 10 Oct 2019 07:03:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1446478&lang=ca&coduo=51 2019-10-10T07:03:35Z Declaració responsable per l'inici de l'activitat d'una entitat formadora en cursos d'operadors de bronzejat artificial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002538&lang=ca&coduo=51 Procediment per a la inscripció d'entitats que realitzin cursos de formació en bronzejat artificial. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes#"_blank">aquí</a> Thu, 05 Sep 2019 12:02:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002538&lang=ca&coduo=51 2019-09-05T12:02:27Z Comunicació de modificació de la inscripció en el REEPSAIB de carnisseries i establiments de venda a la menuda de carns i derivats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320660&lang=ca&coduo=51 Per tal de fer un tràmit telemàtic de modificació de la inscripció, s'ha de consultar primer quin és el número d'inscripció de l'establiment al següent enllaç <a href=https://apps.caib.es/ofmovins2/public/actions/EmpresasAlimentariasInscritasLis?idi=ca>Cens d'establiments </a> Wed, 24 Jul 2019 09:25:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2320660&lang=ca&coduo=51 2019-07-24T09:25:15Z Aigües de Consum Humà: informe projectes de construcció, ampliació i reforma de captacions, conduccions, estacions de tractament d'aigua potable (ETAP), xarxes d'abastament o xarxes de distribució i dipòsits de la xarxa de distribució http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298699&lang=ca&coduo=51 Informar sobre el compliment dels criteris sanitaris de les aigües de consum humà, i de les instal·lacions que permeten el subministrament de de la captació fins a l'aixeta del consumidor, per garantir la salubritat, la qualitat i la neteja, amb la finalitat de protegir la salut de les persones dels efectes adversos derivats de qualsevol tipus de contaminació de les aigües. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26205" target="_blank">aquí</a> Wed, 26 Jun 2019 11:28:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298699&lang=ca&coduo=51 2019-06-26T11:28:11Z Aigües de Consum Humà: Inscripció en el Registre d'Entitats Gestores dels Abastaments d'Aigues de Consum Humà o de qualsevol altre activitat lligada a aquests abastaments de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297680&lang=ca&coduo=51 Controlar les empreses gestores de les instal·lacions que subministren aigües de consum humà existents a les Illes Balears. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26205" target="_blank">aquí</a> Wed, 26 Jun 2019 11:27:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297680&lang=ca&coduo=51 2019-06-26T11:27:51Z Aigües de bany: control de la qualitat de les aigües de bany de les platges http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299047&lang=ca&coduo=51 Control del compliment dels criteris de qualitat mínima exigibles a les aigües de bany i zones en què es localitzen en ordre a la protecció de la salut pública i a la millora de les condicions dels usuaris. A la nostra Comunitat les aigües de bany considerades són les marítimes i les zones de bany són les que conformen les platges. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Wed, 26 Jun 2019 11:12:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299047&lang=ca&coduo=51 2019-06-26T11:12:01Z Declaració responsable prèvia a l'inici de l'activitat d'un centre de bronzejat artificial. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2874328&lang=ca&coduo=51 Comunicació de la posada en funcionament de centres d'aparells de bronzejat artificial. Tue, 11 Jun 2019 12:14:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2874328&lang=ca&coduo=51 2019-06-11T12:14:16Z Legionel·la: autorització o reconeixement d'empreses i entitats per impartir cursos de capacitació per a personal que realitza el manteniment higiènic sanitari d'instal·lacions de risc per a la legionel·la http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297782&lang=ca&coduo=51 Control sobre la formació de les persones que es dediquen al manteniment de les instal·lacions. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=29893" target="_blank">aquí</a> Tue, 14 May 2019 08:27:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297782&lang=ca&coduo=51 2019-05-14T08:27:46Z Legionel·la: comunicació i supervisió certificats formació legionel·la http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297766&lang=ca&coduo=51 Control sobre la formació de les persones que se dediquen al manteniment de les instal·lacions. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=29893" target="_blank">aquí</a> Tue, 14 May 2019 08:24:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297766&lang=ca&coduo=51 2019-05-14T08:24:50Z Piscines: comunicació d'alumnes que han aprovat el curs de formació de personal encarregat de les instal·lacions de les piscines d'allotjaments turístics i d'us col·lectiu, i sol·licitud d'emissió del carnet http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2961514&lang=ca&coduo=51 Comunicar a la Conselleria de Salut de la finalització d'un curs que s'ha impartit de socorrista i manteniment de piscines Thu, 11 Apr 2019 10:56:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2961514&lang=ca&coduo=51 2019-04-11T10:56:47Z Sanitat Mortuòria: informe previ del projecte de construcció de forns crematoris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298507&lang=ca&coduo=51 Informar sobre si el projecte tècnic del forn crematori s'ajusta a les condicions exigides a la normativa específica d'aplicació. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Tue, 09 Apr 2019 06:38:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298507&lang=ca&coduo=51 2019-04-09T06:38:05Z Sanitat mortuòria: Informe previ a la posada en funcionament de Tanatoris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3691298&lang=ca&coduo=51 Informar si les obres de construcció o d'ampliació d'un cementiri s'han executat d'acord amb el projecte aprovat i que compleixen les condicions higièniques i sanitàries previstes en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Mon, 01 Apr 2019 08:44:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3691298&lang=ca&coduo=51 2019-04-01T08:44:41Z Sanitat mortuòria: Informe previ a la construcció, reforma o ampliació d'un Tanatori http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3691318&lang=ca&coduo=51 Informar sobre si la construcció, ampliació o reforma d'un tanatori tramesa per l'Ajuntament respectiu o per un altre promotor, s'ajusta a la normativa específica d'aplicació. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Thu, 07 Mar 2019 12:36:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3691318&lang=ca&coduo=51 2019-03-07T12:36:23Z Piscines: sol·licitud/modificació per impartir cursos de socorrista i de manteniment de piscines dels establiments d'allotjament turístic i de les d'ús col·lectiu, en general http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297568&lang=ca&coduo=51 Control de la formació que s'imparteix al personal socorrista de piscines i de manteniment de piscines. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26188" target="_blank">aquí</a> Thu, 07 Mar 2019 11:32:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297568&lang=ca&coduo=51 2019-03-07T11:32:45Z Sanitat mortuòria: informe previ a la construcció, ampliació o reforma de cementiri http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297281&lang=ca&coduo=51 Informar sobre si la construcció, ampliació o reforma del cementiri tramesa per l'Ajuntament respectiu o per un altre promotor, s'ajusta a la normativa específica d'aplicació. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Thu, 28 Feb 2019 11:53:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297281&lang=ca&coduo=51 2019-02-28T11:53:18Z Sanitat Mortuòria: Informe previ al funcionament de forns crematoris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298655&lang=ca&coduo=51 Informar sobre si les obres del forn crematori compleixen les condicions previstes en el projecte tècnic, prèviament informat per aquesta Direcció General. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Thu, 28 Feb 2019 11:38:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298655&lang=ca&coduo=51 2019-02-28T11:38:41Z Sanitat Mortuòria: informe previ de posada en funcionament de cementiris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298567&lang=ca&coduo=51 Informar si les obres de construcció o d'ampliació d'un cementiri s'han executat d'acord amb el projecte aprovat i que compleixen les condicions higièniques i sanitàries previstes en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Thu, 28 Feb 2019 09:41:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1298567&lang=ca&coduo=51 2019-02-28T09:41:42Z Informes sobre projectes d'activitats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299059&lang=ca&coduo=51 Emetre informe sobre els projectes d'activitats per comprovar el compliment de les normes i prevenir els riscs sanitaris. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1505&cont=26165&lang=ca&campa=yes" target="_blank">aquí</a> Wed, 05 Dec 2018 10:27:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1299059&lang=ca&coduo=51 2018-12-05T10:27:11Z Sanitat Mortuòria: comunicació per a enterraments especials de cadàvers del grup II http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297233&lang=ca&coduo=51 Comunicació per a enterraments especials de cadàvers del grup II d'acord amb les condicions higièniques i sanitàries previstes a la normativa. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Thu, 22 Nov 2018 11:47:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297233&lang=ca&coduo=51 2018-11-22T11:47:52Z Sanitat Mortuòria: comunicació per a l'exposició de cadàvers del grup II en llocs públics. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297191&lang=ca&coduo=51 Comunicar el lloc d'exposició de cadàvers del grup II, d'acord amb les condicions higièniques i sanitàries previstes a la normativa. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Thu, 22 Nov 2018 11:44:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297191&lang=ca&coduo=51 2018-11-22T11:44:48Z Sanitat Mortuòria: exhumació de cadàvers, restes humanes i restes cadavèriques del grup II per el trasllat fora del cementeri. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297199&lang=ca&coduo=51 Comunicar l'exhumació de cadàvers, restes humanes i restes cadavèriques del grup II per el trasllat fora del cementiri, d'acord amb les condicions higièniques i sanitàries previstes a la normativa. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Thu, 22 Nov 2018 11:44:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297199&lang=ca&coduo=51 2018-11-22T11:44:03Z Sanitat Mortuòria: trasllats de cadàvers i de restes humanes del grup I http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297143&lang=ca&coduo=51 Comunicar el trasllat de cadàvers o de restes humanes del grup I des del domicili mortuori al lloc d'incineració, d'acord amb les condicions higièniques i sanitàries previstes a la normativa. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Thu, 22 Nov 2018 11:43:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297143&lang=ca&coduo=51 2018-11-22T11:43:25Z Sanitat Mortuòria: trasllat interinsular o a una altra Comunitat Autònoma de cadàvers, restes humanes o restes cadavèrics del grup II http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297162&lang=ca&coduo=51 Comunicar el trasllat de cadàvers, restes humanes o restes cadavèriques del grup II, d'acord amb les condicions higièniques i sanitàries previstes a la normativa. Per més informació consulteu <a href="http://salutambiental.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1011100850266368098&lang=CA&cont=26389" target="_blank">aquí</a> Thu, 22 Nov 2018 11:42:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1297162&lang=ca&coduo=51 2018-11-22T11:42:34Z Comunicació prèvia per a la inscripció de carnisseries i establiments de venda a la menuda de carns i derivats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1060355&lang=ca&coduo=51 Inscriure l'activitat de les carnisseries i dels establiments de venda a la menuda de carn i derivats. Thu, 12 Jul 2018 07:18:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1060355&lang=ca&coduo=51 2018-07-12T07:18:56Z Sol·licitud d'autorització per a la inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA) dels establiments de productes d'origen animal. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444021&lang=ca&coduo=51 Autoritzar i inscriure en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments, les activitats alimentàries dels operadors econòmics sobre productes d'origen animal Thu, 12 Jul 2018 07:15:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1444021&lang=ca&coduo=51 2018-07-12T07:15:26Z Comunicació prèvia per a la inscripció d'altres establiments minoristes d'aliments. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443893&lang=ca&coduo=51 Inscriure l'activitat alimentària d'altres establiments minoristes Thu, 12 Jul 2018 07:13:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443893&lang=ca&coduo=51 2018-07-12T07:13:09Z Comunicació prèvia per a la inscripció de forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443823&lang=ca&coduo=51 Inscriure l'activitat alimentària dels forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina. Thu, 12 Jul 2018 06:54:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1443823&lang=ca&coduo=51 2018-07-12T06:54:03Z Projecte sexe segur i responsable http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2093839&lang=ca&coduo=51 El Projecte s'ofereix als centres educatius, per treballar amb l'alumnat, a partir de 3r d'ESO, en la prevenció de les infeccions de transmissió sexual i els embarassos no desitjats Tue, 26 Jun 2018 11:27:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2093839&lang=ca&coduo=51 2018-06-26T11:27:03Z