Tràmits: FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA) http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3229&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 18 Dec 2017 16:30:36 GMT Govern de les Illes Balears 2017-12-18T16:30:36Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Selecció de les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu en el territori de Mallorca, per al període de programació 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3179304&lang=ca&coduo=3229 Resolució de l'autoritat de gestió del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per la qual es convoca la selecció de les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu en el territori de Mallorca, per al període de programació 2014-2020 Thu, 14 Dec 2017 07:22:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3179304&lang=ca&coduo=3229 2017-12-14T07:22:43Z Ajudes per a les Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes per al desenvolupament dels programes sanitaris corresponents a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2849471&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a les Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes (ADS) de les Illes Balears, per a l'any 2017 Thu, 07 Dec 2017 07:48:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2849471&lang=ca&coduo=3229 2017-12-07T07:48:39Z Ajuda MAP_Manteniment del paisatge agrari, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3171013&lang=ca&coduo=3229 Ajudes de minimis per al manteniment del paisatge agrari de les Illes Balears Tue, 05 Dec 2017 09:54:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3171013&lang=ca&coduo=3229 2017-12-05T09:54:22Z Ajuda CPA_Conservació patrimoni agrari, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3170774&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a la conservació del patrimoni cultural i natural situat en explotacions agrícoles de les Illes Balears Tue, 05 Dec 2017 09:52:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3170774&lang=ca&coduo=3229 2017-12-05T09:52:22Z Ajuda BIA_Projectes d'investigació aplicada, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3170867&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per al finançament de projectes d'investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears Tue, 05 Dec 2017 09:50:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3170867&lang=ca&coduo=3229 2017-12-05T09:50:01Z Paralització temporal de l'activitat pesquera del 2017 a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3158602&lang=ca&coduo=3229 Ajudes pel finançament de la paralització temporal de la flota d'arrossegament de l'activitat de pesca durant el període del 9 de gener al 7 d'abril de 2017 i el període del 4 al 29 de desembre de 2017. Tue, 28 Nov 2017 09:07:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3158602&lang=ca&coduo=3229 2017-11-28T09:07:32Z Programa escolar de consum de fruites, hortalisses i llet, pel curs 2018/2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3048574&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per al curs escolar 2017-2018, per a distribuir als centres escolars fruita, hortalissa i llet Tue, 28 Nov 2017 08:16:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3048574&lang=ca&coduo=3229 2017-11-28T08:16:48Z Ajudes de mínimis per a inversions en activitas no agrícoles, per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3022512&lang=ca&coduo=3229 Fomentar les inversions en les activitats de diversificació previstes en els apartats c, d, e i f de l'article 62 de la Llei 12/2014 agrària de les Illes Balears. Tue, 28 Nov 2017 08:12:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3022512&lang=ca&coduo=3229 2017-11-28T08:12:13Z Ajudes per a inversions en ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratge, per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2909836&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes per a l'any 2017 per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura, d'acord amb el Programa nacional de mesures d'ajuda a l'apicultura 2017-2019 Thu, 16 Nov 2017 08:22:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2909836&lang=ca&coduo=3229 2017-11-16T08:22:12Z Subvencions per a les accions de formació professional i adquisició de competències, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3144030&lang=ca&coduo=3229 S'aprova la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 2017 per a les accions de formació professional i adquisició de competències. Es pretenen desenvolupar cursos de formació no reglada dirigits a persones que desenvolupin les seves activitats en els sectors agrari i alimentari per fomentar la innovació a les seves explotacions, millorar el rendiment econòmic (la millora de la competitivitat, de l'organització de la cadena de distribució, de la comercialització o de la qualitat de les produccions), fomentar la diversificació, propiciar l'ús de bones pràctiques agràries, la gestió sostenible, la producció compatible amb la conservació del paisatge, la protecció del medi ambient i l'eficiència en la utilització dels recursos naturals, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020. Thu, 09 Nov 2017 09:02:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3144030&lang=ca&coduo=3229 2017-11-09T09:02:36Z Suport a la participació per primera vegada en règims de qualitat, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143994&lang=ca&coduo=3229 Participació per primera vegada en règims de qualitat Thu, 09 Nov 2017 08:46:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143994&lang=ca&coduo=3229 2017-11-09T08:46:43Z Ajudes pel foment de les races autòctones en perill d'extinció, 2017 I del Reial decret 2129/2008, pel qual s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2849198&lang=ca&coduo=3229 Ajudes pel foment de les races autòctones de les Illes Balears previstes a l'annex I del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes Wed, 18 Oct 2017 11:05:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2849198&lang=ca&coduo=3229 2017-10-18T11:05:20Z Foment de la producció de productes agrícoles de qualitat, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3041041&lang=ca&coduo=3229 L'objecte d'aquestes ajudes és el de potenciar i consolidar l'elaboració de productes de qualitat a les Illes Balears, per tal d'augmentar-ne la competitivitat i la qualitat de la producció agrària. Tue, 10 Oct 2017 09:32:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3041041&lang=ca&coduo=3229 2017-10-10T09:32:57Z Ajudes per al curs escolar 2017-2018, per a distribuir als centres escolars fruita, hortalissa i llet http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2988415&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per al curs escolar 2017-2018, per a distribuir als centres escolars fruita, hortalissa i llet Thu, 21 Sep 2017 12:27:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2988415&lang=ca&coduo=3229 2017-09-21T12:27:03Z Ajudes comunitàries directes a l'agricultura i a la ramaderia, per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2929840&lang=ca&coduo=3229 Establir el procediment per a la tramitació de les sol·licituds de les diferents ajudes de la Política Agrícola Comuna en Illes Balears per a l'any 2017 Thu, 21 Sep 2017 10:52:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2929840&lang=ca&coduo=3229 2017-09-21T10:52:14Z Ajudes comunitàries directes a l'agricultura i la ramaderia, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2929577&lang=ca&coduo=3229 Establir el procediment per a la tramitació de les sol·licituds de les diferents ajudes de la Política Agrícola Comuna en Illes Balears per a l'any 2016 Thu, 21 Sep 2017 10:49:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2929577&lang=ca&coduo=3229 2017-09-21T10:49:47Z Subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015 a 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2404480&lang=ca&coduo=3229 1. S'aproven les convocatòries de subvencions, per als anys 2015 a 2019, per a fomentar les inversions a les explotacions agràries, d'acord amb el que preveu l'Ordre de bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, aprovat mitjançant l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 29, de 26 de febrer de 2015. 2. Les convocatòries seran un total de deu i es realitzen dues convocatòries per cada exercici. 3.L'àmbit territorial d'aplicació de les subvencions és la comunitat autònoma de les Illes Balears i seran d'aplicació les definicions previstes a l'annex III de la present Resolució. Quant a aquelles definicions realitzades en base al que disposa la Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears, s'hauran d'atendre les seves modificacions o substitucions posteriors. Thu, 21 Sep 2017 10:46:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2404480&lang=ca&coduo=3229 2017-09-21T10:46:45Z Ajudes destinades al foment de l'agricultura ecològica, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2570822&lang=ca&coduo=3229 DONAR SUPORT ALS AGRICULTORS QUE PRACTIQUEN L'AGRICULTURA ECOLÒGICA Thu, 21 Sep 2017 10:46:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2570822&lang=ca&coduo=3229 2017-09-21T10:46:22Z Ajudes destinades al foment de la producció integrada, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2570916&lang=ca&coduo=3229 Fomentar en els agricultors la producció integrada per tal d'incentivarl'ús de mètodes de producció vegetal respectuosos amb el medi ambient, que disminueixin l'ús de productes químics i permetin obtenirproduccions agrícoles d'alta qualitat, amb la menor quantitat possible de residus químics indesitjables Thu, 21 Sep 2017 10:45:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2570916&lang=ca&coduo=3229 2017-09-21T10:45:55Z Ajudes destinades al foment de races autòctones en perill d'extinció, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2572353&lang=ca&coduo=3229 Donar suport a les explotacions ramaderes per mantenir el cens d'animalsde races autòctones en perill d'extinció, per a compensar les despeses derivades dels programes de recuperació de la raça i el seu escàs rendiment productiu, així com fomentar la reducció de la contaminació per nitrògen. Thu, 21 Sep 2017 10:45:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2572353&lang=ca&coduo=3229 2017-09-21T10:45:23Z Ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2575910&lang=ca&coduo=3229 finalitat indemnitzar els agricultors per a la totalitat o una part dels costs addicionals i les pèrdues d'ingressos derivades de les dificultats que planteja la producció agrícola en zones amb limitacions específiques, evitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear com a part de la seva riquesa social i natural Thu, 21 Sep 2017 10:44:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2575910&lang=ca&coduo=3229 2017-09-21T10:44:56Z Ajudes destinades al pagament compensatori en zones de muntanya, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2575955&lang=ca&coduo=3229 Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitat indemnitzar els agricultors per la totalitat o una part dels costs addicionals i les pèrdues d'ingressos derivades de les dificultats que planteja la producció agrícola en zones de muntanya, evitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear com a part de la seva riquesa social i natural. Thu, 21 Sep 2017 10:43:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2575955&lang=ca&coduo=3229 2017-09-21T10:43:09Z Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen, per a l'exercici 2017, ajudes de minimis per a replantar arbres http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3005796&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes de minimis per a replantar albercoquers, ametllers, figueres, garrovers i oliveres Thu, 21 Sep 2017 09:37:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3005796&lang=ca&coduo=3229 2017-09-21T09:37:34Z Ajudes per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2909780&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes per a l'any 2017 per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura, d'acord amb el Programa nacional de mesures d'ajuda a l'apicultura 2017-2019 Wed, 20 Sep 2017 05:39:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2909780&lang=ca&coduo=3229 2017-09-20T05:39:09Z Ajudes per a la contractació d'assegurances agràries combinades , per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2779065&lang=ca&coduo=3229 Promoure la contractació de les assegurances agràries. Mon, 18 Sep 2017 07:13:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2779065&lang=ca&coduo=3229 2017-09-18T07:13:21Z Subvencions per a la creació d'empreses per activitas no agràries a les zones rurals, per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3022655&lang=ca&coduo=3229 L'ajuda està dirigida a la creació d'empreses en zones rurals que desenvolupin activitats de les previstes en els apartats c, d,e i f del punt 2 de l'article 82 de la Llei 12/2014 agrària de les Illes Balears i que estiguin orientades a la diversificació de les rendes de les explotacions agràries mitjançant l'explotació de les potencialitats intrínseques del territori de les illes Balears. Mon, 07 Aug 2017 08:29:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3022655&lang=ca&coduo=3229 2017-08-07T08:29:10Z Noves mesures excepcionals, de caràcter temporal, d'ajuda als productors de determinades fruites i hortalisses http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2638984&lang=ca&coduo=3229 Mesures excepcionals d'ajuda: operacions de retirada, renuncia a efectuar collita i collita en verd. Productes: tomàtiga, pastanagó, col, pebre, colflori i bròquil, cogombre, fongs del genere Agaricus, pomes, peres, prunes, baies, raïm de balança, kiwi, taringes, clementines, mandarines, satsumes, llimones, melicotons i nectarines, cireres i caquis. Thu, 06 Jul 2017 11:42:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2638984&lang=ca&coduo=3229 2017-07-06T11:42:27Z Ajudes per pal·liar els efectes de les pluges intenses de l'any 2017 en els cultius de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2992118&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a compensar determinats efectes provocats per les pluges intenses l'any 2017 a les explotacions agràries Thu, 06 Jul 2017 10:02:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2992118&lang=ca&coduo=3229 2017-07-06T10:02:32Z Mesures excepcionals, amb caràcter temporal, d'ajuda als productors de determinades fruites http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2988388&lang=ca&coduo=3229 Mesures excepcionals d'ajuda: operacions de retirada, renuncia a efectuar collita i collita en verd. Productes: Pomes, peres, prunes, taronges dolces, clementines, mandarines (incloses les tangerines i les satsumes), wilkings i altres híbrids similars de cítrics, llimones, melicotons i nectarines, cireres dolces i caquis. Wed, 05 Jul 2017 08:21:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2988388&lang=ca&coduo=3229 2017-07-05T08:21:52Z Inscripció en el Registres Insulars Agraris de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2989696&lang=ca&coduo=3229 Han de ser objecte d'inscripció en el registre insular agrari totes les explotacions agràries ubicades en el territori insular de cada consell insular Wed, 05 Jul 2017 07:38:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2989696&lang=ca&coduo=3229 2017-07-05T07:38:56Z Ajudes de minimis, per a l'any 2017, per a inversions als escorxadors http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2968046&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a inversions als escorxadors Tue, 20 Jun 2017 08:53:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2968046&lang=ca&coduo=3229 2017-06-20T08:53:48Z Indemnització per a sacrifici d'animals, per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1434849&lang=ca&coduo=3229 Establir el procediment d'abonament i els barems d'indemnització per sacrifici d'animals en virtut de l'aplicació de determinades mesures de prevenció, control i eradicació de malelties dels animals. Mon, 19 Jun 2017 09:21:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1434849&lang=ca&coduo=3229 2017-06-19T09:21:56Z Ajudes de minimis destinades a compensar el transport d'aviram per sacrificar a escorxadors de fora de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2961374&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes de mínimis, corresponents a 2017, destinades a compensar el transport d'aviram produït a Mallorca per sacrificar a escorxadors d'altres illes Thu, 15 Jun 2017 07:49:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2961374&lang=ca&coduo=3229 2017-06-15T07:49:03Z Subvencions per a les associacions o federacions de confraries de pescadors de les Illes Balears, per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2961249&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades a unions associatives del sector pesquer per a la participació en les despeses originades per la realització de les activitats pròpies Fri, 09 Jun 2017 09:44:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2961249&lang=ca&coduo=3229 2017-06-09T09:44:05Z Ajudes de suport a les confraries de pescadors de les Illes Balears, per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2961277&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades a les confraries de pescadors per a la participació en les despeses originades per la realització de les activitats ordinàries pròpies d'aquestes entitats Thu, 08 Jun 2017 07:00:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2961277&lang=ca&coduo=3229 2017-06-08T07:00:25Z Convocatòria de selecció d'Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu, en el marc del Fons Europeu Marítim i de la Pesca, per al període 2014-2020 a les Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2937195&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria per a la selecció de les estratègis dels GALP Thu, 18 May 2017 09:09:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2937195&lang=ca&coduo=3229 2017-05-18T09:09:15Z Subvencions per a les accions de formació professional i adquisició de competències, 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2699229&lang=ca&coduo=3229 S'aprova la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 2016 per a les accions de formació professional i adquisició decompetències. Es pretenen desenvolupar cursos de formació no reglada dirigits a persones que desenvolupin les seves activitats en els sectorsagrari i alimentari per fomentar la innovació a les seves explotacions, millorar el rendiment econòmic (la millora de la competitivitat, del'organització de la cadena de distribució, de la comercialització o de la qualitat de les produccions), fomentar la diversificació, propiciar l'úsde bones pràctiques agràries, la gestió sostenible, la producció compatible amb la conservació del paisatge, la protecció del medi ambient il'eficiència en la utilització dels recursos naturals, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrerde 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de DesenvolupamentRural de les Illes Balears 2014-2020. Thu, 11 May 2017 12:24:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2699229&lang=ca&coduo=3229 2017-05-11T12:24:26Z Ajudes per a les agrupacions de defensa vegetal per a l'assessorament agrari amb finalitats de defensa vegetal per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2874356&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes destinades a les agrupacions de defensa vegetal amb la finalitat d'assessorar en defensa vegetal i col·laborar amb l'Administració en la lluita col·lectiva contra els agents nocius dels vegetals Wed, 12 Apr 2017 09:04:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2874356&lang=ca&coduo=3229 2017-04-12T09:04:58Z Ajudes per a la reestructuració i reconversió de vinyes, per els anys 2014-2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1684704&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a reestructuració i reconversió de vinyes, previstes a la Secció 2a del Reial decret 548/2013, de 19 de juliol, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola espanyol (BOE núm. 173, de 20 de juliol de 2013) Wed, 29 Mar 2017 08:41:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1684704&lang=ca&coduo=3229 2017-03-29T08:41:13Z Subvencions per a cooperació entre agents per a desenvolupar cadenes curtes decomercialització per accions de informació. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2779087&lang=ca&coduo=3229 La subvenció de les actuacions necessàries i despeses d'estudi, animació i funcionament definides a la convocatòria, amb la finalitat de realitzar accions de informació, promoció i comercialització de les produccions agrícoles de qualitat definides a l'apartat quart, realitzades a altres països tant de l'UE com de fora de l'UE Tue, 28 Mar 2017 11:20:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2779087&lang=ca&coduo=3229 2017-03-28T11:20:44Z Ajudes de minimis, per a l'any 2016, per a inversions als escorxadors http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2860503&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a inversions als escorxadors Wed, 15 Mar 2017 09:26:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2860503&lang=ca&coduo=3229 2017-03-15T09:26:10Z Ajudes per les actuacions dutes a terme l'any 2016 pel sector agrari professional de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2855026&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes destinades a les organitzacions professionals agràries (OPA) de Mallorca i a les entitats associatives de cooperatives, per a participar en les despeses originades l'any 2016, per la realització de les activitats pròpies d'aquestes associacions i organitzacions Fri, 10 Mar 2017 10:20:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2855026&lang=ca&coduo=3229 2017-03-10T10:20:10Z Ajudes als fons i programes operatius de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses, per a l'any 2013. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1393595&lang=ca&coduo=3229 Ajudes als fons i programes operatius de les organitzacions de productors de fruites i verdures, previstes en la Secció 2 del Capítol II del Reglament d'execució (UE) núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell en els sectors de les fruites i verdures y de les fruites i verdurers transformades. Fri, 03 Mar 2017 11:34:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1393595&lang=ca&coduo=3229 2017-03-03T11:34:10Z Subvencions per a inversions en la transformació i comercialització de productes agrícoles, per els anys 2015-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2510892&lang=ca&coduo=3229 Fomentar les inversions en transformació, comercialització i/o desenvolupament de productes agrícoles, d'acord amb el que preveu l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 29, de 26 de febrer de 2015. Fri, 03 Mar 2017 11:01:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2510892&lang=ca&coduo=3229 2017-03-03T11:01:05Z Subvencions per a la creació d'empreses de joves agricultors, per els anys 2015-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2453139&lang=ca&coduo=3229 S'aprova la convocatòria de subvencions per a la creació d'empreses de joves agricultors, per als anys 2015 a 2019, per fomentar la instal- lació de joves agricultors i l'inici de la seva activitat, d'acord amb el que preveu l'Ordre de bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, aprovada mitjançant l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, publicada en el núm. Butlletí Oficial de les Illes Balears 29, de 26 de febrer de 2015. Fri, 03 Mar 2017 10:52:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2453139&lang=ca&coduo=3229 2017-03-03T10:52:35Z Subvencions per a les inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d'agroambient i clima, corresponents a l'any 2015 a 2019 (MARGES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2511246&lang=ca&coduo=3229 LLuitar contra l'erosió i la protecció de la biodiversitat Mantenir la riquesa paisatgística i lluitar contra l'erosió genètica, Fri, 03 Mar 2017 10:45:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2511246&lang=ca&coduo=3229 2017-03-03T10:45:47Z Pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2818613&lang=ca&coduo=3229 Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitat indemnitzar els agricultors per a la totalitat o una part dels costsaddicionals i les pèrdues d'ingressos derivades de les dificultats que planteja la producció agrícola en zones amb limitacions específiquesevitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear com a part de la seva riquesa social inatural, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 i els articles 31 i32 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Fri, 03 Mar 2017 10:23:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2818613&lang=ca&coduo=3229 2017-03-03T10:23:57Z Ajudes destinades a la millora de la gestió de la traçabilitat dels productes de la pesca i l'aqüicultura, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2799118&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades a la millora de la gestió de la traçabilitat dels productes de la pesca i l'aqüicultura Fri, 03 Mar 2017 09:46:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2799118&lang=ca&coduo=3229 2017-03-03T09:46:51Z Ajudes a la preparació de les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2775356&lang=ca&coduo=3229 Ajudes a la preparació de les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu, d'acord amb el que preveu l'Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, de 23 de maig de 2016, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del programa de FEMP Fri, 03 Mar 2017 09:43:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2775356&lang=ca&coduo=3229 2017-03-03T09:43:25Z Subvencions per a la paralització temporal de l'activitat pesquera, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2720237&lang=ca&coduo=3229 Subvencions són el finançament de la paralització temporal de la flota d'arrossegament de l'activitat de pesca durant el període del 10 de desembre de 2015 al 10 d'abril de 2016 Fri, 03 Mar 2017 09:29:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2720237&lang=ca&coduo=3229 2017-03-03T09:29:54Z