Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL D'ESPAIS NATURALS I BIODIVERSITAT http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2390926&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Tue, 22 Aug 2017 01:40:08 GMT Govern de les Illes Balears 2017-08-22T01:40:08Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Procediment sancionador en matèria de forests (monts) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2988134&lang=ca&coduo=2390926 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions tipificades en la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests. Tue, 04 Jul 2017 09:53:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2988134&lang=ca&coduo=2390926 2017-07-04T09:53:06Z Procediment sancionador en matèria d'ús del foc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2988112&lang=ca&coduo=2390926 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions tipificades en la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests (monts) en relació amb el Decret 125/2007, de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendi forestal. Tue, 04 Jul 2017 09:47:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2988112&lang=ca&coduo=2390926 2017-07-04T09:47:40Z Procediment sancionador en matèria d'espais de rellevància ambiental http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2985748&lang=ca&coduo=2390926 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions tipificades en la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO) Mon, 03 Jul 2017 12:08:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2985748&lang=ca&coduo=2390926 2017-07-03T12:08:42Z Procediment sancionador en matèria de patrimoni natural i biodiversitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2975703&lang=ca&coduo=2390926 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions tipificades en la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat Mon, 03 Jul 2017 12:06:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2975703&lang=ca&coduo=2390926 2017-07-03T12:06:57Z Autorització per a realitzar activitats espeleològiques a les ZEC (Zones d'Especial Conservació) incloses en el Pla de Gestió de Coves- Xarxa Natura 2000 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2889245&lang=ca&coduo=2390926 Controlar i regular l'accés a les coves per realitzar activitats d'espeleologia dins les 30 cavitats declarades ZEC al Pla de gestió de Coves. Wed, 19 Apr 2017 08:23:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2889245&lang=ca&coduo=2390926 2017-04-19T08:23:43Z Autorització per al lliurament de PLANTA forestal autòctona http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=591296&lang=ca&coduo=2390926 Recollida de planta del viver del Centre Forestal (CEFOR) ubicat a la finca pública de Menut (Escorca) per a repoblacions o actuacions de sensibilització. Mon, 10 Apr 2017 10:07:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=591296&lang=ca&coduo=2390926 2017-04-10T10:07:53Z Autorització per practicar la pesca submarina al espais naturals protegits de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2679858&lang=ca&coduo=2390926 Permetre un aprofitament ordenat del recurs pesquer a les zones marines que formen part d'un espais natural protegit Tue, 04 Apr 2017 08:10:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2679858&lang=ca&coduo=2390926 2017-04-04T08:10:19Z Autorització per realitzar proves esportives de competició i activitats esportives en espais naturals protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876355&lang=ca&coduo=2390926 Controlar i regular les activitats esportives per evitar impactes negatius als valors naturals dels espais naturals protegits Thu, 30 Mar 2017 06:55:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876355&lang=ca&coduo=2390926 2017-03-30T06:55:40Z Autorització per realitzar activitats en espais naturals protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876094&lang=ca&coduo=2390926 Controlar i fer un seguiment de lús public per evitar impactes negatius sobre els valors naturals de l'espai protegit Tue, 28 Mar 2017 11:47:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2876094&lang=ca&coduo=2390926 2017-03-28T11:47:34Z Autorització per realitzar reportatges fotogràfics o cinematogràfics en espais naturals protegits de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2692960&lang=ca&coduo=2390926 Garantir que l'activitat no perjudicarà els valors naturals pels quals es va declarar l'espai protegit Thu, 23 Mar 2017 08:57:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2692960&lang=ca&coduo=2390926 2017-03-23T08:57:38Z Declaració responsable anual en aplicació del Reglament per la legalitat de la comercialització de fusta i productes de fusta (EUTR) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2627061&lang=ca&coduo=2390926 Declaració Responsable per a persones físiques o jurídiques que actuen com agents als efectes del Reglament (UE) 995/2010 i en compliment de l'article 7 del Reial Decret 1088/2015, de 4 de desembre, per assegurar la legalitat de la comercialització de la fusta i productes de la fusta. Thu, 02 Jun 2016 11:21:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2627061&lang=ca&coduo=2390926 2016-06-02T11:21:56Z Declaració de VEDATS o RESERVES de recursos silvestres http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2374258&lang=ca&coduo=2390926 Procediment per sol·licitar la declaració de reserva o vedat de recursos silvestres, que inclouen, o poden incloure, les espècies de fauna i flora a què es refereix l'article 62.2.d) de la Llei 12/2014, de 16 desembre, agrària de les Illes Balears, com eina de gestió, conservació i manteniment dels diferents tipus d'aprofitaments o recursos silvestres a les explotacions i finques rústiques. Wed, 17 Jun 2015 11:19:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2374258&lang=ca&coduo=2390926 2015-06-17T11:19:46Z Activitats de sensibilització de la XARXA FORESTAL http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=596157&lang=ca&coduo=2390926 Activitats de defensa del patrimoni forestal balear, per tal de descobrir els valors d'aquest patrimoni (alzinars, pinars, ullastrars, garrigues, ...) i millorar la relació de les persones amb el seu entorn forestal. Mon, 04 May 2015 08:48:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=596157&lang=ca&coduo=2390926 2015-05-04T08:48:13Z Recuperacions de CULTIU http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=548637&lang=ca&coduo=2390926 Es sol·licita en els casos de terrenys agrícoles abandonats en temps més o menys recent i que han estat envaïts per espècies forestals, per a recuperar-los a terreny de cultiu. Tue, 24 Mar 2015 13:05:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=548637&lang=ca&coduo=2390926 2015-03-24T13:05:12Z Actuacions en Àrees de Prevenció de Risc d'incendis (APR d'incendis) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=596186&lang=ca&coduo=2390926 Per a realitzar determinades obres o instalacions en zones delimitades com Àrees de Prevenció de Risc d'incendis (APR d'incendis), segons els plans territorials insulars, és preceptiu obtenir un informe previ favorable de la Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat, Direcció General de Biodiversitat. Normalment aquest informe és demanat per administracions públiques que han d'autoritzar o informar un projecte, però també ho pot demanar un particular a petició d'una administració pública. Wed, 13 Nov 2013 09:03:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=596186&lang=ca&coduo=2390926 2013-11-13T09:03:09Z Autorització d'ús de FUMADOR apícola en terreny forestal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1089733&lang=ca&coduo=2390926 Segons l'article 7.1.a) del Decret 125/2007, de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendi forestal, els apicultors degudament habilitats podran sol·licitar autorització per a la utilització del fumador en l'activitat apícola Mon, 02 Sep 2013 08:00:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1089733&lang=ca&coduo=2390926 2013-09-02T08:00:58Z TALA d'arbres - Aprofitament forestal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=534154&lang=ca&coduo=2390926 Consisteix en la tala de qualsevol exemplar d'arbre forestal, en sòl rústic. Mon, 02 Sep 2013 07:55:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=534154&lang=ca&coduo=2390926 2013-09-02T07:55:29Z Modificació de la COBERTA vegetal no arbrada http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=548498&lang=ca&coduo=2390926 Es sol·licita en casos d'eliminació més o menys intensa de matolls i herbàcies en terreny forestal. Mon, 02 Sep 2013 07:51:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=548498&lang=ca&coduo=2390926 2013-09-02T07:51:15Z Canvi d'ÚS forestal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=548619&lang=ca&coduo=2390926 Es sol·licita en el cas que es vulgui fer un canvi d'ús del terreny forestal per a convertir-lo en terreny de cultiu. Mon, 02 Sep 2013 07:45:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=548619&lang=ca&coduo=2390926 2013-09-02T07:45:04Z Autorització per a ús recreatiu del FOC http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1089715&lang=ca&coduo=2390926 Segons l'article 7.1.c) del Decret 125/2007, de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendi forestal queda prohibit l'ús recreatiu del foc sense autorització, durant l'època de perill d'incendis forestals, en els terrenys no urbans a menys de 500 metres de terreny forestal i en els terrenys urbans quan siguin susceptibles de produir risc d'incendi forestal Mon, 02 Sep 2013 07:36:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1089715&lang=ca&coduo=2390926 2013-09-02T07:36:25Z CONVENI de col·laboració en matèria forestal, de diversitat genètica i de recursos naturals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=596115&lang=ca&coduo=2390926 Aquest conveni pretén establir una col·laboració entre el propietari i la Conselleria de Medi Ambient, amb l'objectiu de fomentar i conservar la massa forestal de terrenys particulars, realitzant treballs de silvicultura preventiva i infrastructures de defensa contra incendis, preservant la diversitat genètica, ecosistemes naturals i paisatges de la propietat i realitzant un aprofitament sostenible de les espècies silvestres o ajudant a la seva restauració i millora. Mon, 02 Sep 2013 07:30:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=596115&lang=ca&coduo=2390926 2013-09-02T07:30:46Z Autorització d'aprofitament forestal en àrees afectades per incendi http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1576486&lang=ca&coduo=2390926 Consisteix en la tala de qualsevol exemplar d'arbre forestal, en sòl rústic, en àrees afectades per incendi Sun, 01 Sep 2013 22:00:00 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1576486&lang=ca&coduo=2390926 2013-09-01T22:00:00Z CREMA de residus agrícoles i forestals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535036&lang=ca&coduo=2390926 Autoritzacions per a les cremes puntuals de restes de poda i desbrossament en sòl rústic (terrenys forestals i terrenys agrícoles a menys de 500 metres de terreny forestal) i autoritzacions per a la crema de rostolls (a més de 500 m de terreny forestal quan siguin susceptibles de produir risc d'incendi forestal) Thu, 29 Aug 2013 12:38:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535036&lang=ca&coduo=2390926 2013-08-29T12:38:18Z Registre de gestors de BIOMASSA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1376520&lang=ca&coduo=2390926 Sol·licitud per a inscriure’s al registre oficial de Gestors de Biomassa de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, d’acord amb l’article 6 del Decret Llei 7/2012 de 15 de juny de mesures urgents per a l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia, i altres activitats. Thu, 29 Aug 2013 11:58:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1376520&lang=ca&coduo=2390926 2013-08-29T11:58:20Z Autorització de propietaris de finques a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per tasques de gestió de la vegetació i fauna en zona cremada http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1576542&lang=ca&coduo=2390926 Thu, 29 Aug 2013 11:20:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1576542&lang=ca&coduo=2390926 2013-08-29T11:20:18Z