Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE COOPERACIÓ http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3351&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Tue, 12 Dec 2017 02:21:23 GMT Govern de les Illes Balears 2017-12-12T02:21:23Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002046&lang=ca&coduo=3351 L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per l'any 2017 en els països en desenvolupament segons les prioritats que estableix el III Pla Director Thu, 14 Sep 2017 06:41:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002046&lang=ca&coduo=3351 2017-09-14T06:41:38Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2945066&lang=ca&coduo=3351 Realització de projectes i activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l'equitat i la justícia en l'àmbit de la comunitat balear. Thu, 01 Jun 2017 07:48:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2945066&lang=ca&coduo=3351 2017-06-01T07:48:26Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de post-emergència en països en desenvolupament per l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2898283&lang=ca&coduo=3351 Donar ajuts a les poblacions de països en desenvolupament afectades per situacions d'emergència mitjançant el finançament de projectes en l'àmbit de la postemergència. L'ajuda postemergència inclou el conjunt d'accions que es duen a terme després d'una catàstrofe o conflicte per restablir el funcionament dels serveis essencials, recuperar la capacitat productiva dels diferents sectors de l'economia, reparar els danys materials i establir les bases per a un desenvolupament sostenible de les poblacions afectades. Thu, 25 May 2017 09:42:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2898283&lang=ca&coduo=3351 2017-05-25T09:42:55Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament per a l'any 2015 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2502492&lang=ca&coduo=3351 L'objecte d'aquesta convocatòria és la realització de projectes i activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l'equitat i la justícia en l'àmbit de la comunitat balear. En concret, poden ser objecte de subvenció: a) Activitats adreçades a incrementar la presència de l'educació per al desenvolupament en els àmbits de l'educació formal i informal, mitjançant activitats programades i materials didàctics adequats, que promoguin els valors i les actituds solidàries envers els pobles del món, el coneixement i l'anàlisi de les causes de les desigualtats entre països i dels conflictes, el respecte i la defensa de la diversitat cultural, els drets humans i la pau. b) Activitats adreçades a la millora qualitativa de la formació dels agents d'educació per al desenvolupament: cursos, seminaris, jornades i altres, destinades a la població en general o a col·lectius específics, al voluntariat de la mateixa organització o de diverses ONG de les Illes Balears conjuntament, mitjançant activitats programades i materials didàctics adequats. c) Activitats de sensibilització, educació i conscienciació adreçades a divulgar valors d'equitat, justícia, tolerància i solidaritat a la població balear. Es tracta de dur a terme campanyes, actes puntuals i qualssevol altres activitats que afavoreixin una percepció millor per part de la societat de les Illes Balears de la situació sociocultural, política, econòmica i ambiental dels països del Sud, i també de les causes que provoquen aquestes situacions i les desigualtats entre països Thu, 25 May 2017 08:21:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2502492&lang=ca&coduo=3351 2017-05-25T08:21:26Z Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 6 de juny de 2016 per la qual s'estableix la convocatòria de subvencions per executar projectes d'emergència en països en desenvolupament per l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2579091&lang=ca&coduo=3351 Donar ajuts a les poblacions de països en desenvolupament afectades per situacions d'emergències mitjançant el finançament de projectes en l'àmbit de crisi d'emergència. L'objectiu principal és satisfer les necessitats bàsiques, urgents i immediates. Thu, 25 May 2017 08:19:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2579091&lang=ca&coduo=3351 2017-05-25T08:19:17Z Resolució de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 16 de juny de 2016 per la qual s'estableix la convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperants per l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2635421&lang=ca&coduo=3351 L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperants per l'any 2016. Poden ser objecte de subvenció:  Modalitat A. Estades formatives a les Illes Balears de professionals de països en desenvolupament (annex 2).  Modalitat B. Col·laboracions tècniques de professionals de les Illes Balears a països en desenvolupament (annex 3).  Modalitat C. Joves voluntaris i voluntàries cooperants a països en desenvolupament (annex 4). Thu, 25 May 2017 07:48:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2635421&lang=ca&coduo=3351 2017-05-25T07:48:39Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2675529&lang=ca&coduo=3351 L'objecte d'aquesta convocatòria és establir les subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per l'any 2016 en els països en desenvolupament segons les prioritats que estableix el III Pla Director. Es preveuen dues modalitats: − Modalitat A: projectes que sol·licitin una subvenció igual o superior a 60.000 €. − Modalitat B: projectes que sol·licitin una subvenció inferior a 60.000 €. Thu, 25 May 2017 07:42:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2675529&lang=ca&coduo=3351 2017-05-25T07:42:42Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament per l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2700433&lang=ca&coduo=3351 Realització de projectes i activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament que es duguin a terme a les Illes Balears per impulsar els valors de la solidaritat, la tolerància, l'equitat i la justícia en l'àmbit de la comunitat balear. Thu, 25 May 2017 07:34:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2700433&lang=ca&coduo=3351 2017-05-25T07:34:49Z Convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperants per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2908939&lang=ca&coduo=3351 Establir les subvencions per executar projectes de cooperants per a l'any 2017, en les següents modalitats: Modalitat A. Estades formatives a les Illes Balears de professionals de països en desenvolupament. Modalitat B. Col·laboracions tècniques de professionals de les Illes Balears a països en desenvolupament. Modalitat C. Joves voluntaris cooperants a països en desenvolupament. Thu, 25 May 2017 07:29:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2908939&lang=ca&coduo=3351 2017-05-25T07:29:57Z