Tràmits: FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA) http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3229&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Thu, 20 Feb 2020 07:58:06 GMT Govern de les Illes Balears 2020-02-20T07:58:06Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Informació i promoció realitzades per grups de productors en el mercat intern, per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4078079&lang=ca&coduo=3229 Millorar la difusió dels productes agraris de qualitat de les Illes Balears, potenciar la seva introducció en el mercat i millorar la rendibilitat de les produccions de qualitat reconeguda. Fri, 14 Feb 2020 10:12:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4078079&lang=ca&coduo=3229 2020-02-14T10:12:22Z Ajudes pel sector agrari professional, 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4075210&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes destinades a les organitzacions professionals agràries (OPA) de Mallorca i a les entitats associatives de cooperatives, per a participar en les despeses originades l'any 2019, per la realització de les activitats pròpies d'aquestes associacions i organitzacions Wed, 12 Feb 2020 09:32:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4075210&lang=ca&coduo=3229 2020-02-12T09:32:36Z Ajudes per el foment de la producció integrada 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4072730&lang=ca&coduo=3229 Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria tenen com a finalitat fomentar en els agricultors la producció integrada per tal d'incentivar l'ús de mètodes de producció vegetal respectuosos amb el medi ambient, que disminueixin l'ús de productes químics i permetin obtenir produccions agrícoles d'alta qualitat, amb la menor quantitat possible de residus químics indesitjables Fri, 07 Feb 2020 13:04:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4072730&lang=ca&coduo=3229 2020-02-07T13:04:48Z Ajudes per a la protecció de les varietats autòctones en risc d'erosió genètica, per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4072669&lang=ca&coduo=3229 Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitat donar suport als agricultors que facin servir les varietats vegetals en risc d'erosió genètica d'interès a les illes, pel treball i esforç que realitzen per tal de conservar el material genètic i per lluitar contra la seva desnaturalització, així com preservar la genètica de les nostres varietats vegetals autòctones amenaçades, i recuperar unes varietats molt més adaptades a les nostres condicions de cultiu, amb una bona rusticitat, més resistents a les plagues i malalties, que compensin la pèrdua de rendiments davant les varietats comercials amb una major producció i qualitat Fri, 07 Feb 2020 12:51:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4072669&lang=ca&coduo=3229 2020-02-07T12:51:46Z Determinades ajudes comunitàries directes a l'agricultura i la ramaderia, per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4057589&lang=ca&coduo=3229 Són objecte de convocatòria, per a l'any 2020, en el marc del que estableix el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuda, com també sobre la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural, les següents línies d'ajuda: a) En matèria d'agricultura: L'ajuda del règim de "pagament bàsic" establerta en el Capítol I del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. El pagament per a pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient establertes en el Capítol II del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. El pagament per a joves agricultors establert en el Capítol III del Títol III del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. Ajuda associada als següents cultius: a. L'ajuda associada al cultiu de l'arròs definida en els articles 30, 31, 32 i 33 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b. L'ajuda associada als cultius proteics definida en els articles 34, 35, 36 i 37 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c. L'ajuda associada als fruits de clovella i als garrovers definida en els articles 38, 39 i 40 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. d. L'ajuda associada als llegums de qualitat definida en els articles 41, 42, 43 i 44 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b) En matèria de ramaderia: Ajudes associades a les següents explotacions: a. L'ajuda associada per a les explotacions que mantenguin vaques nodrisses definida en el Capítol II del Títol IV del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. b. L'ajuda associada per a les explotacions de boví d'enceball, definida en el títol IV, Capítol II Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c. L'ajuda associada per a les explotacions de boví de llet definida en el Títol IV, Capítol II, del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. d. L'ajuda associada per a les explotacions d'oví definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. e. L'ajuda associada per a les explotacions de caprí definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. f. L'ajuda associada per als ramaders de boví de llet, boví d'enceball i oví i caprí que varen mantenir drets especials el 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament base, definida en el Títol IV, Capítol II del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. c) En matèria d'agricultura i ramaderia: El règim simplificat per a petits agricultors que es regula en el Títol V del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. Thu, 30 Jan 2020 12:45:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4057589&lang=ca&coduo=3229 2020-01-30T12:45:46Z Ajudes per a inversions productives en aqüicultura per als anys 2019-2021 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055742&lang=ca&coduo=3229 Ajudes, per als anys 2019-2021, per a inversions productives en aqüicultura Mon, 27 Jan 2020 09:00:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055742&lang=ca&coduo=3229 2020-01-27T09:00:25Z Indemnització per a sacrifici d'animals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1434849&lang=ca&coduo=3229 Establir el procediment d'abonament i els barems d'indemnització per sacrifici d'animals en virtut de l'aplicació de determinades mesures de prevenció, control i eradicació de malelties dels animals. Tue, 21 Jan 2020 12:43:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1434849&lang=ca&coduo=3229 2020-01-21T12:43:37Z Ajudes, corresponents a l'any 2020, per a la investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4053391&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per al finançament de projectes d'investigació aplicada en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears Tue, 21 Jan 2020 10:41:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4053391&lang=ca&coduo=3229 2020-01-21T10:41:45Z Ajudes per a les agrupacions de defensa vegetal per a l'assessorament agrari amb finalitats de defensa vegetal per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4053359&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes destinades a les agrupacions de defensa vegetal amb la finalitat d'assessorar en defensa vegetal i col·laborar amb l'Administració en la lluita col·lectiva contra els agents nocius dels vegetals Tue, 21 Jan 2020 10:27:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4053359&lang=ca&coduo=3229 2020-01-21T10:27:48Z Ajudes per a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes per al desenvolupament dels programes sanitaris corresponents a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4053322&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a les Agrupacions de Defensa Sanitària ramaderes (ADS) de les Illes Balears, per a l'any 2020 Tue, 21 Jan 2020 10:16:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4053322&lang=ca&coduo=3229 2020-01-21T10:16:02Z Ajudes per al foment de les races autòctones de les Illes Balears, corresponents a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4046417&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a les organitzacions o les associacions de ramaders reconegudes oficialment per la comunitat autònoma de les Illes Balears per al foment de les races autòctones de les Illes Balears previstes a l'annex I del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes. Fri, 10 Jan 2020 08:32:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4046417&lang=ca&coduo=3229 2020-01-10T08:32:25Z Ajudes de minimis per al foment del sector del trot corresponent a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4044108&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes per a l'any 2019 destinades al sector del trot Tue, 07 Jan 2020 08:57:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4044108&lang=ca&coduo=3229 2020-01-07T08:57:59Z Ajudes de minimis per al manteniment del paisatge agrari de les Illes Balears, de l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4044072&lang=ca&coduo=3229 Ajudes de minimis per al manteniment del paisatge agrari de les Illes Balears. Tue, 07 Jan 2020 08:39:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4044072&lang=ca&coduo=3229 2020-01-07T08:39:17Z Ajudes de minimis, per al foment de la recria del bestiar boví lleter, inscrita en els llibres genealògics, a les explotacions de les Illes Balears, per a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4044025&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades a les explotacions de les Illes Balears que fomentin la recria del bestiar boví lleter boví lleter inscrit en els llibres genealògics Tue, 07 Jan 2020 08:19:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4044025&lang=ca&coduo=3229 2020-01-07T08:19:09Z Ajudes per a la contractació d'assegurances agràries combinades per a l'any 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4026732&lang=ca&coduo=3229 Promoure la contractació de les assegurances agràries. Thu, 19 Dec 2019 11:41:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4026732&lang=ca&coduo=3229 2019-12-19T11:41:12Z Prevenció d'incendis forestals (PIFO) 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4025341&lang=ca&coduo=3229 Subvencions per inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes per a l'any 2019 Tue, 17 Dec 2019 14:35:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4025341&lang=ca&coduo=3229 2019-12-17T14:35:09Z Ajudes per a la diversificació i noves formes d'ingressos en el sector de la pesca, per als anys 2019-2022 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4000052&lang=ca&coduo=3229 Ajudes, per als anys 2019-2022, per a la diversificació i noves formes d'ingressos Wed, 27 Nov 2019 10:18:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4000052&lang=ca&coduo=3229 2019-11-27T10:18:33Z Ajudes formació 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3999973&lang=ca&coduo=3229 S'aprova la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 2019 per a les accions de formació professional i adquisició de competències. Es pretenen desenvolupar cursos de formació no reglada dirigits a persones que desenvolupin les seves activitats en els sectors agrari i alimentari per fomentar la innovació a les seves explotacions, millorar el rendiment econòmic (millora de la competitivitat, de l'organització de la cadena de distribució, de la comercialització o de la qualitat de les produccions), fomentar la diversificació i propiciar l'ús de bones pràctiques agràries, la gestió sostenible, la producció compatible amb la conservació del paisatge, la protecció del medi ambient i l'eficiència en la utilització dels recursos naturals, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de desenvolupament rural de les Illes Balears 2014-2020. Tue, 26 Nov 2019 08:38:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3999973&lang=ca&coduo=3229 2019-11-26T08:38:50Z Ajudes per a la paralització temporal de l'activitat pesquera del 2019 a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3934229&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades a la paralització de la flota de fons de l'activitat pesquera de l'any 2019 Tue, 29 Oct 2019 13:22:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3934229&lang=ca&coduo=3229 2019-10-29T13:22:18Z Inscripció en el Registres Insulars Agraris de les Illes Balears, 2015 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2989696&lang=ca&coduo=3229 Han de ser objecte d'inscripció en el registre insular agrari totes les explotacions agràries ubicades en el territori insular de cada consell insular Fri, 18 Oct 2019 08:37:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2989696&lang=ca&coduo=3229 2019-10-18T08:37:26Z Ajudes per a projectes a l'empara de l'Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu del Grup d'Acció Local de Pesca de l'Associació Leader - Menorca, en el marc de la mesura 4.1.2. del FEMP, 2018-2022 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3524525&lang=ca&coduo=3229 Ajudes destinades projectes que fomentin la consecució dels objectius estratègics continguts en l'EDLP de l'illa de Menorca, mesura 4.1.2. relativa a l'Aplicació d'estratègies de desenvolupament local participatiu Fri, 18 Oct 2019 08:12:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3524525&lang=ca&coduo=3229 2019-10-18T08:12:51Z Ajudes, corresponents als anys 2018-2022, per a projectes a l'empara de l'Estratègia de DLP del Grup d'Acció Local per al Desenvolupament Rural i Pesquer d'Eivissa i Formentera, en el marc de la mesura 4.1.2. del FEMP http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3524867&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a diferents projectes que fomentin la consecució dels objectius estratègics continguts en l'EDLP de les illes d'Eivissa i Formentera, mesura 4.1.2., relativa a l'aplicació d'estratègies de desenvolupament local participatiu Fri, 18 Oct 2019 08:12:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3524867&lang=ca&coduo=3229 2019-10-18T08:12:03Z Ajudes 2019-2023, per a inversions en el sector vitivinícola http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261819&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per a inversions, previstes en el capítol II, secció 4a del Reial decret 5/2018, de 12 de gener, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola (BOE núm. 12, del dia 13 de gener de 2018) Fri, 18 Oct 2019 08:10:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3261819&lang=ca&coduo=3229 2019-10-18T08:10:58Z Inversions ports pesquers, 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3772114&lang=ca&coduo=3229 Ajudes, per als anys 2019-2020, per a inversions en ports pesquers, llocs de desembarcament, llotges i ancoratges d'acord amb el que preveu l'Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, de 23 de maig de 2016, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en el marc del programa del Fons Europeu Marítim i de Pesca Fri, 18 Oct 2019 08:10:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3772114&lang=ca&coduo=3229 2019-10-18T08:10:07Z Mesures de comercialització, 2019-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3772071&lang=ca&coduo=3229 Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen, per als anys 2019-2020, les ajudes per al foment de la comercialització i promoció dels productes de la pesca Fri, 18 Oct 2019 08:09:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3772071&lang=ca&coduo=3229 2019-10-18T08:09:17Z Ajudes per a l'eficiència energètica i la mitigació del canvi climàtic, 2018-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3291076&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes per als anys 2018-2020 per a l'eficiència energètica i la mitigació del canvi climàtic Fri, 18 Oct 2019 08:07:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3291076&lang=ca&coduo=3229 2019-10-18T08:07:49Z Ajudes per a la limitació de l'impacte de la pesca en el medi marí i l'adaptació de la pesca a la protecció d'espècies, per als anys 2018-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187463&lang=ca&coduo=3229 Convocatòria d'ajudes per als anys 2018-2020, per a limitar l'impacte de la pesca en el medi marí i l'adaptació de la pesca a la protecció d'espècies Fri, 18 Oct 2019 08:06:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3187463&lang=ca&coduo=3229 2019-10-18T08:06:52Z Ajudes per a la preparació i aplicació dels plans de producció i comercialització de les organitzacions de productors del sector de la pesca. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3846220&lang=ca&coduo=3229 Ajudes, per als anys 2019-2020, per a la preparació i l'aplicació dels plans de producció i comercialització de les organitzacions de productors del sector de la pesca. Fri, 18 Oct 2019 08:06:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3846220&lang=ca&coduo=3229 2019-10-18T08:06:07Z Programa escolar de consum de fruita i llet, curs 2019/2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3376283&lang=ca&coduo=3229 Ajudes per al curs escolar 2019-2020, per a distribuir als centres escolars fruita, hortalissa i llet Fri, 18 Oct 2019 08:04:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3376283&lang=ca&coduo=3229 2019-10-18T08:04:23Z Cooperació entre agents per desenvolupar cadenes curtes de comercialització mitjançant accions d'informació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3633083&lang=ca&coduo=3229 Subvenció de les actuacions realitzades d'informació i de promoció de la venda de produccions agràries en cadenes de distribució curtes. Es considera cadena de distribució curta aquella en què no hi ha més d'un intermediari entre el productor i el consumidor. No es considera intermediari una agrupació de productors.3. L'àmbit territorial d'aplicació de les ajudes és la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, si bé es podran subvencionar accions d'informació i promoció a altres països. Fri, 18 Oct 2019 07:37:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3633083&lang=ca&coduo=3229 2019-10-18T07:37:01Z Pagament compensatori zones amb limitacions específiques. Convocatoria 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3236358&lang=ca&coduo=3229 Indemnitzar el agricultors per a les limitacions específiques en determinades zones, per a la totalitat o una part del cost addicional i les pèrdues d'ingressos derivats de les dificultats que planteja la producció agrària en zones amb limitacions específiques, evitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear. Fri, 18 Oct 2019 07:36:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3236358&lang=ca&coduo=3229 2019-10-18T07:36:07Z Pagament compensatori en zones zones de muntanya de les Illes Balears, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3236507&lang=ca&coduo=3229 Indemnitzar el agricultors per a la totalitat o una part del cost addicional i les pèrdues d'ingressos derivats de les dificultats que planteja la producció agrària en zones de muntanya, evitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear. Fri, 18 Oct 2019 07:35:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3236507&lang=ca&coduo=3229 2019-10-18T07:35:11Z Inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3631391&lang=ca&coduo=3229 La subvenció de les accions desenvolupades pels gestors forestals que persegueixin com a objectiu prioritari la defensa i protecció de les masses forestals d'acord amb el IV Pla de defensa contra incendis forestals de les Illes Balears aprovat pel Decret 22/2015, respectant els processos ecològics propis de les sèries de vegetació natural. Fri, 18 Oct 2019 07:34:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3631391&lang=ca&coduo=3229 2019-10-18T07:34:08Z Foment de l'agricultura ecològica. Convocatòria 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3244315&lang=ca&coduo=3229 Donar suport als agricultors que practiquin l'agricultura ecològica. Fri, 18 Oct 2019 07:32:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3244315&lang=ca&coduo=3229 2019-10-18T07:32:40Z Foment de la conservació, l'ús sostenible i el desenvolupament de recursos genètics a l'agricultura, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3499525&lang=ca&coduo=3229 Seran subvencionables les accions realitzades per contribuir al desenvolupament del catàleg de les varietats locals de les Illes Balears englobades en un projecte d'actuació que actuï sobre una o diverses de les accions de conservació Fri, 18 Oct 2019 07:31:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3499525&lang=ca&coduo=3229 2019-10-18T07:31:37Z Subvencions per a la cooperació entre agents per crear idesenvolupar cadenes curtes de comercialització. Convocatòria 2018. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3396758&lang=ca&coduo=3229 Subvenció de les inversions necessàries i de les despeses d'estudi, animació i funcionament definides en l'apartat quart de la convocatòria, amb la finalitat de crear un o diversos punts de venda en cadena curta per part d'un grup de cooperació que compleixi els requisits definits en l'apartat tercer de la convocatòria. Es considera 'cadena curta de comercialització' aquella en què no hi ha més d'un intermediari entre el productor i el consumidor. No es considera intermediari l'agrupació de productors. Fri, 18 Oct 2019 07:30:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3396758&lang=ca&coduo=3229 2019-10-18T07:30:20Z Fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat per al període 2018-2020. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3485685&lang=ca&coduo=3229 Fomentar els productes agrícoles de qualitat Fri, 18 Oct 2019 07:29:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3485685&lang=ca&coduo=3229 2019-10-18T07:29:26Z Accions de formació professional i adquisició de competències, 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3566233&lang=ca&coduo=3229 S'aprova la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 2018 per a les accions de formació professional i adquisició de competències. Es pretenen desenvolupar cursos de formació no reglada dirigits a persones que desenvolupin les seves activitats en els sectors agrari i alimentari per fomentar la innovació a les seves explotacions, millorar el rendiment econòmic (la millora de la competitivitat, de l'organització de la cadena de distribució, de la comercialització o de la qualitat de les produccions), fomentar la diversificació i propiciar l'ús de bones pràctiques agràries, la gestió sostenible, la producció compatible amb la conservació del paisatge, la protecció del medi ambient i l'eficiència en la utilització dels recursos naturals, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020. Fri, 18 Oct 2019 07:28:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3566233&lang=ca&coduo=3229 2019-10-18T07:28:22Z Suport a la participació per primera vegada en règims de qualitat, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143994&lang=ca&coduo=3229 Participació per primera vegada en règims de qualitat Fri, 18 Oct 2019 07:27:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3143994&lang=ca&coduo=3229 2019-10-18T07:27:15Z Pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques, per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2818613&lang=ca&coduo=3229 Les ajudes objecte de la present convocatòria tenen com a finalitat indemnitzar els agricultors per a la totalitat o una part dels costsaddicionals i les pèrdues d'ingressos derivades de les dificultats que planteja la producció agrícola en zones amb limitacions específiquesevitant riscs naturals i socials derivats de la seva falta d'ús i mantenint el paisatge tradicional balear com a part de la seva riquesa social inatural, d'acord amb el que estableix el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 i els articles 31 i32 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Fri, 18 Oct 2019 07:26:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2818613&lang=ca&coduo=3229 2019-10-18T07:26:17Z Ajudes de mínimis per a inversions en activitas no agrícoles, per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3022512&lang=ca&coduo=3229 Fomentar les inversions en les activitats de diversificació previstes en els apartats c, d, e i f de l'article 62 de la Llei 12/2014 agrària de les Illes Balears. Fri, 18 Oct 2019 07:25:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3022512&lang=ca&coduo=3229 2019-10-18T07:25:13Z Subvencions per a les accions de formació professional i adquisició de competències, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3144030&lang=ca&coduo=3229 S'aprova la convocatòria de subvencions corresponent a l'any 2017 per a les accions de formació professional i adquisició de competències. Es pretenen desenvolupar cursos de formació no reglada dirigits a persones que desenvolupin les seves activitats en els sectors agrari i alimentari per fomentar la innovació a les seves explotacions, millorar el rendiment econòmic (la millora de la competitivitat, de l'organització de la cadena de distribució, de la comercialització o de la qualitat de les produccions), fomentar la diversificació, propiciar l'ús de bones pràctiques agràries, la gestió sostenible, la producció compatible amb la conservació del paisatge, la protecció del medi ambient i l'eficiència en la utilització dels recursos naturals, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020. Thu, 17 Oct 2019 11:45:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3144030&lang=ca&coduo=3229 2019-10-17T11:45:02Z Foment de la producció de productes agrícoles de qualitat, 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3041041&lang=ca&coduo=3229 L'objecte d'aquestes ajudes és el de potenciar i consolidar l'elaboració de productes de qualitat a les Illes Balears, per tal d'augmentar-ne la competitivitat i la qualitat de la producció agrària. Thu, 17 Oct 2019 11:43:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3041041&lang=ca&coduo=3229 2019-10-17T11:43:52Z Subvencions per a la creació d'empreses per activitas no agràries a les zones rurals, per a l'any 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3022655&lang=ca&coduo=3229 L'ajuda està dirigida a la creació d'empreses en zones rurals que desenvolupin activitats de les previstes en els apartats c, d,e i f del punt 2 de l'article 82 de la Llei 12/2014 agrària de les Illes Balears i que estiguin orientades a la diversificació de les rendes de les explotacions agràries mitjançant l'explotació de les potencialitats intrínseques del territori de les illes Balears. Thu, 17 Oct 2019 11:42:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3022655&lang=ca&coduo=3229 2019-10-17T11:42:48Z Subvencions per a activitats de demostració i informació, per a l'any 2017. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3211929&lang=ca&coduo=3229 Es pretenen desenvolupar tant activitats de demostració, que consistiran en sessions pràctiques per il·lustrar una tecnologia o l'ús de maquinària nova o sensiblement millorada, una nova tècnica de producció específica, un maneig eficient de l'explotació, una organització més eficient dels mitjans de producció, un sistema de gestió i/o comercialització més eficaç, etc., com activitats d'informació, que consistiran en accions dirigides a la difusió d'informació concernent als sectors agrari, forestal i agroalimentari, que poden adoptar la forma d'exposicions, reunions,presentacions, informació impresa o electrònica (creació d'un portal agrari), etc. Thu, 17 Oct 2019 11:41:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3211929&lang=ca&coduo=3229 2019-10-17T11:41:52Z Ajudes de mínimis per a projectes pilot i suport al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies. per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2752730&lang=ca&coduo=3229 Foment de les actuacions de disseny, producció i/o desenvolupament tecnològic de nous productes o processos agroalimentaris, incloses les operacions preparatòries, proves i altres inversions tangibles o intangibles prèvies a la fabricació o ocupació d'aquests nous productes o processos amb fins comercials. Thu, 17 Oct 2019 11:38:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2752730&lang=ca&coduo=3229 2019-10-17T11:38:53Z Ajudes destinades al foment de races autòctones en perill d'extinció, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2572353&lang=ca&coduo=3229 Donar suport a les explotacions ramaderes per mantenir el cens d'animalsde races autòctones en perill d'extinció, per a compensar les despeses derivades dels programes de recuperació de la raça i el seu escàs rendiment productiu, així com fomentar la reducció de la contaminació per nitrògen. Thu, 17 Oct 2019 11:38:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2572353&lang=ca&coduo=3229 2019-10-17T11:38:02Z Ajudes destinades al foment de pastures per a l'aprofitament de la ramaderia ecològica, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2596533&lang=ca&coduo=3229 Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria tenen com a finalitat donar suport als agricultors que practiquin la ramaderia ecològica. Thu, 17 Oct 2019 11:37:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2596533&lang=ca&coduo=3229 2019-10-17T11:37:03Z Ajudes destinades al foment de la producció integrada, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2570916&lang=ca&coduo=3229 Fomentar en els agricultors la producció integrada per tal d'incentivarl'ús de mètodes de producció vegetal respectuosos amb el medi ambient, que disminueixin l'ús de productes químics i permetin obtenirproduccions agrícoles d'alta qualitat, amb la menor quantitat possible de residus químics indesitjables Thu, 17 Oct 2019 11:36:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2570916&lang=ca&coduo=3229 2019-10-17T11:36:22Z Ajudes destinades al foment de l'agricultura ecològica, per a l'any 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2570822&lang=ca&coduo=3229 DONAR SUPORT ALS AGRICULTORS QUE PRACTIQUEN L'AGRICULTURA ECOLÒGICA Thu, 17 Oct 2019 11:34:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2570822&lang=ca&coduo=3229 2019-10-17T11:34:51Z