Tràmits: FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA) http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3229&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sat, 17 Aug 2019 12:58:12 GMT Govern de les Illes Balears 2019-08-17T12:58:12Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Ajudes per a la preparació i aplicació dels plans de producció i comercialització de les organitzacions de productors del sector de la pesca. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3846220&lang=ca&coduo=3229 Ajudes, per als anys 2019-2020, per a la preparació i l'aplicació dels plans de producció i comercialització de les organitzacions de productors del sector de la pesca. Tue, 23 Jul 2019 08:14:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3846220&lang=ca&coduo=3229 2019-07-23T08:14:16Z Ajudes per al foment de la raça frisona a les Illes Balears, 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3834657&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a les organitzacions o les associacions de ramaders reconegudes oficialment per al foment de la raça frisona Mon, 08 Jul 2019 10:42:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3834657&lang=ca&coduo=3229 2019-07-08T10:42:58Z Programa escolar de consum de fruita i llet, curs 2019/2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3376283&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per al curs escolar 2019-2020, per a distribuir als centres escolars fruita, hortalissa i llet Mon, 17 Jun 2019 12:00:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3376283&lang=ca&coduo=3229 2019-06-17T12:00:25Z Indemnització per a sacrifici d'animals, per a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1434849&lang=ca&coduo=3229 Establir el procediment d'abonament i els barems d'indemnització per sacrifici d'animals en virtut de l'aplicació de determinades mesures de prevenció, control i eradicació de malelties dels animals. Thu, 13 Jun 2019 13:35:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1434849&lang=ca&coduo=3229 2019-06-13T13:35:35Z Ajudes als fons i programes operatius de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses, http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1393595&lang=ca&coduo=3229 Ajudes als fons i programes operatius de les organitzacions de productors de fruites i verdures, previstes en la Secció 2 del Capítol II del Reglament d'execució (UE) núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell en els sectors de les fruites i verdures y de les fruites i verdurers transformades. Thu, 13 Jun 2019 13:34:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1393595&lang=ca&coduo=3229 2019-06-13T13:34:00Z Prestació del SIEG escorxadors, 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3724672&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a prestació de servei d'interès econòmic general als escorxadors Thu, 13 Jun 2019 09:24:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3724672&lang=ca&coduo=3229 2019-06-13T09:24:07Z Inversions als escorxadors, 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3724779&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a inversions als escorxadors Thu, 13 Jun 2019 09:22:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3724779&lang=ca&coduo=3229 2019-06-13T09:22:20Z Ajudes de minimis destinades a compensar el transport d'aviram per sacrificar a escorxadors de fora de Mallorca, 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3791393&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes de mínimis, corresponents a 2019, destinades a compensar el transport d'aviram produït a Mallorca per sacrificar a escorxadors d'altres illes Mon, 03 Jun 2019 09:36:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3791393&lang=ca&coduo=3229 2019-06-03T09:36:50Z Ajudes de minimis per replantar arbres, per a l'exercici 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3791324&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes de minimis per a replantar albercoquers, ametllers, figueres, garrovers empeltats, melicotoners, oliveres i pruneres Mon, 03 Jun 2019 09:16:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3791324&lang=ca&coduo=3229 2019-06-03T09:16:44Z Ajudes, corresponents als anys 2018-2022, per a projectes a l'empara de l'Estratègia de DLP del Grup d'Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d'Eivissa i Formentera, en el marc de la mesura 4.1.2. del FEMP http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3524867&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a diferents projectes que fomentin la consecució dels objectius estratègics continguts en l'EDLP de les illes d'Eivissa i Formentera, mesura 4.1.2., relativa a l'aplicació d'estratègies de desenvolupament local participatiu Mon, 27 May 2019 08:58:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3524867&lang=ca&coduo=3229 2019-05-27T08:58:56Z Ajudes per a projectes a l'empara de l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu del Grup d'Acció Local de Pesca de l'Associació Leader - Menorca, en el marc de la mesura 4.1.2. del FEMP, 2018-2022 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3524525&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades projectes que fomentin la consecució dels objectius estratègics continguts en l'EDLP de l'illa de Menorca, mesura 4.1.2. relativa a l'Aplicació d'estratègies de desenvolupament local participatiu Mon, 27 May 2019 08:57:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3524525&lang=ca&coduo=3229 2019-05-27T08:57:03Z Mesures de comercialització, 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3772071&lang=ca&coduo=3229 Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen, per als anys 2019-2020, les ajudes per al foment de la comercialització i promoció dels productes de la pesca Fri, 24 May 2019 07:14:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3772071&lang=ca&coduo=3229 2019-05-24T07:14:10Z Inversions ports pesquers, 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3772114&lang=ca&coduo=3229 Ajudes, per als anys 2019-2020, per a inversions en ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges d'acord amb el que preveu l'Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, de 23 de maig de 2016, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del programa del Fons Europeu Marítim i de Pesca Fri, 24 May 2019 07:13:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3772114&lang=ca&coduo=3229 2019-05-24T07:13:59Z Estudis relacionats amb aliments tradicionals, 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3726213&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per al finançament d'estudis relacionats amb els aliments tradicionals de les Illes Balears Tue, 09 Apr 2019 08:30:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3726213&lang=ca&coduo=3229 2019-04-09T08:30:19Z Ajudes de minimis per a fires agràries i concursos morfològics per a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3703405&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades a la celebració de concursos morfològics al llarg de l'any 2018 Mon, 25 Mar 2019 08:57:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3703405&lang=ca&coduo=3229 2019-03-25T08:57:33Z Ajudes per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura, corresponents a l'any 2019 i d'acord amb el Programa Nacional Apícola 2017-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3699065&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes per a l'any 2019 per a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura, d'acord amb el Programa nacional de mesures d'ajuda a l'apicultura 2017-2019 Mon, 18 Mar 2019 12:41:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3699065&lang=ca&coduo=3229 2019-03-18T12:41:27Z Ajudes per a la limitació de l'impacte de la pesca en el medi marí i l'adaptació de la pesca a la protecció d'espècies, per als anys 2018-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187463&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes per als anys 2018-2020, per a limitar l'impacte de la pesca en el medi marí i l'adaptació de la pesca a la protecció d'espècies Thu, 14 Feb 2019 07:29:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187463&lang=ca&coduo=3229 2019-02-14T07:29:03Z Subvencions per a les associacions o federacions de confraries de pescadors de les Illes Balears, per a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3662086&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades a unions associatives del sector pesquer per a la participació en les despeses originades per la realització de les activitats pròpies Tue, 12 Feb 2019 09:08:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3662086&lang=ca&coduo=3229 2019-02-12T09:08:56Z Ajudes de suport a les confraries de pescadors de les Illes Balears per a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3662149&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades a les confraries de pescadors per a la participació en les despeses originades per la realització de les activitats ordinàries pròpies d'aquestes entitats Mon, 11 Feb 2019 09:59:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3662149&lang=ca&coduo=3229 2019-02-11T09:59:52Z Mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes de minimis per al foment de la intercooperació i la concentració de les cooperatives de l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3607394&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes de minimis per al foment de la intercooperació i la concentració de les cooperatives agràries de les Illes Balears, de l'any 2018, destinades a donar suport als processos de reestructuració del sector cooperatiu agroalimentari Tue, 29 Jan 2019 10:56:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3607394&lang=ca&coduo=3229 2019-01-29T10:56:51Z Ajudes per a les Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes per al desenvolupament dels programes sanitaris corresponents a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3637977&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a les Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes (ADS) de les Illes Balears, per a l'any 2019 Thu, 24 Jan 2019 09:38:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3637977&lang=ca&coduo=3229 2019-01-24T09:38:33Z Ajudes per a les Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes per al desenvolupament dels programes sanitaris corresponents a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187413&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a les Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes (ADS) de les Illes Balears, per a l'any 2018 Thu, 24 Jan 2019 09:24:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187413&lang=ca&coduo=3229 2019-01-24T09:24:16Z Ajudes 2019-2023, per a inversions en el sector vitivinícola http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261819&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a inversions, previstes en el capítol II, secció 4a del Reial decret 5/2018, de 12 de gener, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola (BOE núm. 12, del dia 13 de gener de 2018) Thu, 24 Jan 2019 09:15:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261819&lang=ca&coduo=3229 2019-01-24T09:15:40Z Ajudes per a les agrupacions de defensa vegetal per a l'assessorament agrari amb finalitats de defensa vegetal per a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3636813&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes destinades a les agrupacions de defensa vegetal amb la finalitat d'assessorar en defensa vegetal i col·laborar amb l'Administració en la lluita col·lectiva contra els agents nocius dels vegetals Tue, 22 Jan 2019 08:57:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3636813&lang=ca&coduo=3229 2019-01-22T08:57:31Z Cooperació entre agents per desenvolupar cadenes curtes de comercialització mitjançant accions d'informació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3633083&lang=ca&coduo=3229 Subvenció de les actuacions realitzades d'informació i de promoció de la venda de produccions agràries en cadenes de distribució curtes. Es considera cadena de distribució curta aquella en què no hi ha més d'un intermediari entre el productor i el consumidor. No es considera intermediari una agrupació de productors.3. L'àmbit territorial d'aplicació de les ajudes és la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, si bé es podran subvencionar accions d'informació i promoció a altres països. Mon, 14 Jan 2019 10:41:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3633083&lang=ca&coduo=3229 2019-01-14T10:41:44Z Inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3631391&lang=ca&coduo=3229 La subvenció de les accions desenvolupades pels gestors forestals que persegueixin com a objectiu prioritari la defensa i protecció de les masses forestals d'acord amb el IV Pla de defensa contra incendis forestals de les Illes Balears aprovat pel Decret 22/2015, respectant els processos ecològics propis de les sèries de vegetació natural. Thu, 10 Jan 2019 10:43:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3631391&lang=ca&coduo=3229 2019-01-10T10:43:11Z Ajudes per pal·liar els efectes de les pluges intenses de l'any 2018 en les explotacions agràries de determinades zones de l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3612749&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a per compensar determinats efectes provocats per les pluges intenses de l'octubre del 2018 a les explotacions agràries de determinades zones de l'illa de Mallorca Fri, 28 Dec 2018 11:39:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3612749&lang=ca&coduo=3229 2018-12-28T11:39:12Z Mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes per al foment de les races autòctones de les Illes Balears, corresponents a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3612511&lang=ca&coduo=3229 Ajudes pel foment de les races autòctones de les Illes Balears previstes a l'annex I del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes Fri, 28 Dec 2018 09:17:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3612511&lang=ca&coduo=3229 2018-12-28T09:17:21Z Ajudes de minimis per al finançament de capital circulant al sector agrari i pesquer, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3436919&lang=ca&coduo=3229 Ajudes de minimis per al finançament de capital circulant al sector agrari i pesquer Fri, 28 Dec 2018 09:06:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3436919&lang=ca&coduo=3229 2018-12-28T09:06:30Z Ajudes de minimis per a replantar arbres, per a l'exercici 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3353096&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes de minimis per a replantar albercoquers, ametllers, figueres, garrovers, oliveres i pruneres Thu, 27 Dec 2018 11:20:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3353096&lang=ca&coduo=3229 2018-12-27T11:20:15Z Mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes de mínimis per al manteniment del paisatge agrari de les Illes Balears, convocatòria 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3596568&lang=ca&coduo=3229 Ajudes de minimis per al manteniment del paisatge agrari de les Illes Balears Thu, 27 Dec 2018 11:18:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3596568&lang=ca&coduo=3229 2018-12-27T11:18:57Z Mitjançant el procediment anticipat de despesa, ajudes per a la contractació d'assegurances agràries combinades corresponents al 40è pla. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3611760&lang=ca&coduo=3229 Promoure la contractació de les assegurances agràries. Thu, 27 Dec 2018 11:17:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3611760&lang=ca&coduo=3229 2018-12-27T11:17:35Z Reestructuració i reconversió de vinya, 2019-2023 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3277775&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a la reestructuració i la reconversió de vinyes, previstes en la secció 2a del Reial decret 5/2018, de 12 de gener, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola Tue, 18 Dec 2018 10:57:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3277775&lang=ca&coduo=3229 2018-12-18T10:57:41Z Programa escolar de consum de fruites, hortalisses i llet, pel curs 2018/2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3048574&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per al curs escolar 2018-2019, per a distribuir als centres escolars fruita, hortalissa i llet Tue, 18 Dec 2018 10:31:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3048574&lang=ca&coduo=3229 2018-12-18T10:31:19Z Subvencions per a la creació d'empreses de joves agricultors, per els anys 2015-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2453139&lang=ca&coduo=3229 S'aprova la convocatòria de subvencions per a la creació d'empreses de joves agricultors, per als anys 2015 a 2019, per fomentar la instal- lació de joves agricultors i l'inici de la seva activitat, d'acord amb el que preveu l'Ordre de bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, aprovada mitjançant l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, publicada en el núm. Butlletí Oficial de les Illes Balears 29, de 26 de febrer de 2015. Mon, 17 Dec 2018 11:14:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2453139&lang=ca&coduo=3229 2018-12-17T11:14:04Z Ajudes de mínimis per a projectes pilot i suport al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies. per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2752730&lang=ca&coduo=3229 Foment de les actuacions de disseny, producció i/o desenvolupament tecnològic de nous productes o processos agroalimentaris, incloses les operacions preparatòries, proves i altres inversions tangibles o intangibles prèvies a la fabricació o ocupació d'aquests nous productes o processos amb fins comercials. Mon, 17 Dec 2018 10:54:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2752730&lang=ca&coduo=3229 2018-12-17T10:54:36Z Ajudes de minimis per a replantar arbres, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3005796&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes de minimis per a replantar albercoquers, ametllers, figueres, garrovers i oliveres Mon, 17 Dec 2018 10:30:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3005796&lang=ca&coduo=3229 2018-12-17T10:30:30Z Ajuda CPA_Conservació patrimoni agrari, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3170774&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a la conservació del patrimoni cultural i natural situat en explotacions agrícoles de les Illes Balears Mon, 17 Dec 2018 10:25:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3170774&lang=ca&coduo=3229 2018-12-17T10:25:53Z Ajudes per a les agrupacions de defensa vegetal per a l'assessorament agrari amb finalitats de defensa vegetal per a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187401&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes destinades a les agrupacions de defensa vegetal amb la finalitat d'assessorar en defensa vegetal i col·laborar amb l'Administració en la lluita col·lectiva contra els agents nocius dels vegetals Mon, 17 Dec 2018 10:19:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187401&lang=ca&coduo=3229 2018-12-17T10:19:48Z Ajudes de minimis, per a l'any 2018, per a inversions als escorxadors http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3366950&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a inversions als escorxadors Mon, 17 Dec 2018 10:08:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3366950&lang=ca&coduo=3229 2018-12-17T10:08:03Z Mitjançant el procediment anticipat de despesa de la convocatòria de les ajudes de mínimis per al foment del sector del trot corresponent a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3607481&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes per a l'any 2018 destinades al sector del trot Mon, 17 Dec 2018 09:51:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3607481&lang=ca&coduo=3229 2018-12-17T09:51:37Z Anticipat de despesa de subvencions per a la paralització temporal de l'activitat pesquera del 2018 a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3526580&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades a la paralització de la flota de fons de l'activitat pesquera de l'any 2018 Thu, 13 Dec 2018 09:04:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3526580&lang=ca&coduo=3229 2018-12-13T09:04:32Z Ajudes per a l'eficiència energètica i la mitigació del canvi climàtic, 2018-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3291076&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes per als anys 2018-2020 per a l'eficiència energètica i la mitigació del canvi climàtic Thu, 13 Dec 2018 09:01:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3291076&lang=ca&coduo=3229 2018-12-13T09:01:14Z Ajudes de minimis, per al foment de la recria del bestiar boví lleter, inscrita en els llibres genealògics, a les explotacions de les Balears, per a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3526393&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades a les explotacions de les Illes Balears que fomentin la recria del bestiar boví lleter boví lleter inscrit en els llibres genealògics Thu, 13 Dec 2018 08:59:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3526393&lang=ca&coduo=3229 2018-12-13T08:59:19Z Suport a projectes pilot i al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies per a l'any 2018 . http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3482195&lang=ca&coduo=3229 Subvenció de les despeses per desenvolupar un projecte pilot o crear un nou producte, procés, pràctica o tecnologia en l'àmbit agroalimentari i forestal, definides en l'apartat quart d'aquesta convocatòria, per part d'un grup de cooperació que compleixi els requisits definits en l'apartat tercer d'aquesta convocatòria. Thu, 13 Dec 2018 08:58:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3482195&lang=ca&coduo=3229 2018-12-13T08:58:30Z Inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d'agroambient i clima, corresponents a l'any 2015 a 2019 (MARGES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2511246&lang=ca&coduo=3229 LLuitar contra l'erosió i la protecció de la biodiversitat Mantenir la riquesa paisatgística i lluitar contra l'erosió genètica, Thu, 13 Dec 2018 08:57:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2511246&lang=ca&coduo=3229 2018-12-13T08:57:48Z Foment de la conservació, l'ús sostenible i el desenvolupament de recursos genètics a l'agricultura, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3499525&lang=ca&coduo=3229 Seran subvencionables les accions realitzades per contribuir al desenvolupament del catàleg de les varietats locals de les Illes Balears englobades en un projecte d'actuació que actuï sobre una o diverses de les accions de conservació Mon, 26 Nov 2018 09:41:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3499525&lang=ca&coduo=3229 2018-11-26T09:41:48Z Inscripció en el Registres Insulars Agraris de les Illes Balears, 2015 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2989696&lang=ca&coduo=3229 Han de ser objecte d'inscripció en el registre insular agrari totes les explotacions agràries ubicades en el territori insular de cada consell insular Mon, 26 Nov 2018 09:36:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2989696&lang=ca&coduo=3229 2018-11-26T09:36:09Z Ajudes per a la investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca a les Illes Balears, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3577231&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per al finançament de projectes d'investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears Thu, 22 Nov 2018 08:49:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3577231&lang=ca&coduo=3229 2018-11-22T08:49:02Z Accions de formació professional i adquisició de competències, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3566233&lang=ca&coduo=3229 S'aprova la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 2018 per a les accions de formació professional i adquisició de competències. Es pretenen desenvolupar cursos de formació no reglada dirigits a persones que desenvolupin les seves activitats en els sectors agrari i alimentari per fomentar la innovació a les seves explotacions, millorar el rendiment econòmic (la millora de la competitivitat, de l'organització de la cadena de distribució, de la comercialització o de la qualitat de les produccions), fomentar la diversificació i propiciar l'ús de bones pràctiques agràries, la gestió sostenible, la producció compatible amb la conservació del paisatge, la protecció del medi ambient i l'eficiència en la utilització dels recursos naturals, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020. Thu, 22 Nov 2018 08:16:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3566233&lang=ca&coduo=3229 2018-11-22T08:16:16Z