Tràmits: SERVEI DE PATRIMONI http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2985&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 23 Sep 2020 20:22:19 GMT Govern de les Illes Balears 2020-09-23T20:22:19Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Abintestats. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809390&lang=ca&coduo=2985 Destinació de béns i drets de difunts sense testament Thu, 05 Sep 2019 08:17:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3809390&lang=ca&coduo=2985 2019-09-05T08:17:16Z Alta de vehicle en l'Inventari general de béns i drets http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610611&lang=ca&coduo=2985 Alta de vehicle en l'Inventari general de béns i drets Wed, 03 Jul 2019 10:12:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610611&lang=ca&coduo=2985 2019-07-03T10:12:45Z Baixa de vehicle en l'Inventari general de béns i drets http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610617&lang=ca&coduo=2985 Baixa de vehicle en l'Inventari general de béns i drets Wed, 03 Jul 2019 10:11:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610617&lang=ca&coduo=2985 2019-07-03T10:11:35Z Alta d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610620&lang=ca&coduo=2985 Alta d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets Wed, 03 Jul 2019 10:11:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610620&lang=ca&coduo=2985 2019-07-03T10:11:12Z Arrendament d'immobles, concertació directa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610488&lang=ca&coduo=2985 Arrendament d'immobles en forma directa Tue, 18 Jun 2019 08:21:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610488&lang=ca&coduo=2985 2019-06-18T08:21:28Z Revocació de la cessió gratuïta i cessió d'ús gratuïta i temporal dels béns patrimonials http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610580&lang=ca&coduo=2985 Revocació, reversió, resolució de la cessió gratuïta i cessió d'ús gratuïta i temporal dels béns patrimonials Tue, 18 Jun 2019 07:17:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610580&lang=ca&coduo=2985 2019-06-18T07:17:33Z Declaració d'obra nova http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610608&lang=ca&coduo=2985 Declaració d'obra nova Tue, 18 Jun 2019 07:06:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610608&lang=ca&coduo=2985 2019-06-18T07:06:14Z Baixa d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610623&lang=ca&coduo=2985 Baixa d'embarcació en l'Inventari general de béns i drets Tue, 18 Jun 2019 06:58:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610623&lang=ca&coduo=2985 2019-06-18T06:58:26Z Compravenda per adquisició directa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1607023&lang=ca&coduo=2985 Adquisició d'un immoble en forma directa Wed, 05 Dec 2018 11:10:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1607023&lang=ca&coduo=2985 2018-12-05T11:10:30Z Cessió gratuïta d'ús d'obres d'art (comodat) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610601&lang=ca&coduo=2985 Cessió gratuïta d'ús d'obres d'art (regeixen les normes del comodat previstes en el Codi Civil) Wed, 05 Dec 2018 11:10:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610601&lang=ca&coduo=2985 2018-12-05T11:10:09Z Cessió gratuïta http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610560&lang=ca&coduo=2985 Cessió gratuïta de béns patrimonials. Quan la Comunitat Autònoma n'és la part cedent. Quan la Comunitat Autònoma n'és la part cessionària (acceptació) Wed, 05 Dec 2018 11:09:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610560&lang=ca&coduo=2985 2018-12-05T11:09:22Z Cessió ús domini públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610550&lang=ca&coduo=2985 Cessió d'ús de béns de domini públic Wed, 05 Dec 2018 11:08:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610550&lang=ca&coduo=2985 2018-12-05T11:08:59Z Cessió d'ús gratuïta i temporal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610569&lang=ca&coduo=2985 Cessió d'ús gratuïta i temporal de béns patrimonials Wed, 05 Dec 2018 11:08:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610569&lang=ca&coduo=2985 2018-12-05T11:08:40Z Adscripció i desadscripció de béns de domini públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610539&lang=ca&coduo=2985 Adscripció i desadscripció de béns a una conselleria, organisme autònom o entitat de dret públic Wed, 05 Dec 2018 11:08:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610539&lang=ca&coduo=2985 2018-12-05T11:08:20Z Arrendaments d'immobles, per concurs http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610494&lang=ca&coduo=2985 Arrendament d'un immoble mitjançant concurs públic Wed, 05 Dec 2018 11:07:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610494&lang=ca&coduo=2985 2018-12-05T11:07:57Z Compravenda d'immoble per concurs http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610453&lang=ca&coduo=2985 Adquisició d'un immoble mitjançant concurs públic Wed, 05 Dec 2018 11:06:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610453&lang=ca&coduo=2985 2018-12-05T11:06:06Z Resolució d'arrendaments de béns immobles http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610504&lang=ca&coduo=2985 Resolució d'arrendaments de béns immobles, en qualsevol de les seves formes Wed, 05 Dec 2018 11:05:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610504&lang=ca&coduo=2985 2018-12-05T11:05:45Z Pròrroga contractes d'arrendaments de béns immobles http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610500&lang=ca&coduo=2985 Prorrogar l'arrendament de béns immobles, concertats en forma directa i per concurs Wed, 05 Dec 2018 11:05:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610500&lang=ca&coduo=2985 2018-12-05T11:05:15Z Permuta de béns http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610547&lang=ca&coduo=2985 Permuta de béns de qualsevol naturalesa (béns immobles i béns mobles) Wed, 05 Dec 2018 11:04:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610547&lang=ca&coduo=2985 2018-12-05T11:04:53Z Acceptació de donacions, herències i llegats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610585&lang=ca&coduo=2985 Acceptació de donacions, herències i llegats de particulars (persones físiques o jurídiques) Wed, 05 Dec 2018 11:03:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610585&lang=ca&coduo=2985 2018-12-05T11:03:53Z Afectació i desafectació al domini públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610534&lang=ca&coduo=2985 Afectació i desafectació de béns titularitat de l'Administració de la CAIB Wed, 05 Dec 2018 11:03:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610534&lang=ca&coduo=2985 2018-12-05T11:03:02Z Alienació, per subhasta pública i en forma directa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610518&lang=ca&coduo=2985 Alienació de béns en qualsevol de les seves formes (subhasta pública o venda directa) Wed, 05 Dec 2018 11:02:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610518&lang=ca&coduo=2985 2018-12-05T11:02:11Z Subrogació del titular del bé en el contracte d'arrendament http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610526&lang=ca&coduo=2985 Subrogació de persona física o jurídica, titular del bé, en el contracte d'arrendament Wed, 21 Nov 2018 08:51:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610526&lang=ca&coduo=2985 2018-11-21T08:51:23Z Comunicació de la finalització del contracte d'arrendament http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610511&lang=ca&coduo=2985 Comunicació de la finalització / extinció del contracte d'arrendament de béns immobles Tue, 03 Oct 2017 08:56:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1610511&lang=ca&coduo=2985 2017-10-03T08:56:54Z