Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ, ORDENACIÓ I CENTRES http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=36&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 17 Jan 2018 12:36:16 GMT Govern de les Illes Balears 2018-01-17T12:36:16Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat de l'ensenyament privat concertat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2636945&lang=ca&coduo=36 Mitjançant aquesta convocatòria el professorat de l'ensenyament privat concertat pot sol·licitar el reconeixement del complement lligat a l'antiguitat i a la formació (sexenni). Thu, 11 Jan 2018 08:40:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2636945&lang=ca&coduo=36 2018-01-11T08:40:26Z Procés de renovació dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears pel curs 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3181181&lang=ca&coduo=36 L'objectiu és fixar el procediment d'avaluació dels directors dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears que figuren a l'annex 2 i el procediment que han de seguir per optar a continuar en el càrrec durant un nou període de quatre cursos escolars. El nomenament per aquest nou període d'exercici del càrrec de director o directora està condicionat a l'avaluació positiva de la tasca desenvolupada durant el període anterior. Thu, 14 Dec 2017 12:01:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3181181&lang=ca&coduo=36 2017-12-14T12:01:26Z Sol·licitud implantació dels PMAR http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839866&lang=ca&coduo=36 Els programes de millora de l'aprenentatge i del rendiment són una mesura específica d'atenció a la diversitat. Aquests programes s'han de desenvolupar a partir del segon curs de l'educació secundària obligatòria. En aquests programes s'ha d'utilitzar una metodologia específica a través de l'organització de continguts, activitats pràctiques i àmbits diferent de l'establerta amb caràcter general, amb la finalitat que els alumnes puguin cursar el quart curs per la via ordinària i obtenguin el títol de graduat en educació secundària obligatòria. Mon, 29 May 2017 10:59:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839866&lang=ca&coduo=36 2017-05-29T10:59:03Z Convocatòria de plans d'innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2017-18 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2608581&lang=ca&coduo=36 L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar l'elaboració i la posada en pràctica de plans d'innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres docents durant el curs 2017-2018 i establir el seguiment, l'assessorament i l'avaluació d'aquests plans, amb l'objectiu d'anar generalitzant gradualment aquesta mesura. Tue, 21 Feb 2017 13:47:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2608581&lang=ca&coduo=36 2017-02-21T13:47:58Z