Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL D'ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2390767&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sun, 23 Feb 2020 05:38:32 GMT Govern de les Illes Balears 2020-02-23T05:38:32Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Instal·lacions d'alta tensió amb declaració d'utilitat pública (TNI-121) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535864&lang=ca&coduo=2390767 Autorització prèvia i/o de construcció amb declaració en concret d'utilitat pública i/o expropiació, i autorització d'explotació (posada en servei/funcionament) d'instal·lació de transport, distribució o producció d'energia en règim general. (TNI-121) Fri, 21 Feb 2020 12:47:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535864&lang=ca&coduo=2390767 2020-02-21T12:47:14Z Instal·lacions d'alta tensió sense declaració d'utilitat pública (TNI-118) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535877&lang=ca&coduo=2390767 Autorització prèvia, de construcció i posada en funcionament d'instal·lacions públiques o privades sense declaració d'utilitat pública. Fri, 21 Feb 2020 12:42:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535877&lang=ca&coduo=2390767 2020-02-21T12:42:57Z Instal·lacions de xarxes de baixa tensió amb declaració d'utilitat pública (TNI-102 E) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3919578&lang=ca&coduo=2390767 Autorització de construcció amb declaració en concret d'utilitat pública i/o expropiació, i autorització d'explotació (posada en servei/funcionament) d'instal·lació de distribució en baixa tensió (TNI-102 E) Mon, 17 Feb 2020 09:44:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3919578&lang=ca&coduo=2390767 2020-02-17T09:44:36Z Compostos orgànics volàtils (COV) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055920&lang=ca&coduo=2390767 Trametre anualment, abans del 31 de març de l'any en curs, les dades necessàries en relació al consum i emissions a l'atmosfera de COVs, perquè es pugui comprovar el compliment de les obligacions que estableix el RD 117/2003. Mon, 27 Jan 2020 15:26:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055920&lang=ca&coduo=2390767 2020-01-27T15:26:39Z Convocatòria de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum dirigida a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4031085&lang=ca&coduo=2390767 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria pública d'ajuts per al foment de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, de fins a 3 kWp de potència de pic, les instal·lacions promogudes per persones físiques, i de fins a 50 kWp de potència de pic per a les instal·lacions promogudes per petites i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre, comunitats de propietaris i associacions empresarials. Així mateix, són subvencionables les instal·lacions microeòliques de fins a 10 kWp per a petites i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre i associacions empresarials; i de fins a 5 kWp per a persones físiques. També és objecte d'aquesta convocatòria subvencionar els sistemes d'acumulació d'ió liti que s'incorporin a les noves instal·lacions fotovoltaiques o microeòliques. No és objecte d'aquesta convocatòria subvencionar sistemes d'acumulació per a instal·lacions fotovoltaiques existents. Aquests ajuts estan cofinançats en un 50 % amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears. Mon, 30 Dec 2019 12:16:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4031085&lang=ca&coduo=2390767 2019-12-30T12:16:23Z Modificació de l'autorització d'emissió de gasos d'efecte hivernacle http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4025178&lang=ca&coduo=2390767 Modificar l'autorització d'emissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH) per revisions i canvis en els Plans de seguiment d'emissions, o per canvis en la capacitat de la instal·lació que impliquin canvis en l'assignació gratuïta Thu, 19 Dec 2019 07:51:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4025178&lang=ca&coduo=2390767 2019-12-19T07:51:01Z Autoritzacions OCA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3952399&lang=ca&coduo=2390767 Gestionar i tramitar expedients d'autorització dels organismes de control autoritzats en matèria de contaminació atmosfèrica (OCA) Tue, 03 Dec 2019 12:39:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3952399&lang=ca&coduo=2390767 2019-12-03T12:39:41Z Convocatòria de subvencions per a actuacions d'eficiència energètica del sector industrial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3952138&lang=ca&coduo=2390767 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial corresponents a la millora de la tecnologia en equips i processos industrials i la implantació de sistemes de gestió energètica. Wed, 06 Nov 2019 08:35:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3952138&lang=ca&coduo=2390767 2019-11-06T08:35:46Z Denúncies relacionades amb contaminació atmosfèrica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3959991&lang=ca&coduo=2390767 Gestionar i donar resposta a les denúncies per presumptes infraccions en matèria de contaminació atmosfèrica rebudes. Tue, 05 Nov 2019 12:26:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3959991&lang=ca&coduo=2390767 2019-11-05T12:26:33Z Registre d'instal·lacions de combustió mitjanes (MIC) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3960048&lang=ca&coduo=2390767 Registrar les instal·lacions de combustió mitjana de les Illes Balears Thu, 31 Oct 2019 11:38:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3960048&lang=ca&coduo=2390767 2019-10-31T11:38:42Z Autorització i inscripció d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2695861&lang=ca&coduo=2390767 Autoritzar i registrar les instal·lacions on es realitzen activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) Thu, 31 Oct 2019 11:19:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2695861&lang=ca&coduo=2390767 2019-10-31T11:19:32Z Sol·licitud de baixa d'autoritzacions i inscripcions d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3960306&lang=ca&coduo=2390767 Gestionar i tramitar les sol·licituds de baixa d'autorització o inscripció de les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i les baixes del registre d'instal·lacions de combustió mitjana. Thu, 31 Oct 2019 11:06:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3960306&lang=ca&coduo=2390767 2019-10-31T11:06:48Z Comunicació de xarxes de distribució en baixa tensió (TNI-102). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534150&lang=ca&coduo=2390767 Comunicació de relació detallada i enumerada de cadascuna de les instal·lacions implantades, ampliades o reformades durant el semestre anterior de les xarxes de distribució de baixa tensió. Thu, 03 Oct 2019 09:57:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534150&lang=ca&coduo=2390767 2019-10-03T09:57:48Z Autorització de suspensió temporal de subministrament d'energia per interrupció programada (TNI-133) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534337&lang=ca&coduo=2390767 Sol·licitar l'autorització d'interrupcions programades del subministrament d'energia Thu, 03 Oct 2019 09:09:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534337&lang=ca&coduo=2390767 2019-10-03T09:09:35Z Sol·licitud d'inscripció en el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis (039) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542609&lang=ca&coduo=2390767 Inscripció en el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis. <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?mkey=M1008091236103845154">Més informació.</a> Wed, 02 Oct 2019 12:10:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542609&lang=ca&coduo=2390767 2019-10-02T12:10:30Z Inspeccions o informes en matèria energètica a instància de part (TNI-075) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=510623&lang=ca&coduo=2390767 Realització a instància de part d'inspeccions i/o informes sobre instal·lacions energètiques per part dels tècnics de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic. Thu, 26 Sep 2019 07:31:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=510623&lang=ca&coduo=2390767 2019-09-26T07:31:38Z Xarxes de gas canalitzat (TNI-108) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=612908&lang=ca&coduo=2390767 Autorització administrativa, amb procediment de concurrència o de forma directa segons procedeixi, i/o aprovació del projecte d'execució de les instal·lacions amb declaració en concret d'utilitat pública si cal, amb expropiació si cal, i autorització d'explotació (posada en servei/funcionament) d'instal·lació de xarxa de gas canalitzat de transport secundari o distribució. (TNI-108) Wed, 25 Sep 2019 06:10:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=612908&lang=ca&coduo=2390767 2019-09-25T06:10:20Z Instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència (034) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1447066&lang=ca&coduo=2390767 Registrar les instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. Presentació de documentació complementària, comunicació o canvi de la modalitat d'instal·lacions d'autoconsum registrades. Thu, 12 Sep 2019 06:08:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1447066&lang=ca&coduo=2390767 2019-09-12T06:08:07Z Recepció d'informes OCA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059066&lang=ca&coduo=2390767 Rebre informes d'OCA Tue, 18 Jun 2019 08:25:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059066&lang=ca&coduo=2390767 2019-06-18T08:25:31Z Comunicacions prèvies OCA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002051&lang=ca&coduo=2390767 Rebre comunicacions prèvies d'OCA Tue, 18 Jun 2019 06:53:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3002051&lang=ca&coduo=2390767 2019-06-18T06:53:04Z Actes de comprovació OCA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059032&lang=ca&coduo=2390767 Rebre actes de comprovació Tue, 18 Jun 2019 06:52:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3059032&lang=ca&coduo=2390767 2019-06-18T06:52:36Z Tramitació d'autoritzacions per a la posada en servei d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, connectades a xarxa, a partir de fonts renovables, cogeneració o residus, de potència superior a 100 kW. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807998&lang=ca&coduo=2390767 Donar a conèixer el procediment de tramitació i la documentació a aportar. Thu, 13 Jun 2019 12:41:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807998&lang=ca&coduo=2390767 2019-06-13T12:41:58Z Convocatòria de subvencions per a la millora de l'eficiència energètica als edificis d'habitatges de les Illes Balears, modificada per resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de modificació de la de 22 de juny http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2655402&lang=ca&coduo=2390767 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la realització d'actuacions de millora de la qualificació energètica dels edificis d'habitatges a les Illes Balears. Mon, 10 Jun 2019 14:01:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2655402&lang=ca&coduo=2390767 2019-06-10T14:01:09Z Comunicació de les flotes de vehicles de les empreses de lloguer de vehicles i les que substitueixen anualment més del 30 % de la flota http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769657&lang=ca&coduo=2390767 La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, estableix, en el seu article 60, que les empreses de lloguer de vehicles i les que substitueixin anualment més del 30% dels seus vehicles han de complir els percentatges mínims d'adquisició de vehicles lliures d'emissions establerts en l'annex i comunicar a l'administració totes les unitats de vehicles que disposin aquestes empreses en tot moment. Thu, 30 May 2019 12:27:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3769657&lang=ca&coduo=2390767 2019-05-30T12:27:46Z Convocatòria de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3731658&lang=ca&coduo=2390767 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible corresponents a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives, la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, la implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i la implantació de mesures contingudes en plans de transport al treball en empreses (Programa MOVES). Aquesta línia d'ajudes està cofinançada per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins el Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya 2014-2020 (POPE). Fri, 10 May 2019 17:20:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3731658&lang=ca&coduo=2390767 2019-05-10T17:20:09Z Convocatòria de subvencions per a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en llocs d'accés públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3630380&lang=ca&coduo=2390767 Es pot rebre ajuda per als programes següents: — Programa 1. Establiment de nous punts de recàrrega ràpida i semiràpida d'accés públic que compleixin els requisits establerts en el punt 6 de la convocatòria. — Programa 2. Adaptació de sistemes actuals de gestió de punts de recàrrega perquè puguin funcionar amb el sistema de gestió de la Xarxa MELIB. Wed, 09 Jan 2019 08:43:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3630380&lang=ca&coduo=2390767 2019-01-09T08:43:37Z Convocatòria de subvencions per establir nous punts de recàrrega per a vehicle elèctric, destinada a l'administració pública i entitats públiques dependents http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3630366&lang=ca&coduo=2390767 Es pot rebre ajuda per a l'establiment de nous punts de recàrrega pública per a vehicle elèctric, ubicats en la via pública o en aparcaments públics de lliure accés. També és subvencionable la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques i bateries de liti per al subministrament dels nous punts de recàrrega. Wed, 09 Jan 2019 08:38:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3630366&lang=ca&coduo=2390767 2019-01-09T08:38:42Z Convocatòria de subvencions per a la instal·lació de punts de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics (Convocatòria de lots) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3630350&lang=ca&coduo=2390767 Es creen 8 lots per a la instal·lació de punts de recàrrega ràpida d'accés públic a les diferents comarques de les Illes Balears: — Lot 1: Palma. — Lot 2: comarca de la serra de Tramuntana (Andratx, Banyalbufar, Bunyola, Calvià, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Pollença, Puigpunyent, Sóller i Valldemossa). — Lot 3: comarca del Raiguer (Alaró, Alcúdia, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Inca, Lloseta, Mancor de la Vall, Marratxí, sa Pobla, Santa Maria del Camí i Selva). — Lot 4: comarca del Pla de Mallorca (Algaida, Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Maria de la Salut, Montuïri, Muro, Petra, Porreres, Sant Joan, Santa Eugènia, Santa Margalida, Sencelles, Sineu i Vilafranca de Bonany). — Lot 5: comarques de Migjorn i Llevant (Campos, Felanitx, Llucmajor, ses Salines, Santanyí, Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar i Son Servera). — Lot 6: Menorca. — Lot 7: Eivissa. — Lot 8: Formentera. S'haurà de presentar una sol·licitud independent per a cada lot, i serà subvencionable el projecte que obtingui la major puntuació del lot corresponent. Wed, 09 Jan 2019 08:31:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3630350&lang=ca&coduo=2390767 2019-01-09T08:31:28Z Convocatòria de subvencions per al foment de la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3630295&lang=ca&coduo=2390767 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria pública d'ajudes per al foment de la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics Wed, 09 Jan 2019 07:50:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3630295&lang=ca&coduo=2390767 2019-01-09T07:50:34Z Convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum dirigida a administracions locals i entitats públiques dependents http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3006599&lang=ca&coduo=2390767 Aprovar i regular les ajudes per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, per a autoconsum, de fins a 100 kWp de potència de pic, promogudes per administracions locals i les seves entitats públiques dependents. Aquestes ajudes estan cofinançades en un 50% a càrrec del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears. Wed, 21 Nov 2018 10:52:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3006599&lang=ca&coduo=2390767 2018-11-21T10:52:44Z Reclamacions en matèria d'energia elèctrica i de gas http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3525284&lang=ca&coduo=2390767 Tramitar les reclamacions en relació als contractes de subministrament elèctric i de gas a tarifa, accés a les xarxes o amb les facturacions derivades dels mateixos així com l'incompliment de la qualitat de servei individual. Queden excloses les discrepàncies relatives a aspectes no regulats (indemnitzacions per danys i perjudicis, condicions contractuals, reclamacions cap a les companyies comercialitzadores referent a contractació, serveis de manteniment,...), que han de plantejar-se davant la jurisdicció ordinària o davant la Direcció General competent en matèria de consum en cas que es tracti de consumidors finals. Wed, 07 Nov 2018 11:53:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3525284&lang=ca&coduo=2390767 2018-11-07T11:53:19Z Obtenció del distintiu de vehicle elèctric "MELIB" (033) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1261009&lang=ca&coduo=2390767 Obtenir el distintiu de vehicle elèctric "MELIB". Wed, 11 Jan 2017 13:09:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1261009&lang=ca&coduo=2390767 2017-01-11T13:09:33Z Registre de comunicacions de la realització d'auditories energètiques a les empreses, en compliment de l'article 6.3 del Reial decret 56/2016, de 12 de febrer. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2776793&lang=ca&coduo=2390767 Establir un procediment per al registre de les comunicacions que, en compliment de l'article 6.3 del reial decret 56/2106, de 12 de febrer, han de fer les empreses que venen obligades a la realització d'auditories energètiques. Wed, 21 Dec 2016 08:17:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2776793&lang=ca&coduo=2390767 2016-12-21T08:17:53Z