Tràmits: SERVEI D'ACTIVITATS CLASSIFICADES http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2158&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 24 Feb 2020 16:17:28 GMT Govern de les Illes Balears 2020-02-24T16:17:28Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Inscripcions en el Registre d'Entitats Col·laboradores en matèria d'activitats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146757&lang=ca&coduo=2158 Resoldre sobre la inscripció provisional i definitiva de les entitats col·laboradores en matèria d'activitats en el Registre d'Entitats Col·laboradores en activitats. Les entitats col·laboradores en activitats són les entitats degudament homologades pel Govern de les Illes Balears per coadjuvar en la verificació de les condicions tècniques de les activitats. En tot cas, han de ser entitats d'inspecció i control reglamentari (ENICRE) en tots els reglaments o organisme de control, autoritzades pel departament competent en la matèria de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i ECA en medi ambient o verificador mediambiental acreditat, d'acord amb el Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial Wed, 05 Feb 2020 11:44:24 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146757&lang=ca&coduo=2158 2020-02-05T11:44:24Z Inscripció d'activitats itinerants http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146683&lang=ca&coduo=2158 -Inscripció del projecte tipus en el Registre autonòmic d'activitats itinerants -Efectuar els canvis de titularitat de les activitats itinerants Wed, 05 Feb 2020 11:43:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146683&lang=ca&coduo=2158 2020-02-05T11:43:17Z Instrucció i resolució de procediments sancionadors d'activitats itinerants http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4026234&lang=ca&coduo=2158 Instrucció i resolució dels expedients sancionadors d'activitats itinerants, d'acord amb l'article 6.3 c) de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears Wed, 08 Jan 2020 11:54:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4026234&lang=ca&coduo=2158 2020-01-08T11:54:48Z Resolució de consultes en matèria d'activitats http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146660&lang=ca&coduo=2158 Es tracta d'un procés cabdal dins el Servei d'Activitats Classificades i Espectacles de nova implantació amb una estructura molt diferent als altres i que consisteix en la resolució de consultes sobre la interpretació i aplicació de les disposicions que regulen la matèria d'activitats plantejades per tècnics municipals, tècnics privats i públic en general, realitzades preferentment a través de la bústia infoactivitats@dgiej.caib.es o telefònicament en el seu cas. L'objectiu és donar una resposta contrastada amb la màxima celeritat possible a les consultes sobre les llicències integrades d'activitats prioritzant l'ús de les noves tecnologies de la informació versus les consultes i contestacions fetes en forma tradicional escrita i en suport paper. Es mantén l'ús del canal telefònic sempre i quan la dificultat de la consulta ho permeti o com a canal coadjuvant del correu electrònic i de les consultes dels interessats a la web de la Junta Autonòmica d'Activitats de les Illes Balears: http://activitats.caib.es Tue, 25 Jun 2019 06:55:12 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146660&lang=ca&coduo=2158 2019-06-25T06:55:12Z Cooperació tècnica http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146788&lang=ca&coduo=2158 Es tracta d'una cooperació de tipus tècnic amb altres administracions públiques regulada en els articles 28 a 31 de la Llei 7/2013. Els ajuntaments que no disposin del personal tècnic competent han de sol·licitar la cooperació tècnica en primer lloc del consell insular corresponent i de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a través de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques en aquells supòsits en què, el consell insular, com administració actuant i cooperadora, no disposi del personal tècnic competent per dur a terme l'actuació concreta que el cas específic requereixi. Tue, 25 Jun 2019 06:53:23 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1146788&lang=ca&coduo=2158 2019-06-25T06:53:23Z