Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=38&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 25 Jan 2021 07:02:53 GMT Govern de les Illes Balears 2021-01-25T07:02:53Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatòria professors interins curs 2021-2022 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4517195&lang=ca&coduo=38 Cobrir places de professors interins curs 2021-2022 Tue, 19 Jan 2021 13:47:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4517195&lang=ca&coduo=38 2021-01-19T13:47:20Z Convocatòria professors especialistes de desembre de 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4471998&lang=ca&coduo=38 Cobrir places de professors especialistes Wed, 09 Dec 2020 08:30:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4471998&lang=ca&coduo=38 2020-12-09T08:30:47Z Reconeixement de triennis per serveis prestats en l'administració del personal docent interí. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=313988&lang=ca&coduo=38 Segons la Llei 7/2007 de 12 d'abril, és possible el reconeixement dels serveis prestats a l'Administració Pública i que s'acreditin amb l'oportuna documentació. A aquest efecte, els serveis esmentals es poden haver prestat en règim d'acupació (eventual o interí) o en règim de contractació administrativa o laboral. Documentació a presentar: Sol·licitud (segons el model d'annex II) dirigida a la Conselleria d'Educació i Cultura. A més a més s'hauran d'acreditar amb l'Annex I degudament emplenat els serveis prestats a altres administracions. Els serveis es reconeixeran a partir del mes següent d'haver presentat la sol·licitud. Fri, 04 Sep 2020 07:49:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=313988&lang=ca&coduo=38 2020-09-04T07:49:00Z Convocatòria, per al curs 2020-2021, del procés d'adjudicació de destinacions provisionals i d'adjudicació de substitucions. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4296519&lang=ca&coduo=38 Convocar el procés d'adjudicació de destinacions provisionals i de substitucions Tue, 14 Jul 2020 18:35:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4296519&lang=ca&coduo=38 2020-07-14T18:35:24Z Convocatoria de comisiones de servicio a la Inspección Educativa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4289472&lang=ca&coduo=38 Proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa Tue, 07 Jul 2020 10:15:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4289472&lang=ca&coduo=38 2020-07-07T10:15:51Z Comissions de serveis (curs 2020-2021) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4112442&lang=ca&coduo=38 Cobrir places amb comissió de serveis en centres educatius Tue, 30 Jun 2020 11:29:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4112442&lang=ca&coduo=38 2020-06-30T11:29:03Z Convocatòria oposicions cossos docents http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4269041&lang=ca&coduo=38 Proves selectives per a l'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents Tue, 23 Jun 2020 11:09:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4269041&lang=ca&coduo=38 2020-06-23T11:09:44Z Continuació procediment Convocatòria comissió de serveis per al curs 2020-2021 a centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218620&lang=ca&coduo=38 Cobrir places amb comissió de serveis en centres educatius. Sun, 24 May 2020 08:58:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218620&lang=ca&coduo=38 2020-05-24T08:58:31Z Deixar sense efecte la 4a Convocatòria de professors especialistes pel curs 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218602&lang=ca&coduo=38 Deixar sense efecte la 4a convocatòria de places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca per al curs 2019-2020 i declarar l'arxiu de les sol·licituds presentades i de les actuacions realitzades. Sun, 24 May 2020 08:44:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4218602&lang=ca&coduo=38 2020-05-24T08:44:04Z Procediment per a l'accés a una destinació per als professors religió catòlica curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216122&lang=ca&coduo=38 Procediment per accedir a una destinació per als professors de religió catòlica Wed, 20 May 2020 07:05:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4216122&lang=ca&coduo=38 2020-05-20T07:05:08Z Convocatòria comissió de serveis Inspecció Educativa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4078157&lang=ca&coduo=38 Proveir, mitjançant sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa Fri, 14 Feb 2020 11:52:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4078157&lang=ca&coduo=38 2020-02-14T11:52:36Z Autorització i reconeixement de compatibilitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=7679&lang=ca&coduo=38 S'ha de sol·licitar l'autorització o el reconeixement de la compatibilitat per a poder exercir una segona activitat pública. Wed, 12 Feb 2020 07:27:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=7679&lang=ca&coduo=38 2020-02-12T07:27:09Z Fons Social. Ajudes per a l'atenció de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=224910&lang=ca&coduo=38 Ajuda econòmica al personal que tengui al seu càrrec i al seu compte persones amb la condició de tenir reconegudes discapacitat físiques, psíquiques o sensorials. Wed, 15 Jan 2020 12:54:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=224910&lang=ca&coduo=38 2020-01-15T12:54:04Z Sol·licitud de fons social - Ajuda per estudis http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=302354&lang=ca&coduo=38 Sufragar, en part, les despeses de matrícula o llibres en matèria d'estudis oficials universitaris o d'estudis oficials de règim especial, pel fet que els cursi ell mateix o els seus fills majors de devuit anys i menors de vint-i-cinc. Tue, 14 Jan 2020 08:07:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=302354&lang=ca&coduo=38 2020-01-14T08:07:35Z Convocatòria professors interins pel curs 2020-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4044447&lang=ca&coduo=38 Cobrir places de professors interins pel curs 2020-21 Tue, 07 Jan 2020 13:10:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4044447&lang=ca&coduo=38 2020-01-07T13:10:57Z Reconeixement de serveis prestats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=7818&lang=ca&coduo=38 Segons la Llei 70/78 de 26 de desembre, és possible el reconeixement dels serveis prestats a l'Administració Pública amb anterioritat a l'accés a la funció pública mitjançant la forma de provisió corresponent (concurs, oposició, concurs-oposició). A aquest efecte, els serveis esmentats es poden haver prestat en règim d'ocupació (eventual o interí) o en règim de contractació administrativa o laboral. Documentació a presentar: Sol·licitud (segons el model d'annex II) dirigida a la Conselleria d'Educació i Cultura. A més a més s'hauran d'acreditar amb l'Annex I degudament emplenat els serveis prestats a altres administracions. Els serveis es reconeixeran a partir del mes següent d'haver presentat la sol·licitud. Wed, 11 Dec 2019 11:08:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=7818&lang=ca&coduo=38 2019-12-11T11:08:16Z FONS SOCIAL. AJUDES PER FILLS MENORS DE DEVUIT ANYS http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=224834&lang=ca&coduo=38 Ajuda econòmica compensatòria de les despeses realitzades amb caràcter general en la guarda, custòdia i educació dels fills i de les filles. Wed, 11 Dec 2019 08:35:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=224834&lang=ca&coduo=38 2019-12-11T08:35:34Z