Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=38&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sat, 07 Dec 2019 06:14:03 GMT Govern de les Illes Balears 2019-12-07T06:14:03Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatòria places de professors especialistes a centres públics no universitaris pel curs 2019-2020(3) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3975696&lang=ca&coduo=38 Cobrir places de professors especialistes pel curs 2019-20 Thu, 07 Nov 2019 07:15:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3975696&lang=ca&coduo=38 2019-11-07T07:15:17Z Convocatòria places de professors especialistes a centres públics no universitaris pel curs 2019-2020(2) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3945461&lang=ca&coduo=38 Cobrir places de professors especialistes pel curs 2019-20 Thu, 17 Oct 2019 09:33:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3945461&lang=ca&coduo=38 2019-10-17T09:33:23Z Autorització i reconeixement de compatibilitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=7679&lang=ca&coduo=38 S'ha de sol·licitar l'autorització o el reconeixement de la compatibilitat per a poder exercir una segona activitat pública. Wed, 09 Oct 2019 07:49:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=7679&lang=ca&coduo=38 2019-10-09T07:49:03Z Convocatòria específica i extraordinària professors interins pel curs 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3930032&lang=ca&coduo=38 Cobrir places de professors interins pel curs 2019-20 Thu, 03 Oct 2019 07:01:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3930032&lang=ca&coduo=38 2019-10-03T07:01:06Z Convocatòria places de professors especialistes a centres públics no universitaris pel curs 2019-2020(1) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3898003&lang=ca&coduo=38 Cobrir places de professors especialistes pel curs 2019-20 Wed, 04 Sep 2019 12:10:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3898003&lang=ca&coduo=38 2019-09-04T12:10:38Z Procés d'adjudicació de destinacions provisionals i substitucions per al curs 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3835383&lang=ca&coduo=38 Convocar el procés d'adjudicació de destinacions provisionals i de substitucions Tue, 09 Jul 2019 06:26:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3835383&lang=ca&coduo=38 2019-07-09T06:26:24Z Convocatòria comissions ATD http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3801586&lang=ca&coduo=38 Comissions de personal docent per funcions d'ATD Tue, 11 Jun 2019 08:29:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3801586&lang=ca&coduo=38 2019-06-11T08:29:39Z Reconeixement de triennis per serveis prestats en l'administració del personal docent interí. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=313988&lang=ca&coduo=38 Segons la Llei 7/2007 de 12 d'abril, és possible el reconeixement dels serveis prestats a l'Administració Pública i que s'acreditin amb l'oportuna documentació. A aquest efecte, els serveis esmentals es poden haver prestat en règim d'acupació (eventual o interí) o en règim de contractació administrativa o laboral. Documentació a presentar: Sol·licitud (segons el model d'annex II) dirigida a la Conselleria d'Educació i Cultura. A més a més s'hauran d'acreditar amb l'Annex I degudament emplenat els serveis prestats a altres administracions. Els serveis es reconeixeran a partir del mes següent d'haver presentat la sol·licitud. Mon, 25 Feb 2019 08:01:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=313988&lang=ca&coduo=38 2019-02-25T08:01:38Z Comissions de serveis (curs 2018-2019) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3314543&lang=ca&coduo=38 Cobrir places amb comissió de serveis en serveis educatius especialitzats Thu, 19 Apr 2018 09:39:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3314543&lang=ca&coduo=38 2018-04-19T09:39:14Z Sol·licitud de fons social - Ajuda per estudis http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=302354&lang=ca&coduo=38 Objecte i definició de les ajudes per a estudis: 1. Aquesta modalitat d'ajuda té per objecte sufragar, en part, les despesesque el personal docent no universitari al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears realitzi en matèria d'estudis oficials universitaris o d'estudis oficials de règim especial, pel fet que els cursi ell mateix o els seus fills majors de devuit anys i menors de vint-i-cinc. 2. L'ajuda que integra aquesta modalitat té com a finalitat atendre la cobertura de dues contingències distintes: a) La compensació de les despeses per matrícula en centres docents. b) La compensació de les despeses realitzades en llibres per al curs en el qual s'hagi formalitzat la matrícula. 3. S'entén per matrícula als efectes d'aquest article el següent: la matrícula pròpiament dita, els drets d'inscripció i/o la reserva de plaça, i se n'exclou expressament l'escolaritat. Tue, 21 Mar 2017 12:29:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=302354&lang=ca&coduo=38 2017-03-21T12:29:37Z Reconeixement de serveis prestats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=7818&lang=ca&coduo=38 Segons la Llei 70/78 de 26 de desembre, és possible el reconeixement dels serveis prestats a l'Administració Pública amb anterioritat a l'accés a la funció pública mitjançant la forma de provisió corresponent (concurs, oposició, concurs-oposició). A aquest efecte, els serveis esmentats es poden haver prestat en règim d'ocupació (eventual o interí) o en règim de contractació administrativa o laboral. Documentació a presentar: Sol·licitud (segons el model d'annex II) dirigida a la Conselleria d'Educació i Cultura. A més a més s'hauran d'acreditar amb l'Annex I degudament emplenat els serveis prestats a altres administracions. Els serveis es reconeixeran a partir del mes següent d'haver presentat la sol·licitud. Mon, 31 Oct 2016 13:20:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=7818&lang=ca&coduo=38 2016-10-31T13:20:08Z