Trámites: SECRETARÍA GENERAL http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=218&lang=es&tipo=rss_2.0 Trámites del Govern de les Illes Balears es Thu, 13 Aug 2020 09:04:42 GMT Govern de les Illes Balears 2020-08-13T09:04:42Z es Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Negocis i contractes exclosos de la Llei de Contractes del sector Públic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3846631&lang=es&coduo=218 Notificació i/o comunicació de tots aquells actes administratius que es derivin de la licitació, adjudicació i execució de contractes exclosos de la Llei de contractes del Sector Públic. Tue, 23 Jul 2019 10:55:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3846631&lang=es&coduo=218 2019-07-23T10:55:02Z Fase d'execució en els procediments de contractació http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3846914&lang=es&coduo=218 Notificació i/o comunicació de tots aquell actes administratius que es deriven de la fase d'execució dels contractes (administratius i privats) com puguin ser: pròrrogues, modificacions, imposició de penalitats o causes de resolució previstes. Tue, 23 Jul 2019 10:53:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3846914&lang=es&coduo=218 2019-07-23T10:53:30Z Devolució i cancel·lació de garanties http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3846976&lang=es&coduo=218 Tramitació, resolució dels expedients de devolució i cancel·lació de garanties provisionals, definitives i complementàries en els contractes administratius. Tue, 23 Jul 2019 10:52:28 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3846976&lang=es&coduo=218 2019-07-23T10:52:28Z