Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA UNIVERSITÀRIA I D'ENSENYAMENT SUPERIOR http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=203&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Sun, 20 May 2018 13:55:07 GMT Govern de les Illes Balears 2018-05-20T13:55:07Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Instruccions per als ensenyaments artístics superiors per a l'any acadèmic 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349323&lang=ca&coduo=203 Aquesta Resolució té una doble finalitat: - L'organització acadèmica, per al curs 2018-2019, dels ensenyaments artístics superiors i, - El reconeixement de la tasca dels professors en els vessants de la docència, la recerca i la gestió. Tot això dins el marc europeu d'educació superior (EEES) i de l'espai europeu de recerca (EER). Amb aquesta regulació la Conselleria d'Educació i Universitat vol donar un impuls decidit als ensenyaments artístics superiors perquè es pugin consolidar a la comunitat autònoma de les Illes Balears i tenguin el mateix tractament acadèmic i social que els ensenyaments universitaris. Tue, 15 May 2018 10:50:46 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349323&lang=ca&coduo=203 2018-05-15T10:50:46Z Proves d'accés, procés d'admissió i matriculació als estudis superiors de Disseny http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3347193&lang=ca&coduo=203 Aquestes instruccions regulen els aspectes necessaris per desenvolupar la prova específica d'accés als estudis superiors de Disseny que s'ha de fer a les Illes Balears en aquesta convocatòria. Mon, 14 May 2018 10:05:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3347193&lang=ca&coduo=203 2018-05-14T10:05:17Z Proves d'accés, procés d'admissió i matriculació als estudis superiors de Música http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3347673&lang=ca&coduo=203 Aquestes instruccions regulen els aspectes necessaris per desenvolupar la prova específica d'accés als estudis superiors de Música que s'ha de fer a les Illes Balears en aquesta convocatòria. Mon, 14 May 2018 07:25:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3347673&lang=ca&coduo=203 2018-05-14T07:25:21Z Proves d'accés, procés d'admissió i matriculació als estudis superiors d'Art Dramàtic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3347620&lang=ca&coduo=203 Aquestes instruccions regulen els aspectes necessaris per desenvolupar la prova específica d'accés als estudis superiors d'Art Dramàtic que s'ha de fer a les Illes Balears en aquesta convocatòria. Mon, 14 May 2018 06:47:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3347620&lang=ca&coduo=203 2018-05-14T06:47:27Z Convocatòria per proveir mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari dos llocs de feina docent al Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3338182&lang=ca&coduo=203 La Conselleria d'Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears desenvolupen conjuntament el Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB), que té per objectiu fomentar l'increment d'alumnes a la Universitat de les Illes Balears i difondre l'activitat universitària a la societat. Wed, 09 May 2018 11:43:25 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3338182&lang=ca&coduo=203 2018-05-09T11:43:25Z Convocatòria per proveir mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari 5 hores setmanals de feina docent per a l'organització de les proves Cangur dins el marc del PORT-UIB http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3344493&lang=ca&coduo=203 La Conselleria d'Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears desenvolupen conjuntament el Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB), que té per objectiu fomentar l'increment d'alumnes a la Universitat de les Illes Balears i difondre l'activitat universitària a la societat. Les proves Cangur són una activitat que rep el suport de la Conselleria d'Educació i Universitat i de la UIB. Tenen per objectiu estimular i motivar l'aprenentatge de les matemàtiques a través de la resolució de problemes. La Conselleria d'Educació i Universitat hi aporta un docent, que dedica 5 hores setmanals (3 de lectives i 2 de no lectives) a la preparació i l'organització de les proves. Aquesta mesura pretén que les proves puguin desenvolupar-se correctament, atès que actualment hi participen més de 12.000 alumnes de 5è i 6è de primària; 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO, i 1r i 2n de batxillerat de les Illes Balears. Wed, 09 May 2018 11:42:45 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3344493&lang=ca&coduo=203 2018-05-09T11:42:45Z Ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3321514&lang=ca&coduo=203 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar la convocatòria i el procediment de concessió d'ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears. En concret, es pretén fomentar activitats com les següents: a) Congressos, jornades, trobades, cursos, seminaris o conferències, emmarcats en l'àmbit universitari, que tinguin lloc a les Illes Balears, que no siguin una repetició de continguts acadèmics i que tractin sobre temes d'actualitat, el debat dels quals sigui pertinent dins l'àmbit universitari. b) Activitats formatives i informatives sobrer temes vinculats a l'accés a la universitat, l'oferta d'estudis, les sortides professionals, la formació permanent o l'actualització professional. c) Activitats de tipus cultural que tinguin un caràcter complementari de les activitats acadèmiques universitàries. d) Altres iniciatives que complementin els punts anteriors i que siguin competència de la Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior, sempre que s'adeqüin als supòsits regulats en el punt 2.5 g) de l'article 1 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'Educació i Cultura. Thu, 03 May 2018 07:27:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3321514&lang=ca&coduo=203 2018-05-03T07:27:43Z Ajudes ensenyaments artístics superiors per desplaçament 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3305777&lang=ca&coduo=203 L'objecte d'aquesta convocatòria és concessió d'ajudes per compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears que, atès el fet insular, s'han de desplaçar i han de residir fora de l'illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a qualsevol país de la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2017-2018. Thu, 12 Apr 2018 07:02:01 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3305777&lang=ca&coduo=203 2018-04-12T07:02:01Z Ajudes universitàries de mobilitat i de desplaçament 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3289408&lang=ca&coduo=203 L'objecte d'aquestes ajudes és doble: - Facilitar la mobilitat internacional d'alumnes de les Illes Balears que cursen estudis universitaris oficials i participen en programes institucionals de mobilitat que permeten dur a terme part d'aquests estudis a centres estrangers d'ensenyament superior dins l'àmbit dels territoris integrats a l'Euroregió Pirineus Mediterrània durant l'any acadèmic 2017-2018. - Compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears que, atès el fet insular, s'han de desplaçar i han de residir fora de l'illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis universitaris a Espanya o qualsevol altre país de la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2017-2018. Tue, 03 Apr 2018 08:45:54 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3289408&lang=ca&coduo=203 2018-04-03T08:45:54Z Ajudes universitàries de desplaçament 2016 - 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2901032&lang=ca&coduo=203 L'objecte d'aquestes ajudes és doble: - facilitar la mobilitat internacional d'alumnes de les Illes Balears que cursen estudis universitaris oficials i participen en programes institucionals de mobilitat que permeten dur a terme part d'aquests estudis a centres estrangers d'ensenyament superior dins l'àmbit dels territoris integrats a l'Euroregió Pirineus Mediterrània durant l'any acadèmic 2016-2017. - compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears que, atès el fet insular, s'han de desplaçar i han de residir fora de l'illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis universitaris a Espanya o a qualsevol altre país de la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2016-2017. Mon, 13 Nov 2017 13:21:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2901032&lang=ca&coduo=203 2017-11-13T13:21:13Z