Tràmits: CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=3&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sun, 19 May 2019 23:13:12 GMT Govern de les Illes Balears 2019-05-19T23:13:12Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatòria de subvencions per a entitats locals per projectes d'igualtat, prevenció i intervenció enfront les violències masclistes per els anys 2019 i 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3731747&lang=ca&coduo=3 Concedir ajuts a ajuntaments, agrupacions d'ajuntaments i mancomunitats per projectes d'igualtat, prevenció i intervenció enfront les violències masclistes Tue, 16 Apr 2019 08:29:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3731747&lang=ca&coduo=3 2019-04-16T08:29:55Z Adhesió de les entitats locals al conveni marc entre la AGE i l'Administració de la CAIB per a la implantació d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció a la ciutadania. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1461337&lang=ca&coduo=3 Establir un marc general d'obligacions per permetre que els ciutadans puguin presentar, en els registres de les entitats locals de l'àmbit territorial de les Illes Balears que s'adhereixin voluntàriament al conveni, les sol·licituds, escrits i comunicacions que dirigeixin als òrgans i entitats de dret públic de l'Administració General de l'Estat i de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Tue, 08 Jan 2019 06:58:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1461337&lang=ca&coduo=3 2019-01-08T06:58:58Z Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals en relació als procediments de la DG de Transparència i Bon Govern. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3607209&lang=ca&coduo=3 Drets de protecció de les dades de caràcter personal de les persones físiques en relació als procediments de la DG de Transparència i Bon Govern. El Reglament 2016/679, de 27 d'abril de 2016, de protecció de dades (RGPD), recull una sèrie de drets de les persones físiques en relació amb el tractament de les dades personals, com són el dret d'informació, el dret d'accés a les dades tractades, el dret de rectificació de dades, el dret de supressió, el dret de limitació del tractament, el dret a la portabilitat, el dret d'oposició i el dret de la no inclusió en tractaments automatitzats. Aquests drets s'han d'exercir directament per la persona afectada o a través d'un representant davant el responsable del tractament de les dades. S'entén per dades personals tota informació sobre una persona física que la identifiqui o la pugui identificar, com per exemple: el nom i llinatges, el número del DNI, un o diversos elements propis de la identitat (física, fisiològica, genètica o psíquica, econòmica i cultural o social), les dades de localització o un identificador en línia. Fri, 21 Dec 2018 08:42:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3607209&lang=ca&coduo=3 2018-12-21T08:42:10Z Pressupost de l'exercici següent i memòria explicativa en matèria de col.legis professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476277&lang=ca&coduo=3 Pressupost de l'exercici següent i memòria explicativa del pressupost en matèria de col.legis professionals Fri, 14 Dec 2018 08:40:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476277&lang=ca&coduo=3 2018-12-14T08:40:11Z Disposicions deontològiques o d'ordenació de l'exercici professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476565&lang=ca&coduo=3 Presentació voluntària de les disposicions deontològiques o d'ordenació de l'exercici professional Fri, 14 Dec 2018 08:39:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476565&lang=ca&coduo=3 2018-12-14T08:39:45Z Reglaments de règim interior d'un col.legi professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476303&lang=ca&coduo=3 Presentació voluntària per part del col.legi professional de reglaments de règim interior. Inscripció. Fri, 14 Dec 2018 08:39:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476303&lang=ca&coduo=3 2018-12-14T08:39:23Z Normes o baremacions sobre honoraris professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476309&lang=ca&coduo=3 Presentació voluntària de les normes o baremacions soibre honoraris professionals. Inscripció. Fri, 14 Dec 2018 08:39:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476309&lang=ca&coduo=3 2018-12-14T08:39:04Z Dipòsit comunicació de societats professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476295&lang=ca&coduo=3 Comunicació per part del col.legi de la inscripció al seu registre d'una societat professional Fri, 14 Dec 2018 08:38:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476295&lang=ca&coduo=3 2018-12-14T08:38:43Z Sol.licituds de certificats de col.legis professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476569&lang=ca&coduo=3 Expedir un certificat relatiu a les dades públiques d'un col.legi professional Fri, 14 Dec 2018 08:37:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476569&lang=ca&coduo=3 2018-12-14T08:37:24Z Expedició certificat per a una associació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468422&lang=ca&coduo=3 Expedir un certificat relatiu a les dades públiques d'una associació Fri, 07 Dec 2018 11:25:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468422&lang=ca&coduo=3 2018-12-07T11:25:53Z Incorporació d'associacions a federacions inscrites http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459134&lang=ca&coduo=3 Inscripció de la incorporació d'una associació o vàries a una federació ja inscrita Fri, 07 Dec 2018 11:25:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459134&lang=ca&coduo=3 2018-12-07T11:25:26Z Modificació d' Estatuts associacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459142&lang=ca&coduo=3 Inscriure la modificació dels estatuts d' una associació Fri, 07 Dec 2018 11:25:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459142&lang=ca&coduo=3 2018-12-07T11:25:06Z Inscripció d'una federació, confederació o unió d'associacions al registre d'associacions de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459846&lang=ca&coduo=3 Inscripció d'una federació, confederació o unió d'associacions al registre d'associacions de les Illes Balears Fri, 07 Dec 2018 11:24:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459846&lang=ca&coduo=3 2018-12-07T11:24:45Z Dissolució i liquidació d'una associació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459112&lang=ca&coduo=3 Inscripció de la dissolució i liquidació d'una associació Fri, 07 Dec 2018 11:23:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459112&lang=ca&coduo=3 2018-12-07T11:23:59Z Canvi de Junta Directiva d'una associació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459128&lang=ca&coduo=3 Inscriure el canvi de la Junta Directiva d'una associació Fri, 07 Dec 2018 11:23:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459128&lang=ca&coduo=3 2018-12-07T11:23:40Z Dret d'accés a la informació pública http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2526252&lang=ca&coduo=3 L'exercici del dret d'accés dels ciutadans i ciutadanes als continguts o documents en poder de l'Administració i que han estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions. Mon, 03 Dec 2018 12:59:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2526252&lang=ca&coduo=3 2018-12-03T12:59:55Z Inscripció d'una associació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459841&lang=ca&coduo=3 Inscripció d'una associació al Registre d'associacions de les Illes Balears Thu, 29 Nov 2018 11:10:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=459841&lang=ca&coduo=3 2018-11-29T11:10:31Z Subvencions per a les Acadèmies i Reials Acadèmies de les Illes Balears per a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2995008&lang=ca&coduo=3 La convocatòria té per objecte facilitar a les corporacions de dret públic (acadèmies i reials acadèmies) de les Illes Balears la realització dels seus fins d'estudi i generació de coneixement, per afavorir-ne la transferència a les institucions i a la societat. Wed, 21 Nov 2018 10:43:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2995008&lang=ca&coduo=3 2018-11-21T10:43:47Z Convocatòria de subvencions per a comunitats balears a l'exterior per al 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2892003&lang=ca&coduo=3 L'objecte d'aquesta convocatòria és determinar les subvencions per a les comunitats balears establertes fora del territori de la comunitat autònoma de les Illes balears per al 2018, per tal que puguin dur a terme les seves finalitats de manteniment dels lligams amb les Illes Balears, amb la seva història, cultura i llengua. L'objecte de les ajudes és la realització d'activitats de promoció social, econòmica i cultural de les Illes Balears. Així mateix, es poden subvencionar les activitats o inversions que pel seu marcat caràcter social requereixin una atenció especial de les institucions. Mon, 04 Jun 2018 06:03:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2892003&lang=ca&coduo=3 2018-06-04T06:03:43Z Alienació de béns de la dotació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476803&lang=ca&coduo=3 Diverses inscripcions (hipoteques, alienacions i gravàmens) Thu, 19 Apr 2018 12:31:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476803&lang=ca&coduo=3 2018-04-19T12:31:42Z Inscripció en el registre d'autoritats i personal facultat per ordenar la inserció de textos en el BOIB http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540209&lang=ca&coduo=3 Donar d'alta a les persones habilitades, en l'aplicació "Edictes", mitjançant la qual podran sol·licitar la publicació de textos en el BOIB. Thu, 28 Sep 2017 10:23:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540209&lang=ca&coduo=3 2017-09-28T10:23:28Z Reclamació de protecció de dades en l'edició electrònica del BOIB http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540093&lang=ca&coduo=3 Desindexació d'enllaços a les dades personals, publicades en l'edició electrònica del BOIB, o en les edicions en suport electrònic. Fri, 22 Sep 2017 10:17:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540093&lang=ca&coduo=3 2017-09-22T10:17:21Z Ajudes a dones víctimes de violència de gènere residents i/o empadronades en Menorca, Eivissa i Formentera (art. 27 LO 1/2004) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2488882&lang=ca&coduo=3 Convocatòria sobre les condicions, els requisits i el procediment per a la concessió de l'ajut econòmic de pagament únic, a les dones víctimes de violència de gènere que resideixin i estiguin empadronades als Municipis de Menorca, Eivissa i Formentera (art. 27 de la LO 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere) Wed, 17 May 2017 11:41:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2488882&lang=ca&coduo=3 2017-05-17T11:41:02Z Convocatòria subvencions per dissenyar i implementar campanyes divulgatives de sensibilització de la ciutadania envers la diversitat sexual i de gènere i de prevenció de l'LGTBI fòbia a les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2892266&lang=ca&coduo=3 Aquesta convocatòria té per objecte establir la convocatòria d'ajuts, mitjançant subvencions públiques, per dissenyar i implementar campanyes divulgatives de sensibilització de la ciutadania envers la diversitat sexual i de gènere i de prevenció de l'LGTBI fòbia a les Illes Balears, així com de difusió dels drets de lesbianes, gais, trans*, bisexuals i intersexuals (LGTBI) a qualsevol dels àmbits sensibles que estableix la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l'LGTBI fòbia (laboral, de l'educació, de la salut, dels serveis socials, de la justícia i els cossos de seguretat, de l'esport i el lleure i de la comunicació), en el marc de les actuacions previstes a l'article 2.1.j de les bases reguladores. Wed, 26 Apr 2017 08:56:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2892266&lang=ca&coduo=3 2017-04-26T08:56:39Z Dessemborsament resta dotació fundació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476848&lang=ca&coduo=3 Inscripció desemborsament de la resta de la dotació Tue, 18 Oct 2016 07:47:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476848&lang=ca&coduo=3 2016-10-18T07:47:17Z Fusió de fundació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476856&lang=ca&coduo=3 Inscripció fusió de fundació Tue, 18 Oct 2016 07:46:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476856&lang=ca&coduo=3 2016-10-18T07:46:17Z Inscripció Delegació Fundació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476871&lang=ca&coduo=3 Inscripció Delegació Fundació Tue, 18 Oct 2016 07:45:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476871&lang=ca&coduo=3 2016-10-18T07:45:33Z Inscripció d'una fundació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476862&lang=ca&coduo=3 Inscripció de la constitució d'una fundació Tue, 18 Oct 2016 07:44:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476862&lang=ca&coduo=3 2016-10-18T07:44:39Z Publicació en el Butlletí Oficial de les illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468584&lang=ca&coduo=3 Publicació d'anuncis en el BOIB Mon, 22 Aug 2016 08:39:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468584&lang=ca&coduo=3 2016-08-22T08:39:32Z Reclamació en matèria de dret d'accés a la informació pública http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2631926&lang=ca&coduo=3 Reclamació potestativa contra les resolucions expresses o presumptes en matèria d'accés dels ciutadans als continguts o documents en poder de l'administració i que han estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions o enfront de la falta material d'accés a la informació quan una resolució prèvia ho hagi concedit. Wed, 17 Aug 2016 11:13:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2631926&lang=ca&coduo=3 2016-08-17T11:13:04Z Modificació voluntària d'estatuts d'un Col·legi professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=460790&lang=ca&coduo=3 Revisió, inscripció i publicació al BOIB de la modificació dels estatuts d'un col·legi professional Mon, 08 Aug 2016 08:26:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=460790&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:26:20Z Modificació d'òrgans de govern d'un col.legi professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=460837&lang=ca&coduo=3 Revisió i inscripció de la modificació dels òrgans de govern d'un col.legi professional Mon, 08 Aug 2016 08:25:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=460837&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:25:41Z Declaració d'utilitat pública d'una associació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468344&lang=ca&coduo=3 Sol.licitar a l'Estat la declaració d'utilitat pública d'una associació Mon, 08 Aug 2016 08:24:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=468344&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:24:51Z Canvi de delegació d'un col·legi professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476184&lang=ca&coduo=3 Inscripció del canvi de delagció d'un col·legi professional Mon, 08 Aug 2016 08:22:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476184&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:22:25Z Adaptació d'estatuts d'un col·legi professional imposada per disposició legal o reglamentària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476193&lang=ca&coduo=3 Revisió de l'adaptació dels estatuts d'un col·legi professional Mon, 08 Aug 2016 08:21:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476193&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:21:40Z Inscripció d'una delegació autonòmica d'un col·legi professional http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476244&lang=ca&coduo=3 Inscripció d'una delegació autonòmica d'un col·legi professional Mon, 08 Aug 2016 08:19:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476244&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:19:40Z Obertura full registral en el Registre de col.legis professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476250&lang=ca&coduo=3 Ordenació de l'obertura d'un full registral en el Registre de col.legis professionals Mon, 08 Aug 2016 08:12:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476250&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:12:35Z Presentació de comptes anuals col·legis professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476263&lang=ca&coduo=3 Inscripció dels comptes anuals i la memòria expressiva de l'activitat col·legial i de la gestió econòmica d'un col·legi Mon, 08 Aug 2016 08:12:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476263&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:12:06Z Legalització de llibres de col·legis professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476316&lang=ca&coduo=3 Diligència i sellejat de llibres de col·legis professionals Mon, 08 Aug 2016 08:08:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476316&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:08:36Z Absorció de col·legis professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476322&lang=ca&coduo=3 Inscripció i publicació al BOIB de l'absorció d'un col·legi professional per un altre Mon, 08 Aug 2016 08:06:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476322&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:06:58Z Fusió de col·legis professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476444&lang=ca&coduo=3 Inscripció i publicació de la fusió de dos a varis col·legis Mon, 08 Aug 2016 08:06:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476444&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:06:17Z Segregació de col·legis professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476549&lang=ca&coduo=3 Inscripció i publicació al BOIB de la segregació d'un col·legi professional respecte a un altre Mon, 08 Aug 2016 08:05:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476549&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:05:14Z Dissolució de col·legis professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476556&lang=ca&coduo=3 Inscripció i publicació al BOIB de la dissolució d'un col·legi professional Mon, 08 Aug 2016 08:04:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476556&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:04:37Z Sol.licitud de notes informatives col·legis professionals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476577&lang=ca&coduo=3 Expedir una nota informativa en relació a l'informació incrita d'un col·legi professional Mon, 08 Aug 2016 08:01:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476577&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:01:53Z Creació d'un col·legi oficial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476612&lang=ca&coduo=3 Creació, mitjançant llei, d'un col·legi professional, inscripció registral i publicació al BOIB Mon, 08 Aug 2016 08:01:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476612&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:01:17Z Extinció d'una fundació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476663&lang=ca&coduo=3 Inscripció de l'acord de dissolució de la fundació Mon, 08 Aug 2016 08:00:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476663&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T08:00:09Z Delegació de facultats fundacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476680&lang=ca&coduo=3 Inscripció de la delegació de facultats del patronat en patrons o altres òrgans Mon, 08 Aug 2016 07:59:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476680&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T07:59:20Z Autocontractació de patrons fundacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476702&lang=ca&coduo=3 Autorització del Protectorat de la conselleria de Presidència per a l'autocontractació i remuneració de patrons Mon, 08 Aug 2016 07:58:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476702&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T07:58:40Z Presentació del pla d'actuació d'una fundació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476716&lang=ca&coduo=3 Aprovació pel Protectorat i dipòsit en el Registre Mon, 08 Aug 2016 07:57:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476716&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T07:57:57Z Revocació de delegació de facultats fundacions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476737&lang=ca&coduo=3 Inscripció de la revocació Mon, 08 Aug 2016 07:57:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=476737&lang=ca&coduo=3 2016-08-08T07:57:16Z