Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE CONSUM http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2390671&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sun, 15 Sep 2019 07:31:26 GMT Govern de les Illes Balears 2019-09-15T07:31:26Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de consum per a l'any 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3436489&lang=ca&coduo=2390671 L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions destinades a finançar les despeses generades pel desenvolupament de les activitats d'informació, educació, formació i assessorament a les persones consumidores i usuàries, com també l'edició de publicacions relacionades amb el consum, que es duguin a terme entre l'1 d'octubre de 2018 i el 30 de setembre de 2019 Wed, 26 Jun 2019 06:44:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3436489&lang=ca&coduo=2390671 2019-06-26T06:44:16Z Sol·licitud d'Arbitratge de Consum http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=620603&lang=ca&coduo=2390671 Solucionar les controvèrsies que poden sorgir entre els consumidors i els empresaris o professionals sempre que aquests estiguin adherits al Sistema Arbitral de Consum, mitjançant un laudo de obligat compliment. Tue, 11 Jun 2019 12:09:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=620603&lang=ca&coduo=2390671 2019-06-11T12:09:14Z Reclamacions i denúncies de consum http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=303370&lang=ca&coduo=2390671 Reclamació: Intercedir en els conflictes que puguin sorgir entre una persona consumidora i una empresa. Suposa una petició de compliment, restitució o compensació per part del consumidor davant l'empresa reclamada, i tot sense perjudici que els fets esmentats puguin suposar una infracció de la normativa en matèria de consum. Denúncia: Quan la persona consumidora o usuària únicament pretén posar en coneixement de l'administració competent uns fets que entén que poden ser constitutius d'una infracció de la normativa vigent, sense perseguir cap efecte compensatori. Fri, 11 May 2018 10:21:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=303370&lang=ca&coduo=2390671 2018-05-11T10:21:13Z Adhesió voluntària al Sistema Arbitral de Consum http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=620599&lang=ca&coduo=2390671 Sotmetre's una empresa al Sistema Arbitral de Consum Tue, 13 Jun 2017 09:54:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=620599&lang=ca&coduo=2390671 2017-06-13T09:54:02Z