Tràmits: ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2705&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 23 Aug 2017 00:25:24 GMT Govern de les Illes Balears 2017-08-23T00:25:24Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, escala humanística i de ciències socials, especialitat formació, a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3004953&lang=ca&coduo=2705 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat formació, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Tue, 01 Aug 2017 07:49:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3004953&lang=ca&coduo=2705 2017-08-01T07:49:10Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, escala humanística i de ciències socials, especialitat cooperació, a Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3004853&lang=ca&coduo=2705 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat cooperació, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Mon, 31 Jul 2017 11:37:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3004853&lang=ca&coduo=2705 2017-07-31T11:37:03Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos ajudant facultatiu a Menorca, escala d'infraestructures, de l'Adm especial de la CAIB http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2995231&lang=ca&coduo=2705 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos ajudant facultatiu, escala professional d'infraestructures, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Menorca, com a conseqüència de la inexistència de persones aspirants disponibles, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Mon, 31 Jul 2017 10:27:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2995231&lang=ca&coduo=2705 2017-07-31T10:27:27Z Convocatòria borsa extraordinària personal funcionari interí: cos facultatiu superior, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica per a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2749141&lang=ca&coduo=2705 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca, com a conseqüència de la inexistència de persones aspirants disponibles, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Mon, 31 Jul 2017 09:44:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2749141&lang=ca&coduo=2705 2017-07-31T09:44:22Z Convocatòria de proves selectives per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos d'advocacia de la CAIB, per a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2974369&lang=ca&coduo=2705 Es convoquen proves selectives per constituir una borsa extraordinària d'aspirants per cobrir interinament llocs de treball vacants del cos d'Advocacia de la CAIB, per a l'illa de Mallorca. El procediment de selecció dels aspirants s'ha d'efectuar mitjançant una convocatòria pública que ha de consistir en la superació d'una prova selectiva, la qual consta de dos exercicis de tipus pràctic, i la valoració dels mèrits establerts a la base 7.4.b Mon, 03 Jul 2017 12:25:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2974369&lang=ca&coduo=2705 2017-07-03T12:25:51Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala d'arquitectura tècnica per a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964053&lang=ca&coduo=2705 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala d'arquitectura tècnica, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca, com a conseqüència de la inexistència de persones aspirants disponibles, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Mon, 12 Jun 2017 10:29:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964053&lang=ca&coduo=2705 2017-06-12T10:29:23Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, escala d'enginyeria, especialitat enginyeria industrial per a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2963957&lang=ca&coduo=2705 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala d'enginyeria, especialitat d'enginyeria industrial, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca, com a conseqüència de la inexistència de persones aspirants disponibles, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Mon, 12 Jun 2017 10:10:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2963957&lang=ca&coduo=2705 2017-06-12T10:10:28Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació de l'Adm. especial de la CAIB http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2963865&lang=ca&coduo=2705 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa d'Eivissa com a conseqüència de la inexistència de persones aspirants disponibles, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Mon, 12 Jun 2017 09:00:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2963865&lang=ca&coduo=2705 2017-06-12T09:00:19Z Convocatòria de procediment per formar part de les borses de personal funcionari interí de policia local http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2949776&lang=ca&coduo=2705 L'objecte d'aquesta convocatòria és constituir, de forma descentralitzada per illes, borses de personal funcionari interí per atendre necessitats urgents de contractació dels ajuntaments de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Thu, 01 Jun 2017 10:22:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2949776&lang=ca&coduo=2705 2017-06-01T10:22:21Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat fisioteràpia, per a l'illa de Menorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2929850&lang=ca&coduo=2705 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat fisioteràpia, per a l'illa de Menorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Thu, 11 May 2017 10:15:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2929850&lang=ca&coduo=2705 2017-05-11T10:15:42Z Convocatòria de beques a l'alumnat amb discapacitat que durant l'any 2017 assisteixi o hagi assistit als cursos de formació teoricopràctica del pla de formació FIOP de l'EBAP http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2925600&lang=ca&coduo=2705 En el marc de l'Ordre de la consellera d'Administracions Públiques de 30 de juliol de 2014, aquesta convocatòria té per objecte la concessió d'ajudes econòmiques en concepte de beques per l'assistència als cursos de formació que durant l'any 2017 organitzi o hagi organitzat l'Escola Balear d'Administració Pública d'acord amb el Pla per a la Formació i la Integració en l'Ocupació de Persones amb Discapacitat (Pla de Formació FIOP per a l'any 2017), aprovat per la Resolució de la presidenta de l'EBAP de 19 de gener de 2017 (BOIB núm. 11, de 26 de gener). Thu, 11 May 2017 06:51:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2925600&lang=ca&coduo=2705 2017-05-11T06:51:15Z Convocatòria per a la inscripció en la Base de dades del professorat. Formació General http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2913832&lang=ca&coduo=2705 Aquesta convocatòria té per objecte crear una base de dades de professorat de diverses matèries, incloses en les àrees del Pla de Formació General de l'EBAP, i per a diverses modalitats d'aprenentatge. Mon, 08 May 2017 10:21:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2913832&lang=ca&coduo=2705 2017-05-08T10:21:35Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos subaltern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2892364&lang=ca&coduo=2705 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos subaltern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, mitjançant un procediment abreujat, com a conseqüència de la inexistència de persones aspirants disponibles, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos esmentat. Thu, 06 Apr 2017 13:33:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2892364&lang=ca&coduo=2705 2017-04-06T13:33:23Z Convocatòria del procedimen de concurs per constituir unes borses extraordinàries per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CAF, escala de suport professional especialitzat, especialitat delineant, a Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2892241&lang=ca&coduo=2705 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos ajudant facultatiu, escala de suport professional especialitzat, especialitat delineant, a la illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Thu, 06 Apr 2017 12:31:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2892241&lang=ca&coduo=2705 2017-04-06T12:31:43Z Convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat publicitat, a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2877138&lang=ca&coduo=2705 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat publicitat, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Thu, 06 Apr 2017 12:02:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2877138&lang=ca&coduo=2705 2017-04-06T12:02:49Z Emissió de certificats corresponents a cursos impartits per l'Escola Balear d'Administració Pública http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1176313&lang=ca&coduo=2705 - Emetre els certificats d'assistència i/o aprofitament dels alumnes de les accions formatives de l'EBAP. - Emetre el certificat dels serveis prestats pels ponents i professors. Thu, 13 Oct 2016 08:02:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1176313&lang=ca&coduo=2705 2016-10-13T08:02:12Z