Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ, ORDENACIÓ I CENTRES http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=36&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Fri, 23 Mar 2018 04:52:56 GMT Govern de les Illes Balears 2018-03-23T04:52:56Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 8 de març de 2018, per la qual es regula el procediment selectiu d'aplicadors-correctors per a l'avaluació de diagnòstic del curs 2017-2018 als centres http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3285454&lang=ca&coduo=36 Seleccionar els mestres aplicadors-correctors externs necessaris que han de dur a terme l'aplicació de l'avaluació mostral als alumnes de sisè curs d'educació primària en els centres de la mostra. Així mateix, aquests mestres seran els responsables de la correcció i de la introducció de les respostes i puntuacions dels alumnes de la mostra, a l'aplicació informàtica GESAVA. Thu, 22 Mar 2018 13:07:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3285454&lang=ca&coduo=36 2018-03-22T13:07:31Z Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 13 de març de 2018 per implantar-hi plans d'innovació pedagògica 2018/2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3286664&lang=ca&coduo=36 Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 13 de març de 2018 per la qual es convoca el procés de selecció de centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat per implantar-hi plans d'innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2018-2019. L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar l'elaboració i la posada en pràctica de plans d'innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres docents durant el curs 2018-2019 i establir el seguiment, l'assessorament i l'avaluació d'aquests plans, amb l'objectiu d'anar generalitzant gradualment aquesta mesura. Thu, 22 Mar 2018 12:47:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3286664&lang=ca&coduo=36 2018-03-22T12:47:39Z Complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat de l'ensenyament privat concertat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2636945&lang=ca&coduo=36 Mitjançant aquesta convocatòria el professorat de l'ensenyament privat concertat pot sol·licitar el reconeixement del complement lligat a l'antiguitat i a la formació (sexenni). Fri, 16 Mar 2018 12:29:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2636945&lang=ca&coduo=36 2018-03-16T12:29:15Z Sol·licitud implantació dels PMAR 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3262910&lang=ca&coduo=36 Els programes de millora de l'aprenentatge i del rendiment són una mesura específica d'atenció a la diversitat. Aquests programes s'han de desenvolupar a partir del segon curs de l'educació secundària obligatòria. En aquests programes s'ha d'utilitzar una metodologia específica a través de l'organització de continguts, activitats pràctiques i àmbits diferent de l'establerta amb caràcter general, amb la finalitat que els alumnes puguin cursar el quart curs per la via ordinària i obtenguin el títol de graduat en educació secundària obligatòria. Wed, 28 Feb 2018 09:33:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3262910&lang=ca&coduo=36 2018-02-28T09:33:28Z Legalització de documents acadèmics no universitaris per continuar estudis en un altre país http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261255&lang=ca&coduo=36 Legalitzar els documents acadèmics no universitaris a fi que l'interessat pugui continuar els seus estudis en un altre país. Tue, 27 Feb 2018 10:19:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261255&lang=ca&coduo=36 2018-02-27T10:19:27Z Equivalència amb els títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261187&lang=ca&coduo=36 Establir les equivalències amb els títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller regulats a la Llei Orgància 2/2006, de 3 de maig, d'Educació Tue, 27 Feb 2018 10:18:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261187&lang=ca&coduo=36 2018-02-27T10:18:05Z Equivalència del Certificat d'Escolaritat i d'altres estudis amb títol de Graduat Escolar a efectes laborals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261157&lang=ca&coduo=36 Establir l'equivalència del Certificat d'Escolaritat i d'altres estudis amb el títol de Graduat Escolar regulat a la Llei 14/1970, de 4 d'agost, General d'Educació i Finançament de la Reforma Educativa, a efectes laborals. Sun, 25 Feb 2018 11:22:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261157&lang=ca&coduo=36 2018-02-25T11:22:25Z Procés de concurs de mèrits dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears per al curs 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3221121&lang=ca&coduo=36 Convocar un concurs de mèrits per seleccionar els directors dels centres d'educació infantil i primària, dels centres d'educació infantil, dels instituts d'educació secundària, de les escoles d'art, de les escoles oficials d'idiomes, dels conservatoris professionals de música i dansa i dels centres de formació de persones adultes que figuren en l'annex 2, de conformitat amb el calendari establert en l'annex 3 i d'acord amb el barem de mèrits previst en l'annex 4 i els criteris de valoració del projecte de direcció prevists en l'annex 5 d'aquesta Resolució. Tue, 20 Feb 2018 08:07:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3221121&lang=ca&coduo=36 2018-02-20T08:07:36Z Proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3220627&lang=ca&coduo=36 Convocar les proves lliures de certificació dels nivells bàsic, intermedi, avançat, C1 i C2 de determinats idiomes autoritzats a les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per a l'any 2018. Mon, 05 Feb 2018 08:59:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3220627&lang=ca&coduo=36 2018-02-05T08:59:06Z Procés de renovació dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears pel curs 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3181181&lang=ca&coduo=36 L'objectiu és fixar el procediment d'avaluació dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears que figuren a l'annex 2 i el procediment que han de seguir per optar a continuar en el càrrec durant un nou període de quatre cursos escolars. El nomenament per aquest nou període d'exercici del càrrec de director o directora està condicionat a l'avaluació positiva de la tasca desenvolupada durant el període anterior. Mon, 29 Jan 2018 08:50:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3181181&lang=ca&coduo=36 2018-01-29T08:50:52Z Convocatòria de plans d'innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2017-18 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2608581&lang=ca&coduo=36 L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar l'elaboració i la posada en pràctica de plans d'innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres docents durant el curs 2017-2018 i establir el seguiment, l'assessorament i l'avaluació d'aquests plans, amb l'objectiu d'anar generalitzant gradualment aquesta mesura. Tue, 21 Feb 2017 13:47:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2608581&lang=ca&coduo=36 2017-02-21T13:47:58Z