Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL D'ACREDITACIÓ, DOCÈNCIA I RECERCA EN SALUT http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2390678&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sun, 21 Apr 2019 23:04:07 GMT Govern de les Illes Balears 2019-04-21T23:04:07Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Autorització / renovació de funcionament de centres, establiments o serveis sanitaris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595624&lang=ca&coduo=2390678 Procediment per a l'autorització sanitària o renovació de funcionament de centres, serveis o establiments sanitaris. Per a més informació consultau <a href="https://www.caib.es/sites/avaluacioacreditacio/ca/portada-30088/?campa=yes" target="_blank">aquí</a> Thu, 04 Apr 2019 09:05:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595624&lang=ca&coduo=2390678 2019-04-04T09:05:57Z Comunicació de tancament de centres sanitaris sense internament, establiments i serveis sanitaris. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595794&lang=ca&coduo=2390678 Procediment per a la comunicació de tancament de centres sanitaris sense internament, establiments i serveis sanitaris. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18298" target="_blank">aquí</a> Thu, 04 Apr 2019 09:03:22 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595794&lang=ca&coduo=2390678 2019-04-04T09:03:22Z Autorització de modificació de centres, establiments o serveis sanitaris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540015&lang=ca&coduo=2390678 Procediment per a l'autorització sanitària de modificació de centres, establiments i serveis sanitaris. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18301"_blank">aquí</a> Thu, 04 Apr 2019 09:01:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540015&lang=ca&coduo=2390678 2019-04-04T09:01:19Z Autorització d'ús toxina botulínica tipus A amb indicació estètica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539468&lang=ca&coduo=2390678 Procediment d'autorització sanitària per a l'aplicació de toxina botulínica tipus A amb fins estètics a centres mèdics. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=20065 " target="_blank">aqui</a> Tue, 26 Feb 2019 07:59:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539468&lang=ca&coduo=2390678 2019-02-26T07:59:42Z Autorització d'instal·lació d'un centre sanitari amb internament (hospital). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595776&lang=ca&coduo=2390678 Procediment per a l'autorització sanitària de creació d'un centre sanitari amb internament (hospital) i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient. Per a més informació sobre Autorització Instalació (prèvia) consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18273" target="_blank">aquí</a> mentres que per Autorització de Funcionament consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18268" target="_blank">aquí</a> Tue, 26 Feb 2019 07:57:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595776&lang=ca&coduo=2390678 2019-02-26T07:57:17Z Autorització d'activitat d'implantació de cèl·lules i teixits humans http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595763&lang=ca&coduo=2390678 Procediment per a l'autorització sanitària d'implantació de cèl·lules i teixits humans per a ús en humans a un centre sanitari amb o sense internament. Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16934" target="_blank">aquí</a> Tue, 26 Feb 2019 07:55:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595763&lang=ca&coduo=2390678 2019-02-26T07:55:23Z Autorització d'activitat d'obtenció de cèl·lules i teixits humans http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1538699&lang=ca&coduo=2390678 Procediment per a l'autorització sanitària de d'obtenció de cèl&#8226;lules i teixits humans per a ús en humans a un centre sanitari amb o sense internament. Per a més informació consulteu <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16933" target="_blank">aquí</a> Tue, 26 Feb 2019 07:54:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1538699&lang=ca&coduo=2390678 2019-02-26T07:54:01Z Autorització de l'activitat d'extracció d'òrgans http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539043&lang=ca&coduo=2390678 Procediment per a l&#8217;autorització sanitària de d'extracció d'òrgans humans per a ús en humans a un centre sanitari amb internament. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16936" target="_blank">aquí</a> Tue, 26 Feb 2019 07:52:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539043&lang=ca&coduo=2390678 2019-02-26T07:52:33Z Autorització de l'activitat de trasplantament d'òrgans. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539129&lang=ca&coduo=2390678 Procediment per a l'autorització sanitària de trasplantament d'òrgans humans en humans a un centre sanitari amb internament. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16937 " target="_blank">aquí</a> Tue, 26 Feb 2019 07:50:29 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539129&lang=ca&coduo=2390678 2019-02-26T07:50:29Z Autorització de l'activitat de detecció de donants d'òrgans. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539090&lang=ca&coduo=2390678 Procediment per a l'autorització sanitària de detecció de donants d'òrgans a un centre sanitari amb internament. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=16938 " target="_blank">aqui</a> Tue, 26 Feb 2019 07:47:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539090&lang=ca&coduo=2390678 2019-02-26T07:47:02Z Autorització inicial o renovació de l'autorització de funcionament d'una unitat mòbil d'assistència sanitària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540337&lang=ca&coduo=2390678 Procediment per a la autorització inicial o la renovació de l&#8217;autorització sanitària de funcionament d'una unitat mòbil d'assistència sanitària i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=20367"_blank">aqui</a> Fri, 14 Dec 2018 08:11:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540337&lang=ca&coduo=2390678 2018-12-14T08:11:30Z Acreditació Psicològica General Sanitària http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2889160&lang=ca&coduo=2390678 Certificat d'acreditació de la professió de Psicologia General Sanitària Fri, 07 Dec 2018 10:45:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2889160&lang=ca&coduo=2390678 2018-12-07T10:45:28Z Acreditació d'activitats de formació continuada de professionals sanitaris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2101487&lang=ca&coduo=2390678 Les normes de tramitació i el models de sol·licitud d'acreditació d'activitats de formació continuada dirigides a professionals sanitaris segueixen les línies establertes per la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut CFC_SNS) i el Decret 61/2000, de 7 d'abril, pel qual es dóna nova composició, regulació i funcionament a la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries de les Illes Balears (CFC_IB). Wed, 13 Jun 2018 11:50:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2101487&lang=ca&coduo=2390678 2018-06-13T11:50:18Z Sol·licitud d'inscripció d'un document al Registre de Voluntats Anticipades http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147173&lang=ca&coduo=2390678 Possibiltar al ciutadà la inscripció al Registre de Voluntats Anticipades del seu testament vital Thu, 16 Nov 2017 12:26:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147173&lang=ca&coduo=2390678 2017-11-16T12:26:20Z Sol·licitud d'inscripció de la modificació, substitució o revocació d'un document de voluntats anticipades http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147177&lang=ca&coduo=2390678 Possibilitar al ciutadà modificar un document de Voluntats Anticipades prèviament presentat, sempre que conservi la seva capacitat d'obrar Thu, 16 Nov 2017 12:25:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3147177&lang=ca&coduo=2390678 2017-11-16T12:25:13Z Presentació de documentació al CEI de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3067318&lang=ca&coduo=2390678 Evaluar estudis d'investigació pel CEI de les Illes Balears Thu, 16 Nov 2017 08:36:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3067318&lang=ca&coduo=2390678 2017-11-16T08:36:26Z Autorització/Renovació de funcionament d'un centre sanitari amb internament (hospital) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539564&lang=ca&coduo=2390678 Procediment per a l&#8217;autorització sanitària de funcionament d'un centre sanitari amb internament (hospital) i qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18268" target="_blank">aquí</a> Thu, 19 Oct 2017 07:29:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1539564&lang=ca&coduo=2390678 2017-10-19T07:29:20Z Declaració responsable de posada en funcionament de DESA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595898&lang=ca&coduo=2390678 Procediment per a la inscripció d&#8217;aparells de DESA (Desfibril&#8226;lador Extern Semiautomàtic) per al seu us en cas d&#8217;emergència a centres no sanitaris. Per a més informació consultau <a href=" http://qualitatsalut.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1905&cont=30086 "_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 09:50:32 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=595898&lang=ca&coduo=2390678 2017-06-13T09:50:32Z Certificació o renovació de la certificació tècnica sanitària de vehicles de transport sanitari http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540036&lang=ca&coduo=2390678 Les ambulàncies abans de la seva posada en funcionament hauran de demanar una certificació sanitària que tindrà una validesa de 2 anys. Una vegada renovada la primera certificació, es renova anualment i Qualsevol nou tràmit que realitzi un centre ja autoritzat si canvia el seu representant legal respecte al que figuri a l'expedient. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M09033008502425087372&lang=CA&cont=18293"_blank">aqui</a> Tue, 13 Jun 2017 08:05:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540036&lang=ca&coduo=2390678 2017-06-13T08:05:19Z Acreditació de centres sanitaris amb internament (hospital) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540560&lang=ca&coduo=2390678 Procediment per a l'acreditació sanitària (actualment només centres hospitalaris), definit com el reconeixement administratiu del nivell de qualitat d'un centre sanitari, després de l'avaluació externa i independent del mateix, realitzada conforme a estàndards i indicadors de referència establerts prèviament al corresponent programa d'acreditació sanitària. Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1905&cont=30085 "_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 08:04:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1540560&lang=ca&coduo=2390678 2017-06-13T08:04:39Z Notificació d'incidències d'ús de DESA http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541816&lang=ca&coduo=2390678 Procediment per a la notificació (en 3 dies) de l&#8217;ús d&#8217;aparells de DESA (Desfibril&#8226;lador Extern Semiautomàtic). Per a més informació consultau <a href=" http://qualitatsalut.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=1905&cont=30086"_blank">aquí</a> Tue, 13 Jun 2017 08:04:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541816&lang=ca&coduo=2390678 2017-06-13T08:04:26Z Registre d'entitats formadores en DESA: Declaració responsable d'entitat formadora i notificació de la realització del curs http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541803&lang=ca&coduo=2390678 Procediment per a la inscripció de persones físiques o entitats que realitzin cursos de formació en us de DESA (Desfibril&#8226;lador Extern Semiautomàtic) per a personal no sanitari en centres no sanitaris. Per a més informació consultau <a href="http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M1002151206012576391">aqui</a> Wed, 05 Apr 2017 11:43:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1541803&lang=ca&coduo=2390678 2017-04-05T11:43:20Z Reconeixement d'interès sanitari. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542923&lang=ca&coduo=2390678 Procediment per a reconèixer com a d'interès sanitari actes de caràcter científic d'àmbit nacional o internacional organitzats per entitats públiques o privades i que promoguin la difusió de ciències i tècniques relacionades amb la salut . Per a més informació consultau <a href=" http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1002151206012576391&lang=CA&cont=18094 "_blank">aquí</a> Thu, 18 Aug 2016 11:46:15 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542923&lang=ca&coduo=2390678 2016-08-18T11:46:15Z Reconeixement de títols d'especialistes dels Estats no membres de la Unió Europea. Reial decret 459/2010 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2101285&lang=ca&coduo=2390678 El reconeixement a Espanya dels efectes professionals als títols d'especialista en ciències de la salut obtinguts a Estats no membres de la Unió Europea, es du a terme per el procediment regulat al Reial decret 459/2010 de 16 d'abril, que desenvolupa l'article 18 de la Llei 44/2003, d' Ordenació de les Professions Sanitàries. Thu, 21 Jul 2016 06:50:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2101285&lang=ca&coduo=2390678 2016-07-21T06:50:06Z