Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=38&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Fri, 19 Oct 2018 06:25:25 GMT Govern de les Illes Balears 2018-10-19T06:25:25Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Reconeixement de compatibilitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=7679&lang=ca&coduo=38 S'ha de sol·licitar l'autorització o el reconeixement de la compatibilitat per a poder exercir una segona activitat pública o bé una activitat privada. El professorat que necessiti sol·licitar la compatibilitat, ho farà per mitjà del model de sol·licitud que figurar a continuació i ho trametrà a la Direcció General de Personal Docent. Thu, 20 Sep 2018 08:06:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=7679&lang=ca&coduo=38 2018-09-20T08:06:08Z Procés d'adjudicació de destinacions provisionals i substitucions per al curs 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3418933&lang=ca&coduo=38 Convocar el procés d'adjudicacions de destinacions provisionals i de substitucions Wed, 04 Jul 2018 09:09:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3418933&lang=ca&coduo=38 2018-07-04T09:09:22Z Convocatòria d'interins (curs 2018-2019) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3347113&lang=ca&coduo=38 Cobrir places vacants en centres públics en règim d'interinitats durant el curs 2018-2019 Fri, 11 May 2018 08:11:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3347113&lang=ca&coduo=38 2018-05-11T08:11:30Z Comissions de serveis (curs 2018-2019) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3314543&lang=ca&coduo=38 Cobrir places amb comissió de serveis en serveis educatius especialitzats Thu, 19 Apr 2018 09:39:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3314543&lang=ca&coduo=38 2018-04-19T09:39:14Z Convocatòria oposicions cossos docents http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3275112&lang=ca&coduo=38 Proves selectives per a l'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents Wed, 21 Mar 2018 09:22:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3275112&lang=ca&coduo=38 2018-03-21T09:22:27Z Sol·licitud de fons social - Ajuda per estudis http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=302354&lang=ca&coduo=38 Objecte i definició de les ajudes per a estudis: 1. Aquesta modalitat d'ajuda té per objecte sufragar, en part, les despesesque el personal docent no universitari al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears realitzi en matèria d'estudis oficials universitaris o d'estudis oficials de règim especial, pel fet que els cursi ell mateix o els seus fills majors de devuit anys i menors de vint-i-cinc. 2. L'ajuda que integra aquesta modalitat té com a finalitat atendre la cobertura de dues contingències distintes: a) La compensació de les despeses per matrícula en centres docents. b) La compensació de les despeses realitzades en llibres per al curs en el qual s'hagi formalitzat la matrícula. 3. S'entén per matrícula als efectes d'aquest article el següent: la matrícula pròpiament dita, els drets d'inscripció i/o la reserva de plaça, i se n'exclou expressament l'escolaritat. Tue, 21 Mar 2017 12:29:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=302354&lang=ca&coduo=38 2017-03-21T12:29:37Z Reconeixement de triennis per serveis prestats en l'administració del personal docent interí. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=313988&lang=ca&coduo=38 Segons la Llei 7/2007 de 12 d'abril, és possible el reconeixement dels serveis prestats a l'Administració Pública i que s'acreditin amb l'oportuna documentació. A aquest efecte, els serveis esmentals es poden haver prestat en règim d'acupació (eventual o interí) o en règim de contractació administrativa o laboral. Documentació a presentar: Sol·licitud (segons el model d'annex II) dirigida a la Conselleria d'Educació i Cultura. A més a més s'hauran d'acreditar amb l'Annex I degudament emplenat els serveis prestats a altres administracions. Els serveis es reconeixeran a partir del mes següent d'haver presentat la sol·licitud. Mon, 31 Oct 2016 13:21:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=313988&lang=ca&coduo=38 2016-10-31T13:21:32Z Reconeixement de serveis prestats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=7818&lang=ca&coduo=38 Segons la Llei 70/78 de 26 de desembre, és possible el reconeixement dels serveis prestats a l'Administració Pública amb anterioritat a l'accés a la funció pública mitjançant la forma de provisió corresponent (concurs, oposició, concurs-oposició). A aquest efecte, els serveis esmentats es poden haver prestat en règim d'ocupació (eventual o interí) o en règim de contractació administrativa o laboral. Documentació a presentar: Sol·licitud (segons el model d'annex II) dirigida a la Conselleria d'Educació i Cultura. A més a més s'hauran d'acreditar amb l'Annex I degudament emplenat els serveis prestats a altres administracions. Els serveis es reconeixeran a partir del mes següent d'haver presentat la sol·licitud. Mon, 31 Oct 2016 13:20:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=7818&lang=ca&coduo=38 2016-10-31T13:20:08Z