Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE RECERCA EN SALUT, FORMACIÓ I ACREDITACIÓ http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2390678&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 06 Jul 2020 21:52:14 GMT Govern de les Illes Balears 2020-07-06T21:52:14Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Reconeixements de títols no universitaris dels estats membres de la UE, als efectes de fer feina a Espanya, en aplicació del que disposa la Directiva Europea 2005/36/CE, del PE i del Consell, de 7 de septembre de 2005 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2101285&lang=ca&coduo=2390678 Reconeixement de les qualificacions professionals corresponents a títols i certificats de formacions professionals o secundàries del sector sanitari inferiors a tres anys, expedits pels Estats membres de la Unió Europea, o associats a l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, als efectes d'exercir una professió regulada en un Estado diferent al del sol·licitant. Tue, 03 Mar 2020 10:35:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2101285&lang=ca&coduo=2390678 2020-03-03T10:35:44Z Reconeixement d'interès sanitari. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542923&lang=ca&coduo=2390678 Procediment per a reconèixer com a d'interès sanitari actes de caràcter científic d'àmbit nacional o internacional organitzats per entitats públiques o privades i que promoguin la difusió de ciències i tècniques relacionades amb la salut . Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1002151206012576391&lang=CA&cont=18094 "_blank">aquí</a> Tue, 25 Feb 2020 11:25:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542923&lang=ca&coduo=2390678 2020-02-25T11:25:42Z Certificació técnico-sanitaria d'ambulàncies http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4014191&lang=ca&coduo=2390678 Característiques tècniques, equipament sanitari i dotació de personal Thu, 05 Dec 2019 08:20:34 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4014191&lang=ca&coduo=2390678 2019-12-05T08:20:34Z Centres, serveis i establiments sanitaris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540015&lang=ca&coduo=2390678 Segons el Reial decret 1277/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris, aquests necessitaran d'una autorització sanitària de funcionament per a poder desenvolupar la seva activitat. A més d'aquesta autorització de funcionament s'haurà d'autoritzar qualsevol tipus de modificació que afecti a canvis en l'estructura, en l'oferta assistencial o en la titularitat. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sites/avaluacioacreditacio/ca/portada-30088/?campa=yes"_blank">aquí</a> Mon, 07 Oct 2019 06:26:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540015&lang=ca&coduo=2390678 2019-10-07T06:26:30Z Cèl·lules, teixits i òrgans http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1538699&lang=ca&coduo=2390678 Procediment per a l'autorització sanitària de d'obtenció de cèl·lules i teixits humans per a ús en humans a un centre sanitari amb o sense internament. Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sites/avaluacioacreditacio/ca/portada-30088/?campa=yes"_blank">aquí</a> Wed, 02 Oct 2019 11:11:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1538699&lang=ca&coduo=2390678 2019-10-02T11:11:54Z Toxina botulínica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539468&lang=ca&coduo=2390678 Procediment d'autorització sanitària per a l'aplicació de toxina botulínica tipus A amb fins estètics a centres mèdics. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sites/avaluacioacreditacio/ca/portada-30088/?campa=yes"_blank">aqui</a> Wed, 02 Oct 2019 11:11:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539468&lang=ca&coduo=2390678 2019-10-02T11:11:32Z Autorització d'Hospitals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540560&lang=ca&coduo=2390678 Segons el Reial decret 1277/2001, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris, aquests necessitaran d'una autorització sanitària de funcionament per a poder desenvolupar la seva activitat. A més d'aquesta autorització de funcionament s'haurà d'autoritzar qualsevol tipus de modificació que afecti a canvis en l'estructura, en l'oferta assistencial o en la titularitat. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sites/avaluacioacreditacio/ca/portada-30088/?campa=yes">aquí</a> Wed, 02 Oct 2019 11:11:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540560&lang=ca&coduo=2390678 2019-10-02T11:11:16Z Acreditació d'Hospitals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3908128&lang=ca&coduo=2390678 Procediment per a l'acreditació sanitària (actualment només centres hospitalaris), definit com el reconeixement administratiu del nivell de qualitat d'un centre sanitari, després de l'avaluació externa i independent del mateix, realitzada conforme a estàndards i indicadors de referència establerts prèviament al corresponent programa d'acreditació sanitària. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sites/avaluacioacreditacio/ca/portada-30088/?campa=yes "_blank">aquí</a> Wed, 02 Oct 2019 11:10:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3908128&lang=ca&coduo=2390678 2019-10-02T11:10:57Z DESAS http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541816&lang=ca&coduo=2390678 Procediment per a la notificació (en 3 dies) de l'ús d'aparells de DESA (Desfibril.lador Extern Semiautomàtic). Per a més informació consultau <a href=" 3908128"_blank">aquí</a> Wed, 02 Oct 2019 11:02:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541816&lang=ca&coduo=2390678 2019-10-02T11:02:23Z Acreditació d'activitats de formació continuada de professionals sanitaris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2101487&lang=ca&coduo=2390678 Les normes de tramitació i el models de sol·licitud d'acreditació d'activitats de formació continuada dirigides a professionals sanitaris segueixen les línies establertes per la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut CFC_SNS) i el Decret 61/2000, de 7 d'abril, pel qual es dóna nova composició, regulació i funcionament a la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears (CFC_IB). Mon, 15 Jul 2019 12:27:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2101487&lang=ca&coduo=2390678 2019-07-15T12:27:49Z Acreditació Psicològica General Sanitària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2889160&lang=ca&coduo=2390678 Certificat d'acreditació de la professió de Psicologia General Sanitària Fri, 07 Dec 2018 10:45:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2889160&lang=ca&coduo=2390678 2018-12-07T10:45:28Z Sol·licitud d'inscripció d'un document al Registre de Voluntats Anticipades http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147173&lang=ca&coduo=2390678 Possibiltar al ciutadà la inscripció al Registre de Voluntats Anticipades del seu testament vital Thu, 16 Nov 2017 12:26:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147173&lang=ca&coduo=2390678 2017-11-16T12:26:20Z Sol·licitud d'inscripció de la modificació, substitució o revocació d'un document de voluntats anticipades http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147177&lang=ca&coduo=2390678 Possibilitar al ciutadà modificar un document de Voluntats Anticipades prèviament presentat, sempre que conservi la seva capacitat d'obrar Thu, 16 Nov 2017 12:25:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147177&lang=ca&coduo=2390678 2017-11-16T12:25:13Z Presentació de documentació al CEI de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3067318&lang=ca&coduo=2390678 Evaluar estudis d'investigació pel CEI de les Illes Balears Thu, 16 Nov 2017 08:36:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3067318&lang=ca&coduo=2390678 2017-11-16T08:36:26Z Registre d'entitats formadores en DESA: Declaració responsable d'entitat formadora i notificació de la realització del curs http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541803&lang=ca&coduo=2390678 Procediment per a la inscripció de persones físiques o entitats que realitzin cursos de formació en us de DESA (Desfibril&#8226;lador Extern Semiautomàtic) per a personal no sanitari en centres no sanitaris. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M1002151206012576391">aqui</a> Wed, 05 Apr 2017 11:43:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541803&lang=ca&coduo=2390678 2017-04-05T11:43:20Z