Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ, ORDENACIÓ I CENTRES http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=36&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 23 Oct 2017 17:05:21 GMT Govern de les Illes Balears 2017-10-23T17:05:21Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat de l'ensenyament privat concertat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2636945&lang=ca&coduo=36 Mitjançant aquesta convocatòria el professorat de l'ensenyament privat concertat pot sol·licitar el reconeixement del complement lligat a l'antiguitat i a la formació (sexenni). Ho pot sol·licitar el professorat en actiu, de qualsevol etapa educativa, que estigui en pagament delegat o pagament directe i que faci feina en un centre o, simultàniament, en diversos centres educatius privats concertats de les Illes Balears. Aquest professorat ha d'acreditar una antiguitat de sis anys o més, i haver cursat, almenys, cent hores de formació d'acord amb els termes que estableix la Resolució de convocatòria. Fri, 13 Oct 2017 09:47:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2636945&lang=ca&coduo=36 2017-10-13T09:47:23Z Sol·licitud implantació dels PMAR http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839866&lang=ca&coduo=36 Els programes de millora de l'aprenentatge i del rendiment són una mesura específica d'atenció a la diversitat. Aquests programes s'han de desenvolupar a partir del segon curs de l'educació secundària obligatòria. En aquests programes s'ha d'utilitzar una metodologia específica a través de l'organització de continguts, activitats pràctiques i àmbits diferent de l'establerta amb caràcter general, amb la finalitat que els alumnes puguin cursar el quart curs per la via ordinària i obtenguin el títol de graduat en educació secundària obligatòria. Mon, 29 May 2017 10:59:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839866&lang=ca&coduo=36 2017-05-29T10:59:03Z Procés d'admissió EI/EP/ESO i Educació Especial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2898271&lang=ca&coduo=36 L'objectiu d'aquest procés d'admissió és permetre la incorporació al sistema educatiu de les Illes Balears, a centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics, als alumnes que no disposen encara de cap plaça escolar en un d'aquests centres. També permet sol·licitar un canvi de centre als alumnes que, ja disposant d'una plaça escolar en un centre públic o concertat, volen canviar de centre. Sun, 30 Apr 2017 09:24:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2898271&lang=ca&coduo=36 2017-04-30T09:24:50Z Convocatòria dels premis extraordinaris de batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=838910&lang=ca&coduo=36 Convocar els Premis Extraordinaris de Batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017. Thu, 30 Mar 2017 11:30:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=838910&lang=ca&coduo=36 2017-03-30T11:30:11Z Convocatòria premis per als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2016-2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2875065&lang=ca&coduo=36 Convocar premis per als alumnes de batxillerat dels centres públics i privats, de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2016-2017. Thu, 30 Mar 2017 10:52:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2875065&lang=ca&coduo=36 2017-03-30T10:52:03Z Convocatòria premis per als alumnes d'educació secundària obligatòria de les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2875051&lang=ca&coduo=36 Convocar premis per als alumnes d'educació secundària obligatòria dels centres públics i privats, de les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017. Mon, 27 Mar 2017 10:46:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2875051&lang=ca&coduo=36 2017-03-27T10:46:29Z Convocatòria premis per als alumnes d'educació primària 2016-2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2872277&lang=ca&coduo=36 Convocar premis per als alumnes d'educació primària dels centres públics i privats, de les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017 Sun, 26 Mar 2017 17:38:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2872277&lang=ca&coduo=36 2017-03-26T17:38:54Z Procés d'adscripció EP/ESO 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2850269&lang=ca&coduo=36 L'objectiu del procés d'adscripció és permetre als alumnes que, no podent continuar els estudis al centre on estan actualment matriculats per falta d'oferta, han de passar a un altre centre de la seva línia d'adscripció. L'adscripció pot ser directa si només es té un únic centre de destí (no és necessària la presentació de cap sol·licitud) o múltiple si es pot escollir entre més d'un centre (es necessària la presentació d'una sol·lcitud. Les línies d'adscripció venen regulades per la resolució anual. Mon, 20 Mar 2017 11:56:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2850269&lang=ca&coduo=36 2017-03-20T11:56:47Z Convocatòria de plans d'innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2017-18 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2608581&lang=ca&coduo=36 L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar l'elaboració i la posada en pràctica de plans d'innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres docents durant el curs 2017-2018 i establir el seguiment, l'assessorament i l'avaluació d'aquests plans, amb l'objectiu d'anar generalitzant gradualment aquesta mesura. Tue, 21 Feb 2017 13:47:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2608581&lang=ca&coduo=36 2017-02-21T13:47:58Z