Tràmits: CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3828370&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 16 Oct 2019 02:07:42 GMT Govern de les Illes Balears 2019-10-16T02:07:42Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Sancions en matèria d'habitatge http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3938641&lang=ca&coduo=3828370 Sancionar l'incompliment de la normativa d'habitatge Wed, 09 Oct 2019 10:13:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3938641&lang=ca&coduo=3828370 2019-10-09T10:13:38Z Procediment sancionador per la comissió d'infraccions en matèria de transport terrestre. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839453&lang=ca&coduo=3828370 Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions relacionades amb els transports terrestres. Fri, 04 Oct 2019 08:39:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839453&lang=ca&coduo=3828370 2019-10-04T08:39:10Z Expedició del títol i targeta per al govern d'embarcacions d'esbarjo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3000&lang=ca&coduo=3828370 La Direcció General de Ports i Aeroports expedeix el títol i la targeta que l'acredita a les persones que han superat o completat l'examen teòric i a les que han efectuat les pràctiques corresponents o, si n'és el cas, a les que han superat l'examen pràctic. Es pot sol·licitar l'expedició del títol i targeta per al govern d'embarcacions d'esbarjo pels següents motius: · Per haver aprovat els exàmens corresponents · Per convalidació de títol professional o d'esbarjo · Per pèrdua o deteriorament del títol o targeta · Per canvi del títol de 1. I vela · Per renovació de la targeta Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB: · Renovació de la targeta d'identitat nàutica recreativa: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5875"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de capità de iot: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5860"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de patró de iot: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5869"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de patró d'embarcacions d'esbarjo: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5870"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de patró per a navegació bàsica: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5876"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta per a l'autorització per al maneig de motos aquàtiques: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5877"target="blank">TAXA</A>. · Convalidació de titulació nacional: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5874"target="blank">TAXA</A>. · Expedició de duplicat o còpia de document: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3679"target="blank">TAXA</A>. Thu, 03 Oct 2019 12:32:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3000&lang=ca&coduo=3828370 2019-10-03T12:32:35Z Sol·licitud de participació en les proves teòriques per a l'obtenció de titulacions per al govern d'embarcacions d'esbarjo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=440449&lang=ca&coduo=3828370 La garantia d'uns coneixements teòrics mínims relatius a la navegació per raons de seguretat marítima. Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB (seleccioni la taxa de l'examen que correspongui): - Examen teòric de capità de iot: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5879"target="blank">Taxa</a>. - Examen teòric de patró de iot: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5880"target="blank">Taxa</a>. - Examen teòric de patró d'embarcacions d'esbarjo: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5882"target="blank">Taxa</a>. - Examen teòric de patró per a navegació bàsica: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5883"target="blank">Taxa</a>. Es recorda que, a més del pagament de taxes, s'ha de fer la sol·licitud la corresponent sol·licitud d'examen. Fer únicament el pagament de taxes NO dona dret a examinar-se. * Com a conseqüència de l'entrada en vigor, l'1 de juliol, del Reial Decret 238/2019, de 5 d'abril, pel qual s'estableixen habilitacions annexes a les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d'esbarjo i s'actualitzen les mesures de seguretat en la utilització de les motos nàutiques, aquesta Administració deixa de realitzar exàmens teòrics per al govern de motos nàutiques. Thu, 03 Oct 2019 12:32:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=440449&lang=ca&coduo=3828370 2019-10-03T12:32:05Z Autorització d'obertura d'un centre de lloguer de motos nàutiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3664045&lang=ca&coduo=3828370 Autoritzar centres de lloguer de motos nàutiques sense instal·lacions en la mar Thu, 03 Oct 2019 12:30:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3664045&lang=ca&coduo=3828370 2019-10-03T12:30:48Z Sol·licitud de liquidació de les bonificacions en les tarifes del serveis regulars de transport marítim interinsular per a les persones residents a la comunitat autònoma de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3925898&lang=ca&coduo=3828370 Liquidació a les empreses navilieres de les bonificacions aplicades a les persones residents a les Illes Balears que han fet ús de serveis de transport marítim interinsular. Thu, 03 Oct 2019 12:30:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3925898&lang=ca&coduo=3828370 2019-10-03T12:30:08Z Ajudes de l'any 2019 per al lloguer d'habitatges, en el marc del Reial decret 106/2019, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3880010&lang=ca&coduo=3828370 Aquestes ajudes tenen per objecte facilitar el gaudi d'un habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb escassos recursos econòmics, mitjançant l'atorgament d'ajudes als llogaters, consistents en el finançament d'una part de la renda que el llogater ha de satisfer per l'habitatge llogat. Thu, 03 Oct 2019 08:34:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3880010&lang=ca&coduo=3828370 2019-10-03T08:34:45Z Proves per a l'obtenció o renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3746354&lang=ca&coduo=3828370 L'Ordre del Ministeri de Foment 605/2004 de 27 de febrer (BOE núm. 59, de 9 de març) sobre capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril i per via navegable, encarrega a les comunitats autònomes la convocatòria dels exàmens que han de superar els qui pretenen obtenir o renovar els certificats d'aptitud corresponents . Mon, 30 Sep 2019 08:33:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3746354&lang=ca&coduo=3828370 2019-09-30T08:33:31Z Presentació de documentació Pla Estatal habitatge 2018-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2351222&lang=ca&coduo=3828370 Aportació de documentació o esmena de deficiències de les sol·licituds d'ajudes als programes de lloguer, rehabilitació, ARU, accessibilitat i informe d'avaluació de l'edifici. Mon, 23 Sep 2019 09:16:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2351222&lang=ca&coduo=3828370 2019-09-23T09:16:37Z Expedició del Certificat per a conductors de països no comunitaris. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506707&lang=ca&coduo=3828370 S'estableix l'obligatorietat del certificat de conductor per als conductors nacionals d'un tercer país no pertanyent a la Unió Europea quan hagin de conduir vehicles, ja siguin públics o privats complementaris, dedicats al transport de mercaderies o de viatgers en autobús per compte d'altri. Thu, 19 Sep 2019 11:15:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506707&lang=ca&coduo=3828370 2019-09-19T11:15:58Z Activitat de lloguer de vehicles amb conductor (VTC) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1511855&lang=ca&coduo=3828370 Tràmits per a l'obtenció d'una nova autorització de lloguer de vehicles amb conductor; visat i rehabilitació, transmissió de l'autorització i substitució de vehicles. Tue, 27 Aug 2019 10:56:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1511855&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-27T10:56:11Z Autorització per a l'activitat de transport sanitari públic (VS). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505731&lang=ca&coduo=3828370 Tràmits per a l'obtenció de l'autorització de transport sanitari, public o privat ; visat i rehabilitació de l'autorització; adscripció i substitució de vehicles; transmissió i renuncia de l'autorització. Thu, 22 Aug 2019 06:40:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505731&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-22T06:40:30Z Autorització per a l'activitat de transport sanitari privat complementari (VSPC) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505737&lang=ca&coduo=3828370 Nova autorització, visat, substitució de vehicle Thu, 22 Aug 2019 06:39:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505737&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-22T06:39:56Z Autorització per a l'activitat de transport públic de mercaderies en qualsevol classe de vehicle (MDP) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504498&lang=ca&coduo=3828370 Tràmits per a l'obtenció d'una nova autorització d'empresa de transport públic de mercaderies en qualsevol classe de vehicle, visat i rehabilitació de l'autorització, adscripció i substitució de vehicles, transmissió i renuncia de l'autorització. Thu, 22 Aug 2019 06:38:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504498&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-22T06:38:37Z Atorgament de la representació o apoderament telemàticament, mitjançant certificat electrònic. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807954&lang=ca&coduo=3828370 Atorgament de la representació d'una persona física o una persona jurídica a una altra persona física o jurídica, per actuar en el seu nom i representació davant l'administració de Transpots Terrestres. Thu, 22 Aug 2019 06:31:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807954&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-22T06:31:56Z Expedició de la targeta de tacògraf digital (de conductor, d'empresa i de centre d'assaig) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506712&lang=ca&coduo=3828370 Tramitació de la sol·licitud, renovació, modificació de dades, substitució i bescanvi de les targetes de conductor, d'empresa i de centre d'assaig. Thu, 22 Aug 2019 06:28:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506712&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-22T06:28:53Z Autorització per a l'activitat de transport privat complementari de viatgers (VPC). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504714&lang=ca&coduo=3828370 Alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, renúncia de còpies, duplicat Thu, 22 Aug 2019 06:25:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504714&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-22T06:25:14Z Autorització per a l'activitat de transport públic discrecional de viatgers en autobús (VD). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504695&lang=ca&coduo=3828370 Tràmits per a l'obtenció d'una nova autorització d'empresa de transport públic discrecional de viatgers en autobús, visat i rehabilitació de l'autorització; adscripció de vehicles; transmissió i renuncia de l'autorització. Thu, 22 Aug 2019 06:25:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504695&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-22T06:25:04Z Autorització per a l'activitat de transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme (VT- taxi interurbà). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504786&lang=ca&coduo=3828370 Tràmits per a l'obtenció de l'autorització de transport public discrecional de viatgers en vehicles de turisme , prèvia obtenció de la corresponent llicencia municipal de auto taxi; visat i rehabilitació de l'autorització; substitució de vehicles; transmissió i renuncia de l'autorització. Thu, 22 Aug 2019 06:24:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504786&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-22T06:24:54Z Comunicació per a la realització de Transport Turístic amb reiteració. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505707&lang=ca&coduo=3828370 El Decret 96/2006, de 24 de novembre, disposa que a l'ambit territorial de la CAIB, la realització de transport turístic amb reiteració, està subjecta al compliment dels requisits establerts en el mateix; a la comunicació prèvia del serveis i a l'obtenció de la conformitat de l'administració per a la seva realització. Thu, 22 Aug 2019 06:24:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505707&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-22T06:24:41Z Proves per a l'obtenció de la competència professional per a l'exercici de l'activitat de transport interior i internacional de mercaderies - que habilita també per a l'activitat d'operador de transports de viatgers http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505780&lang=ca&coduo=3828370 Per a l'exercici de la professió de transportista per carretera es necessari acreditar el compliment del requisit de competència professional, que es reconeixerà a aquelles persones que desprès de justificar la possessió dels coneixements necessaris, superin les proves que es convoquin i siguin assortides del corresponent certificat. Thu, 22 Aug 2019 06:24:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505780&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-22T06:24:15Z Autorització per a l'activitat d'operador de transport (OT) (agències de transport de mercaderies, transitaris i magatzemistes-distribuïdors). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505756&lang=ca&coduo=3828370 Tràmits per a l'obtenció de l'autorització d'operador de transports i visat de l'autorització. Thu, 22 Aug 2019 06:24:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505756&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-22T06:24:01Z Autorització per a Centre de Formació dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera (CAP). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505823&lang=ca&coduo=3828370 Constituir-se com a centre autoritzat per impartir la formació als aspirants a obtindre el certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera. Thu, 22 Aug 2019 06:21:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505823&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-22T06:21:01Z Proves per obtenir el Certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial modalitat ordinària i modalitat accelerada de viatgers i mercaderies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506692&lang=ca&coduo=3828370 Son proves per obtindre la titulació necessaria per conduir determinats vehicles destinats al transport de viatgers i mercaderies Thu, 22 Aug 2019 06:20:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506692&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-22T06:20:43Z Reclamacions a la Junta Arbitral de Transports http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506745&lang=ca&coduo=3828370 El seu objecte principal és resoldre reclamacions de caràcter mercantil relacionades amb el compliment dels contractes de transport terrestre i d'activitats auxiliars i complementàries del transport. S'inclouen tant els transports interns com els internacionals i els intermodals, quan un dels modes és terrestre (carretera-vaixell, ferrocarril-aeri, etc). Thu, 22 Aug 2019 06:19:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506745&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-22T06:19:59Z Homologació de cursos de qualificació inicial i formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1510839&lang=ca&coduo=3828370 Homologar els següents cursos: Formació contínua (35 h) Qualificació inicial accelerada de Viatgers (140 h) Qualificació inicial accelerada de Mercaderies (140 h) Ampliació a Viatgers (35 h) Ampliació a Mercaderies (35 h) La sol·licitud d'homologació de curs es farà pels centres de Formació, telemàticament a través de l'aplicació CAP, encara que s'haurà de presentar el justificant de pagament corresponent en les dependències de la D.G.Transports. Thu, 22 Aug 2019 06:19:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1510839&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-22T06:19:34Z Autorització per a l'activitat de transport públic de mercaderies en vehicle lleuger, vehicles fins a 3,5 tones de massa màxima autoritzada (MDL) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504513&lang=ca&coduo=3828370 Tràmits per a l'obtenció d'una nova autorització d'empresa de transport públic de mercaderies en vehicle lleuger, visat i rehabilitació de l'autorització, adscripció i substitució de vehicles, transmissió i renuncia de l'autorització. Thu, 22 Aug 2019 06:17:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504513&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-22T06:17:06Z Ajudes de 2019 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'ARRU del casc antic de Sant Lluís, Binifadet i Ses Barraques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3868639&lang=ca&coduo=3828370 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars aïllats, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes, del casc antic de Sant Lluís, Binifadet i Ses Barraques, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, pròrroga 2017. Wed, 21 Aug 2019 07:59:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3868639&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-21T07:59:07Z Ajudes de l'any 2019 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes d'Alaior http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3867352&lang=ca&coduo=3828370 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes d'Alaior, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, pròrroga 2017. Wed, 21 Aug 2019 07:14:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3867352&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-21T07:14:54Z Ajudes de l'any 2019 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Maó http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3868548&lang=ca&coduo=3828370 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars aïllats, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Maó, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016 (pròrroga 2017). Wed, 21 Aug 2019 06:33:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3868548&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-21T06:33:48Z Ajudes de l'any 2019 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sineu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3868668&lang=ca&coduo=3828370 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars aïllats, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes, del casc antic de Sant Lluís, Binifadet i Ses Barraques, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, pròrroga 2017. Tue, 20 Aug 2019 09:41:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3868668&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-20T09:41:17Z Ajudes de l'any 2019 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'ARRU des Mercadal i Fornells http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3867642&lang=ca&coduo=3828370 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars aïllats, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes dels nuclis urbans des Mercadal i Fornells, en es Mercadal, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, pròrroga 2017. Tue, 20 Aug 2019 09:14:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3867642&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-20T09:14:28Z Ajudes de l'any 2019 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sóller http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3869471&lang=ca&coduo=3828370 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes de l'any 2019 per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Sóller que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016, pròrroga 2017. Tue, 20 Aug 2019 08:00:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3869471&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-20T08:00:49Z Ajudes de l'any 2019 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Santa Maria del Camí http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3870010&lang=ca&coduo=3828370 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria d'ajudes de l'any 2019 per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé d'habitatges unifamiliars aïllats, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbanes de Santa Maria del Camí fase I i Santa Maria del Camí fase II, que figura delimitada en els plànols que s'adjunten a l'annex 2 d'aquesta Resolució, en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016 (pròrroga 2017). Tue, 20 Aug 2019 06:57:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3870010&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-20T06:57:26Z Autorització per a l'activitat de transport privat complementari de mercaderies (MPC). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504519&lang=ca&coduo=3828370 Nova autorització d'empresa, alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, transmissions, renúncia, altres tràmits. Tue, 13 Aug 2019 10:12:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504519&lang=ca&coduo=3828370 2019-08-13T10:12:53Z Declaració responsable per al lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo (xàrter nàutic) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2917764&lang=ca&coduo=3828370 Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB: - Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, fins a 10 metres d'eslora: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3698"target="blank">TAXA</a>. - Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, de més de 10 i fins a 15 metres d'eslora: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3699"target="blank">TAXA</a>. - Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, de més de 15 metres d'eslora: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3700"target="blank">TAXA</a>. VALIDESA: Les declaracions presentades a partir del dia 1 de gener 2018 tendran una validesa de 2 anys. Fri, 26 Jul 2019 08:22:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2917764&lang=ca&coduo=3828370 2019-07-26T08:22:28Z Informació del preu màxim de venda i/o lloguer d'habitatge protegit http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479753&lang=ca&coduo=3828370 Informar al ciutadà, en cas de venda i/o lloguer d'un habitatge de protecció oficial (HPO, VPO), del preu màxim al qual està sotmès Thu, 25 Jul 2019 10:13:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479753&lang=ca&coduo=3828370 2019-07-25T10:13:47Z Certificat de preu màxim de venda i/o lloguer d'habitatges protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=189717&lang=ca&coduo=3828370 Certificar el preu màxim al qual està sotmès un habitatge de protecció oficial (HPO, VPO), en cas de venda i/o lloguer. Tue, 23 Jul 2019 10:53:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=189717&lang=ca&coduo=3828370 2019-07-23T10:53:05Z Visat de contractes de lloguer o compra d'habitatge protegit http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536866&lang=ca&coduo=3828370 La finalitat del visat de contractes de lloguer o compra d'habitatges protegits és comprovar que els arrendataris o propietaris compleixen tots els requisits per accedir a un habitatge protegit i que el preu màxim establert sigui correcte, així com comprovar que el contracte contengui totes les clàusules obligatòries segons la normativa de HPO/VPO. Fri, 19 Jul 2019 10:18:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536866&lang=ca&coduo=3828370 2019-07-19T10:18:37Z Realització d'examen pràctic per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=440862&lang=ca&coduo=3828370 Acreditar la pràctica per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo Thu, 11 Jul 2019 09:22:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=440862&lang=ca&coduo=3828370 2019-07-11T09:22:41Z Autorització d'obertura d'una Escola Esportiva Nàutica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=441487&lang=ca&coduo=3828370 Autorització per donar classes de navegació de nàutica esportiva Thu, 11 Jul 2019 09:21:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=441487&lang=ca&coduo=3828370 2019-07-11T09:21:47Z Obertura escola nàutica d'esbarjo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2900818&lang=ca&coduo=3828370 Obtenir l'habilitació per impartir les pràctiques i cursos per obtenir les titulacions nàutiques d'esbarjo Thu, 11 Jul 2019 09:20:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2900818&lang=ca&coduo=3828370 2019-07-11T09:20:57Z Comunicació prèvia per a la realització de l'activitat de transport marítim de passatgers, mercaderies o mixt http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1780113&lang=ca&coduo=3828370 Les persones físiques o jurídiques que volen fer activitats de transport marítim de passatgers, mercaderies o mixt, han de comunicar prèviament la intenció de dur-les a terme, i acreditar documentalment el compliment dels requisits legals preceptius. Thu, 11 Jul 2019 09:19:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1780113&lang=ca&coduo=3828370 2019-07-11T09:19:25Z Qualificació d'habitatges protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536939&lang=ca&coduo=3828370 Concedir a un habitatge o conjunt d'habitatges la qualificació oficial d'Habitatge Protegit. Thu, 29 Nov 2018 10:46:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536939&lang=ca&coduo=3828370 2018-11-29T10:46:35Z Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges vacants a l'illa de Menorca en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data 16 de maig de 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3383139&lang=ca&coduo=3828370 Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges vacants a l'illa de Menorca en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data 16 de maig de 2018 Wed, 21 Nov 2018 11:37:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3383139&lang=ca&coduo=3828370 2018-11-21T11:37:26Z Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges vacants en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data de 22 de febrer de 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3271764&lang=ca&coduo=3828370 Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges vacants en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data de 22 de febrer de 2018 Wed, 21 Nov 2018 11:35:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3271764&lang=ca&coduo=3828370 2018-11-21T11:35:25Z Cancel·lació del dipòsit de fiances de lloguer http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504872&lang=ca&coduo=3828370 Cancel·lació del dipòsit de fiances de lloguer Wed, 21 Nov 2018 08:52:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504872&lang=ca&coduo=3828370 2018-11-21T08:52:40Z Registre i dipòsit de fiances de lloguer http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504855&lang=ca&coduo=3828370 La Fiança és un dipòsit en metàl·lic que ha d'abonar l'inquilí en l'instant en què es formalitzi el contracte de lloguer. La fiança és obligatòria i la seva finalitat és d'actuar com a garantia del propietari, perquè l'inquilí compleixi amb les obligacions del contracte. Wed, 21 Nov 2018 08:52:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504855&lang=ca&coduo=3828370 2018-11-21T08:52:15Z Convocatòria de subvencions amb el cofinançament en un 50% a càrrec al Programa Operatiu FEDER 2014-2020, per dur a terme actuacions en matèria de protecció i conservació del patrimoni cultural dels ens locals de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3498178&lang=ca&coduo=3828370 Promoure la protecció, foment i desenvolupament dels béns immobles d'interés cultural o catalogats que són propietat o estan cedits als ens locals de les Illes Balears Tue, 30 Oct 2018 06:43:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3498178&lang=ca&coduo=3828370 2018-10-30T06:43:54Z Procediment de selecció de les propostes presentades per accedir al finançament de les actuacions de regeneració i renovació urbana i rural http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3533092&lang=ca&coduo=3828370 Aquest procediment té per objecte la selecció de les propostes d'actuació en àrees que tenguin per finalitat la realització conjunta d'obres de rehabilitació en edificis i habitatges, inclosos els habitatges unifamiliars, d'urbanització o reurbanització d'espais públics i, si escau, d'edificació d'edificis o habitatges en substitució d'edificis o habitatges enderrocats, dins àmbits d'actuació denominats àrea de regeneració i renovació urbana o rural delimitats prèviament. S'inclouen els supòsits d'infrahabitatge i barraquisme, si bé en aquest cas l'edificació d'edificis i habitatges s'ha de fer en funció de les unitats de convivència residents i les seves característiques, i no en substitució d'altres enderrocats, amb la finalitat última de possibilitar-ne la inclusió social a través del gaudi d'un habitatge digne en un context integrador. Wed, 24 Oct 2018 11:04:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3533092&lang=ca&coduo=3828370 2018-10-24T11:04:34Z