Tràmits: SERVEI DE FORMACIÓ HOMOLOGADA I CAPACITACIÓ http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3035232&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 18 Jul 2018 12:33:09 GMT Govern de les Illes Balears 2018-07-18T12:33:09Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Inscripció en el Registre General de Formació Permanent del Professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479126&lang=ca&coduo=3035232 El Registre General de Formació Permanent del Professorat, adscrit a la Direcció General Formació Professional i Formació del Professorat és l'instrument de publicitat i de gestió de les dades relatives a les activitats de formació permanent. Wed, 25 Apr 2018 10:08:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479126&lang=ca&coduo=3035232 2018-04-25T10:08:24Z Homologació d'activitats de formació permanent del professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479529&lang=ca&coduo=3035232 Les activitats de formació permanent del professorat organitzades per les entitats col·laboradores assenyalades a l'article 19 del Decret 41/2016, requereixen el procés previ d'homologació regulat a l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 maig). En qualsevol cas, aquestes activitats només podran ser homologades si l'entitat col·laboradora està inscrita al Cens d'Entitats Col·laboradores. Fri, 29 Dec 2017 11:13:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479529&lang=ca&coduo=3035232 2017-12-29T11:13:35Z Reconeixement dels itineraris d'autoformació com a formació permanent del professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3104831&lang=ca&coduo=3035232 L'itinerari d'autoformació es defineix com aquell procés formatiu planificat i executat pel propi docent, relacionat amb alguna de les línies estratègiques del pla quadriennal en vigor, que pot contenir diverses activitats formatives (titulacions, cursos, assistència a congressos, jornades, etc.) finalitzades durant un determinat curs escolar i que facin referència a una de les línies estratègiques d'aquest Pla. Ha d'incloure, a més, una memòria explicativa de l'itinerari autoformatiu i un informe sobre la transferibilitat de la formació realitzada en la pràctica educativa. Tue, 17 Oct 2017 12:34:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3104831&lang=ca&coduo=3035232 2017-10-17T12:34:38Z Inscripció al Cens d'Entitats Col·laboradores en la formació permanent del professorat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2943334&lang=ca&coduo=3035232 Les entitats que vulguin organitzar activitats de formació permanent del professorat s'han d'inscriure en el Cens d'Entitats Col·laboradores en la formació del professorat i presentar semestralment o anualment el programa d'activitats perquè puguin ser homologades i reconegudes (Decret 41/2016, de 15 de juliol). Fri, 01 Sep 2017 12:34:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2943334&lang=ca&coduo=3035232 2017-09-01T12:34:11Z