Tràmits: CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3828387&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 23 Sep 2020 20:06:17 GMT Govern de les Illes Balears 2020-09-23T20:06:17Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Excedència voluntària per raó d'estudis per al personal laboral al servei de la CAIB (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL D'EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795330&lang=ca&coduo=3828387 Concessió de l'excedència voluntària per raó d'estudis que sol·liciti el personal laboral amb relació indefinida al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Wed, 23 Sep 2020 13:57:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795330&lang=ca&coduo=3828387 2020-09-23T13:57:54Z Excedència voluntària per incompatibilitat per al personal laboral al servei de la CAIB (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL D'EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795310&lang=ca&coduo=3828387 Concedir l'excedència voluntària per incompatibilitat al personal laboral al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que la sol·liciti. Wed, 23 Sep 2020 11:05:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795310&lang=ca&coduo=3828387 2020-09-23T11:05:55Z Convocatòria de borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic/a en ocupació i mercat de treball http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3525827&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic/a en ocupaci´ó i mercat de Treball, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Menorca i Eivissa i Formentera, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Tue, 22 Sep 2020 07:48:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3525827&lang=ca&coduo=3828387 2020-09-22T07:48:37Z Reclamació relativa a accessibilitat de llocs webs i aplicacions mòbils http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4057494&lang=ca&coduo=3828387 Gestionar les reclamacions sobre les respostes rebudes a les sol·licituds d'informació accessible o queixes formulades en els casos en què aquestes haguessin estat desestimades, o no s'estigui d'acord amb les decisions adoptades, o es consideri que s'està produint un incompliment dels requisits contemplats en l'article 12.5, així com, per als casos en què hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta. Fri, 18 Sep 2020 13:14:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4057494&lang=ca&coduo=3828387 2020-09-18T13:14:45Z Convocatòria de proves selectives al cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4367280&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte de la convocatòria és el proveïment de 3 places del cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure, totes a l'illa de Mallorca. Thu, 17 Sep 2020 08:57:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4367280&lang=ca&coduo=3828387 2020-09-17T08:57:21Z Convocatòria per proveir diversos llocs de treball de personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel procediment de lliure designació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4328315&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte de la convocatòria és proveir, mitjançant el procediment de lliure designació, els següents llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, vacants i dotats pressupostàriament: ◦ F00460005, denominat Director/a de Museu de Mallorca, adscrit a la Delegació de la Presidència per a la Cultura de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat. ◦ F0103000G, denominat Cap del Departament d'Orientació i Intermediació, adscrit al Servei d'Ocupació de les Illes Balears. ◦ F01030029, denominat Cap del Departament de Gestió Administrativa i Jurídica, adscrit al Servei d'Ocupació de les Illes Balears. ◦ F01030042, denominat Cap del Departament d'Ordenació i Planificació Turística, adscrit a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball. Tue, 01 Sep 2020 10:07:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4328315&lang=ca&coduo=3828387 2020-09-01T10:07:56Z Informe preceptiu per a l'autorització dels plecs de prescripcions tècniques dels projectes en matèria de sistemes d'informació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=573064&lang=ca&coduo=3828387 La tramitació per part d'una conselleria o organisme del Govern d'un projecte relacionat amb matèries tecnològiques (inclosa l'adquisició de maquinària, aplicacions, programes, pàgines web...) ha de comptar amb l'aprovació prèvia del director general responsable en matèria de tecnologies. Podeu obtenir més informació a través de l'adreça electrònica <a href="http://dgtic.caib.es/comissio">http://dgtic.caib.es/comissio</a>. Tue, 01 Sep 2020 07:17:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=573064&lang=ca&coduo=3828387 2020-09-01T07:17:40Z Concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, esc humanística i de ciències socials, esp psicologia de l'Administració especial de la CAIB, http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3977032&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat psicologia de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Mallorca i Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Mon, 24 Aug 2020 13:11:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3977032&lang=ca&coduo=3828387 2020-08-24T13:11:55Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT, esc humanística i de c.socials,esp educació social,de l'Administració especial de la CAIB,a les illes d'Eivissa i Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4262057&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat educació social, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes d'Eivissa i Formentera, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Thu, 13 Aug 2020 10:45:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4262057&lang=ca&coduo=3828387 2020-08-13T10:45:18Z Sol·licitud d'excedència forçosa per al personal laboral al servei de la CAIB (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL D'EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=845222&lang=ca&coduo=3828387 Concessió de l'excedència forçosa al personal laboral de l'àmbit dels serveis generals al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Mon, 10 Aug 2020 12:02:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=845222&lang=ca&coduo=3828387 2020-08-10T12:02:31Z Procediment sancionador per incompliment de les disposicions dictades en matèria de COVID-19. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4322787&lang=ca&coduo=3828387 Tramitar els expedients sancionadors per incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 Fri, 07 Aug 2020 07:48:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4322787&lang=ca&coduo=3828387 2020-08-07T07:48:19Z Ajuts econòmics destinats a compensar les despeses de desplaçament dels alumnes de la primera edició de la 41a promoció del curs bàsic de policia local http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4301887&lang=ca&coduo=3828387 Atorgar ajudes ajudes econòmiques als alumnes de la primera edició de la 41a promoció del curs bàsic de policia local que s'han de desplaçar a l'illa de Mallorca per assistir al curs. Thu, 30 Jul 2020 06:48:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4301887&lang=ca&coduo=3828387 2020-07-30T06:48:14Z Excedència voluntària ordinària del personal laboral de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=845123&lang=ca&coduo=3828387 Concessió de l'excedència voluntària ordinària per al personal laboral de l'àmbit dels serveis generals al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Wed, 29 Jul 2020 08:56:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=845123&lang=ca&coduo=3828387 2020-07-29T08:56:07Z Sol·licitud d'excedència voluntària especial Llei de pressuposts per al personal laboral de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4307285&lang=ca&coduo=3828387 Concedir al personal laboral fix, de serveis generals l'excedència voluntària especial amb una durada mínima de sis mesos i màxima de tres anys. Tue, 28 Jul 2020 09:53:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4307285&lang=ca&coduo=3828387 2020-07-28T09:53:27Z Prestació de serveis mitjançant teletreball http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542846&lang=ca&coduo=3828387 Concedir al personal funcionari i al personal laboral de serveis generals la possibilitat de prestar serveis mitjançant teletreball, regulat en el Decret 36/2013, de 28 de juny, pel qual es regula la modalitat de prestació de serveis mitjançant teletreball a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 91, de 29 de juny) Wed, 22 Jul 2020 14:32:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542846&lang=ca&coduo=3828387 2020-07-22T14:32:34Z Sol·licitud d'aprovació d'un projecte d'implantació d'instal·lacions de telecomunicacions o de xarxes radioelèctriques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2899664&lang=ca&coduo=3828387 Quan un operador de telecomunicacions vol instal·lar una xarxa radioelèctrica en qualsevol tipus de sòl del territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o vol construir altres instal·lacions de telecomunicacions en sòl rústic, ha de sol·licitar l'aprovació prèvia del projecte d'implantació corresponent a la direcció general competent en matèria de telecomunicacions Mon, 20 Jul 2020 11:14:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2899664&lang=ca&coduo=3828387 2020-07-20T11:14:25Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT,esc enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica industrial de l'Administració especial de la CAIB, per a l'illa de Menorca. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4056602&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica industrial, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Menorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Mon, 20 Jul 2020 10:46:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4056602&lang=ca&coduo=3828387 2020-07-20T10:46:38Z Procediment sancionador en matèria de memòria democràtica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4294842&lang=ca&coduo=3828387 Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions en matèria de memòria democràtica Mon, 13 Jul 2020 14:14:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4294842&lang=ca&coduo=3828387 2020-07-13T14:14:35Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos administratiu,de l'Administració general de la CAIB, per a l'illa d'Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4051836&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos administratiu,de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa d'Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos esmentat. Mon, 13 Jul 2020 11:02:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4051836&lang=ca&coduo=3828387 2020-07-13T11:02:07Z Carnet Professional de Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals i Instal·lacions Aquàtiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4265942&lang=ca&coduo=3828387 Els socorristes i les socorristes inscrits al Registre professional de socorristes d'activitats aquàtiques de les Illes Balears creat pel Decret 27/2015, hauran d'acreditar-se mitjançant una targeta identificativa personal, propietat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Aquesta acreditació no afecta als cursos de socorrisme en piscines impartits per entitats autoritzades per la Conselleria de Sanitat del Govern de les Illes Balears de 10 hores de formació. Mon, 06 Jul 2020 12:22:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4265942&lang=ca&coduo=3828387 2020-07-06T12:22:53Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrésal cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala sanitària, especialitat veterinària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3758907&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte de la convocatòria és la provisió de 9 places del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat veterinària, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure, amb la distribució següent: a) Mallorca — 6 places del torn lliure. b) Menorca —1 plaça del torn lliure c) Eivissa —2 places del torn lliure. Thu, 02 Jul 2020 13:14:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3758907&lang=ca&coduo=3828387 2020-07-02T13:14:33Z Convocatòria d'ajuts per a xarxes NGA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3439265&lang=ca&coduo=3828387 Realització de projectes en l'àmbit del programa d'extensió de Banda Ampla de nova generació a les Illes Balears amb confinçament FEDER. Wed, 01 Jul 2020 11:42:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3439265&lang=ca&coduo=3828387 2020-07-01T11:42:52Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos administratiu,de l'Administració general de la CAIB, per a l'illa de Menorca. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4051802&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos administratiu,de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Menorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos esmentat. Tue, 09 Jun 2020 12:03:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4051802&lang=ca&coduo=3828387 2020-06-09T12:03:27Z Concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir,amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, esc human.i de c.socials,esp tècnic/a d'activitats turístiques de l'Administració de la CAIB.Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3943824&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic/a d'activitats turístiques de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Tue, 09 Jun 2020 09:10:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3943824&lang=ca&coduo=3828387 2020-06-09T09:10:40Z Permuta del lloc de feina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850703&lang=ca&coduo=3828387 Permutar el lloc de feina amb un/a altre/a funcionari/ària de carrera al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Fri, 29 May 2020 11:59:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850703&lang=ca&coduo=3828387 2020-05-29T11:59:53Z Reingrés al servei actiu amb reserva de lloc de feina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=851217&lang=ca&coduo=3828387 Reingressar al servei actiu al personal funcionari de carrera al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que tengui reserva de lloc de feina. Fri, 29 May 2020 09:41:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=851217&lang=ca&coduo=3828387 2020-05-29T09:41:17Z Sol·licitud de declaració de la situació administrativa de serveis especials http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850715&lang=ca&coduo=3828387 Reconèixer la situació administrativa de serveis especials al personal funcionari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Wed, 27 May 2020 14:51:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850715&lang=ca&coduo=3828387 2020-05-27T14:51:42Z Reconeixement de serveis previs http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850742&lang=ca&coduo=3828387 Reconèixer els serveis previs a l'Administració Pública al personal funcionari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Wed, 27 May 2020 14:42:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850742&lang=ca&coduo=3828387 2020-05-27T14:42:11Z Sol·licitud de consolidació del grau personal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850608&lang=ca&coduo=3828387 Reconèixer el grau personal al personal funcionari de carrera al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Wed, 27 May 2020 14:29:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850608&lang=ca&coduo=3828387 2020-05-27T14:29:06Z Excedència voluntària per interès particular http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=863667&lang=ca&coduo=3828387 Concessió de l'excedència voluntària per interès particular al personal funcionari de carrera al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Wed, 27 May 2020 13:18:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=863667&lang=ca&coduo=3828387 2020-05-27T13:18:30Z Excedència voluntària per cura de familiars http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=863692&lang=ca&coduo=3828387 Concessió de l'excedència voluntària per cura de familiars al personal funcionari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Wed, 27 May 2020 13:10:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=863692&lang=ca&coduo=3828387 2020-05-27T13:10:07Z Sol·licitud d'excedència per prestació de serveis en el sector públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=863724&lang=ca&coduo=3828387 Concedir l'excedència als funcionaris quan passen a ocupar un altre lloc en el sector públic respecte al seu cos d'origen Wed, 27 May 2020 12:46:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=863724&lang=ca&coduo=3828387 2020-05-27T12:46:02Z Sol·licitud d'excedència voluntària especial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1191606&lang=ca&coduo=3828387 Concedir al personal funcionari de carrera i al personal laboral fix l'excedència voluntària especial amb una durada mínima de sis mesos i màxima de tres anys Wed, 27 May 2020 12:31:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1191606&lang=ca&coduo=3828387 2020-05-27T12:31:36Z Excedència voluntària per a les víctimes de la violència de gènere http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=851781&lang=ca&coduo=3828387 Concessió de l'excedència voluntària per a les funcionàries víctimes de la violència de gènere. Wed, 27 May 2020 12:18:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=851781&lang=ca&coduo=3828387 2020-05-27T12:18:48Z Excedència voluntària per a les víctimes de qualsevol tipus de violència http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4151221&lang=ca&coduo=3828387 Concedir l'excedència voluntària per a les funcionàries i els funcionaris víctimes de qualsevol tipus de violència. Wed, 27 May 2020 11:54:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4151221&lang=ca&coduo=3828387 2020-05-27T11:54:08Z Jubilació voluntària (MUFACE) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=863751&lang=ca&coduo=3828387 Concessió de la jubilació voluntària al personal funcionari adscrit al règim de previsió de MUFACE que acompleixen els requisits per accedir-hi Mon, 18 May 2020 12:45:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=863751&lang=ca&coduo=3828387 2020-05-18T12:45:44Z Jubilació anticipada II (Seguretat Social) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1675324&lang=ca&coduo=3828387 Concessió de la jubilació anticipada al personal funcionari adscrit al Règim General de Seguretat Social que acompleixen els requisits per accedir-hi (especificats en les instruccions per emplenar la sol·licitud). Mon, 18 May 2020 12:24:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1675324&lang=ca&coduo=3828387 2020-05-18T12:24:16Z Convocatòria de proves selectives al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3753446&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte de la convocatòria és la provisió de 147 places del cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, amb la distribució següent: a) Mallorca — 98 places del torn lliure , 11 de les quals corresponen a la reserva de persones amb discapacitat. — 19 places del torn de promoció interna, 17 de les quals són de promoció interna vertical i 2 de promoció interna creuada. b) Menorca — 9 places del torn lliure. — 2 places del torn de promoció interna, modalitat vertical. c) Eivissa — 14 places del torn lliure. — 4 places del torn de promoció interna, modalitat vertical. c) Formentera — 1 plaça del torn lliure. Mon, 18 May 2020 08:49:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3753446&lang=ca&coduo=3828387 2020-05-18T08:49:11Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació,de l'Administració especial de la CAIB, a l'illa de Menorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4185335&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Menorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i escala esmentats. Thu, 30 Apr 2020 16:55:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4185335&lang=ca&coduo=3828387 2020-04-30T16:55:11Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT, escala d'arxius,museus, biblioteques i documentació, de l'Administració especial de la CAIB,a l'illa d'Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4185276&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa d'Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i escala esmentats. Thu, 30 Apr 2020 15:34:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4185276&lang=ca&coduo=3828387 2020-04-30T15:34:43Z Reconeixement de permutes per al personal laboral fix i indefinit no fix a extingir de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795289&lang=ca&coduo=3828387 Reconèixer les permutes del lloc de feina que sol·liciti el personal laboral fix i indefinit no fix a extingir de l'àmbit dels serveis generals al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Tue, 21 Apr 2020 16:15:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795289&lang=ca&coduo=3828387 2020-04-21T16:15:10Z Reconeixement de serveis previs del personal laboral de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=849977&lang=ca&coduo=3828387 Reconeixement de serveis previs del personal laboral de l'àmbit dels serveis generals al servei de la CAIB Mon, 20 Apr 2020 15:58:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=849977&lang=ca&coduo=3828387 2020-04-20T15:58:24Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, esc humanística i de c.socials, especialitat pedagogia de l'Administració especial de la CAIB, per a l'illa d'Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4088709&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciencies socials, especialitat pedagogia, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa d'Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Mon, 20 Apr 2020 08:43:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4088709&lang=ca&coduo=3828387 2020-04-20T08:43:09Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, esc sanitària, especialitat inspecció mèdica de l'Administració especial de la CAIB, per a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4088515&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat inspecció mèdica, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Mon, 20 Apr 2020 08:40:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4088515&lang=ca&coduo=3828387 2020-04-20T08:40:52Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés al cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala d'enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3758823&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte de la convocatòria és la provisió de 2 places del cos facultatiu superior, escala d'enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure i pel torn de promoció interna, amb la distribució següent: a) Mallorca — 1 placa del torn lliure. — 1 placa del torn de promoció interna vertical . Thu, 02 Apr 2020 08:21:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3758823&lang=ca&coduo=3828387 2020-04-02T08:21:45Z Sessions del Grup Tècnic Immersió Digital http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4116672&lang=ca&coduo=3828387 Sessions ordinàries GTID Mon, 23 Mar 2020 06:57:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4116672&lang=ca&coduo=3828387 2020-03-23T06:57:38Z Inscripció permanent en la Base de dades general de professorat corresponent a l'àrea de formació de llengua catalana de l'EBAP http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4110778&lang=ca&coduo=3828387 La inscripció permanent en la Base de dades general del professorat corresponent a l'àrea de formació de llengua catalana de l'EBAP, per impartir les accions formatives incloses en el Pla de Formació de Llengua Catalana (cursos i tallers corresponents als nivells A2, B1, B2, C1 i C2 de coneixements generals de català, i cursos de coneixements de llenguatge administratiu). Fri, 13 Mar 2020 11:36:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4110778&lang=ca&coduo=3828387 2020-03-13T11:36:27Z Alta, baixa i modificació del Registre de Policies Locals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504169&lang=ca&coduo=3828387 Inscripció en el Registre general de dades dels membres integrants dels cossos de policia local, de la resta de membres que prestin serveis de vigilància i custòdia i dels cossos de policia local dels ajuntaments de les Illes Balears amb l'objecte de disposar de les dades necessàries per exercir les competències en matèria de coordinació i també a efectes estadístics. Thu, 05 Mar 2020 12:21:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504169&lang=ca&coduo=3828387 2020-03-05T12:21:41Z Cursos EBAP català (Pla de Llengua Catalana). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3343783&lang=ca&coduo=3828387 El Pla de Formació en Llengua catalana consta de tres modalitats de cursos (presencials, semipresencials i en línia) dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu. Les persones que compleixen els requisits establerts en el Pla tenen dret d'examen a les proves de certificació de nivell que convoca l'EBAP. Fri, 21 Feb 2020 08:52:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3343783&lang=ca&coduo=3828387 2020-02-21T08:52:35Z Jubilació del personal laboral de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4049566&lang=ca&coduo=3828387 Concessió de la jubilació al personal laboral al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.Jubilació ordinària, parcial o anticipada. Wed, 19 Feb 2020 11:30:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4049566&lang=ca&coduo=3828387 2020-02-19T11:30:59Z