Tràmits: SECRETARIA GENERAL http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=33&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Thu, 22 Mar 2018 05:45:06 GMT Govern de les Illes Balears 2018-03-22T05:45:06Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Exercici del Protectorat sobre les fundacions educatives http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3229587&lang=ca&coduo=33 Revisar la documentació i els actes de les fundacions en els supòsits prevists a l'ordenament jurídic Mon, 12 Feb 2018 10:24:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3229587&lang=ca&coduo=33 2018-02-12T10:24:43Z Reclamacions de danys i perjudicis dirigides a la Conselleria d'Educació i Universitat, llevat de les que tramita la Direcció General de Personal Docent http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3231470&lang=ca&coduo=33 Rescabalar els danys i perjduicis soferts a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics Tue, 06 Feb 2018 11:59:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3231470&lang=ca&coduo=33 2018-02-06T11:59:07Z