Tràmits: FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA) http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3229&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Thu, 21 Mar 2019 03:32:17 GMT Govern de les Illes Balears 2019-03-21T03:32:17Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Ajudes per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura, corresponents a l'any 2019 i d'acord amb el Programa Nacional Apícola 2017-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3699065&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes per a l'any 2019 per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura, d'acord amb el Programa nacional de mesures d'ajuda a l'apicultura 2017-2019 Mon, 18 Mar 2019 12:41:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3699065&lang=ca&coduo=3229 2019-03-18T12:41:27Z Ajudes per a la limitació de l'impacte de la pesca en el medi marí i l'adaptació de la pesca a la protecció d'espècies, per als anys 2018-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187463&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes per als anys 2018-2020, per a limitar l'impacte de la pesca en el medi marí i l'adaptació de la pesca a la protecció d'espècies Thu, 14 Feb 2019 07:29:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187463&lang=ca&coduo=3229 2019-02-14T07:29:03Z Subvencions per a les associacions o federacions de confraries de pescadors de les Illes Balears, per a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3662086&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades a unions associatives del sector pesquer per a la participació en les despeses originades per la realització de les activitats pròpies Tue, 12 Feb 2019 09:08:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3662086&lang=ca&coduo=3229 2019-02-12T09:08:56Z Ajudes de suport a les confraries de pescadors de les Illes Balears per a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3662149&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades a les confraries de pescadors per a la participació en les despeses originades per la realització de les activitats ordinàries pròpies d'aquestes entitats Mon, 11 Feb 2019 09:59:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3662149&lang=ca&coduo=3229 2019-02-11T09:59:52Z Ajudes per les actuacions dutes a terme l'any 2018 pel sector agrari professional de Mallorca, 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3656841&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes destinades a les organitzacions professionals agràries (OPA) de Mallorca i a les entitats associatives de cooperatives, per a participar en les despeses originades l'any 2018, per la realització de les activitats pròpies d'aquestes associacions i organitzacions Tue, 05 Feb 2019 10:56:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3656841&lang=ca&coduo=3229 2019-02-05T10:56:48Z Determinades ajudes comunitàries directes a l'agricultura i la ramaderia, 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3656729&lang=ca&coduo=3229 Són objecte de convocatòria, per a l'any 2019, en el marc del que estableix el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuda, com també sobre la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural, les següents línies d'ajuda: a) En matèria d'agricultura: - L'ajuda del règim de "pagament bàsic" establerta en el Capítol I del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. - El pagament per a pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient establertes en el Capítol II del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. - El pagament per a joves agricultors establert en el Capítol III del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. - Ajuda associada als següents cultius: a. L'ajuda associada al cultiu de l'arròs definida en els articles 30, 31, 32 i 33 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b. L'ajuda associada als cultius proteics definida en els articles 34, 35, 36 i 37 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c. L'ajuda associada als fruits de clovella i als garrovers definida en els articles 38, 39 i 40 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. d. L'ajuda associada als llegums de qualitat definida en els articles 41, 42, 43 i 44 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b) En matèria de ramaderia: - Ajudes associades a les següents explotacions: a. L'ajuda associada per a les explotacions que mantenguin vaques nodrisses definida en el Capítol II del Títol IV del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b. L'ajuda associada per a les explotacions de boví d'enceball, definida en el títol IV, Capítol II Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c. L'ajuda associada per a les explotacions de boví de llet definida en el Títol IV, Capítol II, del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. d. L'ajuda associada per a les explotacions d'oví definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. e. L'ajuda associada per a les explotacions de caprí definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. f. L'ajuda associada per als ramaders de boví de llet, boví d'enceball i oví i caprí que varen mantenir drets especials el 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament base, definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c) En matèria d'agricultura i ramaderia: - El règim simplificat per a petits agricultors que es regula en el Títol V del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. Tue, 05 Feb 2019 10:20:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3656729&lang=ca&coduo=3229 2019-02-05T10:20:35Z Mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes de minimis per al foment de la intercooperació i la concentració de les cooperatives de l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3607394&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes de minimis per al foment de la intercooperació i la concentració de les cooperatives agràries de les Illes Balears, de l'any 2018, destinades a donar suport als processos de reestructuració del sector cooperatiu agroalimentari Tue, 29 Jan 2019 10:56:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3607394&lang=ca&coduo=3229 2019-01-29T10:56:51Z Ajudes per a les Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes per al desenvolupament dels programes sanitaris corresponents a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3637977&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a les Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes (ADS) de les Illes Balears, per a l'any 2019 Thu, 24 Jan 2019 09:38:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3637977&lang=ca&coduo=3229 2019-01-24T09:38:33Z Ajudes per a les Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes per al desenvolupament dels programes sanitaris corresponents a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187413&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a les Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes (ADS) de les Illes Balears, per a l'any 2018 Thu, 24 Jan 2019 09:24:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187413&lang=ca&coduo=3229 2019-01-24T09:24:16Z Ajudes 2019-2023, per a inversions en el sector vitivinícola http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261819&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a inversions, previstes en el capítol II, secció 4a del Reial decret 5/2018, de 12 de gener, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola (BOE núm. 12, del dia 13 de gener de 2018) Thu, 24 Jan 2019 09:15:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261819&lang=ca&coduo=3229 2019-01-24T09:15:40Z Ajudes per a les agrupacions de defensa vegetal per a l'assessorament agrari amb finalitats de defensa vegetal per a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3636813&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes destinades a les agrupacions de defensa vegetal amb la finalitat d'assessorar en defensa vegetal i col·laborar amb l'Administració en la lluita col·lectiva contra els agents nocius dels vegetals Tue, 22 Jan 2019 08:57:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3636813&lang=ca&coduo=3229 2019-01-22T08:57:31Z Cooperació entre agents per desenvolupar cadenes curtes de comercialització mitjançant accions d'informació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3633083&lang=ca&coduo=3229 Subvenció de les actuacions realitzades d'informació i de promoció de la venda de produccions agràries en cadenes de distribució curtes. Es considera cadena de distribució curta aquella en què no hi ha més d'un intermediari entre el productor i el consumidor. No es considera intermediari una agrupació de productors.3. L'àmbit territorial d'aplicació de les ajudes és la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, si bé es podran subvencionar accions d'informació i promoció a altres països. Mon, 14 Jan 2019 10:41:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3633083&lang=ca&coduo=3229 2019-01-14T10:41:44Z Inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3631391&lang=ca&coduo=3229 La subvenció de les accions desenvolupades pels gestors forestals que persegueixin com a objectiu prioritari la defensa i protecció de les masses forestals d'acord amb el IV Pla de defensa contra incendis forestals de les Illes Balears aprovat pel Decret 22/2015, respectant els processos ecològics propis de les sèries de vegetació natural. Thu, 10 Jan 2019 10:43:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3631391&lang=ca&coduo=3229 2019-01-10T10:43:11Z Ajudes per pal·liar els efectes de les pluges intenses de l'any 2018 en les explotacions agràries de determinades zones de l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3612749&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a per compensar determinats efectes provocats per les pluges intenses de l'octubre del 2018 a les explotacions agràries de determinades zones de l'illa de Mallorca Fri, 28 Dec 2018 11:39:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3612749&lang=ca&coduo=3229 2018-12-28T11:39:12Z Mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes per al foment de les races autòctones de les Illes Balears, corresponents a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3612511&lang=ca&coduo=3229 Ajudes pel foment de les races autòctones de les Illes Balears previstes a l'annex I del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes Fri, 28 Dec 2018 09:17:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3612511&lang=ca&coduo=3229 2018-12-28T09:17:21Z Ajudes de minimis per al finançament de capital circulant al sector agrari i pesquer, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3436919&lang=ca&coduo=3229 Ajudes de minimis per al finançament de capital circulant al sector agrari i pesquer Fri, 28 Dec 2018 09:06:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3436919&lang=ca&coduo=3229 2018-12-28T09:06:30Z Ajudes de minimis per a replantar arbres, per a l'exercici 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3353096&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes de minimis per a replantar albercoquers, ametllers, figueres, garrovers, oliveres i pruneres Thu, 27 Dec 2018 11:20:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3353096&lang=ca&coduo=3229 2018-12-27T11:20:15Z Mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes de mínimis per al manteniment del paisatge agrari de les Illes Balears, convocatòria 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3596568&lang=ca&coduo=3229 Ajudes de minimis per al manteniment del paisatge agrari de les Illes Balears Thu, 27 Dec 2018 11:18:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3596568&lang=ca&coduo=3229 2018-12-27T11:18:57Z Mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes per a la contractació d'assegurances agràries combinades corresponents al 40è pla. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3611760&lang=ca&coduo=3229 Promoure la contractació de les assegurances agràries. Thu, 27 Dec 2018 11:17:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3611760&lang=ca&coduo=3229 2018-12-27T11:17:35Z Reestructuració i reconversió de vinya, 2019-2023 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3277775&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a la reestructuració i la reconversió de vinyes, previstes en la secció 2a del Reial decret 5/2018, de 12 de gener, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola Tue, 18 Dec 2018 10:57:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3277775&lang=ca&coduo=3229 2018-12-18T10:57:41Z Programa escolar de consum de fruites, hortalisses i llet, pel curs 2018/2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3048574&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per al curs escolar 2018-2019, per a distribuir als centres escolars fruita, hortalissa i llet Tue, 18 Dec 2018 10:31:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3048574&lang=ca&coduo=3229 2018-12-18T10:31:19Z Subvencions per a la creació d'empreses de joves agricultors, per els anys 2015-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2453139&lang=ca&coduo=3229 S'aprova la convocatòria de subvencions per a la creació d'empreses de joves agricultors, per als anys 2015 a 2019, per fomentar la instal- lació de joves agricultors i l'inici de la seva activitat, d'acord amb el que preveu l'Ordre de bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, aprovada mitjançant l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, publicada en el núm. Butlletí Oficial de les Illes Balears 29, de 26 de febrer de 2015. Mon, 17 Dec 2018 11:14:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2453139&lang=ca&coduo=3229 2018-12-17T11:14:04Z Ajudes de mínimis per a projectes pilot i suport al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies. per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2752730&lang=ca&coduo=3229 Foment de les actuacions de disseny, producció i/o desenvolupament tecnològic de nous productes o processos agroalimentaris, incloses les operacions preparatòries, proves i altres inversions tangibles o intangibles prèvies a la fabricació o ocupació d'aquests nous productes o processos amb fins comercials. Mon, 17 Dec 2018 10:54:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2752730&lang=ca&coduo=3229 2018-12-17T10:54:36Z Ajudes de minimis per a replantar arbres, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3005796&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes de minimis per a replantar albercoquers, ametllers, figueres, garrovers i oliveres Mon, 17 Dec 2018 10:30:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3005796&lang=ca&coduo=3229 2018-12-17T10:30:30Z Ajuda CPA_Conservació patrimoni agrari, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3170774&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a la conservació del patrimoni cultural i natural situat en explotacions agrícoles de les Illes Balears Mon, 17 Dec 2018 10:25:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3170774&lang=ca&coduo=3229 2018-12-17T10:25:53Z Ajudes per a les agrupacions de defensa vegetal per a l'assessorament agrari amb finalitats de defensa vegetal per a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187401&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes destinades a les agrupacions de defensa vegetal amb la finalitat d'assessorar en defensa vegetal i col·laborar amb l'Administració en la lluita col·lectiva contra els agents nocius dels vegetals Mon, 17 Dec 2018 10:19:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187401&lang=ca&coduo=3229 2018-12-17T10:19:48Z PAC 2018: Convocatòria de determinades ajudes comunitàries directes a l'agricultura i la ramaderia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3234198&lang=ca&coduo=3229 Són objecte de convocatòria, per a l'any 2018, en el marc del que estableix el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuda, com també sobre la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural, les següents línies d'ajuda: a) En matèria d'agricultura: - L'ajuda del règim de "pagament bàsic" establerta en el Capítol I del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. - El pagament per a pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient establertes en el Capítol II del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. - El pagament per a joves agricultors establert en el Capítol III del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. - Ajuda associada als següents cultius: a. L'ajuda associada al cultiu de l'arròs definida en els articles 30, 31, 32 i 33 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b. L'ajuda associada als cultius proteics definida en els articles 34, 35, 36 i 37 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c. L'ajuda associada als fruits de clovella i als garrovers definida en els articles 38, 39 i 40 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. d. L'ajuda associada als llegums de qualitat definida en els articles 41, 42, 43 i 44 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b) En matèria de ramaderia: - Ajudes associades a les següents explotacions: a. L'ajuda associada per a les explotacions que mantenguin vaques nodrisses definida en el Capítol II del Títol IV del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b. L'ajuda associada per a les explotacions de boví d'enceball, definida en el títol IV, Capítol II Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c. L'ajuda associada per a les explotacions de boví de llet definida en el Títol IV, Capítol II, del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. d. L'ajuda associada per a les explotacions d'oví definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. e. L'ajuda associada per a les explotacions de caprí definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. f. L'ajuda associada per als ramaders de boví de llet, boví d'enceball i oví i caprí que varen mantenir drets especials el 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament base, definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c) En matèria d'agricultura i ramaderia: - El règim simplificat per a petits agricultors que es regula en el Títol V del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. - Respecte als cultius de remolatxa, tomàtiga i cotó, serà d'aplicació el que disposa el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. Mon, 17 Dec 2018 10:13:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3234198&lang=ca&coduo=3229 2018-12-17T10:13:43Z Ajudes corresponents a l'any 2018, per al foment de la raça frisona a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3300018&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a les organitzacions o les associacions de ramaders reconegudes oficialment per al foment de la raça frisona Mon, 17 Dec 2018 10:10:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3300018&lang=ca&coduo=3229 2018-12-17T10:10:48Z Ajudes de minimis, per a l'any 2018, per a inversions als escorxadors http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3366950&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a inversions als escorxadors Mon, 17 Dec 2018 10:08:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3366950&lang=ca&coduo=3229 2018-12-17T10:08:03Z Ajudes, corresponents als anys 2018-2022, per a projectes a l'empara de l'Estratègia de DLP del Grup d'Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d'Eivissa i Formentera, en el marc de la mesura 4.1.3. del FEMP http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3524867&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a diferents projectes que fomentin la consecució dels objectius estratègics continguts en l'EDLP de les illes d'Eivissa i Formentera, mesura 4.1.3., relativa a l'aplicació d'estratègies de desenvolupament local participatiu Mon, 17 Dec 2018 10:00:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3524867&lang=ca&coduo=3229 2018-12-17T10:00:31Z Ajudes per a projectes a l'empara de l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu del Grup d'Acció Local de Pesca de l'Associació Leader - Menorca, en el marc de la mesura 4.1.3. del FEMP, 2018-2022 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3524525&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades projectes que fomentin la consecució dels objectius estratègics continguts en l'EDLP de l'illa de Menorca, mesura 4.1.3. relativa a l'Aplicació d'estratègies de desenvolupament local participatiu Mon, 17 Dec 2018 09:59:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3524525&lang=ca&coduo=3229 2018-12-17T09:59:26Z Mitjançant el procediment anticipat de despesa de la convocatòria de les ajudes de mínimis per al foment del sector del trot corresponent a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3607481&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes per a l'any 2018 destinades al sector del trot Mon, 17 Dec 2018 09:51:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3607481&lang=ca&coduo=3229 2018-12-17T09:51:37Z Anticipat de despesa de subvencions per a la paralització temporal de l'activitat pesquera del 2018 a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3526580&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades a la paralització de la flota de fons de l'activitat pesquera de l'any 2018 Thu, 13 Dec 2018 09:04:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3526580&lang=ca&coduo=3229 2018-12-13T09:04:32Z Ajudes de minimis destinades a compensar el transport d'aviram per sacrificar a escorxadors de fora de Mallorca, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3564351&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes de mínimis, corresponents a 2018, destinades a compensar el transport d'aviram produït a Mallorca per sacrificar a escorxadors d'altres illes Thu, 13 Dec 2018 09:03:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3564351&lang=ca&coduo=3229 2018-12-13T09:03:26Z Ajudes de minimis per a la investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca, 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2618200&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per al finançament de projectes d'investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears Thu, 13 Dec 2018 09:02:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2618200&lang=ca&coduo=3229 2018-12-13T09:02:38Z Ajudes per a l'eficiència energètica i la mitigació del canvi climàtic, 2018-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3291076&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes per als anys 2018-2020 per a l'eficiència energètica i la mitigació del canvi climàtic Thu, 13 Dec 2018 09:01:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3291076&lang=ca&coduo=3229 2018-12-13T09:01:14Z Ajudes de minimis, per al foment de la recria del bestiar boví lleter, inscrita en els llibres genealògics, a les explotacions de les Balears, per a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3526393&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades a les explotacions de les Illes Balears que fomentin la recria del bestiar boví lleter boví lleter inscrit en els llibres genealògics Thu, 13 Dec 2018 08:59:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3526393&lang=ca&coduo=3229 2018-12-13T08:59:19Z Suport a projectes pilot i al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies per a l'any 2018 . http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3482195&lang=ca&coduo=3229 Subvenció de les despeses per desenvolupar un projecte pilot o crear un nou producte, procés, pràctica o tecnologia en l'àmbit agroalimentari i forestal, definides en l'apartat quart d'aquesta convocatòria, per part d'un grup de cooperació que compleixi els requisits definits en l'apartat tercer d'aquesta convocatòria. Thu, 13 Dec 2018 08:58:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3482195&lang=ca&coduo=3229 2018-12-13T08:58:30Z Inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d'agroambient i clima, corresponents a l'any 2015 a 2019 (MARGES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2511246&lang=ca&coduo=3229 LLuitar contra l'erosió i la protecció de la biodiversitat Mantenir la riquesa paisatgística i lluitar contra l'erosió genètica, Thu, 13 Dec 2018 08:57:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2511246&lang=ca&coduo=3229 2018-12-13T08:57:48Z Ajudes per a la contractació d'assegurances agràries combinades, corresponents al 39è Pla, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187345&lang=ca&coduo=3229 Promoure la contractació de les assegurances agràries. Tue, 11 Dec 2018 13:15:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187345&lang=ca&coduo=3229 2018-12-11T13:15:37Z Foment de la conservació, l'ús sostenible i el desenvolupament de recursos genètics a l'agricultura, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3499525&lang=ca&coduo=3229 Seran subvencionables les accions realitzades per contribuir al desenvolupament del catàleg de les varietats locals de les Illes Balears englobades en un projecte d'actuació que actuï sobre una o diverses de les accions de conservació Mon, 26 Nov 2018 09:41:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3499525&lang=ca&coduo=3229 2018-11-26T09:41:48Z Inscripció en el Registres Insulars Agraris de les Illes Balears, 2015 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2989696&lang=ca&coduo=3229 Han de ser objecte d'inscripció en el registre insular agrari totes les explotacions agràries ubicades en el territori insular de cada consell insular Mon, 26 Nov 2018 09:36:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2989696&lang=ca&coduo=3229 2018-11-26T09:36:09Z Ajudes per a la investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca a les Illes Balears, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3577231&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per al finançament de projectes d'investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears Thu, 22 Nov 2018 08:49:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3577231&lang=ca&coduo=3229 2018-11-22T08:49:02Z Accions de formació professional i adquisició de competències, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3566233&lang=ca&coduo=3229 S'aprova la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 2018 per a les accions de formació professional i adquisició de competències. Es pretenen desenvolupar cursos de formació no reglada dirigits a persones que desenvolupin les seves activitats en els sectors agrari i alimentari per fomentar la innovació a les seves explotacions, millorar el rendiment econòmic (la millora de la competitivitat, de l'organització de la cadena de distribució, de la comercialització o de la qualitat de les produccions), fomentar la diversificació i propiciar l'ús de bones pràctiques agràries, la gestió sostenible, la producció compatible amb la conservació del paisatge, la protecció del medi ambient i l'eficiència en la utilització dels recursos naturals, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020. Thu, 22 Nov 2018 08:16:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3566233&lang=ca&coduo=3229 2018-11-22T08:16:16Z Programa escolar de consum de fruita i llet, curs 2019/2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3376283&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per al curs escolar 2019-2020, per a distribuir als centres escolars fruita, hortalissa i llet Thu, 22 Nov 2018 08:12:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3376283&lang=ca&coduo=3229 2018-11-22T08:12:36Z Fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat per al període 2018-2020. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3485685&lang=ca&coduo=3229 Fomentar els productes agrícoles de qualitat Wed, 21 Nov 2018 10:51:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3485685&lang=ca&coduo=3229 2018-11-21T10:51:03Z Subvencions per a les accions de formació professional i adquisició de competències, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3144030&lang=ca&coduo=3229 S'aprova la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 2017 per a les accions de formació professional i adquisició de competències. Es pretenen desenvolupar cursos de formació no reglada dirigits a persones que desenvolupin les seves activitats en els sectors agrari i alimentari per fomentar la innovació a les seves explotacions, millorar el rendiment econòmic (la millora de la competitivitat, de l'organització de la cadena de distribució, de la comercialització o de la qualitat de les produccions), fomentar la diversificació, propiciar l'ús de bones pràctiques agràries, la gestió sostenible, la producció compatible amb la conservació del paisatge, la protecció del medi ambient i l'eficiència en la utilització dels recursos naturals, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020. Tue, 20 Nov 2018 08:17:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3144030&lang=ca&coduo=3229 2018-11-20T08:17:56Z Ajudes de suport a les confraries de pescadors de les Illes Balears, per a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3512975&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades a les confraries de pescadors per a la participació en les despeses originades per la realització de les activitats ordinàries pròpies d'aquestes entitats Mon, 19 Nov 2018 13:10:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3512975&lang=ca&coduo=3229 2018-11-19T13:10:32Z Convocatòria per a la selecció dels Grups d'Acció Local que gestionaran les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu LEADER, per al període de programació de desenvolupament rural 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2530171&lang=ca&coduo=3229 Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s'aprova la convocatòria per a la selecció dels Grups d'Acció Local que gestionaran les Estratègies de Desenvolupament Local Participatiu LEADER, per al període de programació de desenvolupament rural 2014-2020 Mon, 19 Nov 2018 13:04:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2530171&lang=ca&coduo=3229 2018-11-19T13:04:27Z Subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015 a 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2404480&lang=ca&coduo=3229 1. S'aproven les convocatòries de subvencions, per als anys 2015 a 2019, per a fomentar les inversions a les explotacions agràries, d'acord amb el que preveu l'Ordre de bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, aprovat mitjançant l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 29, de 26 de febrer de 2015. 2. Les convocatòries seran un total de deu i es realitzen dues convocatòries per cada exercici. 3.L'àmbit territorial d'aplicació de les subvencions és la comunitat autònoma de les Illes Balears i seran d'aplicació les definicions previstes a l'annex III de la present Resolució. Quant a aquelles definicions realitzades en base al que disposa la Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears, s'hauran d'atendre les seves modificacions o substitucions posteriors. Mon, 19 Nov 2018 12:46:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2404480&lang=ca&coduo=3229 2018-11-19T12:46:49Z