Tràmits: SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IB-SALUT) http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=273&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Tue, 19 Feb 2019 16:50:41 GMT Govern de les Illes Balears 2019-02-19T16:50:41Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Tramitació de factoring(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349443&lang=ca&coduo=273 Realitzar pagaments a tercers alternatius Wed, 19 Dec 2018 11:16:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349443&lang=ca&coduo=273 2018-12-19T11:16:53Z Reintegrament de despeses o compensacions per prestació sanitària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=190790&lang=ca&coduo=273 Es pot sol·licitar el reintegrament de despeses o compensacions pels conceptes següents: - Adquisició de material ortoprotètic (I). - Despeses mèdiques en els casos d'urgència vital (I). - Compensacions per desplaçaments dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears per rebre assistència mèdica fora de la seva àrea de salut (II). Wed, 12 Dec 2018 07:53:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=190790&lang=ca&coduo=273 2018-12-12T07:53:38Z Reclamacions administratives d'interessos de demora (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147182&lang=ca&coduo=273 Tramitació i resolució de reclamacions administratives presentades pels proveïdors en concepte d'interessos de demora. Wed, 05 Dec 2018 10:26:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147182&lang=ca&coduo=273 2018-12-05T10:26:47Z Reclamació alta mèdica (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032407&lang=ca&coduo=273 Impugnació d'alta emesa per un metge d'Atenció Primària o Inspector Mèdic del Servei Públic de Salut. Wed, 21 Nov 2018 08:32:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032407&lang=ca&coduo=273 2018-11-21T08:32:17Z Expedient de liquidació (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3262930&lang=ca&coduo=273 Expedient de liquidació basat en la declaració de nul·litat d'un procediment de revisió d'ofici d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears Fri, 16 Nov 2018 08:00:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3262930&lang=ca&coduo=273 2018-11-16T08:00:40Z Revisió d'ofici (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3222844&lang=ca&coduo=273 Procediment de revisió d'ofici per a declaració de nul·litat d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears. Fri, 16 Nov 2018 07:45:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3222844&lang=ca&coduo=273 2018-11-16T07:45:11Z Queixes y Suggeriments (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3030724&lang=ca&coduo=273 Gestionar les queixes i suggeriments presentats pels serveis sanitaris prestats Mon, 12 Nov 2018 13:18:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3030724&lang=ca&coduo=273 2018-11-12T13:18:47Z Facturació a tercers obligats al pagament o als usuaris sense dret a assistència sanitària de la Seguretat Social(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3430364&lang=ca&coduo=273 La contraprestació en concepte de preus per la prestació de serveis sanitaris a tercers obligats al pagament o als usuaris sense dret a assistència sanitària de la Seguretat Social, en qualsevol centre de la xarxa sanitària públicade les Illes Balears. Mon, 29 Oct 2018 11:42:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3430364&lang=ca&coduo=273 2018-10-29T11:42:45Z Certificació accions formatives del Servei de Salut de les Illes Balears (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3454661&lang=ca&coduo=273 Certificar (certificats d'alumne i docencia) en relació a les accons formatives realitzades dins dels plans de formació del Servei de Salut de les Illes Balears Thu, 16 Aug 2018 10:59:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3454661&lang=ca&coduo=273 2018-08-16T10:59:53Z Sol·licitud d'informació comptable a tercers(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349456&lang=ca&coduo=273 Informar de la situació de l'estat de tramitació de les factures d'un proveïdor Wed, 08 Aug 2018 10:58:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349456&lang=ca&coduo=273 2018-08-08T10:58:38Z Alta d'una entitat financera de factoring o de cessions(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349421&lang=ca&coduo=273 Realitzar pagaments a tercers Wed, 11 Jul 2018 10:42:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349421&lang=ca&coduo=273 2018-07-11T10:42:28Z Tramitació de cessions de drets de crèdit(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349429&lang=ca&coduo=273 Realitzar pagaments a tercers alternatius Wed, 11 Jul 2018 10:41:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349429&lang=ca&coduo=273 2018-07-11T10:41:32Z Sol·licitud d'informació comptable(Ibsalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349624&lang=ca&coduo=273 Informar de la situació de l'estat de tramitació de les factures Wed, 11 Jul 2018 10:38:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349624&lang=ca&coduo=273 2018-07-11T10:38:47Z Notificació mitjançant D.E.H.. Persones Jurídiques i Empreses (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3172575&lang=ca&coduo=273 Notificacions Electròniques practicades mitjançant compareixença a la Seu Electrònica de l'Administració o Organisme actuante a través de l'Adreça Electrònica Habilitada(D.E.H) Mon, 09 Jul 2018 09:59:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3172575&lang=ca&coduo=273 2018-07-09T09:59:42Z Reclamació de Responsabilitat Patrimonial (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032562&lang=ca&coduo=273 Indemnitzar, si un cas, els danys i perjuicis ocasionats per l'actuació del Servei de Salut de les Illes Balears. Fri, 18 May 2018 12:07:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032562&lang=ca&coduo=273 2018-05-18T12:07:28Z Atenció sanitària en matèria de salut bucodental a la població de 6 a 15 anys de les Illes Balears en el marc del Programa d'Atenció Dental Infantil (PADI) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2754618&lang=ca&coduo=273 Habilitar els odontòlegs, estomatòlegs i persones jurídiques del sector sanitari privat que vulguin prestar l'assistència bucodental per actuar en el marc del PADI Tue, 15 May 2018 09:49:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2754618&lang=ca&coduo=273 2018-05-15T09:49:52Z Sol·licitud subscripció conveni especial de prestació d'assistència sanitària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3339668&lang=ca&coduo=273 Permet accedir, mitjançant el pagament de la corresponent contraprestació econòmica, a les prestacions de la cartera comuna bàsica de serveis assistencials del Sistema Nacional de Salut, amb les mateixes garanties d'extensió, continuïtat assistencial i cobertura de què gaudeixen les persones que ostenten la condició de assegurades o de beneficiàries del Sistema Nacional de Salut. Mon, 14 May 2018 09:23:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3339668&lang=ca&coduo=273 2018-05-14T09:23:49Z