Tràmits: ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2705&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 18 Oct 2017 10:56:36 GMT Govern de les Illes Balears 2017-10-18T10:56:36Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extr. per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFT, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica, a Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3088613&lang=ca&coduo=2705 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica, per a l'illa de Mallorca, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Fri, 13 Oct 2017 08:02:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3088613&lang=ca&coduo=2705 2017-10-13T08:02:46Z Convocatòria de procediment concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos ajudant facultatiu, de vigilant de reserva marina, a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3076581&lang=ca&coduo=2705 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos ajudant facultatiu, vigilant de reserva marina amb els requisits de carnet de conduir A1 en vigor i certificat de formació bàsica regulat per l'Ordre FOM/2296/2002 de 4 de setembre, per la qual es regulen els programes de formació dels títols professionals de mariners de pont i de màquines de la Marina Mercant, i de patró portuari, així com els certificats d'especialitat acreditatius de la competència professional, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Mon, 09 Oct 2017 07:58:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3076581&lang=ca&coduo=2705 2017-10-09T07:58:25Z Convocatòria per a l'any 2017 de les proves per acreditar i certificar l'aptitud física dels membres dels cossos de la policia local adequades a l'exercici de la funció policial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3083553&lang=ca&coduo=2705 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria per a l'any 2017 de les proves per acreditar i certificar l'aptitud física dels membres dels cossos de la policia local adequades a l'exercici de la funció policial. El contingut de les proves objecte d'aquesta convocatòria i el barem per puntuar-les són els que estableix l'annex 3 del Decret 28/2012, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. Thu, 05 Oct 2017 12:26:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3083553&lang=ca&coduo=2705 2017-10-05T12:26:59Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat fisioteràpia, per a l'illa de Menorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2929850&lang=ca&coduo=2705 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat fisioteràpia, per a l'illa de Menorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Tue, 03 Oct 2017 10:58:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2929850&lang=ca&coduo=2705 2017-10-03T10:58:32Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos subaltern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2892364&lang=ca&coduo=2705 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos subaltern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, mitjançant un procediment abreujat, com a conseqüència de la inexistència de persones aspirants disponibles, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos esmentat. Wed, 27 Sep 2017 10:11:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2892364&lang=ca&coduo=2705 2017-09-27T10:11:19Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació de l'Adm. especial de la CAIB http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2963865&lang=ca&coduo=2705 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa d'Eivissa com a conseqüència de la inexistència de persones aspirants disponibles, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Wed, 27 Sep 2017 10:09:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2963865&lang=ca&coduo=2705 2017-09-27T10:09:07Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, escala d'enginyeria, especialitat enginyeria industrial per a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2963957&lang=ca&coduo=2705 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala d'enginyeria, especialitat d'enginyeria industrial, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca, com a conseqüència de la inexistència de persones aspirants disponibles, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Wed, 27 Sep 2017 10:00:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2963957&lang=ca&coduo=2705 2017-09-27T10:00:43Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala d'arquitectura tècnica per a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964053&lang=ca&coduo=2705 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, escala d'arquitectura tècnica, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca, com a conseqüència de la inexistència de persones aspirants disponibles, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Wed, 27 Sep 2017 08:29:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2964053&lang=ca&coduo=2705 2017-09-27T08:29:51Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos ajudant facultatiu a Menorca, escala d'infraestructures, de l'Adm especial de la CAIB http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2995231&lang=ca&coduo=2705 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos ajudant facultatiu, escala professional d'infraestructures, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Menorca, com a conseqüència de la inexistència de persones aspirants disponibles, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Wed, 27 Sep 2017 08:27:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2995231&lang=ca&coduo=2705 2017-09-27T08:27:07Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, escala humanística i de ciències socials, especialitat cooperació, a Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3004853&lang=ca&coduo=2705 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat cooperació, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Wed, 27 Sep 2017 08:26:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3004853&lang=ca&coduo=2705 2017-09-27T08:26:40Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CFS, escala humanística i de ciències socials, especialitat formació, a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3004953&lang=ca&coduo=2705 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat formació, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Wed, 27 Sep 2017 08:26:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3004953&lang=ca&coduo=2705 2017-09-27T08:26:08Z Convocatòria de concurs per constituir una borsa extr per cobrir, places del CFS, escala humanística i ciències socials, grau en sociologia o en ciències polítiques i títol oficial de postgrau amb estudis de gènere, a Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3066772&lang=ca&coduo=2705 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i ciències socials, amb les titulacions de grau en sociologia o en ciències polítiques, així com amb el títol oficial de postgrau universitari amb estudis de gènere, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Wed, 27 Sep 2017 08:22:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3066772&lang=ca&coduo=2705 2017-09-27T08:22:36Z Convocatòria del procedimen de concurs per constituir unes borses extraordinàries per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CAF, escala de suport professional especialitzat, especialitat delineant, a Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2892241&lang=ca&coduo=2705 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos ajudant facultatiu, escala de suport professional especialitzat, especialitat delineant, a la illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Thu, 21 Sep 2017 12:27:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2892241&lang=ca&coduo=2705 2017-09-21T12:27:58Z Convocatòria de proves selectives per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos d'advocacia de la CAIB, per a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2974369&lang=ca&coduo=2705 Es convoquen proves selectives per constituir una borsa extraordinària d'aspirants per cobrir interinament llocs de treball vacants del cos d'Advocacia de la CAIB, per a l'illa de Mallorca. El procediment de selecció dels aspirants s'ha d'efectuar mitjançant una convocatòria pública que ha de consistir en la superació d'una prova selectiva, la qual consta de dos exercicis de tipus pràctic, i la valoració dels mèrits establerts a la base 7.4.b Mon, 03 Jul 2017 12:25:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2974369&lang=ca&coduo=2705 2017-07-03T12:25:51Z Convocatòria de procediment per formar part de les borses de personal funcionari interí de policia local http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2949776&lang=ca&coduo=2705 L'objecte d'aquesta convocatòria és constituir, de forma descentralitzada per illes, borses de personal funcionari interí per atendre necessitats urgents de contractació dels ajuntaments de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Thu, 01 Jun 2017 10:22:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2949776&lang=ca&coduo=2705 2017-06-01T10:22:21Z Convocatòria de beques a l'alumnat amb discapacitat que durant l'any 2017 assisteixi o hagi assistit als cursos de formació teoricopràctica del pla de formació FIOP de l'EBAP http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2925600&lang=ca&coduo=2705 En el marc de l'Ordre de la consellera d'Administracions Públiques de 30 de juliol de 2014, aquesta convocatòria té per objecte la concessió d'ajudes econòmiques en concepte de beques per l'assistència als cursos de formació que durant l'any 2017 organitzi o hagi organitzat l'Escola Balear d'Administració Pública d'acord amb el Pla per a la Formació i la Integració en l'Ocupació de Persones amb Discapacitat (Pla de Formació FIOP per a l'any 2017), aprovat per la Resolució de la presidenta de l'EBAP de 19 de gener de 2017 (BOIB núm. 11, de 26 de gener). Thu, 11 May 2017 06:51:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2925600&lang=ca&coduo=2705 2017-05-11T06:51:15Z Convocatòria per a la inscripció en la Base de dades del professorat. Formació General http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2913832&lang=ca&coduo=2705 Aquesta convocatòria té per objecte crear una base de dades de professorat de diverses matèries, incloses en les àrees del Pla de Formació General de l'EBAP, i per a diverses modalitats d'aprenentatge. Mon, 08 May 2017 10:21:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2913832&lang=ca&coduo=2705 2017-05-08T10:21:35Z Convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat publicitat, a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2877138&lang=ca&coduo=2705 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat publicitat, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Thu, 06 Apr 2017 12:02:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2877138&lang=ca&coduo=2705 2017-04-06T12:02:49Z Emissió de certificats corresponents a cursos impartits per l'Escola Balear d'Administració Pública http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1176313&lang=ca&coduo=2705 - Emetre els certificats d'assistència i/o aprofitament dels alumnes de les accions formatives de l'EBAP. - Emetre el certificat dels serveis prestats pels ponents i professors. Thu, 13 Oct 2016 08:02:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1176313&lang=ca&coduo=2705 2016-10-13T08:02:12Z