Tràmits: SERVEI D'AVALUACIÓ, ACREDITACIÓ I INSPECCIÓ http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2525&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Fri, 18 Jan 2019 11:12:56 GMT Govern de les Illes Balears 2019-01-18T11:12:56Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Autorització inicial o renovació de l'autorització de funcionament d'una unitat mòbil d'assistència sanitària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540337&lang=ca&coduo=2525 Procediment per a la autorització inicial o la renovació de l&#8217;autorització sanitària de funcionament d'una unitat mòbil d'assistència sanitària i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=20367"_blank">aqui</a> Fri, 14 Dec 2018 08:11:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540337&lang=ca&coduo=2525 2018-12-14T08:11:30Z Comunicación de tancament d'un centre, servei o establiment sanitari http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3049705&lang=ca&coduo=2525 Establir el procediment per a l'autorització sanitària d'instal·lació, funcionament,modificació i tancament dels centres, serveis i establiments sanitaris, públics i privats ubicats a les Illes Balears. Thu, 14 Jun 2018 10:20:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3049705&lang=ca&coduo=2525 2018-06-14T10:20:37Z Autorització / renovació de funcionament d'un centre sanitari sense internament http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595624&lang=ca&coduo=2525 Procediment per a l'autorització sanitària de funcionament d'un centre sanitari sense internament (consultes mèdiques, clíniques...) i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18295" target="_blank">aquí</a> Thu, 19 Oct 2017 07:55:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595624&lang=ca&coduo=2525 2017-10-19T07:55:34Z Autorització sanitària de modificació cartera de serveis http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540015&lang=ca&coduo=2525 Procediment per a l'autorització sanitària de modificació (ampliar o reduir) la oferta assistencial d'un centre sanitari amb o sense internament. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18301"_blank">aquí</a> Thu, 19 Oct 2017 07:47:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540015&lang=ca&coduo=2525 2017-10-19T07:47:20Z Autorització de modificació per canvis estructurals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2939526&lang=ca&coduo=2525 L'autorització de modificació és aquella que sol·licitaran els centres que realitzin canvis a la seva estructura Thu, 19 Oct 2017 07:42:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2939526&lang=ca&coduo=2525 2017-10-19T07:42:25Z Autorització de modificació per canvi de titularitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2939514&lang=ca&coduo=2525 L'autorització de modificació es aquella que sol·liciten els centres que realitzen canvis en la seva titularitat Thu, 19 Oct 2017 07:36:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2939514&lang=ca&coduo=2525 2017-10-19T07:36:47Z Autorització/Renovació de funcionament d'un centre sanitari amb internament (hospital) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539564&lang=ca&coduo=2525 Procediment per a l&#8217;autorització sanitària de funcionament d'un centre sanitari amb internament (hospital) i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18268" target="_blank">aquí</a> Thu, 19 Oct 2017 07:29:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539564&lang=ca&coduo=2525 2017-10-19T07:29:20Z Declaració responsable de posada en funcionament de DESA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595898&lang=ca&coduo=2525 Procediment per a la inscripció d&#8217;aparells de DESA (Desfibril&#8226;lador Extern Semiautomàtic) per al seu us en cas d&#8217;emergència a centres no sanitaris. Per a més informació consultau <a href=" http://qualitatsalut.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1905&cont=30086 "_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 09:50:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595898&lang=ca&coduo=2525 2017-06-13T09:50:32Z Autorització d'activitat d'obtenció de cèl·lules i teixits humans http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1538699&lang=ca&coduo=2525 Procediment per a l&#8217;autorització sanitària de d'obtenció de cèl&#8226;lules i teixits humans per a ús en humans a un centre sanitari amb o sense internament. Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16933" target="_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 09:50:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1538699&lang=ca&coduo=2525 2017-06-13T09:50:20Z Autorització de l'activitat d'extracció d'òrgans http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539043&lang=ca&coduo=2525 Procediment per a l&#8217;autorització sanitària de d'extracció d'òrgans humans per a ús en humans a un centre sanitari amb internament. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16936" target="_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 08:06:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539043&lang=ca&coduo=2525 2017-06-13T08:06:32Z Autorització de l'activitat de detecció de donants d'òrgans. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539090&lang=ca&coduo=2525 Procediment per a l&#8217;autorització sanitària de detecció de donants d'òrgans a un centre sanitari amb internament. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16938 " target="_blank">aqui</a> Tue, 13 Jun 2017 08:06:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539090&lang=ca&coduo=2525 2017-06-13T08:06:19Z Autorització de l'activitat de trasplantament d'òrgans. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539129&lang=ca&coduo=2525 Procediment per a l&#8217;autorització sanitària de trasplantament d'òrgans humans en humans a un centre sanitari amb internament. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16937 " target="_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 08:06:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539129&lang=ca&coduo=2525 2017-06-13T08:06:07Z Autorització d&#8217;ús toxina botulínica tipus A amb indicació estètica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539468&lang=ca&coduo=2525 Procediment d&#8217;autorització sanitària per a l&#8217;aplicació de toxina botulínica tipus A amb fins estètics a centres mèdics. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=20065 " target="_blank">aqui</a> Tue, 13 Jun 2017 08:05:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539468&lang=ca&coduo=2525 2017-06-13T08:05:55Z Certificació o renovació de la certificació tècnica sanitària de vehicles de transport sanitari http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540036&lang=ca&coduo=2525 Les ambulàncies abans de la seva posada en funcionament hauran de demanar una certificació sanitària que tindrà una validesa de 2 anys. Una vegada renovada la primera certificació, es renova anualment i Qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18293"_blank">aqui</a> Tue, 13 Jun 2017 08:05:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540036&lang=ca&coduo=2525 2017-06-13T08:05:19Z Acreditació de centres sanitaris amb internament (hospital) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540560&lang=ca&coduo=2525 Procediment per a l'acreditació sanitària (actualment només centres hospitalaris), definit com el reconeixement administratiu del nivell de qualitat d'un centre sanitari, després de l'avaluació externa i independent del mateix, realitzada conforme a estàndards i indicadors de referència establerts prèviament al corresponent programa d'acreditació sanitària. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1905&cont=30085 "_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 08:04:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540560&lang=ca&coduo=2525 2017-06-13T08:04:39Z Notificació d'incidències d'ús de DESA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541816&lang=ca&coduo=2525 Procediment per a la notificació (en 3 dies) de l&#8217;ús d&#8217;aparells de DESA (Desfibril&#8226;lador Extern Semiautomàtic). Per a més informació consultau <a href=" http://qualitatsalut.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1905&cont=30086"_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 08:04:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541816&lang=ca&coduo=2525 2017-06-13T08:04:26Z Autorització d'instal·lació d'un centre sanitari amb internament (hospital). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595776&lang=ca&coduo=2525 Procediment per a l'autorització sanitària de creació d'un centre sanitari amb internament (hospital) i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient. Per a més informació sobre Autorització Instalació (prèvia) consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18273" target="_blank">aquí</a> mentres que per Autorització de Funcionament consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18268" target="_blank">aquí</a> Mon, 10 Oct 2016 08:38:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595776&lang=ca&coduo=2525 2016-10-10T08:38:20Z Autorització d'activitat d'implantació de cèl·lules i teixits humans http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595763&lang=ca&coduo=2525 Procediment per a l&#8217;autorització sanitària d'implantació de cèl·lules i teixits humans per a ús en humans a un centre sanitari amb o sense internament. Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16934" target="_blank">aquí</a> Mon, 10 Oct 2016 08:37:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595763&lang=ca&coduo=2525 2016-10-10T08:37:37Z Autorització de tancament de centres sanitaris amb internament (hospitals) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595794&lang=ca&coduo=2525 Procediment per a l&#8217;autorització sanitària de tancament total o parcial d&#8217;un centre sanitari amb internament autoritzat (hospitals) Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18298" target="_blank">aquí</a> Tue, 12 Jul 2016 10:29:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595794&lang=ca&coduo=2525 2016-07-12T10:29:51Z