Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE CONSUM http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2390671&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Fri, 10 Jul 2020 06:29:15 GMT Govern de les Illes Balears 2020-07-10T06:29:15Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Diligències prèvies en matèria de consum http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3641085&lang=ca&coduo=2390671 Actuacions destinades a retirar mostres de productes alimentaris i industrials que estan a la venda al consumidor i remetre-les a un laboratori autoritzat per analitzar-les. L'informe del laboratori permet comprovar si el producte s'ajusta a la normativa vigent o no. Fri, 31 Jan 2020 12:45:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3641085&lang=ca&coduo=2390671 2020-01-31T12:45:05Z Inspeccions de Consum http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3836985&lang=ca&coduo=2390671 El control de mercat és l'activitat de control encaminada a garantir, en matèria de protecció del consumidor i usuari, la seguretat i l'adequació a les normes vigents dels productes i serveis que estan a disposició del consumidor final i destinats directament al consum. Fri, 31 Jan 2020 12:43:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3836985&lang=ca&coduo=2390671 2020-01-31T12:43:26Z Mesures cautelars i preventives en matèria de consum http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3641093&lang=ca&coduo=2390671 Evitar la comercialització de bens o productes perilloses Tue, 21 Jan 2020 09:36:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3641093&lang=ca&coduo=2390671 2020-01-21T09:36:18Z Sol·licitud d'Arbitratge de Consum http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=620603&lang=ca&coduo=2390671 Solucionar les controvèrsies que poden sorgir entre els consumidors i els empresaris o professionals sempre que aquests estiguin adherits al Sistema Arbitral de Consum, mitjançant un laudo de obligat compliment. Tue, 11 Jun 2019 12:09:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=620603&lang=ca&coduo=2390671 2019-06-11T12:09:14Z Reclamacions i denúncies de consum http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=303370&lang=ca&coduo=2390671 Reclamació: Intercedir en els conflictes que puguin sorgir entre una persona consumidora i una empresa. Suposa una petició de compliment, restitució o compensació per part del consumidor davant l'empresa reclamada, i tot sense perjudici que els fets esmentats puguin suposar una infracció de la normativa en matèria de consum. Denúncia: Quan la persona consumidora o usuària únicament pretén posar en coneixement de l'administració competent uns fets que entén que poden ser constitutius d'una infracció de la normativa vigent, sense perseguir cap efecte compensatori. Fri, 11 May 2018 10:21:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=303370&lang=ca&coduo=2390671 2018-05-11T10:21:13Z Adhesió voluntària al Sistema Arbitral de Consum http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=620599&lang=ca&coduo=2390671 Sotmetre's una empresa al Sistema Arbitral de Consum Tue, 13 Jun 2017 09:54:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=620599&lang=ca&coduo=2390671 2017-06-13T09:54:02Z