Tràmits: INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE LES ILLES BALEARS (ISPIB) http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2625&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 21 Sep 2020 15:41:08 GMT Govern de les Illes Balears 2020-09-21T15:41:08Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Alta, baixa i modificació del Registre de Policies Locals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504169&lang=ca&coduo=2625 Inscripció en el Registre general de dades dels membres integrants dels cossos de policia local, de la resta de membres que prestin serveis de vigilància i custòdia i dels cossos de policia local dels ajuntaments de les Illes Balears amb l'objecte de disposar de les dades necessàries per exercir les competències en matèria de coordinació i també a efectes estadístics. Thu, 05 Mar 2020 12:21:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504169&lang=ca&coduo=2625 2020-03-05T12:21:41Z Sol·licitud d'ajuda del Fons de Seguretat Pública http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1503909&lang=ca&coduo=2625 Repartiment de les ajudes del Fons de Seguretat Pública entre els municipis. Thu, 11 Jul 2019 08:47:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1503909&lang=ca&coduo=2625 2019-07-11T08:47:32Z Atorgament de premis i distincions http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3702602&lang=ca&coduo=2625 Atorgar premis i condecoracions als agents de les policies locals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per fets excepcionals o de rellevància particular. Aquests premis i condecoracions també es poden atorgar a persones i entitats encara que no tenguin vinculació amb els cossos de la policia local pels mateixos fets. Fri, 22 Mar 2019 12:25:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3702602&lang=ca&coduo=2625 2019-03-22T12:25:28Z Borsa de vocals per als òrgans de selecció de policies locals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3386163&lang=ca&coduo=2625 Selecció de candidats per formar part de la borsa de vocals dels òrgans de selecció dels processos selectius de policies locals de les Illes Balears. Tue, 12 Mar 2019 11:38:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3386163&lang=ca&coduo=2625 2019-03-12T11:38:34Z