Tràmits: FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA) http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3229&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Tue, 13 Nov 2018 20:12:59 GMT Govern de les Illes Balears 2018-11-13T20:12:59Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears 2018: Accions de formació professional i adquisició de competències http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3566233&lang=ca&coduo=3229 S'aprova la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 2018 per a les accions de formació professional i adquisició de competències. Es pretenen desenvolupar cursos de formació no reglada dirigits a persones que desenvolupin les seves activitats en els sectors agrari i alimentari per fomentar la innovació a les seves explotacions, millorar el rendiment econòmic (la millora de la competitivitat, de l'organització de la cadena de distribució, de la comercialització o de la qualitat de les produccions), fomentar la diversificació i propiciar l'ús de bones pràctiques agràries, la gestió sostenible, la producció compatible amb la conservació del paisatge, la protecció del medi ambient i l'eficiència en la utilització dels recursos naturals, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020. Tue, 13 Nov 2018 13:33:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3566233&lang=ca&coduo=3229 2018-11-13T13:33:38Z CCS_Capital circulant 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3436919&lang=ca&coduo=3229 Ajudes de minimis per al finançament de capital circulant al sector agrari i pesquer Fri, 09 Nov 2018 12:48:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3436919&lang=ca&coduo=3229 2018-11-09T12:48:14Z Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen ajudes de minimis destinades a compensar el transport d'aviram per sacrificar a escorxadors de fora de Mallorca, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3564351&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes de mínimis, corresponents a 2018, destinades a compensar el transport d'aviram produït a Mallorca per sacrificar a escorxadors d'altres illes Thu, 08 Nov 2018 13:22:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3564351&lang=ca&coduo=3229 2018-11-08T13:22:44Z Fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat per al període 2018-2020. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3485685&lang=ca&coduo=3229 Fomentar els productes agrícoles de qualitat Wed, 17 Oct 2018 12:05:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3485685&lang=ca&coduo=3229 2018-10-17T12:05:04Z Subvencions per a la cooperació entre agents per crear idesenvolupar cadenes curtes de comercialització. Convocatòria 2018. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3396758&lang=ca&coduo=3229 Subvenció de les inversions necessàries i de les despeses d'estudi, animació i funcionament definides en l'apartat quart de la convocatòria, amb la finalitat de crear un o diversos punts de venda en cadena curta per part d'un grup de cooperació que compleixi els requisits definits en l'apartat tercer de la convocatòria. Es considera 'cadena curta de comercialització' aquella en què no hi ha més d'un intermediari entre el productor i el consumidor. No es considera intermediari l'agrupació de productors. Wed, 17 Oct 2018 11:37:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3396758&lang=ca&coduo=3229 2018-10-17T11:37:51Z Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen, mitjançant el procediment anticipat de despesa, subvencions per a la paralització temporal de l'activitat pesquera del 2018 a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3526580&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades a la paralització de la flota de fons de l'activitat pesquera de l'any 2018 Mon, 15 Oct 2018 10:15:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3526580&lang=ca&coduo=3229 2018-10-15T10:15:21Z Ajudes, corresponents als anys 2018-2022, per a projectes a l'empara de l'Estratègia de DLP del Grup d'Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d'Eivissa i Formentera, en el marc de la mesura 4.1.3. del FEMP http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3524867&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a diferents projectes que fomentin la consecució dels objectius estratègics continguts en l'EDLP de les illes d'Eivissa i Formentera, mesura 4.1.3., relativa a l'aplicació d'estratègies de desenvolupament local participatiu Wed, 10 Oct 2018 08:53:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3524867&lang=ca&coduo=3229 2018-10-10T08:53:46Z Ajudes per a projectes a l'empara de l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu del Grup d'Acció Local de Pesca de l'Associació Leader - Menorca, en el marc de la mesura 4.1.3. del FEMP, 2018-2022 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3524525&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades projectes que fomentin la consecució dels objectius estratègics continguts en l'EDLP de l'illa de Menorca, mesura 4.1.3. relativa a l'Aplicació d'estratègies de desenvolupament local participatiu Tue, 09 Oct 2018 12:06:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3524525&lang=ca&coduo=3229 2018-10-09T12:06:43Z Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen, per als anys 2018-2020, ajudes per a l'eficiència energètica i la mitigació del canvi climàtic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3291076&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes per als anys 2018-2020 per a l'eficiència energètica i la mitigació del canvi climàtic Mon, 17 Sep 2018 11:41:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3291076&lang=ca&coduo=3229 2018-09-17T11:41:07Z Subvencions per donar suport a projectes pilot i al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies per a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3482195&lang=ca&coduo=3229 Subvenció de les despeses per desenvolupar un projecte pilot o crear un nou producte, procés, pràctica o tecnologia en l'àmbit agroalimentari i forestal, definides en l'apartat quart d'aquesta convocatòria, per part d'un grup de cooperació que compleixi els requisits definits en l'apartat tercer d'aquesta convocatòria. Thu, 06 Sep 2018 08:06:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3482195&lang=ca&coduo=3229 2018-09-06T08:06:27Z Programa escolar de consum de fruites, hortalisses i llet, pel curs 2018/2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3048574&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per al curs escolar 2018-2019, per a distribuir als centres escolars fruita, hortalissa i llet Wed, 23 May 2018 09:43:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3048574&lang=ca&coduo=3229 2018-05-23T09:43:01Z RRV_Reestructuració i reconversió de vinya, 2019-2023 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3277775&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a la reestructuració i la reconversió de vinyes, previstes en la secció 2a del Reial decret 5/2018, de 12 de gener, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola Mon, 19 Mar 2018 08:36:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3277775&lang=ca&coduo=3229 2018-03-19T08:36:30Z Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen ajudes per les actuacions dutes a terme els anys 2017 pel sector agrari professional de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3285161&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes destinades a les organitzacions professionals agràries (OPA) de Mallorca i a les entitats associatives de cooperatives, per a participar en les despeses originades l'any 2017, per la realització de les activitats pròpies d'aquestes associacions i organitzacions Mon, 19 Mar 2018 08:17:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3285161&lang=ca&coduo=3229 2018-03-19T08:17:37Z Ajudes 2019-2023, per a inversions en el sector vitivinícola http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261819&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a inversions, previstes en el capítol II, secció 4a del Reial decret 5/2018, de 12 de gener, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola (BOE núm. 12, del dia 13 de gener de 2018) Mon, 26 Feb 2018 09:11:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261819&lang=ca&coduo=3229 2018-02-26T09:11:04Z Ajudes per a la reestructuració i reconversió de vinyes, per els anys 2014-2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1684704&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a reestructuració i reconversió de vinyes, previstes a la Secció 2a del Reial decret 548/2013, de 19 de juliol, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola espanyol (BOE núm. 173, de 20 de juliol de 2013) Mon, 26 Feb 2018 08:25:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1684704&lang=ca&coduo=3229 2018-02-26T08:25:41Z Foment de l'agricultura ecològica. Convocatòria 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3244315&lang=ca&coduo=3229 Donar suport als agricultors que practiquin l'agricultura ecològica. Fri, 09 Feb 2018 11:03:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3244315&lang=ca&coduo=3229 2018-02-09T11:03:45Z Pagament compensatori zones amb limitacions específiques. Convocatoria 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3236358&lang=ca&coduo=3229 Indemnitzar el agricultors per a les limitacions específiques en determinades zones, per a la totalitat o una part del cost addicional i les pèrdues d'ingressos derivats de les dificultats que planteja la producció agrària en zones amb limitacions específiques, evitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear. Thu, 08 Feb 2018 09:45:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3236358&lang=ca&coduo=3229 2018-02-08T09:45:53Z Pagament compensatori en zones zones de muntanya de les Illes Balears, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3236507&lang=ca&coduo=3229 Indemnitzar el agricultors per a la totalitat o una part del cost addicional i les pèrdues d'ingressos derivats de les dificultats que planteja la producció agrària en zones de muntanya, evitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear. Thu, 08 Feb 2018 09:39:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3236507&lang=ca&coduo=3229 2018-02-08T09:39:35Z PAC 2018: Convocatòria de determinades ajudes comunitàries directes a l'agricultura i la ramaderia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3234198&lang=ca&coduo=3229 Són objecte de convocatòria, per a l'any 2018, en el marc del que estableix el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuda, com també sobre la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural, les següents línies d'ajuda: a) En matèria d'agricultura: - L'ajuda del règim de "pagament bàsic" establerta en el Capítol I del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. - El pagament per a pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient establertes en el Capítol II del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. - El pagament per a joves agricultors establert en el Capítol III del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. - Ajuda associada als següents cultius: a. L'ajuda associada al cultiu de l'arròs definida en els articles 30, 31, 32 i 33 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b. L'ajuda associada als cultius proteics definida en els articles 34, 35, 36 i 37 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c. L'ajuda associada als fruits de clovella i als garrovers definida en els articles 38, 39 i 40 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. d. L'ajuda associada als llegums de qualitat definida en els articles 41, 42, 43 i 44 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b) En matèria de ramaderia: - Ajudes associades a les següents explotacions: a. L'ajuda associada per a les explotacions que mantenguin vaques nodrisses definida en el Capítol II del Títol IV del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b. L'ajuda associada per a les explotacions de boví d'enceball, definida en el títol IV, Capítol II Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c. L'ajuda associada per a les explotacions de boví de llet definida en el Títol IV, Capítol II, del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. d. L'ajuda associada per a les explotacions d'oví definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. e. L'ajuda associada per a les explotacions de caprí definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. f. L'ajuda associada per als ramaders de boví de llet, boví d'enceball i oví i caprí que varen mantenir drets especials el 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament base, definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c) En matèria d'agricultura i ramaderia: - El règim simplificat per a petits agricultors que es regula en el Títol V del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. - Respecte als cultius de remolatxa, tomàtiga i cotó, serà d'aplicació el que disposa el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. Tue, 06 Feb 2018 10:04:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3234198&lang=ca&coduo=3229 2018-02-06T10:04:46Z Ajudes per a la limitació de l'impacte de la pesca en el medi marí i l'adaptació de la pesca a la protecció d'espècies, per als anys 2018-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187463&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes per als anys 2018-2020, per a limitar l'impacte de la pesca en el medi marí i l'adaptació de la pesca a la protecció d'espècies Mon, 29 Jan 2018 08:45:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187463&lang=ca&coduo=3229 2018-01-29T08:45:39Z Ajuda CPA_Conservació patrimoni agrari, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3170774&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a la conservació del patrimoni cultural i natural situat en explotacions agrícoles de les Illes Balears Mon, 29 Jan 2018 08:35:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3170774&lang=ca&coduo=3229 2018-01-29T08:35:55Z Ajuda MAP_Manteniment del paisatge agrari, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3171013&lang=ca&coduo=3229 Ajudes de minimis per al manteniment del paisatge agrari de les Illes Balears Mon, 29 Jan 2018 08:30:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3171013&lang=ca&coduo=3229 2018-01-29T08:30:03Z Subvencions per a activitats de demostració i informació, per a l'any 2017. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3211929&lang=ca&coduo=3229 Es pretenen desenvolupar tant activitats de demostració, que consistiran en sessions pràctiques per il·lustrar una tecnologia o l'ús de maquinària nova o sensiblement millorada, una nova tècnica de producció específica, un maneig eficient de l'explotació, una organització més eficient dels mitjans de producció, un sistema de gestió i/o comercialització més eficaç, etc., com activitats d'informació, que consistiran en accions dirigides a la difusió d'informació concernent als sectors agrari, forestal i agroalimentari, que poden adoptar la forma d'exposicions, reunions,presentacions, informació impresa o electrònica (creació d'un portal agrari), etc. Fri, 12 Jan 2018 09:39:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3211929&lang=ca&coduo=3229 2018-01-12T09:39:42Z Ajudes per a les Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes per al desenvolupament dels programes sanitaris corresponents a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187413&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a les Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes (ADS) de les Illes Balears, per a l'any 2018 Tue, 02 Jan 2018 08:15:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187413&lang=ca&coduo=3229 2018-01-02T08:15:34Z Ajudes per al foment de les races autòctones de les Illes Balears, corresponents a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187445&lang=ca&coduo=3229 Ajudes pel foment de les races autòctones de les Illes Balears previstes a l'annex I del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes Tue, 02 Jan 2018 08:08:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187445&lang=ca&coduo=3229 2018-01-02T08:08:28Z Ajudes per a les agrupacions de defensa vegetal per a l'assessorament agrari amb finalitats de defensa vegetal per a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187401&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes destinades a les agrupacions de defensa vegetal amb la finalitat d'assessorar en defensa vegetal i col·laborar amb l'Administració en la lluita col·lectiva contra els agents nocius dels vegetals Tue, 02 Jan 2018 08:05:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187401&lang=ca&coduo=3229 2018-01-02T08:05:11Z Ajudes per a la contractació d'assegurances agràries combinades, corresponents al 39è Pla http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187345&lang=ca&coduo=3229 Promoure la contractació de les assegurances agràries. Fri, 29 Dec 2017 10:34:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187345&lang=ca&coduo=3229 2017-12-29T10:34:30Z Ajudes per al curs escolar 2017-2018, per a distribuir als centres escolars fruita, hortalissa i llet http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2988415&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per al curs escolar 2017-2018, per a distribuir als centres escolars fruita, hortalissa i llet Tue, 19 Dec 2017 12:53:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2988415&lang=ca&coduo=3229 2017-12-19T12:53:17Z Selecció de les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu en el territori de Mallorca, per al període de programació 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3179304&lang=ca&coduo=3229 Resolució de l'autoritat de gestió del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per la qual es convoca la selecció de les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu en el territori de Mallorca, per al període de programació 2014-2020 Thu, 14 Dec 2017 07:22:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3179304&lang=ca&coduo=3229 2017-12-14T07:22:43Z Ajudes per a les Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes per al desenvolupament dels programes sanitaris corresponents a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2849471&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a les Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes (ADS) de les Illes Balears, per a l'any 2017 Thu, 07 Dec 2017 07:48:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2849471&lang=ca&coduo=3229 2017-12-07T07:48:39Z Ajuda BIA_Projectes d'investigació aplicada, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3170867&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per al finançament de projectes d'investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears Tue, 05 Dec 2017 09:50:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3170867&lang=ca&coduo=3229 2017-12-05T09:50:01Z Paralització temporal de l'activitat pesquera del 2017 a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3158602&lang=ca&coduo=3229 Ajudes pel finançament de la paralització temporal de la flota d'arrossegament de l'activitat de pesca durant el període del 9 de gener al 7 d'abril de 2017 i el període del 4 al 29 de desembre de 2017. Tue, 28 Nov 2017 09:07:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3158602&lang=ca&coduo=3229 2017-11-28T09:07:32Z Ajudes de mínimis per a inversions en activitas no agrícoles, per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3022512&lang=ca&coduo=3229 Fomentar les inversions en les activitats de diversificació previstes en els apartats c, d, e i f de l'article 62 de la Llei 12/2014 agrària de les Illes Balears. Tue, 28 Nov 2017 08:12:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3022512&lang=ca&coduo=3229 2017-11-28T08:12:13Z Ajudes per a inversions en ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratge, per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2909836&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes per a l'any 2017 per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura, d'acord amb el Programa nacional de mesures d'ajuda a l'apicultura 2017-2019 Thu, 16 Nov 2017 08:22:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2909836&lang=ca&coduo=3229 2017-11-16T08:22:12Z Subvencions per a les accions de formació professional i adquisició de competències, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3144030&lang=ca&coduo=3229 S'aprova la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 2017 per a les accions de formació professional i adquisició de competències. Es pretenen desenvolupar cursos de formació no reglada dirigits a persones que desenvolupin les seves activitats en els sectors agrari i alimentari per fomentar la innovació a les seves explotacions, millorar el rendiment econòmic (la millora de la competitivitat, de l'organització de la cadena de distribució, de la comercialització o de la qualitat de les produccions), fomentar la diversificació, propiciar l'ús de bones pràctiques agràries, la gestió sostenible, la producció compatible amb la conservació del paisatge, la protecció del medi ambient i l'eficiència en la utilització dels recursos naturals, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020. Thu, 09 Nov 2017 09:02:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3144030&lang=ca&coduo=3229 2017-11-09T09:02:36Z Suport a la participació per primera vegada en règims de qualitat, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143994&lang=ca&coduo=3229 Participació per primera vegada en règims de qualitat Thu, 09 Nov 2017 08:46:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143994&lang=ca&coduo=3229 2017-11-09T08:46:43Z Foment de la producció de productes agrícoles de qualitat, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3041041&lang=ca&coduo=3229 L'objecte d'aquestes ajudes és el de potenciar i consolidar l'elaboració de productes de qualitat a les Illes Balears, per tal d'augmentar-ne la competitivitat i la qualitat de la producció agrària. Tue, 10 Oct 2017 09:32:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3041041&lang=ca&coduo=3229 2017-10-10T09:32:57Z Ajudes comunitàries directes a l'agricultura i a la ramaderia, per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2929840&lang=ca&coduo=3229 Establir el procediment per a la tramitació de les sol·licituds de les diferents ajudes de la Política Agrícola Comuna en Illes Balears per a l'any 2017 Thu, 21 Sep 2017 10:52:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2929840&lang=ca&coduo=3229 2017-09-21T10:52:14Z Ajudes comunitàries directes a l'agricultura i la ramaderia, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2929577&lang=ca&coduo=3229 Establir el procediment per a la tramitació de les sol·licituds de les diferents ajudes de la Política Agrícola Comuna en Illes Balears per a l'any 2016 Thu, 21 Sep 2017 10:49:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2929577&lang=ca&coduo=3229 2017-09-21T10:49:47Z Ajudes destinades al foment de l'agricultura ecològica, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2570822&lang=ca&coduo=3229 DONAR SUPORT ALS AGRICULTORS QUE PRACTIQUEN L'AGRICULTURA ECOLÒGICA Thu, 21 Sep 2017 10:46:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2570822&lang=ca&coduo=3229 2017-09-21T10:46:22Z Ajudes destinades al foment de la producció integrada, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2570916&lang=ca&coduo=3229 Fomentar en els agricultors la producció integrada per tal d'incentivarl'ús de mètodes de producció vegetal respectuosos amb el medi ambient, que disminueixin l'ús de productes químics i permetin obtenirproduccions agrícoles d'alta qualitat, amb la menor quantitat possible de residus químics indesitjables Thu, 21 Sep 2017 10:45:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2570916&lang=ca&coduo=3229 2017-09-21T10:45:55Z Ajudes destinades al foment de races autòctones en perill d'extinció, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2572353&lang=ca&coduo=3229 Donar suport a les explotacions ramaderes per mantenir el cens d'animalsde races autòctones en perill d'extinció, per a compensar les despeses derivades dels programes de recuperació de la raça i el seu escàs rendiment productiu, així com fomentar la reducció de la contaminació per nitrògen. Thu, 21 Sep 2017 10:45:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2572353&lang=ca&coduo=3229 2017-09-21T10:45:23Z Ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2575910&lang=ca&coduo=3229 finalitat indemnitzar els agricultors per a la totalitat o una part dels costs addicionals i les pèrdues d'ingressos derivades de les dificultats que planteja la producció agrícola en zones amb limitacions específiques, evitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear com a part de la seva riquesa social i natural Thu, 21 Sep 2017 10:44:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2575910&lang=ca&coduo=3229 2017-09-21T10:44:56Z Ajudes destinades al pagament compensatori en zones de muntanya, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2575955&lang=ca&coduo=3229 Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitat indemnitzar els agricultors per la totalitat o una part dels costs addicionals i les pèrdues d'ingressos derivades de les dificultats que planteja la producció agrícola en zones de muntanya, evitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear com a part de la seva riquesa social i natural. Thu, 21 Sep 2017 10:43:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2575955&lang=ca&coduo=3229 2017-09-21T10:43:09Z Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen, per a l'exercici 2017, ajudes de minimis per a replantar arbres http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3005796&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes de minimis per a replantar albercoquers, ametllers, figueres, garrovers i oliveres Thu, 21 Sep 2017 09:37:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3005796&lang=ca&coduo=3229 2017-09-21T09:37:34Z Ajudes per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2909780&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes per a l'any 2017 per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura, d'acord amb el Programa nacional de mesures d'ajuda a l'apicultura 2017-2019 Wed, 20 Sep 2017 05:39:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2909780&lang=ca&coduo=3229 2017-09-20T05:39:09Z Subvencions per a la creació d'empreses per activitas no agràries a les zones rurals, per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3022655&lang=ca&coduo=3229 L'ajuda està dirigida a la creació d'empreses en zones rurals que desenvolupin activitats de les previstes en els apartats c, d,e i f del punt 2 de l'article 82 de la Llei 12/2014 agrària de les Illes Balears i que estiguin orientades a la diversificació de les rendes de les explotacions agràries mitjançant l'explotació de les potencialitats intrínseques del territori de les illes Balears. Mon, 07 Aug 2017 08:29:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3022655&lang=ca&coduo=3229 2017-08-07T08:29:10Z Noves mesures excepcionals, de caràcter temporal, d'ajuda als productors de determinades fruites i hortalisses http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2638984&lang=ca&coduo=3229 Mesures excepcionals d'ajuda: operacions de retirada, renuncia a efectuar collita i collita en verd. Productes: tomàtiga, pastanagó, col, pebre, colflori i bròquil, cogombre, fongs del genere Agaricus, pomes, peres, prunes, baies, raïm de balança, kiwi, taringes, clementines, mandarines, satsumes, llimones, melicotons i nectarines, cireres i caquis. Thu, 06 Jul 2017 11:42:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2638984&lang=ca&coduo=3229 2017-07-06T11:42:27Z Inscripció en el Registres Insulars Agraris de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2989696&lang=ca&coduo=3229 Han de ser objecte d'inscripció en el registre insular agrari totes les explotacions agràries ubicades en el territori insular de cada consell insular Wed, 05 Jul 2017 07:38:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2989696&lang=ca&coduo=3229 2017-07-05T07:38:56Z Ajudes de minimis, per a l'any 2017, per a inversions als escorxadors http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2968046&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a inversions als escorxadors Tue, 20 Jun 2017 08:53:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2968046&lang=ca&coduo=3229 2017-06-20T08:53:48Z