Tràmits: SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IB-SALUT) http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=273&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Thu, 18 Oct 2018 13:29:05 GMT Govern de les Illes Balears 2018-10-18T13:29:05Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Revisió d'ofici (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3222844&lang=ca&coduo=273 Procediment de revisió d'ofici per a declaració de nul·litat d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears. Wed, 26 Sep 2018 10:50:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3222844&lang=ca&coduo=273 2018-09-26T10:50:52Z Certificació accions formatives del Servei de Salut de les Illes Balears (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3454661&lang=ca&coduo=273 Certificar (certificats d'alumne i docencia) en relació a les accons formatives realitzades dins dels plans de formació del Servei de Salut de les Illes Balears Thu, 16 Aug 2018 10:59:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3454661&lang=ca&coduo=273 2018-08-16T10:59:53Z Sol·licitud d'informació comptable a tercers(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349456&lang=ca&coduo=273 Informar de la situació de l'estat de tramitació de les factures d'un proveïdor Wed, 08 Aug 2018 10:58:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349456&lang=ca&coduo=273 2018-08-08T10:58:38Z Alta d'una entitat financera de factoring o de cessions(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349421&lang=ca&coduo=273 Realitzar pagaments a tercers Wed, 11 Jul 2018 10:42:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349421&lang=ca&coduo=273 2018-07-11T10:42:28Z Tramitació de cessions de drets de crèdit(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349429&lang=ca&coduo=273 Realitzar pagaments a tercers alternatius Wed, 11 Jul 2018 10:41:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349429&lang=ca&coduo=273 2018-07-11T10:41:32Z Tramitació de factoring(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349443&lang=ca&coduo=273 Realitzar pagaments a tercers alternatius Wed, 11 Jul 2018 10:40:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349443&lang=ca&coduo=273 2018-07-11T10:40:02Z Sol·licitud d'informació comptable(Ibsalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349624&lang=ca&coduo=273 Informar de la situació de l'estat de tramitació de les factures Wed, 11 Jul 2018 10:38:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349624&lang=ca&coduo=273 2018-07-11T10:38:47Z Notificació mitjançant D.E.H.. Persones Jurídiques i Empreses (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3172575&lang=ca&coduo=273 Notificacions Electròniques practicades mitjançant compareixença a la Seu Electrònica de l'Administració o Organisme actuante a través de l'Adreça Electrònica Habilitada(D.E.H) Mon, 09 Jul 2018 09:59:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3172575&lang=ca&coduo=273 2018-07-09T09:59:42Z Expedient de liquidació (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3262930&lang=ca&coduo=273 Expedient de liquidació basat en la declaració de nul·litat d'un procediment de revisió d'ofici d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears Wed, 13 Jun 2018 07:23:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3262930&lang=ca&coduo=273 2018-06-13T07:23:13Z Reclamació de Responsabilitat Patrimonial (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032562&lang=ca&coduo=273 Indemnitzar, si un cas, els danys i perjuicis ocasionats per l'actuació del Servei de Salut de les Illes Balears. Fri, 18 May 2018 12:07:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032562&lang=ca&coduo=273 2018-05-18T12:07:28Z Reclamacions administratives d'interessos de demora (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147182&lang=ca&coduo=273 Tramitació i resolució de reclamacions administratives presentades pels proveïdors en concepte d'interessos de demora. Fri, 18 May 2018 12:06:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147182&lang=ca&coduo=273 2018-05-18T12:06:54Z Atenció sanitària en matèria de salut bucodental a la població de 6 a 15 anys de les Illes Balears en el marc del Programa d'Atenció Dental Infantil (PADI) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2754618&lang=ca&coduo=273 Habilitar els odontòlegs, estomatòlegs i persones jurídiques del sector sanitari privat que vulguin prestar l'assistència bucodental per actuar en el marc del PADI Tue, 15 May 2018 09:49:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2754618&lang=ca&coduo=273 2018-05-15T09:49:52Z Cita Prèvia - Centre de Salut http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=570614&lang=ca&coduo=273 Mitjançant aquest servei tots els Centres de Salut d'Atenció Primària de les Illes Balears donen cita prèvia amb el seu metge del Centre de Salut, el seu pediatre, la seva infermera, l'odontòleg i les citacions per analítiques a través d'un número únic, el 902 079 079, que atén als ciutadans entre les 7.00 i les 21.00 hores de dilluns a dissabte. A més permet que els usuaris no hagin d'esperar per obtenir cita i en moments de gran demanda assistencial facilitar als ciutadans que obtenguin cita al Centre de Salut amb gran comoditat i des del seu domicili. Així, el telèfon de Cita Prèvia, impulsat per les Conselleries de Salut i Consum, a través del Servei de Salut, i d'Economia, Hisenda i Innovació, a través de la Direcció General de Tecnologia i Comunicacions, facilita l'accessibilitat als ciutadans a la sanitat pública. Les cridades són ateses per un equip d'unes 70 persones entre tècnics, teleoperadors i informàtics de Bitel en el seu centre de telefonades. El nombre de teleoperadors varia en funció de l'afluència prevista de cridades, amb un màxim de 47 operadors en les hores punta. Tue, 15 May 2018 08:56:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=570614&lang=ca&coduo=273 2018-05-15T08:56:43Z Queixes y Suggeriments (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3030724&lang=ca&coduo=273 Gestionar les queixes i suggeriments presentats pels serveis sanitaris prestats Mon, 14 May 2018 09:35:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3030724&lang=ca&coduo=273 2018-05-14T09:35:12Z Reclamació alta mèdica (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032407&lang=ca&coduo=273 Impugnació d'alta emesa per un metge d'Atenció Primària o Inspector Mèdic del Servei Públic de Salut. Mon, 14 May 2018 09:33:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032407&lang=ca&coduo=273 2018-05-14T09:33:20Z Sol·licitud subscripció conveni especial de prestació d'assistència sanitària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3339668&lang=ca&coduo=273 Permet accedir, mitjançant el pagament de la corresponent contraprestació econòmica, a les prestacions de la cartera comuna bàsica de serveis assistencials del Sistema Nacional de Salut, amb les mateixes garanties d'extensió, continuïtat assistencial i cobertura de què gaudeixen les persones que ostenten la condició de assegurades o de beneficiàries del Sistema Nacional de Salut. Mon, 14 May 2018 09:23:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3339668&lang=ca&coduo=273 2018-05-14T09:23:49Z Reintegrament de despeses o compensacions per prestació sanitària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=190790&lang=ca&coduo=273 Es pot sol·licitar el reintegrament de despeses o compensacions pels conceptes següents: - Adquisició de material ortoprotètic (I). - Despeses mèdiques en els casos d'urgència vital (I). - Compensacions per desplaçaments dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears per rebre assistència mèdica fora de la seva àrea de salut (II). Wed, 11 May 2016 06:13:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=190790&lang=ca&coduo=273 2016-05-11T06:13:21Z