Tràmits: CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Fri, 16 Nov 2018 01:16:56 GMT Govern de les Illes Balears 2018-11-16T01:16:56Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatòria de subvencions per dissenyar i implementar projectes relacionats amb la diversitat sexual i de gènere adreçats al col·lectiu LGTBI per al 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3395720&lang=ca&coduo=3 L'objecte de les ajudes és la creació i la realització de campanyes de difusió dels drets de lesbianes, gais, trans*, bisexuals i intersexuals, de sensibilització envers la diversitat sexual i de gènere, i de prevenció de l'LGTBI-fòbia a les Illes Balears; la creació i implementació de programes i projectes d'intervenció sociocomunitària per donar resposta a situacions de vulnerabilitat de persones o col·lectius per raó de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i l'organització de congressos, seminaris, simpsosis, jornades, cursos i altres activitats i esdeveniments de caràcter similar relacionats amb la diversitat sexual i de gènere. Wed, 17 Oct 2018 05:50:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3395720&lang=ca&coduo=3 2018-10-17T05:50:43Z Subvencions per a les Acadèmies i Reials Acadèmies de les Illes Balears per a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2995008&lang=ca&coduo=3 La convocatòria té per objecte facilitar a les corporacions de dret públic (acadèmies i reials acadèmies) de les Illes Balears la realització dels seus fins d'estudi i generació de coneixement, per afavorir-ne la transferència a les institucions i a la societat. Mon, 08 Oct 2018 08:14:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2995008&lang=ca&coduo=3 2018-10-08T08:14:23Z Premis en matèria d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes per a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3519165&lang=ca&coduo=3 Premiar els millors treballs periodístics i el millor projecte o activitat associatiu que tenguin la finalitat de despertar consciències crítiques i sensibilitzar la societat des d'una perspectiva de gènere per superar la discriminació per raó de sexe. a) Premis "Millor treball periodístic". Es distribueixen en tres modalitats: Modalitat A. Modalitat text. Modalitat B. Modalitat audiovisual. Modalitat C. Modalitat gràfica. Els treballs presentats poden ser de qualsevol gènere periodístic (notícia, reportatge, crònica, entrevista, vinyeta, còmic, etc.) i d'autoria individual o col·lectiva. En aquest darrer cas la candidatura s'ha de presentar conjuntament o amb l'autorització de cada persona coautora. b) Premi «Avancem cap a la igualtat» Els projectes presentats han de ser de promoció de la igualtat entre dones i homes i/o de lluita contra les violències masclistes i s'han d'haver realitzat a l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Thu, 04 Oct 2018 13:15:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3519165&lang=ca&coduo=3 2018-10-04T13:15:05Z Subvencions per al foment i suport a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes (2018) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3499009&lang=ca&coduo=3 Subvencionar els projectes i programes dirigits a fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. Concretament: a) Programes i actuacions encaminats a erradicar la violència contra les dones. b) Projectes que fomentin accions d'accés i de participació de les dones en tots els àmbits. c) Projectes que afavoreixin una participació equilibrada de les dones i els homes en la presa de decisions. d) Projectes que fomentin la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. e) Projectes que promoguin accions orientades a la inclusió social i laboral dels col·lectius de dones més desfavorits i de dones en risc d'exclusió social. f) Projectes que afavoreixin accions d'informació, atenció i prevenció adreçats a millorar la salut de les dones. g) Projectes de coeducació. h) Projectes que siguin campanyes de prevenció, de sensibilització i de promoció. Mon, 01 Oct 2018 07:38:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3499009&lang=ca&coduo=3 2018-10-01T07:38:55Z Convocatòria pública per presentar candidatures al Premis Ramon Llull del Govern de les Illes Balears per al 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3503273&lang=ca&coduo=3 El Premi Ramon Llull del Govern és una distinció que té per objecte honorar i distingir, de manera individual o col·lectiva, les persones físiques o jurídiques que hagin destacat dins el territori de les Illes Balears pels serveis prestats en l'àmbit cultural, esportiu, jurídic, empresarial, cívic, humanitari, d'investigació, de l'ensenyament i lingüístic. Mon, 01 Oct 2018 06:43:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3503273&lang=ca&coduo=3 2018-10-01T06:43:11Z Convocatòria pública per presentar candidatures a la Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3503097&lang=ca&coduo=3 La Medalla d'Or és una distinció que té per objecte honorar els mèrits assolits, de manera individual o col·lectiva, per les persones físiques i jurídiques que s'hagin distingit per la seva trajectòria personal o professional en defensa, promoció o foment de les institucions i dels interessos generals de la comunitat Autònoma de les Illes Balears i la labor de les quals hagi tingut una projecció especial fora de l'àmbit de les Illes Balears. Fri, 28 Sep 2018 10:56:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3503097&lang=ca&coduo=3 2018-09-28T10:56:37Z Convocatòria de subvencions per a comunitats balears a l'exterior per al 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2892003&lang=ca&coduo=3 L'objecte d'aquesta convocatòria és determinar les subvencions per a les comunitats balears establertes fora del territori de la comunitat autònoma de les Illes balears per al 2018, per tal que puguin dur a terme les seves finalitats de manteniment dels lligams amb les Illes Balears, amb la seva història, cultura i llengua. L'objecte de les ajudes és la realització d'activitats de promoció social, econòmica i cultural de les Illes Balears. Així mateix, es poden subvencionar les activitats o inversions que pel seu marcat caràcter social requereixin una atenció especial de les institucions. Mon, 04 Jun 2018 06:03:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2892003&lang=ca&coduo=3 2018-06-04T06:03:43Z Alienació de béns de la dotació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476803&lang=ca&coduo=3 Diverses inscripcions (hipoteques, alienacions i gravàmens) Thu, 19 Apr 2018 12:31:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476803&lang=ca&coduo=3 2018-04-19T12:31:42Z Adhesió de les entitats locals al conveni marc entre la AGE i l'Administració de la CAIB per a la implantació d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció a la ciutadania. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1461337&lang=ca&coduo=3 Establir un marc general d'obligacions per permetre que els ciutadans puguin presentar, en els registres de les entitats locals de l'àmbit territorial de les Illes Balears que s'adhereixin voluntàriament al conveni, les sol·licituds, escrits i comunicacions que dirigeixin als òrgans i entitats de dret públic de l'Administració General de l'Estat i de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Wed, 15 Nov 2017 14:58:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1461337&lang=ca&coduo=3 2017-11-15T14:58:09Z Inscripció en el registre d'autoritats i personal facultat per ordenar la inserció de textos en el BOIB http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540209&lang=ca&coduo=3 Donar d'alta a les persones habilitades, en l'aplicació "Edictes", mitjançant la qual podran sol·licitar la publicació de textos en el BOIB. Thu, 28 Sep 2017 10:23:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540209&lang=ca&coduo=3 2017-09-28T10:23:28Z Reclamació de protecció de dades en l'edició electrònica del BOIB http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540093&lang=ca&coduo=3 Desindexació d'enllaços a les dades personals, publicades en l'edició electrònica del BOIB, o en les edicions en suport electrònic. Fri, 22 Sep 2017 10:17:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540093&lang=ca&coduo=3 2017-09-22T10:17:21Z Dret d'accés a la informació pública http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2526252&lang=ca&coduo=3 L'exercici del dret d'accés dels ciutadans i ciutadanes als continguts o documents en poder de l'Administració i que han estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions. Fri, 28 Jul 2017 09:20:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2526252&lang=ca&coduo=3 2017-07-28T09:20:30Z Presentació de queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1470665&lang=ca&coduo=3 Gestionar les queixes i els suggeriments que poden formular les persones físiques i jurídiques en relació amb el funcionament dels serveis públics que prestan l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les entitats que hi estan vinculades o en depenen d'acord amb l'article 1.2 del Decret. Thu, 27 Jul 2017 12:21:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1470665&lang=ca&coduo=3 2017-07-27T12:21:35Z Ajudes a dones víctimes de violència de gènere residents i/o empadronades en Menorca, Eivissa i Formentera (art. 27 LO 1/2004) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2488882&lang=ca&coduo=3 Convocatòria sobre les condicions, els requisits i el procediment per a la concessió de l'ajut econòmic de pagament únic, a les dones víctimes de violència de gènere que resideixin i estiguin empadronades als Municipis de Menorca, Eivissa i Formentera (art. 27 de la LO 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere) Wed, 17 May 2017 11:41:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2488882&lang=ca&coduo=3 2017-05-17T11:41:02Z Convocatòria subvencions per dissenyar i implementar campanyes divulgatives de sensibilització de la ciutadania envers la diversitat sexual i de gènere i de prevenció de l'LGTBI fòbia a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2892266&lang=ca&coduo=3 Aquesta convocatòria té per objecte establir la convocatòria d'ajuts, mitjançant subvencions públiques, per dissenyar i implementar campanyes divulgatives de sensibilització de la ciutadania envers la diversitat sexual i de gènere i de prevenció de l'LGTBI fòbia a les Illes Balears, així com de difusió dels drets de lesbianes, gais, trans*, bisexuals i intersexuals (LGTBI) a qualsevol dels àmbits sensibles que estableix la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l'LGTBI fòbia (laboral, de l'educació, de la salut, dels serveis socials, de la justícia i els cossos de seguretat, de l'esport i el lleure i de la comunicació), en el marc de les actuacions previstes a l'article 2.1.j de les bases reguladores. Wed, 26 Apr 2017 08:56:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2892266&lang=ca&coduo=3 2017-04-26T08:56:39Z Canvi d'àmbit estatal a autonòmic d'una fundació (preinscrita) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476842&lang=ca&coduo=3 Alta en el Registre per canvi d'ambit territorial Tue, 18 Oct 2016 07:48:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476842&lang=ca&coduo=3 2016-10-18T07:48:25Z Dessemborsament resta dotació fundació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476848&lang=ca&coduo=3 Inscripció desemborsament de la resta de la dotació Tue, 18 Oct 2016 07:47:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476848&lang=ca&coduo=3 2016-10-18T07:47:17Z Fusió de fundació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476856&lang=ca&coduo=3 Inscripció fusió de fundació Tue, 18 Oct 2016 07:46:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476856&lang=ca&coduo=3 2016-10-18T07:46:17Z Inscripció Delegació Fundació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476871&lang=ca&coduo=3 Inscripció Delegació Fundació Tue, 18 Oct 2016 07:45:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476871&lang=ca&coduo=3 2016-10-18T07:45:33Z Inscripció d'una fundació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476862&lang=ca&coduo=3 Inscripció de la constitució d'una fundació Tue, 18 Oct 2016 07:44:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476862&lang=ca&coduo=3 2016-10-18T07:44:39Z Publicació en el Butlletí Oficial de les illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468584&lang=ca&coduo=3 Publicació d'anuncis en el BOIB Mon, 22 Aug 2016 08:39:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468584&lang=ca&coduo=3 2016-08-22T08:39:32Z Reclamació en matèria de dret d'accés a la informació pública http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2631926&lang=ca&coduo=3 Reclamació potestativa contra les resolucions expresses o presumptes en matèria d'accés dels ciutadans als continguts o documents en poder de l'administració i que han estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions o enfront de la falta material d'accés a la informació quan una resolució prèvia ho hagi concedit. Wed, 17 Aug 2016 11:13:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2631926&lang=ca&coduo=3 2016-08-17T11:13:04Z Dissolució i liquidació d'una associació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459112&lang=ca&coduo=3 Inscripció de la dissolució i liquidació d'una associació Mon, 08 Aug 2016 08:42:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459112&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:42:33Z Canvi de Junta Directiva d'una associació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459128&lang=ca&coduo=3 Inscriure el canvi de la Junta Directiva d'una associació Mon, 08 Aug 2016 08:41:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459128&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:41:53Z Incorporació d'associacions a federacions inscrites http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459134&lang=ca&coduo=3 Inscripció de la incorporació d'una associació o vàries a una federació ja inscrita Mon, 08 Aug 2016 08:41:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459134&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:41:10Z Correcció d'assentaments Llibre de legalitzacions associacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459138&lang=ca&coduo=3 Resolució de rectificació d'errades i inscripció al llibre de legalitzacions Mon, 08 Aug 2016 08:40:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459138&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:40:29Z Modificació d' Estatuts associacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459142&lang=ca&coduo=3 Inscriure la modificació dels estatuts d' una associació Mon, 08 Aug 2016 08:39:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459142&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:39:34Z Canvi de domicili d'una associació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459731&lang=ca&coduo=3 Inscripció del canvi de domicili d'una associació Mon, 08 Aug 2016 08:38:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459731&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:38:49Z Canvi de naturalesa d'una associació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459735&lang=ca&coduo=3 Inscripció del canvi de naturalesa d'una associació Mon, 08 Aug 2016 08:37:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459735&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:37:57Z Adaptació dels estatuts d'una associació a la llei amb modificacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459746&lang=ca&coduo=3 Inscripció dels nous estatuts adaptats a la llei Mon, 08 Aug 2016 08:37:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459746&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:37:15Z Acreditació d'adaptació dels estatuts d'una associació a la llei sense modificacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459837&lang=ca&coduo=3 Presentació d'un certificat per part de l'organ de govern de l'associació que acredita que els estatuts s'adequen a la llei Mon, 08 Aug 2016 08:32:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459837&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:32:03Z Inscripció d'una federació, confederació o unió d'associacions al registre d'associacions de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459846&lang=ca&coduo=3 Inscripció d'una federació, confederació o unió d'associacions al registre d'associacions de les Illes Balears Mon, 08 Aug 2016 08:27:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459846&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:27:12Z Modificació voluntària d'estatuts d'un Col·legi professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=460790&lang=ca&coduo=3 Revisió, inscripció i publicació al BOIB de la modificació dels estatuts d'un col·legi professional Mon, 08 Aug 2016 08:26:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=460790&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:26:20Z Modificació d'òrgans de govern d'un col.legi professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=460837&lang=ca&coduo=3 Revisió i inscripció de la modificació dels òrgans de govern d'un col.legi professional Mon, 08 Aug 2016 08:25:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=460837&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:25:41Z Declaració d'utilitat pública d'una associació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468344&lang=ca&coduo=3 Sol.licitar a l'Estat la declaració d'utilitat pública d'una associació Mon, 08 Aug 2016 08:24:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468344&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:24:51Z Expedició certificat per a una associació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468422&lang=ca&coduo=3 Expedir un certificat relatiu a les dades públiques d'una associació Mon, 08 Aug 2016 08:24:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468422&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:24:07Z Canvis de domicili d'un col·legi professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476129&lang=ca&coduo=3 Inscripció del canvi de domicili d'un col·legi professional Mon, 08 Aug 2016 08:23:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476129&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:23:09Z Canvi de delegació d'un col·legi professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476184&lang=ca&coduo=3 Inscripció del canvi de delagció d'un col·legi professional Mon, 08 Aug 2016 08:22:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476184&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:22:25Z Adaptació d'estatuts d'un col·legi professional imposada per disposició legal o reglamentària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476193&lang=ca&coduo=3 Revisió de l'adaptació dels estatuts d'un col·legi professional Mon, 08 Aug 2016 08:21:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476193&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:21:40Z Canvi de nom d'un col·legi professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476239&lang=ca&coduo=3 Inscripció del canvi de nom del col·legi professional Mon, 08 Aug 2016 08:20:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476239&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:20:55Z Inscripció d'una delegació autonòmica d'un col·legi professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476244&lang=ca&coduo=3 Inscripció d'una delegació autonòmica d'un col·legi professional Mon, 08 Aug 2016 08:19:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476244&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:19:40Z Inscripció d'una associació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459841&lang=ca&coduo=3 Inscripció d'una associació al Registre d'associacions de les Illes Balears Mon, 08 Aug 2016 08:18:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459841&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:18:53Z Obertura full registral en el Registre de col.legis professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476250&lang=ca&coduo=3 Ordenació de l'obertura d'un full registral en el Registre de col.legis professionals Mon, 08 Aug 2016 08:12:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476250&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:12:35Z Presentació de comptes anuals col·legis professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476263&lang=ca&coduo=3 Inscripció dels comptes anuals i la memòria expressiva de l'activitat col·legial i de la gestió econòmica d'un col·legi Mon, 08 Aug 2016 08:12:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476263&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:12:06Z Pressupost de l'exercici següent i memòria explicativa en matèria de col.legis professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476277&lang=ca&coduo=3 Pressupost de l'exercici següent i memòria explicativa del pressupost en matèria de col.legis professionals Mon, 08 Aug 2016 08:11:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476277&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:11:27Z Dipòsit comunicació de societats professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476295&lang=ca&coduo=3 Comunicació per part del col.legi de la inscripció al seu registre d'una societat professional Mon, 08 Aug 2016 08:10:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476295&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:10:46Z Reglaments de règim interior d'un col.legi professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476303&lang=ca&coduo=3 Presentació voluntària per part del col.legi professional de reglaments de règim interior. Inscripció. Mon, 08 Aug 2016 08:10:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476303&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:10:02Z Normes o baremacions sobre honoraris professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476309&lang=ca&coduo=3 Presentació voluntària de les normes o baremacions soibre honoraris professionals. Inscripció. Mon, 08 Aug 2016 08:09:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476309&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:09:24Z Legalització de llibres de col·legis professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476316&lang=ca&coduo=3 Diligència i sellejat de llibres de col·legis professionals Mon, 08 Aug 2016 08:08:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476316&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:08:36Z Absorció de col·legis professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476322&lang=ca&coduo=3 Inscripció i publicació al BOIB de l'absorció d'un col·legi professional per un altre Mon, 08 Aug 2016 08:06:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476322&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:06:58Z