Tràmits: SERVEI DE PROMOCIÓ EMPRESARIAL http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3027&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sun, 22 Sep 2019 06:32:41 GMT Govern de les Illes Balears 2019-09-22T06:32:41Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Ajudes per a projectes d'iniciació a la internacionalització d'empreses de les Illes Balears (2019) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3725024&lang=ca&coduo=3027 Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de la fase inicial del procés d'internacionalització de les microempreses i pimes amb domicili fiscal a les Illes Balears al llarg dels exercicis 2018-2019, que exerceixen una activitat lucrativa dins l'àmbit de les activitats del comerç i els serveis, o de l'activitat industrial. Es considera que una empresa es troba en fase d'iniciació de la internacionalització quan es compleix un dels requisits següents: a) L'import de les vendes cap als mercats exteriors (exportacions) és inferior al 15 % de la facturació total. b) L'empresa ha iniciat el projecte internacional en els darrers tres anys. Wed, 18 Sep 2019 09:45:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3725024&lang=ca&coduo=3027 2019-09-18T09:45:15Z Ajudes per a la consolidació i la implantació de la internacionalització d'empreses de les Illes Balears (2019) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3725296&lang=ca&coduo=3027 Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de la fase de consolidació del procés d'internacionalització per les microempreses i petites i mitjanes empreses de les Illes Balears (d'ara endavant, pimes) amb domicili fiscal a les Illes Balears al llarg dels exercicis 2018-2019, que exerceixen una activitat lucrativa dins l'àmbit de les activitats del comerç i els serveis, així com la seva implantació a l'exterior, al llarg de l'àmbit d'aquesta convocatòria. Es considera que una empresa es troba en fase de consolidació de la internacionalització quan es compleix un dels requisits següents: a) L'import de les vendes cap als mercats exteriors (exportacions) és superior al 15 % de la seva facturació. b) L'empresa compta amb una projecció d'expansió empresarial a l'exterior, atès que ha exportat de forma regular durant els darrers tres anys. Wed, 18 Sep 2019 09:43:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3725296&lang=ca&coduo=3027 2019-09-18T09:43:23Z Ajudes per promoure la continuïtat de les empreses de les I. Balears mitjançant la planificació dels processos de relleu empresarial i promoure la millora en la gestió mitjançant plans d'empresa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3719248&lang=ca&coduo=3027 Aquestes ajudes tenen per objecte el finançament de la posada en marxa d'un programa dirigit a afavorir la continuïtat de les empreses amb domicili fiscal a les Illes Balears al llarg dels exercicis 2018-2019, que exerceixen una activitat lucrativa dins l'àmbit de les activitats del comerç i dels serveis, o de l'activitat industrial, per mitjà de la planificació del relleu empresarial, amb l'elaboració d'un protocol d'empresa familiar i un pla de continuïtat, o a través de l'elaboració d'un pla de relleu extern, quan el relleu es pretengui realitzar a treballadors de l'empresa, i/o mitjançant un pla d'empresa. Tue, 23 Jul 2019 08:59:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3719248&lang=ca&coduo=3027 2019-07-23T08:59:31Z Ajudes per a la internacionalització agrupada d'empreses de les Illes Balears a mercats exteriors (2019) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3724900&lang=ca&coduo=3027 Aquestes ajudes tenen per objecte fomentar la cooperació empresarial i la modernització del comerç i els serveis, i la internacionalització dels productes fabricats a les Illes Balears mitjançant el finançament de projectes d'agrupació i cooperació entre empreses per a la internacionalització dels seus productes o serveis, sota l'empara d'una entitat promotora o de la persona que representi el projecte de l'agrupació. Fri, 10 May 2019 08:26:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3724900&lang=ca&coduo=3027 2019-05-10T08:26:41Z