Tràmits: SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IB-SALUT) http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=273&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Thu, 14 Nov 2019 19:04:35 GMT Govern de les Illes Balears 2019-11-14T19:04:35Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Reclamació d'alta mèdica(Ib-Salut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032407&lang=ca&coduo=273 Impugnació d'alta emesa per un metge d'Atenció Primària o Inspector Mèdic del Servei Públic de Salut. Fri, 18 Oct 2019 06:48:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032407&lang=ca&coduo=273 2019-10-18T06:48:36Z Reintegrament de despeses per l'adquisició de material ortoprotètic(Ib-Salut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3668901&lang=ca&coduo=273 Reintegrament de despeses o compensacions per l'adquisició de material ortoprotètic als pacients inclosos en l'àmbit de cobertura del Servei de Salut de les Illes Balears. Wed, 02 Oct 2019 09:01:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3668901&lang=ca&coduo=273 2019-10-02T09:01:59Z Certificació accions formatives del Servei de Salut de les Illes Balears (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3454661&lang=ca&coduo=273 Certificar (certificats d'alumne i docencia) en relació a les accons formatives realitzades dins dels plans de formació del Servei de Salut de les Illes Balears Mon, 30 Sep 2019 07:25:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3454661&lang=ca&coduo=273 2019-09-30T07:25:02Z Facturació a tercers obligats al pagament o als usuaris sense dret a assistència sanitària de la Seguretat Social(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3430364&lang=ca&coduo=273 La contraprestació en concepte de preus per la prestació de serveis sanitaris a tercers obligats al pagament o als usuaris sense dret a assistència sanitària de la Seguretat Social, en qualsevol centre de la xarxa sanitària públicade les Illes Balears. Mon, 30 Sep 2019 07:23:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3430364&lang=ca&coduo=273 2019-09-30T07:23:17Z Reintegrament de despeses o compensacions per prestació sanitària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=190790&lang=ca&coduo=273 Es pot sol·licitar el reintegrament de despeses o compensacions pels conceptes següents: - Adquisició de material ortoprotètic (I). - Despeses mèdiques en els casos d'urgència vital (I). - Compensacions per desplaçaments dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears per rebre assistència mèdica fora de la seva àrea de salut (II). Wed, 28 Aug 2019 11:53:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=190790&lang=ca&coduo=273 2019-08-28T11:53:57Z Queixes y Suggeriments (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3030724&lang=ca&coduo=273 Gestionar les queixes i suggeriments presentats pels serveis sanitaris prestats Wed, 31 Jul 2019 06:01:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3030724&lang=ca&coduo=273 2019-07-31T06:01:36Z Sol·licitud subscripció conveni especial de prestació d'assistència sanitària (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3339668&lang=ca&coduo=273 Permet accedir, mitjançant el pagament de la corresponent contraprestació econòmica, a les prestacions de la cartera comuna bàsica de serveis assistencials del Sistema Nacional de Salut, amb les mateixes garanties d'extensió, continuïtat assistencial i cobertura de què gaudeixen les persones que ostenten la condició de assegurades o de beneficiàries del Sistema Nacional de Salut. Fri, 05 Apr 2019 07:29:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3339668&lang=ca&coduo=273 2019-04-05T07:29:14Z Atenció sanitària en matèria de salut bucodental a la població de 6 a 15 anys de les Illes Balears en el marc del Programa d'Atenció Dental Infantil (PADI) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2754618&lang=ca&coduo=273 Habilitar els odontòlegs, estomatòlegs i persones jurídiques del sector sanitari privat que vulguin prestar l'assistència bucodental per actuar en el marc del PADI Fri, 05 Apr 2019 07:27:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2754618&lang=ca&coduo=273 2019-04-05T07:27:15Z Tramitació de factoring(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349443&lang=ca&coduo=273 Realitzar pagaments a tercers alternatius Wed, 19 Dec 2018 11:16:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349443&lang=ca&coduo=273 2018-12-19T11:16:53Z Alta d'una entitat financera de factoring o de cessions(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349421&lang=ca&coduo=273 Realitzar pagaments a tercers Wed, 11 Jul 2018 10:42:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349421&lang=ca&coduo=273 2018-07-11T10:42:28Z Tramitació de cessions de drets de crèdit(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349429&lang=ca&coduo=273 Realitzar pagaments a tercers alternatius Wed, 11 Jul 2018 10:41:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349429&lang=ca&coduo=273 2018-07-11T10:41:32Z Sol·licitud d'informació comptable(Ibsalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349624&lang=ca&coduo=273 Informar de la situació de l'estat de tramitació de les factures Wed, 11 Jul 2018 10:38:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349624&lang=ca&coduo=273 2018-07-11T10:38:47Z Notificació mitjançant D.E.H.. Persones Jurídiques i Empreses (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3172575&lang=ca&coduo=273 Notificacions Electròniques practicades mitjançant compareixença a la Seu Electrònica de l'Administració o Organisme actuante a través de l'Adreça Electrònica Habilitada(D.E.H) Mon, 09 Jul 2018 09:59:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3172575&lang=ca&coduo=273 2018-07-09T09:59:42Z