Tràmits: ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2705&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sat, 29 Apr 2017 17:27:21 GMT Govern de les Illes Balears 2017-04-29T17:27:21Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatòria borses extraordinàries per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat ajudant tècnic sanitari (ATS)/diplomat universitari en infermeria (DUI) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2745525&lang=ca&coduo=2705 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria d'unes borses extraordinàries del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat ajudant tècnic sanitari (ATS)/diplomat universitari en infermeria (DUI), de l'Administració especial de les Illes Balears, a les illes de Menorca i d'Eivissa. Wed, 26 Apr 2017 13:13:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2745525&lang=ca&coduo=2705 2017-04-26T13:13:08Z Convocatòria de procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos subaltern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2892364&lang=ca&coduo=2705 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos subaltern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, mitjançant un procediment abreujat, com a conseqüència de la inexistència de persones aspirants disponibles, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos esmentat. Thu, 06 Apr 2017 13:33:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2892364&lang=ca&coduo=2705 2017-04-06T13:33:23Z Convocatòria del procedimen de concurs per constituir unes borses extraordinàries per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del CAF, escala de suport professional especialitzat, especialitat delineant, a Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2892241&lang=ca&coduo=2705 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos ajudant facultatiu, escala de suport professional especialitzat, especialitat delineant, a la illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Thu, 06 Apr 2017 12:31:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2892241&lang=ca&coduo=2705 2017-04-06T12:31:43Z Convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat publicitat, a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2877138&lang=ca&coduo=2705 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat publicitat, a l'illa de Mallorca, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos i especialitat esmentats. Thu, 06 Apr 2017 12:02:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2877138&lang=ca&coduo=2705 2017-04-06T12:02:49Z Convocatòria borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, amb titulació de grau en logopèdia o equivalent http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2745477&lang=ca&coduo=2705 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria d'una borsa extraordinària del cos facultatiu tècnic, amb titulació de grau en logopèdia o equivalent, per a l'illa de Mallorca, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Mon, 03 Apr 2017 11:22:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2745477&lang=ca&coduo=2705 2017-04-03T11:22:41Z Convocatòria borsa extraordinària personal funcionari interí: cos facultatiu superior, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica per a l'illa de Mallorca http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2749141&lang=ca&coduo=2705 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procediment de concurs per constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca, com a conseqüència de la inexistència de persones aspirants disponibles, d'acord amb el que determina l'article 4.3 del Decret 30/2009, atesa la necessitat de cobrir llocs de treball del cos, escala i especialitat esmentats. Thu, 01 Dec 2016 13:54:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2749141&lang=ca&coduo=2705 2016-12-01T13:54:17Z Emissió de certificats corresponents a cursos impartits per l'Escola Balear d'Administració Pública http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1176313&lang=ca&coduo=2705 - Emetre els certificats d'assistència i/o aprofitament dels alumnes de les accions formatives de l'EBAP. - Emetre el certificat dels serveis prestats pels ponents i professors. Thu, 13 Oct 2016 08:02:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1176313&lang=ca&coduo=2705 2016-10-13T08:02:12Z