Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE L'IBSALUT http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2967061&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Tue, 13 Nov 2018 18:34:19 GMT Govern de les Illes Balears 2018-11-13T18:34:19Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Queixes y Suggeriments (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3030724&lang=ca&coduo=2967061 Gestionar les queixes i suggeriments presentats pels serveis sanitaris prestats Mon, 12 Nov 2018 13:18:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3030724&lang=ca&coduo=2967061 2018-11-12T13:18:47Z Facturació a tercers obligats al pagament o als usuaris sense dret a assistència sanitària de la Seguretat Social(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3430364&lang=ca&coduo=2967061 La contraprestació en concepte de preus per la prestació de serveis sanitaris a tercers obligats al pagament o als usuaris sense dret a assistència sanitària de la Seguretat Social, en qualsevol centre de la xarxa sanitària públicade les Illes Balears. Mon, 29 Oct 2018 11:42:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3430364&lang=ca&coduo=2967061 2018-10-29T11:42:45Z Revisió d'ofici (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3222844&lang=ca&coduo=2967061 Procediment de revisió d'ofici per a declaració de nul·litat d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears. Wed, 26 Sep 2018 10:50:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3222844&lang=ca&coduo=2967061 2018-09-26T10:50:52Z Certificació accions formatives del Servei de Salut de les Illes Balears (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3454661&lang=ca&coduo=2967061 Certificar (certificats d'alumne i docencia) en relació a les accons formatives realitzades dins dels plans de formació del Servei de Salut de les Illes Balears Thu, 16 Aug 2018 10:59:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3454661&lang=ca&coduo=2967061 2018-08-16T10:59:53Z Sol·licitud d'informació comptable a tercers(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349456&lang=ca&coduo=2967061 Informar de la situació de l'estat de tramitació de les factures d'un proveïdor Wed, 08 Aug 2018 10:58:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349456&lang=ca&coduo=2967061 2018-08-08T10:58:38Z Alta d'una entitat financera de factoring o de cessions(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349421&lang=ca&coduo=2967061 Realitzar pagaments a tercers Wed, 11 Jul 2018 10:42:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349421&lang=ca&coduo=2967061 2018-07-11T10:42:28Z Tramitació de cessions de drets de crèdit(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349429&lang=ca&coduo=2967061 Realitzar pagaments a tercers alternatius Wed, 11 Jul 2018 10:41:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349429&lang=ca&coduo=2967061 2018-07-11T10:41:32Z Tramitació de factoring(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349443&lang=ca&coduo=2967061 Realitzar pagaments a tercers alternatius Wed, 11 Jul 2018 10:40:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349443&lang=ca&coduo=2967061 2018-07-11T10:40:02Z Sol·licitud d'informació comptable(Ibsalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349624&lang=ca&coduo=2967061 Informar de la situació de l'estat de tramitació de les factures Wed, 11 Jul 2018 10:38:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349624&lang=ca&coduo=2967061 2018-07-11T10:38:47Z Expedient de liquidació (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3262930&lang=ca&coduo=2967061 Expedient de liquidació basat en la declaració de nul·litat d'un procediment de revisió d'ofici d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears Wed, 13 Jun 2018 07:23:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3262930&lang=ca&coduo=2967061 2018-06-13T07:23:13Z Reclamació de Responsabilitat Patrimonial (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032562&lang=ca&coduo=2967061 Indemnitzar, si un cas, els danys i perjuicis ocasionats per l'actuació del Servei de Salut de les Illes Balears. Fri, 18 May 2018 12:07:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032562&lang=ca&coduo=2967061 2018-05-18T12:07:28Z Reclamacions administratives d'interessos de demora (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147182&lang=ca&coduo=2967061 Tramitació i resolució de reclamacions administratives presentades pels proveïdors en concepte d'interessos de demora. Fri, 18 May 2018 12:06:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147182&lang=ca&coduo=2967061 2018-05-18T12:06:54Z Atenció sanitària en matèria de salut bucodental a la població de 6 a 15 anys de les Illes Balears en el marc del Programa d'Atenció Dental Infantil (PADI) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2754618&lang=ca&coduo=2967061 Habilitar els odontòlegs, estomatòlegs i persones jurídiques del sector sanitari privat que vulguin prestar l'assistència bucodental per actuar en el marc del PADI Tue, 15 May 2018 09:49:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2754618&lang=ca&coduo=2967061 2018-05-15T09:49:52Z Reclamació alta mèdica (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032407&lang=ca&coduo=2967061 Impugnació d'alta emesa per un metge d'Atenció Primària o Inspector Mèdic del Servei Públic de Salut. Mon, 14 May 2018 09:33:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032407&lang=ca&coduo=2967061 2018-05-14T09:33:20Z Sol·licitud subscripció conveni especial de prestació d'assistència sanitària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3339668&lang=ca&coduo=2967061 Permet accedir, mitjançant el pagament de la corresponent contraprestació econòmica, a les prestacions de la cartera comuna bàsica de serveis assistencials del Sistema Nacional de Salut, amb les mateixes garanties d'extensió, continuïtat assistencial i cobertura de què gaudeixen les persones que ostenten la condició de assegurades o de beneficiàries del Sistema Nacional de Salut. Mon, 14 May 2018 09:23:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3339668&lang=ca&coduo=2967061 2018-05-14T09:23:49Z