Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DEL TRESOR I POLÍTICA FINANCERA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=32&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Tue, 07 Jul 2020 09:01:59 GMT Govern de les Illes Balears 2020-07-07T09:01:59Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Autorització d'operacions financeres. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4280970&lang=ca&coduo=32 Autorització d'operacions financeres d'actiu dels membres de la comissió de control i el consell d'administració i de la persona titular de la direcció general amb la caixa d'estalvis. Fri, 03 Jul 2020 08:01:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4280970&lang=ca&coduo=32 2020-07-03T08:01:14Z Devolució de les garanties i dels dipòsits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3428784&lang=ca&coduo=32 Devolució de les garanties i dels dipòsits custodiats per la Dipositaria de la Direcció General del Tresor i Política Financera. Wed, 27 May 2020 08:06:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3428784&lang=ca&coduo=32 2020-05-27T08:06:12Z Ajuts a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l'aval d'ISBA, SGR, derivats Reial decret llei 463/2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4124099&lang=ca&coduo=32 Atorgament d'ajuts a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears que hagin formalitzat operacions financeres avalades per ISBA, SGR, destinades a finançar una liquiditat extraordinària, per mitigar el possible impacte que l'escenari de contenció reforçada pugui tenir en la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears davant la suspensió de l'activitat minorista i altres circumstàncies derivades del Reial decret 463/2020, de 14 de març. Les operacions de liquiditat extraordinària s'hauran d'haver formalitzat entre el 14 de març de 2020 (data de publicació i entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març) i el 30 d'octubre de 2020. Tue, 05 May 2020 13:15:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4124099&lang=ca&coduo=32 2020-05-05T13:15:16Z Registre mediadors d'assegurançes de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3700966&lang=ca&coduo=32 Inscripció de mediadors d'assegurances Mon, 06 Apr 2020 09:26:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3700966&lang=ca&coduo=32 2020-04-06T09:26:28Z Ajuts als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost d'aval d'ISBA, SGR, d'operacions de finançament d'inversions productives i liquiditat (convoc.2020) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4082044&lang=ca&coduo=32 Atorgament d'ajuts als emprenedors i a les emprenedores, ala micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears que hagin formalitzat operacions financeres avalades per ISBA, SGR, destinades a finançar noves inversions productives o per a la liquiditat, formalitzades entre l'1 de desembre de 2019 i el 30 de novembre de 2020. Els ajuts es destinen a cobrir el cost d'aval dels primers quatre anys de les operacions que formalitzin amb ISBA, SGR, i si escau, els interessos de les operacions de finançament d'inversions productives per un màxim de set anys. Fri, 21 Feb 2020 10:41:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4082044&lang=ca&coduo=32 2020-02-21T10:41:05Z Execució de les garanties http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3484418&lang=ca&coduo=32 Execució de les garanties custodiades per la Dipositaria de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni. Tue, 07 May 2019 07:43:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3484418&lang=ca&coduo=32 2019-05-07T07:43:08Z Sol·licitud del certificat acreditatiu dels pagaments de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1749765&lang=ca&coduo=32 Sol·licitud del certificat acreditatiu dels pagaments efectuats o del deute pendent de pagament per part de la Tresoreria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tant de l'Administració autonòmica com del Servei de Salut de les Illes Balears. Mon, 02 Oct 2017 06:48:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1749765&lang=ca&coduo=32 2017-10-02T06:48:54Z