Tràmits: CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Thu, 30 Mar 2017 16:30:44 GMT Govern de les Illes Balears 2017-03-30T16:30:44Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Canvi d'àmbit estatal a autonòmic d'una fundació (preinscrita) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476842&lang=ca&coduo=3 Alta en el Registre per canvi d'ambit territorial Tue, 18 Oct 2016 07:48:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476842&lang=ca&coduo=3 2016-10-18T07:48:25Z Dessemborsament resta dotació fundació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476848&lang=ca&coduo=3 Inscripció desemborsament de la resta de la dotació Tue, 18 Oct 2016 07:47:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476848&lang=ca&coduo=3 2016-10-18T07:47:17Z Fusió de fundació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476856&lang=ca&coduo=3 Inscripció fusió de fundació Tue, 18 Oct 2016 07:46:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476856&lang=ca&coduo=3 2016-10-18T07:46:17Z Inscripció Delegació Fundació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476871&lang=ca&coduo=3 Inscripció Delegació Fundació Tue, 18 Oct 2016 07:45:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476871&lang=ca&coduo=3 2016-10-18T07:45:33Z Inscripció d'una fundació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476862&lang=ca&coduo=3 Inscripció de la constitució d'una fundació Tue, 18 Oct 2016 07:44:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476862&lang=ca&coduo=3 2016-10-18T07:44:39Z Inscripció en el registre d'autoritats i personal facultat per ordenar la inserció de textos en el BOIB http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540209&lang=ca&coduo=3 Donar d'alta a les persones habilitades, en l'aplicació "Edictes", mitjançant la qual podran sol·licitar la publicació de textos en el BOIB. Mon, 22 Aug 2016 08:47:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540209&lang=ca&coduo=3 2016-08-22T08:47:32Z Reclamació de protecció de dades en l'edició electrònica del BOIB http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540093&lang=ca&coduo=3 Desindexació d'enllaços a les dades personals, publicades en l'edició electrònica del BOIB, o en les edicions en suport electrònic. Mon, 22 Aug 2016 08:47:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540093&lang=ca&coduo=3 2016-08-22T08:47:09Z Publicació en el Butlletí Oficial de les illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468584&lang=ca&coduo=3 Publicació d'anuncis en el BOIB Mon, 22 Aug 2016 08:39:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468584&lang=ca&coduo=3 2016-08-22T08:39:32Z Reclamació en matèria de dret d'accés a la informació pública http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2631926&lang=ca&coduo=3 Reclamació potestativa contra les resolucions expresses o presumptes en matèria d'accés dels ciutadans als continguts o documents en poder de l'administració i que han estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions o enfront de la falta material d'accés a la informació quan una resolució prèvia ho hagi concedit. Wed, 17 Aug 2016 11:13:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2631926&lang=ca&coduo=3 2016-08-17T11:13:04Z Dissolució i liquidació d'una associació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459112&lang=ca&coduo=3 Inscripció de la dissolució i liquidació d'una associació Mon, 08 Aug 2016 08:42:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459112&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:42:33Z Canvi de Junta Directiva d'una associació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459128&lang=ca&coduo=3 Inscriure el canvi de la Junta Directiva d'una associació Mon, 08 Aug 2016 08:41:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459128&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:41:53Z Incorporació d'associacions a federacions inscrites http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459134&lang=ca&coduo=3 Inscripció de la incorporació d'una associació o vàries a una federació ja inscrita Mon, 08 Aug 2016 08:41:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459134&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:41:10Z Correcció d'assentaments Llibre de legalitzacions associacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459138&lang=ca&coduo=3 Resolució de rectificació d'errades i inscripció al llibre de legalitzacions Mon, 08 Aug 2016 08:40:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459138&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:40:29Z Modificació d' Estatuts associacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459142&lang=ca&coduo=3 Inscriure la modificació dels estatuts d' una associació Mon, 08 Aug 2016 08:39:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459142&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:39:34Z Canvi de domicili d'una associació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459731&lang=ca&coduo=3 Inscripció del canvi de domicili d'una associació Mon, 08 Aug 2016 08:38:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459731&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:38:49Z Canvi de naturalesa d'una associació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459735&lang=ca&coduo=3 Inscripció del canvi de naturalesa d'una associació Mon, 08 Aug 2016 08:37:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459735&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:37:57Z Adaptació dels estatuts d'una associació a la llei amb modificacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459746&lang=ca&coduo=3 Inscripció dels nous estatuts adaptats a la llei Mon, 08 Aug 2016 08:37:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459746&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:37:15Z Acreditació d'adaptació dels estatuts d'una associació a la llei sense modificacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459837&lang=ca&coduo=3 Presentació d'un certificat per part de l'organ de govern de l'associació que acredita que els estatuts s'adequen a la llei Mon, 08 Aug 2016 08:32:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459837&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:32:03Z Inscripció d'una federació, confederació o unió d'associacions al registre d'associacions de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459846&lang=ca&coduo=3 Inscripció d'una federació, confederació o unió d'associacions al registre d'associacions de les Illes Balears Mon, 08 Aug 2016 08:27:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459846&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:27:12Z Modificació voluntària d'estatuts d'un Col·legi professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=460790&lang=ca&coduo=3 Revisió, inscripció i publicació al BOIB de la modificació dels estatuts d'un col·legi professional Mon, 08 Aug 2016 08:26:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=460790&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:26:20Z Modificació d'òrgans de govern d'un col.legi professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=460837&lang=ca&coduo=3 Revisió i inscripció de la modificació dels òrgans de govern d'un col.legi professional Mon, 08 Aug 2016 08:25:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=460837&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:25:41Z Declaració d'utilitat pública d'una associació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468344&lang=ca&coduo=3 Sol.licitar a l'Estat la declaració d'utilitat pública d'una associació Mon, 08 Aug 2016 08:24:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468344&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:24:51Z Expedició certificat per a una associació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468422&lang=ca&coduo=3 Expedir un certificat relatiu a les dades públiques d'una associació Mon, 08 Aug 2016 08:24:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468422&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:24:07Z Canvis de domicili d'un col·legi professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476129&lang=ca&coduo=3 Inscripció del canvi de domicili d'un col·legi professional Mon, 08 Aug 2016 08:23:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476129&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:23:09Z Canvi de delegació d'un col·legi professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476184&lang=ca&coduo=3 Inscripció del canvi de delagció d'un col·legi professional Mon, 08 Aug 2016 08:22:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476184&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:22:25Z Adaptació d'estatuts d'un col·legi professional imposada per disposició legal o reglamentària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476193&lang=ca&coduo=3 Revisió de l'adaptació dels estatuts d'un col·legi professional Mon, 08 Aug 2016 08:21:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476193&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:21:40Z Canvi de nom d'un col·legi professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476239&lang=ca&coduo=3 Inscripció del canvi de nom del col·legi professional Mon, 08 Aug 2016 08:20:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476239&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:20:55Z Inscripció d'una delegació autonòmica d'un col·legi professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476244&lang=ca&coduo=3 Inscripció d'una delegació autonòmica d'un col·legi professional Mon, 08 Aug 2016 08:19:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476244&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:19:40Z Inscripció d'una associació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459841&lang=ca&coduo=3 Inscripció d'una associació al Registre d'associacions de les Illes Balears Mon, 08 Aug 2016 08:18:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459841&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:18:53Z Obertura full registral en el Registre de col.legis professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476250&lang=ca&coduo=3 Ordenació de l'obertura d'un full registral en el Registre de col.legis professionals Mon, 08 Aug 2016 08:12:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476250&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:12:35Z Presentació de comptes anuals col·legis professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476263&lang=ca&coduo=3 Inscripció dels comptes anuals i la memòria expressiva de l'activitat col·legial i de la gestió econòmica d'un col·legi Mon, 08 Aug 2016 08:12:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476263&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:12:06Z Pressupost de l'exercici següent i memòria explicativa en matèria de col.legis professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476277&lang=ca&coduo=3 Pressupost de l'exercici següent i memòria explicativa del pressupost en matèria de col.legis professionals Mon, 08 Aug 2016 08:11:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476277&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:11:27Z Dipòsit comunicació de societats professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476295&lang=ca&coduo=3 Comunicació per part del col.legi de la inscripció al seu registre d'una societat professional Mon, 08 Aug 2016 08:10:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476295&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:10:46Z Reglaments de règim interior d'un col.legi professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476303&lang=ca&coduo=3 Presentació voluntària per part del col.legi professional de reglaments de règim interior. Inscripció. Mon, 08 Aug 2016 08:10:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476303&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:10:02Z Normes o baremacions sobre honoraris professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476309&lang=ca&coduo=3 Presentació voluntària de les normes o baremacions soibre honoraris professionals. Inscripció. Mon, 08 Aug 2016 08:09:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476309&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:09:24Z Legalització de llibres de col·legis professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476316&lang=ca&coduo=3 Diligència i sellejat de llibres de col·legis professionals Mon, 08 Aug 2016 08:08:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476316&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:08:36Z Absorció de col·legis professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476322&lang=ca&coduo=3 Inscripció i publicació al BOIB de l'absorció d'un col·legi professional per un altre Mon, 08 Aug 2016 08:06:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476322&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:06:58Z Fusió de col·legis professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476444&lang=ca&coduo=3 Inscripció i publicació de la fusió de dos a varis col·legis Mon, 08 Aug 2016 08:06:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476444&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:06:17Z Segregació de col·legis professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476549&lang=ca&coduo=3 Inscripció i publicació al BOIB de la segregació d'un col·legi professional respecte a un altre Mon, 08 Aug 2016 08:05:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476549&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:05:14Z Dissolució de col·legis professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476556&lang=ca&coduo=3 Inscripció i publicació al BOIB de la dissolució d'un col·legi professional Mon, 08 Aug 2016 08:04:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476556&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:04:37Z Disposicions deontològiques o d'ordenació de l'exercici professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476565&lang=ca&coduo=3 Presentació voluntària de les disposicions deontològiques o d'ordenació de l'exercici professional Mon, 08 Aug 2016 08:03:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476565&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:03:38Z Sol.licituds de certificats de col.legis professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476569&lang=ca&coduo=3 Expedir un certificat relatiu a les dades públiques d'un col.legi professional Mon, 08 Aug 2016 08:02:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476569&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:02:53Z Sol.licitud de notes informatives col·legis professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476577&lang=ca&coduo=3 Expedir una nota informativa en relació a l'informació incrita d'un col·legi professional Mon, 08 Aug 2016 08:01:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476577&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:01:53Z Creació d'un col·legi oficial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476612&lang=ca&coduo=3 Creació, mitjançant llei, d'un col·legi professional, inscripció registral i publicació al BOIB Mon, 08 Aug 2016 08:01:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476612&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:01:17Z Extinció d'una fundació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476663&lang=ca&coduo=3 Inscripció de l'acord de dissolució de la fundació Mon, 08 Aug 2016 08:00:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476663&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:00:09Z Delegació de facultats fundacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476680&lang=ca&coduo=3 Inscripció de la delegació de facultats del patronat en patrons o altres òrgans Mon, 08 Aug 2016 07:59:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476680&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T07:59:20Z Autocontractació de patrons fundacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476702&lang=ca&coduo=3 Autorització del Protectorat de la conselleria de Presidència per a l'autocontractació i remuneració de patrons Mon, 08 Aug 2016 07:58:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476702&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T07:58:40Z Presentació del pla d'actuació d'una fundació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476716&lang=ca&coduo=3 Aprovació pel Protectorat i dipòsit en el Registre Mon, 08 Aug 2016 07:57:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476716&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T07:57:57Z Revocació de delegació de facultats fundacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476737&lang=ca&coduo=3 Inscripció de la revocació Mon, 08 Aug 2016 07:57:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476737&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T07:57:16Z Inscripcions artícles 3n)Decret 61/2007 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476803&lang=ca&coduo=3 Diverses inscripcions (hipotèques, alienacions i gravàmens) Mon, 08 Aug 2016 07:56:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476803&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T07:56:28Z