Tràmits: SERVEI DE GESTIÓ FORESTAL I PROTECCIÓ DEL SÒL http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2584&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Thu, 13 Aug 2020 09:12:38 GMT Govern de les Illes Balears 2020-08-13T09:12:38Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Declaració responsable anual en aplicació del Reglament per la legalitat de la comercialització de fusta i productes de fusta (EUTR) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2627061&lang=ca&coduo=2584 Declaració Responsable per a persones físiques o jurídiques que actuen com agents als efectes del Reglament (UE) 995/2010 i en compliment de l'article 7 del Reial Decret 1088/2015, de 4 de desembre, per assegurar la legalitat de la comercialització de la fusta i productes de la fusta. Fri, 28 Feb 2020 12:11:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2627061&lang=ca&coduo=2584 2020-02-28T12:11:34Z Autorització per al lliurament de PLANTA forestal autòctona http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=591296&lang=ca&coduo=2584 Recollida de planta del viver del Centre Forestal (CEFOR) ubicat a la finca pública de Menut (Escorca) per a repoblacions o actuacions de sensibilització. Thu, 12 Dec 2019 08:38:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=591296&lang=ca&coduo=2584 2019-12-12T08:38:52Z Modificació de la COBERTA vegetal no arbrada http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=548498&lang=ca&coduo=2584 Es sol·licita en casos d'eliminació més o menys intensa de matolls i herbàcies en terreny forestal. Wed, 31 Jul 2019 11:34:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=548498&lang=ca&coduo=2584 2019-07-31T11:34:25Z Recuperacions de CULTIU http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=548637&lang=ca&coduo=2584 Es sol·licita en els casos de terrenys agrícoles abandonats en temps més o menys recent i que han estat envaïts per espècies forestals, per a recuperar-los a terreny de cultiu. Wed, 27 Mar 2019 10:57:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=548637&lang=ca&coduo=2584 2019-03-27T10:57:38Z Registre de gestors de BIOMASSA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1376520&lang=ca&coduo=2584 Sol·licitud per a inscriure’s al registre oficial de Gestors de Biomassa de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca Thu, 10 Jan 2019 12:17:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1376520&lang=ca&coduo=2584 2019-01-10T12:17:59Z Autorització de propietaris de finques a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per tasques de gestió de la vegetació i fauna en zona cremada http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1576542&lang=ca&coduo=2584 Facilitar les tasques de restauració post-incendi en les finques privades Tue, 20 Feb 2018 10:26:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1576542&lang=ca&coduo=2584 2018-02-20T10:26:46Z CONVENI de col·laboració en matèria forestal, de diversitat genètica i de recursos naturals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=596115&lang=ca&coduo=2584 Aquest conveni pretén establir una col·laboració entre el propietari i la Conselleria de Medi Ambient, amb l'objectiu de fomentar i conservar la massa forestal de terrenys particulars, realitzant treballs de silvicultura preventiva i infrastructures de defensa contra incendis, preservant la diversitat genètica, ecosistemes naturals i paisatges de la propietat i realitzant un aprofitament sostenible de les espècies silvestres o ajudant a la seva restauració i millora. Fri, 29 Sep 2017 10:59:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=596115&lang=ca&coduo=2584 2017-09-29T10:59:06Z Activitats de sensibilització de la XARXA FORESTAL http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=596157&lang=ca&coduo=2584 Activitats de defensa del patrimoni forestal balear, per tal de descobrir els valors d'aquest patrimoni (alzinars, pinars, ullastrars, garrigues, ...) i millorar la relació de les persones amb el seu entorn forestal. Fri, 29 Sep 2017 10:58:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=596157&lang=ca&coduo=2584 2017-09-29T10:58:25Z Actuacions en Àrees de Prevenció de Risc d'incendis (APR d'incendis) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=596186&lang=ca&coduo=2584 Per a realitzar determinades obres o instalacions en zones delimitades com Àrees de Prevenció de Risc d'incendis (APR d'incendis), segons els plans territorials insulars, és preceptiu obtenir un informe previ favorable de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, Direcció General de Biodiversitat. Normalment aquest informe és demanat per administracions públiques que han d'autoritzar o informar un projecte, però també ho pot demanar un particular a petició d'una administració pública. Fri, 29 Sep 2017 10:57:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=596186&lang=ca&coduo=2584 2017-09-29T10:57:07Z Autorització per a ús recreatiu del FOC http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1089715&lang=ca&coduo=2584 Segons l'article 7.1.c) del Decret 125/2007, de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendi forestal queda prohibit l'ús recreatiu del foc sense autorització, durant l'època de perill d'incendis forestals, en els terrenys no urbans a menys de 500 metres de terreny forestal i en els terrenys urbans quan siguin susceptibles de produir risc d'incendi forestal Fri, 29 Sep 2017 10:56:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1089715&lang=ca&coduo=2584 2017-09-29T10:56:20Z Autorització d'ús de FUMADOR apícola en terreny forestal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1089733&lang=ca&coduo=2584 Segons l'article 7.1.a) del Decret 125/2007, de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendi forestal, els apicultors degudament habilitats podran sol·licitar autorització per a la utilització del fumador en l'activitat apícola Fri, 29 Sep 2017 10:55:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1089733&lang=ca&coduo=2584 2017-09-29T10:55:12Z Autorització d'aprofitament forestal en àrees afectades per incendi http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1576486&lang=ca&coduo=2584 Consisteix en la tala de qualsevol exemplar d'arbre forestal, en sòl rústic, en àrees afectades per incendi Fri, 29 Sep 2017 10:53:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1576486&lang=ca&coduo=2584 2017-09-29T10:53:31Z Declaració de VEDATS o RESERVES de recursos silvestres http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2374258&lang=ca&coduo=2584 Procediment per sol·licitar la declaració de reserva o vedat de recursos silvestres, que inclouen, o poden incloure, les espècies de fauna i flora a què es refereix l'article 62.2.d) de la Llei 12/2014, de 16 desembre, agrària de les Illes Balears, com eina de gestió, conservació i manteniment dels diferents tipus d'aprofitaments o recursos silvestres a les explotacions i finques rústiques. Fri, 29 Sep 2017 10:51:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2374258&lang=ca&coduo=2584 2017-09-29T10:51:52Z TALA d'arbres - Aprofitament forestal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=534154&lang=ca&coduo=2584 Consisteix en la tala de qualsevol exemplar d'arbre forestal, en sòl rústic. Fri, 29 Sep 2017 10:49:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=534154&lang=ca&coduo=2584 2017-09-29T10:49:54Z CREMA de residus agrícoles i forestals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535036&lang=ca&coduo=2584 Autoritzacions per a les cremes puntuals de restes de poda i desbrossament en sòl rústic (terrenys forestals i terrenys agrícoles a menys de 500 metres de terreny forestal) i autoritzacions per a la crema de rostolls (a més de 500 m de terreny forestal quan siguin susceptibles de produir risc d'incendi forestal) Fri, 29 Sep 2017 10:48:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535036&lang=ca&coduo=2584 2017-09-29T10:48:57Z Canvi d'ÚS forestal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=548619&lang=ca&coduo=2584 Es sol·licita en el cas que es vulgui fer un canvi d'ús del terreny forestal per a convertir-lo en terreny de cultiu. Fri, 29 Sep 2017 10:37:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=548619&lang=ca&coduo=2584 2017-09-29T10:37:48Z