Tràmits: SERVEI DE FORMACIÓ HOMOLOGADA I CAPACITACIÓ http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3035232&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Tue, 29 Sep 2020 18:29:48 GMT Govern de les Illes Balears 2020-09-29T18:29:48Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en els ensenyaments no universitaris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4024162&lang=ca&coduo=3035232 Regular les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua i literatura catalanes dels alumnes dels ensenyaments no universitaris. Fri, 28 Feb 2020 07:59:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4024162&lang=ca&coduo=3035232 2020-02-28T07:59:45Z Inscripció en el Registre General de Formació Permanent del Professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479126&lang=ca&coduo=3035232 El Registre General de Formació Permanent del Professorat, adscrit a la Direcció General Formació Professional i Formació del Professorat és l'instrument de publicitat i de gestió de les dades relatives a les activitats de formació permanent. Tue, 10 Dec 2019 09:18:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479126&lang=ca&coduo=3035232 2019-12-10T09:18:32Z Homologació d'activitats de formació permanent del professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479529&lang=ca&coduo=3035232 Les activitats de formació permanent del professorat organitzades per les entitats col·laboradores assenyalades a l'article 19 del Decret 41/2016, requereixen el procés previ d'homologació regulat a l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig). En qualsevol cas, aquestes activitats només podran ser homologades si l'entitat col·laboradora està inscrita al Cens d'Entitats Col·laboradores. Tue, 05 Nov 2019 07:57:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479529&lang=ca&coduo=3035232 2019-11-05T07:57:55Z Reconeixement dels itineraris d'autoformació com a formació permanent del professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3104831&lang=ca&coduo=3035232 L'itinerari d'autoformació es defineix com aquell procés formatiu planificat i executat pel propi docent, relacionat amb alguna de les línies estratègiques del pla quadriennal en vigor, que pot contenir diverses activitats formatives (titulacions, cursos, assistència a congressos, jornades, etc.) finalitzades durant un determinat curs escolar i que facin referència a una de les línies estratègiques d'aquest Pla. Ha d'incloure, a més, una memòria explicativa de l'itinerari autoformatiu i un informe sobre la transferibilitat de la formació realitzada en la pràctica educativa. Wed, 25 Sep 2019 11:16:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3104831&lang=ca&coduo=3035232 2019-09-25T11:16:47Z Inscripció al Cens d'Entitats Col·laboradores en la formació permanent del professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2943334&lang=ca&coduo=3035232 Les entitats que vulguin organitzar activitats de formació permanent del professorat s'han d'inscriure en el Cens d'Entitats Col·laboradores en la formació del professorat i presentar semestralment o anualment el programa d'activitats perquè puguin ser homologades i reconegudes (Decret 41/2016, de 15 de juliol). Wed, 18 Sep 2019 11:35:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2943334&lang=ca&coduo=3035232 2019-09-18T11:35:23Z