Tràmits: FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA) http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3229&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 22 May 2019 16:59:21 GMT Govern de les Illes Balears 2019-05-22T16:59:21Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Estudis relacionats amb aliments tradicionals, 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3726213&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per al finançament d'estudis relacionats amb els aliments tradicionals de les Illes Balears Tue, 09 Apr 2019 08:30:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3726213&lang=ca&coduo=3229 2019-04-09T08:30:19Z Prestació del SIEG escorxadors, 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3724672&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a prestació de servei d'interès econòmic general als escorxadors Tue, 09 Apr 2019 08:20:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3724672&lang=ca&coduo=3229 2019-04-09T08:20:18Z Inversions als escorxadors, 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3724779&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a inversions als escorxadors Tue, 09 Apr 2019 08:20:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3724779&lang=ca&coduo=3229 2019-04-09T08:20:07Z Ajudes de minimis per a fires agràries i concursos morfològics per a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3703405&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades a la celebració de concursos morfològics al llarg de l'any 2018 Mon, 25 Mar 2019 08:57:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3703405&lang=ca&coduo=3229 2019-03-25T08:57:33Z Ajudes per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura, corresponents a l'any 2019 i d'acord amb el Programa Nacional Apícola 2017-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3699065&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes per a l'any 2019 per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura, d'acord amb el Programa nacional de mesures d'ajuda a l'apicultura 2017-2019 Mon, 18 Mar 2019 12:41:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3699065&lang=ca&coduo=3229 2019-03-18T12:41:27Z Ajudes per a la limitació de l'impacte de la pesca en el medi marí i l'adaptació de la pesca a la protecció d'espècies, per als anys 2018-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187463&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes per als anys 2018-2020, per a limitar l'impacte de la pesca en el medi marí i l'adaptació de la pesca a la protecció d'espècies Thu, 14 Feb 2019 07:29:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187463&lang=ca&coduo=3229 2019-02-14T07:29:03Z Subvencions per a les associacions o federacions de confraries de pescadors de les Illes Balears, per a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3662086&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades a unions associatives del sector pesquer per a la participació en les despeses originades per la realització de les activitats pròpies Tue, 12 Feb 2019 09:08:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3662086&lang=ca&coduo=3229 2019-02-12T09:08:56Z Ajudes de suport a les confraries de pescadors de les Illes Balears per a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3662149&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades a les confraries de pescadors per a la participació en les despeses originades per la realització de les activitats ordinàries pròpies d'aquestes entitats Mon, 11 Feb 2019 09:59:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3662149&lang=ca&coduo=3229 2019-02-11T09:59:52Z Ajudes per les actuacions dutes a terme l'any 2018 pel sector agrari professional de Mallorca, 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3656841&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes destinades a les organitzacions professionals agràries (OPA) de Mallorca i a les entitats associatives de cooperatives, per a participar en les despeses originades l'any 2018, per la realització de les activitats pròpies d'aquestes associacions i organitzacions Tue, 05 Feb 2019 10:56:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3656841&lang=ca&coduo=3229 2019-02-05T10:56:48Z Determinades ajudes comunitàries directes a l'agricultura i la ramaderia, 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3656729&lang=ca&coduo=3229 Són objecte de convocatòria, per a l'any 2019, en el marc del que estableix el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuda, com també sobre la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural, les següents línies d'ajuda: a) En matèria d'agricultura: - L'ajuda del règim de "pagament bàsic" establerta en el Capítol I del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. - El pagament per a pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient establertes en el Capítol II del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. - El pagament per a joves agricultors establert en el Capítol III del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. - Ajuda associada als següents cultius: a. L'ajuda associada al cultiu de l'arròs definida en els articles 30, 31, 32 i 33 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b. L'ajuda associada als cultius proteics definida en els articles 34, 35, 36 i 37 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c. L'ajuda associada als fruits de clovella i als garrovers definida en els articles 38, 39 i 40 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. d. L'ajuda associada als llegums de qualitat definida en els articles 41, 42, 43 i 44 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b) En matèria de ramaderia: - Ajudes associades a les següents explotacions: a. L'ajuda associada per a les explotacions que mantenguin vaques nodrisses definida en el Capítol II del Títol IV del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b. L'ajuda associada per a les explotacions de boví d'enceball, definida en el títol IV, Capítol II Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c. L'ajuda associada per a les explotacions de boví de llet definida en el Títol IV, Capítol II, del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. d. L'ajuda associada per a les explotacions d'oví definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. e. L'ajuda associada per a les explotacions de caprí definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. f. L'ajuda associada per als ramaders de boví de llet, boví d'enceball i oví i caprí que varen mantenir drets especials el 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament base, definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c) En matèria d'agricultura i ramaderia: - El règim simplificat per a petits agricultors que es regula en el Títol V del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. Tue, 05 Feb 2019 10:20:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3656729&lang=ca&coduo=3229 2019-02-05T10:20:35Z Mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes de minimis per al foment de la intercooperació i la concentració de les cooperatives de l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3607394&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes de minimis per al foment de la intercooperació i la concentració de les cooperatives agràries de les Illes Balears, de l'any 2018, destinades a donar suport als processos de reestructuració del sector cooperatiu agroalimentari Tue, 29 Jan 2019 10:56:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3607394&lang=ca&coduo=3229 2019-01-29T10:56:51Z Ajudes per a les Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes per al desenvolupament dels programes sanitaris corresponents a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3637977&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a les Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes (ADS) de les Illes Balears, per a l'any 2019 Thu, 24 Jan 2019 09:38:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3637977&lang=ca&coduo=3229 2019-01-24T09:38:33Z Ajudes per a les Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes per al desenvolupament dels programes sanitaris corresponents a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187413&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a les Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes (ADS) de les Illes Balears, per a l'any 2018 Thu, 24 Jan 2019 09:24:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187413&lang=ca&coduo=3229 2019-01-24T09:24:16Z Ajudes 2019-2023, per a inversions en el sector vitivinícola http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261819&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a inversions, previstes en el capítol II, secció 4a del Reial decret 5/2018, de 12 de gener, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola (BOE núm. 12, del dia 13 de gener de 2018) Thu, 24 Jan 2019 09:15:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261819&lang=ca&coduo=3229 2019-01-24T09:15:40Z Ajudes per a les agrupacions de defensa vegetal per a l'assessorament agrari amb finalitats de defensa vegetal per a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3636813&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes destinades a les agrupacions de defensa vegetal amb la finalitat d'assessorar en defensa vegetal i col·laborar amb l'Administració en la lluita col·lectiva contra els agents nocius dels vegetals Tue, 22 Jan 2019 08:57:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3636813&lang=ca&coduo=3229 2019-01-22T08:57:31Z Cooperació entre agents per desenvolupar cadenes curtes de comercialització mitjançant accions d'informació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3633083&lang=ca&coduo=3229 Subvenció de les actuacions realitzades d'informació i de promoció de la venda de produccions agràries en cadenes de distribució curtes. Es considera cadena de distribució curta aquella en què no hi ha més d'un intermediari entre el productor i el consumidor. No es considera intermediari una agrupació de productors.3. L'àmbit territorial d'aplicació de les ajudes és la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, si bé es podran subvencionar accions d'informació i promoció a altres països. Mon, 14 Jan 2019 10:41:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3633083&lang=ca&coduo=3229 2019-01-14T10:41:44Z Inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3631391&lang=ca&coduo=3229 La subvenció de les accions desenvolupades pels gestors forestals que persegueixin com a objectiu prioritari la defensa i protecció de les masses forestals d'acord amb el IV Pla de defensa contra incendis forestals de les Illes Balears aprovat pel Decret 22/2015, respectant els processos ecològics propis de les sèries de vegetació natural. Thu, 10 Jan 2019 10:43:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3631391&lang=ca&coduo=3229 2019-01-10T10:43:11Z Ajudes per pal·liar els efectes de les pluges intenses de l'any 2018 en les explotacions agràries de determinades zones de l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3612749&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a per compensar determinats efectes provocats per les pluges intenses de l'octubre del 2018 a les explotacions agràries de determinades zones de l'illa de Mallorca Fri, 28 Dec 2018 11:39:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3612749&lang=ca&coduo=3229 2018-12-28T11:39:12Z Mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes per al foment de les races autòctones de les Illes Balears, corresponents a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3612511&lang=ca&coduo=3229 Ajudes pel foment de les races autòctones de les Illes Balears previstes a l'annex I del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes Fri, 28 Dec 2018 09:17:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3612511&lang=ca&coduo=3229 2018-12-28T09:17:21Z Ajudes de minimis per al finançament de capital circulant al sector agrari i pesquer, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3436919&lang=ca&coduo=3229 Ajudes de minimis per al finançament de capital circulant al sector agrari i pesquer Fri, 28 Dec 2018 09:06:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3436919&lang=ca&coduo=3229 2018-12-28T09:06:30Z Ajudes de minimis per a replantar arbres, per a l'exercici 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3353096&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes de minimis per a replantar albercoquers, ametllers, figueres, garrovers, oliveres i pruneres Thu, 27 Dec 2018 11:20:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3353096&lang=ca&coduo=3229 2018-12-27T11:20:15Z Mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes de mínimis per al manteniment del paisatge agrari de les Illes Balears, convocatòria 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3596568&lang=ca&coduo=3229 Ajudes de minimis per al manteniment del paisatge agrari de les Illes Balears Thu, 27 Dec 2018 11:18:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3596568&lang=ca&coduo=3229 2018-12-27T11:18:57Z Mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes per a la contractació d'assegurances agràries combinades corresponents al 40è pla. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3611760&lang=ca&coduo=3229 Promoure la contractació de les assegurances agràries. Thu, 27 Dec 2018 11:17:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3611760&lang=ca&coduo=3229 2018-12-27T11:17:35Z Reestructuració i reconversió de vinya, 2019-2023 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3277775&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a la reestructuració i la reconversió de vinyes, previstes en la secció 2a del Reial decret 5/2018, de 12 de gener, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola Tue, 18 Dec 2018 10:57:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3277775&lang=ca&coduo=3229 2018-12-18T10:57:41Z Programa escolar de consum de fruites, hortalisses i llet, pel curs 2018/2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3048574&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per al curs escolar 2018-2019, per a distribuir als centres escolars fruita, hortalissa i llet Tue, 18 Dec 2018 10:31:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3048574&lang=ca&coduo=3229 2018-12-18T10:31:19Z Subvencions per a la creació d'empreses de joves agricultors, per els anys 2015-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2453139&lang=ca&coduo=3229 S'aprova la convocatòria de subvencions per a la creació d'empreses de joves agricultors, per als anys 2015 a 2019, per fomentar la instal- lació de joves agricultors i l'inici de la seva activitat, d'acord amb el que preveu l'Ordre de bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, aprovada mitjançant l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, publicada en el núm. Butlletí Oficial de les Illes Balears 29, de 26 de febrer de 2015. Mon, 17 Dec 2018 11:14:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2453139&lang=ca&coduo=3229 2018-12-17T11:14:04Z Ajudes de mínimis per a projectes pilot i suport al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies. per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2752730&lang=ca&coduo=3229 Foment de les actuacions de disseny, producció i/o desenvolupament tecnològic de nous productes o processos agroalimentaris, incloses les operacions preparatòries, proves i altres inversions tangibles o intangibles prèvies a la fabricació o ocupació d'aquests nous productes o processos amb fins comercials. Mon, 17 Dec 2018 10:54:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2752730&lang=ca&coduo=3229 2018-12-17T10:54:36Z Ajudes de minimis per a replantar arbres, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3005796&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes de minimis per a replantar albercoquers, ametllers, figueres, garrovers i oliveres Mon, 17 Dec 2018 10:30:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3005796&lang=ca&coduo=3229 2018-12-17T10:30:30Z Ajuda CPA_Conservació patrimoni agrari, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3170774&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a la conservació del patrimoni cultural i natural situat en explotacions agrícoles de les Illes Balears Mon, 17 Dec 2018 10:25:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3170774&lang=ca&coduo=3229 2018-12-17T10:25:53Z Ajudes per a les agrupacions de defensa vegetal per a l'assessorament agrari amb finalitats de defensa vegetal per a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187401&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes destinades a les agrupacions de defensa vegetal amb la finalitat d'assessorar en defensa vegetal i col·laborar amb l'Administració en la lluita col·lectiva contra els agents nocius dels vegetals Mon, 17 Dec 2018 10:19:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187401&lang=ca&coduo=3229 2018-12-17T10:19:48Z PAC 2018: Convocatòria de determinades ajudes comunitàries directes a l'agricultura i la ramaderia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3234198&lang=ca&coduo=3229 Són objecte de convocatòria, per a l'any 2018, en el marc del que estableix el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuda, com també sobre la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural, les següents línies d'ajuda: a) En matèria d'agricultura: - L'ajuda del règim de "pagament bàsic" establerta en el Capítol I del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. - El pagament per a pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient establertes en el Capítol II del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. - El pagament per a joves agricultors establert en el Capítol III del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. - Ajuda associada als següents cultius: a. L'ajuda associada al cultiu de l'arròs definida en els articles 30, 31, 32 i 33 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b. L'ajuda associada als cultius proteics definida en els articles 34, 35, 36 i 37 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c. L'ajuda associada als fruits de clovella i als garrovers definida en els articles 38, 39 i 40 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. d. L'ajuda associada als llegums de qualitat definida en els articles 41, 42, 43 i 44 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b) En matèria de ramaderia: - Ajudes associades a les següents explotacions: a. L'ajuda associada per a les explotacions que mantenguin vaques nodrisses definida en el Capítol II del Títol IV del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b. L'ajuda associada per a les explotacions de boví d'enceball, definida en el títol IV, Capítol II Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c. L'ajuda associada per a les explotacions de boví de llet definida en el Títol IV, Capítol II, del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. d. L'ajuda associada per a les explotacions d'oví definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. e. L'ajuda associada per a les explotacions de caprí definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. f. L'ajuda associada per als ramaders de boví de llet, boví d'enceball i oví i caprí que varen mantenir drets especials el 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament base, definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c) En matèria d'agricultura i ramaderia: - El règim simplificat per a petits agricultors que es regula en el Títol V del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. - Respecte als cultius de remolatxa, tomàtiga i cotó, serà d'aplicació el que disposa el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. Mon, 17 Dec 2018 10:13:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3234198&lang=ca&coduo=3229 2018-12-17T10:13:43Z Ajudes corresponents a l'any 2018, per al foment de la raça frisona a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3300018&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a les organitzacions o les associacions de ramaders reconegudes oficialment per al foment de la raça frisona Mon, 17 Dec 2018 10:10:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3300018&lang=ca&coduo=3229 2018-12-17T10:10:48Z Ajudes de minimis, per a l'any 2018, per a inversions als escorxadors http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3366950&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a inversions als escorxadors Mon, 17 Dec 2018 10:08:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3366950&lang=ca&coduo=3229 2018-12-17T10:08:03Z Ajudes, corresponents als anys 2018-2022, per a projectes a l'empara de l'Estratègia de DLP del Grup d'Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d'Eivissa i Formentera, en el marc de la mesura 4.1.3. del FEMP http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3524867&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a diferents projectes que fomentin la consecució dels objectius estratègics continguts en l'EDLP de les illes d'Eivissa i Formentera, mesura 4.1.3., relativa a l'aplicació d'estratègies de desenvolupament local participatiu Mon, 17 Dec 2018 10:00:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3524867&lang=ca&coduo=3229 2018-12-17T10:00:31Z Ajudes per a projectes a l'empara de l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu del Grup d'Acció Local de Pesca de l'Associació Leader - Menorca, en el marc de la mesura 4.1.3. del FEMP, 2018-2022 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3524525&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades projectes que fomentin la consecució dels objectius estratègics continguts en l'EDLP de l'illa de Menorca, mesura 4.1.3. relativa a l'Aplicació d'estratègies de desenvolupament local participatiu Mon, 17 Dec 2018 09:59:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3524525&lang=ca&coduo=3229 2018-12-17T09:59:26Z Mitjançant el procediment anticipat de despesa de la convocatòria de les ajudes de mínimis per al foment del sector del trot corresponent a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3607481&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes per a l'any 2018 destinades al sector del trot Mon, 17 Dec 2018 09:51:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3607481&lang=ca&coduo=3229 2018-12-17T09:51:37Z Anticipat de despesa de subvencions per a la paralització temporal de l'activitat pesquera del 2018 a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3526580&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades a la paralització de la flota de fons de l'activitat pesquera de l'any 2018 Thu, 13 Dec 2018 09:04:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3526580&lang=ca&coduo=3229 2018-12-13T09:04:32Z Ajudes de minimis destinades a compensar el transport d'aviram per sacrificar a escorxadors de fora de Mallorca, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3564351&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes de mínimis, corresponents a 2018, destinades a compensar el transport d'aviram produït a Mallorca per sacrificar a escorxadors d'altres illes Thu, 13 Dec 2018 09:03:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3564351&lang=ca&coduo=3229 2018-12-13T09:03:26Z Ajudes de minimis per a la investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca, 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2618200&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per al finançament de projectes d'investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears Thu, 13 Dec 2018 09:02:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2618200&lang=ca&coduo=3229 2018-12-13T09:02:38Z Ajudes per a l'eficiència energètica i la mitigació del canvi climàtic, 2018-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3291076&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes per als anys 2018-2020 per a l'eficiència energètica i la mitigació del canvi climàtic Thu, 13 Dec 2018 09:01:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3291076&lang=ca&coduo=3229 2018-12-13T09:01:14Z Ajudes de minimis, per al foment de la recria del bestiar boví lleter, inscrita en els llibres genealògics, a les explotacions de les Balears, per a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3526393&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades a les explotacions de les Illes Balears que fomentin la recria del bestiar boví lleter boví lleter inscrit en els llibres genealògics Thu, 13 Dec 2018 08:59:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3526393&lang=ca&coduo=3229 2018-12-13T08:59:19Z Suport a projectes pilot i al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies per a l'any 2018 . http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3482195&lang=ca&coduo=3229 Subvenció de les despeses per desenvolupar un projecte pilot o crear un nou producte, procés, pràctica o tecnologia en l'àmbit agroalimentari i forestal, definides en l'apartat quart d'aquesta convocatòria, per part d'un grup de cooperació que compleixi els requisits definits en l'apartat tercer d'aquesta convocatòria. Thu, 13 Dec 2018 08:58:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3482195&lang=ca&coduo=3229 2018-12-13T08:58:30Z Inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d'agroambient i clima, corresponents a l'any 2015 a 2019 (MARGES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2511246&lang=ca&coduo=3229 LLuitar contra l'erosió i la protecció de la biodiversitat Mantenir la riquesa paisatgística i lluitar contra l'erosió genètica, Thu, 13 Dec 2018 08:57:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2511246&lang=ca&coduo=3229 2018-12-13T08:57:48Z Ajudes per a la contractació d'assegurances agràries combinades, corresponents al 39è Pla, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187345&lang=ca&coduo=3229 Promoure la contractació de les assegurances agràries. Tue, 11 Dec 2018 13:15:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187345&lang=ca&coduo=3229 2018-12-11T13:15:37Z Foment de la conservació, l'ús sostenible i el desenvolupament de recursos genètics a l'agricultura, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3499525&lang=ca&coduo=3229 Seran subvencionables les accions realitzades per contribuir al desenvolupament del catàleg de les varietats locals de les Illes Balears englobades en un projecte d'actuació que actuï sobre una o diverses de les accions de conservació Mon, 26 Nov 2018 09:41:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3499525&lang=ca&coduo=3229 2018-11-26T09:41:48Z Inscripció en el Registres Insulars Agraris de les Illes Balears, 2015 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2989696&lang=ca&coduo=3229 Han de ser objecte d'inscripció en el registre insular agrari totes les explotacions agràries ubicades en el territori insular de cada consell insular Mon, 26 Nov 2018 09:36:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2989696&lang=ca&coduo=3229 2018-11-26T09:36:09Z Ajudes per a la investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca a les Illes Balears, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3577231&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per al finançament de projectes d'investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears Thu, 22 Nov 2018 08:49:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3577231&lang=ca&coduo=3229 2018-11-22T08:49:02Z Accions de formació professional i adquisició de competències, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3566233&lang=ca&coduo=3229 S'aprova la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 2018 per a les accions de formació professional i adquisició de competències. Es pretenen desenvolupar cursos de formació no reglada dirigits a persones que desenvolupin les seves activitats en els sectors agrari i alimentari per fomentar la innovació a les seves explotacions, millorar el rendiment econòmic (la millora de la competitivitat, de l'organització de la cadena de distribució, de la comercialització o de la qualitat de les produccions), fomentar la diversificació i propiciar l'ús de bones pràctiques agràries, la gestió sostenible, la producció compatible amb la conservació del paisatge, la protecció del medi ambient i l'eficiència en la utilització dels recursos naturals, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020. Thu, 22 Nov 2018 08:16:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3566233&lang=ca&coduo=3229 2018-11-22T08:16:16Z Programa escolar de consum de fruita i llet, curs 2019/2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3376283&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per al curs escolar 2019-2020, per a distribuir als centres escolars fruita, hortalissa i llet Thu, 22 Nov 2018 08:12:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3376283&lang=ca&coduo=3229 2018-11-22T08:12:36Z Fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat per al període 2018-2020. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3485685&lang=ca&coduo=3229 Fomentar els productes agrícoles de qualitat Wed, 21 Nov 2018 10:51:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3485685&lang=ca&coduo=3229 2018-11-21T10:51:03Z