Tràmits: INSTITUT BALEAR DE LA DONA http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=232&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Wed, 20 Feb 2019 23:52:32 GMT Govern de les Illes Balears 2019-02-20T23:52:32Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Premis en matèria d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes per a l'any 2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3519165&lang=ca&coduo=232 Premiar els millors treballs periodístics i el millor projecte o activitat associatiu que tenguin la finalitat de despertar consciències crítiques i sensibilitzar la societat des d'una perspectiva de gènere per superar la discriminació per raó de sexe. a) Premis "Millor treball periodístic". Es distribueixen en tres modalitats: Modalitat A. Modalitat text. Modalitat B. Modalitat audiovisual. Modalitat C. Modalitat gràfica. Els treballs presentats poden ser de qualsevol gènere periodístic (notícia, reportatge, crònica, entrevista, vinyeta, còmic, etc.) i d'autoria individual o col·lectiva. En aquest darrer cas la candidatura s'ha de presentar conjuntament o amb l'autorització de cada persona coautora. b) Premi «Avancem cap a la igualtat» Els projectes presentats han de ser de promoció de la igualtat entre dones i homes i/o de lluita contra les violències masclistes i s'han d'haver realitzat a l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Wed, 21 Nov 2018 10:47:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3519165&lang=ca&coduo=232 2018-11-21T10:47:25Z Subvencions per al foment i suport a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes (2018) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3499009&lang=ca&coduo=232 Subvencionar els projectes i programes dirigits a fomentar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. Concretament: a) Programes i actuacions encaminats a erradicar la violència contra les dones. b) Projectes que fomentin accions d'accés i de participació de les dones en tots els àmbits. c) Projectes que afavoreixin una participació equilibrada de les dones i els homes en la presa de decisions. d) Projectes que fomentin la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. e) Projectes que promoguin accions orientades a la inclusió social i laboral dels col·lectius de dones més desfavorits i de dones en risc d'exclusió social. f) Projectes que afavoreixin accions d'informació, atenció i prevenció adreçats a millorar la salut de les dones. g) Projectes de coeducació. h) Projectes que siguin campanyes de prevenció, de sensibilització i de promoció. Wed, 21 Nov 2018 10:41:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3499009&lang=ca&coduo=232 2018-11-21T10:41:12Z Ajudes a dones víctimes de violència de gènere residents i/o empadronades en Menorca, Eivissa i Formentera (art. 27 LO 1/2004) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2488882&lang=ca&coduo=232 Convocatòria sobre les condicions, els requisits i el procediment per a la concessió de l'ajut econòmic de pagament únic, a les dones víctimes de violència de gènere que resideixin i estiguin empadronades als Municipis de Menorca, Eivissa i Formentera (art. 27 de la LO 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere) Wed, 17 May 2017 11:41:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2488882&lang=ca&coduo=232 2017-05-17T11:41:02Z