Trámites: SERVICIO DE ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3095440&lang=es&tipo=rss_2.0 Trámites del Govern de les Illes Balears es Tue, 22 Oct 2019 19:26:05 GMT Govern de les Illes Balears 2019-10-22T19:26:05Z es Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Procediment d'accés i gestió de la la llista d'espera del servei d'ajudes tècniques i suport tecnològic per a la promoció de l'autonomia personal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811735&lang=es&coduo=3095440 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera del servei d'ajudes tècniques i suport tecnològic per a la promoció de l'autonomia personal. Thu, 01 Aug 2019 08:11:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811735&lang=es&coduo=3095440 2019-08-01T08:11:05Z Procedimiento de acceso y gestión de la la lista de espera de la red pública de servicios de atención a la discapacidad http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349340&lang=es&coduo=3095440 Se establece la regulación del procedimiento de acceso y la gestión de la lista de espera de las plazas, sesiones o actividades de los servicios de la red pública de atención a la discapacidad. Wed, 31 Jul 2019 11:23:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349340&lang=es&coduo=3095440 2019-07-31T11:23:29Z Procediment d'accés i gestió de la llista d'espera de la xarxa de recursos socials per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens a Menorca. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3812527&lang=es&coduo=3095440 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera de la xarxa de recursos socials per a persones amb diagnòstic de salut mental i necessitat de suport extens a Menorca. Wed, 19 Jun 2019 08:46:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3812527&lang=es&coduo=3095440 2019-06-19T08:46:50Z Procediment d'accés i gestió de la la llista d'espera del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat per salut mental greu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811721&lang=es&coduo=3095440 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera del servei d'habitatge supervisat per a persones amb discapacitat per salut mental greu Wed, 19 Jun 2019 08:40:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811721&lang=es&coduo=3095440 2019-06-19T08:40:50Z Procediment d'accés i gestió de la la llista d'espera del servei d'acompanyament per a persones amb diagnòstic de salut mental vinculat a addiccions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3812490&lang=es&coduo=3095440 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista del servei d'acompanyament per a persones amb diagnòstic de salut mental vinculat a addiccions. Wed, 19 Jun 2019 08:37:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3812490&lang=es&coduo=3095440 2019-06-19T08:37:16Z Procediment d'accés i gestió de la la llista d'espera del servei d'acompanyament a persones amb discapacitat física greu i necessitat de suport extens. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3812446&lang=es&coduo=3095440 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista del servei d'acompanyament a persones amb discapacitat física greu i necessitat de suport extens. Wed, 19 Jun 2019 08:12:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3812446&lang=es&coduo=3095440 2019-06-19T08:12:07Z Procediment d'accés i gestió de la la llista d'espera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811750&lang=es&coduo=3095440 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera de les places, sessions o activitats dels serveis de la xarxa pública d'atenció a la discapacitat. Wed, 19 Jun 2019 07:42:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3811750&lang=es&coduo=3095440 2019-06-19T07:42:20Z Procediment d'accés i gestió de la la llista d'espera del servei de suport a l'habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809986&lang=es&coduo=3095440 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera del servei de suport a l'habitatge per a persones amb diagnòstic de salut mental greu. Wed, 19 Jun 2019 07:22:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809986&lang=es&coduo=3095440 2019-06-19T07:22:58Z Procediment d'accés i gestió de la la llista d'espera dels serveis de salut mental greu de Can Raspalls (Eivissa) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809941&lang=es&coduo=3095440 Poden ser beneficiàries dels serveis residencials i de centre de dia de Can Raspalls les persones més grans de 18 anys que tenguin un grau de discapacitat per trastorn mental greu igual o superior al 33 % i que hagin estat valorades com a idònies per l'equip tècnic del Servei d'Atenció a la Discapacitat. Poden ser beneficiàries del servei d'habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental, necessitat de suport extens i discapacitat de Can Raspalls les persones de menys de 65 anys i les més grans d'aquesta edat que no tenguin el servei de dependència reconegut, que tenguin un grau de discapacitat per trastorn mental greu igual o superior al 33 % i que hagin estat valorades com a idònies per l'equip tècnic de la Servei d'Atenció a la Discapacitat. Wed, 19 Jun 2019 07:19:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809941&lang=es&coduo=3095440 2019-06-19T07:19:33Z Procediment d'accés i gestió de la la llista d'espera del servei de fisioteràpia per a persones amb discapacitat física greu http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809968&lang=es&coduo=3095440 S'estableix la regulació del procediment d'accés i la gestió de la llista d'espera de les places del servei de fisioteràpia per a persones amb discapacitat física greu Wed, 19 Jun 2019 07:14:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809968&lang=es&coduo=3095440 2019-06-19T07:14:39Z Convocatoria de subvenciones para financiar los gastos de las entidades privadas que desarrollan proyectos de servicios de ajuste personal y social para personas con discapacidad intelectual, en centros especiales de empleo. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3096771&lang=es&coduo=3095440 El establecimiento de subvenciones destinadas a financiar los gastos derivados del funcionamiento de los servicios de ajuste personal y social para personas con discpacitat intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, en centros especiales de empleo. Wed, 28 Feb 2018 08:43:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3096771&lang=es&coduo=3095440 2018-02-28T08:43:38Z