Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE L'IBSALUT http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2967061&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sun, 21 Apr 2019 22:36:56 GMT Govern de les Illes Balears 2019-04-21T22:36:56Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Facturació a tercers obligats al pagament o als usuaris sense dret a assistència sanitària de la Seguretat Social(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3430364&lang=ca&coduo=2967061 La contraprestació en concepte de preus per la prestació de serveis sanitaris a tercers obligats al pagament o als usuaris sense dret a assistència sanitària de la Seguretat Social, en qualsevol centre de la xarxa sanitària públicade les Illes Balears. Fri, 05 Apr 2019 07:32:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3430364&lang=ca&coduo=2967061 2019-04-05T07:32:16Z Sol·licitud subscripció conveni especial de prestació d'assistència sanitària (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3339668&lang=ca&coduo=2967061 Permet accedir, mitjançant el pagament de la corresponent contraprestació econòmica, a les prestacions de la cartera comuna bàsica de serveis assistencials del Sistema Nacional de Salut, amb les mateixes garanties d'extensió, continuïtat assistencial i cobertura de què gaudeixen les persones que ostenten la condició de assegurades o de beneficiàries del Sistema Nacional de Salut. Fri, 05 Apr 2019 07:29:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3339668&lang=ca&coduo=2967061 2019-04-05T07:29:14Z Atenció sanitària en matèria de salut bucodental a la població de 6 a 15 anys de les Illes Balears en el marc del Programa d'Atenció Dental Infantil (PADI) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2754618&lang=ca&coduo=2967061 Habilitar els odontòlegs, estomatòlegs i persones jurídiques del sector sanitari privat que vulguin prestar l'assistència bucodental per actuar en el marc del PADI Fri, 05 Apr 2019 07:27:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2754618&lang=ca&coduo=2967061 2019-04-05T07:27:15Z Tramitació de factoring(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349443&lang=ca&coduo=2967061 Realitzar pagaments a tercers alternatius Wed, 19 Dec 2018 11:16:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349443&lang=ca&coduo=2967061 2018-12-19T11:16:53Z Reclamacions administratives d'interessos de demora (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147182&lang=ca&coduo=2967061 Tramitació i resolució de reclamacions administratives presentades pels proveïdors en concepte d'interessos de demora. Wed, 05 Dec 2018 10:26:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147182&lang=ca&coduo=2967061 2018-12-05T10:26:47Z Reclamació alta mèdica (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032407&lang=ca&coduo=2967061 Impugnació d'alta emesa per un metge d'Atenció Primària o Inspector Mèdic del Servei Públic de Salut. Wed, 21 Nov 2018 08:32:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032407&lang=ca&coduo=2967061 2018-11-21T08:32:17Z Expedient de liquidació (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3262930&lang=ca&coduo=2967061 Expedient de liquidació basat en la declaració de nul·litat d'un procediment de revisió d'ofici d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears Fri, 16 Nov 2018 08:00:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3262930&lang=ca&coduo=2967061 2018-11-16T08:00:40Z Revisió d'ofici (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3222844&lang=ca&coduo=2967061 Procediment de revisió d'ofici per a declaració de nul·litat d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears. Fri, 16 Nov 2018 07:45:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3222844&lang=ca&coduo=2967061 2018-11-16T07:45:11Z Queixes y Suggeriments (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3030724&lang=ca&coduo=2967061 Gestionar les queixes i suggeriments presentats pels serveis sanitaris prestats Mon, 12 Nov 2018 13:18:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3030724&lang=ca&coduo=2967061 2018-11-12T13:18:47Z Certificació accions formatives del Servei de Salut de les Illes Balears (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3454661&lang=ca&coduo=2967061 Certificar (certificats d'alumne i docencia) en relació a les accons formatives realitzades dins dels plans de formació del Servei de Salut de les Illes Balears Thu, 16 Aug 2018 10:59:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3454661&lang=ca&coduo=2967061 2018-08-16T10:59:53Z Alta d'una entitat financera de factoring o de cessions(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349421&lang=ca&coduo=2967061 Realitzar pagaments a tercers Wed, 11 Jul 2018 10:42:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349421&lang=ca&coduo=2967061 2018-07-11T10:42:28Z Tramitació de cessions de drets de crèdit(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349429&lang=ca&coduo=2967061 Realitzar pagaments a tercers alternatius Wed, 11 Jul 2018 10:41:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349429&lang=ca&coduo=2967061 2018-07-11T10:41:32Z Sol·licitud d'informació comptable(Ibsalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349624&lang=ca&coduo=2967061 Informar de la situació de l'estat de tramitació de les factures Wed, 11 Jul 2018 10:38:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349624&lang=ca&coduo=2967061 2018-07-11T10:38:47Z Reclamació de Responsabilitat Patrimonial (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032562&lang=ca&coduo=2967061 Indemnitzar, si un cas, els danys i perjuicis ocasionats per l'actuació del Servei de Salut de les Illes Balears. Fri, 18 May 2018 12:07:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032562&lang=ca&coduo=2967061 2018-05-18T12:07:28Z