Tràmits: CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3828387&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Fri, 10 Jul 2020 07:08:52 GMT Govern de les Illes Balears 2020-07-10T07:08:52Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Carnet Professional de Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals i Instal·lacions Aquàtiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4265942&lang=ca&coduo=3828387 Els socorristes i les socorristes inscrits al Registre professional de socorristes d'activitats aquàtiques de les Illes Balears creat pel Decret 27/2015, hauran d'acreditar-se mitjançant una targeta identificativa personal, propietat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Aquesta acreditació no afecta als cursos de socorrisme en piscines impartits per entitats autoritzades per la Conselleria de Sanitat del Govern de les Illes Balears de 10 hores de formació. Mon, 06 Jul 2020 12:22:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4265942&lang=ca&coduo=3828387 2020-07-06T12:22:53Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrésal cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala sanitària, especialitat veterinària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3758907&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte de la convocatòria és la provisió de 9 places del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat veterinària, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure, amb la distribució següent: a) Mallorca — 6 places del torn lliure. b) Menorca —1 plaça del torn lliure c) Eivissa —2 places del torn lliure. Thu, 02 Jul 2020 13:14:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3758907&lang=ca&coduo=3828387 2020-07-02T13:14:33Z Convocatòria d'ajuts per a xarxes NGA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3439265&lang=ca&coduo=3828387 Realització de projectes en l'àmbit del programa d'extensió de Banda Ampla de nova generació a les Illes Balears amb confinçament FEDER. Wed, 01 Jul 2020 11:42:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3439265&lang=ca&coduo=3828387 2020-07-01T11:42:52Z Concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, esc humanística i de ciències socials, esp psicologia de l'Administració especial de la CAIB, http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3977032&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat psicologia de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes de Mallorca i Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Tue, 30 Jun 2020 12:43:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3977032&lang=ca&coduo=3828387 2020-06-30T12:43:32Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT, esc humanística i de c.socials,esp educació social,de l'Administració especial de la CAIB,a les illes d'Eivissa i Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4262057&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat educació social, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a les illes d'Eivissa i Formentera, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Thu, 11 Jun 2020 14:03:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4262057&lang=ca&coduo=3828387 2020-06-11T14:03:53Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos administratiu,de l'Administració general de la CAIB, per a l'illa de Menorca. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4051802&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos administratiu,de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Menorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos esmentat. Tue, 09 Jun 2020 12:03:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4051802&lang=ca&coduo=3828387 2020-06-09T12:03:27Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos administratiu,de l'Administració general de la CAIB, per a l'illa d'Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4051836&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos administratiu,de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa d'Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos esmentat. Tue, 09 Jun 2020 11:42:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4051836&lang=ca&coduo=3828387 2020-06-09T11:42:23Z Concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir,amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, esc human.i de c.socials,esp tècnic/a d'activitats turístiques de l'Administració de la CAIB.Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3943824&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic/a d'activitats turístiques de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Tue, 09 Jun 2020 09:10:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3943824&lang=ca&coduo=3828387 2020-06-09T09:10:40Z Permuta del lloc de feina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850703&lang=ca&coduo=3828387 Permutar el lloc de feina amb un/a altre/a funcionari/ària de carrera al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Fri, 29 May 2020 11:59:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850703&lang=ca&coduo=3828387 2020-05-29T11:59:53Z Reingrés al servei actiu amb reserva de lloc de feina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=851217&lang=ca&coduo=3828387 Reingressar al servei actiu al personal funcionari de carrera al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que tengui reserva de lloc de feina. Fri, 29 May 2020 09:41:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=851217&lang=ca&coduo=3828387 2020-05-29T09:41:17Z Sol·licitud de declaració de la situació administrativa de serveis especials http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850715&lang=ca&coduo=3828387 Reconèixer la situació administrativa de serveis especials al personal funcionari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Wed, 27 May 2020 14:51:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850715&lang=ca&coduo=3828387 2020-05-27T14:51:42Z Reconeixement de serveis previs http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850742&lang=ca&coduo=3828387 Reconèixer els serveis previs a l'Administració Pública al personal funcionari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Wed, 27 May 2020 14:42:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850742&lang=ca&coduo=3828387 2020-05-27T14:42:11Z Sol·licitud de consolidació del grau personal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850608&lang=ca&coduo=3828387 Reconèixer el grau personal al personal funcionari de carrera al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Wed, 27 May 2020 14:29:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850608&lang=ca&coduo=3828387 2020-05-27T14:29:06Z Excedència voluntària per interès particular http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=863667&lang=ca&coduo=3828387 Concessió de l'excedència voluntària per interès particular al personal funcionari de carrera al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Wed, 27 May 2020 13:18:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=863667&lang=ca&coduo=3828387 2020-05-27T13:18:30Z Excedència voluntària per cura de familiars http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=863692&lang=ca&coduo=3828387 Concessió de l'excedència voluntària per cura de familiars al personal funcionari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Wed, 27 May 2020 13:10:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=863692&lang=ca&coduo=3828387 2020-05-27T13:10:07Z Sol·licitud d'excedència per prestació de serveis en el sector públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=863724&lang=ca&coduo=3828387 Concedir l'excedència als funcionaris quan passen a ocupar un altre lloc en el sector públic respecte al seu cos d'origen Wed, 27 May 2020 12:46:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=863724&lang=ca&coduo=3828387 2020-05-27T12:46:02Z Sol·licitud d'excedència voluntària especial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1191606&lang=ca&coduo=3828387 Concedir al personal funcionari de carrera i al personal laboral fix l'excedència voluntària especial amb una durada mínima de sis mesos i màxima de tres anys Wed, 27 May 2020 12:31:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1191606&lang=ca&coduo=3828387 2020-05-27T12:31:36Z Excedència voluntària per a les víctimes de la violència de gènere http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=851781&lang=ca&coduo=3828387 Concessió de l'excedència voluntària per a les funcionàries víctimes de la violència de gènere. Wed, 27 May 2020 12:18:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=851781&lang=ca&coduo=3828387 2020-05-27T12:18:48Z Excedència voluntària per a les víctimes de qualsevol tipus de violència http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4151221&lang=ca&coduo=3828387 Concedir l'excedència voluntària per a les funcionàries i els funcionaris víctimes de qualsevol tipus de violència. Wed, 27 May 2020 11:54:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4151221&lang=ca&coduo=3828387 2020-05-27T11:54:08Z Jubilació voluntària (MUFACE) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=863751&lang=ca&coduo=3828387 Concessió de la jubilació voluntària al personal funcionari adscrit al règim de previsió de MUFACE que acompleixen els requisits per accedir-hi Mon, 18 May 2020 12:45:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=863751&lang=ca&coduo=3828387 2020-05-18T12:45:44Z Jubilació anticipada II (Seguretat Social) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1675324&lang=ca&coduo=3828387 Concessió de la jubilació anticipada al personal funcionari adscrit al Règim General de Seguretat Social que acompleixen els requisits per accedir-hi (especificats en les instruccions per emplenar la sol·licitud). Mon, 18 May 2020 12:24:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1675324&lang=ca&coduo=3828387 2020-05-18T12:24:16Z Convocatòria de proves selectives al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3753446&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte de la convocatòria és la provisió de 147 places del cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, amb la distribució següent: a) Mallorca — 98 places del torn lliure , 11 de les quals corresponen a la reserva de persones amb discapacitat. — 19 places del torn de promoció interna, 17 de les quals són de promoció interna vertical i 2 de promoció interna creuada. b) Menorca — 9 places del torn lliure. — 2 places del torn de promoció interna, modalitat vertical. c) Eivissa — 14 places del torn lliure. — 4 places del torn de promoció interna, modalitat vertical. c) Formentera — 1 plaça del torn lliure. Mon, 18 May 2020 08:49:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3753446&lang=ca&coduo=3828387 2020-05-18T08:49:11Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació,de l'Administració especial de la CAIB, a l'illa de Menorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4185335&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Menorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i escala esmentats. Thu, 30 Apr 2020 16:55:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4185335&lang=ca&coduo=3828387 2020-04-30T16:55:11Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT, escala d'arxius,museus, biblioteques i documentació, de l'Administració especial de la CAIB,a l'illa d'Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4185276&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa d'Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i escala esmentats. Thu, 30 Apr 2020 15:34:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4185276&lang=ca&coduo=3828387 2020-04-30T15:34:43Z Prestació de serveis mitjançant teletreball http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542846&lang=ca&coduo=3828387 Concedir al personal funcionari i al personal laboral de serveis generals la possibilitat de prestar serveis mitjançant teletreball, regulat en el Decret 36/2013, de 28 de juny, pel qual es regula la modalitat de prestació de serveis mitjançant teletreball a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 91, de 29 de juny) Mon, 27 Apr 2020 11:15:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542846&lang=ca&coduo=3828387 2020-04-27T11:15:59Z Reconeixement de permutes per al personal laboral fix i indefinit no fix a extingir de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795289&lang=ca&coduo=3828387 Reconèixer les permutes del lloc de feina que sol·liciti el personal laboral fix i indefinit no fix a extingir de l'àmbit dels serveis generals al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Tue, 21 Apr 2020 16:15:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795289&lang=ca&coduo=3828387 2020-04-21T16:15:10Z Reconeixement de serveis previs del personal laboral de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=849977&lang=ca&coduo=3828387 Reconeixement de serveis previs del personal laboral de l'àmbit dels serveis generals al servei de la CAIB Mon, 20 Apr 2020 15:58:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=849977&lang=ca&coduo=3828387 2020-04-20T15:58:24Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, esc humanística i de c.socials, especialitat pedagogia de l'Administració especial de la CAIB, per a l'illa d'Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4088709&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciencies socials, especialitat pedagogia, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa d'Eivissa, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Mon, 20 Apr 2020 08:43:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4088709&lang=ca&coduo=3828387 2020-04-20T08:43:09Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, esc sanitària, especialitat inspecció mèdica de l'Administració especial de la CAIB, per a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4088515&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat inspecció mèdica, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Mon, 20 Apr 2020 08:40:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4088515&lang=ca&coduo=3828387 2020-04-20T08:40:52Z Convocatòria de proves selectives per a l'ingrés al cos facultatiu superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, escala d'enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3758823&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte de la convocatòria és la provisió de 2 places del cos facultatiu superior, escala d'enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure i pel torn de promoció interna, amb la distribució següent: a) Mallorca — 1 placa del torn lliure. — 1 placa del torn de promoció interna vertical . Thu, 02 Apr 2020 08:21:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3758823&lang=ca&coduo=3828387 2020-04-02T08:21:45Z Sessions del Grup Tècnic Immersió Digital http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4116672&lang=ca&coduo=3828387 Sessions ordinàries GTID Mon, 23 Mar 2020 06:57:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4116672&lang=ca&coduo=3828387 2020-03-23T06:57:38Z Inscripció permanent en la Base de dades general de professorat corresponent a l'àrea de formació de llengua catalana de l'EBAP http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4110778&lang=ca&coduo=3828387 La inscripció permanent en la Base de dades general del professorat corresponent a l'àrea de formació de llengua catalana de l'EBAP, per impartir les accions formatives incloses en el Pla de Formació de Llengua Catalana (cursos i tallers corresponents als nivells A2, B1, B2, C1 i C2 de coneixements generals de català, i cursos de coneixements de llenguatge administratiu). Fri, 13 Mar 2020 11:36:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4110778&lang=ca&coduo=3828387 2020-03-13T11:36:27Z Alta, baixa i modificació del Registre de Policies Locals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504169&lang=ca&coduo=3828387 Inscripció en el Registre general de dades dels membres integrants dels cossos de policia local, de la resta de membres que prestin serveis de vigilància i custòdia i dels cossos de policia local dels ajuntaments de les Illes Balears amb l'objecte de disposar de les dades necessàries per exercir les competències en matèria de coordinació i també a efectes estadístics. Thu, 05 Mar 2020 12:21:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504169&lang=ca&coduo=3828387 2020-03-05T12:21:41Z Cursos EBAP català (Pla de Llengua Catalana). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3343783&lang=ca&coduo=3828387 El Pla de Formació en Llengua catalana consta de tres modalitats de cursos (presencials, semipresencials i en línia) dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu. Les persones que compleixen els requisits establerts en el Pla tenen dret d'examen a les proves de certificació de nivell que convoca l'EBAP. Fri, 21 Feb 2020 08:52:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3343783&lang=ca&coduo=3828387 2020-02-21T08:52:35Z Jubilació del personal laboral de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4049566&lang=ca&coduo=3828387 Concessió de la jubilació al personal laboral al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.Jubilació ordinària, parcial o anticipada. Wed, 19 Feb 2020 11:30:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4049566&lang=ca&coduo=3828387 2020-02-19T11:30:59Z Sol·licitud d'aprovació d'un projecte d'implantació d'instal·lacions de telecomunicacions o de xarxes radioelèctriques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2899664&lang=ca&coduo=3828387 Quan un operador de telecomunicacions vol instal·lar una xarxa radioelèctrica en qualsevol tipus de sòl del territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o vol construir altres instal·lacions de telecomunicacions en sòl rústic, ha de sol·licitar l'aprovació prèvia del projecte d'implantació corresponent a la direcció general competent en matèria de telecomunicacions Tue, 18 Feb 2020 11:55:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2899664&lang=ca&coduo=3828387 2020-02-18T11:55:48Z Reingrés al servei actiu del personal laboral de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795157&lang=ca&coduo=3828387 Reingrés al servei actiu del personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que tengui o no tengui reserva de lloc de feina Mon, 10 Feb 2020 09:41:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795157&lang=ca&coduo=3828387 2020-02-10T09:41:33Z Ajuda per a fills i filles menors de divuit anys (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL EMPRESES PÚBLIQUES). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1175740&lang=ca&coduo=3828387 Ajuda econòmica compensatòria de les despeses realitzades amb caràcter de guarda, custòdia i educació dels fills i de les filles. Mon, 10 Feb 2020 09:40:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1175740&lang=ca&coduo=3828387 2020-02-10T09:40:06Z Sol·licitud d'ajuda per a l'atenció persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL EMPRESES PÚBLIQUES). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1176491&lang=ca&coduo=3828387 Ajuda econòmica al personal que tengui al seu càrrec i al seu compte persones amb la condició de discapacitades físiques, psíquiques o sensorials. Mon, 10 Feb 2020 09:39:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1176491&lang=ca&coduo=3828387 2020-02-10T09:39:50Z Ajudes per estudis del personal funcionari i laboral i dels seus fills i filles (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL EMPRESES PÚBLIQUES NI PERSONAL DOCENT). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3567600&lang=ca&coduo=3828387 Ajudes per sufragar, en part, les despeses que el personal funcionari i laboral de l'àmbit del Serveis Generals (per tant no està inclòs el personal laboral de les empreses públiques ni el personal docent) al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma realitzi en matèria d'estudis oficials, per a si mateix o per als seus fills majors de 18 anys i menors de 25 anys i en dues modalitats: La compensació de les despeses per matrícula en centres docents. La compensació de les despeses realitzades en llibres per al curs en el qual s'hagi formalitzat la matrícula. Mon, 10 Feb 2020 09:39:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3567600&lang=ca&coduo=3828387 2020-02-10T09:39:25Z Ajudes per compensació de despeses d'assistència sanitària (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3567683&lang=ca&coduo=3828387 Ajudes per a la compensació parcial de les despeses derivades d'assistència sanitària, farmacèutica i ortopèdica que hagi hagut de realitzar el personal de la comunitat autònoma per a ell mateix o per als seus fills menors de divuit anys, o fills majors d'aquesta edat amb minusvalidesa reconeguda i que no gaudeixin d'ingressos propis. Mon, 10 Feb 2020 09:39:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3567683&lang=ca&coduo=3828387 2020-02-10T09:39:09Z Bestreta ordinària a favor del personal funcionari de carrera i del personal laboral fix de l'àmbit dels Serveis Generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3868915&lang=ca&coduo=3828387 La comunitat autònoma podrà concedir com a bestreta ordinària l'import de fins a dues mensualitats líquides. Aquestes hauran de ser reintegrades per desenes parts iguals, que seran mensualment retingudes a la nòmina i no meritaran, aquestes bestretes, cap interès. El personal en situació de maternitat, podrà sol·licitar una bestreta de fins a 2 mensualitats líquides, les quals seran reintegrades a partir de la reincorporació i per quartes parts que seran mensualment retingudes. Per accedir a aquesta bestreta el personal que ho sol·liciti s'haurà de comprometre a la reincorporació immediata, una vegada finalitzat el període legal de maternitat, i, en el cas de no reincorporació, al reintegrament immediat de la bestreta. Mon, 10 Feb 2020 09:38:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3868915&lang=ca&coduo=3828387 2020-02-10T09:38:53Z Bestreta extraordinària a favor del personal funcionari de carrera i del personal laboral fixo de l'àmbit dels serveis generals (NO PERSONAL LABORAL EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3869144&lang=ca&coduo=3828387 La Comunitat Autònoma podrà concedir com a bestreta extraordinària l'import de fins a 6 mensualitats de retribucions líquides, per atendre necessitats de caràcter urgent. El termini màxim de reintegrament d'aquestes bestretes serà de 24 mensualitats, no produiran cap interès i podran ser reintegrades en termini inferior a l'assenyalat com a màxim. Mon, 10 Feb 2020 09:38:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3869144&lang=ca&coduo=3828387 2020-02-10T09:38:35Z Inscripcions en el Registre d'Entitats Col·laboradores en matèria d'activitats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146757&lang=ca&coduo=3828387 Resoldre sobre la inscripció provisional i definitiva de les entitats col·laboradores en matèria d'activitats en el Registre d'Entitats Col·laboradores en activitats. Les entitats col·laboradores en activitats són les entitats degudament homologades pel Govern de les Illes Balears per coadjuvar en la verificació de les condicions tècniques de les activitats. En tot cas, han de ser entitats d'inspecció i control reglamentari (ENICRE) en tots els reglaments o organisme de control, autoritzades pel departament competent en la matèria de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i ECA en medi ambient o verificador mediambiental acreditat, d'acord amb el Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial Wed, 05 Feb 2020 11:44:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146757&lang=ca&coduo=3828387 2020-02-05T11:44:24Z Inscripció d'activitats itinerants http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146683&lang=ca&coduo=3828387 -Inscripció del projecte tipus en el Registre autonòmic d'activitats itinerants -Efectuar els canvis de titularitat de les activitats itinerants Wed, 05 Feb 2020 11:43:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146683&lang=ca&coduo=3828387 2020-02-05T11:43:17Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT, esc sanitària, especialitat infermeria del treball de l'Administració especial de la CAIB, per a l'illa de Menorca. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4067662&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat infermeria del treball, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Menorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Wed, 05 Feb 2020 09:10:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4067662&lang=ca&coduo=3828387 2020-02-05T09:10:15Z Cursos generals EBAP (Cursos per al personal de l'administració del Pla de formació general i sectorial). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1176313&lang=ca&coduo=3828387 — Pla de formació general Inclou activitats formatives de caire multidisciplinari que tenen com a objectiu afavorir el desenvolupament professional i l'actualització de coneixements. Aquesta formació està relacionada amb l'adquisició de competències genèriques (coneixements, habilitats i actituds) necessàries per treballar dins l'organització. — Pla de formació sectorial Inclou activitats formatives específiques i estratègiques per desenvolupar el lloc de treball que s'ocupa. Per això, recull tant les propostes formatives que els organismes adrecen al seu personal com les que s'adrecen al personal de diferents organismes, però amb funcions anàlogues. Sun, 02 Feb 2020 14:05:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1176313&lang=ca&coduo=3828387 2020-02-02T14:05:37Z Cursos EBAP de seguretat (Pla de Formació Policial - Pla de Formació de Voluntaris de Protecció Civil - Pla de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3343734&lang=ca&coduo=3828387 La formació i avaluació, la capacitació i el perfeccionament del personal dels àmbits de la policia local, protecció civil, seguretat i emergències. — Pla de Formació Policial. — Pla de Formació de Voluntaris de Protecció Civil. — Pla de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers. Thu, 30 Jan 2020 08:53:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3343734&lang=ca&coduo=3828387 2020-01-30T08:53:10Z Cursos EBAP FIOP (Pla de Formació del FIOP). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3343843&lang=ca&coduo=3828387 La formació, la integració i el foment de l'ocupació pública de les persones amb discapacitat. Thu, 30 Jan 2020 08:37:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3343843&lang=ca&coduo=3828387 2020-01-30T08:37:04Z Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT,esc enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica industrial de l'Administració especial de la CAIB, per a l'illa de Menorca. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4056602&lang=ca&coduo=3828387 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica industrial, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Menorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Tue, 28 Jan 2020 14:59:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4056602&lang=ca&coduo=3828387 2020-01-28T14:59:52Z