Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL D'ESPAIS NATURALS I BIODIVERSITAT http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2390926&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 20 Jan 2021 14:18:24 GMT Govern de les Illes Balears 2021-01-20T14:18:24Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Autorització per a realitzar activitats espeleològiques a les ZEC (Zones d'Especial Conservació) incloses en el Pla de Gestió de Coves- Xarxa Natura 2000 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2889245&lang=ca&coduo=2390926 Controlar i regular l'accés a les coves per realitzar activitats d'espeleologia dins les 30 cavitats declarades ZEC al Pla de gestió de Coves. Fri, 25 Sep 2020 10:16:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2889245&lang=ca&coduo=2390926 2020-09-25T10:16:17Z Autorització de propietaris de finques a la Conselleria de Medi Ambient i Territori per tasques de gestió de la vegetació i fauna a zones afectades per temporals o incendis http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1576542&lang=ca&coduo=2390926 Facilitar les tasques de restauració en finques privades Thu, 10 Sep 2020 08:24:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1576542&lang=ca&coduo=2390926 2020-09-10T08:24:45Z Resolució d'afecció corresponent per dur a terme activitats de filmació, sessions fotogràfiques i altres tipus de produccions audiovisuals dins espais de la Xarxa Natura 2000 fora Espais naturals protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3106869&lang=ca&coduo=2390926 La Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat ha de valorar l'afecció que aquestes activitats poden provocar al medi segons l'article 39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental de les Illes Balears (LECO). A més, s'ha publicat una Circular per guiar als promotors d'aquestes activitats, que serveixi per projectar-les de manera que s'evitin o es redueixin les repercussions ocasionades sobre els hàbitats i les espècies d'interès comunitari i facilitin que siguin compatibles amb la conservació dels llocs de la Xarxa Natura 2000. Thu, 20 Aug 2020 14:30:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3106869&lang=ca&coduo=2390926 2020-08-20T14:30:12Z Procediment per a l'autorització de recol·lecció flora http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3603895&lang=ca&coduo=2390926 Tramitació de procediments administratius per a la autorització de recol·lecció de flora Fri, 13 Mar 2020 11:35:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3603895&lang=ca&coduo=2390926 2020-03-13T11:35:33Z Procediment d'autorització per al control de cabres per danys a la vegetacio o als cultius http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3604696&lang=ca&coduo=2390926 Tramitació d'autoritzacions administratives per al control de cabres per danys a la vegetació o als cultius Tue, 03 Mar 2020 08:59:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3604696&lang=ca&coduo=2390926 2020-03-03T08:59:26Z Procediment per a la autorització per la manipulació, recol·lecció o captura d'espècies protegides http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3605342&lang=ca&coduo=2390926 Tramitació de procediments administratius per a la autorització per a la manipulació, recol·lecció o captura d'espècies protegides (fotografia o filmació,manipulació i, sacrifici o recol·lecció) Tue, 03 Mar 2020 08:54:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3605342&lang=ca&coduo=2390926 2020-03-03T08:54:59Z Procediment per a la autorització de la retirada de Posidònia oceànica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3606011&lang=ca&coduo=2390926 Tramitació de procediments administratius per a l'autorització de la retirada de Posidònia oceànica Tue, 03 Mar 2020 08:52:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3606011&lang=ca&coduo=2390926 2020-03-03T08:52:19Z Procediment per a l'autorització per realizar activitats que afectin a espècies silvestres http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3629434&lang=ca&coduo=2390926 Tramitació de procediments administratius per autoritzar activitats que afectin a espècies silvestres (fotografia o filmació, manipulació, sacrifici, recol·lecció, falconeria i altres) Tue, 03 Mar 2020 08:49:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3629434&lang=ca&coduo=2390926 2020-03-03T08:49:26Z Comunicació de la recol·lecció de Posidònia morta per a usos tradicionals i amb mètodes manuals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3905936&lang=ca&coduo=2390926 Comunicar a l'administració la quantitat de posidonia retirada i el lloc on s'ha portat a terme. Tue, 03 Mar 2020 08:44:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3905936&lang=ca&coduo=2390926 2020-03-03T08:44:17Z Declaració responsable anual en aplicació del Reglament per la legalitat de la comercialització de fusta i productes de fusta (EUTR) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2627061&lang=ca&coduo=2390926 Declaració Responsable per a persones físiques o jurídiques que actuen com agents als efectes del Reglament (UE) 995/2010 i en compliment de l'article 7 del Reial Decret 1088/2015, de 4 de desembre, per assegurar la legalitat de la comercialització de la fusta i productes de la fusta. Fri, 28 Feb 2020 12:11:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2627061&lang=ca&coduo=2390926 2020-02-28T12:11:34Z Autorització per al lliurament de PLANTA forestal autòctona http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=591296&lang=ca&coduo=2390926 Recollida de planta del viver del Centre Forestal (CEFOR) ubicat a la finca pública de Menut (Escorca) per a repoblacions o actuacions de sensibilització. Thu, 12 Dec 2019 08:38:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=591296&lang=ca&coduo=2390926 2019-12-12T08:38:52Z Avaluació de repercussions ambientals de plans, programes i projectes en Xarxa Natura 2000 i fora d'espai natural protegit, inclosos en la normativa d'impacte ambiental http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2888277&lang=ca&coduo=2390926 Segons el segon paràgraf de l'article 39.1 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental: Els plans, els programes i els projectes que puguin afectar espais de la Xarxa Natura 2000, però que estan sotmesos a l'avaluació ambiental no només per aquesta possible afecció, s'han de sotmetre DIRECTAMENT al procediment d'AVALUACIÓ AMBIENTAL que correspongui, dins els procediments que preveuen la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears, en els quals S'HAN D'AVALUAR adequadament les REPERCUSSIONS al lloc de la XARXA NATURA 2000. Thu, 31 Oct 2019 09:50:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2888277&lang=ca&coduo=2390926 2019-10-31T09:50:45Z Elaboració dels plans rectors d'ús i gestió (PRUG) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3949806&lang=ca&coduo=2390926 Elaboració i aprovació de plans rectors d'ús i gestió (PRUG) Thu, 31 Oct 2019 08:49:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3949806&lang=ca&coduo=2390926 2019-10-31T08:49:43Z Declaració i ampliació d'espais de rellevància ambiental http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3948298&lang=ca&coduo=2390926 Declaració i/o ampliació d'espais naturals protegits i espais protegits Xarxa Natura 2000 Thu, 31 Oct 2019 07:50:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3948298&lang=ca&coduo=2390926 2019-10-31T07:50:43Z Elaboració dels plans de gestió dels espais Xarxa Natura 2000 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3949855&lang=ca&coduo=2390926 Aprovació dels instruments de gestió dels espais Xarxa Natura 2000. Wed, 30 Oct 2019 14:07:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3949855&lang=ca&coduo=2390926 2019-10-30T14:07:52Z Declaració de Zones Especials de Conservació (ZEC) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3950069&lang=ca&coduo=2390926 Declaració de zones especials de conservació. Els llocs d'interès comunitari han de designar-se com a zones especials de conservació un cop s'ha aprovat el corresponent pla de gestió Natura 2000. Wed, 30 Oct 2019 13:54:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3950069&lang=ca&coduo=2390926 2019-10-30T13:54:49Z Elaboració de Plans d'Ordenació del Recursos Naturals (PORN) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3949780&lang=ca&coduo=2390926 Aprovació de Plans d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) dels espais naturals protegits. Wed, 30 Oct 2019 13:45:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3949780&lang=ca&coduo=2390926 2019-10-30T13:45:25Z Resolució d'afecció corresponent per a proves i competicions esportives i activitats esportives en espais de rellevància ambiental i finques públiques fora d'Espais Naturals Protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2895282&lang=ca&coduo=2390926 La Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat ha de valorar l'afecció que aquestes activitats poden provocar al medi segons l'article 39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental de les Illes Balears (LECO). A més, s'ha publicat una Circular per guiar als promotors d'aquestes activitats, que serveixi per projectar-les de manera que s'evitin o es reduexin les repercussions ocasionades sobre els hàbitats i les espècies d'interès comunitari i facilitin que siguin compatibles amb la conservació dels llocs de la Xarxa Natura 2000. Wed, 18 Sep 2019 12:42:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2895282&lang=ca&coduo=2390926 2019-09-18T12:42:39Z Avaluació de repercussions ambientals de plans, programes i projectes en Xarxa Natura 2000 i fora d'espai natural protegit, no inclosos en la normativa d'impacte ambiental http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2888223&lang=ca&coduo=2390926 Segons el tercer paràgraf de l'article 39.1 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la consevació dels espais de rellevància ambiental: Els plans, els programes i els projectes que puguin afectar espais de la Xarxa Natura 2000, i que podrien haver-se de sotmetre a l'avaluació ambiental només per aquesta possible afecció, seguiran el procediment previst en els apartats següents d'aquest article a fi de determinar, mitjançant el certificat oportú, si el pla, el programa o el projecte té relació directa amb la gestió del lloc de la Xarxa Natura 2000 o és necessari per a aquesta gestió, i també si afecta o no de manera apreciable el lloc esmentat. L'òrgan substantiu trametrà a la direcció general competent en matèria de la Xarxa Natura 2000 la sol·licitud i la documentació esmentada. La direcció general d'Espais Naturals i Biodiversitat, amb informe tècnic previ, ha de dictar una resolució que certifiqui si el pla, el programa o el projecte: a) Té relació directa amb la gestió del lloc de la Xarxa Natura 2000 o és necessari per gestionar-lo. b) Pot afectar el lloc de manera apreciable, ja sigui individualment o en combinació amb altres plans, programes o projectes. En el cas de projectes o activitats subjectes a la declaració responsable o la comunicació prèvia, les funcions atribuïdes a l'òrgan substantiu corresponen a l'òrgan competent de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Wed, 18 Sep 2019 12:41:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2888223&lang=ca&coduo=2390926 2019-09-18T12:41:53Z Informe del Servei d'Espais Naturals previ per a autoritzacions, llicències o concessió d'usos i activitats en espais naturals protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3879323&lang=ca&coduo=2390926 Per a poder concedir una autorització, llicència o concessió d'usos i activitats dins l'àmbit dels espais naturals protegits, els òrgans competents per raó de la matèria, abans de resoldre, han de sol·licitar, amb caràcter preceptiu, informe vinculant a l'òrgan competent en matèria d'espais naturals protegits (article 21.2 de la LECO). Normalment aquest informe el demanen administracions públiques que informen projectes. Fri, 23 Aug 2019 13:09:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3879323&lang=ca&coduo=2390926 2019-08-23T13:09:34Z Modificació de la COBERTA vegetal no arbrada http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=548498&lang=ca&coduo=2390926 Es sol·licita en casos d'eliminació més o menys intensa de matolls i herbàcies en terreny forestal. Wed, 31 Jul 2019 11:34:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=548498&lang=ca&coduo=2390926 2019-07-31T11:34:25Z Tràmit de notificacions d'actes administratius del Servei de Planificació al Medi Natural http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3670103&lang=ca&coduo=2390926 Realitzar la notificació dels procediments administratius mitjançant la plataforma electrònica Fri, 12 Jul 2019 08:16:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3670103&lang=ca&coduo=2390926 2019-07-12T08:16:16Z Autorització per realitzar proves esportives de competició i activitats esportives en espais naturals protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876355&lang=ca&coduo=2390926 És un document administratiu, concretament una Resolució del director general d'Espais Naturals i Biodiversitat, nominal i intransferible, obligatori per a poder realitzar proves esportives de competició i activitats esportives en els espais naturals protegits de les Illes Balears, que té com a objectiu controlar i regular les activitats esportives per evitar impactes negatius als valors naturals dels espais naturals protegits. Per poder obtenir l'autorització s'ha de presentar la següent documentació: - Sol·licitud per realitzar proves esportives de competició i activitats esportives en espais naturals protegits (veure model més avall, al tràmit de la sol·licitud). - Declaració de compliment de bones pràctiques per a la realització d'activitats als espais naturals protegits (veure model més avall, al tràmit de la sol·licitud). - Memòria de l'activitat: calendari, localitzacions, nombre de participants. - Declaració de que els participants es comprometen a complir amb els requeriments legals per a la realització de l'activitat. - Si escau: fotocòpia de la llicència de la federació i dels Estatuts. - Resguard del pagament bancari de la taxa per a la realització d'activitats als espais naturals protegits. La consulta i el pagament de la taxa es pot fer telemàticament a través del portal de l'Agència Tributària de les Illes Balears a l'enllaç: https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx La sol·licitud i els documents adjunts es poden presentar telemàticament a través del correu electrònic: autoritzacions@dgmambie.caib.es, o bé es poden presentar presencialment als registres de les dependències de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca o a qualsevol de les oficines de registre. Mon, 06 May 2019 10:38:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876355&lang=ca&coduo=2390926 2019-05-06T10:38:50Z Recuperacions de CULTIU http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=548637&lang=ca&coduo=2390926 Es sol·licita en els casos de terrenys agrícoles abandonats en temps més o menys recent i que han estat envaïts per espècies forestals, per a recuperar-los a terreny de cultiu. Wed, 27 Mar 2019 10:57:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=548637&lang=ca&coduo=2390926 2019-03-27T10:57:38Z Autorització per realitzar activitats en espais naturals protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876094&lang=ca&coduo=2390926 Controlar i fer un seguiment de l'ús public per evitar impactes negatius sobre els valors naturals de l'espai protegit. Tue, 22 Jan 2019 12:37:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876094&lang=ca&coduo=2390926 2019-01-22T12:37:23Z Autorització per realitzar reportatges fotogràfics o cinematogràfics en espais naturals protegits de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2692960&lang=ca&coduo=2390926 Garantir que l'activitat no perjudicarà els valors naturals pels quals es va declarar l'espai protegit Tue, 22 Jan 2019 12:11:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2692960&lang=ca&coduo=2390926 2019-01-22T12:11:25Z Autorització per practicar la pesca submarina als espais naturals protegits de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2679858&lang=ca&coduo=2390926 Permetre un aprofitament ordenat del recurs pesquer a les zones marines que formen part d'un espai natural protegit Tue, 22 Jan 2019 10:36:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2679858&lang=ca&coduo=2390926 2019-01-22T10:36:24Z Registre de gestors de BIOMASSA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1376520&lang=ca&coduo=2390926 Sol·licitud per a inscriure’s al registre oficial de Gestors de Biomassa de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca Thu, 10 Jan 2019 12:17:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1376520&lang=ca&coduo=2390926 2019-01-10T12:17:59Z Procediment administratiu en matèria de sanitat forestal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3582795&lang=ca&coduo=2390926 Tramitació de procediments administratius en matèria de sanitat forestal Mon, 03 Dec 2018 08:57:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3582795&lang=ca&coduo=2390926 2018-12-03T08:57:19Z Procediment per a la declaració de plagues a l'àmbit forestal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3583817&lang=ca&coduo=2390926 Tramitació de procediments administratius per a la declaració de plagues a l'àmbit forestal Thu, 29 Nov 2018 12:52:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3583817&lang=ca&coduo=2390926 2018-11-29T12:52:49Z Procediment sancionador en matèria de patrimoni natural i biodiversitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2975703&lang=ca&coduo=2390926 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions tipificades en la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat Wed, 21 Nov 2018 08:36:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2975703&lang=ca&coduo=2390926 2018-11-21T08:36:38Z CONVENI de col·laboració en matèria forestal, de diversitat genètica i de recursos naturals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=596115&lang=ca&coduo=2390926 Aquest conveni pretén establir una col·laboració entre el propietari i la Conselleria de Medi Ambient, amb l'objectiu de fomentar i conservar la massa forestal de terrenys particulars, realitzant treballs de silvicultura preventiva i infrastructures de defensa contra incendis, preservant la diversitat genètica, ecosistemes naturals i paisatges de la propietat i realitzant un aprofitament sostenible de les espècies silvestres o ajudant a la seva restauració i millora. Fri, 29 Sep 2017 10:59:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=596115&lang=ca&coduo=2390926 2017-09-29T10:59:06Z Activitats de sensibilització de la XARXA FORESTAL http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=596157&lang=ca&coduo=2390926 Activitats de defensa del patrimoni forestal balear, per tal de descobrir els valors d'aquest patrimoni (alzinars, pinars, ullastrars, garrigues, ...) i millorar la relació de les persones amb el seu entorn forestal. Fri, 29 Sep 2017 10:58:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=596157&lang=ca&coduo=2390926 2017-09-29T10:58:25Z Actuacions en Àrees de Prevenció de Risc d'incendis (APR d'incendis) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=596186&lang=ca&coduo=2390926 Per a realitzar determinades obres o instalacions en zones delimitades com Àrees de Prevenció de Risc d'incendis (APR d'incendis), segons els plans territorials insulars, és preceptiu obtenir un informe previ favorable de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, Direcció General de Biodiversitat. Normalment aquest informe és demanat per administracions públiques que han d'autoritzar o informar un projecte, però també ho pot demanar un particular a petició d'una administració pública. Fri, 29 Sep 2017 10:57:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=596186&lang=ca&coduo=2390926 2017-09-29T10:57:07Z Autorització per a ús recreatiu del FOC http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1089715&lang=ca&coduo=2390926 Segons l'article 7.1.c) del Decret 125/2007, de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendi forestal queda prohibit l'ús recreatiu del foc sense autorització, durant l'època de perill d'incendis forestals, en els terrenys no urbans a menys de 500 metres de terreny forestal i en els terrenys urbans quan siguin susceptibles de produir risc d'incendi forestal Fri, 29 Sep 2017 10:56:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1089715&lang=ca&coduo=2390926 2017-09-29T10:56:20Z Autorització d'ús de FUMADOR apícola en terreny forestal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1089733&lang=ca&coduo=2390926 Segons l'article 7.1.a) del Decret 125/2007, de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendi forestal, els apicultors degudament habilitats podran sol·licitar autorització per a la utilització del fumador en l'activitat apícola Fri, 29 Sep 2017 10:55:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1089733&lang=ca&coduo=2390926 2017-09-29T10:55:12Z Autorització d'aprofitament forestal en àrees afectades per incendi http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1576486&lang=ca&coduo=2390926 Consisteix en la tala de qualsevol exemplar d'arbre forestal, en sòl rústic, en àrees afectades per incendi Fri, 29 Sep 2017 10:53:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1576486&lang=ca&coduo=2390926 2017-09-29T10:53:31Z Declaració de VEDATS o RESERVES de recursos silvestres http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2374258&lang=ca&coduo=2390926 Procediment per sol·licitar la declaració de reserva o vedat de recursos silvestres, que inclouen, o poden incloure, les espècies de fauna i flora a què es refereix l'article 62.2.d) de la Llei 12/2014, de 16 desembre, agrària de les Illes Balears, com eina de gestió, conservació i manteniment dels diferents tipus d'aprofitaments o recursos silvestres a les explotacions i finques rústiques. Fri, 29 Sep 2017 10:51:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2374258&lang=ca&coduo=2390926 2017-09-29T10:51:52Z TALA d'arbres - Aprofitament forestal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=534154&lang=ca&coduo=2390926 Consisteix en la tala de qualsevol exemplar d'arbre forestal, en sòl rústic. Fri, 29 Sep 2017 10:49:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=534154&lang=ca&coduo=2390926 2017-09-29T10:49:54Z CREMA de residus agrícoles i forestals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535036&lang=ca&coduo=2390926 Autoritzacions per a les cremes puntuals de restes de poda i desbrossament en sòl rústic (terrenys forestals i terrenys agrícoles a menys de 500 metres de terreny forestal) i autoritzacions per a la crema de rostolls (a més de 500 m de terreny forestal quan siguin susceptibles de produir risc d'incendi forestal) Fri, 29 Sep 2017 10:48:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535036&lang=ca&coduo=2390926 2017-09-29T10:48:57Z Canvi d'ÚS forestal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=548619&lang=ca&coduo=2390926 Es sol·licita en el cas que es vulgui fer un canvi d'ús del terreny forestal per a convertir-lo en terreny de cultiu. Fri, 29 Sep 2017 10:37:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=548619&lang=ca&coduo=2390926 2017-09-29T10:37:48Z Procediment sancionador en matèria de forests (monts) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2988134&lang=ca&coduo=2390926 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions tipificades en la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests. Tue, 04 Jul 2017 09:53:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2988134&lang=ca&coduo=2390926 2017-07-04T09:53:06Z Procediment sancionador en matèria d'ús del foc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2988112&lang=ca&coduo=2390926 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions tipificades en la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests (monts) en relació amb el Decret 125/2007, de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendi forestal. Tue, 04 Jul 2017 09:47:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2988112&lang=ca&coduo=2390926 2017-07-04T09:47:40Z Procediment sancionador en matèria d'espais de rellevància ambiental http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2985748&lang=ca&coduo=2390926 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions tipificades en la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO) Mon, 03 Jul 2017 12:08:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2985748&lang=ca&coduo=2390926 2017-07-03T12:08:42Z