Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE CONSUM http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2390671&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 24 Feb 2021 17:51:27 GMT Govern de les Illes Balears 2021-02-24T17:51:27Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Gestió de les notificacions del Consell de Consum de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4554478&lang=ca&coduo=2390671 Gestionar les notificacions pel funcionament d'aquest òrgan col·legiat Tue, 09 Feb 2021 10:18:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4554478&lang=ca&coduo=2390671 2021-02-09T10:18:53Z Registre d'Associacions de consumidors i usuaris http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4445499&lang=ca&coduo=2390671 Figurar inscrites en aquest registre les associacions d'associacions i usuaris constituides legalment amb domicili social i àmbit territorial limitat a les Illes Balears. Thu, 12 Nov 2020 13:55:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4445499&lang=ca&coduo=2390671 2020-11-12T13:55:12Z Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de consum per als exercicis 2019 i 2020 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109176&lang=ca&coduo=2390671 L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions destinades a finançar les despeses generades pel desenvolupament de les activitats d'informació, educació, formació i assessorament a les persones consumidores i usuàries, com també l'edició de publicacions relacionades amb el consum, que es duguin a terme entre l'1 d'octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2020. Tue, 14 Jul 2020 12:07:57 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4109176&lang=ca&coduo=2390671 2020-07-14T12:07:57Z Diligències prèvies en matèria de consum http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3641085&lang=ca&coduo=2390671 Actuacions destinades a retirar mostres de productes alimentaris i industrials que estan a la venda al consumidor i remetre-les a un laboratori autoritzat per analitzar-les. L'informe del laboratori permet comprovar si el producte s'ajusta a la normativa vigent o no. Fri, 31 Jan 2020 12:45:05 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3641085&lang=ca&coduo=2390671 2020-01-31T12:45:05Z Inspeccions de Consum http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3836985&lang=ca&coduo=2390671 El control de mercat és l'activitat de control encaminada a garantir, en matèria de protecció del consumidor i usuari, la seguretat i l'adequació a les normes vigents dels productes i serveis que estan a disposició del consumidor final i destinats directament al consum. Fri, 31 Jan 2020 12:43:26 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3836985&lang=ca&coduo=2390671 2020-01-31T12:43:26Z Mesures cautelars i preventives en matèria de consum http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3641093&lang=ca&coduo=2390671 Evitar la comercialització de bens o productes perilloses Tue, 21 Jan 2020 09:36:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3641093&lang=ca&coduo=2390671 2020-01-21T09:36:18Z Sol·licitud d'Arbitratge de Consum http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=620603&lang=ca&coduo=2390671 Solucionar les controvèrsies que poden sorgir entre els consumidors i els empresaris o professionals sempre que aquests estiguin adherits al Sistema Arbitral de Consum, mitjançant un laudo de obligat compliment. Tue, 11 Jun 2019 12:09:14 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=620603&lang=ca&coduo=2390671 2019-06-11T12:09:14Z Reclamacions i denúncies de consum http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=303370&lang=ca&coduo=2390671 Reclamació: Intercedir en els conflictes que puguin sorgir entre una persona consumidora i una empresa. Suposa una petició de compliment, restitució o compensació per part del consumidor davant l'empresa reclamada, i tot sense perjudici que els fets esmentats puguin suposar una infracció de la normativa en matèria de consum. Denúncia: Quan la persona consumidora o usuària únicament pretén posar en coneixement de l'administració competent uns fets que entén que poden ser constitutius d'una infracció de la normativa vigent, sense perseguir cap efecte compensatori. Fri, 11 May 2018 10:21:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=303370&lang=ca&coduo=2390671 2018-05-11T10:21:13Z Adhesió voluntària al Sistema Arbitral de Consum http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=620599&lang=ca&coduo=2390671 Sotmetre's una empresa al Sistema Arbitral de Consum Tue, 13 Jun 2017 09:54:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=620599&lang=ca&coduo=2390671 2017-06-13T09:54:02Z