Tràmits: DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA UNIVERSITÀRIA I D'ENSENYAMENT SUPERIOR http://www.caib.es/govern/tramitesrss.do?coduo=203&lang=ca&tipo=rss_2.0 Tràmits del Govern de les Illes Balears ca Tue, 12 Dec 2017 04:35:34 GMT Govern de les Illes Balears 2017-12-12T04:35:34Z ca Govern de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/imgs/cap/logo.gif Govern de les Illes Balears Ajudes universitàries de desplaçament 2016 - 2017 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2901032&lang=ca&coduo=203 L'objecte d'aquestes ajudes és doble: - facilitar la mobilitat internacional d'alumnes de les Illes Balears que cursen estudis universitaris oficials i participen en programes institucionals de mobilitat que permeten dur a terme part d'aquests estudis a centres estrangers d'ensenyament superior dins l'àmbit dels territoris integrats a l'Euroregió Pirineus Mediterrània durant l'any acadèmic 2016-2017. - compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears que, atès el fet insular, s'han de desplaçar i han de residir fora de l'illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis universitaris a Espanya o a qualsevol altre país de la Unió Europea (UE-28) durant l'any acadèmic 2016-2017. Mon, 13 Nov 2017 13:21:13 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2901032&lang=ca&coduo=203 2017-11-13T13:21:13Z Ajudes d'allotjament per fomentar la integració dels nous estudiants de la Universitat de les Illes Balears a la vida acadèmica del campus universitari durant el curs 2017/2018 http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2985357&lang=ca&coduo=203 L'objecte és aprovar la convocatòria i el procediment de vuit ajudes d'allotjament a la residència d'estudiants de la Universitat de les Illes Balears durant el curs 2017/2018. Thu, 13 Jul 2017 12:55:16 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2985357&lang=ca&coduo=203 2017-07-13T12:55:16Z Ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2638028&lang=ca&coduo=203 L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar la convocatòria i el procediment de concessió d'ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears. En concret, es pretén fomentar activitats com les següents: a) Congressos, jornades, trobades, cursos, seminaris o conferències, emmarcats en l'àmbit universitari, que tenguin lloc a les Illes Balears, que no siguin una repetició de continguts acadèmics i que tractin sobre temes d'actualitat, el debat dels quals sigui pertinent dins l'àmbit universitari. b) Activitats formatives i informatives sobre temes vinculats a l'accés a la universitat, l'oferta d'estudis, les sortides professionals, la formació permanent o l'actualització professional. c) Activitats de tipus cultural que tenguin un caràcter complementari de les activitats acadèmiques universitàries. d) Altres iniciatives que complementin els punts anteriors i que siguin competència de la Direcció General de Política Universitària i d'Ensenyament Superior, sempre que s'adeqüin als supòsits regulats en el punt 2.5.g de l'article 1 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura. Fri, 23 Jun 2017 08:05:49 GMT http://www.caib.es/govern/sac/visor_proc.do?codi=2638028&lang=ca&coduo=203 2017-06-23T08:05:49Z