Tràmits: SERVEI DE JOC http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=2157&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 01 Jun 2020 20:36:18 GMT Govern de les Illes Balears 2020-06-01T20:36:18Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Sol·licituds d'autoritzacions i comunicacions en matèria de màquines de joc. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919271&lang=ca&coduo=2157 Tràmits relacionats amb màquines de joc ( butlletins, guies de circulació, interconnexions i homologacions). Thu, 30 May 2019 06:11:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919271&lang=ca&coduo=2157 2019-05-30T06:11:55Z Procediment sancionador en matèria de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3310591&lang=ca&coduo=2157 Tramitació de procediments sancionadors per la presumpta comissió d'infraccions en matèria de joc Les fases del procediment són els següents: 1-. Acord d'inici de la directora general de Comerç i Empresa: l'interessat disposa d'un termini de 15 dies hàbils des de la notificació per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova, o bé sol·licitar el pagament voluntari de la sanció. 2.- Proposta de resolució de l'instructor/a: : l'interessat disposa d'un termini de 15 dies hàbils des de la notificació per formular al·legacions, presentar documents i proposar prova, o bé sol·licitar el pagament voluntari de la sanció. 3.- Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria: contra aquesta resolució, podrà interposar-se recurs d'alçada o de reposició, segons el tipus d'infracció. Thu, 20 Dec 2018 07:28:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3310591&lang=ca&coduo=2157 2018-12-20T07:28:51Z Autoritzacions en matèria de joc a establiments. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919081&lang=ca&coduo=2157 Obtenir l'autorització d'establiments de joc (salons de joc , bingos i casinos) i l'autorització per a la instal·lació de màquines de tipus B a establiments hostalers. Wed, 21 Nov 2018 10:34:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1919081&lang=ca&coduo=2157 2018-11-21T10:34:49Z Autorització per a realitzar sortejos rifes i tomboles http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1448378&lang=ca&coduo=2157 Obtenir l'autorització per a realitzar sortejos rifes i tómboles d'interés particular. Thu, 15 Feb 2018 12:39:47 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1448378&lang=ca&coduo=2157 2018-02-15T12:39:47Z Certificació de situació en el registre d'interdiccions d'accés al joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164106&lang=ca&coduo=2157 Obtenció certificat de situació en el registre d'interdiccions d'accés al joc Tue, 13 Feb 2018 12:19:31 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164106&lang=ca&coduo=2157 2018-02-13T12:19:31Z Consulta llista les persones donades d'alta en el registre d'interdiccions d'accés al joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164081&lang=ca&coduo=2157 Obtenció de la llista les persones donades d'alta en el registre d'interdiccions d'accés al joc Fri, 02 Feb 2018 12:16:51 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164081&lang=ca&coduo=2157 2018-02-02T12:16:51Z Alta en el registre d'interdiccions d'accés al joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164017&lang=ca&coduo=2157 Obtenció de l'alta en el registre d'interdiccions d'accés al joc Fri, 02 Feb 2018 12:12:10 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3164017&lang=ca&coduo=2157 2018-02-02T12:12:10Z Modificació de les dades en el registre d'interdiccions d'accés al joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3163858&lang=ca&coduo=2157 Modificació de les dades en el registre d'interdiccions d'accés al joc Fri, 02 Feb 2018 12:07:33 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3163858&lang=ca&coduo=2157 2018-02-02T12:07:33Z Baixa en el registre d'interdiccions d'accés al joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3163934&lang=ca&coduo=2157 Obtenció de la baixa en el registre d'interdiccions d'accés al joc Fri, 01 Dec 2017 11:22:55 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3163934&lang=ca&coduo=2157 2017-12-01T11:22:55Z Modificació inscripció i autorització com a Empresa de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1543082&lang=ca&coduo=2157 Inscriure les modificacions efectuades en les dades inscrites al Registre de Joc Tue, 21 Nov 2017 13:00:36 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1543082&lang=ca&coduo=2157 2017-11-21T13:00:36Z Renovació de la inscripció i autorització com a empresa de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542853&lang=ca&coduo=2157 Registrar la renovació de l'empresa en el Registre d'empreses de Joc amb la presentació de la declaració responsable del compliment dels requisits Tue, 21 Nov 2017 12:58:58 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542853&lang=ca&coduo=2157 2017-11-21T12:58:58Z Baixa com a empresa de joc i devolució de fiances http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1557848&lang=ca&coduo=2157 Inscriure les baixes de les empreses en el registre d'empreses de Joc de les Illes Balears En el cas de devolució de la fiança: Procedir a retornar l'import corresponent de les fiances constituides Tue, 21 Nov 2017 12:56:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1557848&lang=ca&coduo=2157 2017-11-21T12:56:38Z Inscripció i autorització com a empresa de joc http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542411&lang=ca&coduo=2157 Inscriure les empreses de joc en el registre general de joc de les Illes Balears Tue, 21 Nov 2017 12:45:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=1542411&lang=ca&coduo=2157 2017-11-21T12:45:07Z