Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE COOPERACIÓ http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3351&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 25 Jan 2021 13:31:21 GMT Govern de les Illes Balears 2021-01-25T13:31:21Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Registre d'Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3396582&lang=ca&coduo=3351 El Decret 15/2018, de 8 de juny preveu la creació d'un registre d'organitzacions no governamentals de Desenvolupament de les Illes Balears. Aquest registre es dirigeix a entitats privades sense ànim de lucre que, d'acord amb els estatuts respectius, tenguin com a objectius la realització d'activitats o projectes relacionats amb la cooperació per al desenvolupament i el foment de la solidaritat amb els pobles. La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació gestionarà aquest registre, amb la finalitat de millorar l'eficàcia i l'eficiència de la tramitació de la documentació administrativa de les entitats sol·licitants de subvenció i als efectes de donar visibilitat als actors de la cooperació per al desenvolupament en l'àmbit balear i de publicitat. Fri, 09 Oct 2020 07:47:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3396582&lang=ca&coduo=3351 2020-10-09T07:47:11Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de postemergència en països en desenvolupament per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109789&lang=ca&coduo=3351 Donar suport a les poblacions de països en desenvolupament afectades per situacions d'emergència mitjançant el finançament de projectes en l'àmbit de l'ajuda de postemergència. L'objectiu principal és protegir la vida, els drets i la dignitat de les persones, garantir la seva subsistència, satisfer la recuperació dels serveis bàsics, atendre la població vulnerable, desplaçada o refugiada, i la rehabilitació d'infraestructures bàsiques de la comunitat. Tue, 22 Sep 2020 07:19:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109789&lang=ca&coduo=3351 2020-09-22T07:19:31Z Convocatòria de subvencions per executar projectes d'educació per a la transformació social per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4291326&lang=ca&coduo=3351 L'objecte d'aquesta convocatòria és la realització de projectes i activitats d'educació per a la transformació social que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l'equitat i la justícia en l'àmbit de la comunitat balear. Mon, 13 Jul 2020 06:31:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4291326&lang=ca&coduo=3351 2020-07-13T06:31:51Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4112315&lang=ca&coduo=3351 Establir les subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament, per a l'any 2020, en els països en desenvolupament segons les prioritats que estableix el IV Pla Director Thu, 04 Jun 2020 09:56:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4112315&lang=ca&coduo=3351 2020-06-04T09:56:28Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2945066&lang=ca&coduo=3351 Realització de projectes i activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l'equitat i la justícia en l'àmbit de la comunitat balear. Tue, 18 Feb 2020 12:39:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2945066&lang=ca&coduo=3351 2020-02-18T12:39:58Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de postemergència en països en desenvolupament per a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3703233&lang=ca&coduo=3351 Prestar ajuda a les poblacions de països en desenvolupament afectades per situacions d'emergència mitjançant el finançament de projectes en l'àmbit de la postemergència. L'ajuda postemergència inclou el conjunt d'accions que es duen a terme després d'una catàstrofe per restablir el funcionament dels serveis essencials, recuperar la capacitat productiva dels diferents sectors de l'economia, reparar els danys materials i establir les bases per a un desenvolupament sostenible de les poblacions afectades. Wed, 16 Oct 2019 07:57:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3703233&lang=ca&coduo=3351 2019-10-16T07:57:32Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperants per a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3734939&lang=ca&coduo=3351 L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperants per a l'any 2019. Poden ser objecte de subvenció: — Modalitat A. Estades formatives a les Illes Balears de professionals de països en desenvolupament (annex 2). — Modalitat B. Col·laboracions tècniques de professionals de les Illes Balears a països en desenvolupament (annex 3). — Modalitat C. Joves voluntaris cooperants a països en desenvolupament (annex 4). Fri, 06 Sep 2019 10:14:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3734939&lang=ca&coduo=3351 2019-09-06T10:14:42Z Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 8 de maig de 2018 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3346440&lang=ca&coduo=3351 L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament, per a l'any 2018, en els països en desenvolupament segons les prioritats que estableix el III Pla Director Thu, 11 Jul 2019 09:15:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3346440&lang=ca&coduo=3351 2019-07-11T09:15:16Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002046&lang=ca&coduo=3351 L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per l'any 2017 en els països en desenvolupament segons les prioritats que estableix el III Pla Director Tue, 28 May 2019 09:24:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002046&lang=ca&coduo=3351 2019-05-28T09:24:59Z convocatòria de subvencions per executar projectes de post-emergència en països en desenvolupament per l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3311517&lang=ca&coduo=3351 Donar ajuts a les poblacions de països en desenvolupament afectades per situacions d'emergència mitjançant el finançament de projectes en l'àmbit de la postemergència. L'ajuda postemergència inclou el conjunt d'accions que es duen a terme després d'una catàstrofe o conflicte per restablir el funcionament dels serveis essencials, recuperar la capacitat productiva dels diferents sectors de l'economia, reparar els danys materials i establir les bases per a un desenvolupament sostenible de les poblacions afectades Tue, 28 May 2019 09:23:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3311517&lang=ca&coduo=3351 2019-05-28T09:23:51Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament per a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3318416&lang=ca&coduo=3351 L'objecte d'aquesta convocatòria és la realització de projectes i activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l'equitat i la justícia en l'àmbit de la comunitat balear. Tue, 28 May 2019 09:23:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3318416&lang=ca&coduo=3351 2019-05-28T09:23:14Z Convocatòria subvencions projectes de Cooperants i Prospeccions 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3337930&lang=ca&coduo=3351 L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperants i accions de prospecció per a l'any 2018 Tue, 28 May 2019 09:22:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3337930&lang=ca&coduo=3351 2019-05-28T09:22:45Z Subvencions i ajudes de cooperació internacional directes en desenvolupament de la política de projecció institucional de la Comunitat Autònoma en l'àmbit de la solidaritat internacional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3574659&lang=ca&coduo=3351 Gestió i resolució dels expedients de Subvencions i ajudes de cooperació internacional directes en desenvolupament de la política de projecció institucional de la Comunitat Autònoma en l'àmbit de la solidaritat internacional. Tue, 28 May 2019 09:21:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3574659&lang=ca&coduo=3351 2019-05-28T09:21:11Z Convocatòria subvencions per a l'edició i difusió de materials i treballs de recerca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3580215&lang=ca&coduo=3351 L'objecte d'aquesta convocatòria és donar suport a la publicació, l'edició i la difusió de materials artístics, literaris, audiovisuals i informatius així com resultats de treballs de recerca en l'àmbit de la cooperació per al desenvolupament, els quals contribuiran a enriquir el patrimoni artístic, literari, audiovisual, documental i científic de les Illes Balears. Aquests ajuts s'han de destinar a l'edició i la impressió del material que es derivi d'aquests treballs i que estigui adreçat a l'ús dels professionals de la cooperació per al desenvolupament Tue, 28 May 2019 09:20:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3580215&lang=ca&coduo=3351 2019-05-28T09:20:48Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3668841&lang=ca&coduo=3351 L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament, per a l'any 2019, en els països en desenvolupament segons les prioritats que estableix el III Pla Director. Tue, 28 May 2019 09:20:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3668841&lang=ca&coduo=3351 2019-05-28T09:20:24Z convocatòria de subvencions per executar projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament per a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3758585&lang=ca&coduo=3351 L'objecte d'aquesta convocatòria és la realització de projectes i activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l'equitat i la justícia en l'àmbit de la comunitat balear. a) Activitats adreçades a incrementar la presència de l'educació per al desenvolupament en els àmbits de l'educació formal, la no formal i la informal, per generar una consciència crítica, mitjançant activitats programades i materials didàctics adequats, que promoguin els valors i les actituds solidàries envers els pobles del món, el coneixement i l'anàlisi de les causes de les desigualtats entre països i dels conflictes, el respecte i la defensa de la diversitat cultural, els drets humans i la pau. b) Activitats adreçades a la millora qualitativa de la formació dels agents d'educació per al desenvolupament: cursos, seminaris, jornades i altres, destinats a la població en general o a col·lectius específics, al voluntariat de la mateixa organització o de diverses ONG de les Illes Balears conjuntament, mitjançant activitats programades i materials didàctics adequats. c) Activitats de sensibilització, educació i conscienciació adreçades a divulgar valors d'equitat, justícia, tolerància i solidaritat a la població balear. Es tracta de dur a terme campanyes, actes puntuals i qualssevol altres activitats que afavoreixin una millor percepció, per part de la societat de les Illes Balears, de la situació sociocultural, política, econòmica i ambiental dels països en desenvolupament, i també de les causes que provoquen aquestes situacions i les desigualtats entre països. Mon, 13 May 2019 07:00:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3758585&lang=ca&coduo=3351 2019-05-13T07:00:48Z