Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HÍDRICS http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=209&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Mon, 18 Jan 2021 10:43:42 GMT Govern de les Illes Balears 2021-01-18T10:43:42Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Atorgament de concessió i explotació d'aigües subterrànies. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4454353&lang=ca&coduo=209 Documentació necessària que s'ha d'aportar per a obtenir una concessió d'explotació d'aigües subterrànies per a volums superiors a 7000m3 anuals, cabals instantanis superiors a 1 l/s i/o per a usos en més d'una mateixa finca. Fri, 15 Jan 2021 12:10:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4454353&lang=ca&coduo=209 2021-01-15T12:10:18Z Comunicació prèvia de la instal·lació d'un sistema autònom de depuració d'aigües residuals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3450534&lang=ca&coduo=209 Complir amb la disposició transitòria quarta de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears Mon, 09 Nov 2020 12:57:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3450534&lang=ca&coduo=209 2020-11-09T12:57:54Z Declaració responsable de la instal·lació d'un sistema autònom de depuració http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3471297&lang=ca&coduo=209 Complir amb l'article 80.3 del Reial Decret 51/2019, de 8 de febrer mitjançant el qual s'aprova el Pla Hidrològic de les Illes Balears. Mon, 09 Nov 2020 12:56:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3471297&lang=ca&coduo=209 2020-11-09T12:56:49Z Autorització per obres i construccions a zona de domini públic hidràulic, zona de servitud, zona de policia, zona inundable o potencialment inundable http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3159035&lang=ca&coduo=209 Obtenir l'autorització per a obres i/o construccions a zona de domini púbic hidràulic, zona de servitud, zona de policia, zona inundable o potencialment inundable. Mon, 09 Nov 2020 12:54:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3159035&lang=ca&coduo=209 2020-11-09T12:54:35Z Procediment sancionador en matèria de domini públic hidràulic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055158&lang=ca&coduo=209 Tramitació d'expedients sancionadors de la Direcció General de Recursos Hídrics Fri, 20 Mar 2020 16:08:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=4055158&lang=ca&coduo=209 2020-03-20T16:08:16Z Sol·licitud d'indemnització per obres i instal·lacions de depuració d'aigües residuals d'escassa quantia http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3806506&lang=ca&coduo=209 Indemnitzar a ajuntaments i altres entitats públiques que prestin els serveis de depuració d'aigües residuals, per obres o instal·lacions que, efectivament, redueixin la càrrega contaminant en nivells tècnicament acceptables, d'acord amb la disposició addicional segona del Decret legislatiu 1/2016, de 6 de maig, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d'aigües, quan aquestes obres o instal·lacions no superin l'import de 90.149,65 euros. Wed, 06 Nov 2019 11:20:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3806506&lang=ca&coduo=209 2019-11-06T11:20:01Z Sol·licitud d'indemnització per obres i instal·lacions de depuració d'aigües residuals http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3780758&lang=ca&coduo=209 Indemnitzar a ajuntaments i altres entitats públiques que prestin els serveis de depuració d'aigües residuals, per obres o instal·lacions que, efectivament, redueixin la càrrega contaminant en nivells tècnicament acceptables, d'acord amb la disposició addicional segona del Decret legislatiu 1/2016, de 6 de maig, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d'aigües. Fri, 07 Jun 2019 07:59:18 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3780758&lang=ca&coduo=209 2019-06-07T07:59:18Z Sol·licitud d'indemnització pels costs de conservació, manteniment i explotació del servei de depuració d'aigües residuals. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771718&lang=ca&coduo=209 Indemnitzar a ajuntaments i altres entitats públiques que prestin els serveis de depuració d'aigües residuals, pels costs de conservació, manteniment i explotació que suportin. Thu, 06 Jun 2019 14:35:19 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3771718&lang=ca&coduo=209 2019-06-06T14:35:19Z Aprovació / legalització de projecte de labors subterrànies (sondeig). http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3664096&lang=ca&coduo=209 Sol·licitar la preceptiva autorització pertinent per realitzar un sondeig. Thu, 21 Feb 2019 17:56:07 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3664096&lang=ca&coduo=209 2019-02-21T17:56:07Z Sol·licitud de neteja de torrent http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=246657&lang=ca&coduo=209 Obtenir autorització perquè la persona interessada pugui netejar el tram de torrent que passa per la seva finca o sol·licitar a l'Administració que neteji el tram de torrent. Thu, 21 Dec 2017 11:38:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=246657&lang=ca&coduo=209 2017-12-21T11:38:43Z