Tràmits: SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IB-SALUT) http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=273&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sun, 27 Sep 2020 20:38:27 GMT Govern de les Illes Balears 2020-09-27T20:38:27Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Concurs oposició categoria de grup tècnic de la funció administrativa del Servei de Salut de les Illes Balears(Ib-Salut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3801049&lang=ca&coduo=273 Es convoca concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari de la categoría de grup tècnic de la funció administrativa dependents del Servei de Salut de les Illes Balears Thu, 24 Sep 2020 06:24:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3801049&lang=ca&coduo=273 2020-09-24T06:24:38Z Concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de diverses categories de personal estatutari http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4302152&lang=ca&coduo=273 Concurs de trasllats per proveir places vacants de diverses categories Fri, 18 Sep 2020 12:21:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4302152&lang=ca&coduo=273 2020-09-18T12:21:42Z Concurs-oposició per cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu/facultativa especialista d'àrea http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4292954&lang=ca&coduo=273 Concurs-oposició per cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu/facultativa especialista d'àrea Thu, 17 Sep 2020 12:06:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4292954&lang=ca&coduo=273 2020-09-17T12:06:50Z Concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de diverses categories de personal estatutari http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4303602&lang=ca&coduo=273 Regulació del concurs de trasllats voluntari per a la provisió de places bàsiques vacants de diverses categories de personal estatutari del Servei de les Illes Balears. Thu, 17 Sep 2020 12:00:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4303602&lang=ca&coduo=273 2020-09-17T12:00:33Z Concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de diverses categories. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4303921&lang=ca&coduo=273 Es publica una convocatoria per permetre la mobilitat del personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears. Thu, 17 Sep 2020 11:56:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4303921&lang=ca&coduo=273 2020-09-17T11:56:52Z Concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de diverses categories. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4303953&lang=ca&coduo=273 Publicar una convocatoria per permetre la mobilitat del personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears. Thu, 17 Sep 2020 11:53:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4303953&lang=ca&coduo=273 2020-09-17T11:53:18Z Concurs de trasllats voluntari per proveir places bàsiques vacants de personal estatutari de la categoria de zelador/zeladora http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4304043&lang=ca&coduo=273 Convocar un concurs de trasllats voluntari per proveir les places vacants de la categoría zelador/zeladora de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears. Thu, 17 Sep 2020 09:51:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4304043&lang=ca&coduo=273 2020-09-17T09:51:55Z Convocatoria concurs de trasllats voluntari per proveir places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4360594&lang=ca&coduo=273 Es la regulacio del concurs de trallats voluntari per a la provisio de places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears Thu, 17 Sep 2020 09:42:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4360594&lang=ca&coduo=273 2020-09-17T09:42:10Z Convocatoria concurs de trasllats voluntari per proveir places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4361642&lang=ca&coduo=273 Es la regulacio del concurs de trasllats voluntari per a la provisio de places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears Thu, 17 Sep 2020 09:39:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4361642&lang=ca&coduo=273 2020-09-17T09:39:46Z Convocatoria concurs oposicio per a cobrir places vacants de la categoria d'infermeria d'urgencies d'atencio primaria dependents del Servei de Salut de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4362097&lang=ca&coduo=273 Concurs oposicio categoría d'infermera/infermer d'urgencies d'atencio primaria dependents del Servei de Salut de les Illes Balears Fri, 11 Sep 2020 07:09:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4362097&lang=ca&coduo=273 2020-09-11T07:09:09Z Convocatoria concurs de trasllats voluntari per proveir places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4361223&lang=ca&coduo=273 Es la regulacio del concurs de trasllats voluntari per a la provisio de places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears Thu, 10 Sep 2020 11:26:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4361223&lang=ca&coduo=273 2020-09-10T11:26:59Z Convocatoria concurs de trasllats voluntari per proveir places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4354185&lang=ca&coduo=273 Regulaci'o del concurs de trasllats voluntari per a la provisi'o de places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears Fri, 04 Sep 2020 10:14:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4354185&lang=ca&coduo=273 2020-09-04T10:14:09Z Convocatoria concurs de trasllats voluntari per proveir places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4352111&lang=ca&coduo=273 Es la regulacio del concurs de trasllats voluntari per a la provisio de places basiques vacants de diverses categories de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears Thu, 03 Sep 2020 09:50:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4352111&lang=ca&coduo=273 2020-09-03T09:50:55Z Reintegrament de despeses per l'adquisició de material ortoprotètic (Ib-Salut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3668901&lang=ca&coduo=273 Reintegrament de despeses o compensacions per l'adquisició de material ortoprotètic als usuaris inclosos en l'àmbit de cobertura de el Servei de Salut de les Illes Balears. Wed, 01 Jul 2020 08:27:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3668901&lang=ca&coduo=273 2020-07-01T08:27:40Z Reintegrament de despeses pel trasllat de malalts (Ib-Salut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3668965&lang=ca&coduo=273 Reintegrament de despeses o compensacions que, en concepte de dietes i transport, poden sol·licitar els beneficiaris de l'assistència sanitària de la Seguretat Social que siguin usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears, en el cas que s'hagin de desplaçar per rebre assistència sanitària a centres, serveis o establiments ubicats fora de l'àrea de salut de la seva localitat de residencia. Wed, 01 Jul 2020 07:53:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3668965&lang=ca&coduo=273 2020-07-01T07:53:51Z Habilitació d'odontòlegs, estomatòlegs i persones jurídiques del sector sanitari privat.(PADI) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3664459&lang=ca&coduo=273 Habilitar els odontòlegs, estomatòlegs i persones jurídiques del sector sanitari privat que vulguin prestar l'assistència bucodental en el marc del Programa d'Atenció Dental Infantil (PADI). Thu, 25 Jun 2020 12:18:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3664459&lang=ca&coduo=273 2020-06-25T12:18:19Z Revisió d'ofici (Ib-Salut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3222844&lang=ca&coduo=273 Procediment de revisió d'ofici per a declaració de nul·litat d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears. Thu, 25 Jun 2020 09:22:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3222844&lang=ca&coduo=273 2020-06-25T09:22:55Z Expedient de liquidació (Ib-Salut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3262930&lang=ca&coduo=273 Expedient de liquidació basat en la declaració de nul·litat d'un procediment de revisió d'ofici d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears Thu, 25 Jun 2020 09:21:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3262930&lang=ca&coduo=273 2020-06-25T09:21:43Z Facturació a tercers obligats al pagament o als usuaris sense dret a assistència sanitària de la Seguretat Social(Ib-Salut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3430364&lang=ca&coduo=273 La contraprestació en concepte de preus per la prestació de serveis sanitaris a tercers obligats al pagament o als usuaris sense dret a assistència sanitària de la Seguretat Social, en qualsevol centre de la xarxa sanitària públicade les Illes Balears. Thu, 12 Mar 2020 13:00:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3430364&lang=ca&coduo=273 2020-03-12T13:00:37Z Reclamació de Responsabilitat Patrimonial (Ib-Salut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032562&lang=ca&coduo=273 Indemnitzar, si un cas, els danys i perjuicis ocasionats per l'actuació del Servei de Salut de les Illes Balears. Mon, 09 Mar 2020 08:51:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032562&lang=ca&coduo=273 2020-03-09T08:51:51Z Notificació mitjançant D.E.H.. Persones Jurídiques i Empreses (Ib-Salut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3172575&lang=ca&coduo=273 Notificacions Electròniques practicades mitjançant compareixença a la Seu Electrònica de l'Administració o Organisme actuante a través de l'Adreça Electrònica Habilitada(D.E.H) Fri, 06 Mar 2020 08:07:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3172575&lang=ca&coduo=273 2020-03-06T08:07:28Z Reclamació d'alta mèdica(Ib-Salut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032407&lang=ca&coduo=273 Impugnació d'alta emesa per un metge d'Atenció Primària o Inspector Mèdic del Servei Públic de Salut. Tue, 03 Mar 2020 08:27:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032407&lang=ca&coduo=273 2020-03-03T08:27:08Z Queixes i Suggeriments (Ib-Salut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3030724&lang=ca&coduo=273 Formular queixes i suggeriments relacionats amb els serveis sanitaris rebuts Mon, 24 Feb 2020 10:10:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3030724&lang=ca&coduo=273 2020-02-24T10:10:21Z Reclamacions administratives d'interessos de demora (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147182&lang=ca&coduo=273 Tramitació i resolució de reclamacions administratives presentades pels proveïdors en concepte d'interessos de demora. Mon, 13 Jan 2020 11:10:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147182&lang=ca&coduo=273 2020-01-13T11:10:48Z Certificació accions formatives del Servei de Salut de les Illes Balears (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3454661&lang=ca&coduo=273 Certificar (certificats d'alumne i docencia) en relació a les accons formatives realitzades dins dels plans de formació del Servei de Salut de les Illes Balears Mon, 30 Sep 2019 07:25:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3454661&lang=ca&coduo=273 2019-09-30T07:25:02Z Sol·licitud subscripció conveni especial de prestació d'assistència sanitària (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3339668&lang=ca&coduo=273 Permet accedir, mitjançant el pagament de la corresponent contraprestació econòmica, a les prestacions de la cartera comuna bàsica de serveis assistencials del Sistema Nacional de Salut, amb les mateixes garanties d'extensió, continuïtat assistencial i cobertura de què gaudeixen les persones que ostenten la condició de assegurades o de beneficiàries del Sistema Nacional de Salut. Fri, 05 Apr 2019 07:29:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3339668&lang=ca&coduo=273 2019-04-05T07:29:14Z