Tràmits: SERVEI D'AVALUACIÓ, ACREDITACIÓ I INSPECCIÓ http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2525&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Fri, 26 Apr 2019 15:38:58 GMT Govern de les Illes Balears 2019-04-26T15:38:58Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Autorització / renovació de funcionament de centres, establiments o serveis sanitaris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595624&lang=ca&coduo=2525 Procediment per a l'autorització sanitària o renovació de funcionament de centres, serveis o establiments sanitaris. Per a més informació consultau <a href="https://www.caib.es/sites/avaluacioacreditacio/ca/portada-30088/?campa=yes" target="_blank">aquí</a> Thu, 04 Apr 2019 09:05:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595624&lang=ca&coduo=2525 2019-04-04T09:05:57Z Comunicació de tancament de centres sanitaris sense internament, establiments i serveis sanitaris. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595794&lang=ca&coduo=2525 Procediment per a la comunicació de tancament de centres sanitaris sense internament, establiments i serveis sanitaris. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18298" target="_blank">aquí</a> Thu, 04 Apr 2019 09:03:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595794&lang=ca&coduo=2525 2019-04-04T09:03:22Z Autorització de modificació de centres, establiments o serveis sanitaris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540015&lang=ca&coduo=2525 Procediment per a l'autorització sanitària de modificació de centres, establiments i serveis sanitaris. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18301"_blank">aquí</a> Thu, 04 Apr 2019 09:01:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540015&lang=ca&coduo=2525 2019-04-04T09:01:19Z Autorització d'ús toxina botulínica tipus A amb indicació estètica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539468&lang=ca&coduo=2525 Procediment d'autorització sanitària per a l'aplicació de toxina botulínica tipus A amb fins estètics a centres mèdics. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=20065 " target="_blank">aqui</a> Tue, 26 Feb 2019 07:59:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539468&lang=ca&coduo=2525 2019-02-26T07:59:42Z Autorització d'instal·lació d'un centre sanitari amb internament (hospital). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595776&lang=ca&coduo=2525 Procediment per a l'autorització sanitària de creació d'un centre sanitari amb internament (hospital) i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient. Per a més informació sobre Autorització Instalació (prèvia) consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18273" target="_blank">aquí</a> mentres que per Autorització de Funcionament consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18268" target="_blank">aquí</a> Tue, 26 Feb 2019 07:57:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595776&lang=ca&coduo=2525 2019-02-26T07:57:17Z Autorització d'activitat d'implantació de cèl·lules i teixits humans http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595763&lang=ca&coduo=2525 Procediment per a l'autorització sanitària d'implantació de cèl·lules i teixits humans per a ús en humans a un centre sanitari amb o sense internament. Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16934" target="_blank">aquí</a> Tue, 26 Feb 2019 07:55:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595763&lang=ca&coduo=2525 2019-02-26T07:55:23Z Autorització d'activitat d'obtenció de cèl·lules i teixits humans http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1538699&lang=ca&coduo=2525 Procediment per a l'autorització sanitària de d'obtenció de cèl&#8226;lules i teixits humans per a ús en humans a un centre sanitari amb o sense internament. Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16933" target="_blank">aquí</a> Tue, 26 Feb 2019 07:54:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1538699&lang=ca&coduo=2525 2019-02-26T07:54:01Z Autorització de l'activitat d'extracció d'òrgans http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539043&lang=ca&coduo=2525 Procediment per a l&#8217;autorització sanitària de d'extracció d'òrgans humans per a ús en humans a un centre sanitari amb internament. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16936" target="_blank">aquí</a> Tue, 26 Feb 2019 07:52:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539043&lang=ca&coduo=2525 2019-02-26T07:52:33Z Autorització de l'activitat de trasplantament d'òrgans. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539129&lang=ca&coduo=2525 Procediment per a l'autorització sanitària de trasplantament d'òrgans humans en humans a un centre sanitari amb internament. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16937 " target="_blank">aquí</a> Tue, 26 Feb 2019 07:50:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539129&lang=ca&coduo=2525 2019-02-26T07:50:29Z Autorització de l'activitat de detecció de donants d'òrgans. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539090&lang=ca&coduo=2525 Procediment per a l'autorització sanitària de detecció de donants d'òrgans a un centre sanitari amb internament. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16938 " target="_blank">aqui</a> Tue, 26 Feb 2019 07:47:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539090&lang=ca&coduo=2525 2019-02-26T07:47:02Z Autorització inicial o renovació de l'autorització de funcionament d'una unitat mòbil d'assistència sanitària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540337&lang=ca&coduo=2525 Procediment per a la autorització inicial o la renovació de l&#8217;autorització sanitària de funcionament d'una unitat mòbil d'assistència sanitària i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=20367"_blank">aqui</a> Fri, 14 Dec 2018 08:11:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540337&lang=ca&coduo=2525 2018-12-14T08:11:30Z Autorització/Renovació de funcionament d'un centre sanitari amb internament (hospital) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539564&lang=ca&coduo=2525 Procediment per a l&#8217;autorització sanitària de funcionament d'un centre sanitari amb internament (hospital) i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18268" target="_blank">aquí</a> Thu, 19 Oct 2017 07:29:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539564&lang=ca&coduo=2525 2017-10-19T07:29:20Z Declaració responsable de posada en funcionament de DESA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595898&lang=ca&coduo=2525 Procediment per a la inscripció d&#8217;aparells de DESA (Desfibril&#8226;lador Extern Semiautomàtic) per al seu us en cas d&#8217;emergència a centres no sanitaris. Per a més informació consultau <a href=" http://qualitatsalut.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1905&cont=30086 "_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 09:50:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595898&lang=ca&coduo=2525 2017-06-13T09:50:32Z Certificació o renovació de la certificació tècnica sanitària de vehicles de transport sanitari http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540036&lang=ca&coduo=2525 Les ambulàncies abans de la seva posada en funcionament hauran de demanar una certificació sanitària que tindrà una validesa de 2 anys. Una vegada renovada la primera certificació, es renova anualment i Qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18293"_blank">aqui</a> Tue, 13 Jun 2017 08:05:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540036&lang=ca&coduo=2525 2017-06-13T08:05:19Z Acreditació de centres sanitaris amb internament (hospital) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540560&lang=ca&coduo=2525 Procediment per a l'acreditació sanitària (actualment només centres hospitalaris), definit com el reconeixement administratiu del nivell de qualitat d'un centre sanitari, després de l'avaluació externa i independent del mateix, realitzada conforme a estàndards i indicadors de referència establerts prèviament al corresponent programa d'acreditació sanitària. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1905&cont=30085 "_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 08:04:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540560&lang=ca&coduo=2525 2017-06-13T08:04:39Z Notificació d'incidències d'ús de DESA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541816&lang=ca&coduo=2525 Procediment per a la notificació (en 3 dies) de l&#8217;ús d&#8217;aparells de DESA (Desfibril&#8226;lador Extern Semiautomàtic). Per a més informació consultau <a href=" http://qualitatsalut.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1905&cont=30086"_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 08:04:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541816&lang=ca&coduo=2525 2017-06-13T08:04:26Z