Tràmits: SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IB-SALUT) http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=273&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sat, 06 Jun 2020 17:54:48 GMT Govern de les Illes Balears 2020-06-06T17:54:48Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Facturació a tercers obligats al pagament o als usuaris sense dret a assistència sanitària de la Seguretat Social(Ib-Salut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3430364&lang=ca&coduo=273 La contraprestació en concepte de preus per la prestació de serveis sanitaris a tercers obligats al pagament o als usuaris sense dret a assistència sanitària de la Seguretat Social, en qualsevol centre de la xarxa sanitària públicade les Illes Balears. Thu, 12 Mar 2020 13:00:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3430364&lang=ca&coduo=273 2020-03-12T13:00:37Z Concurs oposició categoria de grup tècnic de la funció administrativa del Servei de Salut de les Illes Balears(Ib-Salut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3801049&lang=ca&coduo=273 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Tue, 10 Mar 2020 10:57:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3801049&lang=ca&coduo=273 2020-03-10T10:57:13Z Reclamació de Responsabilitat Patrimonial (Ib-Salut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032562&lang=ca&coduo=273 Indemnitzar, si un cas, els danys i perjuicis ocasionats per l'actuació del Servei de Salut de les Illes Balears. Mon, 09 Mar 2020 08:51:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032562&lang=ca&coduo=273 2020-03-09T08:51:51Z Notificació mitjançant D.E.H.. Persones Jurídiques i Empreses (Ib-Salut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3172575&lang=ca&coduo=273 Notificacions Electròniques practicades mitjançant compareixença a la Seu Electrònica de l'Administració o Organisme actuante a través de l'Adreça Electrònica Habilitada(D.E.H) Fri, 06 Mar 2020 08:07:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3172575&lang=ca&coduo=273 2020-03-06T08:07:28Z Reclamació d'alta mèdica(Ib-Salut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032407&lang=ca&coduo=273 Impugnació d'alta emesa per un metge d'Atenció Primària o Inspector Mèdic del Servei Públic de Salut. Tue, 03 Mar 2020 08:27:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032407&lang=ca&coduo=273 2020-03-03T08:27:08Z Reintegrament de despeses per l'adquisició de material ortoprotètic (Ib-Salut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3668901&lang=ca&coduo=273 Reintegrament de despeses o compensacions per l'adquisició de material ortoprotètic als usuaris inclosos en l'àmbit de cobertura de el Servei de Salut de les Illes Balears. Mon, 02 Mar 2020 12:31:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3668901&lang=ca&coduo=273 2020-03-02T12:31:23Z Queixes i Suggeriments (Ib-Salut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3030724&lang=ca&coduo=273 Formular queixes i suggeriments relacionats amb els serveis sanitaris rebuts Mon, 24 Feb 2020 10:10:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3030724&lang=ca&coduo=273 2020-02-24T10:10:21Z Atenció sanitària en matèria de salut bucodental a la població de 6 a 15 anys de les Illes Balears en el marc del Programa d'Atenció Dental Infantil (PADI) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2754618&lang=ca&coduo=273 Habilitar els odontòlegs, estomatòlegs i persones jurídiques del sector sanitari privat que vulguin prestar l'assistència bucodental per actuar en el marc del PADI Thu, 30 Jan 2020 08:43:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2754618&lang=ca&coduo=273 2020-01-30T08:43:46Z Reclamacions administratives d'interessos de demora (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147182&lang=ca&coduo=273 Tramitació i resolució de reclamacions administratives presentades pels proveïdors en concepte d'interessos de demora. Mon, 13 Jan 2020 11:10:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147182&lang=ca&coduo=273 2020-01-13T11:10:48Z Revisió d'ofici (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3222844&lang=ca&coduo=273 Procediment de revisió d'ofici per a declaració de nul·litat d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears. Thu, 12 Dec 2019 06:46:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3222844&lang=ca&coduo=273 2019-12-12T06:46:06Z Expedient de liquidació (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3262930&lang=ca&coduo=273 Expedient de liquidació basat en la declaració de nul·litat d'un procediment de revisió d'ofici d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears Wed, 11 Dec 2019 13:26:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3262930&lang=ca&coduo=273 2019-12-11T13:26:46Z Alta d'una entitat financera de factoring o de cessions(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349421&lang=ca&coduo=273 Realitzar pagaments a tercers Tue, 26 Nov 2019 12:32:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349421&lang=ca&coduo=273 2019-11-26T12:32:18Z Certificació accions formatives del Servei de Salut de les Illes Balears (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3454661&lang=ca&coduo=273 Certificar (certificats d'alumne i docencia) en relació a les accons formatives realitzades dins dels plans de formació del Servei de Salut de les Illes Balears Mon, 30 Sep 2019 07:25:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3454661&lang=ca&coduo=273 2019-09-30T07:25:02Z Reintegrament de despeses o compensacions per prestació sanitària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=190790&lang=ca&coduo=273 Es pot sol·licitar el reintegrament de despeses o compensacions pels conceptes següents: - Adquisició de material ortoprotètic (I). - Despeses mèdiques en els casos d'urgència vital (I). - Compensacions per desplaçaments dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears per rebre assistència mèdica fora de la seva àrea de salut (II). Wed, 28 Aug 2019 11:53:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=190790&lang=ca&coduo=273 2019-08-28T11:53:57Z Sol·licitud subscripció conveni especial de prestació d'assistència sanitària (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3339668&lang=ca&coduo=273 Permet accedir, mitjançant el pagament de la corresponent contraprestació econòmica, a les prestacions de la cartera comuna bàsica de serveis assistencials del Sistema Nacional de Salut, amb les mateixes garanties d'extensió, continuïtat assistencial i cobertura de què gaudeixen les persones que ostenten la condició de assegurades o de beneficiàries del Sistema Nacional de Salut. Fri, 05 Apr 2019 07:29:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3339668&lang=ca&coduo=273 2019-04-05T07:29:14Z Tramitació de factoring(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349443&lang=ca&coduo=273 Realitzar pagaments a tercers alternatius Wed, 19 Dec 2018 11:16:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349443&lang=ca&coduo=273 2018-12-19T11:16:53Z Tramitació de cessions de drets de crèdit(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349429&lang=ca&coduo=273 Realitzar pagaments a tercers alternatius Wed, 11 Jul 2018 10:41:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349429&lang=ca&coduo=273 2018-07-11T10:41:32Z Sol·licitud d'informació comptable(Ibsalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349624&lang=ca&coduo=273 Informar de la situació de l'estat de tramitació de les factures Wed, 11 Jul 2018 10:38:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349624&lang=ca&coduo=273 2018-07-11T10:38:47Z