Tràmits: CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2390691&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Tue, 28 Mar 2017 00:21:45 GMT Govern de les Illes Balears 2017-03-28T00:21:45Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència (034) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1447066&lang=ca&coduo=2390691 Registrar les instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. Thu, 09 Mar 2017 08:02:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1447066&lang=ca&coduo=2390691 2017-03-09T08:02:20Z Tramitació d'autoritzacions per a la posada en servei d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, connectades a xarxa, a partir de fonts renovables, cogeneració o residus, de potència superior a 100 kW. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807998&lang=ca&coduo=2390691 Donar a conèixer el procediment de tramitació i la documentació a aportar. Thu, 02 Mar 2017 12:47:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807998&lang=ca&coduo=2390691 2017-03-02T12:47:20Z Presentació de denùncies voluntàries http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839625&lang=ca&coduo=2390691 Denunciar la presumpta comissió d'un fet infractor en matèria de transport terrestre Thu, 02 Mar 2017 09:25:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839625&lang=ca&coduo=2390691 2017-03-02T09:25:38Z Procediment sancionador per la comissió d'infraccions en matèria de transport terrestre en aplicació de la normativa estatal i en matèries delegades http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839531&lang=ca&coduo=2390691 Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els articles 140, 141 i 142 de la Llei 16/1987, de 30/07, d'ordenació dels transports terrestres Thu, 02 Mar 2017 09:05:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839531&lang=ca&coduo=2390691 2017-03-02T09:05:35Z Procediment sancionador per la comissió d'infraccions en matèria de transport terrestre en aplicació de la normativa estatal i en matèries transferides. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839453&lang=ca&coduo=2390691 Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els articles 140, 141 i 142 de la Llei 16/1987, de 30/07, d'ordenació dels transports terrestres. Mon, 27 Feb 2017 12:36:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839453&lang=ca&coduo=2390691 2017-02-27T12:36:55Z Procediment sancionador per infraccions a la normativa de transport terrestre i ferroviari de viatgers en aplicació de la legislació autonòmica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839542&lang=ca&coduo=2390691 Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els artcicles 80 a 82, 94 a 96 i 149 a 151 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears. Mon, 27 Feb 2017 12:26:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839542&lang=ca&coduo=2390691 2017-02-27T12:26:56Z Control d'empreses per part del Servei d'Inspecció del Transport Terrestre http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839564&lang=ca&coduo=2390691 Comprovar compliment de les normes del transport terrestre Mon, 27 Feb 2017 12:26:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2839564&lang=ca&coduo=2390691 2017-02-27T12:26:29Z Proves per a l'obtenció o renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=260194&lang=ca&coduo=2390691 L'Ordre del Ministeri de Foment 605/2004 de 27 de febrer (BOE núm. 59, de 9 de març) sobre capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril i per via navegable, encarrega a les comunitats autònomes la convocatòria dels exàmens que han de superar els qui pretenen obtenir o renovar els certificats d'aptitud corresponents . Fri, 24 Feb 2017 09:35:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=260194&lang=ca&coduo=2390691 2017-02-24T09:35:02Z Sol·licitud de participació en les proves teòriques per a l'obtenció de titulacions per al govern d'embarcacions d'esbarjo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=440449&lang=ca&coduo=2390691 La garantia d'uns coneixements teòrics mínims relatius a la navegació per raons de seguretat marítima Fri, 17 Feb 2017 11:41:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=440449&lang=ca&coduo=2390691 2017-02-17T11:41:44Z Autorització per a l'activitat de transport públic discrecional de mercaderies sense limitació de pes (MDP) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504498&lang=ca&coduo=2390691 Nova autorització d'empresa, alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, transmissions, renúncia, altres tràmits. Tue, 24 Jan 2017 08:52:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504498&lang=ca&coduo=2390691 2017-01-24T08:52:30Z Atorgament de la representació o apoderament telemàticament, mitjançant certificat electrònic. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807954&lang=ca&coduo=2390691 Atorgament de la representació d'una persona física o una persona jurídica a una altra persona física o jurídica, per actuar en el seu nom i representació davant l'administració de Transpots Terrestres. Thu, 19 Jan 2017 08:28:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2807954&lang=ca&coduo=2390691 2017-01-19T08:28:28Z Xarxes de distribució en baixa tensió (TNI-102) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534150&lang=ca&coduo=2390691 Autorització i posada en servei d'instal·lacions de distribució en baixa tensió, el titular de les quals pot ser una empresa distribuïdora, o un particular amb la possibilitat de cessió a una empresa distribuïdora Thu, 12 Jan 2017 07:57:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1534150&lang=ca&coduo=2390691 2017-01-12T07:57:39Z Xarxes de gas canalitzat (TNI-108) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=612908&lang=ca&coduo=2390691 Solicitar l'autorització per a instal·lar xarxes de gas canalitzat Thu, 12 Jan 2017 07:56:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=612908&lang=ca&coduo=2390691 2017-01-12T07:56:14Z Instal·lacions d'alta tensió sense expropiació (TNI-118) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535877&lang=ca&coduo=2390691 Autorització prèvia i posada en servei d'instal·lacions públiques o privades sense expropiació. Thu, 12 Jan 2017 07:55:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=535877&lang=ca&coduo=2390691 2017-01-12T07:55:15Z Inscripció en el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis (039) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542609&lang=ca&coduo=2390691 Inscripció en el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis. <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?mkey=M1008091236103845154">Més informació.</a> Thu, 12 Jan 2017 06:57:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542609&lang=ca&coduo=2390691 2017-01-12T06:57:16Z Obtenció del distintiu de vehicle elèctric "MELIB" (033) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1261009&lang=ca&coduo=2390691 Obtenir el distintiu de vehicle elèctric "MELIB". Wed, 11 Jan 2017 13:09:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1261009&lang=ca&coduo=2390691 2017-01-11T13:09:33Z Registre de comunicacions de la realització d'auditories energètiques a les empreses, en compliment de l'article 6.3 del Reial decret 56/2016, de 12 de febrer. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2776793&lang=ca&coduo=2390691 Establir un procediment per al registre de les comunicacions que, en compliment de l'article 6.3 del reial decret 56/2106, de 12 de febrer, han de fer les empreses que venen obligades a la realització d'auditories energètiques. Wed, 21 Dec 2016 08:17:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2776793&lang=ca&coduo=2390691 2016-12-21T08:17:53Z Autorització i inscripció d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2695861&lang=ca&coduo=2390691 Autoritzar i registrar les instal·lacions on es realitzen activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) Mon, 05 Dec 2016 08:38:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2695861&lang=ca&coduo=2390691 2016-12-05T08:38:07Z Convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum dirigida a administracions locals i entitats públiques dependents http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2697227&lang=ca&coduo=2390691 Aprovar i regular les ajudes per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, per a autoconsum, de fins a 100 kWp de potència de pic, promogudes per administracions locals i les seves entitats públiques dependents, les quals siguin titulars del contracte de subministrament elèctric corresponent. Aquestes ajudes estan cofinançades en un 50% a càrrec del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears. Mon, 05 Dec 2016 08:37:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2697227&lang=ca&coduo=2390691 2016-12-05T08:37:50Z Convocatòria de subvencions per a la millora de l'eficiència energètica als edificis d'habitatges de les Illes Balears, modificada per resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de modificació de la de 22 de juny http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2655402&lang=ca&coduo=2390691 L'objecte d'aquesta convocatòria és aprovar i regular les ajudes per a la realització d'actuacions de millora de la qualificació energètica dels edificis d'habitatges a les Illes Balears. Mon, 05 Dec 2016 08:37:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2655402&lang=ca&coduo=2390691 2016-12-05T08:37:32Z Autorització d'abocaments des de terra a la mar http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541127&lang=ca&coduo=2390691 Els abocaments de terra a la mar, tant líquids com sòlids, directes o per emissaris, necessiten l'autorització de la CAIB, tota vegada que, en la interpretació de l'article 110 h) de la Llei 22/1988, de costes, el Tribunal Constitucional, en la seva Sentència 149/1991, de 4 de juliol, va declarar la competència de les comunitats autònomes, les quals han assumit competències per a l'execució de les normes sobre protecció ambiental, per a autoritzar els abocaments que procedeixin de terra, sigui quin sigui el seu gènere (contaminants o no contaminants) i la seva destinació (el domini públic maritimoterrestre). La competència per a l'atorgament de l'autorització correspon a la Direcció General d'Ordenació del Territori, d'acord amb el que disposa el Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. És exigible aquesta autorització a excepció dels casos en què és preceptiva l'autorització ambiental integrada (instal·lacions en què es desenvolupi alguna de les activitats industrials incloses a l'Annex I de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació), que inclou l'autorització d'abocament a la mar. Wed, 30 Nov 2016 08:42:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541127&lang=ca&coduo=2390691 2016-11-30T08:42:39Z Autorització per a la realització d'obres, instal·lacions i activitats en zona de servitud de protecció, o de protecció i de trànsit http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540446&lang=ca&coduo=2390691 La realització d'obres, instal·lacions i activitats en la zona de servitud de protecció o en la zona de servitud de protecció i de servitud de trànsit del domini públic maritimoterrestre establertes per la Llei 22/1988, de costes, modificada per la Llei 2/2013, de 29 de maig, en sòl classificat com sòl rústic, necessita l'autorització prèvia de la CAIB, excepció feta dels casos en què és suficient la presentació de declaració responsable. La competència per a l'atorgament de l'autorització correspon a la Direcció General d'Ordenació del Territori, d'acord amb el que disposa el Decret 96/1991, de 31 d'octubre, sobre competències de la CAIB dins la zona de servitud de protecció de la Llei de costes (modificat pel Decret 73/1994, de 26 de maig), i el Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Wed, 30 Nov 2016 08:35:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540446&lang=ca&coduo=2390691 2016-11-30T08:35:53Z Declaració responsable per a la realització d'obres en zona de servitud de protecció, o de protecció i trànsit, en sòl rústic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540496&lang=ca&coduo=2390691 La Llei 2/2013, de 29 de maig, de modificació de la Llei 22/1988, de costes (BOE núm. 129, de 30 de maig) dóna una nova redacció a la seva disposició transitòria 4a, de manera que queda substituïda l'exigència d'autorització prèvia per part de la Comunitat Autònoma per una declaració responsable que s'haurà de presentar a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat (dirigida a la Direcció General d'Ordenació del Territori) i, un cop registrada, a l'ajuntament corresponent, per tal que pugui atorgar la llicència urbanística, o bé s'haurà d'adjuntar la declaració responsable a la comunicació prèvia, segons pertoqui d'acord amb la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl. El règim de declaració responsable es desenvolupa al Reglament general de costes, aprovat pel Reial Decret 876/2014, de 10 d'octubre, a les seves disposicions transitòries 14a i 15a. Casos en què resulta d'aplicació el règim de declaració responsable Quan es vulguin realitzar obres en construccions o instal·lacions existents amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 22/1988, de costes, amb llicència municipal i, quan fos exigible, autorització de l'Administració de l'Estat, o que hagin estat legalitzades, que resultin contràries a la Llei de costes (bàsicament les destinades a residència o habitació). Tipus d'obres permeses Es permeten obres de reparació, millora, consolidació o modernització, sempre que no impliquin augment de volum, alçada ni superfície de les de construccions existents. Les obres, quan els sigui d'aplicació, hauran de complir els requisits establerts sobre eficiència energètica i estalvi d'aigua. Efectes de la presentació de la declaració responsable A la declaració responsable li resulta d'aplicació allò establert a l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com a l'article 45 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la CAIB. Per tant, es podran dur a terme facultats de comprovació, inspecció i control per part de la Direcció General d'Ordenació del Territori per tal de constatar el compliment dels requisits exigits. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o manifestació incorporada a la declaració responsable, o la no presentació de la declaració, determina la impossibilitat de sol·licitar llicència urbanística municipal o presentar comunicació prèvia, sense perjudici de les responsabilitats penals o administratives escaients. La declaració responsable tendrà validesa per a l'execució de les obres indicades durant el termini d'un any. Wed, 30 Nov 2016 08:34:52 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540496&lang=ca&coduo=2390691 2016-11-30T08:34:52Z Realització d'examen pràctic per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=440862&lang=ca&coduo=2390691 Acreditar la pràctica per a l'obtenció de titulacions nàutiques d'esbarjo Fri, 28 Oct 2016 10:49:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=440862&lang=ca&coduo=2390691 2016-10-28T10:49:50Z Autorització d'obertura d'una Escola Esportiva Nàutica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=441487&lang=ca&coduo=2390691 Autorització per donar classes de navegació de nàutica esportiva Fri, 28 Oct 2016 10:31:37 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=441487&lang=ca&coduo=2390691 2016-10-28T10:31:37Z Declaració responsable per a l'inici d'activitat de centre lucratiu per al desenvolupament d'activitats nàutiques de Piragüisme http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1793757&lang=ca&coduo=2390691 Exercici d'activitats nàutiques de piragüisme Thu, 27 Oct 2016 10:05:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1793757&lang=ca&coduo=2390691 2016-10-27T10:05:24Z Bases per a l'adjudicació dels habitatges vacants en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data de 23 de juny de 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2650091&lang=ca&coduo=2390691 Bases per a l'adjudicació dels habitatges vacants en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data de 23 de juny de 2016 Wed, 21 Sep 2016 08:04:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2650091&lang=ca&coduo=2390691 2016-09-21T08:04:04Z Certificat d'extinció de condomini http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541877&lang=ca&coduo=2390691 Certficar la no necessitat de devolució de les ajudes rebudes quan es produeix una disolució del condomini. Wed, 31 Aug 2016 08:43:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541877&lang=ca&coduo=2390691 2016-08-31T08:43:53Z Visat de contractes de lloguer d'habitatge protegit http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536866&lang=ca&coduo=2390691 La finalitat del visat de contractes de lloguer d'habitatges protegits és comprovar que els arrendataris compleixen tots els requisits per accedir a un habitatge protegit i que el preu màxim establert sigui correcte, així com comprovar que el contracte contengui totes les clàusules obligatòries segons la normativa de HPO/VPO. Wed, 31 Aug 2016 08:26:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536866&lang=ca&coduo=2390691 2016-08-31T08:26:56Z Qualificació d'habitatges protegits http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536939&lang=ca&coduo=2390691 Concedir a un habitatge o conjunt d'habitatges la qualificació oficial d'Habitatge Protegit. Wed, 31 Aug 2016 08:24:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1536939&lang=ca&coduo=2390691 2016-08-31T08:24:38Z Certificat de deutes http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=553445&lang=ca&coduo=2390691 Certificar l'estat de la tramitació de l'expedient de subvenció del beneficiari. Wed, 31 Aug 2016 08:22:41 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=553445&lang=ca&coduo=2390691 2016-08-31T08:22:41Z Presentació de documentació Pla Estatal habitatge 2013 2016 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2351222&lang=ca&coduo=2390691 Aportació de documentació o esmena de deficiències de les sol·licituds d'ajudes als programes de lloguer, rehabilitació, ARU, accessibilitat i informe d'avaluació de l'edifici. Wed, 31 Aug 2016 08:21:56 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2351222&lang=ca&coduo=2390691 2016-08-31T08:21:56Z Sol·licitud de registre d'Informes d'avaluació d'edificis (IAE) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2340929&lang=ca&coduo=2390691 Sol·licitar el Registre de l'Informe d'Avaluació d'Edificis de les Illes Balears que preveuen l'article 118.7 i la disposició addicional desena de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, en relació amb l'article 4.6 de la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. Tue, 30 Aug 2016 07:55:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2340929&lang=ca&coduo=2390691 2016-08-30T07:55:02Z Cancel·lació del dipòsit de fiances de lloguer http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504872&lang=ca&coduo=2390691 Cancel·lació del dipòsit de fiances de lloguer Tue, 30 Aug 2016 06:43:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504872&lang=ca&coduo=2390691 2016-08-30T06:43:39Z Registre i dipòsit de fiances de lloguer http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504855&lang=ca&coduo=2390691 La Fiança és un dipòsit en metàl·lic que ha d'abonar l'inquilí en l'instant en què es formalitzi el contracte de lloguer. La fiança és obligatòria i la seva finalitat és d'actuar com a garantia del propietari, perquè l'inquilí compleixi amb les obligacions del contracte. Tue, 30 Aug 2016 06:42:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1504855&lang=ca&coduo=2390691 2016-08-30T06:42:45Z Desqualificació d'habitatge protegit http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1119648&lang=ca&coduo=2390691 Extingir el règim de protecció dels habitatges de protecció oficial (HPO, VPO) abans d'haver transcorregut el termini al qual estan sotmesos per llei. Mon, 29 Aug 2016 07:41:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1119648&lang=ca&coduo=2390691 2016-08-29T07:41:10Z Proves per obtenir el Certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial modalitat ordinària i modalitat accelerada de viatgers i mercaderies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506692&lang=ca&coduo=2390691 Tramitació de la convocatòria d'exàmens per a l'obtenció del Certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial modalitat ordinària( 280h) i modalitat accelerada (140 h) de viatgers i de mercaderies Mon, 29 Aug 2016 07:20:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506692&lang=ca&coduo=2390691 2016-08-29T07:20:09Z Autorització per a l'activitat de transport privat complementari de mercaderies (MPC). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504519&lang=ca&coduo=2390691 Nova autorització d'empresa, alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, transmissions, renúncia, altres tràmits. Mon, 29 Aug 2016 07:18:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504519&lang=ca&coduo=2390691 2016-08-29T07:18:44Z Autorització per a Centre de Formació dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera (CAP). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505823&lang=ca&coduo=2390691 Constituir-se com a centre autoritzat per impartir la formació als aspirants a obtindre el certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera. Mon, 29 Aug 2016 07:15:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505823&lang=ca&coduo=2390691 2016-08-29T07:15:42Z Autorització per a l'activitat de transport públic discrecional de viatgers en autobús (VD). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504695&lang=ca&coduo=2390691 Alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, renúncia de còpies, duplicat. Mon, 29 Aug 2016 07:14:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=504695&lang=ca&coduo=2390691 2016-08-29T07:14:30Z Expedició del Certificat per a conductors de països no comunitaris. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506707&lang=ca&coduo=2390691 Tramitació de la sol·licitud . Mon, 29 Aug 2016 07:11:40 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506707&lang=ca&coduo=2390691 2016-08-29T07:11:40Z Expedició de la targeta de tacògraf digital (de conductor, d'empresa i de centre d'assaig) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506712&lang=ca&coduo=2390691 Tramitació de la sol·licitud, renovació, modificació de dades, substitució i bescanvi de les targetes de conductor, d'empresa i de centre d'assaig. Mon, 29 Aug 2016 07:10:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=506712&lang=ca&coduo=2390691 2016-08-29T07:10:35Z Homologació de cursos de qualificació inicial i formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1510839&lang=ca&coduo=2390691 Homologar els següents cursos: Formació contínua (35 h) Qualificació inicial accelerada de Viatgers (140 h) Qualificació inicial accelerada de Mercaderies (140 h) Ampliació a Viatgers (35 h) Ampliació a Mercaderies (35 h) La sol·licitud d'homologació de curs es farà pels centres de Formació, telemàticament a través de l'aplicació CAP, encara que s'haurà de presentar el justificant de pagament corresponent en les dependències de la D.G.Transports. Mon, 29 Aug 2016 07:06:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1510839&lang=ca&coduo=2390691 2016-08-29T07:06:42Z Proves per a l'obtenció de la competència professional per a l'exercici de l'activitat de transport interior i internacional de viatgers i mercaderies. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505780&lang=ca&coduo=2390691 Tramitació de la convocatòria de les proves de constatació de la capacitació professional per a l'exercici de les activitats de transport interior i internacional de viatgers i mercaderies. Mon, 29 Aug 2016 07:04:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505780&lang=ca&coduo=2390691 2016-08-29T07:04:17Z Sol·licitud d'arrendament d'embarcacions d'esbarjo (xàrter nàutic) extracomunitàries http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2039209&lang=ca&coduo=2390691 Les persones físiques o jurídiques que pretenguin realitzar l'activitat d'arrendament d'embarcacions d'esbarjo (xàrter nàutic), amb embarcacions de bandera no comunitària, han d'obtenir prèviament l'autorització corresponent que ha de ser atorgada per la Direcció General de Ports i Aeroports. Thu, 05 Nov 2015 12:47:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2039209&lang=ca&coduo=2390691 2015-11-05T12:47:44Z Declaració responsable per al lloguer d'embarcacions d'esplai http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2978&lang=ca&coduo=2390691 Els propietaris d'embarcacions d'esbarjo de la UE que vulguin explotar-les comercialment mitjançant el lloguer a terceres persones, han de presentar la corresponent declaració responsable a la Direcció General de Ports i Aeroports. Thu, 05 Nov 2015 12:39:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2978&lang=ca&coduo=2390691 2015-11-05T12:39:30Z Informació del preu màxim de venda i/o lloguer d'habitatge protegit http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479753&lang=ca&coduo=2390691 Informar al ciutadà, en cas de venda i/o lloguer d'un habitatge de protecció oficial (HPO, VPO), del preu màxim al qual està sotmès. Wed, 02 Sep 2015 11:23:04 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1479753&lang=ca&coduo=2390691 2015-09-02T11:23:04Z Autorització per a l'activitat de transport sanitari públic (VS) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505731&lang=ca&coduo=2390691 Nova autorització, visat, substitució de vehicle Fri, 29 May 2015 07:17:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505731&lang=ca&coduo=2390691 2015-05-29T07:17:50Z Autorització per a l'activitat de transport sanitari privat complementari (VSPC) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505737&lang=ca&coduo=2390691 Nova autorització, visat, substitució de vehicle Fri, 29 May 2015 07:16:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=505737&lang=ca&coduo=2390691 2015-05-29T07:16:57Z Expedició del títol i targeta per al govern d'embarcacions d'esbarjo http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3000&lang=ca&coduo=2390691 La Direcció General de Ports i Aeroports expedeix el títol i la targeta que l'acredita a les persones que han superat o completat l'examen teòric i a les que han efectuat les pràctiques corresponents o, si n'és el cas, a les que han superat l'examen pràctic. Es pot sol·licitar l'expedició del títol i targeta per al govern d'embarcacions d'esbarjo pels següents motius: · Per haver aprovat els exàmens corresponents · Per convalidació de títol professional o d'esbarjo · Per pèrdua o deteriorament del títol o targeta · Per canvi del títol de 1. I vela · Per renovació de la targeta Mon, 09 Feb 2015 12:30:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3000&lang=ca&coduo=2390691 2015-02-09T12:30:07Z