Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA UNIVERSITÀRIA I D'ENSENYAMENT SUPERIOR http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=203&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Tue, 21 Aug 2018 14:10:08 GMT Govern de les Illes Balears 2018-08-21T14:10:08Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Ajudes de promoció de l'excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris durant els anys acadèmics 2015-2016 i 2016-2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3320748&lang=ca&coduo=203 L'objecte de la convocatòria és la concessió d'ajudes d'excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat estudis oficials de grau de qualsevol universitat espanyola durant els anys acadèmics 2015-2016 i 2016-2017. Amb la publicació de l'informe es notifica els possibles defectes de les sol·licituds o la manca de documentació. Els sol·licitants poden aportar la documentació per esmenar la sol·licitud fins al 28 de setembre de 2018, si no ho fan dins el termini establert es considerarà que desisteixen de la seva petició. També poden formular al·legacions fins al 28 de setembre. Tant la documentació per esmenar les sol·licituds com les al·legacions s'han d'adreçar a la Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior de la Conselleria d'Educació i Universitat. L'informe consta dels Annexos següents: Annex 1: llistat de persones amb documentació pendent. Annex 2: llistat de persones a les que NO se requereix més documentació. Thu, 09 Aug 2018 10:32:35 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3320748&lang=ca&coduo=203 2018-08-09T10:32:35Z Ajudes de mobilitat i desplaçament per al curs acadèmic 2017-2018. http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3289408&lang=ca&coduo=203 L'objecte d'aquestes ajudes és doble: - Facilitar la mobilitat internacional d'alumnes de les Illes Balears que cursen estudis universitaris oficials i participen en programes institucionals de mobilitat que permeten dur a terme part d'aquests estudis a centres estrangers d'ensenyament superior dins l'àmbit dels territoris integrats a l'Euroregió Pirineus Mediterrània durant l'any acadèmic 2017-2018. - Compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears que, atès el fet insular, s'han de desplaçar i han de residir fora de l'illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis universitaris a Espanya o qualsevol altre país de la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2017-2018. Mitjançant la publicació de l'informe dels llistats dels sol·licitants que han d'esmenar documentació a les ajudes de mobilitat dins l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània i de les ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2017-2018, es notifica els possibles defectes de les sol·licituds o la manca de documentació de les mateixes. L'Annex 1 de l'informe publica el llistat de les persones amb documentació pendent d'esmenar. L'Annex 2 de l'informe publica el llistat de les persones que No han d'aportar cap tipus de documentació. Thu, 09 Aug 2018 09:58:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3289408&lang=ca&coduo=203 2018-08-09T09:58:21Z Ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea pel curs acadèmic 2017-2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3305777&lang=ca&coduo=203 L'objecte d'aquesta convocatòria és concessió d'ajudes per compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears que, atès el fet insular, s'han de desplaçar i han de residir fora de l'illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a qualsevol país de la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2017-2018. Thu, 09 Aug 2018 08:01:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3305777&lang=ca&coduo=203 2018-08-09T08:01:17Z Convocatòria extraordinària de procés d'admissió i matriculació als estudis superiors de Disseny per al curs 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3347193&lang=ca&coduo=203 Es convoca una prova específica d'accés i un procés d'admissió extraordinari als estudis superiors de Disseny en els termes que figuren en la Resolució de 3 de maig de 2018 i en les dates que s'inclouen en l'annex 1 d'aquesta Resolució. Tue, 17 Jul 2018 09:52:02 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3347193&lang=ca&coduo=203 2018-07-17T09:52:02Z Pràcticum 2018-2019. Convocatòria per la qual s'estableix el procediment perquè els alumnes de les universitats amb les quals no s'ha signat cap conveni específic de col·laboració http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3431012&lang=ca&coduo=203 La dispersió en universitats de l'Estat d'alumnes que tenen la intenció de fer les pràctiques a centres docents dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat ha determinat la necessitat d'establir les pautes per autoritzar-les i donar-hi cobertura formal. Correspon a la Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior facilitar als alumnes l'accés al coneixement professionalitzador en el context educatiu dels centres docents públics, dels centres privats concertats i dels centres privats reconeguts per la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i que segueixen el currículum de les Illes Balears. L'objectiu d'aquesta convocatòria és aprovar el procediment perquè els alumnes de les universitats de l'Estat amb les quals no s'ha signat cap conveni específic de col·laboració puguin fer les pràctiques a centres docents dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat. La Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior, una vegada rebudes la sol·licitud de la universitat, la conformitat del centre a través del GestIB i la còpia de l'assegurança, autoritzarà el centre docent perquè admeti l'estudiant en període de pràctiques. En cap cas un centre pot rebre un alumne en pràctiques sense tenir aquesta autorització. En acabar el període de pràctiques, i abans del 30 de juny, el centre ha de certificar a la Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior, mitjançant el GestIB, que l'alumne ha duit a terme les pràctiques amb normalitat, segons la forma acordada i en els terminis prevists i que el professor les ha tutoritzades. En cap cas no es tramitaran les propostes de reconeixement de les hores corresponents a aquesta activitat si la Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior no ha autoritzat les pràctiques i no ha notificat l'autorització al centre educatiu prèviament a la data en què s'han d'iniciar. Fri, 13 Jul 2018 08:39:03 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3431012&lang=ca&coduo=203 2018-07-13T08:39:03Z Pràcticums en centres educatius d'alumnes que cursen estudis oficials a la UIB. Curs acadèmic 2018 - 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3432132&lang=ca&coduo=203 L'objectiu d'aquesta convocatòria és facilitar a la UIB una relació dels centres educatius de les Illes Balears que compleixen els requisits especificats en els annexos de la convocatòria i que disposen de docents per tutoritzar les pràctiques dels alumnes dels estudis de grau d'Educació Infantil, d'Educació Primària, de Psicologia, de Pedagogia i del Màster Universitari en Formació del Professorat de la UIB. Fri, 13 Jul 2018 08:38:38 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3432132&lang=ca&coduo=203 2018-07-13T08:38:38Z Pràcticums en centres educatius d'alumnes que cursen estudis oficials del grau de Pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat a la UNED. Curs acadèmic 2018 - 2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3432630&lang=ca&coduo=203 La finalitat d'aquesta convocatòria és facilitar a la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) una relació dels centres educatius de les Illes Balears que compleixen els requisits especificats en els annexos de la convocatòria i que disposen de docents per tutoritzar les pràctiques dels alumnes del grau de Pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat de la UNED. D'acord amb aquesta Resolució, tots els centres educatius de les Illes Balears poden ser centres formadors d'estudiants universitaris en pràctiques, tant si són centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics com si són centres privats, sempre que hagin estat reconeguts oficialment i segueixin el currículum de les Illes Balears. Els centres docents interessats a participar en aquesta convocatòria han d'accedir al GestIB en el termini corresponent, han de fer clic damunt l'enllaç «UNED» i han d'emplenar la sol·licitud telemàtica que hi trobaran, en la qual han d'escollir el pràcticum de què es tracti. Fri, 13 Jul 2018 08:36:30 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3432630&lang=ca&coduo=203 2018-07-13T08:36:30Z Llista provisional d'adjudicació de dos llocs de feina docent en comissió de serveis de caràcter voluntari al Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB) http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3338182&lang=ca&coduo=203 La Conselleria d'Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears desenvolupen conjuntament el Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB), que té per objectiu fomentar l'increment d'alumnes a la Universitat de les Illes Balears i difondre l'activitat universitària a la societat. Mon, 02 Jul 2018 13:04:20 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3338182&lang=ca&coduo=203 2018-07-02T13:04:20Z Llista provisional d'adjudicació d'un lloc de feina docent en comissió de serveis de caràcter voluntari per a l'organització de les proves Cangur dins el marc PORT-UIB http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3383480&lang=ca&coduo=203 La Conselleria d'Educació i Universitat i la Universitat de les Illes Balears desenvolupen conjuntament el Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB), que té per objectiu fomentar l'increment d'alumnes a la Universitat de les Illes Balears i difondre l'activitat universitària a la societat. Les proves Cangur són una activitat que rep el suport de la Conselleria d'Educació Universitat i de la UIB. Tenen per objectiu estimular i motivar l'aprenentatge de les matemàtiques a través de la resolució de problemes. Mon, 02 Jul 2018 12:14:17 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3383480&lang=ca&coduo=203 2018-07-02T12:14:17Z Instruccions per als ensenyaments artístics superiors per a l'any acadèmic 2018-2019 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349323&lang=ca&coduo=203 Aquesta Resolució té una doble finalitat: - L'organització acadèmica, per al curs 2018-2019, dels ensenyaments artístics superiors i, - El reconeixement de la tasca dels professors en els vessants de la docència, la recerca i la gestió. Tot això dins el marc europeu d'educació superior (EEES) i de l'espai europeu de recerca (EER). Amb aquesta regulació la Conselleria d'Educació i Universitat vol donar un impuls decidit als ensenyaments artístics superiors perquè es pugin consolidar a la comunitat autònoma de les Illes Balears i tenguin el mateix tractament acadèmic i social que els ensenyaments universitaris. Thu, 31 May 2018 09:18:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3349323&lang=ca&coduo=203 2018-05-31T09:18:13Z Proves d'accés, procés d'admissió i matriculació als estudis superiors de Música http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3347673&lang=ca&coduo=203 Aquestes instruccions regulen els aspectes necessaris per desenvolupar la prova específica d'accés als estudis superiors de Música que s'ha de fer a les Illes Balears en aquesta convocatòria. Mon, 14 May 2018 07:25:21 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3347673&lang=ca&coduo=203 2018-05-14T07:25:21Z Proves d'accés, procés d'admissió i matriculació als estudis superiors d'Art Dramàtic http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3347620&lang=ca&coduo=203 Aquestes instruccions regulen els aspectes necessaris per desenvolupar la prova específica d'accés als estudis superiors d'Art Dramàtic que s'ha de fer a les Illes Balears en aquesta convocatòria. Mon, 14 May 2018 06:47:27 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3347620&lang=ca&coduo=203 2018-05-14T06:47:27Z Ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3321514&lang=ca&coduo=203 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar la convocatòria i el procediment de concessió d'ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears. En concret, es pretén fomentar activitats com les següents: a) Congressos, jornades, trobades, cursos, seminaris o conferències, emmarcats en l'àmbit universitari, que tinguin lloc a les Illes Balears, que no siguin una repetició de continguts acadèmics i que tractin sobre temes d'actualitat, el debat dels quals sigui pertinent dins l'àmbit universitari. b) Activitats formatives i informatives sobrer temes vinculats a l'accés a la universitat, l'oferta d'estudis, les sortides professionals, la formació permanent o l'actualització professional. c) Activitats de tipus cultural que tinguin un caràcter complementari de les activitats acadèmiques universitàries. d) Altres iniciatives que complementin els punts anteriors i que siguin competència de la Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior, sempre que s'adeqüin als supòsits regulats en el punt 2.5 g) de l'article 1 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'Educació i Cultura. Thu, 03 May 2018 07:27:43 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=3321514&lang=ca&coduo=203 2018-05-03T07:27:43Z Ajudes universitàries de desplaçament 2016 - 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2901032&lang=ca&coduo=203 L'objecte d'aquestes ajudes és doble: - facilitar la mobilitat internacional d'alumnes de les Illes Balears que cursen estudis universitaris oficials i participen en programes institucionals de mobilitat que permeten dur a terme part d'aquests estudis a centres estrangers d'ensenyament superior dins l'àmbit dels territoris integrats a l'Euroregió Pirineus Mediterrània durant l'any acadèmic 2016-2017. - compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears que, atès el fet insular, s'han de desplaçar i han de residir fora de l'illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis universitaris a Espanya o a qualsevol altre país de la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2016-2017. Mon, 13 Nov 2017 13:21:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2901032&lang=ca&coduo=203 2017-11-13T13:21:13Z