Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL D'ESPAIS NATURALS I BIODIVERSITAT http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2390926&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 18 Feb 2019 04:22:04 GMT Govern de les Illes Balears 2019-02-18T04:22:04Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Procediment per a la autorització de la retirada de Posidònia oceànica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3606011&lang=ca&coduo=2390926 Tramitació de procediments administratius per a l'autorització de la retirada de Posidònia oceànica Wed, 13 Feb 2019 09:20:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3606011&lang=ca&coduo=2390926 2019-02-13T09:20:48Z Procediment per a l'autorització per realizar activitats que afectin a espècies silvestres http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3629434&lang=ca&coduo=2390926 Tramitació de procediments administratius per autoritzar activitats que afectin a espècies silvestres (fotografia o filmació, manipulació, sacrifici, recol·lecció, falconeria i altres) Wed, 13 Feb 2019 09:19:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3629434&lang=ca&coduo=2390926 2019-02-13T09:19:41Z Procediment per a la autorització per la manipulació, recol·lecció o captura d'espècies protegides http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3605342&lang=ca&coduo=2390926 Tramitació de procediments administratius per a la autorització per a la manipulació, recol·lecció o captura d'espècies protegides (fotografia o filmació,manipulació i, sacrifici o recol·lecció) Wed, 13 Feb 2019 09:17:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3605342&lang=ca&coduo=2390926 2019-02-13T09:17:54Z Procediment per a l'autorització de recol·lecció flora http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3603895&lang=ca&coduo=2390926 Tramitació de procediments administratius per a la autorització de recol·lecció de flora (recol·lecció de fonoll marí i altres espècies) Wed, 13 Feb 2019 09:17:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3603895&lang=ca&coduo=2390926 2019-02-13T09:17:36Z Procediment d'autorització per al control de cabres per danys a la vegetacio o als cultius http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3604696&lang=ca&coduo=2390926 Tramitació d'autoritzacions administratives per al control de cabres per danys a la vegetació o als cultius Wed, 13 Feb 2019 09:17:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3604696&lang=ca&coduo=2390926 2019-02-13T09:17:17Z Autorització per realitzar activitats en espais naturals protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876094&lang=ca&coduo=2390926 Controlar i fer un seguiment de l'ús public per evitar impactes negatius sobre els valors naturals de l'espai protegit. Tue, 22 Jan 2019 12:37:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876094&lang=ca&coduo=2390926 2019-01-22T12:37:23Z Autorització per realitzar reportatges fotogràfics o cinematogràfics en espais naturals protegits de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2692960&lang=ca&coduo=2390926 Garantir que l'activitat no perjudicarà els valors naturals pels quals es va declarar l'espai protegit Tue, 22 Jan 2019 12:11:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2692960&lang=ca&coduo=2390926 2019-01-22T12:11:25Z Autorització per practicar la pesca submarina als espais naturals protegits de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2679858&lang=ca&coduo=2390926 Permetre un aprofitament ordenat del recurs pesquer a les zones marines que formen part d'un espai natural protegit Tue, 22 Jan 2019 10:36:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2679858&lang=ca&coduo=2390926 2019-01-22T10:36:24Z Registre de gestors de BIOMASSA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1376520&lang=ca&coduo=2390926 Sol·licitud per a inscriure’s al registre oficial de Gestors de Biomassa de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca Thu, 10 Jan 2019 12:17:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1376520&lang=ca&coduo=2390926 2019-01-10T12:17:59Z Procedimient d'autorització/Resolució d'afecció corresponent per dur a terme activitats de filmació, sessions fotogràfiques i altres tipus de produccions audiovisuals dins espais de la Xarxa Natura 2000 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3106869&lang=ca&coduo=2390926 La Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat ha de valorar l'afecció que aquestes activitats poden provocar al medi segons l'article 39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental de les Illes Balears (LECO). A més, s'ha publicat una Circular per guiar als promotors d'aquestes activitats, que serveixi per projectar-les de manera que s'evitin o es reduexin les repercussions ocasionades sobre els hàbitats i les espècies d'interès comunitari i facilitin que siguin compatibles amb la conservació dels llocs de la Xarxa Natura 2000. Wed, 05 Dec 2018 09:18:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3106869&lang=ca&coduo=2390926 2018-12-05T09:18:58Z Procediment administratiu en matèria de sanitat forestal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3582795&lang=ca&coduo=2390926 Tramitació de procediments administratius en matèria de sanitat forestal Mon, 03 Dec 2018 08:57:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3582795&lang=ca&coduo=2390926 2018-12-03T08:57:19Z Procediment per a la declaració de plagues a l'àmbit forestal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3583817&lang=ca&coduo=2390926 Tramitació de procediments administratius per a la declaració de plagues a l'àmbit forestal Thu, 29 Nov 2018 12:52:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3583817&lang=ca&coduo=2390926 2018-11-29T12:52:49Z Procediment sancionador en matèria de patrimoni natural i biodiversitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2975703&lang=ca&coduo=2390926 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions tipificades en la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat Wed, 21 Nov 2018 08:36:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2975703&lang=ca&coduo=2390926 2018-11-21T08:36:38Z Procedimient d'Autorització/Resolució d'afecció corresponent per a proves i competicions esportives i activitats esportives en espais de rellevància ambiental i finques públiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2895282&lang=ca&coduo=2390926 La Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat ha de valorar l'afecció que aquestes activitats poden provocar al medi segons l'article 39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental de les Illes Balears (LECO). A més, s'ha publicat una Circular per guiar als promotors d'aquestes activitats, que serveixi per projectar-les de manera que s'evitin o es reduexin les repercussions ocasionades sobre els hàbitats i les espècies d'interès comunitari i facilitin que siguin compatibles amb la conservació dels llocs de la Xarxa Natura 2000. Tue, 20 Mar 2018 08:52:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2895282&lang=ca&coduo=2390926 2018-03-20T08:52:26Z Autorització de propietaris de finques a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per tasques de gestió de la vegetació i fauna en zona cremada http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1576542&lang=ca&coduo=2390926 Facilitar les tasques de restauració post-incendi en les finques privades Tue, 20 Feb 2018 10:26:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1576542&lang=ca&coduo=2390926 2018-02-20T10:26:46Z CONVENI de col·laboració en matèria forestal, de diversitat genètica i de recursos naturals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=596115&lang=ca&coduo=2390926 Aquest conveni pretén establir una col·laboració entre el propietari i la Conselleria de Medi Ambient, amb l'objectiu de fomentar i conservar la massa forestal de terrenys particulars, realitzant treballs de silvicultura preventiva i infrastructures de defensa contra incendis, preservant la diversitat genètica, ecosistemes naturals i paisatges de la propietat i realitzant un aprofitament sostenible de les espècies silvestres o ajudant a la seva restauració i millora. Fri, 29 Sep 2017 10:59:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=596115&lang=ca&coduo=2390926 2017-09-29T10:59:06Z Activitats de sensibilització de la XARXA FORESTAL http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=596157&lang=ca&coduo=2390926 Activitats de defensa del patrimoni forestal balear, per tal de descobrir els valors d'aquest patrimoni (alzinars, pinars, ullastrars, garrigues, ...) i millorar la relació de les persones amb el seu entorn forestal. Fri, 29 Sep 2017 10:58:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=596157&lang=ca&coduo=2390926 2017-09-29T10:58:25Z Actuacions en Àrees de Prevenció de Risc d'incendis (APR d'incendis) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=596186&lang=ca&coduo=2390926 Per a realitzar determinades obres o instalacions en zones delimitades com Àrees de Prevenció de Risc d'incendis (APR d'incendis), segons els plans territorials insulars, és preceptiu obtenir un informe previ favorable de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, Direcció General de Biodiversitat. Normalment aquest informe és demanat per administracions públiques que han d'autoritzar o informar un projecte, però també ho pot demanar un particular a petició d'una administració pública. Fri, 29 Sep 2017 10:57:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=596186&lang=ca&coduo=2390926 2017-09-29T10:57:07Z Autorització per a ús recreatiu del FOC http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1089715&lang=ca&coduo=2390926 Segons l'article 7.1.c) del Decret 125/2007, de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendi forestal queda prohibit l'ús recreatiu del foc sense autorització, durant l'època de perill d'incendis forestals, en els terrenys no urbans a menys de 500 metres de terreny forestal i en els terrenys urbans quan siguin susceptibles de produir risc d'incendi forestal Fri, 29 Sep 2017 10:56:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1089715&lang=ca&coduo=2390926 2017-09-29T10:56:20Z Autorització d'ús de FUMADOR apícola en terreny forestal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1089733&lang=ca&coduo=2390926 Segons l'article 7.1.a) del Decret 125/2007, de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendi forestal, els apicultors degudament habilitats podran sol·licitar autorització per a la utilització del fumador en l'activitat apícola Fri, 29 Sep 2017 10:55:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1089733&lang=ca&coduo=2390926 2017-09-29T10:55:12Z Autorització d'aprofitament forestal en àrees afectades per incendi http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1576486&lang=ca&coduo=2390926 Consisteix en la tala de qualsevol exemplar d'arbre forestal, en sòl rústic, en àrees afectades per incendi Fri, 29 Sep 2017 10:53:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1576486&lang=ca&coduo=2390926 2017-09-29T10:53:31Z Declaració de VEDATS o RESERVES de recursos silvestres http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2374258&lang=ca&coduo=2390926 Procediment per sol·licitar la declaració de reserva o vedat de recursos silvestres, que inclouen, o poden incloure, les espècies de fauna i flora a què es refereix l'article 62.2.d) de la Llei 12/2014, de 16 desembre, agrària de les Illes Balears, com eina de gestió, conservació i manteniment dels diferents tipus d'aprofitaments o recursos silvestres a les explotacions i finques rústiques. Fri, 29 Sep 2017 10:51:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2374258&lang=ca&coduo=2390926 2017-09-29T10:51:52Z Declaració responsable anual en aplicació del Reglament per la legalitat de la comercialització de fusta i productes de fusta (EUTR) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2627061&lang=ca&coduo=2390926 Declaració Responsable per a persones físiques o jurídiques que actuen com agents als efectes del Reglament (UE) 995/2010 i en compliment de l'article 7 del Reial Decret 1088/2015, de 4 de desembre, per assegurar la legalitat de la comercialització de la fusta i productes de la fusta. Fri, 29 Sep 2017 10:51:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2627061&lang=ca&coduo=2390926 2017-09-29T10:51:06Z TALA d'arbres - Aprofitament forestal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=534154&lang=ca&coduo=2390926 Consisteix en la tala de qualsevol exemplar d'arbre forestal, en sòl rústic. Fri, 29 Sep 2017 10:49:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=534154&lang=ca&coduo=2390926 2017-09-29T10:49:54Z CREMA de residus agrícoles i forestals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535036&lang=ca&coduo=2390926 Autoritzacions per a les cremes puntuals de restes de poda i desbrossament en sòl rústic (terrenys forestals i terrenys agrícoles a menys de 500 metres de terreny forestal) i autoritzacions per a la crema de rostolls (a més de 500 m de terreny forestal quan siguin susceptibles de produir risc d'incendi forestal) Fri, 29 Sep 2017 10:48:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535036&lang=ca&coduo=2390926 2017-09-29T10:48:57Z Modificació de la COBERTA vegetal no arbrada http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=548498&lang=ca&coduo=2390926 Es sol·licita en casos d'eliminació més o menys intensa de matolls i herbàcies en terreny forestal. Fri, 29 Sep 2017 10:47:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=548498&lang=ca&coduo=2390926 2017-09-29T10:47:15Z Canvi d'ÚS forestal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=548619&lang=ca&coduo=2390926 Es sol·licita en el cas que es vulgui fer un canvi d'ús del terreny forestal per a convertir-lo en terreny de cultiu. Fri, 29 Sep 2017 10:37:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=548619&lang=ca&coduo=2390926 2017-09-29T10:37:48Z Recuperacions de CULTIU http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=548637&lang=ca&coduo=2390926 Es sol·licita en els casos de terrenys agrícoles abandonats en temps més o menys recent i que han estat envaïts per espècies forestals, per a recuperar-los a terreny de cultiu. Fri, 29 Sep 2017 10:36:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=548637&lang=ca&coduo=2390926 2017-09-29T10:36:21Z Procediment sancionador en matèria de forests (monts) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2988134&lang=ca&coduo=2390926 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions tipificades en la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests. Tue, 04 Jul 2017 09:53:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2988134&lang=ca&coduo=2390926 2017-07-04T09:53:06Z Procediment sancionador en matèria d'ús del foc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2988112&lang=ca&coduo=2390926 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions tipificades en la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests (monts) en relació amb el Decret 125/2007, de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendi forestal. Tue, 04 Jul 2017 09:47:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2988112&lang=ca&coduo=2390926 2017-07-04T09:47:40Z Procediment sancionador en matèria d'espais de rellevància ambiental http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2985748&lang=ca&coduo=2390926 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions tipificades en la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO) Mon, 03 Jul 2017 12:08:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2985748&lang=ca&coduo=2390926 2017-07-03T12:08:42Z Autorització per a realitzar activitats espeleològiques a les ZEC (Zones d'Especial Conservació) incloses en el Pla de Gestió de Coves- Xarxa Natura 2000 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2889245&lang=ca&coduo=2390926 Controlar i regular l'accés a les coves per realitzar activitats d'espeleologia dins les 30 cavitats declarades ZEC al Pla de gestió de Coves. Wed, 19 Apr 2017 08:23:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2889245&lang=ca&coduo=2390926 2017-04-19T08:23:43Z Autorització per al lliurament de PLANTA forestal autòctona http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=591296&lang=ca&coduo=2390926 Recollida de planta del viver del Centre Forestal (CEFOR) ubicat a la finca pública de Menut (Escorca) per a repoblacions o actuacions de sensibilització. Mon, 10 Apr 2017 10:07:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=591296&lang=ca&coduo=2390926 2017-04-10T10:07:53Z Autorització per realitzar proves esportives de competició i activitats esportives en espais naturals protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876355&lang=ca&coduo=2390926 Controlar i regular les activitats esportives per evitar impactes negatius als valors naturals dels espais naturals protegits Thu, 30 Mar 2017 06:55:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876355&lang=ca&coduo=2390926 2017-03-30T06:55:40Z