Tràmits: CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT Tràmits del Govern de les Illes Balears 2019-02-18T19:08:22Z Govern de les Illes Balears 2019-02-18T19:08:22Z ca Sol·licitud de participació en les proves teòriques per a l'obtenció de titulacions per al govern d'embarcacions d'esbarjo 2019-02-18T10:10:19Z 2019-02-18T10:10:19Z La garantia d'uns coneixements teòrics mínims relatius a la navegació per raons de seguretat marítima. Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB (seleccioni la taxa de l'examen que correspongui): - Examen teòric de capità de iot: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5879"target="blank">Taxa</a>. - Examen teòric de patró de iot: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5880"target="blank">Taxa</a>. - Examen teòric de patró d'embarcacions d'esbarjo: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5882"target="blank">Taxa</a>. - Examen teòric de patró per a navegació bàsica: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5883"target="blank">Taxa</a>. - Examen teòric de motos aquàtiques: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5884"target="blank">Taxa</a>. 2019-02-18T10:10:19Z Autorització d'obertura d'un centre de lloguer de motos nàutiques 2019-02-18T07:33:52Z 2019-02-18T07:33:52Z Autoritzar centres de lloguer de motos nàutiques sense instal·lacions en la mar 2019-02-18T07:33:52Z Instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència (034) 2019-02-13T11:50:35Z 2019-02-13T11:50:35Z Registrar les instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus. 2019-02-13T11:50:35Z Declaració responsable per al lloguer d'embarcacions i vaixells d'esbarjo (xàrter nàutic) 2019-02-11T08:58:12Z 2019-02-11T08:58:12Z Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB: - Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, fins a 10 metres d'eslora: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3698"target="blank">TAXA</a>. - Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, de més de 10 i fins a 15 metres d'eslora: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3699"target="blank">TAXA</a>. - Declaració referida a embarcacions d'esbarjo per llogar, de més de 15 metres d'eslora: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3700"target="blank">TAXA</a>. VALIDESA: Les declaracions presentades a partir del dia 1 de gener 2018 tendran una validesa de 2 anys. 2019-02-11T08:58:12Z Expedició del títol i targeta per al govern d'embarcacions d'esbarjo 2019-02-08T10:08:25Z 2019-02-08T10:08:25Z La Direcció General de Ports i Aeroports expedeix el títol i la targeta que l'acredita a les persones que han superat o completat l'examen teòric i a les que han efectuat les pràctiques corresponents o, si n'és el cas, a les que han superat l'examen pràctic. Es pot sol·licitar l'expedició del títol i targeta per al govern d'embarcacions d'esbarjo pels següents motius: · Per haver aprovat els exàmens corresponents · Per convalidació de títol professional o d'esbarjo · Per pèrdua o deteriorament del títol o targeta · Per canvi del títol de 1. I vela · Per renovació de la targeta Enllaç per al pagament de la taxa en ATIB: · Renovació de la targeta d'identitat nàutica recreativa: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5875"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de capità de iot: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5860"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de patró de iot: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5869"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de patró d'embarcacions d'esbarjo: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5870"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta de patró per a navegació bàsica: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5876"target="blank">TAXA</A>. · Expedició títol i targeta per a l'autorització per al maneig de motos aquàtiques: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5877"target="blank">TAXA</A>. · Convalidació de titulació nacional: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5874"target="blank">TAXA</A>. · Expedició de duplicat o còpia de document: <a href="https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3679"target="blank">TAXA</A>. 2019-02-08T10:08:25Z Autorització per a la realització d'obres, instal·lacions i activitats en zona de servitud de protecció, o de protecció i de trànsit 2019-02-06T12:03:47Z 2019-02-06T12:03:47Z La realització d'obres, instal·lacions i activitats en la zona de servitud de protecció o en la zona de servitud de protecció i de servitud de trànsit del domini públic maritimoterrestre establertes per la Llei 22/1988, de costes, modificada per la Llei 2/2013, de 29 de maig, en sòl classificat com sòl rústic, necessita l'autorització prèvia de la CAIB, excepció feta dels casos en què és suficient la presentació de declaració responsable. La competència per a l'atorgament de l'autorització correspon a la Direcció General d'Ordenació del Territori, d'acord amb el que disposa el Decret 96/1991, de 31 d'octubre, sobre competències de la CAIB dins la zona de servitud de protecció de la Llei de costes (modificat pel Decret 73/1994, de 26 de maig), i el Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 2019-02-06T12:03:47Z Procediments sancionadors per infracció de la normativa de costes. 2019-01-15T09:22:24Z 2019-01-15T09:22:24Z Exercici de la potestat sancionadora per infraccions de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes relatives a obres, instal·lacions o activitats en la zona de servitud de protecció de costes en sòl rústic o relatives a abocaments de terra a mar. 2019-01-15T09:22:24Z Presentació de documentació Pla Estatal habitatge 2018 2021 (Convocatòries 2018) 2019-01-10T11:34:19Z 2019-01-10T11:34:19Z Aportació de documentació o esmena de deficiències de les sol·licituds d'ajudes als programes de lloguer, rehabilitació, ARU, accessibilitat i informe d'avaluació de l'edifici. 2019-01-10T11:34:19Z Convocatòria de subvencions per a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en llocs d'accés públic 2019-01-09T08:43:37Z 2019-01-09T08:43:37Z Es pot rebre ajuda per als programes següents: — Programa 1. Establiment de nous punts de recàrrega ràpida i semiràpida d'accés públic que compleixin els requisits establerts en el punt 6 de la convocatòria. — Programa 2. Adaptació de sistemes actuals de gestió de punts de recàrrega perquè puguin funcionar amb el sistema de gestió de la Xarxa MELIB. 2019-01-09T08:43:37Z Convocatòria de subvencions per establir nous punts de recàrrega per a vehicle elèctric, destinada a l'administració pública i entitats públiques dependents 2019-01-09T08:38:42Z 2019-01-09T08:38:42Z Es pot rebre ajuda per a l'establiment de nous punts de recàrrega pública per a vehicle elèctric, ubicats en la via pública o en aparcaments públics de lliure accés. També és subvencionable la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques i bateries de liti per al subministrament dels nous punts de recàrrega. 2019-01-09T08:38:42Z Convocatòria de subvencions per a la instal·lació de punts de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics (Convocatòria de lots) 2019-01-09T08:31:28Z 2019-01-09T08:31:28Z Es creen 8 lots per a la instal·lació de punts de recàrrega ràpida d'accés públic a les diferents comarques de les Illes Balears: — Lot 1: Palma. — Lot 2: comarca de la serra de Tramuntana (Andratx, Banyalbufar, Bunyola, Calvià, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Pollença, Puigpunyent, Sóller i Valldemossa). — Lot 3: comarca del Raiguer (Alaró, Alcúdia, Binissalem, Búger, Campanet, Consell, Inca, Lloseta, Mancor de la Vall, Marratxí, sa Pobla, Santa Maria del Camí i Selva). — Lot 4: comarca del Pla de Mallorca (Algaida, Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Maria de la Salut, Montuïri, Muro, Petra, Porreres, Sant Joan, Santa Eugènia, Santa Margalida, Sencelles, Sineu i Vilafranca de Bonany). — Lot 5: comarques de Migjorn i Llevant (Campos, Felanitx, Llucmajor, ses Salines, Santanyí, Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar i Son Servera). — Lot 6: Menorca. — Lot 7: Eivissa. — Lot 8: Formentera. S'haurà de presentar una sol·licitud independent per a cada lot, i serà subvencionable el projecte que obtingui la major puntuació del lot corresponent. 2019-01-09T08:31:28Z Convocatòria de subvencions per al foment de la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 2019-01-09T07:50:34Z 2019-01-09T07:50:34Z L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria pública d'ajudes per al foment de la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 2019-01-09T07:50:34Z Convocatòria pública de subvencions per fomentar els vehicles amb conductor (VTC) i autotaxis elèctrics, híbrids endollables, alimentats amb GNC o GLP i de baixes emissions 2019-01-08T12:07:18Z 2019-01-08T12:07:18Z L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria pública d'ajuts per al foment de la mobilitat urbana sostenible, amb incidència en el parc automobilístic de VTC i d'autotaxis elèctrics purs, elèctrics endollables, alimentats amb GLP o GNC i de baixes emissions, d'acord amb el punt 4 d'aquesta Resolució. 2019-01-08T12:07:18Z Convocatòria de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum dirigida a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials 2019-01-08T11:51:15Z 2019-01-08T11:51:15Z L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar i regular la convocatòria pública d'ajudes per al foment de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, de fins a 3 kWp de potència de pic, promogudes per persones físiques i comunitats de propietaris; i de fins a 50 kWp de potència de pic, promogudes per petites i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre i associacions empresarials. Així mateix, són subvencionables les instal·lacions microeòliques de fins a 10 kWp per a petites i mitjanes empreses, entitats sense ànim de lucre i associacions empresarials; i de fins a 3 kWp per a persones físiques. També és objecte d'aquesta convocatòria subvencionar els sistemes d'acumulació d'ió liti que s'incorporin a instal·lacions fotovoltaiques o microeòliques. No és objecte d'aquesta convocatòria subvencionar sistemes d'acumulació per a instal·lacions fotovoltaiques existents. Aquestes ajudes estan cofinançades en un 50 % amb càrrec al Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears. 2019-01-08T11:51:15Z Instal·lacions d'alta tensió sense expropiació (TNI-118) 2018-12-21T08:54:53Z 2018-12-21T08:54:53Z Autorització prèvia i posada en servei d'instal·lacions públiques o privades sense expropiació. 2018-12-21T08:54:53Z Qualificació d'habitatges protegits 2018-11-29T10:46:35Z 2018-11-29T10:46:35Z Concedir a un habitatge o conjunt d'habitatges la qualificació oficial d'Habitatge Protegit. 2018-11-29T10:46:35Z Autorització d'abocaments des de terra a la mar 2018-11-26T11:09:07Z 2018-11-26T11:09:07Z Els abocaments de terra a la mar, tant líquids com sòlids, directes o per emissaris, necessiten l'autorització de la CAIB, tota vegada que, en la interpretació de l'article 110 h) de la Llei 22/1988, de costes, el Tribunal Constitucional, en la seva Sentència 149/1991, de 4 de juliol, va declarar la competència de les comunitats autònomes, les quals han assumit competències per a l'execució de les normes sobre protecció ambiental, per a autoritzar els abocaments que procedeixin de terra, sigui quin sigui el seu gènere (contaminants o no contaminants) i la seva destinació (el domini públic maritimoterrestre). La competència per a l'atorgament de l'autorització correspon a la Direcció General d'Ordenació del Territori, d'acord amb el que disposa el Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. És exigible aquesta autorització a excepció dels casos en què és preceptiva l'autorització ambiental integrada (instal·lacions en què es desenvolupi alguna de les activitats industrials incloses a l'Annex I de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació), que inclou l'autorització d'abocament a la mar. 2018-11-26T11:09:07Z Declaració responsable per a la realització d'obres en zona de servitud de protecció, o de protecció i trànsit, en sòl rústic 2018-11-26T10:32:12Z 2018-11-26T10:32:12Z La Llei 2/2013, de 29 de maig, de modificació de la Llei 22/1988, de costes (BOE núm. 129, de 30 de maig) dóna una nova redacció a la seva disposició transitòria 4a, de manera que queda substituïda l'exigència d'autorització prèvia per part de la Comunitat Autònoma per una declaració responsable que s'haurà de presentar a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat (dirigida a la Direcció General d'Ordenació del Territori) i, un cop registrada, a l'ajuntament corresponent, per tal que pugui atorgar la llicència urbanística, o bé s'haurà d'adjuntar la declaració responsable a la comunicació prèvia, segons pertoqui d'acord amb la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl. El règim de declaració responsable es desenvolupa al Reglament general de costes, aprovat pel Reial Decret 876/2014, de 10 d'octubre, a les seves disposicions transitòries 14a i 15a. Casos en què resulta d'aplicació el règim de declaració responsable Quan es vulguin realitzar obres en construccions o instal·lacions existents amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 22/1988, de costes, amb llicència municipal i, quan fos exigible, autorització de l'Administració de l'Estat, o que hagin estat legalitzades, que resultin contràries a la Llei de costes (bàsicament les destinades a residència o habitació). Tipus d'obres permeses Es permeten obres de reparació, millora, consolidació o modernització, sempre que no impliquin augment de volum, alçada ni superfície de les de construccions existents. Les obres, quan els sigui d'aplicació, hauran de complir els requisits establerts sobre eficiència energètica i estalvi d'aigua. Efectes de la presentació de la declaració responsable A la declaració responsable li resulta d'aplicació allò establert a l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com a l'article 45 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la CAIB. Per tant, es podran dur a terme facultats de comprovació, inspecció i control per part de la Direcció General d'Ordenació del Territori per tal de constatar el compliment dels requisits exigits. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o manifestació incorporada a la declaració responsable, o la no presentació de la declaració, determina la impossibilitat de sol·licitar llicència urbanística municipal o presentar comunicació prèvia, sense perjudici de les responsabilitats penals o administratives escaients. La declaració responsable tendrà validesa per a l'execució de les obres indicades durant el termini d'un any. 2018-11-26T10:32:12Z Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges vacants a l'illa de Menorca en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data 16 de maig de 2018 2018-11-21T11:37:26Z 2018-11-21T11:37:26Z Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges vacants a l'illa de Menorca en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data 16 de maig de 2018 2018-11-21T11:37:26Z Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges vacants en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data de 22 de febrer de 2018 2018-11-21T11:35:25Z 2018-11-21T11:35:25Z Convocatòria per a l'adjudicació dels habitatges vacants en règim d'arrendament aprovades per consell d'administració de l'IBAVI de data de 22 de febrer de 2018 2018-11-21T11:35:25Z Convocatòria pública de subvencions per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica per a autoconsum dirigida a administracions locals i entitats públiques dependents 2018-11-21T10:52:44Z 2018-11-21T10:52:44Z Aprovar i regular les ajudes per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, per a autoconsum, de fins a 100 kWp de potència de pic, promogudes per administracions locals i les seves entitats públiques dependents. Aquestes ajudes estan cofinançades en un 50% a càrrec del Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears. 2018-11-21T10:52:44Z Convocatòria de subvencions per a la implantació d'instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d'alt potencial d'escalfament atmosfèric 2018-11-21T10:47:51Z 2018-11-21T10:47:51Z L'objecte d'aquesta resolució és aprovar i regular la convocatòria pública de subvencions per a la implantació d'instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives als gasos fluorats d'alt potencial d'escalfament atmosfèric en establiments dedicats a la distribució comercial (Pla PIMA FRIO) 2018-11-21T10:47:51Z Cancel·lació del dipòsit de fiances de lloguer 2018-11-21T08:52:40Z 2018-11-21T08:52:40Z Cancel·lació del dipòsit de fiances de lloguer 2018-11-21T08:52:40Z Registre i dipòsit de fiances de lloguer 2018-11-21T08:52:15Z 2018-11-21T08:52:15Z La Fiança és un dipòsit en metàl·lic que ha d'abonar l'inquilí en l'instant en què es formalitzi el contracte de lloguer. La fiança és obligatòria i la seva finalitat és d'actuar com a garantia del propietari, perquè l'inquilí compleixi amb les obligacions del contracte. 2018-11-21T08:52:15Z Inscripció en el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis (039) 2018-11-19T11:05:09Z 2018-11-19T11:05:09Z Inscripció en el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis. <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?mkey=M1008091236103845154">Més informació.</a> 2018-11-19T11:05:09Z Convocatòria d'ajudes de l'any 2018 per a la conservació i la rehabilitació d'edificis d'habitatges o d'habitatges, o per a la seva millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat 2018-11-13T13:35:28Z 2018-11-13T13:35:28Z El finançament de l'execució d'obres per a la conservació i la rehabilitació d'edificis d'habitatges o d'habitatges, o per a seva millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat. 2018-11-13T13:35:28Z Reclamacions a la Junta Arbitral de Transports 2018-11-09T11:18:23Z 2018-11-09T11:18:23Z El seu objecte principal és resoldre reclamacions de caràcter mercantil relacionades amb el compliment dels contractes de transport terrestre i d'activitats auxiliars i complementàries del transport. S'inclouen tant els transports interns com els internacionals i els intermodals, quan un dels modes és terrestre (carretera-vaixell, ferrocarril-aeri, etc). 2018-11-09T11:18:23Z Reclamacions en matèria d'energia elèctrica i de gas 2018-11-07T11:53:19Z 2018-11-07T11:53:19Z Tramitar les reclamacions en relació als contractes de subministrament elèctric i de gas a tarifa, accés a les xarxes o amb les facturacions derivades dels mateixos així com l'incompliment de la qualitat de servei individual. Queden excloses les discrepàncies relatives a aspectes no regulats (indemnitzacions per danys i perjudicis, condicions contractuals, reclamacions cap a les companyies comercialitzadores referent a contractació, serveis de manteniment,...), que han de plantejar-se davant la jurisdicció ordinària o davant la Direcció General competent en matèria de consum en cas que es tracti de consumidors finals. 2018-11-07T11:53:19Z Convocatòria de subvencions amb el cofinançament en un 50% a càrrec al Programa Operatiu FEDER 2014-2020, per dur a terme actuacions en matèria de protecció i conservació del patrimoni cultural dels ens locals de les Illes Balears 2018-10-30T06:43:54Z 2018-10-30T06:43:54Z Promoure la protecció, foment i desenvolupament dels béns immobles d'interés cultural o catalogats que són propietat o estan cedits als ens locals de les Illes Balears 2018-10-30T06:43:54Z Procediment de selecció de les propostes presentades per accedir al finançament de les actuacions de regeneració i renovació urbana i rural 2018-10-24T11:04:34Z 2018-10-24T11:04:34Z Aquest procediment té per objecte la selecció de les propostes d'actuació en àrees que tenguin per finalitat la realització conjunta d'obres de rehabilitació en edificis i habitatges, inclosos els habitatges unifamiliars, d'urbanització o reurbanització d'espais públics i, si escau, d'edificació d'edificis o habitatges en substitució d'edificis o habitatges enderrocats, dins àmbits d'actuació denominats àrea de regeneració i renovació urbana o rural delimitats prèviament. S'inclouen els supòsits d'infrahabitatge i barraquisme, si bé en aquest cas l'edificació d'edificis i habitatges s'ha de fer en funció de les unitats de convivència residents i les seves característiques, i no en substitució d'altres enderrocats, amb la finalitat última de possibilitar-ne la inclusió social a través del gaudi d'un habitatge digne en un context integrador. 2018-10-24T11:04:34Z Inscripció en el registre de productors de les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum tipus 2 2018-09-21T12:50:30Z 2018-09-21T12:50:30Z Sol·licitud a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic de la posada en servei i la inscripció a la secció segona del Registre Administratiu d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica. Juntament amb la sol·licitud s'ha de presentar la documentació següent: Còpia del contracte tècnic d'accés Certificat emès per l'encarregat de la lectura (art. 39.1 c) Informe del gestor de la xarxa (art. 39.1 d) 2018-09-21T12:50:30Z Informació del preu màxim de venda i/o lloguer d'habitatge protegit 2018-09-05T07:32:43Z 2018-09-05T07:32:43Z Informar al ciutadà, en cas de venda i/o lloguer d'un habitatge de protecció oficial (HPO, VPO), del preu màxim al qual està sotmès.javascript:; 2018-09-05T07:32:43Z Programa de foment del lloguer d'habitatges 2018-08-30T12:10:36Z 2018-08-30T12:10:36Z Facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb escassos mitjans econòmics. 2018-08-30T12:10:36Z Desqualificació d'habitatge protegit 2018-05-23T11:43:40Z 2018-05-23T11:43:40Z Extingir el règim de protecció dels habitatges de protecció oficial (HPO, VPO) abans d'haver transcorregut el termini al qual estan sotmesos per llei. 2018-05-23T11:43:40Z Certificat d'extinció de condomini 2018-03-20T08:52:52Z 2018-03-20T08:52:52Z Certficar la no necessitat de devolució de les ajudes rebudes quan es produeix una disolució del condomini. 2018-03-20T08:52:52Z Recepció d'informes OCA 2018-02-07T10:58:52Z 2018-02-07T10:58:52Z Rebre informes d'OCA 2018-02-07T10:58:52Z Actes de comprovació OCA 2018-02-07T10:44:49Z 2018-02-07T10:44:49Z Rebre actes de comprovació 2018-02-07T10:44:49Z Proves per a l'obtenció de la competència professional per a l'exercici de l'activitat de transport interior i internacional de viatgers i mercaderies. 2018-01-17T09:00:24Z 2018-01-17T09:00:24Z L' Ordre del Ministeri de Foment de 28 de maig de 1999, per la qual es desenvolupa el capítol I del títol II del reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres en matèria d'expedició de certificats de capacitació professional , encarrega a les comunitats autònomes la convocatòria dels exàmens que han de superar aquelles persones que pretenen obtenir per a l'exercici de la professió de transportista per carretera 2018-01-17T09:00:24Z Autorització per a l'activitat de transport privat complementari de viatgers (VPC). 2018-01-17T09:00:09Z 2018-01-17T09:00:09Z Alta de còpies, visat, rehabilitació, substitució, renúncia de còpies, duplicat 2018-01-17T09:00:09Z Autorització per a Centre de Formació dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera (CAP). 2018-01-17T08:59:40Z 2018-01-17T08:59:40Z Constituir-se com a centre autoritzat per impartir la formació als aspirants a obtindre el certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera. 2018-01-17T08:59:40Z Expedició del Certificat per a conductors de països no comunitaris. 2018-01-17T08:59:18Z 2018-01-17T08:59:18Z Tramitació de la sol·licitud . 2018-01-17T08:59:18Z Expedició de la targeta de tacògraf digital (de conductor, d'empresa i de centre d'assaig) 2018-01-17T08:59:03Z 2018-01-17T08:59:03Z Tramitació de la sol·licitud, renovació, modificació de dades, substitució i bescanvi de les targetes de conductor, d'empresa i de centre d'assaig. 2018-01-17T08:59:03Z Homologació de cursos de qualificació inicial i formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera. 2018-01-17T08:58:30Z 2018-01-17T08:58:30Z Homologar els següents cursos: Formació contínua (35 h) Qualificació inicial accelerada de Viatgers (140 h) Qualificació inicial accelerada de Mercaderies (140 h) Ampliació a Viatgers (35 h) Ampliació a Mercaderies (35 h) La sol·licitud d'homologació de curs es farà pels centres de Formació, telemàticament a través de l'aplicació CAP, encara que s'haurà de presentar el justificant de pagament corresponent en les dependències de la D.G.Transports. 2018-01-17T08:58:30Z Atorgament de la representació o apoderament telemàticament, mitjançant certificat electrònic. 2018-01-17T08:58:15Z 2018-01-17T08:58:15Z Atorgament de la representació d'una persona física o una persona jurídica a una altra persona física o jurídica, per actuar en el seu nom i representació davant l'administració de Transpots Terrestres. 2018-01-17T08:58:15Z Procediment sancionador per la comissió d'infraccions en matèria de transport terrestre en aplicació de la normativa estatal i en matèries transferides. 2018-01-17T08:52:17Z 2018-01-17T08:52:17Z Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els articles 140, 141 i 142 de la Llei 16/1987, de 30/07, d'ordenació dels transports terrestres. 2018-01-17T08:52:17Z Procediment sancionador per la comissió d'infraccions en matèria de transport terrestre en aplicació de la normativa estatal i en matèries delegades 2018-01-17T08:52:02Z 2018-01-17T08:52:02Z Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els articles 140, 141 i 142 de la Llei 16/1987, de 30/07, d'ordenació dels transports terrestres 2018-01-17T08:52:02Z Procediment sancionador per infraccions a la normativa de transport terrestre i ferroviari de viatgers en aplicació de la legislació autonòmica 2018-01-17T08:51:43Z 2018-01-17T08:51:43Z Tramitació d'expedients sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus tipificades en els artcicles 80 a 82, 94 a 96 i 149 a 151 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears. 2018-01-17T08:51:43Z Proves per obtenir el Certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial modalitat ordinària i modalitat accelerada de viatgers i mercaderies 2018-01-17T08:51:09Z 2018-01-17T08:51:09Z Son proves per obtindre la titulació necessaria per conduir determinats vehicles destinats al transport de viatgers i mercaderies 2018-01-17T08:51:09Z Autorització per a l'activitat de transport discrecional de viatgers en vehicles de turisme (taxi). 2018-01-17T08:50:08Z 2018-01-17T08:50:08Z Tramitació nova autorització, visat, rehabilitació, substitució, substitució per avaria, transmissió 2018-01-17T08:50:08Z Comunicació per a la realització de Transport Turístic 2018-01-17T08:49:16Z 2018-01-17T08:49:16Z Transports turístics amb reiteració 2018-01-17T08:49:16Z