Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL D'ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2390767&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Thu, 25 May 2017 08:46:13 GMT Govern de les Illes Balears 2017-05-25T08:46:13Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatòria de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum dirigida a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses i associacions empresarials http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2636985&lang=ca&coduo=2390767 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes de fins a 3 kWp de potència de pic, promogudes per persones físiques, comunitats de propietaris i entitats sense ànim de lucre i fins a 30 kWp de potència de pic, promogudes per empreses i associacions empresarials. Thu, 25 May 2017 07:29:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2636985&lang=ca&coduo=2390767 2017-05-25T07:29:45Z Convocatòria pública de subvencions per establir nous punts de recàrrega per a vehicle elèctric destinats a l'Administració pública local, dins del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2677904&lang=ca&coduo=2390767 Convocatòria pública d'ajudes per fomentar la instal·lació de nous punts de recàrrega públics per a vehicle elèctric. Aquestes ajudes estan cofinançades en un 50% a càrrec del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears. Tue, 16 May 2017 08:55:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2677904&lang=ca&coduo=2390767 2017-05-16T08:55:01Z Inscripció en el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis (039) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542609&lang=ca&coduo=2390767 Inscripció en el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis. <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?mkey=M1008091236103845154">Més informació.</a> Tue, 02 May 2017 09:45:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542609&lang=ca&coduo=2390767 2017-05-02T09:45:47Z Instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència (034) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1447066&lang=ca&coduo=2390767 Registrar les instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. Thu, 09 Mar 2017 08:02:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1447066&lang=ca&coduo=2390767 2017-03-09T08:02:20Z Tramitació d'autoritzacions per a la posada en servei d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, connectades a xarxa, a partir de fonts renovables, cogeneració o residus, de potència superior a 100 kW. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807998&lang=ca&coduo=2390767 Donar a conèixer el procediment de tramitació i la documentació a aportar. Thu, 02 Mar 2017 12:47:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807998&lang=ca&coduo=2390767 2017-03-02T12:47:20Z Xarxes de distribució en baixa tensió (TNI-102) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534150&lang=ca&coduo=2390767 Autorització i posada en servei d'instal·lacions de distribució en baixa tensió, el titular de les quals pot ser una empresa distribuïdora, o un particular amb la possibilitat de cessió a una empresa distribuïdora Thu, 12 Jan 2017 07:57:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534150&lang=ca&coduo=2390767 2017-01-12T07:57:39Z Xarxes de gas canalitzat (TNI-108) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=612908&lang=ca&coduo=2390767 Solicitar l'autorització per a instal·lar xarxes de gas canalitzat Thu, 12 Jan 2017 07:56:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=612908&lang=ca&coduo=2390767 2017-01-12T07:56:14Z Instal·lacions d'alta tensió sense expropiació (TNI-118) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535877&lang=ca&coduo=2390767 Autorització prèvia i posada en servei d'instal·lacions públiques o privades sense expropiació. Thu, 12 Jan 2017 07:55:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535877&lang=ca&coduo=2390767 2017-01-12T07:55:15Z Obtenció del distintiu de vehicle elèctric "MELIB" (033) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1261009&lang=ca&coduo=2390767 Obtenir el distintiu de vehicle elèctric "MELIB". Wed, 11 Jan 2017 13:09:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1261009&lang=ca&coduo=2390767 2017-01-11T13:09:33Z Registre de comunicacions de la realització d'auditories energètiques a les empreses, en compliment de l'article 6.3 del Reial decret 56/2016, de 12 de febrer. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2776793&lang=ca&coduo=2390767 Establir un procediment per al registre de les comunicacions que, en compliment de l'article 6.3 del reial decret 56/2106, de 12 de febrer, han de fer les empreses que venen obligades a la realització d'auditories energètiques. Wed, 21 Dec 2016 08:17:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2776793&lang=ca&coduo=2390767 2016-12-21T08:17:53Z Autorització i inscripció d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2695861&lang=ca&coduo=2390767 Autoritzar i registrar les instal·lacions on es realitzen activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) Mon, 05 Dec 2016 08:38:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2695861&lang=ca&coduo=2390767 2016-12-05T08:38:07Z Convocatòria de subvencions per a la millora de l'eficiència energètica als edificis d'habitatges de les Illes Balears, modificada per resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de modificació de la de 22 de juny http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2655402&lang=ca&coduo=2390767 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la realització d'actuacions de millora de la qualificació energètica dels edificis d'habitatges a les Illes Balears. Mon, 05 Dec 2016 08:37:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2655402&lang=ca&coduo=2390767 2016-12-05T08:37:32Z