Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HÍDRICS http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=209&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 14 Oct 2019 12:57:31 GMT Govern de les Illes Balears 2019-10-14T12:57:31Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Sol·licitud d'indemnització per obres i instal·lacions de depuració d'aigües residuals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3780758&lang=ca&coduo=209 Indemnitzar a ajuntaments i altres entitats públiques que prestin els serveis de depuració d'aigües residuals, per obres o instal·lacions que, efectivament, redueixin la càrrega contaminant en nivells tècnicament acceptables, d'acord amb la disposició addicional segona del Decret legislatiu 1/2016, de 6 de maig, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d'aigües. Fri, 07 Jun 2019 07:59:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3780758&lang=ca&coduo=209 2019-06-07T07:59:18Z Sol·licitud d'indemnització pels costs de conservació, manteniment i explotació del servei de depuració d'aigües residuals. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771718&lang=ca&coduo=209 Indemnitzar a ajuntaments i altres entitats públiques que prestin els serveis de depuració d'aigües residuals, pels costs de conservació, manteniment i explotació que suportin. Thu, 06 Jun 2019 14:35:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771718&lang=ca&coduo=209 2019-06-06T14:35:19Z Aprovació / legalització de projecte de labors subterrànies (sondeig). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3664096&lang=ca&coduo=209 Sol·licitar la preceptiva autorització pertinent per realitzar un sondeig. Thu, 21 Feb 2019 17:56:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3664096&lang=ca&coduo=209 2019-02-21T17:56:07Z Declaració responsable de la instal·lació d'un sistema autònom de depuració http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3471297&lang=ca&coduo=209 Complir amb l'article 81.3 del Reial Decret 701/2015, de 17 de juliol mitjançant el qual s'aprova el Pla Hidrològic de les Illes Balears Wed, 12 Sep 2018 08:25:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3471297&lang=ca&coduo=209 2018-09-12T08:25:48Z Comunicació prèvia de la instal·lació d'un sistema autònom de depuració d'aigües residuals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3450534&lang=ca&coduo=209 Complir amb la disposició transitòria quarta de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears Fri, 03 Aug 2018 10:18:48 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3450534&lang=ca&coduo=209 2018-08-03T10:18:48Z Sol·licitud de neteja de torrent http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=246657&lang=ca&coduo=209 Obtenir autorització perquè la persona interessada pugui netejar el tram de torrent que passa per la seva finca o sol·licitar a l'Administració que neteji el tram de torrent. Thu, 21 Dec 2017 11:38:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=246657&lang=ca&coduo=209 2017-12-21T11:38:43Z Autorització per obres de construcció a zona de policia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3159035&lang=ca&coduo=209 Obtenir l'autorització per a obres i/o construccions a zona de policia de torrents. S'inclouen les obres de tancament de finques a zona de policia. Wed, 20 Dec 2017 11:27:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3159035&lang=ca&coduo=209 2017-12-20T11:27:19Z