Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE COOPERACIÓ http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3351&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sat, 17 Nov 2018 08:26:32 GMT Govern de les Illes Balears 2018-11-17T08:26:32Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatòria subvencions projectes de Cooperants i Prospeccions 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3337930&lang=ca&coduo=3351 L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperants i accions de prospecció per a l'any 2018 Fri, 26 Oct 2018 12:04:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3337930&lang=ca&coduo=3351 2018-10-26T12:04:20Z Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 8 de maig de 2018 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3346440&lang=ca&coduo=3351 L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament, per a l'any 2018, en els països en desenvolupament segons les prioritats que estableix el III Pla Director Thu, 09 Aug 2018 11:49:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3346440&lang=ca&coduo=3351 2018-08-09T11:49:26Z Registre d'Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3396582&lang=ca&coduo=3351 El Decret 15/2018, de 8 de juny preveu la creació d'un registre d'organitzacions no governamentals de Desenvolupament de les Illes Balears. Aquest registre es dirigeix a entitats privades sense ànim de lucre que, d'acord amb els estatuts respectius, tenguin com a objectius la realització d'activitats o projectes relacionats amb la cooperació per al desenvolupament i el foment de la solidaritat amb els pobles. La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació gestionarà aquest registre, amb la finalitat de millorar l'eficàcia i l'eficiència de la tramitació de la documentació administrativa de les entitats sol·licitants de subvenció i als efectes de donar visibilitat als actors de la cooperació per al desenvolupament en l'àmbit balear i de publicitat. Fri, 15 Jun 2018 11:16:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3396582&lang=ca&coduo=3351 2018-06-15T11:16:40Z Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 6 de juny de 2016 per la qual s'estableix la convocatòria de subvencions per executar projectes d'emergència en països en desenvolupament per l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2579091&lang=ca&coduo=3351 Donar ajuts a les poblacions de països en desenvolupament afectades per situacions d'emergències mitjançant el finançament de projectes en l'àmbit de crisi d'emergència. L'objectiu principal és satisfer les necessitats bàsiques, urgents i immediates. Tue, 12 Jun 2018 10:28:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2579091&lang=ca&coduo=3351 2018-06-12T10:28:47Z Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 16 de juny de 2016 per la qual s'estableix la convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperants per l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2635421&lang=ca&coduo=3351 L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperants per l'any 2016. Poden ser objecte de subvenció:  Modalitat A. Estades formatives a les Illes Balears de professionals de països en desenvolupament (annex 2).  Modalitat B. Col·laboracions tècniques de professionals de les Illes Balears a països en desenvolupament (annex 3).  Modalitat C. Joves voluntaris i voluntàries cooperants a països en desenvolupament (annex 4). Tue, 12 Jun 2018 10:24:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2635421&lang=ca&coduo=3351 2018-06-12T10:24:45Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament per l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2700433&lang=ca&coduo=3351 Realització de projectes i activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l'equitat i la justícia en l'àmbit de la comunitat balear. Tue, 12 Jun 2018 10:22:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2700433&lang=ca&coduo=3351 2018-06-12T10:22:47Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2675529&lang=ca&coduo=3351 L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per l'any 2016 en els països en desenvolupament segons les prioritats que estableix el III Pla Director. Es preveuen dues modalitats: − Modalitat A: projectes que sol·licitin una subvenció igual o superior a 60.000 €. − Modalitat B: projectes que sol·licitin una subvenció inferior a 60.000 €. Tue, 12 Jun 2018 10:22:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2675529&lang=ca&coduo=3351 2018-06-12T10:22:14Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de post-emergència en països en desenvolupament per l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2898283&lang=ca&coduo=3351 Donar ajuts a les poblacions de països en desenvolupament afectades per situacions d'emergència mitjançant el finançament de projectes en l'àmbit de la postemergència. L'ajuda postemergència inclou el conjunt d'accions que es duen a terme després d'una catàstrofe o conflicte per restablir el funcionament dels serveis essencials, recuperar la capacitat productiva dels diferents sectors de l'economia, reparar els danys materials i establir les bases per a un desenvolupament sostenible de les poblacions afectades. Tue, 12 Jun 2018 10:20:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2898283&lang=ca&coduo=3351 2018-06-12T10:20:51Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2945066&lang=ca&coduo=3351 Realització de projectes i activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l'equitat i la justícia en l'àmbit de la comunitat balear. Tue, 12 Jun 2018 10:20:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2945066&lang=ca&coduo=3351 2018-06-12T10:20:21Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperants per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2908939&lang=ca&coduo=3351 Establir les subvencions per executar projectes de cooperants per a l'any 2017, en les següents modalitats: Modalitat A. Estades formatives a les Illes Balears de professionals de països en desenvolupament. Modalitat B. Col·laboracions tècniques de professionals de les Illes Balears a països en desenvolupament. Modalitat C. Joves voluntaris cooperants a països en desenvolupament. Tue, 12 Jun 2018 10:19:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2908939&lang=ca&coduo=3351 2018-06-12T10:19:49Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002046&lang=ca&coduo=3351 L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per l'any 2017 en els països en desenvolupament segons les prioritats que estableix el III Pla Director Tue, 12 Jun 2018 10:01:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002046&lang=ca&coduo=3351 2018-06-12T10:01:04Z convocatòria de subvencions per executar projectes de post-emergència en països en desenvolupament per l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3311517&lang=ca&coduo=3351 Donar ajuts a les poblacions de països en desenvolupament afectades per situacions d'emergència mitjançant el finançament de projectes en l'àmbit de la postemergència. L'ajuda postemergència inclou el conjunt d'accions que es duen a terme després d'una catàstrofe o conflicte per restablir el funcionament dels serveis essencials, recuperar la capacitat productiva dels diferents sectors de l'economia, reparar els danys materials i establir les bases per a un desenvolupament sostenible de les poblacions afectades Tue, 12 Jun 2018 09:26:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3311517&lang=ca&coduo=3351 2018-06-12T09:26:15Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament per a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3318416&lang=ca&coduo=3351 L'objecte d'aquesta convocatòria és la realització de projectes i activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l'equitat i la justícia en l'àmbit de la comunitat balear. Tue, 12 Jun 2018 09:20:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3318416&lang=ca&coduo=3351 2018-06-12T09:20:36Z