Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE RELACIONS INSTITUCIONALS I COOPERACIÓ LOCAL http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3866609&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sun, 07 Mar 2021 18:05:51 GMT Govern de les Illes Balears 2021-03-07T18:05:51Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Expedició de certificat de dades registrals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811152&lang=ca&coduo=3866609 Expedició de certificat de dades registrals Fri, 19 Feb 2021 13:15:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811152&lang=ca&coduo=3866609 2021-02-19T13:15:09Z Confrontació de documents http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811179&lang=ca&coduo=3866609 Confrontació de documents Fri, 19 Feb 2021 13:14:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811179&lang=ca&coduo=3866609 2021-02-19T13:14:37Z Dipòsit de documentació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811200&lang=ca&coduo=3866609 Dipòsit de documentació Fri, 19 Feb 2021 13:13:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811200&lang=ca&coduo=3866609 2021-02-19T13:13:26Z Incorporació de l'inventari, el balanç, el compte de resultats i memòria expressiva de les activitats col·legials i de la gestió econòmica (caràcter anual) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811253&lang=ca&coduo=3866609 Incorporació de l'inventari, el balanç, el compte de resultats i memòria expressiva de les activitats col·legials i de la gestió econòmica (caràcter anual) Fri, 19 Feb 2021 13:12:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811253&lang=ca&coduo=3866609 2021-02-19T13:12:31Z Incorporació de la liquidació d'ingressos i despeses de l'any anterior http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811272&lang=ca&coduo=3866609 Incorporació de la liquidació d'ingressos i despeses de l'any anterior Fri, 19 Feb 2021 13:08:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811272&lang=ca&coduo=3866609 2021-02-19T13:08:28Z Incorporació del pressupost anual acompanyat d'una memòria explicativa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811290&lang=ca&coduo=3866609 Incorporació del pressupost anual acompanyat d'una memòria explicativa Fri, 19 Feb 2021 13:05:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811290&lang=ca&coduo=3866609 2021-02-19T13:05:30Z Incorporació de la relació anual actualitzada de tots els béns i drets que integren el patrimoni http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811317&lang=ca&coduo=3866609 Incorporació de la relació anual actualitzada de tots els béns i drets que integren el patrimoni Fri, 19 Feb 2021 13:04:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811317&lang=ca&coduo=3866609 2021-02-19T13:04:27Z Inscripció de creació d'acadèmies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813002&lang=ca&coduo=3866609 Inscripció de creació d'acadèmies Fri, 19 Feb 2021 13:02:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813002&lang=ca&coduo=3866609 2021-02-19T13:02:38Z Obertura de full registral d'acadèmies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813027&lang=ca&coduo=3866609 Obertura de full registral d'acadèmies Fri, 19 Feb 2021 13:02:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813027&lang=ca&coduo=3866609 2021-02-19T13:02:02Z Inscripció de la modificació dels Estatuts d'acadèmies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813044&lang=ca&coduo=3866609 Inscripció de la modificació dels Estatuts d'acadèmies Fri, 19 Feb 2021 13:01:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813044&lang=ca&coduo=3866609 2021-02-19T13:01:21Z Inscripció de la modificació d'òrgans de govern d'acadèmies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813060&lang=ca&coduo=3866609 Inscripció de la modificació d'òrgans de govern d'acadèmies Fri, 19 Feb 2021 13:00:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813060&lang=ca&coduo=3866609 2021-02-19T13:00:06Z Inscripció d'extinció d'acadèmies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813073&lang=ca&coduo=3866609 Inscripció d'extinció d'acadèmies Fri, 19 Feb 2021 12:59:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813073&lang=ca&coduo=3866609 2021-02-19T12:59:22Z Desistiment de sol·licitud d'inscripció d'acadèmies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813093&lang=ca&coduo=3866609 Desistiment de sol·licitud d'inscripció d'acadèmies Fri, 19 Feb 2021 12:49:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813093&lang=ca&coduo=3866609 2021-02-19T12:49:13Z Expedició de certificats de dades registrals d'acadèmies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813155&lang=ca&coduo=3866609 Expedició de certificats de dades registrals d'acadèmies Fri, 19 Feb 2021 12:48:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813155&lang=ca&coduo=3866609 2021-02-19T12:48:30Z Nota informativa de dades registrals d'acadèmies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813168&lang=ca&coduo=3866609 Nota informativa de dades registrals d'acadèmies Fri, 19 Feb 2021 12:47:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813168&lang=ca&coduo=3866609 2021-02-19T12:47:05Z Confrontació de documents d'acadèmies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813182&lang=ca&coduo=3866609 Confrontació de documents d'acadèmies Fri, 19 Feb 2021 12:46:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813182&lang=ca&coduo=3866609 2021-02-19T12:46:18Z Dipòsit de documentació d'acadèmies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813194&lang=ca&coduo=3866609 Dipòsit de documentació d'acadèmies Fri, 19 Feb 2021 12:45:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813194&lang=ca&coduo=3866609 2021-02-19T12:45:28Z Extinció d'apoderaments generals fundacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813642&lang=ca&coduo=3866609 Extinció d'apoderaments generals fundacions Fri, 19 Feb 2021 12:44:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3813642&lang=ca&coduo=3866609 2021-02-19T12:44:51Z Inscripció de la constitució d'una associació en el Registre d'associacions de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3979058&lang=ca&coduo=3866609 Les associacions de caràcter general sense finalitat de lucre i amb àmbit d'actuació en el territori de la CAIB tenen dret a sol·licitar la seva inscripció en el Registre d'associacions de les Illes Balears, als únics efectes de publicitat. La inscripció registral fa pública la constitució i els Estatuts de les associacions i és garantia, tant per als tercers que s'hi relacionen com per als seus propis membres. Fri, 19 Feb 2021 12:44:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3979058&lang=ca&coduo=3866609 2021-02-19T12:44:07Z Compensació econòmica per la dedicació exclusiva o parcial d'un membre electe d'una entitat local http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=474413&lang=ca&coduo=3866609 Compensar els ajuntaments i les entitats locals menors de les Illes Balears per les retribucions que abonen als membres electes per la dedicació exclusiva o parcial al servei de la gestió pública local. Thu, 10 Dec 2020 09:14:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=474413&lang=ca&coduo=3866609 2020-12-10T09:14:57Z Inscripció d'una federació, confederació o unió d'associacions al registre d'associacions de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459846&lang=ca&coduo=3866609 Inscripció d'una federació, confederació o unió d'associacions al registre d'associacions de les Illes Balears Mon, 09 Mar 2020 12:55:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459846&lang=ca&coduo=3866609 2020-03-09T12:55:08Z Nomenament provisional de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471459&lang=ca&coduo=3866609 Efectuar nomenaments provisionals, forma de provisió prioritària sobre les acumulacions, comissions de servei, nomenaments accidentals i nomenaments d'interins. Aquests nomenaments recauran en habilitats de la subescala i categoria a la que estigui reservat el lloc de feina. Tue, 25 Feb 2020 08:54:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471459&lang=ca&coduo=3866609 2020-02-25T08:54:53Z Nomenament d'interins per ocupar llocs reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471410&lang=ca&coduo=3866609 Nomenament com a funcionari interí de una persona que tengui la titulació exigida per l'accés a la subescala i categoria a la que pertanyi sempre que no hagués estat possible la provisió a través de nomenaments provisionals, acumulacions o comissions de serveis. Tue, 25 Feb 2020 08:51:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471410&lang=ca&coduo=3866609 2020-02-25T08:51:03Z Comissions de serveis a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471399&lang=ca&coduo=3866609 Conferir comissions de serveis a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional a corporacions locals, quan no hagués estat possible un nomenament provisional. Tue, 25 Feb 2020 08:47:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471399&lang=ca&coduo=3866609 2020-02-25T08:47:18Z Revocacions dels nomenaments no definitius llocs reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471472&lang=ca&coduo=3866609 Revocar els nomenaments per comissions de servei, interins, nomenaments provisionals i provisionals excepcionals. Tue, 25 Feb 2020 08:45:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471472&lang=ca&coduo=3866609 2020-02-25T08:45:07Z Creació i classificació de les places reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471532&lang=ca&coduo=3866609 Crear i classificar dins la subescala i categoria que correspongui les places reservades a funcionaris d'Adminitració local amb habilitació de caràcter nacional de les entitats locals que pertanyen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Tue, 25 Feb 2020 08:42:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471532&lang=ca&coduo=3866609 2020-02-25T08:42:12Z Desclassificació i supressió de les places reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471544&lang=ca&coduo=3866609 Desclassificar i suprimir les places reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacaional de les entitats locals que pertanyen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Tue, 25 Feb 2020 08:40:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471544&lang=ca&coduo=3866609 2020-02-25T08:40:00Z Nomenament provisional excepcional de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471572&lang=ca&coduo=3866609 Efectuar nomenaments provisionals, forma de provisió prioritària sobre les acumulacions, comissions de servei, nomenaments accidentals i nomenaments d'interins. de forma excepcional, per no poder cobrir-se les vacants per habilitats de la subescala o categoria adients, aquests nomenaments recauen en funcionaris habilitats amb caràcter nacional de distinta subescala o categoria, però amb la titulació exigida per l'accés a la mateixa Tue, 25 Feb 2020 08:35:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471572&lang=ca&coduo=3866609 2020-02-25T08:35:59Z Reclassificació de les places pel personal amb habilitació de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471582&lang=ca&coduo=3866609 Reclassificar dins la subescala i categoria que correspongui les places reservades al personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de les entitats locals que pertanyen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Tue, 25 Feb 2020 08:26:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471582&lang=ca&coduo=3866609 2020-02-25T08:26:45Z Acumulacions de funcions reservades als funcionaris amb habilitación de caràcter nacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471341&lang=ca&coduo=3866609 Autoritzar als funcionaris d'Administració local amb habilitació nacional que es trobin ocupant un lloc de feina a ells reservat a desenvolupar aquestes mateixes funcions a una entitat local pròxima, quan no fos possible efectuar nomenament provisional o comissió de serveis. Mon, 24 Feb 2020 13:15:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=471341&lang=ca&coduo=3866609 2020-02-24T13:15:31Z Declaració d'utilitat pública d'una associació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468344&lang=ca&coduo=3866609 Sol.licitar a l'Estat la declaració d'utilitat pública d'una associació Fri, 10 Jan 2020 13:35:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468344&lang=ca&coduo=3866609 2020-01-10T13:35:05Z Dipòsit de documentació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3810633&lang=ca&coduo=3866609 Dipòsit de documentació Fri, 10 Jan 2020 13:19:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3810633&lang=ca&coduo=3866609 2020-01-10T13:19:07Z Expedició d' un certificat de dades registrals d'una associació inscrita en el Registre d'Associacions de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468422&lang=ca&coduo=3866609 Expedir un certificat relatiu a les dades públiques d'una associació Fri, 10 Jan 2020 12:59:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468422&lang=ca&coduo=3866609 2020-01-10T12:59:26Z Inscripció de la modificació dels estatuts d'una associació en el Registre d'associacions de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459142&lang=ca&coduo=3866609 Inscriure la modificació dels estatuts d' una associació Fri, 10 Jan 2020 12:56:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459142&lang=ca&coduo=3866609 2020-01-10T12:56:07Z Inscripció de la identitat dels titulars de la junta directiva d'una associació en el Registre d'Associacions de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459128&lang=ca&coduo=3866609 Inscriure el canvi de la Junta Directiva d'una associació Fri, 10 Jan 2020 12:50:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459128&lang=ca&coduo=3866609 2020-01-10T12:50:10Z Presentació del pla d'actuació d'una fundació amb Protectorat a la Conselleria de Presidència http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811057&lang=ca&coduo=3866609 Presentació del pla d'actuació d'una fundació amb Protectorat a la Conselleria de Presidència Tue, 23 Jul 2019 09:55:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811057&lang=ca&coduo=3866609 2019-07-23T09:55:55Z Extinció d'una delegació autonòmica d'una Fundació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811069&lang=ca&coduo=3866609 Extinció d'una delegació autonòmica d'una Fundació Tue, 23 Jul 2019 09:55:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811069&lang=ca&coduo=3866609 2019-07-23T09:55:36Z Desistiment de sol·licitud d'inscripció en el Registre únic de Fundacions de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811089&lang=ca&coduo=3866609 Desistiment de sol·licitud d'inscripció en el Registre únic de Fundacions de les Illes Balears Tue, 23 Jul 2019 09:55:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811089&lang=ca&coduo=3866609 2019-07-23T09:55:06Z Comunicació de les alienacions, gravàmens de béns no dotacionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3810860&lang=ca&coduo=3866609 Amb caràcter anual s'han de fer constar en el Registre Únic de Fundacions, en acabar l'exercici econòmic, les alienacions o els gravàmens d'aquells béns que no formin part de la dotació o no estiguin directament vinculats al compliment dels fins fundacionals Mon, 01 Jul 2019 12:57:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3810860&lang=ca&coduo=3866609 2019-07-01T12:57:41Z Incorporació de la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3810847&lang=ca&coduo=3866609 S'ha d'incorporar al Registre Únic de Fundacions, un cop tramesos pel protectorat corresponent, la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de l'any anterior, d'acord amb el que disposa el Reial decret 776/1998, de 30 d'abril, pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla general de comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives. Mon, 01 Jul 2019 12:49:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3810847&lang=ca&coduo=3866609 2019-07-01T12:49:23Z Incorporació del pla d'actuació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476716&lang=ca&coduo=3866609 El Patronat de la fundació ha d'elaborar, en els últims tres mesos de cada exercici, un pla d'actuació que s'ha d'incorporar al Registre Únic de Fundacions un cop trames pel protectorat corresponent Mon, 01 Jul 2019 12:46:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476716&lang=ca&coduo=3866609 2019-07-01T12:46:21Z Incorporació del balanç, el compte de resultats i la memòria http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3810833&lang=ca&coduo=3866609 Amb caràcter anual, el balanç, el compte de resultats i la memòria, s'han d'incorporar al Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears, un cop tramesos pel protectorat corresponent Mon, 01 Jul 2019 12:34:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3810833&lang=ca&coduo=3866609 2019-07-01T12:34:05Z Inscripció de l'establiment en el territori de les Illes Balears d'una delegació extrangera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3810822&lang=ca&coduo=3866609 L'establiment en el territori de les Illes Balears de la delegació d'una fundació estrangera quan aquesta manifesti la seva voluntat de desenvolupar principalment les seves activitats en el territori esmentat s'han d'inscriure en el Registre de Fundacions Mon, 01 Jul 2019 12:30:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3810822&lang=ca&coduo=3866609 2019-07-01T12:30:30Z Inscripció de l' Alienació i gravamen de béns dotacionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476794&lang=ca&coduo=3866609 La constitució, la modificació o l'extinció dels censals, les hipoteques, els gravàmens, els drets reals i les anotacions, com també l'alienació dels béns que formin part de la dotació o estiguin directament vinculats al compliment dels fins fundacionals s'han d'inscriure en el Registre Únic de Fundacions Mon, 01 Jul 2019 12:24:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476794&lang=ca&coduo=3866609 2019-07-01T12:24:44Z Inscripció del domini o del lloc web d'una fundació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476789&lang=ca&coduo=3866609 El domini o el lloc web de la fundació, d'acord amb el que disposa l'article 9 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s'ha d'inscriure en el Registre de Fundacions. Mon, 01 Jul 2019 12:13:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476789&lang=ca&coduo=3866609 2019-07-01T12:13:03Z Inscripció de liquidació i cancel.lació dels assentaments d'una fundació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476797&lang=ca&coduo=3866609 L'extinció de la fundació, menys en els casos de fusió de fundacions, determina l'obertura del procediment de liquidació, que la fa el Patronat de la fundació sota el control del Protectorat i s'han d'inscriure en el Registre Únic de fundacions Mon, 01 Jul 2019 11:57:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476797&lang=ca&coduo=3866609 2019-07-01T11:57:55Z Inscripció d'extinció d'una fundació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476663&lang=ca&coduo=3866609 L'extinció de la fundació requereix l'acord del Patronat i posterior ratificació per part del Protectorat. L'acord d'extinció s'ha d'inscriure en el Registre de Fundacions. Mon, 01 Jul 2019 11:10:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476663&lang=ca&coduo=3866609 2019-07-01T11:10:01Z Dissolució i liquidació d'una associació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459112&lang=ca&coduo=3866609 Inscripció de la dissolució i liquidació d'una associació Wed, 19 Jun 2019 09:37:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459112&lang=ca&coduo=3866609 2019-06-19T09:37:19Z Incorporació d'associacions a federacions inscrites http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459134&lang=ca&coduo=3866609 Inscripció de la incorporació d'una associació o vàries a una federació ja inscrita Wed, 19 Jun 2019 09:33:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459134&lang=ca&coduo=3866609 2019-06-19T09:33:40Z Modificació d'estatuts d'un Col·legi professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=460790&lang=ca&coduo=3866609 Revisió, inscripció i publicació al BOIB de la modificació dels estatuts d'un col·legi professional Wed, 19 Jun 2019 08:59:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=460790&lang=ca&coduo=3866609 2019-06-19T08:59:58Z