Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=220&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Fri, 05 Jun 2020 23:34:07 GMT Govern de les Illes Balears 2020-06-05T23:34:07Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Permuta del lloc de feina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850703&lang=ca&coduo=220 Permutar el lloc de feina amb un/a altre/a funcionari/ària de carrera al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Fri, 29 May 2020 11:59:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850703&lang=ca&coduo=220 2020-05-29T11:59:53Z Reingrés al servei actiu amb reserva de lloc de feina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=851217&lang=ca&coduo=220 Reingressar al servei actiu al personal funcionari de carrera al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que tengui reserva de lloc de feina. Fri, 29 May 2020 09:41:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=851217&lang=ca&coduo=220 2020-05-29T09:41:17Z Sol·licitud de declaració de la situació administrativa de serveis especials http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850715&lang=ca&coduo=220 Reconèixer la situació administrativa de serveis especials al personal funcionari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Wed, 27 May 2020 14:51:42 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850715&lang=ca&coduo=220 2020-05-27T14:51:42Z Reconeixement de serveis previs http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850742&lang=ca&coduo=220 Reconèixer els serveis previs a l'Administració Pública al personal funcionari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Wed, 27 May 2020 14:42:11 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850742&lang=ca&coduo=220 2020-05-27T14:42:11Z Sol·licitud de consolidació del grau personal http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850608&lang=ca&coduo=220 Reconèixer el grau personal al personal funcionari de carrera al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Wed, 27 May 2020 14:29:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850608&lang=ca&coduo=220 2020-05-27T14:29:06Z Excedència voluntària per interès particular http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=863667&lang=ca&coduo=220 Concessió de l'excedència voluntària per interès particular al personal funcionari de carrera al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Wed, 27 May 2020 13:18:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=863667&lang=ca&coduo=220 2020-05-27T13:18:30Z Excedència voluntària per cura de familiars http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=863692&lang=ca&coduo=220 Concessió de l'excedència voluntària per cura de familiars al personal funcionari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Wed, 27 May 2020 13:10:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=863692&lang=ca&coduo=220 2020-05-27T13:10:07Z Sol·licitud d'excedència per prestació de serveis en el sector públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=863724&lang=ca&coduo=220 Concedir l'excedència als funcionaris quan passen a ocupar un altre lloc en el sector públic respecte al seu cos d'origen Wed, 27 May 2020 12:46:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=863724&lang=ca&coduo=220 2020-05-27T12:46:02Z Sol·licitud d'excedència voluntària especial http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1191606&lang=ca&coduo=220 Concedir al personal funcionari de carrera i al personal laboral fix l'excedència voluntària especial amb una durada mínima de sis mesos i màxima de tres anys Wed, 27 May 2020 12:31:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1191606&lang=ca&coduo=220 2020-05-27T12:31:36Z Excedència voluntària per a les víctimes de la violència de gènere http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=851781&lang=ca&coduo=220 Concessió de l'excedència voluntària per a les funcionàries víctimes de la violència de gènere. Wed, 27 May 2020 12:18:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=851781&lang=ca&coduo=220 2020-05-27T12:18:48Z Excedència voluntària per a les víctimes de qualsevol tipus de violència http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4151221&lang=ca&coduo=220 Concedir l'excedència voluntària per a les funcionàries i els funcionaris víctimes de qualsevol tipus de violència. Wed, 27 May 2020 11:54:08 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4151221&lang=ca&coduo=220 2020-05-27T11:54:08Z Jubilació voluntària (MUFACE) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=863751&lang=ca&coduo=220 Concessió de la jubilació voluntària al personal funcionari adscrit al règim de previsió de MUFACE que acompleixen els requisits per accedir-hi Mon, 18 May 2020 12:45:44 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=863751&lang=ca&coduo=220 2020-05-18T12:45:44Z Jubilació anticipada II (Seguretat Social) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1675324&lang=ca&coduo=220 Concessió de la jubilació anticipada al personal funcionari adscrit al Règim General de Seguretat Social que acompleixen els requisits per accedir-hi (especificats en les instruccions per emplenar la sol·licitud). Mon, 18 May 2020 12:24:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1675324&lang=ca&coduo=220 2020-05-18T12:24:16Z Prestació de serveis mitjançant teletreball http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542846&lang=ca&coduo=220 Concedir al personal funcionari i al personal laboral de serveis generals la possibilitat de prestar serveis mitjançant teletreball, regulat en el Decret 36/2013, de 28 de juny, pel qual es regula la modalitat de prestació de serveis mitjançant teletreball a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 91, de 29 de juny) Mon, 27 Apr 2020 11:15:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542846&lang=ca&coduo=220 2020-04-27T11:15:59Z Reconeixement de permutes per al personal laboral fix i indefinit no fix a extingir de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795289&lang=ca&coduo=220 Reconèixer les permutes del lloc de feina que sol·liciti el personal laboral fix i indefinit no fix a extingir de l'àmbit dels serveis generals al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Tue, 21 Apr 2020 16:15:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795289&lang=ca&coduo=220 2020-04-21T16:15:10Z Reconeixement de serveis previs del personal laboral de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=849977&lang=ca&coduo=220 Reconeixement de serveis previs del personal laboral de l'àmbit dels serveis generals al servei de la CAIB Mon, 20 Apr 2020 15:58:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=849977&lang=ca&coduo=220 2020-04-20T15:58:24Z Jubilació del personal laboral de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4049566&lang=ca&coduo=220 Concessió de la jubilació al personal laboral al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.Jubilació ordinària, parcial o anticipada. Wed, 19 Feb 2020 11:30:59 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4049566&lang=ca&coduo=220 2020-02-19T11:30:59Z Reingrés al servei actiu del personal laboral de l'àmbit dels serveis generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795157&lang=ca&coduo=220 Reingrés al servei actiu del personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que tengui o no tengui reserva de lloc de feina Mon, 10 Feb 2020 09:41:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=795157&lang=ca&coduo=220 2020-02-10T09:41:33Z Ajuda per a fills i filles menors de divuit anys (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL EMPRESES PÚBLIQUES). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1175740&lang=ca&coduo=220 Ajuda econòmica compensatòria de les despeses realitzades amb caràcter de guarda, custòdia i educació dels fills i de les filles. Mon, 10 Feb 2020 09:40:06 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1175740&lang=ca&coduo=220 2020-02-10T09:40:06Z Sol·licitud d'ajuda per a l'atenció persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL EMPRESES PÚBLIQUES). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1176491&lang=ca&coduo=220 Ajuda econòmica al personal que tengui al seu càrrec i al seu compte persones amb la condició de discapacitades físiques, psíquiques o sensorials. Mon, 10 Feb 2020 09:39:50 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1176491&lang=ca&coduo=220 2020-02-10T09:39:50Z Ajudes per estudis del personal funcionari i laboral i dels seus fills i filles (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL EMPRESES PÚBLIQUES NI PERSONAL DOCENT). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3567600&lang=ca&coduo=220 Ajudes per sufragar, en part, les despeses que el personal funcionari i laboral de l'àmbit del Serveis Generals (per tant no està inclòs el personal laboral de les empreses públiques ni el personal docent) al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma realitzi en matèria d'estudis oficials, per a si mateix o per als seus fills majors de 18 anys i menors de 25 anys i en dues modalitats: La compensació de les despeses per matrícula en centres docents. La compensació de les despeses realitzades en llibres per al curs en el qual s'hagi formalitzat la matrícula. Mon, 10 Feb 2020 09:39:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3567600&lang=ca&coduo=220 2020-02-10T09:39:25Z Ajudes per compensació de despeses d'assistència sanitària (PERSONAL CAIB SERVEIS GENERALS, NO PERSONAL LABORAL EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3567683&lang=ca&coduo=220 Ajudes per a la compensació parcial de les despeses derivades d'assistència sanitària, farmacèutica i ortopèdica que hagi hagut de realitzar el personal de la comunitat autònoma per a ell mateix o per als seus fills menors de divuit anys, o fills majors d'aquesta edat amb minusvalidesa reconeguda i que no gaudeixin d'ingressos propis. Mon, 10 Feb 2020 09:39:09 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3567683&lang=ca&coduo=220 2020-02-10T09:39:09Z Bestreta ordinària a favor del personal funcionari de carrera i del personal laboral fix de l'àmbit dels Serveis Generals de la CAIB (NO PERSONAL LABORAL DE LES EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3868915&lang=ca&coduo=220 La comunitat autònoma podrà concedir com a bestreta ordinària l'import de fins a dues mensualitats líquides. Aquestes hauran de ser reintegrades per desenes parts iguals, que seran mensualment retingudes a la nòmina i no meritaran, aquestes bestretes, cap interès. El personal en situació de maternitat, podrà sol·licitar una bestreta de fins a 2 mensualitats líquides, les quals seran reintegrades a partir de la reincorporació i per quartes parts que seran mensualment retingudes. Per accedir a aquesta bestreta el personal que ho sol·liciti s'haurà de comprometre a la reincorporació immediata, una vegada finalitzat el període legal de maternitat, i, en el cas de no reincorporació, al reintegrament immediat de la bestreta. Mon, 10 Feb 2020 09:38:53 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3868915&lang=ca&coduo=220 2020-02-10T09:38:53Z Bestreta extraordinària a favor del personal funcionari de carrera i del personal laboral fixo de l'àmbit dels serveis generals (NO PERSONAL LABORAL EMPRESES PÚBLIQUES) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3869144&lang=ca&coduo=220 La Comunitat Autònoma podrà concedir com a bestreta extraordinària l'import de fins a 6 mensualitats de retribucions líquides, per atendre necessitats de caràcter urgent. El termini màxim de reintegrament d'aquestes bestretes serà de 24 mensualitats, no produiran cap interès i podran ser reintegrades en termini inferior a l'assenyalat com a màxim. Mon, 10 Feb 2020 09:38:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3869144&lang=ca&coduo=220 2020-02-10T09:38:35Z Compatibilitat http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=868972&lang=ca&coduo=220 Reconèixer la compatibilitat de la segona activitat pública o privada per al personal laboral Fri, 25 Oct 2019 11:33:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=868972&lang=ca&coduo=220 2019-10-25T11:33:48Z Procediment disciplinari en relació amb el personal al servei de l'Administració de la CAIB http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=866505&lang=ca&coduo=220 Aplicar el règim disciplinari en relació amb el personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Tue, 08 Oct 2019 11:17:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=866505&lang=ca&coduo=220 2019-10-08T11:17:20Z Informes de la DG de Funció Pública i Administracions Públiques http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3662868&lang=ca&coduo=220 Informes jurídics sobre procediments de funció pública Fri, 15 Feb 2019 08:01:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3662868&lang=ca&coduo=220 2019-02-15T08:01:02Z Reingrés al servei actiu sense reserva de lloc de feina http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850755&lang=ca&coduo=220 Reingressar al servei actiu al personal funcionari de carrera quan aquest no té dret a la reserva del lloc de feina. Wed, 17 Oct 2018 11:24:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=850755&lang=ca&coduo=220 2018-10-17T11:24:03Z Expedients en matèria inspectora i investigadora dels empleats públics http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3396557&lang=ca&coduo=220 Control intern i vigilancia del compliment de les normes de Funció Pública. Anàlisi i propostes en materia d'organització, planificació i coordinació administrativa. Actuacions d'inspecció, seguiment i control del funcionament dels organismes i serveis, mitjançant auditories, plans d'inspeccions i seguiment de queixes, entre d'altres. Mon, 18 Jun 2018 07:09:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3396557&lang=ca&coduo=220 2018-06-18T07:09:45Z Expedició de certificats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=864361&lang=ca&coduo=220 Expedició dels certificats de qualsevol dada que consti al Registre General de Personal. Aquests certificats es poden dividir en els tipus següents: - Certificats de serveis prestats - Certificats de comissions de serveis - Certificats de serveis previs - Certificats de l'expedient de personal Mon, 21 Mar 2016 12:26:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=864361&lang=ca&coduo=220 2016-03-21T12:26:16Z Modificacions de les dades personals i anotacions al Registre General Personal a instància de la persona interessada http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=864170&lang=ca&coduo=220 Incloure o modificar qualsevol dada o acte al Registre General de Personal (RGP) a instància de la persona interessada. Aquests moviments es poden dividir en les actuacions següents: - Modificació de les dades personals inscrites. - Anotacions al RGP. Fri, 12 Jun 2015 07:37:39 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=864170&lang=ca&coduo=220 2015-06-12T07:37:39Z