Tràmits: INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS (IEB) http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=343369&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 02 Dec 2020 08:55:36 GMT Govern de les Illes Balears 2020-12-02T08:55:36Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Subvencions de l'IEB per donar suport a l'organització i la producció de fires i festivals, així com de centres de creació, trobades i jornades professionals del món de la cultura http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4375991&lang=ca&coduo=343369 Aquesta convocatòria té per objecte donar suport a l'organització i la producció de fires i festivals en l'àmbit de la música, la literatura i el pensament, el còmic i la il·lustració, les arts escèniques, les arts visualsi les arts audiovisuals, digitals i interactives, així com de centres de creació, trobades i jornades professionals del món de la cultura que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l'any 2020. Mon, 05 Oct 2020 05:51:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4375991&lang=ca&coduo=343369 2020-10-05T05:51:33Z Subvencions de l'IEB per donar suport a la projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4375832&lang=ca&coduo=343369 Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears de caràcter professional corresponents al període comprès entre el 21 d'abril i el 30 de novembre de 2020, amb la finalitat de fomentar l'intercanvi i la relació cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior i de pal·liar els efectes directes de les mesures en relació amb la pandèmia COVID-19. Fri, 02 Oct 2020 07:44:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4375832&lang=ca&coduo=343369 2020-10-02T07:44:15Z Subvencions de l'IEB per donar suport a l'edició i la promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4375926&lang=ca&coduo=343369 Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la projecció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears de caràcter professional durant el període comprès entre l'1 de desembre de 2019 i el 30 de novembre de 2020, amb la finalitat de fomentar l'intercanvi i la relació cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior, i de pal·liar els efectes directes de les mesures en relació amb la pandèmia COVID-19. Fri, 02 Oct 2020 07:43:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4375926&lang=ca&coduo=343369 2020-10-02T07:43:02Z Subvencions de l'IEB per donar suport a l'edició de llibres en règim de coedició de les Illes Balears per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4365891&lang=ca&coduo=343369 Aquesta convocatòria té per objecte fomentar la recerca i la investigació en temes relacionats amb les Illes Balears, donant suport a l'edició de llibres dedicats a la recerca científica o a temes relacionats amb la cultura, el patrimoni, la llengua o la ciència de les Illes Balears en règim de coedició, durant el període comprès entre l'1 de desembre de 2019 i el 30 de novembre de 2020, i de pal·liar els efectes directes de les mesures en relació amb la pandèmia COVID-19. La finalitat d'aquesta convocatòria és ajudar a la recerca científica i a la divulgació de temes relacionats amb la cultura, el patrimoni, la llengua i la ciència de les Illes Balears. Fri, 02 Oct 2020 07:33:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4365891&lang=ca&coduo=343369 2020-10-02T07:33:56Z Subvencions de l'IEB per donar suport a la creació dels sectors de les arts escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l'audiovisual de les Illes Balears per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4376245&lang=ca&coduo=343369 Aquesta convocatòria té per objecte donar suport a creadors per a processos específics de recerca i creació adreçats a la futura producció d'obres i projectes relacionats amb les arts escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l'audiovisual de les Illes Balears. Fri, 02 Oct 2020 07:31:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4376245&lang=ca&coduo=343369 2020-10-02T07:31:36Z Subvencions de l'IEB per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4375654&lang=ca&coduo=343369 Aquesta convocatòria té per objecte facilitar la mobilitat dels professionals de l'àmbit de les arts visuals de les Illes Balears i contribuir a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears a través d'activitats de promoció de caràcter professional corresponents al període comprès entre el 21 d'abril i el 30 de novembre de 2020, amb la finalitat de fomentar l'intercanvi i la relació cultural entre les illes i entre les Illes Balears i l'exterior, i de pal·liar els efectes directes de les mesures en relació amb la pandèmia COVID-19. Fri, 02 Oct 2020 07:26:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4375654&lang=ca&coduo=343369 2020-10-02T07:26:10Z Subvencions de l'IEB per donar suport a la projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4383638&lang=ca&coduo=343369 Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears de caràcter professional per a les activitats corresponents al període comprès entre el 21 d'abril i el 30 de novembre de 2020. La finalitat d'aquesta convocatòria és fomentar l'intercanvi i la relació cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior, i pal·liar els efectes de les mesures en relació amb la pandèmia COVID-19. Fri, 02 Oct 2020 07:22:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4383638&lang=ca&coduo=343369 2020-10-02T07:22:56Z Subvencions de l'IEB per donar suport a les activitats d'estudis locals que es celebrin a les Illes Balears durant l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4365804&lang=ca&coduo=343369 Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la promoció dels estudis locals de les Illes Balears i a l'edició i digitalització de les publicacions que es desprenguin d'aquestes jornades, durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2019 i 30 de novembre de 2020. Tue, 15 Sep 2020 12:34:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4365804&lang=ca&coduo=343369 2020-09-15T12:34:57Z Subvencions de l'IEB per donar suport a projectes d'investigació d'humanitats i de la cultura vinculats amb les Illes Balears per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4358570&lang=ca&coduo=343369 L'objecte d'aquestes ajudes és donar suport a la recerca, preparació i redacció de projectes d'investigació d'humanitats i de la cultura vinculats amb les Illes Balears. Els projectes han de ser originals i inèdits i han d'estar escrits en llengua catalana o en llengua castellana. Wed, 09 Sep 2020 12:44:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4358570&lang=ca&coduo=343369 2020-09-09T12:44:14Z Subvencions de l'IEB - Despeses realitzades en relació amb activitats ajornades o suspeses de fires i festivals, i trobades i jornades professionals del món de la cultura http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4278110&lang=ca&coduo=343369 L'objecte d'aquesta convocatòria és cobrir les despeses efectuades en relació amb activitats ajornades o suspeses a causa de la pandèmia de COVID-19, emmarcades dins l'organització i la producció de fires i festivals en l'àmbit de la música, la literatura i el pensament, el còmic i la il·lustració, les arts escèniques, les arts visuals, els estudis locals i les arts audiovisuals, digitals i interactives, així com de trobades i jornades professionals del món de la cultura, que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l'any 2020. Fri, 03 Jul 2020 11:34:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4278110&lang=ca&coduo=343369 2020-07-03T11:34:29Z Convocatòria d'un concurs per crear una borsa de professors de català per a l'IEB http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4277448&lang=ca&coduo=343369 L'objecte d'aquesta convocatòria és cobrir, temporalment, les necessitats específiques de personal que es deriven de les tasques que té encomanades l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) en matèria d'ensenyament. Thu, 02 Jul 2020 07:50:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4277448&lang=ca&coduo=343369 2020-07-02T07:50:46Z Convocatòria d'urgència de subvencions de l'IEB - activitats de projecció de la MÚSICA i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears fins al 20-04-2020 i activitats desenvolupades el 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4156540&lang=ca&coduo=343369 Contribuir a la projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears de caràcter professional corresponents al període comprès entre l'1 de juliol de 2019 i el 20 d'abril de 2020, amb la finalitat de fomentar l'intercanvi i la relació cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior i de pal·liar els efectes directes de les mesures en relació amb la pandèmia COVID-19. Fri, 17 Apr 2020 10:34:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4156540&lang=ca&coduo=343369 2020-04-17T10:34:30Z Convocatòria d'urgència de subvencions de l'IEB - activitats de projecció de les ARTS ESCÈNIQUES de les Illes Balears fins al 20-04-20 i activitats desenvolupades l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4156794&lang=ca&coduo=343369 Contribuir a la projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears de caràcter professional corresponent al període comprès entre l'1 d'agost de 2019 i el 20 d'abril de 2020, amb la finalitat de fomentar l'intercanvi i la relació cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior, i de pal·liar els efectes directes de les mesures en relació amb la pandèmia COVID-19. Fri, 17 Apr 2020 10:25:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4156794&lang=ca&coduo=343369 2020-04-17T10:25:43Z Convocatòria d'urgència de subvencions de l'IEB - activitats de projecció de la LITERATURA, el pensament, el còmic i la il·lustració de les IB fins al 20-04-2020 i activitats desenvolupades el 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4156858&lang=ca&coduo=343369 D'una banda, donar suport al programa Talent IB, que té com a objectiu facilitar la mobilitat dels autors i editors entre les illes i entre aquestes i els territoris de parla catalana, durant el període comprès entre l'1 de desembre de 2019 i el 20 d'abril de 2020, i de l'altra, contribuir a la projecció exterior de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears de caràcter professional durant el període comprès entre el 4 d'octubre i el 20 d'abril de 2020, amb la finalitat de fomentar l'intercanvi i la relació cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior (incloent-hi la mobilitat), i de pal·liar els efectes directes de les mesures en relació amb la pandèmia COVID-19. Fri, 17 Apr 2020 10:12:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4156858&lang=ca&coduo=343369 2020-04-17T10:12:30Z Convocatòria d'urgència de subvencions de l'IEB - projecció de les ARTS VISUALS de les Illes Balears fins al 20-04-2020 i activitats desenvolupades el 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4156824&lang=ca&coduo=343369 Contribuir a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears de caràcter professional corresponent al període comprès entre l'1 de desembre de 2019 i el 20 d'abril de 2020, amb la finalitat de fomentar l'intercanvi i la relació cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior, i de pal·liar els efectes directes de les mesures en relació amb la pandèmia COVID-19. Fri, 17 Apr 2020 09:53:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4156824&lang=ca&coduo=343369 2020-04-17T09:53:02Z