Tràmits: SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS (IB-SALUT) http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=273&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Thu, 19 Sep 2019 16:49:32 GMT Govern de les Illes Balears 2019-09-19T16:49:32Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Reintegrament de despeses o compensacions per prestació sanitària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=190790&lang=ca&coduo=273 Es pot sol·licitar el reintegrament de despeses o compensacions pels conceptes següents: - Adquisició de material ortoprotètic (I). - Despeses mèdiques en els casos d'urgència vital (I). - Compensacions per desplaçaments dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears per rebre assistència mèdica fora de la seva àrea de salut (II). Wed, 28 Aug 2019 11:53:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=190790&lang=ca&coduo=273 2019-08-28T11:53:57Z Reclamacions administratives d'interessos de demora (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147182&lang=ca&coduo=273 Tramitació i resolució de reclamacions administratives presentades pels proveïdors en concepte d'interessos de demora. Thu, 08 Aug 2019 10:33:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147182&lang=ca&coduo=273 2019-08-08T10:33:56Z Queixes y Suggeriments (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3030724&lang=ca&coduo=273 Gestionar les queixes i suggeriments presentats pels serveis sanitaris prestats Wed, 31 Jul 2019 06:01:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3030724&lang=ca&coduo=273 2019-07-31T06:01:36Z Reclamació d'alta mèdica (Ib-Salut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032407&lang=ca&coduo=273 Impugnació d'alta emesa per un metge d'Atenció Primària o Inspector Mèdic del Servei Públic de Salut. Mon, 29 Jul 2019 06:33:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032407&lang=ca&coduo=273 2019-07-29T06:33:09Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Tramuntana de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779675&lang=ca&coduo=273 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Thu, 13 Jun 2019 09:22:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779675&lang=ca&coduo=273 2019-06-13T09:22:41Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Ponent de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779560&lang=ca&coduo=273 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Thu, 13 Jun 2019 09:22:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779560&lang=ca&coduo=273 2019-06-13T09:22:01Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Migjorn de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779500&lang=ca&coduo=273 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Thu, 13 Jun 2019 09:21:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779500&lang=ca&coduo=273 2019-06-13T09:21:25Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut (IB-Salut) de les Illes Balears corresponents al sector sanitari Menorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779478&lang=ca&coduo=273 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Thu, 13 Jun 2019 09:20:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779478&lang=ca&coduo=273 2019-06-13T09:20:47Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Llevant de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779451&lang=ca&coduo=273 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Thu, 13 Jun 2019 09:20:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779451&lang=ca&coduo=273 2019-06-13T09:20:08Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de traumatologia i cirurgia ortopèdica del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari d'Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779407&lang=ca&coduo=273 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Thu, 13 Jun 2019 09:19:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779407&lang=ca&coduo=273 2019-06-13T09:19:19Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de radiodiagnòstic del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Tramuntana de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779385&lang=ca&coduo=273 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Thu, 13 Jun 2019 09:18:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779385&lang=ca&coduo=273 2019-06-13T09:18:39Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de radiodiagnòstic del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Ponent de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779363&lang=ca&coduo=273 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Thu, 13 Jun 2019 09:17:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779363&lang=ca&coduo=273 2019-06-13T09:17:52Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de radiodiagnòstic del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Migjorn de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779339&lang=ca&coduo=273 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Thu, 13 Jun 2019 09:17:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779339&lang=ca&coduo=273 2019-06-13T09:17:01Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de radiodiagnòstic del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari de Menorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779314&lang=ca&coduo=273 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Thu, 13 Jun 2019 09:16:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779314&lang=ca&coduo=273 2019-06-13T09:16:21Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de radiodiagnòstic Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Llevant de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779286&lang=ca&coduo=273 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Thu, 13 Jun 2019 09:15:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779286&lang=ca&coduo=273 2019-06-13T09:15:38Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Tramuntana de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769071&lang=ca&coduo=273 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Thu, 13 Jun 2019 09:13:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769071&lang=ca&coduo=273 2019-06-13T09:13:39Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Ponent de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769056&lang=ca&coduo=273 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Thu, 13 Jun 2019 09:12:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769056&lang=ca&coduo=273 2019-06-13T09:12:39Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Migjorn de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769041&lang=ca&coduo=273 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Thu, 13 Jun 2019 09:11:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769041&lang=ca&coduo=273 2019-06-13T09:11:53Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari de Menorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769022&lang=ca&coduo=273 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Thu, 13 Jun 2019 09:11:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769022&lang=ca&coduo=273 2019-06-13T09:11:02Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari Llevant de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3768998&lang=ca&coduo=273 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposición Thu, 13 Jun 2019 09:10:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3768998&lang=ca&coduo=273 2019-06-13T09:10:15Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de neurologia del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari d'Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3760804&lang=ca&coduo=273 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Thu, 13 Jun 2019 09:09:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3760804&lang=ca&coduo=273 2019-06-13T09:09:20Z Concurs oposició facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA) de radiodiagnòstic del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) corresponents al sector sanitari d'Eivissa http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779119&lang=ca&coduo=273 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Thu, 13 Jun 2019 08:46:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3779119&lang=ca&coduo=273 2019-06-13T08:46:53Z Concurs oposició categoria de grup de gestió de la funció administrativa del Servei de Salut de les Illes Balears(Ib Salut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3800824&lang=ca&coduo=273 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Tue, 11 Jun 2019 07:16:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3800824&lang=ca&coduo=273 2019-06-11T07:16:46Z Concurs oposició categoria de grup tècnic de la funció administrativa del Servei de Salut de les Illes Balears(Ib Salut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3801049&lang=ca&coduo=273 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Tue, 11 Jun 2019 07:08:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3801049&lang=ca&coduo=273 2019-06-11T07:08:01Z Expedient de liquidació (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3262930&lang=ca&coduo=273 Expedient de liquidació basat en la declaració de nul·litat d'un procediment de revisió d'ofici d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears Mon, 03 Jun 2019 09:20:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3262930&lang=ca&coduo=273 2019-06-03T09:20:49Z Concurs oposició per a cobrir places vacants de la categoria d'infermera/infermer d'urgència d'atenció primària, dependents del Servei de Salut de les Illes Balears(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769522&lang=ca&coduo=273 Selecció de personal estatutari fix mitjançant procediment de concurs oposició Tue, 28 May 2019 07:23:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769522&lang=ca&coduo=273 2019-05-28T07:23:48Z Facturació a tercers obligats al pagament o als usuaris sense dret a assistència sanitària de la Seguretat Social(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3430364&lang=ca&coduo=273 La contraprestació en concepte de preus per la prestació de serveis sanitaris a tercers obligats al pagament o als usuaris sense dret a assistència sanitària de la Seguretat Social, en qualsevol centre de la xarxa sanitària públicade les Illes Balears. Fri, 05 Apr 2019 07:32:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3430364&lang=ca&coduo=273 2019-04-05T07:32:16Z Sol·licitud subscripció conveni especial de prestació d'assistència sanitària (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3339668&lang=ca&coduo=273 Permet accedir, mitjançant el pagament de la corresponent contraprestació econòmica, a les prestacions de la cartera comuna bàsica de serveis assistencials del Sistema Nacional de Salut, amb les mateixes garanties d'extensió, continuïtat assistencial i cobertura de què gaudeixen les persones que ostenten la condició de assegurades o de beneficiàries del Sistema Nacional de Salut. Fri, 05 Apr 2019 07:29:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3339668&lang=ca&coduo=273 2019-04-05T07:29:14Z Atenció sanitària en matèria de salut bucodental a la població de 6 a 15 anys de les Illes Balears en el marc del Programa d'Atenció Dental Infantil (PADI) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2754618&lang=ca&coduo=273 Habilitar els odontòlegs, estomatòlegs i persones jurídiques del sector sanitari privat que vulguin prestar l'assistència bucodental per actuar en el marc del PADI Fri, 05 Apr 2019 07:27:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2754618&lang=ca&coduo=273 2019-04-05T07:27:15Z Tramitació de factoring(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349443&lang=ca&coduo=273 Realitzar pagaments a tercers alternatius Wed, 19 Dec 2018 11:16:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349443&lang=ca&coduo=273 2018-12-19T11:16:53Z Revisió d'ofici (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3222844&lang=ca&coduo=273 Procediment de revisió d'ofici per a declaració de nul·litat d'actes preparatoris i actes d'adjudicació dels contractes de les Administracions Públiques, del Servei de Salut de les Illes Balears. Fri, 16 Nov 2018 07:45:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3222844&lang=ca&coduo=273 2018-11-16T07:45:11Z Certificació accions formatives del Servei de Salut de les Illes Balears (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3454661&lang=ca&coduo=273 Certificar (certificats d'alumne i docencia) en relació a les accons formatives realitzades dins dels plans de formació del Servei de Salut de les Illes Balears Thu, 16 Aug 2018 10:59:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3454661&lang=ca&coduo=273 2018-08-16T10:59:53Z Alta d'una entitat financera de factoring o de cessions(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349421&lang=ca&coduo=273 Realitzar pagaments a tercers Wed, 11 Jul 2018 10:42:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349421&lang=ca&coduo=273 2018-07-11T10:42:28Z Tramitació de cessions de drets de crèdit(IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349429&lang=ca&coduo=273 Realitzar pagaments a tercers alternatius Wed, 11 Jul 2018 10:41:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349429&lang=ca&coduo=273 2018-07-11T10:41:32Z Sol·licitud d'informació comptable(Ibsalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349624&lang=ca&coduo=273 Informar de la situació de l'estat de tramitació de les factures Wed, 11 Jul 2018 10:38:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349624&lang=ca&coduo=273 2018-07-11T10:38:47Z Notificació mitjançant D.E.H.. Persones Jurídiques i Empreses (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3172575&lang=ca&coduo=273 Notificacions Electròniques practicades mitjançant compareixença a la Seu Electrònica de l'Administració o Organisme actuante a través de l'Adreça Electrònica Habilitada(D.E.H) Mon, 09 Jul 2018 09:59:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3172575&lang=ca&coduo=273 2018-07-09T09:59:42Z Reclamació de Responsabilitat Patrimonial (IbSalut) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032562&lang=ca&coduo=273 Indemnitzar, si un cas, els danys i perjuicis ocasionats per l'actuació del Servei de Salut de les Illes Balears. Fri, 18 May 2018 12:07:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3032562&lang=ca&coduo=273 2018-05-18T12:07:28Z