Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE COOPERACIÓ http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3351&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sat, 23 Mar 2019 10:16:03 GMT Govern de les Illes Balears 2019-03-23T10:16:03Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears convocatòria de subvencions per executar projectes de post-emergència en països en desenvolupament per l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3311517&lang=ca&coduo=3351 Donar ajuts a les poblacions de països en desenvolupament afectades per situacions d'emergència mitjançant el finançament de projectes en l'àmbit de la postemergència. L'ajuda postemergència inclou el conjunt d'accions que es duen a terme després d'una catàstrofe o conflicte per restablir el funcionament dels serveis essencials, recuperar la capacitat productiva dels diferents sectors de l'economia, reparar els danys materials i establir les bases per a un desenvolupament sostenible de les poblacions afectades Mon, 25 Feb 2019 11:50:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3311517&lang=ca&coduo=3351 2019-02-25T11:50:03Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3668841&lang=ca&coduo=3351 L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament, per a l'any 2019, en els països en desenvolupament segons les prioritats que estableix el III Pla Director. Mon, 25 Feb 2019 10:37:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3668841&lang=ca&coduo=3351 2019-02-25T10:37:30Z Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 8 de maig de 2018 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3346440&lang=ca&coduo=3351 L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament, per a l'any 2018, en els països en desenvolupament segons les prioritats que estableix el III Pla Director Thu, 31 Jan 2019 12:55:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3346440&lang=ca&coduo=3351 2019-01-31T12:55:53Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament per a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3318416&lang=ca&coduo=3351 L'objecte d'aquesta convocatòria és la realització de projectes i activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l'equitat i la justícia en l'àmbit de la comunitat balear. Thu, 24 Jan 2019 08:51:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3318416&lang=ca&coduo=3351 2019-01-24T08:51:59Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002046&lang=ca&coduo=3351 L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per l'any 2017 en els països en desenvolupament segons les prioritats que estableix el III Pla Director Mon, 14 Jan 2019 08:36:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002046&lang=ca&coduo=3351 2019-01-14T08:36:32Z Convocatòria de subvencions per executar projectes que afavoreixin l'apoderament dels socis locals mitjançant accions de prospecció, identificació i capacitació a països empobrits per a l'any 2015 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2502332&lang=ca&coduo=3351 Contribuir a eradicar la pobresa en els països empobrits del món a través de l'apoderament dels socis locals i la millora de la qualitat en la identificació i formulació de projectes Mon, 07 Jan 2019 11:45:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2502332&lang=ca&coduo=3351 2019-01-07T11:45:06Z Convocatòria subvencions per a l'edició i difusió de materials i treballs de recerca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3580215&lang=ca&coduo=3351 L'objecte d'aquesta convocatòria és donar suport a la publicació, l'edició i la difusió de materials artístics, literaris, audiovisuals i informatius així com resultats de treballs de recerca en l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament, els quals contribuiran a enriquir el patrimoni artístic, literari, audiovisual, documental i científic de les Illes Balears. Aquests ajuts s'han de destinar a l'edició i la impressió del material que es derivi d'aquests treballs i que estigui adreçat a l'ús dels professionals de la cooperació per al desenvolupament Thu, 22 Nov 2018 09:37:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3580215&lang=ca&coduo=3351 2018-11-22T09:37:14Z Subvencions i ajudes de cooperació internacional directes en desenvolupament de la política de projecció institucional de la Comunitat Autònoma en l'àmbit de la solidaritat internacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3574659&lang=ca&coduo=3351 Gestió i resolució dels expedients de Subvencions i ajudes de cooperació internacional directes en desenvolupament de la política de projecció institucional de la Comunitat Autònoma en l'àmbit de la solidaritat internacional. Thu, 22 Nov 2018 09:11:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3574659&lang=ca&coduo=3351 2018-11-22T09:11:46Z Convocatòria subvencions projectes de Cooperants i Prospeccions 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3337930&lang=ca&coduo=3351 L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperants i accions de prospecció per a l'any 2018 Fri, 26 Oct 2018 12:04:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3337930&lang=ca&coduo=3351 2018-10-26T12:04:20Z Registre d'Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3396582&lang=ca&coduo=3351 El Decret 15/2018, de 8 de juny preveu la creació d'un registre d'organitzacions no governamentals de Desenvolupament de les Illes Balears. Aquest registre es dirigeix a entitats privades sense ànim de lucre que, d'acord amb els estatuts respectius, tenguin com a objectius la realització d'activitats o projectes relacionats amb la cooperació per al desenvolupament i el foment de la solidaritat amb els pobles. La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació gestionarà aquest registre, amb la finalitat de millorar l'eficàcia i l'eficiència de la tramitació de la documentació administrativa de les entitats sol·licitants de subvenció i als efectes de donar visibilitat als actors de la cooperació per al desenvolupament en l'àmbit balear i de publicitat. Fri, 15 Jun 2018 11:16:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3396582&lang=ca&coduo=3351 2018-06-15T11:16:40Z Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 6 de juny de 2016 per la qual s'estableix la convocatòria de subvencions per executar projectes d'emergència en països en desenvolupament per l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2579091&lang=ca&coduo=3351 Donar ajuts a les poblacions de països en desenvolupament afectades per situacions d'emergències mitjançant el finançament de projectes en l'àmbit de crisi d'emergència. L'objectiu principal és satisfer les necessitats bàsiques, urgents i immediates. Tue, 12 Jun 2018 10:28:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2579091&lang=ca&coduo=3351 2018-06-12T10:28:47Z Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 16 de juny de 2016 per la qual s'estableix la convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperants per l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2635421&lang=ca&coduo=3351 L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperants per l'any 2016. Poden ser objecte de subvenció:  Modalitat A. Estades formatives a les Illes Balears de professionals de països en desenvolupament (annex 2).  Modalitat B. Col·laboracions tècniques de professionals de les Illes Balears a països en desenvolupament (annex 3).  Modalitat C. Joves voluntaris i voluntàries cooperants a països en desenvolupament (annex 4). Tue, 12 Jun 2018 10:24:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2635421&lang=ca&coduo=3351 2018-06-12T10:24:45Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament per l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2700433&lang=ca&coduo=3351 Realització de projectes i activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l'equitat i la justícia en l'àmbit de la comunitat balear. Tue, 12 Jun 2018 10:22:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2700433&lang=ca&coduo=3351 2018-06-12T10:22:47Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2675529&lang=ca&coduo=3351 L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per l'any 2016 en els països en desenvolupament segons les prioritats que estableix el III Pla Director. Es preveuen dues modalitats: − Modalitat A: projectes que sol·licitin una subvenció igual o superior a 60.000 €. − Modalitat B: projectes que sol·licitin una subvenció inferior a 60.000 €. Tue, 12 Jun 2018 10:22:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2675529&lang=ca&coduo=3351 2018-06-12T10:22:14Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de post-emergència en països en desenvolupament per l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2898283&lang=ca&coduo=3351 Donar ajuts a les poblacions de països en desenvolupament afectades per situacions d'emergència mitjançant el finançament de projectes en l'àmbit de la postemergència. L'ajuda postemergència inclou el conjunt d'accions que es duen a terme després d'una catàstrofe o conflicte per restablir el funcionament dels serveis essencials, recuperar la capacitat productiva dels diferents sectors de l'economia, reparar els danys materials i establir les bases per a un desenvolupament sostenible de les poblacions afectades. Tue, 12 Jun 2018 10:20:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2898283&lang=ca&coduo=3351 2018-06-12T10:20:51Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2945066&lang=ca&coduo=3351 Realització de projectes i activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l'equitat i la justícia en l'àmbit de la comunitat balear. Tue, 12 Jun 2018 10:20:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2945066&lang=ca&coduo=3351 2018-06-12T10:20:21Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperants per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2908939&lang=ca&coduo=3351 Establir les subvencions per executar projectes de cooperants per a l'any 2017, en les següents modalitats: Modalitat A. Estades formatives a les Illes Balears de professionals de països en desenvolupament. Modalitat B. Col·laboracions tècniques de professionals de les Illes Balears a països en desenvolupament. Modalitat C. Joves voluntaris cooperants a països en desenvolupament. Tue, 12 Jun 2018 10:19:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2908939&lang=ca&coduo=3351 2018-06-12T10:19:49Z